0

Đánh giá hoạt động sản xuất rau tại farm kennichi shinohara, làng kawakami, huyện minamisaku, tỉnh nagano, nhật bản

60 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ TRUNG HIẾU TÊN ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU TẠI FARM KENICHI SHINOHARA, LÀNG KAWAKAMI, HUYỆN MINAMISAKU, TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo ` : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh Tế Nơng Nghiệp Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên - năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ TRUNG HIẾU TÊN ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU TẠI FARM KENICHI SHINOHARA, LÀNG KAWAKAMI, HUYỆN MINAMISAKU, TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh Tế Nông Nghiệp Lớp : K 48 - KTNN Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016 -2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS ĐỖ HOÀNG SƠN Thái Nguyên – năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Qua quá trình học tập tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và sau tháng thực tập tốt nghiệp tại đất nước Nhật Bản em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế nông nghiệp, các phòng ban cùng các thầy cô giáo đã dạy dỗ, truyền đạt và trang bị cho em những kiến thức cơ bản, giúp em có những kiến thức mới quá trình thực tập tại đất nước xa xôi Nhật Bản Đặc biệt em xin cảm ơn thầy giáo Đỗ Hoàng Sơn đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em suốt quá trình thực tập và hoàn thành bài khóa luận này Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô quý báu của anh, chị, chú, các bác công tác tại Hiệp hội giao lưu Nông nghiệp quốc tế; HTX kawakami; Hiệp hội hỗ trợ du học sinh “Chikyujin” đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trình thực tập nghiên cứu đề tài Trong thời gian thực hiện, bản thân em đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thiện khoá luận Tuy nhiên với thời gian ngắn và hạn chế về kiến thức nên khóa luận của em khó tránh khỏi những thiếu sót Vậy nên kính mong các thầy cô và giáo viên hướng dẫn giúp đỡ, góp ý, tạo điều kiện để khóa luận của em được hoàn thiện hơn Em xin trân thành cảm ơn! Thái Nguyên,ngày tháng năm 2020 Sinh viên Lê Trung Hiếu ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Về chuyên môn nghiệp vụ 1.2.2 Về thái độ ý thức trách nhiệm 1.3 Phương pháp thực hiện 1.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 1.3.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 1.4 Các chỉ tiêu kinh tế được sử dụng khóa luận 1.4.1 Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất 1.4.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất 1.4 Thời gian, địa điểm thực tập 1.4.1 Thời gian thực tập 1.4.2 Địa điểm PHẦN TRẢI NGHIỆM TỪ CƠ SỞ THỰC TẬP 2.1 Khái quát về địa bàn cơ sở thực tập 2.1.1 Khái quát về địa bàn thực tập 1.2.2 Khái quát về nông trại nơi thực tập 2.1.3 Khái qt về mơ hình tổ chức của nông trại 2.2 Mô tả công việc tại cơ sở thực tập 10 2.2.1 Làm đất phủ bạt nilon sau đất đã được xử lý 11 iii 2.2.2 Tham gia công việc gieo ươm giống 11 2.2.3 Tham gia trồng ruộng 12 2.2.4 Tham gia quản lý chăm sóc cây rau sau trông 13 2.2.5 Tham gia thu hoạch rau 14 2.2.6 Tham gia dọn dẹp nông trại sau thu hoạch 15 2.2.7 Tham gia chuẩn bị đất cho vụ sau 16 2.3 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông trại năm 2019 17 2.3.1 Diện tích sản lượng rau của nông trại năm 2019 17 2.3.2 Doanh thu của nông trại năm 2019 17 2.3.3 Chi phí sản xuất hàng năm của nông trại năm 2019 18 2.3.4 Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản của nông trại 19 2.3.5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông trại năm 2019 20 2.4 Những kỹ thuật công nghệ cao áp dụng sản xuất kinh doanh tại nông trại thực tập 21 2.4.1 Phương pháp phân tích và cải tạo đất 21 2.4.2 Nhà kính nhà lưới ươm giống 21 2.4.3 Phương pháp phủ bạt nilon 22 2.4.4 Công nghệ trồng và chăm sóc rau 22 2.4.5 Công nghệ thu hoạch, xử lý, đóng gói, bảo quản 23 2.5 Các kênh tiêu thụ sản phẩm của nông trại 24 PHẦN Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 26 Ý tưởng/dự án khởi nghiệp: Trồng rau Xà lách tím rau gia vị theo cơng nghệ Nhật Bản 26 Lý chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp là: 26 Địa điểm thực hiện dự án: Chân dãy núi Tam Đảo, thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 26 4.1 Chi phí 29 iv 4.2 Doanh thu của dự án 30 4.3 Hiệu quả kinh tế của dự án 31 4.4 Điểm hòa vốn của dự án 31 4.5 Xác định giá thành giá bán sản phẩm của dự án 32 PHẦN KẾT LUẬN 37 4.1 Kết luận q trình thực tập tại nơng trại Kenichi Shinohara 37 4.2 Kết luận của ý tưởng khởi nghiệp 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thời gian loại thuốc sử dụng theo quy trình 13 Bảng 2.2: Phân loại rau 15 Bảng 2.3: Diện tích sản lượng rau xà lách và súp lơ của nông trại Kenichi shinohara năm 2019 17 Bảng 2.4: Doanh thu của nông trại Kenichi shinohara năm 2019 17 Bảng 2.5: Chi phí sản xuất hàng năm của nông trại Kenichi Shinohara vụ mùa 2019 18 Bảng 2.6: Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản của nông trại Kenichi Shinohara vụ mùa 2019 19 Bảng 2.7: Hiệu quả kinh tế của nông trại Kenichi Shinohara năm 2019 20 Bảng 3.1: Chi phí dự kiến đầu tư xây lắp cơ bản của dự án 29 Bảng 3.2: Chi phí dự kiến đầu tư trang thiết bị của dự án 29 Bảng 3.3: Chi phí sản xuất thường xuyên của dự án 29 Bảng 3.4: Doanh thu dự kiến hàng năm của dự án 30 Bảng 3.5: Hiệu quả kinh tế của dự án 31 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 2.1: Sơ đồ kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm của nông trại Kenichi Shinohara 24 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thị trường tiêu thụ sản phẩm của nông trại Kenichi Shinohara 25 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế ĐVT Đơn vị tính SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TT Nông trại HTX Hợp tác xã MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Từ nước nông nghiệp lạc hậu, phải nhập lương thực, hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước sản x́t nơng nghiệp hàng hóa, khơng chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước mà trở thành quốc gia xuất nông sản thuộc nhóm hàng đầu khu vực thế giới Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn phát triển thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả chưa cao; sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm thấp Thực tế hiện nay, sản x́t nơng nghiệp cịn manh mún, quy mơ nhỏ, đầu tư cho nông nghiệp thấp, ứng dụng khoa học cơng nghệ cịn chậm; sản x́t nơng nghiệp cịn phụ thuộc nhiều vào thời tiết; thị trường tiêu thụ nơng sản cịn thiếu ổn định Nơng nghiệp Việt Nam giai đoạn hội nhập quốc tế, việc không ngừng sáng tạo áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất là hướng tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến thế giới, đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đời sớng của người dân Chính vậy việc tham khảo, trải nghiệm học hỏi kinh nghiệm của quốc gia hàng đầu thế giới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vô cấp thiết Nhật Bản những q́c gia có nền nơng nghiệp phát triển bậc nhất thế giới Tìm hiểu thực tế học hỏi về mơ hình tổ chức sản x́t, cách thức tiến khoa học kỹ thuật người Nhật áp dụng nông nghiệp để tạo những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng u cầu của thị trường khó tính thế giới rất hữu ích đối với sinh viên trường nông nghiệp Thông qua thời gian thực tập sinh tại Nhật Bản, lựa 37 PHẦN KẾT LUẬN 4.1 Kết luận q trình thực tập nơng trại Kenichi Shinohara Qua tháng thực tập tại nông trại Kennichi Shinohara, làng Kawakami, huyện Minamisaku, tỉnh Nagano, Nhật Bản tôi đã được học hỏi, trải nghiệm sống tất cả những công việc mà người dân nơi đây đã làm Ngoài việc, khâm phục về sự chăm chỉ, về tính kỷ luật, về tinh thần trách nhiệm của tất cả bên, cá nhân Làng Thần kỳ sản xuất rau chất lượng cao, “rau mình đem bán như trồng cho bản thân mình ăn” Người dân nơi đây coi trọng uy tín sản xuất, cam kết về chất lượng sản phẩm khơng ngừng xây dựng lòng tin, thương hiệu lịng khách hàng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được quan tâm tất cả khâu của quy trình sản x́t Mạng lưới hỡ trợ khoa học kỹ thuật được quan tâm xây dựng phát triển bới qùn địa phương từ Hiệp hội nơng nghiệp JA, nhà khoa học nông nghiệp tỉnh Nagano, HTX Kawakami nơng trại Thơng tin phục vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm tại địa phương liên tục được cập nhật, cụ thể và đầy đủ đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch công khai cho cả người sản xuất khách hàng Nông trại của ông Kenichi Shinohara – nơi tôi học tập, trải nghiệm đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thích nghi với sớng và lao động sản x́t tại đây Rất nhiều những kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc đã học được từ trình thực tập Chủ nơng trại là người cởi mở nhiệt tình, thân thiện có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực trồng trọt sẵn sàng hướng dẫn, động viên thực tập sinh Những học kinh nghiệm được bản thân đúc rút trình tham gia sản xuất áp dụng công nghệ cao vô quý giá, làm cơ sở phát triển dự án khởi nghiệp của bản thân sau 38 Ngồi có số kết luận nơng trại sau: Nông trại Kenichi Shinohara nông trại trồng trọt với quy mơ diện tích 4ha chủ yếu sản xuất Xà lách và súp lơ, nông trại đã và phát triển ổn định thời gian qua Nông trại sản xuất luôn đặt mục tiêu đem đến cho khách hàng sản phẩm: “ngon nhất, đẹp nhất, an tồn nhất” Nơng trại có đầy đủ trang thiết bị cần thiết đáp ứng tốt yêu cầu trồng trọt tập trung, với chuyên gia nông nghiệp kĩ thuật cao nên chất lượng xà lách súp lơ xanh thành phẩm luôn được đảm bảo Mỗi năm nông trại thu về lợi nhuận 4.069.636.040 đồng, đây là mức thu nhập ổn định nhiều năm của nông trại Tạo việc làm thu nhập ổn định cho lao động của nông trại 4.2 Kết luận ý tưởng khởi nghiệp Rau xà lách rau gia vị thường dùng tươi sớng, thế đòi hỏi của khách hàng rau phải được sản xuất an tồn, rau phải đẹp tớt cho sức khỏe Vì vậy, ý tưởng/dự án khởi nghiệp mang lại kết quả tốt Lựa chọn vùng trồng rau rất quan trọng: Đảm bảo đất sạch, nguồn nước sạch, khơng khí sạch và đặc biệt tại vùng dự kiến dự thực hiện chân núi Tam Đảo có cảnh quan rất đẹp Điều thuận lợi cho việc xây dựng niềm tin đối với khách hàng và thuận lợi cho phát triển mơ hình sau theo hướng nơng nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch Những điều kiện cần thiết cho thực hiện ý tưởng khởi nghiệp đã và bước được chuẩn bị: + Kiến thức, kỹ năng phát triển mô hình đã và hoàn thiện + Vốn cho phát triển mô hình đã và được chuẩn bị Mục tiêu chủ động được 70% vốn ban đầu + Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình và thăm dò thị trường bước đầu được quan tâm thực hiện 39 + Đang tiếp tục tìm người có niềm đam mê, cùng chung ý tưởng có quyết tâm khởi nghiệp để hợp tác Cùng với đó là tìm kiến kêu gọi nhà đầu tư cho thực hiện ý tưởng Nếu tìm được các đối tác này, trình thực hiện ý tưởng dự án khởi nghiệp nhanh hơn và quy mô có thể lớn hơn dự kiến ban đầu 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Bộ mơn hình tế chung, 2012, Bài giảng kinh tế vi mô 1, trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Phúc Hậu (2018), “Nông nghiệp Việt Nam đối mặt nhiều rủi ro, thách thức”, Báo Mới Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên (2008), Tài liệu tập huấn phát triển kinh tế hộ gia đình Q́c gia khởi nghiệp (2018), Nhà xuất bản Thế giới Giáo trình hướng dẫn thực hành cho sinh viên Đại học nông lâm thái nguyên II.Tiếng nhật 土にも pH 値にはどんな意味があるの?野菜の育ちやすさとの関係は 野菜の好適土壌 pH 野菜栽培に良い土壌をつくるには、堆肥や腐葉土を定期的に土に混 ぜることです。 肥料の種類と使い方~肥料の三要素~ pH、EC、CECって何ですか 野菜のタネの中はどうなっているの III Website https://xemtailieu.com/tai-lieu/danh-gia-hieu-qua-kinh-te-san-xuat-rau-antoan-theo-huong-vietgap-cua-ho-nong-dan-tren-dia-ban-xa-dong-sanghuyen-moc-chau-tinh-son-la-1695643.htmlNgày truy cập 5/10/2019 https://japo.vn/Ngày truy cập 13/10/2019 https://text.123doc.org/document/5530021-danh-gia-quy-trinh-san-xuatrau-xa-lach-an-toan-tai-lang-kawakamimura-huyen-minamisaku-gu-tinhnagano-nhat-ban.htmNgày truy cập 12/011/2019 41 http://luanvan.co/luan-van/phan-tich-kinh-te-trang-trai-57476/ Ngày truy cập 05/09/2019 https://vnexpress.net/thoi-su/lang-ngheo-nhat-nhat-ban-thay-doi-than-kynho-cay-xa-lach-3600550.htmlhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linhvuc-khac/Quyet-dinh-813-QD-NHNN-2017-cho-vay-phat-trien-nongnghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-sach-348801.aspx Ngày truy cập 2/11/2019 http://khuyennong.lamdong.gov.vn/ky-thuat-trong-trot/ki-thuat-trongrau/769-ky-thuat-trong-xa-lach [Ngày truy cập 10/11/2019] https://www.2lua.vn/article/ky-thuat-trong-va-cham-soc-rau-xa-lach-chonang-suat-boi-thu-5abb3efce4951918328b456c.html [Ngày truy cập 10/11/2019] PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Hình ảnh: Ươm hạt gieo hạt giớng nhà kính Hình ảnh: Cây giống gieo được khoảng 2-3 tuần và cho nhà lưới Hình ảnh: Phủ bạt nilon tạo ĺng cho đất Hình ảnh: Rau xà lách xanh trồng được khoảng tháng rưỡi Hình ảnh: Rau xà lách xanh trồng được tháng Hình ảnh: Thùng giấy để thu hoạch rau xà lách tím Hình ảnh: Rau xà lách tím đến vụ thu hoạch Hình ảnh: Phun th́c ngăn sớ bệnh cho trồng Hình ảnh: Sau thu hoạch xong Hình ảnh: Cải tạo đất sau thu hoạch hết mùa vụ Hình ảnh: Sau thu hoạch xong mang kho đông lạnh để Hình ảnh: Rau súp lơ sau trồng được t̀n Hình ảnh: Bao phân bón BB Hình ảnh: Phân bón Kali Hình ảnh: Máy nghiên cứu mẫu đất Hình ảnh : Xe thu hoạch loại rau Hình ảnh: Kết thúc q trình tớt nghiệp Hình ảnh: Chụp ảnh với chủ hộ nơi thực tập ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ TRUNG HIẾU TÊN ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU TẠI FARM KENICHI SHINOHARA, LÀNG KAWAKAMI, HUYỆN MINAMISAKU, TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào... sinh tại Nhật Bản, lựa chọn đề tài: "Đánh giá hoạt động sản xuất rau Farm Kennichi Shinohara, làng Kawakami, huyện Minamisaku, tỉnh Nagano, Nhật Bản? ?? Mong muốn tích lũy được kiến thức,... 11/05/2019 đến 05/11/2019 17 2.3 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh nơng trại năm 2019 2.3.1 Diện tích sản lượng rau nông trại năm 2019 Bảng 2.3: Diện tích sản lượng rau xà lách súp lơ nông trại Kenichi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hoạt động sản xuất rau tại farm kennichi shinohara, làng kawakami, huyện minamisaku, tỉnh nagano, nhật bản , Đánh giá hoạt động sản xuất rau tại farm kennichi shinohara, làng kawakami, huyện minamisaku, tỉnh nagano, nhật bản