0

KE HOACH TUAN 220132014

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:45

[r] (1)PHÒNG GD-ĐT TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS I SÔNG ĐỐC Độc lập- Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TUẦN 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 Từ ngày 26 –8 đến ngày 31 -8 THỨ/NGÀY NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRỰC Sáng Chiều Thứ Hai Ngày: 26-8 - Dự sinh hoạt đầu tuần (buổi chiều) - Ký duyệt Giáo án tổ trưởng (14h00) - Sinh hoạt CM (các tổ sinh hoạt từ 9h30; đăng kí các chỉ tiêu, danh hiệu, kế hoạch chuyên đề, …) Trực Thứ Ba Ngày: 27-8 - xếp TKB học thêm cho các lớp học buổi - Bồi dưỡng HS giỏi toán giải máy tính bỏ túi (thầy Xuân) Thứ Tư Ngày: 28-8 - Dự giờ, kiểm tra CM khu TH3(dự giờ không đánh giá, xếp loại) - Tổ trưởng nộp tổng hợp điều tra chất lượng mặt GD chất lượng bộ môn (thầy An nhận) Trực Thứ Năm Ngày: 29-8 - Tổng hợp kết điều tra chất lượng mặt giáo dục, CLBM - Bồi dưỡng HS giỏi toán giải máy tính bỏ túi (Xuân) - Bồi dưỡng VHCT (cô Hà) - Dự giờ, kiểm tra CM khu TT (dự giờ không đánh giá, xếp loại) Trực Thứ Sáu Ngày: 30-8 - Trình duyệt kế hoạch tuần 3; duyệt kế hoạch tổ trưởng CM Thứ Bảy Ngày: 31-8 - Khai giảng năm học 2013-2014 (07h00) KÝ DUYỆTCỦA HT Sông Đốc, ngày 23 tháng năm 2013 Người lập (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH TUAN 220132014, KE HOACH TUAN 220132014