0

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn điểm đến du lịch của du khách nội địa một nghiên cứu tại cam ranh khánh hoà

88 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU BÀI THUYẾT TRÌN LÊ THANH BÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA - MỘT NGHIÊN CỨU TẠI CAM RANH - KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số :8340101 Mã số sinh viên:19110025 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TRUNG THÀNH Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Người thực cam đoan Lê Thanh Bình LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, người tận tình giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt q trình học tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Trung Thành, Thầy ln tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Trân trọng ! Người thực luận văn Lê Thanh Bình i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC VIẾT TẮT iv CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn (đóng góp đề tài): 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Các phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SƠ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 11 2.1 Tổng quan du lịch, khách du lịch điểm đến du lịch 11 2.1.1 Quan điểm định nghĩa du lịch 11 2.1.2 Khách du lịch 12 2.1.3 Điểm đến du lịch 13 2.2 Khái quát điểm đến du lịch Thành phố Cam Ranh 15 2.3 Cơ sở lý thuyết định chọn điểm đến du lịch 18 2.3.1 Các lý thuyết lựa chọn 18 ii 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn điểm đến 22 2.4 Các nghiên cứu trước nước 27 2.5 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 2.5.1 Các giả thuyết nghiên cứu đề xuất 33 2.5.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 Tóm tắt chương 36 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu 37 3.2 Nghiên cứu định tính sơ 37 3.3 Nghiên cứu thức 39 3.3.1 Kích thước mẫu cách chọn mẫu 40 3.3.2 Phân tích liệu 41 Tóm tắt chương 45 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46 4.1 Làm liệu 46 4.2 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 46 4.3 Kiểm định thang đo 48 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 48 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 49 4.4 Phân tích tương quan hồi quy 53 4.4.1 Phân tích tương quan 54 4.4.2 Phân tích hồi quy 55 4.5 Thảo luận 58 Tóm tắt chương 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Định hướng tầm nhìn du lịch 62 iii 5.3 Các hàm ý quản trị 65 5.3.1 Liên quan đến nhân tố động du lịch khách 65 5.3.4 Liên quan đến nhân tố nguồn thông tin điểm đến 69 5.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 71 5.4.1 Những hạn chế nghiên cứu đề tài 71 5.4.2 Hướng nghiên cứu 72 Tóm tắt chương 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 76 PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 76 PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 78 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 81 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 84 iv DANH MỤC VIẾT TẮT EFA: Exploratory Factor Analysis KDL: Khách du lịch KMO: Kaiser-Meyer-Olkin NC: Nghiên cứu TRA: Theory of Reasoned Action TPB:Theory ofPlaned Behavior CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Khánh Hịa tỉnh có nhiều lợi để phát triển du lịch, bật thành phố Nha Trang – thành phố biển với điều kiện khí hậu quanh năm ơn hịa, chịu tác động thiên tai điểm du lịch biển tiếng khơng nước mà cịn khắp giới Ngoài thành phố Nha Trang, với đồng sở hạ tầng đặc biệt hệ thống giao thông đường hàng khơng góp phần quan trọng vào trỗi dậy mạnh mẽ điểm đến lân cận, số Thành phố Cam Ranh với nhiều lợi biển thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng khu du lịch, Resort mang đẳng cấp nhằm thu hút du khách ngồi nước đến ngày đơng đảo Thành phố Cam Ranh cách thành phố Nha Trang 45 km phía nam, nằm bên Quốc lộ 1A, tọa lạc bên bờ Vịnh Cam Ranh, vịnh biển tự nhiên xem vịnh tự nhiên tốt Đông Nam Á, nơi hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển dịch vụ cảng biển du lịch Dựa lợi đó, năm qua ngành du lịch Thành phố Cam Ranh đưa nhiều giải pháp để thu hút khách du lịch đến tham quan điểm du lịch địa bàn bước đầu định hình Cam Ranh điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế Tuy nhiên, tác động dịch bệnh Covid 19, lượng khách du lịch quốc tế đến Khánh Hịa nói chung Cam Ranh nói riêng giảm cách đáng kể Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, việc làm để thu hút du khách nội địa đến với Cam Ranh vấn đề quan trọng cần ưu tiên để thúc đẩy du lịch phát triển kinh tế địa phương Thêm vào đó, với tiềm nhu cầu du lịch người Việt Nam có xu hướng gia tăng thu nhập ngày tăng lên, điều hứa hẹn mang đến nhiều hấp dẫn cho phân khúc du khách nội địa Bên cạnh phát triển du lịch Cam Ranh so với Nha Trang khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm vốn có nơi Do vậy, việc thấu hiểu tâm lý du khách nội địa để góp phần đáp ứng tốt nhu cầu họ góp phần quan trọng vào phát triển ngành du lịch TP Cam Ranh qua thúc đẩy tối đa nguồn lực để khai thác hết tiềm mạnh địa phương nhằm phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng thành phố Chính vậy, việc chọn đề tài để thực luận văn thạc sĩ tác giả vừa mang tính cấp thiết có tính thực tiễn cao bối cảnh Kết nghiên cứu đề tài góp phần vào định hướng giải pháp cho ngành du lịch thành phố Cam Ranh tăng cường thu hút khách du lịch nội địa, khai thác hiệu tiềm mạnh du lịch nơi 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu nhằm mục đích xác định nhân tố ảnh hưởng đến định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch du khách nội địa Qua đưa số hàm ý quản trị giúp nhà quản lý địa phương thu hút du khách nội địa đến Cam Ranh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch du khách nước - Đo lường yếu tố ảnh hưởng đến định chọn điểm đến Cam Ranh du khách nội địa - Đề xuất số hàm ý quản trị để nâng cao định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch du khách nước 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn (đóng góp đề tài): Ý nghĩa khoa học Nghiên cứu tập trung vào tổng hợp hệ thống hóa sở lý thuyết, từ xác định làm rõ luận khoa học để xây dựng nên mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định chọn điểm đến du lịch du khách Ý nghĩa thực tiễn Nghiên cứu làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch du khách nước Kết nghiên cứu giúp nhà hoạch định sách phát triển du lịch tỉnh Khánh Hịa nói chung TP Cam Ranh nói riêng có giải pháp tăng cường thu hút du khách đến du lịch nơi Ngồi ra, cịn góp phần vào đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương, góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế, tăng nguồn thu nhân dân địa bàn phát triển du lịch theo hướng bền vững 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân tố ảnh hưởng đến định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch du khách nước Đối tượng khảo sát khách du lịch nước 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian Phạm vi nghiên cứu đề tài điểm du lịch Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa - Về thời gian Nghiên cứu thực từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2020 71 tính liên kết vùng địa phương khu vực Trong trọng quảng bá tuyến du lịch gắn rừng biển (Đà Lạt – Cam Ranh) - Liên kết với công ty lữ hành nước với sở lưu trú Cam Ranh để quảng bá điểm du lịch Cam Ranh Để từ đó, du khách biết nhiều du lịch Cam Ranh thu hút họ tour du lịch tham quan Ngoài ra, để nâng cao hiệu quảng bá nguồn thông tin điểm du lịch Thành phố, ngành du lịch Thành phố Cam Ranh cần thường xuyên tiến hành khảo sát ý kiến du khách công ty lữ hành nước, để từ đưa phương án xúc tiến du lịch cách sâu rộng có hiệu 5.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 5.4.1 Những hạn chế nghiên cứu đề tài Bên cạnh đóng góp đề tài, nghiên cứu nhiều hạn chế : - Việc chọn mẫu tiến hành theo phương pháp thuận tiện (phi xác xuất) Do vậy, số liệu thu chưa có độ tin cậy cao tính đại diện theo mẫu - Việc nghiên cứu chưa đánh giá so sánh mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch nhóm du khách nước từ vùng miền khác Ngoài ra, nghiên cứu tập trung vào khảo sát ý kiến du khách thời điểm dịch covid diễn phần khơng tránh khỏi hạn chế mặt thời điểm, cần tiếp tục thực khảo sát thời điểm tương lai nhằm nắm rõ nhu cầu mong muốn du khách nội dịa quốc tế Qua góp phần 72 5.4.2 Hướng nghiên cứu Để khắc phục hạn chế nêu trên, hướng nghiên cứu sẽ: - Sử dụng phương pháp lấy mẫu xác suất Phương pháp lấy mẫu xác suất đảm bảo mẫu chọn đại diện xác cho tập tổng thể khảo sát thực có kết thống kê hợp lý - Khảo sát đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch nhóm du khách nước từ vùng miền khác - Khảo sát ý kiến du khách nước ngồi nước dịch bệnh kiểm sốt để hiểu rõ nhu cầu mong muốn đối tượng Tóm tắt chương Chương trình bày hàm ý quản trị (nhấn mạnh đến giải pháp kiến nghị liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch du khách nước Ngồi ra, cịn đề cập đến hạn chế đề tài, hướng nghiên cứu kết luận 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Văn Đính Trần Thị Minh Hịa (2006) Giáo trình kinh tế du lịch NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Hoàng Thị Thu Hương (2016) Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn điểm đến người dân Hà Nội: nghiên cứu trường hợp điểm đến Huế, Đà Nẵng Luận án tiến sĩ Kinh tế, ĐHKTQD Hà Nội Hoàng Thanh Liêm (2016) Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du khách nước Luận văn thạc sĩ QTKD, trường ĐH Công Nghệ Tp HCM Nguyễn Văn Mạnh (2007) Marketing Du lịch Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2017) Luật du lịch NXB Chính trị , Hà Nội Nguyễn Đình Thọ (2012) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh NXB Lao động xã hội Trần Thị Kim Thoa (2015) Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến du lịch du khách – Trường hợp lựa chọn điểm đến Hội An khách du lịch Tây Âu – Bắc Mỹ Luận văn thạc sĩ QTKD, trường ĐH Đà Nẵng Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mỗng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Trường ĐH Kinh tế TP.HCM: NXB Hồng Đức Tài liệu tiếng Anh Ajzen I., Fishbein M (1987) The Theory Of Reasoned Action Organizational Behavior and Human Decision Processes, 121-234 Ajzen I (1988) The Theory Of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211 74 Awaritefe, O D (2004) Motivation and Other Considerations in Tourist Destination Choice: A Case Study of Nigeria Tourism Geographies, vol (3), 303330 Baloglu, S., McCleary, K.W (1999) A model of destination image formation Annals of Tourism Research, 35 (4), 11-15 Beerli, Asuncion, & Josefa D Martin (2004) Factors influencing destination image Annals of tourism research, 31.3, 657-681 Bigne, J Enrique, M Isabel Sanchez, & Javier Sanchez (2001) Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter- relationship.Tourism management 22.6, 607-616 Buhalis (2000) Marketing the Competitive Destination of the Future Tourism Management, 21(1), 97-116 Chon, K S (1991) Tourism destination image modification process Tourism Managemen, 68-72 Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S (2004) Tourism: Principles and practices (2nd ed.) England: Prentice Hall 10 Hair J F , Anderson R E., Tatham R L (1998) Multivariate Data Analysis (5th Edition) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 11 Huang, C., Chou, C., & Lin, P (2010) Involvement theory in constructing bloggers intention to purchase travel products Tourism Management, 31(4), 513526 12 Mathieson, A and Wall, G (1982) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts Harlow, UK: Longman 13 Mike & Caster (2007) A Practical Guide to TourismDestination Management Published and printed by the UNWTO, Madrid, Spain 14 Moutinho, L (1987) Consumer behavior in tourism European Journal of Marketing,Vol 21, No 10, pp 1-44 15 Nunnally, J C (1978) Psychometric theory (2nd ed) New York: McGrawHill 75 16 Nunnally, J C., & Bernstein, I H (1994) Psychometric theory (3rd ed) New York: McGraw-Hill 17 Oppewal R., Huyber T., Crouch G (2015) Tourist destination and experience choice: A choice experimental analysis of decision sequence effects Tourism Management, 48, 467-476 18 Train, K E (1998) Recreation demand models with taste differences over people Land Economics, 74, 19 Van Raaij, W.F (1986) Consumer research on tourism: mental and behavioral constructs Annals of Tourism Research, 13, 1-9 20 Um, S., & Crompton J L (1979) Attitude determinants in tourism destination choice’, Annals of Tourism Research, 17, 432-448 21 Yoon, Y and Uysal, M (2005) An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model Tourism Management, Vol 26 No 1, pp 45-56 76 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT CHÍNH THỨC Kính chào Anh/Chị ! Tôi học viên Cao học ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu Hiện nay, thực nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định chọn điểm đến du khách nước Thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa Những ý kiến Anh/Chị đóng góp quan trọng vào thành cơng nghiên cứu PHẦN B: NHỮNG Ý KIẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH Xin quý khách vui lòng cho biết mức độ ảnh hưởng đến định chọn điểm đến Thành phố Cam Ranh để du lịch quý khách Đánh dấu () vào thích hợp:(1) Rất khơng ảnh hưởng, (2) Khơng ảnh hưởng, (3)Bình Thường, (4) Ảnh hưởng, (5) Rất ảnh hưởng MÃ HÓA MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA Động du lịch (DCDL) DC01 Tôi muốn thăm quan điểm du lịch DC02 Tôi muốn khám phá vùng quê DC03 Tôi muốn trải nghiệm du lịch canh nông DC04 Tôi muốn thăm quan danh lam thắng cảnh DC05 Tơi muốn tìm hiểu văn hóa dân tộc thiểu số Hình ảnh điểm đến (HADD) HA06 Có tài nguyên du lịch tự nhiên hấp dẫn HA07 Có tài nguyên du lịch nhân văn đặc sắc HA08 Có hoạt động du lịch cộng đồng hấp dẫn HA09 Người dân điểm đến thân thiện mến khách HA10 Đây điểm đến du lịch an toàn 77 Khả tiếp cận (KNTC) TC11 Vị trí điểm đến gần nơi tơi lưu trú TC12 Việc đặt tour dễ dàng TC13 Có nhiều tour du lịch cho lựa chọn TC14 Giá tour phù hợp với TC15 Phương tiện di chuyển có chất lượng tốt Nguổn thơng tin điểm đến (TTDD) TT16 Tôi biết điểm đến qua phương tiện thông tin đại chúng TT17 Tôi biết điểm đến qua quảng cáo Cty lữ hành TT18 Tôi biết điểm đến qua bạn bè người thân Quyết định chọn điểm đến (QDC) QD19 Động du lịch ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến tơi QD20 Hình ảnh điểm đến ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến QD21 Khả tiếp cận điểm đến ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến QD22 Nguổn thông tin điểm đến ảnh hưởng đến định lựa chọn điểm đến QD23 Tôi khuyên bạn bè người thân chọn điểm đến PHẦN A THƠNG TIN VỀ KHÁCH DU LỊCH Giới tính quý khách:  Nữ  Nam Độ tuổi quý khách:  Dưới 22 tuổi  Từ 22 – 30 tuổi  Từ 31 – 40 tuổi  Từ 41 – 50 tuổi  Từ 51 – 60 tuổi  Trên 61 tuổi Nghề nghiệp quý khách: ………………………………………………………… Thu nhập trung bình/tháng quý khách:  Dưới triệu đồng  Từ triệu đến triệu đồng  Từ triệu đến 10 triệu đồng  Trên 10 triệu đồng Chân thành cảm ơn quý khách! 78 PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 842 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DC01 17.2996 3.736 684 800 DC02 17.3080 3.849 665 806 DC03 17.2743 3.801 675 803 DC04 17.4093 3.607 634 817 DC05 17.2405 3.988 590 825 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 827 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HA06 16.5865 4.540 602 799 HA07 16.4219 4.872 590 804 HA08 16.6667 4.248 681 776 79 HA09 16.6878 4.241 626 793 HA10 16.6751 4.322 631 791 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 742 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TC11 16.6667 3.257 516 693 TC12 16.4262 3.220 558 678 TC13 16.6835 3.005 552 678 TC14 16.8186 3.166 512 694 TC15 16.5443 3.545 491 736 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 789 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TT16 8.8101 1.095 672 667 TT17 8.7257 1.098 656 685 80 TT18 8.9114 1.148 564 784 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.728 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QD19 16.8734 3.509 462 692 QD20 16.9958 3.309 507 674 QD21 16.9873 3.385 509 674 QD22 17.0844 3.450 425 706 QD23 17.0042 3.182 540 660 81 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .739 1564.181 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Df 325 Sig .000 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues t Tota % of l Varianc Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Squared Loadings Loadings Cumulativ Tota e% l % of Varianc e Cumulativ Tota e% l e % of Cumulativ Varianc e% e 5.064 19.478 19.478 5.064 19.478 19.478 4.906 18.870 18.870 3.372 12.970 32.448 3.372 12.970 32.448 3.242 12.468 31.338 3.051 11.733 44.181 3.051 11.733 44.181 3.197 12.296 43.634 2.912 11.200 55.381 2.912 11.200 55.381 3.054 11.747 55.381 Rotated Component Matrixa Component DC04 810 DC05 675 DC03 669 DC01 639 DC02 584 82 TC12 751 TC13 625 TC14 622 TC11 611 TC10 602 HA07 819 HA08 681 HA09 660 HA06 621 HA10 548 TT17 823 TT16 722 TT18 553 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá QDC: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .828 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 319.337 Df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 83 3.275 65.498 65.498 0.693 13.857 79.355 0.412 8.230 87.585 0.354 7.078 94.664 0.267 5.336 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QD23 QD20 QD21 QD22 QD19 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .810 675 669 639 584 3.275 65.498 65.498 84 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY Correlations DCDL KNTC QDC TTDD 0.014 0.146 0.039 0.567** 0.868 0.092 0.654 0.000 237 237 237 237 237 Pearson Correlation 0.014 0.049 0.042 0.375** Sig (2-tailed) 0.868 0.571 0.626 0.000 Pearson Correlation DCDL HADD Sig (2-tailed) N HADD 237 237 237 237 237 Pearson Correlation 0.146 0.049 0.024 0.430** Sig (2-tailed) 0.092 0.571 0.784 0.000 237 237 237 237 237 Pearson Correlation 0.039 0.042 0.024 0.300** Sig (2-tailed) 0.654 0.626 0.784 237 237 237 237 237 0.567** 0.375** 0.430** 0.300** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 237 237 237 237 237 N KNTC N TTDD N Pearson Correlation QDC Sig (2-tailed) N 0.000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model Summaryb Model R 806a R Square 650 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 640 a Predictors: (Constant), TTDD, KNTC, HADD, DCDL 26291 Durbin-Watson 1.646 85 b Dependent Variable: QDC ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression Residual Total 16.707 4.177 8.986 230 069 25.693 236 60.428 000b a Dependent Variable: QDC b Predictors: (Constant), TTDD, KNTC, HADD, DCDL Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 0.803 0.239 DCDL 0.246 0.026 HADD 0.178 KNTC TTDD t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 3.363 0.001 0.502 9.573 0.000 0.977 1.023 0.028 0.332 6.326 0.000 0.976 1.024 0.324 0.046 0.363 6.993 0.000 0.996 1.004 0.155 0.028 0.288 5.540 0.000 0.996 1.004 a Dependent Variable: QDC ... hút du khách nội địa đến Cam Ranh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc định chọn Cam Ranh điểm đến du lịch du khách nước - Đo lường yếu tố ảnh hưởng đến. .. liên quan đến du lịch khách du lịch, điểm đến du lịch, khái quát điểm đến du lịch huyện Cam Ranh, hệ thống sở lý thuyết chung nhân tố ảnh hưởng đến định chọn điểm đến du khách nghiên cứu trước có... ? ?Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận du 30 khách nước” Mục tiêu nghiên cứu đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Bình Thuận điểm đến du lịch du khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn điểm đến du lịch của du khách nội địa một nghiên cứu tại cam ranh khánh hoà , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn điểm đến du lịch của du khách nội địa một nghiên cứu tại cam ranh khánh hoà

Từ khóa liên quan