0

Tin 6 Tiet 9

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 10:01

Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Giáo viên làm mẫu các thao tác với chuột - Giới thiệu về chuột máy - HS đọc SGK 13. Các thao tác chính đối t[r] (1)Tuần: Tiết: Ngày soạn: 16/09/2013 Ngày dạy: 17/09/2013 Chương II: PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết: Phân biệt các nút chuột, các thao tác chuột Kỹ năng: Thực các thao tác chuột Thái độ: HS có thái độ học tập nghiêm túc và kiên trì rèn luyện các thao tác với chuột II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Chuột, phòng máy Học sinh: ôn tập các thao tác với chuột III TIẾN TRÌNH: Ổn định tổ chức – Kiểm tra sỉ số: Lớp 6A1: 6A2: Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Em hãy mô tả lại cách rê chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy chuột phải? áp dụng thao tác để mở biểu tượng bất kì mà em thích ? Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Giáo viên làm mẫu các thao tác với chuột - Giới thiệu chuột máy - HS đọc SGK Các thao tác chính đối tính SGK với chuột: - Hướng dẫn học sinh cách - HS thực theo hướng - Cách cầm: Tay phải giữ cầm chuột và thực các dẫn chuột, ngón trỏ đặt trên nút thao tác chính với chuột trái, ngón đặt lên nút + Đưa trỏ đến biểu phải tượng Microsoft Word trên - Di chuyển chuột: Giữ và di màn hình chuyển (không nhấn nút nào) + Nháy đúp chuột: Chọn vị - HS quan sát, theo dõi GV - Nháy chuột (nháy nhanh trí cần thiết và nháy liên làm mẫu và ghi nhớ các nút trái chuột và thả ra) tiếp lần vào phím trái thao tác - Nháy phải chuột (nháy chuột vào biểu tượng nhanh nút phải chuột và thả Microsoft Word, gõ ra) dòng văn với nội dung - Nháy đúp chuột: Nháy nhanh lần liên tiếp nút tráI + Nhấn giữ và kéo rê từ chuột đầu dòng đến cuối dòng - Kéo thả chuột: Nhấn và giữ vừa nhập (Khi đó có hình nút trái chuột, di chuyển thức bôi đen) chuột đến vị trí và thả + Đưa trỏ chuột tới nút tay X để đóng chương trình - Giáo viên nói và làm mẫu, yêu cầu học sinh làm theo IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - Nhắc lại kiến thức trọng tâm HS cần ghi nhớ - Về nhà có thể luyện tập thêm các thao tác với chuột cho thành thạo V RÚT KINH NGHIỆM: (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin 6 Tiet 9, Tin 6 Tiet 9