0

THI VAO LOP 10 CA MAU

2 3 0
  • THI VAO LOP 10 CA MAU

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:44

SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ CHÍNH THỨC.[r] (1)SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học: 2014 – 2015 Môn thi : TOÁN Ngày thi 23/6/2014 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài : (1,5 điểm) a) Giải phương trình 6x2 – 5x – = b) Tìm tham số m để phương trình :x2 +2(m +1)x +2m2 +2m +1 = vô nghiệm Bài 2: (1,5 điểm) 1  a) Tính giá trị của biểu thức A =   b) Rút gọn biểu thức B = x   x    x  với x  Bài :(2,0 điểm) 8x  y 6   x  y  a) Giải hệ phương trình: b) Vẽ đồ thị của hàm số : y = x và y = 5x – trên cùng hệ trục tọa độ Oxy và tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên Bài 4:(2,0 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Nếu cả chiều dài và chiều rộng cùng tăng thêm cm thì dược một hình chữ nhật mới có diện tích bằng 153 cm2.Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu Bài 5: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O).Các đường cao BF,CK của tam giác ABC lần lượt cắt (O) tại D,E a) Chứng minh : Tứ giác BCFK là tứ giác nội tiếp b) Chứng minh : DE //FK c) Gọi P,Q lần lượt là điểm đối xứng với B,C qua O.Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác AFK có bán kính không đổi A thay đổi trên cung  nhỏ PQ (không trùng với các điểm P,Q) …………Hết……… (2) Bài 1: a) x  x  0  52  4.6.6 25  144 169  13  13  x  hay x   12 12 b)Phương trình :x2 +2(m +1)x +2m2 +2m +1 = (a= 1;b=2(m+1);c=2m +2m+1) ' = (m+1) -2m-2m-1= m +2m+1-2m -2m-1= -m < với mọi m Vậy phương trình trên vô nghiệm với mọi m  m  R Bài 2: a) A =    2 2   6  6   6  6 b) B = x   x    x  (với  x  ) B   x   1  x   x   1  x  B  x     x  2 (Vì 2<x<3 -1<0) Bài 3:  x  y 6  a)  x  y     x  y   x  y 6  x 6  x 2      x  y    x  x  12 0   y 42  y 10 Bài 4: Gọi x là chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu (x>0) (cm) Chiều dài hình chữ nhật lúc đầu: 3x (cm) Chiều rộng hình chữ nhật lúc sau: x + (cm) Chiều dài hình chữ nhật lúc sau: 3x + (cm) Theo đề bài ta có phương trình: (x + 5).(3x + 5) = 153  3x + 20x - 128 = 0 x = (TMĐK) hay x = - 32/3 < (loại) Vậy chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ban đầu: 12 cm và cm Bài 5: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: THI VAO LOP 10 CA MAU, THI VAO LOP 10 CA MAU