0

Điều tra đánh giá tình hình sản xuất cây hành negi tại công ty sohachi tỉnh akita nhật bản

52 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ NGỌC DUẨN Tên đề tài: ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNH NEGI TẠI CƠNG TY SOHACHI TỈNH AKITA NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ NGỌC DUẨN Tên đề tài: ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY HÀNH NEGI TẠI CÔNG TY SOHACHI TỈNH AKITA NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 - TT - N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Kiều Oanh Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trình bày khóa luận hồn tồn trung thực, khách quan, chưa cơng bố tài liệu nào, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trước Hội đồng khoa học ThS Lê Kiều Oanh Lê Ngọc Duẩn XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau hội đồng dánh giá chấm (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài Nhật Bản, cố gắng nỗ lực phấn đấu thân nhận quan tâm, giúp đỡ bảo tận tình từ gia đình, thầy bạn bè Nhân đây, tơi xin gửi lời cảm ơn tới người yêu thương biết ơn Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giáo ThS Lê Kiều Oanh tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu để hồn thành đề tài Tơi xin cảm ơn công ty Sohachi trung tâm đào tạo phát triển quốc tế trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện để thực tập Nhật Bản Tơi xin cảm ơn gia đình bác MASAKAZU MIYAGAWA, anh Ngô Đức Minh phiên dịch viên tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn cô ThS Vũ Thị Nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 48TTN01 định hướng đồng hành suốt q trình học tập trường Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giáo khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp chúng tơi hồn thiện mặt kiến thức luận, phương pháp làm việc, lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất, nghiên cứu khoa học Do trình độ thời gian có hạn, lại bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu nên tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận kiến thức đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Lê Ngọc Duẩn iii MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu đề tài .2 1.2.2 Mục tiêu chuyến 1.2.3 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 2.1 Nguồn gốc, phân loại, đặc điểm thực vật học yêu cầu điều kiện sinh thái hành Negi 2.1.1 Giới thiệu Hành Negi .4 2.1.2 Yêu cầu ngoại cảnh hành 2.2 Tình hình sản xuất hành giới 2.3 Tình hình sản xuất nơng nghiệp Nhật Bản 2.3.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp Nhật Bản 2.3.2 Tình hình sản xuất nơng nghiệp cơng ty Sohachi, làng Ogata, tỉnh Akita Nhật Bản 12 2.4 Tiêu thụ nông sản Nhật Bản 13 2.5 Tình hình tiêu thụ nông sản Việt Nam 14 Phần 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Địa điểm thực tập 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp tiến hành 18 iv 3.4 Phương pháp tổng hợp sử lý số liệu 18 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .19 4.1 Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cơng ty Sohachi .19 4.1.1 Vị trí địa lý địa hình, đất đai cơng ty Sohachi 19 4.1.2 Tình hình sản xuất công ty Sohachi 19 4.1.2.1 Tư liệu sản xuất 19 4.1.2.2 Kết sản xuất hành Negi công ty Sohachi năm 2019 .21 4.2 Quy trình kỹ thuật sản xuất hành Negi công ty Sohachi, làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản .22 4.2.1 Xử lý đất, bón phân 25 4.2.2 Gieo hạt 27 4.2.3 Ươm giống nhà lưới 27 4.2.4 Kỷ thuật rồng hành Negi vào diện tích sản xuất 28 4.2.5 Chăm sóc .30 4.2.6 Thu hoạch 33 4.4.7 Sơ chế hành 34 4.2.8 Bảo quản sau sơ chế hành Negi 36 4.2.9 Xử lý đất sau thu hoạch .37 4.3 Hiệu kinh tế sản xuất hành Negi công ty Sohachi 37 4.4 Bài học kinh nghiệm thời gian thực tập công ty Sohachi 38 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Diện tích sản xuất hành (ha) Bảng 2.2: Năng Suất hành (hg/ha) Bảng 2.3: Sản lượng hành (tấn) .8 Bảng 4.1 Tình hình sử dụng đất đai công ty Sohachi 20 Bảng 4.2: Trang thiết bi phục vụ cho sản xuất trang trại 21 Bảng 4.3: Tiêu chí phân loại chất lượng hành Negi công ty Sohachi 22 Bảng 4.4: Tình hình sản xuất thu nhập từ hành Negi công ty Sohachi năm 2019 .24 Bảng 4.5: Các công việc cần thực trồng hành Negi làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản 25 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Hành Negi Hình 4.1: Cỏ dại mọc tự nhiên 26 Hình 4.2: Cỏ dại vùi lớp đất 27 Hình 4.3: Máy đâng tiến hành rạch luống 27 Hình 4.4: Đất sẵn sàng cho trồng hành Negi 28 Hình 4.5: Nhà lưới ươm giống 29 Hình 4.6: Máy trồng hành Negi 30 Hình 4.7: Ruộng hành Negi sau trồng ngày 30 Hình 4.8: Kích thước luống trồng hành Negi 31 Hình 4.9: Quá trình vun gốc cho Hành Negi 32 Hình 4.10: Máy đánh cỏ loại nhỏ 32 Hình 4.11: Hành đạt tiêu chuẩn thu hoạch 34 Hình 4.12: Thu hoạch hành Neghi 34 Hình 4.13: Máy thu hoạch hành negi 35 Hình 4.14: Xe kéo giúp vận chuyễn hành dễ dàng 35 Hình 4.15: Dây chuyền cắt gốc hành 36 Hình 4.16: Hành sau cắt gôc 36 Hình 4.17: hệ thống nén khí để lột vỏ hành Negi 36 Hình 4.18: Hành sau lột vỏ 37 Hình 4.19: Vận chuyển hành vào kho lạnh 37 Hình 4.20: Kho lạnh bảo quản hành Negi 38 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT SST Tên từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt Food and Agriculture Organization of the United FAO Nations (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Nơng nghiệp công nghệ cao nông nghiệp ứng dụng kết hợp công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày cao xã hội đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững Công nghệ cao tích hợp ứng dụng nơng nghiệp bao gồm: cơng nghiệp hóa nơng nghiệp (cơ giới hóa khâu trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến ), tự động hóa, cơng nghệ thơng tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; giống trồng, vật nuôi suất, chất lượng cao quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cho hiệu kinh tế cao đơn vị sản xuất Nhật Bản đất nước đầu cho việc áp dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất nơng nghiệp, với 3% dân số Nhật Bản làm nông nghiệp cung cấp đủ lương thực cho 127 triệu dân [4] Đây lợi ích việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hướng cho nơng nghiệp Việt Nam tương lai Cây hành gia vị trồng từ lâu Nhật Bản, loại gia vị phổ biến người dân Nhật Bản Cây hành có hành Negi, chứa nhiều tinh dầu, với thành phần allicin mang tính chất kháng khuẩn mạnh mẽ Hội tụ hợp chất diallyldisulfid, đường glucose, đường saccarose, nguồn vitamin dồi A, B1, B2, C, K, hệ thống chất vô Ca, Fe, P Cùng với đó, men tiêu hóa invertin, pancreatin, pepsin, acid béo, pecti, chất nhầy, hợp chất sulfur Có tác dụng tốt cho mắt, nâng cao hệ miễn dịch, giúp sương khỏe 29 Để thuận lợi cho trình trồng giống máy trồng cần phải kiểm bảo dưỡng máy trước trồng, xem máy có vận hành bình thường khơng Sau đưa máy vào luống trồng, đặt khay giống vào vị trí, tiến hành vận hành máy trồng Kỹ thuật trồng hành Negi khơng khó địi hỏi người trồng biết sử dụng máy móc cách thành thạo, biết điều chỉnh máy trường hợp khác để tránh gây hỏng máy hỏng khay giống, khoảng cách trồng độ sâu gốc trồng có định mức cố định máy (khoảng cách cách 10 cm, độ sâu trồng cm) Sau trồng cần phải cắm biển ghi rõ ngày tháng trồng để thuận lợi cho việc chăm sóc Hình 4.6: Máy trồng hành Negi 30 Hình 4.7: Ruộng hành Negi sau trồng ngày Hình 4.8: Kích thước luống trồng hành Negi Khoảng cách luống 100-110 cm Độ rộng đáy luống 25 cm Chiều cao luống 25 cm 4.2.5 Chăm sóc + Vun gốc: Trung bình hành Negi vun gốc từ – lần Nếu vun gốc nhiều lần trở lên thân sẻ nhỏ dài, vun gốc lần trở xuống thân to ngắn ( hành thân nhỏ dài có giá trị kinh tế cao hành thân to ngắn) Do tùy vào yêu cầu nhà thu mua mà cơng ty có số lần vun gốc khác Nếu nhỏ mà vun gốc sớm thân bị nhỏ dài nên ta khơng nên vun gốc sớm, có đường kính khoảng cm ta tiến hành vun gốc lần thứ ( Từ trồng đến vun gốc lần khoảng 30 ngày) Những đợt vun gốc tiến hành đường kính tăng khoảng mm (sau đợt vun gốc trước khoảng 20 ngày) Đất lấy từ bên để vun vào, sau lần vun gốc mặt rãnh luống với mặt đất, lưu ý vun gốc cần yêu cầu khoảng cách từ sinh trưởng xuống đến mặt đất 10cm Quá 31 trình vun gốc dùng máy đánh cỏ loại nhỏ có tác dụng vun gốc, diệt cỏ làm tơi đất Hình 4.9: Quá trình vun gốc cho Hành Negi Vun đất lần thứ sau 30 ngày trồng (Cần phải vun gốc cách đỉnh sinh trưởng cm) Vun đất lần thứ sau lần 1, 20 ngày ( sau lần vu đất mặt luống mặt đất sẻ nhau) Vun đất lần thứ sau lần 2, 20 ngày Vun đất lần thứ sau lần 3, 20 ngày Vun đất lần thứ sau lần 4, 20 ngày 32 Hình 4.10: Máy đánh cỏ loại nhỏ 33  Bón phân Cần bón phân tùy vào nhu cầu nhu cầu điều kiện đất đai cụ thể Thông thường 1ha hành Negi cần 3000 Kg phân bón lót (bao gồm lượng phân xanh trả lại cho đất), ngồi cịn cần loại phân khống Có cách bón phân giải tồn lượng phân bón chuẩn bị lên mặt ruộng tiến hành cày cho phân trộn vào đất, sau để khoảng đến tháng tiến hành làm đất (yêu cầu đất phải nhỏ mịn) trồng hành Cách thứ ta rải lượng phân bón trực tiếp vào rãnh trồng hành, cách giúp hành Negi sử dụng lượng phân bón tối đa phải lưu ý gây xót rễ dẫn đến bị chết Q trình chăm sóc cần bón thúc cho hành Negi thêm từ đến lần phân tùy vào nhu cầu Một điều đáng ý muốn rút ngắn thời gian từ trồng đến thu hoạch năm tháng xuống cịn 3,5 đến tháng ta bón tăng lượng phân bón để phát triển nhanh hơn, biện pháp áp dụng khơng đảm bảo chất lượng sản phẩm + Làm cỏ cho hành Negi Có cách làm cỏ làm cỏ tay, làm cỏ máy đánh cỏ loại nhỏ, làm cỏ phun thuốc diệt cỏ Trong cách làm cỏ làm cỏ máy làm cỏ tay ưu tiên sử dụng hiệu cơng việc cao, vừa vun đất vào gốc cho hành Negi vừa diệt cỏ đảm bảo an toàn Làm cỏ tay nhiều cơng lao động Thuốc diệt cỏ hạn chế sử dụng sản xuất hành lá, sử dụng biện pháp làm cỏ khác khơng có hiệu +Phịng trừ sâu bệnh Sử dụng giống kháng sâu bệnh biện pháp phòng trừ tốt hành Negi Những biện pháp phòng trừ sâu bệnh thuốc bảo vệ 34 thực vật hạn chế sử dụng để lại tàn dư trồng, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Nếu sâu bệnh phá hại nhiều phải đến cần can thiệp thuốc bảo vệ thực vật cần đảm bảo sử dụng liều lượng thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật 30 ngày 4.2.6 Thu hoạch Q trình thu hoạch hành Negi cơng ty Sohachi bắt đầu vào khoảng tháng kết thúc vào cuối tháng 11 (khi tuyết phủ trắng ruộng) Q trình thu hoạch giới hóa gần hoàn toàn, từ khâu dùng máy thu hoạch ruộng đến bó thành bó lớn vận chuyển xưởng để sơ chế Sau đến xưởng sơ chế hành đặt lên xe kéo để dễ vận chuyển cắt gốc Hình 4.11: Hành đạt tiêu chuẩn thu hoạch Hình 4.12: Thu hoạch hành Negi 35 Hình 4.13: Máy thu hoạch hành Negi Hình 4.14: Xe kéo giúp vận chuyển hành dễ dàng 4.4.7 Sơ chế hành Sau hành Negi mang xưởng sơ chế thực công đoạn sau Bước 1: Cắt gốc Bước 2: Dùng máy nén khí để lột vỏ hành Bước 3: Phân loại Bước 4: Đóng gói 36 Hình 4.15: Dây chuyền cắt gốc hành Hình 4.16: Hành sau cắt gơc Hình 4.17: hệ thống nén khí để lột vỏ hành Negi 37 Hình 4.18: Hành sau lột vỏ 4.2.8 Bảo quản sau sơ chế hành Negi Sau lột lớp vỏ bên cách cẩn thận, hành lau khô đóng vào thùng 15kg Cứ 30 thùng sếp thành ba lết lớn, sau vận chuyển vào kho lạnh để bảo quản thời gian chờ xuất bán Nhiệt độ kho lạnh bảo quản -8 độ Hình 4.19: Vận chuyển hành vào kho lạnh 38 Hình 20: Kho lạnh bảo quản hành Negi 4.2.9 Xử lý đất sau thu hoạch Sau thu hoạch ruộng thu dọn tàn dư trồng, hành Negi cịn tươi nên cơng việc thu dọn khó khăn, người ta phơi ruộng khoảng - ngày cho khô bớt sau tiến hành thu dọn Lá khơ hành thu gom thành đống vận chuyển ủ với gốc hành để làm phân hữu Do điều kiện khí hậu cho phép làm vụ nên sau thu hoạch hành Negi đất bõ hóa cho đất nghỉ cỏ dại giúp làm đất cách hút chất dinh dưỡng dư thừa tồn dư đất giúp đất làm cách tự nhiên Đất để hoang hóa mùa vụ năm sau, sử dụng máy trộn đất, trộn nhiều lần làm cho cỏ dại bị vùi lấp chết, nguồn phân xanh bổ ích cho đất vụ tới 4.3 Hiệu kinh tế sản xuất hành Negi công ty Sohachi Trồng hành Negi đem lại hiệu kinh tế lớn cho nông dân làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản Thời gian cho vụ hành Negi tháng, Ở tỉnh Akita điều kiện thời tiết mùa đơng khắc nghiệt nên nơng nghiệp làm vụ năm Hiệu trồng hành Negi làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản mang 39 lại hiệu kinh tế cao cho công ty Sohachi Giám đốc công ty Sohachi ông Masakazu Miyagawa cho biết, tồn hành cơng ty xuất cho công ty chế biến thực phẩm với giá 100 yên/kg (21.000 VNĐ/kg) điều giúp sản phẩm cơng ty có đầu ổn định Như sau trừ tồn chi phí (Phân bón, thuốc trừ sâu, nhân cơng, hao phí máy móc, ) hành Negi cho thu hoạch thương phẩm sau sơ chế trung bình 45 tấn/ha cho lợi nhuận 2,3 triệu yên (tương đương 500 triệu VNĐ) Với diện tích 15 năm hành Negi mang lại lợi nhuận cho công ty khoảng 7,5 tỷ VNĐ (kết điều tra công ty Sohachi vụ hè năm 2019) Tại Việt Nam có nhiều mơ hình sản xuất rau xanh cơng nghệ cao, mơ hình sản xuất hành Negi tì chưa có mà có sản xuất hành lá, hành củ, tỏi tây phương thức sản xuất thủ công , nhỏ lẻ chưa có tính chủ động trồng trọt Qua tìm hiểu quy trình sản xuất hành Negi cơng nghệ cao công ty Sohachi, làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản cho thấy trồng hồn tồn trồng Việt Nam Bởi nước ta có điều kiện đất đai nguồn nhân lực phù hợp cho sản xuất hàng hóa xuất Từ mang lại hiệu kinh tế lớn cho người dân Ở cơng ty hộ gia đình có điều kiện đất đai kinh tế nên phát triển hành Negi, hướng cho người dân để phát triển kinh tế địa phương Nên áp dụng mơ hình sản xuất hành Negi để tạo sản phẩm có chất lượng tốt cung cấp cho người tiêu dùng tiến tới xuất 4.4 Bài học kinh nghiệm thời gian thực tập cơng ty Sohachi Trong q trình thực tập tốt nghiệp công ty Sohachi, làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản, em thu số kết cho tri thức kỹ sau: Bổ sung, củng cố kiến thức từ thực tế + Trong trình thực tập công ty Sohachi, trao hội áp 40 dụng kiến thức học vào công việc, làm tất công việc thực tế Em thấy kiến thức hạn chế thân từ tiếp tục hồn thiện tri thức Đồng thời, với giúp đỡ người có kinh nghiệm nơi thực tập, em có thêm học kinh nghiệm để phục vụ cho trình làm việc thực tế sau + Được tiếp cận với khoa học nơng nghiệp đại, nắm vững quy trình trồng hành Negi công nghệ cao rèn luyện nhiều kỹ nghề nghiệp Có tinh thần ham học hỏi, khơng sợ sai tự tin + Với vai trị sinh viên thực tập sinh nước ngoài, điều khơng biết khơng hiểu em ln cố gắng học hỏi, trao đổi với người xung quanh + Không ngại ngùng sợ sai mà không dám hỏi vấn đề thắc mắc, lỗi lầm mắc phải giúp em ghi nhớ đứng lên từ sai lầm Chính tinh thần ham học hỏi với giúp đỡ nhiệt tình cộng làm em tiến ngày hồn thiện thân + Tự tin giao tiếp, đưa ý kiến thân, yếu tố định thành cơng công việc Chủ động công việc + Chủ động học lớn mà thực tập em học hỏi Chủ động tìm hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động làm quen với người, chủ động đề xuất làm việc với người Tất giúp em hoà nhập với môi trường tốt + Khi đến thực tập, người có cơng việc riêng khơng có thời gian quan tâm theo sát bảo cho em nên em chủ động học hỏi nắm bắt hội thực tiễn Có tinh thần trách nhiệm 41 + Đang sinh viên thực tập nên tinh thần trách nhiệm công việc quan trọng, biết điều em ln cố gắng hồn thành cơng việc giao cho đạt hiệu cao + Qua chuyến thực tập Nhật Bản em học tính chịu khó, chịu khổ, chịu áp lực công việc người Nhật Học kỹ luật lao động , tinh thần làm việc, tuân thủ giấc người Nhật 42 Phần 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Công ty Sohachi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản với tổng diện tích 35 với trang thiết bị đại (máy cày,máy phun thuốc, ô tô vận tải ) thuận lợi cho q trình sản xuất, giảm chi phí cho cơng lao động mang lại hiệu kinh cao -Nhờ vào ứng dụng giới hóa kỹ thuật vào sản xuất mà diện tích sản xuất cơng ty ngày mở rộng với nhiều loài trồng Hiệu kinh tế mang lại cho công ty năm ước tính khoảng 15 triệu yên ( 30 tỷ VNĐ) - Công ty Sohachi trồng hành Negi với diện tích lớn (15 ha) - Quy trình sản xuất hành Negi cơng ty Sohachi hiệu quả, vận hành xác giai đoạn để đảm bảo suất cao chất lượng tốt Quy trình khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm - Chuyến thực tập Nhật Bản giúp em học tập nhiều kiến thức tiên tiến nơng nghiệp, có hội trải nghiệm thực tế ngành học từ giúp thân hồn thiện kiến thức lí thuyết kiến thức thực tế giúp nâng cao tay nghề thân trưởng thành 5.2 Đề nghị - Nhà trường nên quan tâm tìm hiểu thông qua thực tập sinh trở để nắm bắt tình hình thực tập sinh - Luôn bổ sung thông tin chương trình du học nước ngồi tới sinh viên - Đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên có trình độ định trước sang nước ngồi thực tập - Mở buổi tọa đàm, hướng nghiệp để định hướng cho sinh viên từ bước vào trường 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Hoàng Thị Chấp cs.(2013) “Giáo trình mơ đun trồng, chăm sóc, thu hoạch tiêu thụ hành ”.Nxb Hà Nội 2013 II Tài liệu Nhật Bản Cơng ty Sohachi (2019), “Tình hình sản xuất kinh doanh công ty Sohachi” Sách quản lý lịch trồng hành III Tài liệu điện tử Nhật Bản (2018), “Ngành nông nghiệp tiên tiến phát triển Nhật Bản”, https://nhatban.net.vn/hoi-dap/trang-tu-van-nhat-ban/979-nganh-nongnghiep-tien-tien-phat-trien-cua-nhat-ban.html Đức Cường (2018), “Nhật Bản lựa chọn thị trường để tập trung xuất nông sản” Http://vtv.vn/kinh-te/nhat-ban-lua-chon-thi-truong-nao-detap-trung-xuat-khau-nong-san-20180416181439539.htm Theo Vietnambiz/Kinh tế tiêu dùng (18/6/2020) http://vinanet.vn/kinhte-taichinh/tinh-hinh-xuat-khau-nong-lam-thuy-sanviet-nam-4-thang-dau-nam-2020-728716.html\ https://gcaeco.vn/su-phat-trien-vuot-bac-va-dac-trung-nen-nong-nghiepcua-nhat-ban-nd483.html https://text.123doc.net/document/2859021-1-giao-trinh-md-1-chuan-bigiong-nghe-trong-cay-lam-gia-vi.htm http://atpic.angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/lib-atpic/sa-atpic/sa-hoinhap-quoc-te/sa-thong-tin-can-biet-ve-hoi-nhap/3576a0fb-a66b-49539c1b-fc18e2dadfac ... tập Tại làng Ogata, tỉnh Akita, Nhật Bản 3.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh cơng ty Sohachi - Quy trình kỹ thuật sản xuất hành Negi công ty Sohachi, tỉnh Akita, Nhật. .. học công nghệ đại sản xuất nông nghiệp học tập kỹ thuật tiên tiến sản xuất hành Negi Nhật Bản, thời gian thực tập tốt nghiệp Nhật Bản với đề tài ? ?Điều tra đánh giá tình hình sản xuất hành Negi. .. Nhật Bản 2.3.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp Nhật Bản 2.3.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp công ty Sohachi, làng Ogata, tỉnh Akita Nhật Bản 12 2.4 Tiêu thụ nông sản Nhật Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra đánh giá tình hình sản xuất cây hành negi tại công ty sohachi tỉnh akita nhật bản , Điều tra đánh giá tình hình sản xuất cây hành negi tại công ty sohachi tỉnh akita nhật bản