0

Đánh giá cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất rau tại trang trai takuji seki làng kawakami nhật bản

56 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO DƠ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU TẠI TRANG TRẠI TAKUJI SEKI LÀNG KAWAKAMI NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 - TT N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO DƠ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU TẠI TRANG TRẠI TAKUJI SEKI LÀNG KAWAKAMI NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 - TT N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : Phạm Văn Ngọc Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: "Đánh giá cấu tổ chức hoạt động sản xuất rau trang trai Takuji Seki làng Kawakami Nhật Bản” cơng trình nghiên cứu thực thân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, tìm hiểu, khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Phạm Văn Ngọc Các số liệu, bảng biểu, kết khóa luận trung thực, nhận xét, phương hướng đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm thực tế Một lần em xin khẳng định trung thực lời cam đoan Xác nhận GVHD Người cam đoan TS Phạm Văn Ngọc Giàng Seo Dơ ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với tên đề tài: "Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất rau trang trại Takuji Seki làng Kawakami Nhật Bản” Có kết lời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Phạm Văn Ngọc - Giảng viên khoa nông học - giáo viên hướng dẫn em trình thực tập tận tình hướng dẫn em suốt q trình làm khóa luận Xin cảm ơn Ban Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trung tâm Đào tạo phát triển quốc tế ITC tạo hội điều kiện để em thực tập Nhật Bản Cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành tới ông Takuji Seki chủ trang trại giúp đỡ em hồn thành cơng việc cung cấp thơng tin, kiến thức để hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn tận tình dạy dỗ thầy cô khoa Nông học trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Do kiến thức cịn hạn hẹp nên q trình thực đề tài em gặp khơng khó khăn, mà đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện Em xin trân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng năm 2020 Sinh viên Giàng Seo Dơ iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1.Một số loại thuốc sử dụng trình sản xuất rau 11 Bảng 3.2.Phân loại size rau 13 Bảng 3.3 Thời gian sản xuất rau 14 Bảng 3.4.Quy chuẩn sản xuất rau nhật 20 Bảng 4.1.Sản lượng xà lách cải thảo năm 2019 24 Bảng 4.2 Doanh thu trang trai Takuji Seki năm 2019 24 Bảng 4.3 Chi phí sản xuất hàng năm trang trại Takuji Seki năm 2019 .25 Bảng 4.4 Chi phí đầu tư xây dựng trang trại Takuji Seki 26 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế trang trại Takuji Seki năm 2019 28 Bảng 4.6 Sử dụng thuốc sản xuất rau theo quy chuẩn Nhật Bản( 2019 ) .34 Bảng 4.7 Bảng chi phí cố định 36 Bảng 4.8 Chi phí biến đổi hàng năm .36 Bảng 4.9.Bảng doanh thu ( theo giá 2018) 37 Bảng 4.10.hiểu kinh tế sản xuất năm .37 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1.Sơ đồ tạo sản phẩm 31 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 mục tiêu chung 1.2.3 Về thái độ ý thức trách nhiệm trình thực tập trang trại Takuji Seki 1.3 Phương pháp thực 1.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 1.3.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 1.4 Thời gian, địa điểm thực tập 1.4.1 Thời gian thực tập 1.4.2 Địa điểm PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan sở thực tập 2.2 Mơ tả tóm tắt sở thực tập 2.3 Mô tả công việc sở thực tập PHẦN3.NỘI DUNG, KẾT QUẢ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊM CỨU 3.1.Nội chi tiết công việc 3.1.1.Cải tạo đất trồng 3.1.2.Đục lỗ tiến hành trồng v 3.1.3.Chăm sóc quản lý 10 3.1.4.Bảng quy chuân an toàn thực phẩm Nhật Bản 11 3.1.5.Thu hoạch chế biến rau 11 3.2.Những quang sát,trải nghiệm sau trình thực tập .15 3.2.1 Phân tích mơ hình tổ chức trang trại 15 3.2.2 Đánh giá cách quản lý nguồn lực chủ yếu sở .16 3.2.2.1 Nguồn lực từ bên (nội lực) 16 3.2.2.2 Nguồn lực từ bên (ngoại lực) 18 3.2.3 Phân tích kế hoạch sản xuất kinh doanh trang trại .19 3.3.Ý tưởng khởi nghiệp 19 3.3.1.Tính cất thiết 19 3.3.2 Công dụng số loại thuốc diệt trùng diệt nấm bệnh trình sản xuất rau cải thảo (cải bao) .21 3.3.3.Gía trị cốt lõi ý tưởng khởi nghiệp .22 PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Kết qủa nghiêm cứu trang trại Takuji Sekin 2019 24 4.1.1 Sản lượng xà lách cải thảo trang trại năm 2019 24 4.1.2 Doanh thu trang trại năm 2019 24 4.2 Ưu nhược điểm kỹ thuật áp dụng sản xuất kinh doanh sở nơi thực tập 29 4.2.1 Phương pháp phân tích đất 29 4.2.2 Phương pháp tạo luống phủ bạt nilong .29 4.2.3 Ươm giống 29 4.2.4 Trồng chăm sóc .30 4.2.5.Thu hoạch đóng gói bảo quản 30 4.2.6 Liên kết Trung tâm Nghiên Cứu Phát Triển nơng nghiệp .30 4.3.Q trình tạo sản phẩm 31 4.3.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm trang trại .31 4.3.2.Những thuận lợi khó khăn q trình sản xuất .31 4.3.3.Những khó khăn gặp phải .32 vi 4.4.Kết ý tưởng khởi nghiệp 33 4.4.1.Tính cất thiết 33 4.4.2 Công dụng số loại thuốc diệt trùng diệt nấm bệnh trình sản xuất rau cải thảo (cải bao) .35 4.4.3.Gía trị cốt lõi ý tưởng khởi nghiệp .35 4.4.4.Chi phí cố định sản xuất .36 4.4.5.Chi phí biến đổi hàng năm 36 4.5 Phân tích mạnh, điểm yếu, hội nguy (SWOT analysis) .38 4.6 Những rủi ro gặp thực ý tưởng/dự án biện pháp giảm thiểu rủi ro .39 4.7 Những kiến nghị nhằm hỗ trợ cho ý tưởng thực 40 4.8.Kết hoach triển khai 40 PHẦN 5.KẾT LUẬN 41 5.1.Kết luận thực tập trang trại Takuji Ski .41 5.2 Kết luận ý tưởng khởi nghiệp 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Nằm khu vực Đơng Á với diện tích 377.972,75 km2, Nhật Bản có ngành nơng nghiệp phát triển trình độ cao bất chấp điều kiện khí hậu vơ khắc nghiệt quốc gia xảy nhiều thiên tai giới Mặc dù lao động nông nghiệp chiếm 3% dân số Nhật Bản làm nông nghiệp cung cấp đầy đủ thức ăn chất lượng cao cho 127 triệu dân Tại Việt Nam nông nghiệp ngành sản xuất chủ yếu, ngành trồng trọt chiếm 75% giá trị sản lượng nông nghiệp Sự phát triển ngành trồng trọt có ý nghĩa kinh tế to lớn Việt Nam giai đoạn hội nhập quốc tế, với kinh tế khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão với đời sống người dân không ngừng nâng cao Trong bối cảnh đó, việc khơng ngừng sáng tạo áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất hướng tất yếu để xây dựng nông nghiệp đại, thu hẹp khoảng cách với nước tiên tiến giới, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày tăng số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đời sống người dân Chính việc học hỏi, tham khảo kinh nghiệm Nhật Bản quốc gia hàng đầu giới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vô cấp thiết Do em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá cấu tổ chúc hoạt động sản xuất rau làng Kawakami Nhật Bản” trang trại Takuji Seki Nhật Bản quốc gia có nơng nghiệp phát triển bậc giới Để tìm hiểu mơ hình tổ chức sản xuất, cách thức tiến khoa học kỹ thuật mà họ áp dụng nông nghiệp để tạo sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường khó tính giới Từ đề xuất ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu cụ thể + Tìm hiểu cấu tổ chức, hoạt động sản xuất trang trại Takuji Seki + Tìm hiểu ứng dụng khoa học công nghệ sử dụng trang trại + Đề xuất ý tưởng khởi nghiệp 1.2.2 mục tiêu chung - Tham gia học tập nghiên cứu khoa học kĩ thuật sản xuất rau trang trai Takuji Seki làng nông nghiệp Kawakami tỉnh Nagano Nhật Bản - Tìm hiểu ứng dụng khoa học cơng nghệ sử dụng trang trại 1.2.3 Về thái độ ý thức trách nhiệm trình thực tập trang trại Takuji Seki - Thái độ + Hăng hái nhiệt tình trơng cơng việc khơng ngại giang khổ cơng việc + Vui vẻ hòa đồng sẵn sàng giúp đỡ ông bà chủ người xung quanh + Tuân thủ quy định trang trại thực tập quy định làng đưa - Về ý thức trách nhiệm + Nhiệt tình có trách nhiệm với cơng việc + Hồn thiện tốt nhiệm vụ giao + Tích cực học hỏi kiến thức kinh nghiệm từ công việc trang trại người xung quanh, trang trại xung quanh + Có trách nhiệm bảo quản tài sản chung trang trại tài sản phòng trọ 34 4.3.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm trang trại Kênh tiêu thụ sản phẩm trang trại Takuji Seki tất điều vào HTX nông nhiệp làng Kawakami từ nhờ cơng ty vẩn tải phân phối tới siêu thị người tiêu dùng Kênh tiêu thụ sản phẩm tập hợp nhà phân phối, nhà bn nhà bán lẻ thơng qua hàng hóa dịch vụ thực thị trường Kênh tiêu thụ trang trại: Siêu thị TT Takuji Seki HTX nông nghiệp Doanh nghiệp vận tải Người tiêu dùng 4.3.2 Những thuận lợi khó khăn trình sản xuất - Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên: Trang trại Takuji Seki bao trang trại khác có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển rau, với độ cao 1350 - 1500 m so với mực nước biển,khí hạu mát mẻ quanh năm với mực nước biển Nhiệt độ giao động từ -20 -300C, có tháng tháng mùa hè cịn lại khí hậu mát mẻ thuận lợi cho sinh trưởng phát triển tốt rau Đất chủ yếu đất cát với đất đá tạo thơng thống cho rẽ sinh trưởng phát triển - Điều kiện kinh tế xã hội: Là làng có truyền thống sản xuất rau lâu đời từ khoảng năm 1960 Được quan tâm nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển rau Với việc thành lập HTX nông nghiệp giúp việc tiêu thụ rau dẽ dàng nơng dân sản xuất rau với số lượng lớn mà lo thị trường đầu Với tính cần cù, chịu khó, kỉ luật vốn có người 35 nhật giúp việc tạo sản phẩm an toàn, chất lượng tạo tin tưởng người tiêu dùng dụng rau họ giúp việc sản xuất tạo tính lâu dài bền vững ngày phát triển Ngồi hệ thống tưới tiêu, giao thơng đầu tư tạo điều kiện tốt để người dân yên tâm sản xuất mà không gặp chở ngại 4.3.3 Những khó khăn gặp phải - Điều kiện tự nhiên: chênh lệch biên độ nhiệt năm ngày tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển Dù có tháng mùa hè mưa nhiều ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển rau gây thối rau, ngập úng làm rau còi cọc chậm phát triển, sâu bệnh nhiều rửa chơi đất bạt, sói mịn hệ thống giao thông tron ruộng gây trở ngại cho việc lại … Cách khắc phục: với việc mưa nhiều thiết kế luống thành bắng dải, dùng thêm gym bạt, kiểm tra ruộng thường xuyên để phát sâu bệnh có biện pháp kip thời, tạo ránh nước tốt ruộng tránh ngập úng, với việc lại ruộng ngày mưa mua thêm màng sắt dải lên đường để chống trơn trượt giúp xe lại tốt - Điều kiện kinh tế xã hội: Vào thời thu hoạch cao điểm số lượng rau lớn nên giá rau thường giam suống sâu có thời điểm suống sâu q mức khơng thu hồi lại vốn Giải pháp: Khi giá rau biến động giảm suống sâu mức thì, hiệp hội nông nghiệp thông báo cho người nông dân đẻ xử lý rau, giúp cân cung câu thị trường cách nông hộ cắt vứt phần nhỏ rau ruộng đến cầu tăng cao lại thu hoạch bình thường - Bài học kinh nghiệm: Học cách chống chọi với thiên nhiên, tính cần cù, chịu khó kỷ luật người nhật, đặc biệt hệ thống tổ chức từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, kỹ thuật trồng chăm sóc rau 36 4.4.Kết ý tưởng khởi nghiệp 4.4.1 Tính cất thiết Nhật Bản quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, phần lớn đất đai khô cằn, nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, Nhật Bản đạt nhiều thành tựu to lớn nông nghiệp mang lại hiệu kinh tế cao Chính việc học hỏi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cao từ Nhật Bản xu hướng tất yếu, mang lại nhiều lợi ích cho ngành nơng nghiệp Việt Nam Hiện công nghệ nông nghiệp đại Nhật Bản ứng dụng nhiều nước ta Việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật trang Sản xuất nông nghiệp đem lại nhiều ưu điểm như: Giúp nông dân chủ động sản xuất, giảm tác động thời tiết khí hậu; Năng suất cao, chất lượng tốt; Giảm giá thành sản phẩm, cạnh tranh tốt thị trường Hiện địa phương chưa có mơ hình ứng dụng sản xuất theo quy chuẩn Nhật Bản Địa điểm: xã Bản phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Là xã nông nghiệp trọng điểm huyện Bảo Thắng, với địa hình phẳng, hệ thống tưới tiêu đầy đầy đủ, giao thông lại thuận lợi Người dân có kinh nghiện sản xuất lao động lâu dài, với khí hậu nóng ẩm đất đai màu mỡ điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kĩ thuật Nhật vào nông nghiệp đây.Do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm người dân Việt Nam nhu cầu tiêu dùng thực phẩm địa phương nên việc áp dụng khoa học kĩ thuật nong nghiệp nhật vào nông nghiệp Việt nam Xã Bản phiệt huyện Bảo Thắng,tỉnh Lào Cai nhằm giúp người dân cải thiện đời sống cải thiện nông nghiệp 37 Tên ý tưởng khởi nghiệp: sản xuất cải thảo (cải bao) theo tiêu chuẩn Nhật Bản Bảng 4.6 Sử dụng thuốc sản xuất rau theo quy chuẩn Nhật Bản( 2019 ) Ngày 10 15 20 Giai Gia đoạn đoạn đầu đoạn Basic copper chloride(250ml/ha) Thuốc diệt nấm Cyazofamid(250ml/ha) Fluopicolide(200ml/ha) Thuốc Tolfenepyrad Cartap Tolfenepyrad diệt 250ml/ha 250ml/ha 200ml/ha trùng 25 29 Giai đoạn Dupont Kocide 200ml/ha Metalaxyl, TPN 100ml/ha Pyridalyl, thiamethoxam 100ml/ha 35 43 Giai đoạn trước thu hoạch Dimethomorph Iprodione Polyoxins 50ml/ha 25ml/ha Indoxacarb 50ml/ha 50 Mandipropamid Azoxystrobin 50ml/ha 25ml/ha Spinetoram Floniamid 25ml/ha Qua bảng 4.6 cho thấy giai đoạn tiến hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chia theo thứ tự từ ngày trồng lúc thu hoạch tuân theo mức quy định loại thuốc sử dụng trình sản xuất 38 4.4.2 Công dụng số loại thuốc diệt trùng diệt nấm bệnh trình sản xuất rau cải thảo (cải bao) Hóa chất Cơng dụng Basic copper làm phân bón vi lượng có tác dụng “vỗ béo” tiêu diệt vi chloride cyazofamid fluopicolide khuẩn, virus gây bệnh cho Là thuốc dung để diệt nấm bệnh gay hại cho trồng Fluopicolide loại thuốc diệt nấm toàn thân áp dụng phương pháp điều trị Dupont kocide Công dụng diệt nấm gây hại cho Là hoạt chất diệt nấm toàn thân, Azoxystrobin có phổ tác Azoxystronbin động rộng, phịng, diệt, trừ nhiều bệnh nấm, bệnh phấn trắng, rỉ sắt, đạo ôn, sương mai, nấm mốc thuốc trừ sâu có hiệu kiểm sốt việc hút nhai côn thiamethoxam trùng rệp, ruồi trắng, bọ chét, rầy, rệp, bọ chét, bọ trắng, bọ cánh cứng Qua bảng cho thấy công dụng loại thuốc q trình sản xuất ln cần đến an toàn sản xuất sử dụng 4.4.3 Gía trị cốt lõi ý tưởng khởi nghiệp Hiện nhu cầu đời sống người dân khắp nước Việt Nam nói chung Xã Bản Phiệt Huyện Bảo Thắng nói riên quan tân đến vấn đề an tồn thực phẩm, muốn có biện pháp kĩ thuật để cải tạo lại đời sống tình thực phẩm ngày người dân nên việc đưa ý tưởng : sản xuất cải thảo (cải bao) theo tiêu chuẩn Nhật Bản” 39 Tại xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng nhằm tạo sản phẩm nơng nghiệp an tồn cho người tiêu dùng đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân cải thiện đời sống nhân dân theo công nghệ kĩ thuật 1.Giá trị cốt lõi ý tưởng/dự án Nhằm tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng 2.Khách hàng Khách hàng công nghệ hàng phẩm mà trang trại lựa thơng tin ngày phát Khách sản Quan hệ khách hàng Có nhiều kênh phân phối sản Ngày mục tiêu hướng Kênh phân phối tới chọn như: phầm triển đó: - Kênh gián tiếp: Qua thương - Bước đầu: bán chợ người nội lái, chợ siêu thị phiên thương lái để trợ, người yêu - Kênh trực tiếp: Người tiêu giới thiệu sản phẩm thích sản phẩm dùng mua trực tiếp sản - Đồng thời nông nghiệp phẩm trang trại thông qua trang mạng xã hội - Thời gian đầu bán chợ zalo, facebook,… để giới Đưa sản phẩm cho thu mua để lan tỏa sản thiệu mơ hình sản vào chuỗi phẩm, sau tiến hành thâm phẩm tới người tiêu dùng siêu thị, cửa hàng nhập dần vào siêu thị bán Tạo thương hiệu, đảm bảo nông sản sản phẩm nông nghiệp chất lượng cho sản phẩm - Về chăm sóc khách hàng: Thường xun hỏi han thăm dị ý kiến khách hàng sản phẩm để thay đổi cho phù hợp 40 4.4.4 Chi phí cố định sản xuất rau cải thảo Bảng 4.7 Bảng chi phí cố định Tên Số Đơn vị Đơn giá thiết bị lượng tính (1000đ) Nhà kính Cái 10.000 Nhà lưới Cái Máy cày Máy bơm Thành tiền Số năm Sau khấu hao khấu hao (1000) 10.000 10 1000 5.000 5.000 625 Chiếc 12.000 12.000 10 1200 Chiếc 5.000 5.000 714.285 Ống nước Cuộn 150 750 250 Đầu tưới tự động Cái 75 300 100 Xe tải Chiếc 80.000 80.000 10 8.000 Khay giống 100 Chiếc 25 2500 833.334 STT Tổng ( 1000) 112.250 12.722,619 Qua bảng 4.8 Tính dự kiến chi phí cố định 112.250,000 đồng chi phí khấu hao năm 12.722,619 đồng 4.4.5 Chi phí biến đổi hàng năm Bảng 4.8 Chi phí biến đổi hàng năm STT Tên thiết bị Số lượng Lao động Đất đai Hạt giống Phân bón Bạt nilong Xăng, dầu, điện, nước Thuốc bảo vệ thực vật Chi phí khác Tổng 12 12 10,000 30 Đơn vị tính Tháng Ha Gói Tấn M2 Tháng Lọ Đơn giá (1000đ) 5.000 10.000 100 3.000 2.000 200 Thành tiền (1000) 60.000 10.000 500 36.000 70.000 12.000 6.000 20.000 214.500 41 Tổng chi phí biến đổi dự kiến cho năm sản xuất 214.500.000 đồng chi phí bạt nilong chi phí động lớn 70 60 triệu đồng Bảng 4.9.Bảng doanh thu ( theo giá 2018) ĐVT: VND Đối tượng STT Cải thảo Tổng doanh thu ĐVT Số lượng Đơn giá 72.000 000 Kg Thành tiền 360.000.000 360.000.000 - Với diện tích trồng vụ/năm sản lượng dự tính 72.000kg với giá bán 5.000 đồng doanh thu dự kiến 360.000.000 + Sản lượng rau diện tích sản xuất Khoảng cách luống 30cm, diện tích mặt luống 70cm, chiều cao luống 25cm với chiều rộng 100m 70 luống mặt luống trồng hai hàng cách 50cm 25m lại có luống nước sống lượng dự kiến cần trồng 180 x 200 = 36.000 cây/ha Khối lượng trung bình khoảng 2kg/cây 1ha sản lượng đạt 72.000kg hình thức trồng trồng không tập chung lúc Bảng 4.11 Hiệu kinh tế sản xuất năm Chỉ tiêu STT Đơn vị tính Giá trị Giá trị sản xuất (GO) Đồng 360.000,000 Chi phí biến đổi (IC) Đồng 214.500,000 Chi phí khấu hau tài sản Đồng 12.722,619 Giá trị gia tăng VA Đồng 145.500,000 Tổng chi phí Đồng 227.222,691 Lợi nhuận Đồng 132.777,309 GO/IC Đồng 1.678 VA/IC Đồng 0.678 Điểm hòa vốn Đồng/kg 3.156 42 Qua bảng 3.5 ta thấy tổng doanh thu dự kiến 360.000,000 vnđ Sau trừ tổng chi phí lợi nhuận dự kiến 132.777,309 vnđ Với mức đầu tư đồng chi phí biến đổi tạo giá trị sản xuất 1.678 đồng bỏ đồng chi phí biến đổi thu giá trị gia tăng 0.678 đồng Điểm hòa vốn với tổng sản lượng 72.000kg tổng chi phí cho năm 22.222,691 cần bán với giá khoảng 3.156 đồng hịa vốn với 1kg sản phẩm lãi 1.844 đồng 4.5 Phân tích mạnh, điểm yếu, hội nguy (SWOT analysis) Điểm mạnh (Strengths)  Sản phẩm nơng sản an tồn ngày người tiêu dùng quan tâm  Sử dụng kỹ thật sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản đảm bảo chất lượng sản phẩm  Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, nhiệt huyết, có kinh nghiệm,  Hệ thống giao thơng, thủy lợi thuận tiện cho việc lại, vận chuyển tới tiêu sản phẩm Cơ hội (Opportunities) Điểm yếu (Weaknesses)  Thiếu vốn đầu tư  Sản phẩm chưa sản xuất địa phương  Thiếu thông tin nhu cầu thị trường Thách thức (Threats)  Nhà nước trọng đầu tư phát triển  Sản phẩm chưa nhiều người biết mơ hình nông nghiệp đến  Nhu cầu hướng tới an toàn thực  Thị trường đầu bấp bênh, không ổn phẩm ngày tang cao định  Sự cạnh tranh sản phẩm từ nơi khác 43 4.6 Những rủi ro gặp thực ý tưởng/dự án biện pháp giảm thiểu rủi ro - Rủi ro giá cả: Thị trường đầu không đảm bảo, giá bấp bênh - Rủi ro kỹ thuật: Là mơ hình mới, kỹ thuật mới, tiêu chuẩn mới, chưa thử nghiệm - Rủi ro sản xuất: Do sâu bệnh hại trồng, giảm suất sản lượng trồng  Biện pháp giảm thiểu rủi ro: - Tìm kiếm thị trường đầu ra, liên kết chặt chẽ với siêu thị tiêu thụ sản phẩm - Tìm hiểu, học hỏi nâng cao chun mơn quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc sản phẩm Tuân thủ kỷ luật dung thuốc theo quy trình Nhật Bản Tham quan mơ hình nơng nghiệp khác để học hỏi bổ sung thêm kiến thức Mua bảo hiểm nông nghiệp, hạn chế rủi ro xảy 4.7 Những kiến nghị nhằm hỗ trợ cho ý tưởng thực Đây mơ hình điểm sản xuất nơng nghiệp áp dụng kỹ thuật chất lượng theo tiêu chuẩn nhật địa bàn, thiếu nhiều kinh nghiệm kiến thức, mong nhận nhiều hỗ trợ từ nhà đầu tư 4.8 Kế hoạch triển khai ý tưởng khởi nghiệp 44 STT Thời gian Từ tháng tháng Giữa tháng đến tháng 10 Nội dung công việc Vay vốn tìm nơi sản xuất: Tiến hành vay vốn theo sách khởi nghiệp nhà nước, sau th gom đất thành khu sản xuất Xây dựng bản: Xây dựng nhà lưới, nhà kính, gần nhà để việc chăm sóc rau thuận lợi Sau cải tạo đất, chải nilong tiến hành ươm giống Tiến hành trồng chăm sóc: Trồng với diện tích 1ha chia điều làm bốn lần trồng Chăm Từ tháng10 đến sóc rau thường xuyên thăm vườn để kiểm tra tốc tháng 12 độ sinh trưởng, kiểm tra sâu bệnh để có biện pháp kip thời Tiến hành ghi chép việc sử dụng loại thuốc Tiến hành thu hoạch xuất bán: trồng nên thu hoạch dần bán khoảng Từ tháng thời gian từ tháng 12 đến tháng Tiến hành 12 - cắt rau bán chợ bán cho thương lái, đồng thời quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội 45 PHẦN KẾT LUẬN 5.1 Kết luận thực tập trang trại Takuji Seki Qua trình tìm hiểu thực tập trang trại Takuji Seki số 215 azusayama, Kawakami, minamisaku-gun, Nagano, Nhật Bản Em có số nhận định trang trại sau: Trang trại Takuji trang trại trồng trọt với quy mơ diện tích chủ yếu sản xuất Xà lách cải thảo Trang trại phát triển ổn định thời gian qua Trang trại có 30 năm kinh nghiệm lĩnh vực trồng trọt Được ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ sách nhà nước, trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp Kawakami nên trang trại ngày phát triển có xu hướng mở rộng quy mơ Trang trại có đầy đủ trang thiết bị cần thiết đáp ứng tốt yêu cầu trồng trọt tập trung, với chuyên gia nông nghiệp kĩ thuật cao nên chất lượng xà lách cải thảo đảm bảo Mỗi năm trang trại thu lợi nhuận 2.409.291,078,6 đồng Tạo thu nhập ổn định cho trang trại Tạo việc làm thu nhập ổn định cho lao động trang trại 5.2 Kết luận ý tưởng khởi nghiệp Việc sản xuất cải thảo theo tiêu chuẩn Nhật Bản có ý nghĩa lớn việc tạo nông sản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho người tiêu dùng Ý tưởng sản xuất cải thảo theo tiêu chuẩn Nhật có mức đầu tư ban đầu 336.750,000 đồng Lợi nhuận dự kiến dự án sau trừ hết chi phí 132.777,309 đồng/vụ Ý tưởng khởi nghiệp hồn tồn có tính khả thi 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu tiến việt Bộ môn rau, giảng rau, trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đào Thanh Vân; Nguyễn Thúy Hà “Giáo trình Cây rau”, 2010, đại học Nơng Lâm Thái Ngun Ngơ Thượng Chính, Giáo trình “Tổ chức sản xuất” - Nhà xuất Hà Nội - 2006 Phúc Hậu (18/9/2018), “Nông nghiệp Việt Nam đối mặt nhiều rủi ro, thách thức”, Báo Mới Trí Dũng (02/4/2016), “Nơng nghiệp Việt Nam thật đáng lo”, Anh Hoài Nam (2018): Thực trạng sản xuất tiêu thụ rau an toàn trang trai 26, KAWAHAKE làng KAWAKAMI-MURA,MINAMISAKUGUN ,Tỉnh Nagano, Nhật Bản II Tài liệu tham khảo ý tưởng khởi nghiệp 7.Tủ sách doanh trí (2017), tác giả: Eric Ries “Khởi Nghiệp Tinh Gọn”, Nhà xuất Thời Đại 8.Quốc gia khởi nghiệp (2018), Nhà xuất Thế giới TS.PHẠM XUÂN ĐẠI.Giải pháp cho nông nghiệp nông nghiệp hữu (Báo nhân dân) xuất 10/2/2018 10.AGRCULTURE –Viêt Nam Nông nghiệp III Tài liệu từ internet: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP http://vinanet.vn/nong-san/mot-so-thong-tin-ve-thi-truong-rau-cu-trai-caytrong-nuoc-va-the-gioi-726407.html 9.https://en.wikipedia.org/wiki/Kawakami,_Nagano#Geography MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Hình 1: Xử lý đất trồng rau Hình 2: Che phủ ny long rau sau thu hoạch vào đêm nhiệt độ thấp Hình 3: Máy lên luống cải tạo đất Hình 4: Máy cày đa ghép phận cải tạo đất bình phun thuốc Hình 5: Máy cày đa đời cũ Hình 6: Rau xà lách đỏ sau 20 ngày trồng vụ thứ Hình 7: Rng rau xà lách đỏ Hình 8: Rau xà lách đỏ thu hoạch thu hoạch vào buối sáng sớm (5h) ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM GIÀNG SEO DƠ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU TẠI TRANG TRẠI TAKUJI SEKI LÀNG KAWAKAMI NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính... LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: "Đánh giá cấu tổ chức hoạt động sản xuất rau trang trai Takuji Seki làng Kawakami Nhật Bản? ?? cơng trình nghiên cứu thực thân, thực dựa sở nghiên... Nhật Bản quốc gia hàng đầu giới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vô cấp thiết Do em tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá cấu tổ chúc hoạt động sản xuất rau làng Kawakami Nhật Bản? ?? trang trại Takuji
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất rau tại trang trai takuji seki làng kawakami nhật bản , Đánh giá cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất rau tại trang trai takuji seki làng kawakami nhật bản