0

thi thu tot nghiep 12 moi

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:58

1,0 điểm Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và các cạnh bên tạo với đáy một góc 600.. Hãy tính thể tích của khối chóp S.ABC..[r] (1)TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề I PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu (3,0 điểm) Cho hàm số y 2x 1 x 1 Khảo sát biến thiên và vẽ đồ thị C hàm số đã cho C Tìm giá trị tham số m để đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số   hai điểm phân biệt Câu (3,0 điểm) x x Giải phương trình 16  17.4  16 0 e x  ln x I  dx x Tính tích phân 1 y  x  mx  x  3 Tìm giá trị tham số m để hàm số luôn đồng biến trên tập  Câu (1,0 điểm) Cho khối chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh a và các cạnh bên tạo với đáy góc 600 Hãy tính thể tích khối chóp S.ABC II PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) Thí sinh làm hai phần (phần phần 2) Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Câu 4.a (2,0 điểm) S : x  y  z  x  y  z 0 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu   có tâm K S Xác định tọa độ tâm K và bán kính mặt cầu   S Gọi A , B , C là giao điểm (khác gốc toạ độ O) mặt cầu   với các trục Ox, Oy , Oz Tìm toạ độ A , B , C Viết phương trình mặt phẳng  ABC  z z Câu 5.a (1,0 điểm) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phương trình z  3z  0 Tính Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm) Câu 4.b (2,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho điểm A(-2;1;2), B(0;4;1), C(5;1;-5), D(-2;8;-5) và đường thẳng x  y  11 z    4 (d): 1) Viết phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD 2) Tìm tọa độ giao điểm M, N (d) với mặt cầu (S) Câu 5.b.(1,0 điểm) Giải phương trình z  3z  z  0 Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2: (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: thi thu tot nghiep 12 moi, thi thu tot nghiep 12 moi