0

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

69 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 21:18

TMĐT là một thị trường xuất hiện khi mà Internet ra đời, phá bỏ mọi rào cản và tạo ra một kỷ nguyên mới trong giao thương hàng hóa. Thị trường này ngày một lớn không chỉ ở các nước phát triển mà các nước đang phát triển như Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng tại Việt Nam thì nó vấp phải nhiều rào cản khiến cho thị trường này chưa được phát triển mạnh mẽ, một trong những rào cản lớn nhất đó chính là hoạt động thanh toán điện tử chưa phổ biến. Vậy nên chúng ta cần có các giải pháp kịp thời để đẩy mạnh hoạt động này. THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG TMĐT MGT 396 F – NHÓM DANH SÁCH THÀNH VIÊN Họ tên MSSV Mức độ hoàn thành Phạm Văn Trường 24212706423 100% Nguyễn Thị Kim Yến 24202715708 100% Trần Thành Đạt 24212700123 100% Nguyễn Thị Nhã Phương 24202707150 100% Lê Thị Diễm Thúy 100% 24202615628 NỘI DUNG CHÍNH TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tốc độ phát triển TMĐT tỷ lệ thuận với hoạt động toán không dùng tiền mặt kinh tế KDTM TRONG THANH TOÁN Bỉ THỰC TRẠNG KDTM TRONG THANH TOÁN Anh KDTM TRONG THANH TOÁN Mỹ KDTM TRONG THANH TỐN Việt Nam NGHIÊN CỨU Vậy nên nhóm định nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử Từ đưa giải pháp thúc đẩy hoạt động BẢNG COEFFICIENTS Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error (constand) 1.893 082 LI 356 047 LT 271 KN Collinearity t Sig Beta Statistics Tolerance VIF 23.126 000 685 7.578 000 126 7.925 040 308 1.798 000 284 3.516 206 048 311 134 000 158 6.340 BM 124 023 440 1.026 000 563 1.776 EOU 105 034 408 137 000 290 3.454 KM 112 047 423 246 000 123 8.154 TT = 0.685 LI + 0.440 BM + 0.423 KM + 0.408 EOU + 0.311 KN + 0.308 LT BIỂU ĐỒ HISTOGRAM Giá trị trung bình Mean gần 0, độ lệch chuẩn 0.993 gần (về mặt lý thuyết, phân phối chuẩn phân phối có trung bình = phương sai 1), kết luận rằng: giả thiết phân phối chuẩn phần dư không bị vi phạm BIỂU ĐỒ NORMAL P-P PLOT Theo lý thuyết với biểu đồ P-P Plot, điểm phân vị phân phối phần dư tập trung thành đường chéo phần dư có phân phối chuẩn BIỂU ĐỒ SCATTER PLOT Phần dư chuẩn hóa phân bổ tập trung xunh quanh đường tung độ có dạng đường thẳng, giả định quan hệ tuyến tính khơng bị vi phạm KẾT LUẬN & GIẢI PHÁP TĨM TẮT KẾT QUẢ Nhóm cho có yếu tố tác động đến hoạt động TTKDTM TMĐT là: (1) Lợi ích (LI) (4) An tồn bảo mật (BM) (2) Lòng tin (LT) (5) Tin vào khả thân (KN) (3) Dễ sử dụng (EOU) (6) Khuyến (KM) TÓM TẮT KẾT QUẢ Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Kết cho thấy 21 biến quan sát đạt độ tin cậy tách làm nhóm TĨM TẮT KẾT QUẢ Phân tích hệ số tương quan pearson cho thấy biến tương quan hay ảnh hưởng lên biến phụ thuộc (TT) Phân tích hồi quy cho thấy biến mức độ tác động đến biến phụ thuộc giảm dần sau: (1) LI (Lợi ích) (2) BM (Bảo mật) (3) KM (Khuyến mãi) (4) EOU (Dễ sử dụng) (5) KN (Tin tưởng vào khả thân) (6) LT (lòng tin) ả ân (KN) GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Lịng tin (LT) Lợi ích (LI) Độ an tồn bảo mật (BM) (1) Cho khách hàng tiếp cận với lợi ích (2) Cải thiện tốc độ thực giao dịch nhanh chóng xác (3) Đa dạng hóa hình thức TTKDTM TMĐT Khuyế GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT (EOU) Tin vào khả thân (KN) Độ an Lịng tin (LT) Lợi ích (LI) (1) Phát triển tính mới, sử dụng giải pháp bảo mật tốt nhất, hỗ trợ đa dạng loại hình dịch vụ (2) Áp dụng nhiều cơng nghệ an tồn bảo mật đảm bảo thơng tin tốn không bị lộ (3) Tăng cường biện pháp trấn áp vấn đề liên quan đến gian lận tốn điện tử cơng tác chống hàng giả, hàng nhai GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ảo mật Dễ sử dụng (EOU) Tin vào khả thân (KN) Lòng tin (LT) Tạo cho khách hàng trải nghiệm tích cực việc TTKDTM TMĐT, từ họ lan tỏa chia sẻ kinh nghiệm hay kết mà rút với người xung quanh L ãi (KM) GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Độ an toàn bảo mật (BM) Dễ sử dụng (EOU) Tin vào khả thân (KN) (1) Cải tiến mặt kỹ thuật công nghệ (2) Tiếp thu ý kiến khách hàng nhằm cải tiến khơng ngừng theo u cầu (3) Thiết kế đổi bố cục giao diện ứng dụng cho thực hấp dẫn Lò GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Khuyến (KM) Độ an toàn bảo mật (BM) Dễ sử dụng (EOU) (1) Đào tạo đội ngũ nhân an ninh mạng chuyên nghiệp (2) Nâng cao khả liên kết khâu tốn, trì tính ổn định loại hình tốn Tin GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Khuyến (KM) Độ an toàn bảo mật (BM) Chương trình khuyến hấp dẫn giúp cho nhận thức người dùng nâng cao Dễ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TTKDTM TRONG TMĐT MGT 396 F – NHĨM THANK YOU Cảm ơn thầy bạn theo dõi ... triển TMĐT tỷ lệ thuận với hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế KDTM TRONG THANH TOÁN Bỉ THỰC TRẠNG KDTM TRONG THANH TOÁN Anh KDTM TRONG THANH TOÁN Mỹ KDTM TRONG THANH TOÁN Việt Nam NGHIÊN CỨU... ảnh hưởng đến hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử Từ đưa giải pháp thúc đẩy hoạt động MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỐI TƯỢNG... dịch không dùng tiền mặt dựa thai độ người tiêu dùng vượt qua quy tắc yếu tố văn hóa xã hội loạt tình bất ngờ khác NƯỚC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG PHƯƠNG THỨC TTKDTM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGOÀI CÁ NHÂN TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Từ khóa liên quan