0

Thực trạng kinh tế việt nam và thành tựu của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

13 525 0
  • Thực trạng kinh tế việt nam và thành tựu của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2013, 14:25

Phần I Thực trạng kinh tế Việt Nam thành tựu của nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN * Thực trạng kinh tế Việt Nam Từ cuối năm 1986 Việt Nam đang trong quá trình đổi mới để phát triển kinh tế xã hội hội nhập thế giới. Quá trình đó đợc bắt đầu vào lúc tình hình kinh tế xã hội của đất nớc gần nh rơi vào đáy cuả cuộc khủng hoảng. Sản xuất nông nghiệp trì trệ, nạn thiếu lơng thực xảy ra triền miên, sản xuất công nghiệp theo thống kê vẫn tăng về giá trị nhng thật ra đại đa số nhà máy, xí nghiệp quốc doanh ở tình trạng lãi giả, lỗ thật, vì đợc nhà nớc bao cấp tràn lan lu thông phân phối ách tắc. Lạm phát đạt tới tốc độ phi mã với chỉ số tăng giá bán lẻ năm 1986 là 774,7%. Những điều nói trên cộng với những hậu quả nặng nề cha giải quyết xong của hơn 30 năm chiến tranh ác liệt, đã khiến cho đời sống của tầng lớp nhân dân sa sút nghiêm trọng. ở thành thị lơng tháng của công nhân, viên chức không đủ chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. ở nông thôn lúc giáp hạt có tới hàng triệu gia đình thiếu ăn; tiêu cực xã hội lan rộng, lòng dân không yên. Sau thất bại của cuộc tổng đIều tra giá- lơng tiền (9/1985) đại đa số quần chúng nhân dân cảm thấy không thể sống nh cũ đợc nữa, đồng thời các cơ quan llãnh đạo, quản lý của Đảng nhà nớc cũng thấy rõ không thể tiếp tục duy trì những chủ trơng chính sách đã lỗi thời. Với phơng châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật đã nghiêm khắc tự phê bình về chủ trơng, chính sách, sai lầm mang tính giáo đIều, chủ quan duy ý chí trong cải tạo XHCN xây dựng XHCN trớc đây, đồng thời đề ra đờng lối nhằm đa đát nớc ra khỏi cuộc khủng hoảng di vào thế ổn định phát triển. 1 *Thành tựu của nền kinh tế thị trờng định hớng XNCN ở Việt Nam. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN của Việt Nam đã đạt đợc những thành tựu nổi bật sau: Một là, có bớc đổi mới về cơ bản sự đa dạng hoá cơ cấu sơ hữu làm cho quan hệ sản xuất phủ hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, hình thành cơ cấu thị trờng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau tham gia. Do đó năng lực sản xuất trong dân đợc giảI phóng phát huy, thúc đẩy tăng trởng kinh tế. Hai là, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hớng của chiến lợc công nghiệp hoá, hiện đạI hóa về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu có hiệu quả. Việt Nam đã từng bớc hội nhập có hiệu quả với kinh tế quốc tế, kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật kinh tế xã hội có sự phát triển đáng kể, khoa học công nghệ có chuyển biến phục vụ tốt hơn cho sản xuất đời sống. Dới đây là một số thành tựu cụ thể mà kinh tế Việt Nam đã đạt đợc trong thời gian qua: Đã khắc phục đợc tình trạng trì trệ, suy thoái, đạt mức tăng trởng khá cao, liên tục tơng đối toàn diện,đa đất nớc ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội. Từ năm 1989 đến nay, Việt Nam đã chế ngự đợc tình trạng lạm phát phi mã; đồng thời đồng lơng tơng đối ổn định, nguồn tài chính nhàn rỗi trong tay dân đã đợc huy động vào sản xuất kinh doanh. Tỷ giá hối đoái đã phản ánh gần thực với tơng quan giá cả trong nớc, mở ra điều kiện thúc đẩy ngoại th- ơng phát triển. Các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế đợc tự chủ sản xuất kinh doanh đời sống vật chất nói chung đang trên đà cải thiện rõ rệt, tỷ lệ ngời nghèo giảm từ 30% năm 1992 còn 11% năm 2000. Trong xã hội đã hình thành không khí cạnh tranh năng động, chú trọng đến tiến bộ kỹ thuật, học tập nghề nghiệp kinh doanh ; lòng tin vào tiền đồ kinh tế xã hội đang đợc khôi phục nâng cao. 2 Thu nhập đời sống của các tầng lớp nhân dân ở các vùng đều đợc cải thiện với mức độ khác nhau,số hộ nghèo giảm đi. Nhiều địa phơng đã thanh toán đợc nạn đói. Nền nông nghiệp mang tính chất tự túc đã chuyển thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá. Nông sản hàng hoá mở rộng về chủng loại, tăng nhanh về số lợng, trở thành nớc xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới sau TháI Lan. Tỷ trọng nông nghiệp của GDP giảm dần, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên. Mối quan hệ hợp tác quốc tế phát triển đã làm cho vốn đầu t trực tiếp của n- ớc ngoàI tăng nhanh, khai thông mở rộng quan hệ với nhiều nớc các tổ chức tài chính quốc tế, thu hút nguồn tài trợ phát triển song phơng đa phơng đã đợc thiết lập. Nguồn tài trợ phát triển chính thức (ODA) tăng dần lên trong những năm gần đây đợc tập chung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Công cuộc đổi mới góp phần cải thiện hình ảnh nhà nớc Việt Nam trên trờng quốc tế, các chính sách của Việt Nam về kinh tế xã hội đã tạo cơ sở để đầu t nớc ngoài, thu hút viện trợ sự giúp đỡ của nhiều nớc,các tổ chức quốc tế cá nhân. Nh vậy do đi đúng hớng chuyển sang nền kinh tế có sự quản lý của nhà nớc, thực hiện quyền tự do kinh doanh phù hợp với pháp luật, phát triển đa dạng hoá quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, phát huy đợc tiềm năng động lực ở trong nớc, đa ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, bớc đầu tranh thủ đợc đầu t thị trờng quốc tế, đổi mới nhanh chóng đa nền kinh tế đất nớc chuyển sang thề dần ổn định phát triển có hiệu quả phù hợp với xu hớng phát triển của thập kỷ 90 trên thế giới. Đất nớc có sự thay đổi sâu sắc tạo thế lực lớn mạnh cho sự phát triển trong thời gian tới. Phần II Cơ sở lý luận tính tất yếu của nền kinh tế thị trờng định hớng XHCNViệt Nam. 3 Kinh tế thị trờng là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều đợc thực hiện trên thị trờng, thông qua trao đổi mua bán. Quan hệ hàng hoá tiền tệ phát triển đến một trình độ nhất định sẽ đạt đến kinh tế thị trờng. Kinh tế thị tr- ờng là giai đoạn phát triển của nền kinh tế hàng hoá dựa trên sự phát triển rất cao của lực lợng sản xuất là hoạt động có hiệu quả kinh tế nhà nớc để kinh tế nhà nớc thực sự giữ vai trò chủ đạo, làm đòn thúc đẩy đIều chỉnh các hoạt động của toàn bộ nền kinh tế không trở nên mâu thuẫn gay gắt trật tự bình thờng của đời sống xã hội. ở Việt Nam, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những đIều kiện chung để nền kinh tế hàng hoá xuất hiện vẫn còn tồn tại. Do đó, sự tồn tại kinh tế hàng hoá ở nớc ta là một tất yếu khách quan. Những đIều kiện để kinh tế hàng hoá xuất hiện tồn tại là: + Phân công lao động là cơ sở tất yếu của nền sản xuất hàng hoá vẫn tồn tại ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ở nớc ta hiện nay, cụ thể là các nghành nghề ngày càng đa dạng, phong phú, chuyên môn hoá sâu. Nh vậy tính tự cung cấp của nền kinh tế tự nhiện trớc đây dần bị phá vỡ thúc đẩy kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, phân công lao động còn là động lực để nâng cao năng suất lao động xã hội giúp cho quá trình trao đổi, mua bán hàng hoá trên thị trờng phát triển hơn. + Nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế khác nhau tồn tại phát triển tạo nên sự khác biệt về kinh tế giữa các chủ thể kinh tế độc lập tạo nên sự tất yếu cho sự tồn tại phát triển của kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng ở nớc ta. Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định mô hình kinh tế nớc ta trong thời kỳ quá độ là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trờng, có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng XHCN. Sự lựa chọn đó là xuất phát từ những lợi ích của việc phát triển kinh tế xã hội. Nh vậy phát triển kinh tế thị trờng ở nớc ta có lợi ở chỗ: 4 - Nớc ta trong thời kỳ quá độ muốn phát triển lực lợng sản xuất thì phảI xã hội hoá, chuyên môn hoá lao động. Quá trình ấy chỉ có thể diễn ra trong nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trờng. Bên cạnh đó, chỉ có thể phát triển kinh tế thị trờng mới làm cho nền kinh tế nớc ta phát triển năng động. Sử dụng kinh tế thị trờng là sử dụng các quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu, buộc mỗi ngời sản xuất tự chịu trách nhiệm hàng hoá do mình làm ra. Nhờ đó mà kinh tế trở nên sôi động. Phát triển kinh tế thị trờng là phù hợp với sự phát triển lực lợng sản xuất xã hội. ở nớc ta, sự phát triển kinh tế thị trờng tăng tỷ lệ hàng hoá nông sản đã làm cho hàng hoá bán ra của nông dân nhiều lên, thu nhập tăng lên, đồng thời các nghành nghề ở nông thôn ngày càng phát triển, điều này cũng tơng tự đối với thành thị. Phát triển kinh tế đòi hỏi sự chuyên môn hoá lao động, phải đào tạo nhiều cán bộ quản lý lao động có trình độ cao, đây là dấu hiệu quan trọng của tiến bộ kinh tế. Nh vậy, phát triển kinh tế thị trờng ở nớc ta là một tất yếu kinh tế, một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế hiện đạI, hội nhập vào sự phân công lao động quốc tế. Đó là con đờng đúng đắn để phát triển lực lợng sản xuất, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng của đất nớc để thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trờng không đối lập với nhiệm vụ kinh tế xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà trái lại thúc đẩy các nhiệm vụ đó phát triển mạnh mẽ hơn. Các thành phần kinh tế hàng hoá tiến hành sản xuất hàng hoá tuy có bản chất kinh tế khác nhau nhng đều là những bộ phận của một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất với các quan hệ cung cầu, tiền tệ, giá cả, chung Bởi vậy, chúng ta vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau. Mỗi đơn vị kinh tế là một chủ thể độc lập, tự chủ tất cả đều bình đẳng trớc pháp luật. Tuy nhiên, mỗi thành phần kinh tế chịu sự tác động của các quy luật kinh tế riêng. Do đó, bên cạnh tính thống nhất của các thành phần kinh tế chúng còn khác nhau mâu thuẫn khiến cho nền kinh tế thị trờng nớc ta phát triển theo những phơng hớng khác 5 nhau. Vì vậy, bên cạnh sự khuyến khích làm giàu chính đáng của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, nhà nớc ta phải sử dụng nhiều biện pháp ngăn chặn hạn chế những khuynh hớng tự phát, những hiện tợng tiêu cực, hớng sự phát triển của các thành phần kinh tế này theo định hớng XHCN. Một đặc đIểm khác dễ nhận thấy ở nền kinh tế nớc ta là nền kinh tế thị tr- ờng phát triển theo định hớng XHCN với sự quản lý vĩ mô của nhà nớc. Đây là đặc đIểm cơ bản nhất của kinh tế thị trờng ở nớc ta, làm cho nền kinh tế thị tr- ờng ở nớc ta khác với nền sản xuất giản đơn trớc đây cũng nh khác với nền kinh tế thị trờng ở các nớc TBCN . Đặc đIểm này chính là mô hình kinh tế khái quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nớc ta. Mô hình kinh tế đó có các đặc trng riêng làm cho nó khác với kinh tế thị trờng ở các nớc TBCN. Mục đích của nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN là phát triển lực l- ợng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của CNXH, nâng cáo đời sống nhân dân lao động các thành viên trong xã hội. Phát triển lực lợng sản xuất hiện đại gắn với xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt: sở hữu, quản lý phân phối. + Về mặt sở hữu: Sẽ phát triển theo hớng tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau, nhiều thành phần kinh tế khác nhau.Trong đó kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo. + Về mặt quản lý: Trong kinh tế thị trờng định hớng XHCN phảI có sự chỉ đạo quản llý của nhà nớc XHCN bằng pháp luật, chiến lợc, chính sách, kế hoạch đồng thời sử dụng cơ chế thị trờng, các hình thức kinh tế phơng pháp quản lý kinh tế thị trờng để kích thích sản xuất, phát huy tính tích cực hạn chế những mặt tiêu cực, khuyết tật của cơ chế thị trờng, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động toàn thể quần chúng nhân dân. + Về mặt phân phối: 6 Kinh tế thị trờng định hớng XHCN thực hiện phân phối theo kết quả lao động hiệu quả kinh tế đồng thời phân phối theo mức độ đóng góp vốn các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh thông qua phúc lợi xã hội. Tính định hớng XHCN của nền kinh tế thị tròng nớc ta còn thể hiện ởchỗ tăng trởng kinh tế phải đi đôi vớ phát triển văn hoá xã hội, giáo dục, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc giáo dục, làm cho chủ nghĩa Mác Lê nin, t tuởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao đời sống dân chí, giáo dục đào tạo con ngời, xây dựng phát triển nguồn nhân lực của đất nớc. Chủ trơng xây dựng phát triển nền kinh tế thị trờng, định hớng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nớc thể hiện trình độ t duy vận dụng của Đảng ta về quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tínhchất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Hệ thống giải pháp phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta trong thời gian tới. Để phát triển nền kinh tế thị trờng định hớng XHCN Đảng nhà nớc ta cần tiến hành đồng bộ nhiều giảI pháp. Trớc hết cần thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần. Trên thực tế sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ là điều kiện cơ sở để thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển, do đó cần phải thừa nhận nó sử dụng một cách hiệu quả sức mạnh tổng hợp của mọi thành phần kinh tế. Song song với việc đổi mới, củng cố nhà nớc kinh tế hợp tác, cần thừa nhận khuyến khích các thành phần kinh tế cá thể, t nhân phát triển. Theo đó, khu vực kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể các hình thức kinh tế hỗn hợp khác đều đợc khuyến khích phát triển theo định hớng tiến lên CNXH. Tất cả các thành phần kinh tế đều bình đẳng trớc pháp luật, tuy vị trí, quy mô, tỷ trọng, trình độ có khác nhau nhng tất cả đều là nội lực của nền kinh tế phát triển theo định hớng XHCN. Giải pháp thứ hai là mở rộng phân công lao động, phát triển kinh tế vùng, lãnh thổ, tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trờng. Phân công lao động là cơ sở cho 7 việc trao đổi sản phẩm. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá, cần phải mở rộng phân công lao động xã hội, phân bổ lại lao động dân c trong phạm vi cả nớc cũng nh từng địa phơng, từng vùng theo hớng chuyên môn hoá, hợp tác hoá nhằm khai thác mọi nguồn lực, phát triển nhiều ngành nghề, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có tạo việc làm cho ngời lao động. Cùng với việc mở rộng phâncông lao động xã hội trong nớc phải tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế với nớc ngoài nhằm gắn phân công lao động xã hội trong nớc với phân công lao động quốc tế, gắn thị trờng trong nớc với thị trờng thế giới. Nhờ đó mà thị trờng trong nớc từng bớc đợc mở rộng, tiềm năng về lao động, tài nguyên, cơ sở vật chất hiện có đợc khai thác có hiệu quả. Thị trờng đợc khai thông khắp mọi miền đất nớc, gắn liền với thị trờng thế giới. Cần tiếp tục phát triển mạnh thị trờng hàng hoá dịch vụ, hình ảnh thị trơng sức lao động có tổ chức quản lý chặt chẽ, đất đai thị trờng nhà cửa, xây dựng thị trờng vốn, từng bớc hình thành thị trờng chứng khoán. Để khai thác hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, công nghệ, tài nguyên, thực hiện mở rộng phân công lao động xã hội, cần phải từng bớc hình thành đồng bộ các loại thị trờng tiền tệ, vốn, sức lao động, chất xám, thông tin, t liệu sản xuất tiêu dùng Điều này sẽ đảm bảo việc phân bổ sử dụng các yếu tố đầu vào, đầu ra của quá trình sản xuất phù hợp với nhu cầu của sự phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN. Song song tiếp tục phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các doanh nghiệp chỉ có thể đứng vững trong cạnh tranh nếu thờng xuyên đổi mới công nghệ để hạ chi phí nâng cao chất lợng sản phẩm do đó phải tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu vầ ứng dụng các thành tựu mới của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ vào quá trình sản xuất lu thông hàng hoá. Vì vậ y để phát triển kinh tế hàng hoá, chúng ta phải đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm đuổi kịp trình độ công nghệ sản xuất của thế giới, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá nớc ta với hàng hoá nớc ngoài trong thị trờng nội địa cũng nh thị trờng quốc tế. Bên cạnh đó cũng cần gấp rút xây dựng củng cố hệ thống hạ tầng kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất dịch vụ. 8 Trớc mắt, Đảng Nhà nớc ta cần tập trung u tiên xây dựng củng cố một số yếu tố thiết yếu nhât nh đờng xá, cầu cống, bến cảng, sân bay, điện, nớc, hệ thống thông tin liên lạc, ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm . Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả. Sự ổn định chính trị bao giờ cũng là nhân tố quan trọng để phát triển, là điều kiện để các nhà sản xuất kinh doanh trong nớc n- ớc ngoài yên tâm đầu t. Hệ thống pháp luật đồng bộ là công cụ quan trọng để quản lý nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Nó tạo nên hành lang pháp lý cho tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngoài nớc. Đổi mới chính sách tài chính tiền tệ, giá cả nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát triển, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm quản lý thống nhất nền tàI chính quốc gia, giảm bội chi ngân sách, góp phần khống chế kiểm soát lạm phát, xử lý đúng đắn mọi quan hệ giữa tích luỹ tiêu dùng. Xây dựng hoàn thiện hệ thống đIều tiết kinh tế vĩ mô, đào tạo đội ngũ quản lý kinh tế các nhà kinh doanh giỏi. Hệ thống điều tiết kinh tế vĩ mô phải đợc kiện toàn phù hợp với đIều kiện kinh tế thị trờng, bao gồm đIều tiết bằng chiến lợc kế hoạch kinh tế, pháp luật, chính sách các đòn bẩy kinh tế hành chính giáo dục, khuyến khích hỗ trợ bằng răn đe trừng phạt, ngăn ngừa đIều tiết thông qua bộ máy nhà nớc các đoàn thể Mỗi cơ chế quản lý có một đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh tơng ứng. Chuyển sang phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng XHCN đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ kinh doanh cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế trong thời kỳ mới. Song song với đào tạo đào tạo phải có hớn sử dụng, bồi dỡng đãi ngộ đúng đắn với đội ngũ đó nhằm kích thích hơn nữa việc không ngừng nâng cao nghiệp vụ trình độ, bản lĩnh quản lý tài năng kinh doanh của họ. Cần phải chú ý cơ cấu của họ nhằm bảo đảm phạm vi vĩ mô cũng nh vi mô, cá cán bộ quản lý cũng nh cán bộ kinh doanh. 9 Thực hiện chính sách đối ngoạI cơ lợi cho sự phát triển kinh tế thị trờng định hớng XHCN. Thực hiện có hiệu qủa kinh tế đối ngoại chúng ta phảI đa dạng hoá hình thức đa phơng hoá đối tác, quán triệt nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, không can thiệp vào nội bộ của nhau không phân biệt chế độ chính trị xã hội. Cải cách cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, thu hút rộng rãi vốn đầu t nớc ngoài thu hút kỹ thuật, nhân tàI kinh nghiệm quản lý. Trên đây là những giải pháp cần thiết để thực hiện đồng bộ bởi chúng có tác động qua lại lẫn nhau, nó sẽ tạo nên sức mạnh thúc đâỷ nền kinh tế hàng hoá nớc ta phát triển theo định hớng XHCN 10 . Phần I Thực trạng kinh tế Việt Nam và thành tựu của nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN * Thực trạng kinh tế Việt Nam Từ cuối năm 1986 Việt Nam đang. nền kinh tế thị trờng định hớng XNCN ở Việt Nam. Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN của Việt Nam đã đạt đợc những thành tựu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kinh tế việt nam và thành tựu của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN , Thực trạng kinh tế việt nam và thành tựu của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

Từ khóa liên quan