0

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo tại xã sơn lập, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng

67 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA TUẤN ANH Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI XÃ SƠN LẬP, HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K48 KTNN Khoa : Kinh tế & PTNT Khoá học : 2016 – 2020 Giảng viên hướng dẫn: ThS Đoàn Thị Thanh Hiền Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2020 Sinh viên Ma Tuấn Anh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài khóa luận kết thúc khóa học, với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên UBND xã Sơn Lập, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện cho em tham gia chương trình thực tập tốt nghiệp Trước tiên, Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đồn Thị Thanh Hiền tận tình dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy cô khoa kinh tế phát triển nông thôn, với tri thức tâm huyết để giảng dạy, bảo, truyền đạt vốn kiến thức quý báu kinh nghiệm thực tiễn cho em suốt thời gian học tập trường Cùng giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển nông thơn Trong qúa trình thực tập, q trình làm khóa luận tốt nghiệp, nỗ lực hết mình, với khả năng, kiến thức cịn hạn chế khó tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm từ quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 24 tháng 06 năm 2020 Sinh viên thực MA TUẤN ANH iii DANH MỤC MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Thống kê số liệu tổng diện tích tư nhiên xã .23 Bảng 4.2: Thống kê số hộ, số khẩu, diện tích đất xóm 24 Bảng 4.3: Thống kê lao động ngành địa bàn xã 25 Bảng 4.4: Số hộ nghèo xã Sơn Lập 29 Bảng 4.5: Phân bổ đất đai nông hộ điều tra 34 Bảng 4.6: Đặc điểm chung hộ điều tra .35 Bảng 4.7: Tỷ lệ độ tuổi lao động hộ nông dân điều tra 36 Bảng 4.8: Vốn sản xuất bình quân hộ điều tra .37 Bảng 4.9: Tổng giá trị sản phẩm từ sản xuất NLN hộ điều tra .38 Bảng 4.10: Tổng chi phí sản xuất NLN hộ 39 Bảng 4.11: Tổng thu nhập từ sản xuất NLN hộ điều tra 40 Bảng 4.12: Phương thức tiêu thụ sản phâm hộ điêu tra 42 Bảng 4.13: Ảnh hưởng điều kiện bên ngoai đến sản xuất hộ điêu tra 43 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC MỤC CÁC BẢNG iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm thu nhập .4 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập 2.1.3 Khái nệm vê hộ nghèo .8 2.2 Cơ sở thực tiễn 10 2.2.1 Thực tiễn nâng cao thu nhập nước 10 2.2.2 Thực tiễn nâng cao thu nhập nước 11 Phần ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin .17 3.3.2 Phương pháp phân tích thơng tin .18 3.4 Hệ thống tiêu phân tích 20 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .21 v 4.1 Đặc điểm xã Sơn Lập huyện Bảo Lạc 21 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 4.2 Đánh giá chung tiềm xã 28 4.3 Thực trạng hộ nghèo xã Sơn Lập .29 4.4 Tình hình phát triển kinh tế xã 29 4.5 Điều kiện sở hạ tầng .31 4.6 Thực trạng thu nhập hộ nghèo điều tra xã 34 4.6.1 Đặc điểm hộ nghèo xã điều tra .34 4.6.2 Kết sản xuất hộ nông dân nghèo xã điều tra 38 4.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất hộ nông dân .41 4.7.1 Ảnh hưởng khoa học kĩ thuật, vốn, lao động đến sản xuất hộ 41 4.7.2 Ảnh hưởng yếu tố thị trường đến sản xuất hộ 42 4.7.3 Ảnh hưởng điều kiện bên đến sản xuất .43 4.7.4 Một số hạn chê việc nâng cao thu nhập hộ nghèo .43 4.8 Giải pháp tăng thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn lập 44 4.8.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã đến năm 2020 44 4.8.2 Giải pháp chung nâng cao thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn Lập Huyện Bảo Lạc 46 4.8.3 Giải pháp riêng nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn Lập 47 4.8.4 Giải pháp cho yếu tố bên 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 Kết luận 56 Kiến nghị .57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 vi DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Tên đầy đủ Tên viết tắt ANCT An ninh trị BQ Binh quân DTTS Dân tộc thiểu số HĐNN Hoạt động nông nghiệp KHCN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kĩ thuật NLN Nông lâm nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh 12 THCS Trung học sở 11 THPT Trung học phổ thông 10 TNXH Tệ nạn xã hội UBND Uỷ ban nhân dân Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Nghèo tượng kinh tế xã hội mang tính chất tồn cầu Nghèo nỗi bất hạnh nhiều người, nghịch lý đường phát triển chung xã hội Đói nghèo xuất tồn thách thức lớn phát triển bền vững quốc gia khơng giải nạn nghèo đói đất nước rơi vào cảnh lạc hậu, tụt dần so với nước giới Do cơng xố đói giảm nghèo vấn đề cấp thiết cần giải hàng đầu quốc gia Tuy nhiên năm qua, nghèo đói Việt Nam đo lường thông qua thu nhập Chuẩn nghèo xác định dựa mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu tối thiểu quy tiền Người nghèo hay hộ nghèo đối tượng có mức thu nhập thấp chuẩn nghèo Với cách xác định hộ nghèo dựa thu nhập hộ cận nghèo xem thoát nghèo, nhiên, thực tế hộ cịn nhiều khó khăn việc làm khơng ổn định, thu nhập bấp bênh, rủi ro bệnh tật, tai nạn, thiên tai, mùa đa phần họ thoát nghèo chưa thực bền vững nên khả tái nghèo cao Thậm chí cịn có người không nghèo thu nhập lại không tiếp cận số nhu cầu y tế, giáo dục, thông tin Sau thành lập xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc phải đối mặt với nhiều khó khăn thiếu thốn khơng điện, đường xã lại khó khăn, sóng điện thoại khơng có, cơng cụ sản xuất thô sơ chủ yếu dùng sức trâu bị hiệu kinh tế liền với tập tục lạc hậu, đói nghèo Được quan tâm sát Tỉnh ủy, HĐNN, UBND tỉnh Cao Bằng, giúp đỡ Sở, ngành tổ chức toàn thể huyện, cố gằng người dân, đời sống dân tộc địa bàn xã Sơn Lập ngày cải thiện đáng kể, nhiều mơ hình phát triển kinh tế mang lại hiệu cao Tuy nhiên bên cạnh thành tự đạt tồn khó khăn tiêm ẩn đói nghèo, thất nghiệp, trình hộ học vấn thấp, xuất lao động thấp, yếu sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng tử mơi trường thiên tai lũ lụt, gió lốc Kết rà soát năm 2019 với tổng số 1903 hộ tồn xã hộ nghèo 208 hộ, chiếm 10,93% tổng số hộ Hiện xã Sơn Lập xã nghèo huyện Bảo Lạc với tỉ lệ hộ nghèo cao, điều kiện sở vật chất sở hạ tâng cịn nhiều khó khăn, trình độ dân chí thấp, tài thiếu thốn Từ tình hinh nghiên cứu giải pháp cần thiết tăng thu nhâp, nâng cao đời sống hộ nghèo địa bàn xã Sơn Lập việc quan trọng cần thiết Xuất phát từ lý tiến hành lựa trọn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn Lập, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đánh giá thực trạng thu nhập; phân tích làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập; đề xuất giải pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo địa bàn Xã Sơn Lập 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học Nghiên cứu đề tài giúp sinh viên củng cố lại kiến thức kiến thức đào tạo chuyên môn qua trình học tập nhà trường, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có hội tiếp cận với kiến thức thực tế Nghiên cứu nhằm phát huy cao tính tự giác, chủ động học tập, nghiên cứu sinh viên Nâng cao tinh thần học hỏi, tìm tịi, sáng tạo khả vận dụng kiến thức vào tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình định hướng ý tưởng điều kiện thực tế Đây khoảng thời gian để sinh viên có hội thực tế vận dụng kiến thức học vào lính vực nghiên cứu khoa học bàn đạp cho việc xuất phát ý tưởng nghiên cứu sau 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Từ kết nghiên cứu đề tài góp phần vào báo cáo đánh giá thực trạng nghèo địa phương giải pháp giảm nghèo tăng thu nhập cho hộ nơng dân địa bàn xã Ngồi từ phát q trình nghiên cứu cho đia phương có nhìn tổng thể chi tiết vê thực trạng hộ nghèo thu nhập hộ nông dân xã Qua phần nao giúp định hướng đưa kiến nghị lên quan quản lý cấp đê có giải pháp tăng thu nhập giảm ngheo cho hộ nông dân cách bền vững Xác định yếu tố gây ảnh hưởng đến thu nhập hộ xã Từ nắm bắt nhu cầu, mong muốn hộ đề giải phát giải nhu câu trước mắt người dân Góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, giáo dục, góp phần tăng thu nhập cải thiệt đời sống người dân toàn xã 46 người dân tiếp cận vay vốn thuận lợi Tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, tăng cường cơng tác quản lý tài ngun, mơi trường; khuyến khích phát triển thành phần kinh tế - Văn hóa - xã hội: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; trì cơng tác giảng dạy văn hóa dân tộc lịch sử địa phương trường học;hồn thành việc rà sốt điều chỉnh quy hoạch, kiện toàn hệ thống tổ chức trường học theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế địa phương - Cơng tác nội đối ngoại: Tăng cường hoạt động đối ngoại, ưu tiên hoạt động phục vụ phát triển kinh tế bảo đảm quốc phòng - an ninh; mở rộng giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với đơn vị tỉnh, đơn vị kết nghĩa, nhằm thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển 4.8.2 Giải pháp chung nâng cao thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn Lập Huyện Bảo Lạc + Phát triển sở hạ tầng nông thôn: - Giao thông: Quan tâm nâng cấp tuyến đường liên tỉnh, huyện, xa, thơn, xóm để đảm bao giao thơng lại thuật lợi tạo điệu kiện cho người dân giao lưu bn bán, trao đổi sản phẩm hàng hóa - Hệ thống điện: Mặc du hệ thống điện lưới đến thơn xóm nhiên vân số hộ chưa có điện lưới nhà xa với đường dây điện đường lại khó khăn Mặt khác thơn xóm chất lượng điện hạn chế chưa đủ đáp ứng sinh hoạt, đường dây khơng an tồn Phát triển mạng lưới điện vấn đê quan trọng phát triển kinh tế người dân - Hệ thống thủy lợi: Duy trì, sủa chữa kênh mương có, đặc biện cần quan tâm đến xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng Chú trọng phát triển cơng trình thủy lợi vừa nhỏ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để đảm bảo nước phục vụ sản xuất sinh hoạt cho người dân 47 4.8.3 Giải pháp riêng nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn Lập 4.8.3.1 Giải pháp cho điều kiện bên ngồi Khắc phục điều kiện lại khó khăn: Xây dựng sở hạ tầng nông thôn: Đây việc làm cấp bách địa phương việc nâng cao thu nhập người dân nói chung hộ nơng dân nghèo, cận nghèo nói riêng, cụ thể: bước khắc phục việc lại cách nâng cấp, mở rộng bê tơng hóa đường giao thơng nơng thơn nơi có điều kiện Khắc phục điều kiện tự nhiên khó khăn: Điều ảnh hưởng đến trình sản xuất NLN hộ nông dân, hộ nông dân nghèo, cận nghèo Muốn cải thiện thu nhập, trước hết cần có vào cấp ủy, quyền, ngành địa phương, đặc biệt hệ thống khuyến nơng để tìm giống cây, phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, ưu tiên cải tạo giống địa có chất lượng để phát triển sản xuất Khắc phục khó khăn bao tiêu sản phẩm NLNN: Cấp ủy, hính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi DN, HTX, sởkinh doanh việc liên kết từ khâu chọn giống, sản xuất, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nơng dân làm ra, có thị trường ổn định, bền vững 4.8.3.2 Giải pháp cho yếu tô gia đình Nâng cao hiệu lao động nơng nghiệp: Tại thôn, nhiều hộ nông dân thường xuyên đổi công cho để tăng sức lao động, hồn thành cơng việc mùa vụ Đối với hộ nghèo, cận nghèo việc mua máy móc khó khăn, cần có hỗ trợ tổ chức trợ giúp để đầu tư máy móc vào sản xuất Giúp người nghèo, cận nghèo biết quản lý chi tiêu: Đã có nhiều hộ dân lâm vào tình trạng nghèo túng khơng biết quản lý khoản chi tiêu Đển người dân sử dụng hợp lý khoản chi tiêu mình, cấp ủy Đảng, quyền, tổ chức trị - xã hội địa phương cần hướng dẫn hộ biết cách quản lý thu nhập, hạn chế chi tiêu không hợp lý, vận động người dân bỏ thủ tục lạc hậu 48 Đối với tệ nạn khác, cấp ủy, quyền địa phương phải có giải pháp ngăn chặn Trước hết, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân không sa đà vào TNXH, người mắc có ý trí tâm bỏ TNXH, trường hợp cố tình phải xử lý nghiêm; đồng thời rà sốt, tổng hợp kiến nghị với cấp đưa đối tượng vào trung tâm phục hồi, giáo dục để sớm trở lại xã hội Mặt khác, cấp ủy, quyền cấp cần quan tâm đạo, tổ chức tuyên truyền vận động người dân, gia đình có người mắc TNXH tham gia tích cực lớp học nghề; tổchức xã hội thường xuyên quan tâm giúp đỡ để thân người mắc TNXH khơng có hội giao du với đối tượng xấu, có nghề nghiệp ổn định tinh thầnvững vàng trước lời dụ dỗ đối tượng khác Đối với đối tượng đãqua trung tâm phục hồi nhân phẩm đối tượng trở địa phương, tổ chức cần thường xuyên động viên, theo dõi giúp đỡ nhắc nhở, thấy có tượng tái nghiện cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời 4.8.3.3 Giải pháp tăng cường vốn đầu tư cho sản xuất hộ nghèo Tăng cường vay vốn không cần tài sản chấp: Đối với người nghèo thường không mong muốn vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất, nguyên nhân chủ yếu thiếu tài sản chấp cho ngân hàng, để giải việc cần nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng sách, nơi hỗ trợ vốn sản xuất cho người nghèo Để làm việc cần làm tốt công việc sau: Thứ nhất, nâng cao hiểu biết hộ nông dân hoạt động vay cho vay ngân hàng sách Đối với hộ nghèo thường trình độ dân trí khơng cao, rào cản hạn chế hộ nông dân tiếp xúc cập nhật thông tin; cịn tỷ lệ đáng kể hộ nơng dân chưa nắm rõ điều kiện vay, thủ tục chovay, lãi suất, khoản phải trả, quyền lợi nghĩa vụ vay vốn, , đặc biệt hộ cận nghèo hộ nghèo Vì cần phải có giải giải pháp giúp họ tiếp cận cách tốt với nguồn tín dụng từ ngân hàng sách Thứ hai, phát huy vai trò, chức tổ chức đoàn thể, như: Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nơng dân, Hội cựu chiến binh, Đồn niên,…để hộ có hội 49 thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay; thực tế nay, hầu hết hộ nông dân nghèo cận nghèo thường vay theo hình thức tín chấp, thơng qua tổ chức đồn thể quần chúng Do vậy, phát huy tốt vai trị tổ chức đồn thể người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn có vốn hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm thu nhập cho người dân Thứ ba, Tăng cường mối quan hệ tổ chức tín dụng thức với tổ chức đồn thể, vì: tổ chức đồn thể có số hội viên đơng đảo, có kinh nghiệm cơng tác vận động quần chúng, có đội ngũ cán nhiệt tình; cán tín dụng có kiến thức kinh nghiệm hoạt động tín dụng họ lại khơng hiểu rõ đời sống người nơng dân vai trị tổ chức xã hội việc phân phối mở rộng quản lý khách hàng, hộ nghèo, cận nghèo Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ ngân hàng với tổ chức đoàn thể mang lại thuận lợi cho bên vay bên cho vay Cả cán tổ chức đoàn thể cán tín dụng cần trang bị kỹ quản lý, giám sát nhóm tín dụng tiết kiệm cần nắm vững hiểu kỹ quy trình thủ tục cho vay vốn Tăng cường nguồn vốn phi thức Đây nguồn vốn phổ biến sản xuất NLN Việc vay vốn sản xuất từ người quen, bạn bè, anh em họ hàng giúp người nơng dân có thêm vốn để mở rộng sản xuất Chính vậy, hộ nơng dân dựa vào mối quan hệ nhằm khắc phục khó khăn như: cơng cụ, sức lao động, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, hầu hết gia đình gặp khó khăn cần giúp đỡ người khác, mối quan hệ huyết thống, bạn bè thân cận, Để phát huy nguồn vốn này, cần tăng cường gắn bó thành viên gia đình, thành viên làng bản, họ hàng để sẵn sàng giúp đỡ lẫn 4.8.3.4 Giải pháp cho yếu tố sản xuất Tăng giới hóa sản xuất nơng nghiệp: Việc giới hóa cần thiết cấp bách sản xuất nông nghiệp, cần đưa máy móc như: máy cấy, máy gặt, máy tuốt, để giảm sức lao động người, vật nuôi Do vậy, cần thiết phải tập trung thực tốt số nhiệm vụ sau: 50 Thứ nhất, rà soát, quy hoạch lại ngành NLN, tái cấu lại ngành nghề sản xuất; thực dồn điền, đổi thửa, mở rộng diện tích, quy mơ sản xuất tập trung, khơng để tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ Thứ hai, điều kiện khả địa phương cần nghiên cứu có chế riêng, đồng thời đề xuất với cấp tiếp tục có sách ưu đãi vốn để nơng dân nói chung hộ nghèo, cận nghèo, hộ DTTS nói riêng có điều kiện đầu tư trang bị loại máy móc cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp Đồng thời, quan tâm tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng sở hạ tầng thiết yếu cho nông thôn để thuận lợi cho giới hóa sản xuất nơng nghiệp Thứ ba, tăng cường đào tạo, hướng dẫn người nông dân biết sử dụng thành thạo máy móc, ứng dụng tiến KHKT vào phục vụ sản xuất nông nghiệp Đồng thời, hướng dẫn thủ tục vay vốn, cách lập kế hoạch quản lý vốn giám sát sử dụng vốn vay có hiệu quả, khơng để tình trạng người dân e ngại thủ tục hành thái độ phục vụ CB, CC người dân có nhu cầu vay vốn Tăng cường nghề phụ cho hộ nông dân để giảm thời gian nông nhàn:Cần phải tận dụng thời gian rảnh sản xuất nông nghiệp làm nhiều việc khác để tăng thu nhập Ngoài ra, cần tận dụng sản phẩm nông sản mà người dânlàm tạo nên sản phẩm có giá trị kinh tế + Trước hết, cần rà soát, tiếp tục đào tạo nghề phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế trình độ người dân; hình thức đào tạo phải phù hợp, thuận tiện cho người học như: địa điểm, lại, sinh hoạt, học phí, thời gian, thời điểm,…để thu hút nhiều người tham gia học Sau lớp học này, cần có chế, sách tạo nghề phụ để người dân tăng thêm thu nhập + Nhiều địa phương có ngành nghề truyền thống cần có giải pháp khuyến khích trì, bảo tồn phát triển; có chế, sách đặc thù để người dân mở rộng sản xuất, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường bao tiêu sản phẩm đầu cho người dân Thay đổi phương thức sản xuất: Với phương thức sản xuất truyền thống khơng mang lại nhiều thu nhập, cần phải thay đổi hình thức canh tác Đối với hộ 51 nông dân, hộ nơng dân nghèo cận nghèo, hình thức canh tác chủ yếu nhỏ lẻ, lạc hậu cho suất thấp, giá trị kinh tế không cao Do vậy, cần phải thay đổi từ nhận thức, tư đến hành động sản xuất Thay đổi cách tiếp cận khoa học: Nếu làm việc làm thay đổi phương thức làm ăn, cải tạo thay đổi giống trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người nơng dân Vì vậy, để thay đổi cách tiếp cận khoa học vào sản xuất người dân, trình độ nhận thức phận người dân địa bàn nhiều hạn chế Đây giải pháp khó khăn, đó, qua nghiên cứu nhận thấy công việc cần tập trung đạo, thực là: Thứ nhất, nâng cao trình độ nhận thức cho hộ nơng dân, đặc biệt hộ nghèo, cận nghèo hộ DTTS cách khuyến khích hộ nơng dân tham gia lớp học từ tổ chức hội miễn phí, lớp tập huấn sản xuất tổ chức địa phương Thứ hai, thay đổi tư duy, cách nhìn nhận, phương thức sản xuất lạc hậu, điềunày giúp người dân từ bỏ lối tư sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp, tư tưởng lịng đủ ăn khơng muốn làm giàu từ q hương Thứ ba, tăng cường cơng tác tuyên truyền, vận động khuyến khích hộ nơng dân có trình độ sản xuất kèm cặp hộ nông dân nghèo Tổ chức cáccuộc thi đua nhóm với để tạo động lực thi đua nhóm Tun dương hộ nơng dân, cá nhân giúp đỡ hộ khác thoát nghèo Thứ tư, cơng tác khuyến nơng kết hợp với dự án phi lợi nhuận với ngân hàng sách việc hỗ trợ tín dụng, giá giống, giống có suất cao khuyến nông hỗ trợ kỹ thuật cho hộ thực 4.8.3.5 Giải pháp cho tơ chức sách Tăng cường quan tâm tổ chức: cấp ủy, quyền, ngành, tổ chức đồn thể cần tập trung quan tâm đạo, triển khai thực chủ trương, sách đến người dân, đặc biệt hộ nghèo, cận nghèo hộ DTTS sinh số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Đồng thời, tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực chủ trương, sách, kịp thời phát 52 khó khăn, hạn chế, vướng mắc để tháo gỡ sở đề xuất với cấp có thẩm quyền vấn đề lớn khă địa phương; quan tâm tổ chức hoạt động khởi nghiệp, định hướng, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nơng thơn Ngồi ra, cần quan tậm nêu gương điển hình nơng dân làm kinh tế giỏi để người khác học tập làm theo; nhắc nhở, giáo dục, phê phán trường hợp ỷ lại, lười lao động, quan tâm trang bị kỹ năng, kiến thức để hướng dẫn cầu nối ứng dụng KHKT vào sản xuất cho người dân Để làm điều này, địa phương cần phải có đội ngũ cán có tâm, có tầm, có trách nhiệm thật gần gũi với người dân Chính sách hỗ trợ sản xuất hỗ trợ tín dụng cho người nghèo có thêm tư liệu sản xuất: Người nghèo thường có tư liệu sản xuất đơn giản thô sơ, sức lao động dựa chủ yếu vào sức người, sức gia súc để sản xuất, điều dẫn đến suất khơng cao Chính vậy, nhà nước cần ban hành nhiều sách hỗ trợ sản xuất như: Hỗ trợ giá giống trồng, vật nuôi, hỗ trợ KHKT vào sản xuất, hỗ trợ tín dụng,… cho người dân, đặc biệt người nghèo cận nghèo mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác mở rộng sản xuất Đối với hỗ trợ tín dụng Nhà nước cần có sách ưu tiên, khuyến khích người nơng dân nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn tín dụng cách hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, nâng thời hạn mức vay vốn để người dân có đủ thời gian,đủ vốn đầu tư sản xuất quy mô lớn, từ tạo điều kiện tốt để người dân yên tâm sản xuất, tăng thu nhập, trả khoản vốn vay giảm lãi suất phạt hộ nông dân trả vay trước thời hạn + Thực tốt cơng tác rà sốt, cơng khai, dân chủ, minh bạch việc bình xét hộ nghèo xét hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo Tăng cường công tác tra, kiểm tra tổ chức tín dụng việc triển khai sách tín dụng Nhà nước Ngân hàng nhà nước dành cho hộ nghèo sâu sát thực tế để nắm bắt nhu cầu vay vốn hộ nghèo + Tăng cường giám sát việc giải ngân vốn ưu đãi cho người nghèo, đảm bảo người nghèo tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, thực tế có 53 tình trạng cán ngân hàng làm sai quy định, cho vay không mục đích, đối tượng để giảm tỷ lệ nợ xấu ngân hàng đảm bảo tiêu giải ngân ngân hàng đề Đào tạo nghề cho người nông dân nghèo: Việc đào tạo nghề cấp bách, nhiều người nghèo chưa biết phương hướng sản xuất, cách thức làm ăn, áp dụng KHKT, tận dụng thời gian rảnh rỗi, để tăng thu nhập cho thân gia đình Để làm điều cần thực tốt nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tiếp tục đào tạo nghề theo chương trình khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư Đây hình thức đào tạo ổn định nông thôn Cần tiếp tụcmở rộng đối tượng tham gia nâng cao chất lượng đào tạo Thứ hai, xây dựng triển khai chương trình đào tạo nghề cho lực lượng lao động trẻ nông thôn Mục tiêu đặt vừa đáp ứng yêu cầu tại, vừa chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho năm Trước mắt, cần đào tạo nghề có thời gian đào tạo không dài cho lực lượng lao động lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ nơng thơn: sửa chữa khí, điện, điện tử, Về lâu dài, cần có chiến lược đào tạo cơng nhân kỹ thuật lành nghề phục vụ lĩnh vực nuôi trồng, chế biến nông, lâm,thủy nông nghiệp, kiến thức thú y, may công nghiệp gia dụng,… Thứ ba, đa dạng hóa loại hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn Hiện nay, việc đào tạo nghề cho lao động nơng thơn cịn nặng lý thuyết, chưa có nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp thường không gắn kết với mơ hình sản xuất - kinh doanh địa bàn Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn đào tạo với mơ hình sản xuất - kinh doanh điển hình địa phương Thứ tư, hỗ trợ đào tạo nghề theo chiến lược xuất khẩu, kể hỗ trợ đào tạo nghề để tham gia xuất lao động Do đó, đào tạo nghề theo chiến lược xuất phương hướng thực hành nghề quan trọng cho lao động nông thôn, hộ nông dân thuộc diện thu hồi đất lĩnh vực xuất lao động 54 Thứ năm, kết hợp “truyền nghề” với đào tạo quy Truyền nghề hình thức đào tạo dân gian phổ biến làng nghề Nên có sách hỗ trợ cho nghệ nhân, người thợ lành nghề, làng nghề, mở lớp đào tạo theo kiểu truyền nghề; liên kết với trường dạy nghề để đào tạo theo kiểu bán quy Thứ sáu, hỗ trợ cho vay vốn để học nghề, hộ nông dân nghèo Chi phí cho việc học nghề, chuyển đổi nghề vấn đề lớn người nghèo Vì vậy, cần có sách giảm chi phí học nghề, ví dụ cách hỗ trợ cho vay vốn để đào tạo nghề cho hộ nông dân nghèo Bên cạnh cần có sách ưu đãi để người dân sau học nghề có việc làm phù hợp địa phươn liên kết với DN, Công ty, khu công nghiệp,.…đào tạo giải việc làm theo địa 4.8.3.6 Giải pháp phát triển sản phẩm chủ lực, mạnh địa phương Sự đa dạng khí hậu, đất đại, vi trí địa lý điều kiện để địa phương, vùng, miền Việt Nam có nhiều đặc sản đa dạng, phong phú tự nhiên, văn hóa, ẩm thực.Tại xã Sơn Lập thiên nhiên ưa đãi có nhiều hang động vơi đặc biện có đỉnh núi Phja Dạ hùng vĩ chân núi ruộng bậc thang, nương ngô, rừng trúc tạo nên phong cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình Dưới chân núi nơi sinh sống dân tộc thiểu số sinh sống dân tộc có sắc dân tộc, phong tục tập quán khác dân tộc H`Mơng năm có lễ hội trọi bò thu hút nhiều người từ khắp nơi đến Ngoai cịn có tục bắt vợ chàng trai H`Mông thể tự hôn dân, lối cho hồn cảnh nghèo, khơng đủ tiền lo việc cưới Đến với dân tộc H`Mơng có ăn đặc sản mèn mén độc đáo đập đà sắc dân tộc chế biến thủ cơng cơng phu tỉ mỉ Ngồi cịn có lễ hội lồng tồng dân tộc Tày lễ hội lớn quy tụ sắc thái văn hóa đặc trưng dân tộc như: Nùng, Dao, Sán Chỉ, H`Mông Được xem hoạt động tín ngướng cầu cho mưa thuật gió hịa, cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no Đến với xã Sơn Lập phong tục, tập qn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cịn có 55 dược liệu gỗ quý như: gỗ lim, gỗ nghiến Cây dược liệu như: Cây cỏ tranh, tam thất, chó đẻ, củ mài, bồng mã đề Giải pháp tăng thu nhập cho hộ nghèo phát triển ăn mèn mén, sản phẩm đặc trưng địa phương, hướng tới đưa ăn truyền bá rộng rãi hướng tới tham gia chương trình xã sản phẩm OCOP Kết hợp ăn truyền thống du lịch cộng đồng giải pháp thiết thực tăng thu nhập cho hộ nghèo 4.8.4 Giải pháp cho yếu tố bên + Kinh nghiệm sản xuất hộ: Các cấp ủy, quyền, ngành cần quan tâm hộ, mở lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm sản xuất hộ cán khuyên nông, tư vấn cho hộ giống có suất, hiệu qua cao so với giống cũ + Trình độ học vấn: Các cấp Đảng ủy, quyên, cần mở lớp đạo tạo học nghề, tuyên truyền tập huấn cho hộ dân để năm bắt thơng tin kinh tế xã hội, khoa học kĩ thuật để người dân hiểu rõ có định hướng tốt sản xuất + Thói quen: Các cấp Đảng ủy cần khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu, bia để người dân có ý thức tự bảo vệ Đẩy mạnh cơng tác tun truyền để người dân không sa đà vào tệ nạn xã hội, trường hợp cố tình phải có biện pháp xử lý nghiêm + Có tính ỷ lại vào sách: Đối với trường hợp ỷ lại vào sách hỗ trợ nhà nước lười lao động cần phê phán, nhắc nhở, giao dục trước nhiều người để làm gương cho nhiều người khác biết rút kinh nhiệm 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua việc phân tích thực trạng, nguyên nhân ảnh hưởng đến thu nhập hộ nghèo rút kết luận sau: Tình hình nghèo vấn cịn phổ biến, hộ nghèo tụt hậu xa so với mức độ trung bình xã Số hộ nghèo 208 hộ chiếm 55,2% tồn xã Xã Sơn Lập xã cịn tồn nhiều khó khăn việc phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân nghèo, địa bàn có nhiều dân tộc sống xen ké chủ yếu dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức cịn nhiều hạn chế nên q trình nâng cao thu nhập hộ nông dân, đặc biện hộ nghèo gặp nhiều khó khăn Cơng tác giảm nghèo tăng thu nhập cho hộ nghèo xã nhiều hạn chế yếu cần tháo gỡ, tỉ lệ hộ nghèo xã cao Trong ngun nhân dấn đến nghèo xã trình độ, nhận thức hộ dân nhiều hạn chế khả tiếp nhận thông tin khoa học kĩ thuật cịn nhiều yếu Ngồi địa hình xã chủ yếu đồi núi dốc không thuật tiện cho việc áp dụng canh tác băng giới hóa sản xuất, đổi để sản xuất tập trung theo vùng cịn gặp nhiều khó khăn, đặc biện sản phẩm hàng hóa thiếu thị trường đầu ổn định Tỷ lệ hộ nghèo xã năm qua có giảm kết giảm chưa bền vững thu nhập nhóm hộ nghèo mức thấp bấp bênh, găp rủi ro đột xuất dễ rơi vao diện tái nghèo Mặt khác nguồn thu nhập hộ nghèo chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp lại phụ thuộc vào thời tiết, hậu, điều kiện tự nhiên Bên cạnh yếu tố khoa học kỹ thuật, lao động, thị trường, yếu tố ngoại cảnh nguyên nhân ảnh hưởng đến thu nhập hàng năm hộ nghèo Một số hộ nơng dân cịn ỷ vào sách nhà nước khơng có ý trí tâm nghèo Từ đề có chủ trương đắn, tạo quan hệ đoàn kết, đồng thuận giưa dân tộc, có sách chế đầu tư tác động phù hợp, xóa bỏ 57 phong tục lạc hậu, tư tưởng chờ ỷ lại, cần có ý thức vươn lên vượt nghèo tự giác làm giàu, người dân mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kĩ thuât, đưa giống trồng có xuất chất lượng vào sản xuất Ngoài phát triển du lịch địa bàn xã, phát triển ăn đặc sản Mèn mén với mục tiêu đưa ăn truyền bá rộng rãi hướng tới tham gia chương trình xã sản phâm OCOP giải pháp thiết thực tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn Lập Kiến nghị Cấp ủy quyền cần có sách đăn công tác giảm nghèo địa bàn xã, cần ưu tiên nhiều cho hộ nghèo tham gia sách chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huân cho hộ dân đặc biện hộ nghèo để tạo điệu kiên thuật lợi cho việc tiếp cận khoa học kĩ thật nâng cao nhận thức người dân 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiêng Việt Báo cáo kinh tế xã hội xã Sơn Lập năm 2019 Bộ Lao động – TBXH (2017) Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2017 Phê duyệt kết rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Cục thống kê tính Cao Băng: Niên giám thơng kê năm 2019 Nguyễn Quốc Nghi, Trần Quế Anh Bùi Văn Trịnh (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình khu vực nơng thơn hun Trà Ơn, tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Khoa học kinh tế số (23), trang 30-36, 2011 Nguyễn Việt Anh, Trần Thị Thu Thủy Nguyễn Xuân Khoát 2010 Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nơng dân có vốn vay huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 62, 2010 Viện ngôn ngữ học (1994), từ điển Tiếng Việt Võ Thành Nhân (2011) Luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Lê Văn Dũng Nguyễn Quang Trường (2011), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo nơng hộ tỉnh Quảng Bình, Tạp tri khoa học đại học Huế, số 68, trang 17-26 Samuelson, P., & Nordhaus, D (2001) Macroeconomics (19th ed.) New York, NY: McgrawHill 10 Tổng cục Thống kê 2014 II Tại liệu từ trang web https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/van-hoa xa-hoi/hongheo-ho-can-ngheo-la-gi-149882 http://baocaobang.vn/du-lich/Bao-lac-khai-thac-tiem-nang-phat-trien-dulich/75398.bcb 59 https://moha.gov.vn/danh-muc/tang-thu-nhap-giam-ngheo-tai-cac-xa-nong-thonmoi-41612.html http://baohagiang.vn/kinh-te/202001/hieu-qua-nhung-chinh-sach-ho-tro-giamngheo-o-quan-ba-754025/ http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-quan-hoa-thuc-hien-cong-tac-xoa-doi-giamngheo-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi/110654.htm https://baodautu.vn/cao-bang-lua-chon-30-san-pham-vao-chuong-trinh-moi-xamot-san-pham -ocop-d113522.html ... * Đối tượng nghiên cứu: Thu nhập hộ nghèo địa bàn xã Sơn Lập, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng * Đối tượng khảo sát điều tra Các hộ nghèo địa bàn xã Sơn Lập, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng * Nội dung... ảnh hưởng đến thu nhập hộ nghèo xã Sơn Lập + Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn Lập 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin + Thu thập thông... nhập hộ nghèo .43 4.8 Giải pháp tăng thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn lập 44 4.8.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã đến năm 2020 44 4.8.2 Giải pháp chung nâng cao thu nhập cho hộ nghèo xã Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo tại xã sơn lập, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho các hộ nghèo tại xã sơn lập, huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng