0

giao an tnxh

20 2 0
  • giao an tnxh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:42

+ Các nhóm thảo luận theo câu hỏi sau: “ Hãy nói về vai trò của Mặt Trời đối với Trái Đất?” + Trong nhóm mỗi em phải nêu ra được 1 ý kiến để nêu bật: người, động vật, thực vật đều cần đế[r] (1)Tự nhiên xã hội Tiết NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT I - Mục tiêu : HS có thể: - Nhớ lại kiến thức đã học các cây cối và các vật; - Biết có cây cối và vật vừa sống nước vừa sống trên không; - Có ý thức bảo vệ cây cối và vật II-Đồ dùng: Tranh ảnh các cây cối và vật, giấy Ao III- Hoạt động: Thời gian 1’ 4’ 2’ 25’ Nội dung các hoạt động dạy 1-ổn định: 2- Bài cũ: + Nêu tên số vật nước và nước mặn mà em biết? 3- Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Nhận biết cây cối và các vật b/ Nội dung: * Hoạt động 1: Nhận biết các cây cối tranh vẽ + Ôn lại kiến thức đã học các cây cối và các vật + Nhận biết số cây cối và các vật + GV phát phiếu học tập * Bài tập : Quan sát tranh SGK và hiểu biết em, hãy hoàn thành nội dung vào bảng sau : Hì nh số Tên cây NơI sống Phư ợng Trên cạn ích lợi Những cây khác có cùng nơI sống Bón Bằng lăng, g xà cừ, mát bàng… , hoa Phương pháp – hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng - Hát + – em trả lời + GV nhận xét và đánh giá - GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng * + Gv yêu cầu học sinh nêu yêu cầu và làm bài tập + Học sinh làm bài tập vào phiếu + Một lên bảng chữa bảng phụ (2) ,… Cho Dương sỉ hoa Phon Trên g lan vách đá Hoa Dưới Cho Hoa sen súng nước hoa Rau Trên Là muố cạn m ng và rau nước + Gv hỏi : - Theo em, cây cối có thể mọc đâu? - Nêu thêm số ví dụ cây sống trên cạn, nước ? * Bài tập : Điền vào chỗ chấm cho hoàn chỉnh các câu sau: - Cây cối có thể sống nơi : trên cạn, nước và hút chất bổ dưỡng ………… (trong không khí) - Cây sống trên cạn, rễ nằm ………… (nằm đất) - Rễ cây sống nước nằm …… (ngâm nước) + Gv hỏi : - Theo em, cây cối có thể sống nơi : trên cạn, nước và hút chất bổ dưỡng đâu? (trong không khí) - Cây sống trên cạn, rễ nằm đâu? (nằm đất) - Rễ cây sống nước nằm đâu? (ngâm nước) + GV nhận xét * Hoạt động 2: Nhận biết các vật tranh * HS thảo luận nhóm đôi + Học sinh làm bài vào phiếu + Hs chữa miệng GV nhận xét * Gv chia lớp thành nhóm + Mỗi nhóm có bảng phụ + Nhóm cử nhóm trưởng , thư kí hoàn thành nội dung bảng phụ + Đại diện các nhóm nêu kết thảo luận + GV nhận xét Nội dung thảo luận: Nơi sống Con vật hình số Tên vật ích lợi Các + Các nhóm trình bày vật khác + GV nhận xét có cùng nơi sống (3) 2’ Sống trên cạn Sống nước Sống trên không Vừa sống trên cạn, vừa sống nước Sư tử * Hoạt động lớp Cá Thứ Tôm, chép c ăn cua… Vẹt Rùa Chi m cản h én, chào mào… * Hoạt động : Bảo vệ các loài cây, vật GV hỏi : Trong số các loài cây, loài vật mà chúng ta đã biết, loài nào có nguy bị tuyệt chủng ? + Con hiểu nào là tuyệt chủng? + Nội dung thảo luận : - Kể tên các hành động không nên làm để bảo vệ cây và các vật ? - Kể tên các hành động nên làm để bảo vệ cây và các vật ? * Hoạt động : Giới thiệu cây cối và các vật + GV dùng tranh ảnh học sinh sưu tầm được, trêo lên cây + Học sinh lên bắt thăm + Nêu tên cây (con vật), nơi sống, ích lợi 4- Củng cố: + Con vật sống đâu ? Nêu tên + – em trả lời số vật ? + Cây cối sống đâu ? Nêu tên + GV nhận xét tiết học số cây cối ? (4) 1’ 5- Dặn dò:-VN: Chuẩn bị bài: “ Mặt trời” (5) Họ và tên :…………………………………… Lớp : 2A Thứ năm ngày …… tháng … năm 2007 Phiếu học tập Môn : Tự nhiên – Xã hội Bài : Nhận biết cây cối và các vật * Bài tập : Quan sát tranh SGK và hiểu biết em, hãy hoàn thành nội dung vào bảng sau : Hìn h số Tên cây Nơi sống ích lợi Những cây khác có cùng nơi sống * Bài tập : Điền vào chỗ chấm cho hoàn chỉnh các câu sau: - Cây cối có thể sống nơi : trên cạn, nước và hút chất bổ dưỡng ………………………… - Cây sống trên cạn, rễ nằm ………… ……………………………… - Rễ cây sống nước nằm …… ………………………………… (6) Tự nhiên xã hội Mặt trời I - Mục tiêu : HS biết : - Khái quát hình dạng, đặc điểm và vai trò Mặt Trời sống trên Trái Đất; - HS có ý thức: Đi nắng luôn đội mũ , nón, không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời II-Đồ dùng: Tranh , giấy vẽ, bút màu III- Hoạt động: Thời gian 1’ 4’ 2’ 25’ Nội dung các hoạt động dạy 1- ổn định: 2- Bài cũ: + Nêu tên số vật nước và nước mặn mà em biết? + Nêu tên và ích lợi số cây sống trên cạn? 3- Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Mặt trời - Cho lớp hát bài: “ Cháu vẽ ông mặt trời” b/ Nội dung: * Hoạt động 1: Vẽ và giới thiệu tranh vẽ mặt trời Mục tiêu :HS biết khái quát hình dạng, đặc điểm Mặt Trời Phương pháp – hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng - Hát - 2- em trả lời + GV nhận xét và đánh giá - GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng * + Vài em giới thiệu tranh + Cả lớp vẽ và tô màu Mặt Trời vẽ mình + HS vẽ theo trí tưởng tượng các em Mặt + Em khác nhận xét và bổ Trời HS có thể vẽ riêng Mặt Trời vẽ Mặt sung Trời cùng cảnh vật xung quanh - em + HS nói gì em biết Mặt Trời qua tranh + HS quan sát tranh SGK và vẽ và câu hỏi: đọc lời ghi chú để có hiểu - Tại em lại vẽ Mặt trời vậy? biết thêm Mặt Trời - Theo em Mặt Trời có hình gì? - Tại các em lại dùng màu đỏ hay vàng để tô - Gv gọi – em màu Mặt Trời? + GV hỏi để liên hệ thực tế: - Tại sao, nắng các em cần phải đội mũ hay (7) che ô? - Tại chúng ta không quan sát Mặt Trời trực tiếp mắt? (Muốn quan sát: dùng loại kính đặc biệt dùng chậu nước để Mặt Trời chiếu vào và nhìn qua chậu nước cho khỏi hỏng mắt.) - Học sinh nhắc lại KL + GV kết luận: Mặt Trời tròn giống “quả bóng lửa” khổng lồ, chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất Mặt Trời xa Trái Đất Khi nắng phải đội mũ và không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời * Hoạt động 2: Thảo luận : “ Tại chúng ta cần Mặt Trời?” Mục tiêu: HS biết cách khái quát vai trò Mặt Trời sống trên Trái Đất + Chia lớp thành nhóm( theo màu hoa) + Đại diện các nhóm trình bày ý kiến, nhóm khác bổ sung + Các nhóm thảo luận theo câu hỏi sau: “ Hãy nói vai trò Mặt Trời Trái Đất?” + Trong nhóm em phải nêu ý kiến để nêu bật: người, động vật, thực vật cần đến Mặt Trời + GV gợi ý cho các em tưởng tượng theo câu hỏi sau : “ Nếu không có Mặt Trời chiếu sáng và toả nhiệt, Trái Đất chúng ta sao?” ( Trái Đất có đêm tối, lạnh lẽo và không có sống: người, vật, cây cỏ chết) + GV kết luận: Mặt Trời giúp cho muôn loài trên Trái Đất có sống 2’ 4- Củng cố: - Tại sao, nắng các em cần phải đội mũ hay che ô? - Tại chúng ta không quan sát Mặt Trời trực tiếp mắt? - – em trả lời + GV nhận xét tiết học (8) 1’ 5- Dặn dò: -VN: Chuẩn bị bài: “ Mặt trời và phương hướng.” Môn : Tự nhiên – Xã hội Tuần : 32 Tiết : 32 Lớp : 2A1 Thứ năm, ngày 26 – – 2007 Bài 32 : Mặt trời và phương hướng I - Mục tiêu : HS biết : - Kể tên phương chính và biết quy ước phương Mặt Trời mọc là phương Đông; - Biết cách xác định phương hướng Mặt Trời II - Đồ dùng: Tranh , bìa vẽ hình MT và ghi Đông, Tây, Nam, Bắc III - Hoạt động: Thời gian 1’ 4’ 2’ 25’ Nội dung các hoạt động dạy Phương pháp – hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng - Hát 1- ổn định: 2- Bài cũ: + Mặt Trời có hình dạng nào? - – em trả lời + Tại ta không nhìn trực tiếp vào MT, đặc biệt là lúc trưa? + Em hãy tưởng tượng điều gì xảy MT lặn không mọc nữa? + GV nhận xét và đánh giá 3- Bài mới: a/ Giới thiệu bài: - GV giới thiệu và ghi tên Mặt trời và phương hướng bài - GV liên hệ từ bài cũ chuyển sang bài * b/ Nội dung: (9) * Hoạt động 1: Làm việc với SGK Mục tiêu :HS biết kể tên phương chính và biết quy ước phương MT mọc là phương Đông + Mở SGK trang 66 đọc và trả lời câu hỏi: - Hằng ngày, MT mọc vào lúc nào, lặn vào lúc nào? - Trong không gian, có phương chính? Đó là phương nào? ( có phương chính: Đông, Tây, Nam, Bắc) - MT mọc phương nào và lặn phương nào? (phương MT mọc là phương Đông, phương MT lặn là phương Tây) + GV kết luận : Có phương chính : Đông , Tây, Nam, Bắc Mặt Trời mọc phương Đông và lặn phương Tây * Hoạt động 2: Trò chơi : “ Tìm phương hướng MT” Mục tiêu : + HS biết nguyên tắc xác định phương hướng MT + HS thực hành xác định phương hướng MT - Quan sát hình trang 67, dựa vào hình vẽ để nói cách xác định phương hướng MT theo nhóm + GV giảng: Cách xác định phương hướng MT: Nếu biết phương MT mọc, ta đứng thẳng, tay phải hướng MT mọc (phương Đông) thì: Tay trái ta phương Tây Trước mặt ta là phương Bắc Sau lưng ta là phương Nam * Trò chơi : + Nhóm trưởng phân công: bạn là người đứng làm trục, bạn đóng vai MT, bạn khác bạn là phương, người còn lại là quản trò - GV hỏi lớp các câu hỏi - Em khác nhận xét và bổ sung + Chia lớp thành nhóm (theo điểm danh) + Đại diện các nhóm trình bày + Nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có) - HS sân chơi theo nhóm( nhóm có ít là em) + Các nhóm sử dụng bìa: vẽ hình MT, còn lại ghi phương - GV cho học sinh chơi thử - GV cho lớp chơi lần - GV nhận xét trò chơi (10) + Khi người quản trò nói: “ ò ó o MT mọc”, bạn làm MT chạy đứng chỗ nào đó, bạn làm trục chạy theo và đứng dang tay hình vẽ trang 67, các bạn còn lại cầm bìa ghi tên phương nào đứng đúng vào vị trí phương đó + Bạn nào đứng sai vị trí là thua, phải ngoài để bạn khác vào chơi Cuộc chơi lặp lại, lần sau quản trò hô: “MT lặn” HS tiếp tục xác định các phương còn lại 2’ - GV cho h/s vào lớp: + GV cho nhóm lên nêu cách tìm phương hướng MT, nhóm khác quan sát và nhận xét + GV tuyên dương nhóm làm đúng + Học sinh nêu cách tìm phương hướng MT 4- Củng cố: - Nêu cách xác định phương hướng Mặt Trời - – em nêu ? + GV nhận xét tiết học 1’ 5- Dặn dò: -VN: Chuẩn bị bài: “ Mặt trăng và các vì sao.” IV-Rút kinh nghiệm, bổ sung (11) Môn : Tự nhiên – Xã hội Tuần : 33 Tiết : 33 Lớp : 2A1 Thứ năm, ngày – – 2007 Bài 33 : Mặt trăng và các vì I - Mục tiêu : HS biết : - Khái quát hình dạng, đặc điểm Mặt Trăng và các vì II-Đồ dùng: Tranh , giấy vẽ, bút màu III- Hoạt động: Thời gian 1’ 4’ Nội dung các hoạt động dạy 1- ổn định: 2- Bài cũ: + MT mọc phương nào và lặn phương nào? + Nêu cách xác định phương hướng MT? Phương pháp – hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng - Hát - – em trả lời + GV nhận xét và đánh giá 2’ 3- Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Mặt Trăng và các vì - Cả lớp đọc bài thơ : “ Trăng từ đâu đến?” Trần Đăng Khoa - GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng * 25’ b/ Nội dung: * Hoạt động 1: Vẽ và giới thiệu tranh vẽ bầu trời có Mặt Trăng và các vì Mục tiêu : HS biết khái quát hình dạng, đặc điểm Mặt Trăng + Cả lớp vẽ và tô màu bầu trời có Mặt Trăng và các vì + HS vẽ theo trí tưởng tượng các em Mặt trăng HS có thể vẽ Mặt Trăng và các vì sao, vẽ thêm cảnh vật xung quanh + HS nói gì em biết Mặt Trăng qua tranh vừa vẽ và câu hỏi: - Tại em lại vẽ Mặt Trăng vậy? - Theo em, Mặt Trăng có hình gì? + Vài em giới thiệu tranh vẽ mình + Em khác nhận xét và bổ sung + HS quan sát tranh SGK - GV gọi – em trả lời - Em khác nhận xét và bổ (12) - Vào ngày nào tháng âm lịch chúng ta nhìn thấy trăng tròn? - Em đã dùng màu gì để tô màu Mặt Trăng? - ánh sáng Mặt Trăng có gì khác so với ánh sáng Mặt Trời? sung (nếu có) + GV kết luận: Mặt Trăng tròn giống “ bóng lớn” xa Trái Đất ánh sáng Mặt Trăng mát dịu, không nóng ánh sáng Mặt Trời vì Mặt Trăng không tự phát ánh sáng Mặt Trăng phản chiếu từ ánh sáng Mặt Trời xuống Trái Đất * Hoạt động 2: Thảo luận các vì Mục tiêu :HS biết khái quát hình dạng, đặc điểm các + Nội dung các câu hỏi thảo luận : - Tại em lại vẽ các ngôi vậy? - Theo các em ngôi có hình gì? - Trong thực tế có phải các ngôi có cánh đèn ông không? - Những ngôi có toả sáng không? + HS quan sát tranh vẽ mình và hình vẽ SGK và trả lời các câu hỏi GV + GV kết luận: Các vì là “ bóng lửa” khổng lồ giống Mặt Trời Trong thực tế còn có nhiều ngôi còn lớn Mặt Trời, vì chúng xa Trái Đất nên ta nhìn thấy chúng nhỏ bé trên bầu trời 2’ 1’ 4- Củng cố: + Mặt Trăng có hình gì ? NHững ngôi có hình gì ? + ánh sáng Mặt Trăng có gì khác so với ánh sáng Mặt Trời? 5- Dặn dò: -VN: Chuẩn bị bài: “ Ôn tập.” + GV nhận xét tiết học (13) IV-Rút kinh nghiệm, bổ sung (14) Môn : Tự nhiên – Xã hội Tuần : 34 Tiết : 34 Lớp : 2A1 Thứ năm, ngày 10 – – 2007 Bài 34: Ôn tập : Tự nhiên (tiết 1) I - Mục tiêu : - Giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học tự nhiên - Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên II-Đồ dùng: Tranh ảnh sưu tầm, hoa các màu III- Hoạt động: Thời gian 1’ 1’ 30’ Nội dung các hoạt động dạy 1- ổn định: 2- Bài cũ: + Vì là tiết ôn tập nên GV không kiểm tra bài cũ mà chuyển sang bài luôn 3- Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Ôn tập : “ Tự nhiên” Phương pháp – hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng - Hát - GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng b/ Nội dung: * Triển lãm tranh Mục tiêu : + Hệ thống kiến thức đã học tự nhiên + Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên * GV giao nhiệm vụ các nhóm: a- Các nhóm đem tất sản phẩm đã làm học chủ đề: “ tự nhiên” ( bao gồm tranh ảnh, mẫu vật đã sưu tầm và các tranh chính các em vẽ) để treo trên tường b- Từng người nhóm tập thuyết minh tất nội dung đã nhóm trưng bày, để nhóm khác tới xem khu vực triển lãm nhóm mình, họ có quyền nêu câu hỏi và định bất + Chia lớp thành nhóm( theo màu hoa) + Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc theo nhiệm vụ trên - Thi đua trang trí và xếp các sản phẩm cho đẹp và mang tính khoa học - Tập thuyết minh trình bày, (15) bạn nào trả lời c- Sau đã làm tốt mục a và b, nhóm chuẩn bị sẵn các câu hỏi thuộc nội dung đã học chủ đề : “ Tự nhiên” để hỏi nhóm bạn giải thích các sản phẩm mà nhóm có - Bàn để đưa các câu hỏi thăm khu vực triển lãm các nhóm + Mỗi nhóm cử bạn vào ban giám khảo + BGK cùng GV đến khu vực trưng bày nhóm và chấm điểm Ví dụ: - ND trưng bày đầy đủ , phong phú phản ánh các bài đã học - HS thuyết minh ngắn, gọn, đủ ý - Trả lời đúng các câu hỏi ban giám khảo 2’ + HS khác theo dõi việc làm BGK và cách trình bày, bảo vệ các nhóm bạn và các em có thể đưa ý kiến nhận xét + GV đánh giá, nhận xét 4- Củng cố: + GV nhận xét tiết học 1’ 5- Dặn dò: -VN: Chuẩn bị bài: “ Ôn tập.” ( tiếp) IV-Rút kinh nghiệm, bổ sung (16) (17) Tiết Tự nhiên và xã hội ÔN TẬP TỰ NHIÊN (tiết 2) I - Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học tự nhiên 2.Kỹ : -Rèn cho HS có kỹ tìm hiểu tự nhiên 3.Thái độ: - Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên II-Đồ dùng: GV: Phiếu học tập HS: Đồ dùng để sắm vai III- Hoạt động: Thời Nội dung gian 1’ 1.Ổn định 2.Bài cũ Hoạt động thầy Hoạt động trò - Hát + Vì là tiết ôn tập nên GV không kiểm tra bài cũ mà chuyển sang bài luôn 1’ 30’ 3.Bài a/ Giới thiệu bài: b/ Nội dung Ôn tập : “ Tự nhiên” ( tiếp ) GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng * Hoạt động 1: Tham quan thiên nhiên * Nội dung phiếu bài tập Bảng 1: Cây cối và vật Trên Dưới Cạn Trên cạn nước +nước không Ghi chú Bảng 2: MT, mặt trăng và các vì + Cho lớp quan sát ngoài sân trường và kết hớp với thực tế đã quan sát để làm phiếu bài tập + Đại diện lên trình bày + NHóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có) (18) Nhìn thấy lúc nào Hình dạng Mặt trời Mặt trăng + So sánh giống và khác giữa: - Mặt Trời và Mặt Trăng - Mặt Trời và các vì + HS nhận xét * Hoạt động 2: Trò chơi : “ Du hành vũ trụ” Mục tiêu : + Củng cố hiểu biết Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì + Gây hứng thú học tập + Chia lớp thành nhóm + Đại diện các nhóm trình bày + Nhóm khác bổ sung ý kiến + HS nhận xét và sửa sai (nếu có) + Hoạt động các nhóm : - Nhóm : tìm hiếu Mặt Trời - Nhóm 2: tìm hiểu Mặt Trăng - Nhóm 3: tìm hiểu các vì + GV phát cho HS kịch để tham khảo, các em có thể sáng tạo dựa trên kiến thức các em đã học để dựng hoạt cảnh Ví dụ: - Cảnh 1: em ngồi trên tàu vũ trụ nhìn ngoài, phía xa có Mặt Trăng HS 1: Nhìn kìa, chúng ta đến gần vật trông bóng khổng lồ HS 2: A! Mặt Trăng đấy! - Cảnh 2: Con tàu đưa em đến gần Mặt Trăng MT: Chào các bạn, mời các bạn xuống chơi HS 1: Chào các bạn bạn có nóng MT không? Mặt Trăng: Các bạn đừng lo, tôi không tự phát ánh sáng và không toả sức nóng giống Mặt Trời đâu + Các nhóm phân vai và đóng kịch + Các nhóm trình bày trước lớp + NHóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có) (19) HS 2: Thế nhìn từ Trái Đất tôi thấy bạn sáng thế? Mặt Trăng: Bạn hãy chơi trò chơi “tại trăng sáng”, bạn tự trả lời câu hỏi đó Chúc các bạn vui vẻ + HS nhận xét 2’ 4.Củng cố + GV nhận xét tiết học 1’ 5.Dặn dò Ôn tập kiến thức đã học (20) (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tnxh, giao an tnxh