0

lich sinh hoat he 2015

1 6 0
  • lich sinh hoat he 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:30

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CÁC EM ĐỘI VIÊN VÀ THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HÈ NĂM 2015 Tháng 6 7 8.. Đề nghị các tổng phụ trách thông báo đến các em đội viên đến để sinh hoạt.[r] (1)HĐĐ HUYỆN TÂN CHÂU HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ TRẤN *** Tân Châu, ngày 12 tháng 05 năm 2015 THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CÁC EM ĐỘI VIÊN VÀ THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HÈ NĂM 2015 Tháng Thời gian Địa điểm Ngày 1/6/2015 vào lúc Hội trường uỷ ban nhân dân 7giờ 30 thị trấn Ngày 17/7/2015 vào lúc Hội trường nhà sinh hoạt 7giờ 30 khu phố 3( lô 6) Ngày 21/8/2015 vào lúc Hội trường nhà sinh hoạt 7giờ 30 khu phố (lô 17) Đề nghị các tổng phụ trách thông báo đến các em đội viên đến để sinh hoạt TM HĐĐ THỊ TRẤN Phó chủ tịch Nguyễn Thanh Hậu (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: lich sinh hoat he 2015, lich sinh hoat he 2015