0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và sức khỏe người lao động tại một số doanh nghiệp sản xuất xi măng

110 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:46

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THÀNH TRUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Quang Huy NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thành Trung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Trịnh Quang Huy tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Môi trường- Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Bệnh viện Xây dựng; Trung tâm y học dự phịng nghành Xây dựng; Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch; Cơng ty xi măng Vicem Tam Điệp giúp đỡvà tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thành Trung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG VII DANH MỤC HÌNH IX PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi thời gian 1.4.2 Phạm vi không gian 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG TẠI VIỆT NAM 2.1.1 Tổng quan nhu cầu cung cầu ngành xi măng 2.1.2 Năng lực sản xuất 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đầu ngành 2.2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG TẠI VIỆT NAM 2.2.1 Trình độ công nghệ 2.2.2 Các nguyên liệu, nhiên liệu thay ngành công nghiệp xi măng 10 2.3 CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM VÀ TÁC HẠI CỦA CHẤT Ô NHIỄM TỚI SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XI MĂNG 13 2.4 TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHỊNG TRÁNH TRONG MƠI TRƯỜNG SẢN XUẤT 15 2.4.1 Điều kiện vi khí hậu 15 iii 2.4.2 Tiếng ồn 21 2.4.3 Bụi ảnh hưởng bụi 25 2.4.4 Phòng chống nhiễm độc sản xuất 28 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 32 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 32 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 32 3.1.3 Thời gian nghiên cứu 32 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 32 3.3 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 32 3.3.1 Phương pháp điều tra 32 3.3.2 Đo đạc phân tích mơi trường làm việc người lao động địa điểm nghiên cứu 34 3.3.3 Phương pháp khảo sát tình trạng sức khỏe, cấu bệnh tật, bệnh nghề nghiệp liên quan đến nghề nghiệp 36 3.3.4 Phương pháp xác định bệnh nghề nghiệp 37 3.3.5 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng môi trường lao động tới sức khỏe công nhân 39 3.3.6 Phương pháp xử lí số liệu 39 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ TẠI 02 CÔNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG 40 4.1.1 Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch 40 4.1.2 Công ty xi măng Vicem Tam Điệp 46 4.2 THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI 02 CÔNG TY .53 4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG 59 4.3.1 Đánh giá điều kiện vi khí hậu 59 4.3.2 Các yếu tố vật lý 60 4.3.3 Hơi khí độc 65 4.4 ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 02 CÔNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG 67 iv 4.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG72 TẠI CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT XI MĂNG 72 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1 KẾT LUẬN 74 5.2 KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt (n) KK KQ KS LUX PX XM SXXM TCCP BVMT TPHCM TCVSLĐ WHO STT HOSE HNX BCC HOM NLĐ TNLĐ vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Năng lượng xạ mức độ ảnh hưởng 17 Bảng 2.2.Biến đổi cảm giác nhiệt da trán 19 Bảng 2.3.Thời gian tiếp xúc với mức âm tương đương 23 Bảng 3.1.Số lượng mẫu đo đạc phân theo khu vực sản xuất 34 Bảng 4.1.Cơ cấu lao động Công ty xi măng Tam Điệp 52 Bảng 4.2.Phân loại lao động theo tuổi đời 53 Bảng 4.4.Phân loại công việc 54 Bảng 4.5.Học tập an toàn lao động 54 Bảng 4.6.Tình trạng sử dụng loại phương tiện bảo hộ lao động .55 Bảng 4.7 Đánh giá chủ quan tình trạng sử dụng tác dụng loại phương tiện bảo hộ lao động 55 Bảng 4.8.Thói quen làm việc sinh hoạt 57 Bảng 4.9.Tiền sử bệnh tật 57 Bảng 4.10 Một số biểu sức khỏe (điều tra) 58 Bảng 4.11 Một số biểu dấu hiệu bệnh lý thần kinh 58 Bảng 4.12 Tình hình dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu (khám sức khỏe định kỳ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động) 59 Bảng 4.13 Các yếu tố vi khí hậu 59 Bảng 4.14 Độ chiếu sáng, cường độ tiếng ồn chung 60 Bảng 4.15 Cường độ tiếng ồn phân tích theo dải tần 02 đơn vị 62 Bảng 4.16 Nồng độ bụi 02 đơn vị 64 Bảng 4.17 Nồng độ khí 02 đơn vị 65 Bảng 4.18 Tình hình khám sức khỏe người lao động đơn vị 67 Bảng 4.19 Phân bố bệnh tật 68 Bảng 4.20 Phân bố bệnh tật theo nhóm đối tượng 69 Bảng 4.21 Phân bố bệnh tật theo đơn vị 69 Bảng 4.22 Phân bố bệnh đường hô hấp theo nhóm đối tượng 70 Bảng 4.23 Bệnh đường tiêu hóa 70 Bảng 4.24 Các triệu chứng bệnh tâm thần kinh 70 vii Bảng 4.25 Bệnh da 71 Bảng 4.26 Bệnh khớp xương 71 Bảng 4.27 Kết chụp xquang phổi theo đơn vị 71 Bảng 4.28 Kết đo chức hô hấp 72 Bảng 4.29 Kết đo thính lực sơ 72 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sản xuất tiêu thụ xi măng qua năm (triệu tấn/năm) .5 Hình 2.2 Sơ đồ cơng đoạn sản xuất xi măng dây chuyền cơng nghệ lị quay 10 Hình 2.3 Các dạng chất thải phát sinh công đoạn sản xuất xi măng 13 Hình 4.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ áp dụng Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch 41 Hình 4.2 Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu 42 Hình 4.3 Dây chuyền nghiền nguyên liệu 43 Hình 4.4 Lò nung 43 Hình 4.5 Dây chuyền nghiền xi măng 44 Hình 4.6 Dây chuyền đóng bao xi măng 45 Hình 4.7 Khu xuất thủy tồn cảnh nhà máy 46 Hình 4.8 Silo xi măng 46 Hình 4.9 Sơ đồ dây chuyền công nghệ áp dụng Công ty xi măng VICEM Tam Điệp 48 Hình 4.10 Khu văn phịng làm việc Cơng ty xi măng Vicem Tam Điệp 52 Hình 4.11 Khu vực sản xuất Công ty xi măng Vicem Tam Điệp 53 ix Lái ủi - X KT VSCN - X KT Lái xe - X KT SCCK - X KT 32 20 32 29 SC ô tô - X KT Trĩ HH độ điều trị Lái xúc - X KT 30 Mổ Bàng quang TNGT 69 Phạm Văn Chúc 1962 Che phủ bạt -X.KT Mờ k vơi 33 hóa trên, HCHH nặng phổi BP Si Khoan - X KT 0/1p 1997 VSCN - X KT Nổ mìn - X KT Nang P Lái xe thận - X KT 18mm Nổ mìn - X KT Nổ mìnHA: - X KT CNSC - X.160/ KT 90m CNSC - X.mH KT g SC ô tô - X KT SC ô tô - X KT VSCN - X KT Lái xúc - X KT SC ô tô - X KT CNSC - X KT Lái xúc - X KT SC ô tô - X KT Khoan - X KT Lái xe - X KT Lái xúc - X KT CNSC - X KTBP Si 1996 H VHĐB - X C XM VHĐB - X T XM N v II XƯỞNG XI MĂNGừ a T/s V phổi ĐT Sỏi bể thận 80 26,7mm VH phân ly - X XM VHĐB - X XM 33 33 VHĐB - X XM 32 VHM nghiền - 31 X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VH phân ly - X XM VHĐB - X XM VH Dosimat - X XM 33 33 32 VHĐB - X XM 15 VHĐB - X XM Nghiền - X XM VHĐB - X XM Nghiền - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM 32 30 31 30 33 33 30 VH phân ly - X XM VHĐB - X XM VH doxymat - X XM 15 VHĐB - X XM VHĐB - X XM Nghiền - X XM BP Si 0/1p 2000 13 32 Lái xúc - X XM Nghiền - X XM VHĐB - X XM Polip TM 9mm, u máu gan P 11mm BP Si 0/1p 1996 ĐNN 2001 15 13 30 31 Sỏi thận P 5mm, T 8mm, giãn ĐBT trái 32 33 15 VHĐB - X XM VHĐB - X XM 33 T/s BP Si 1999 Mờ VHĐB - X XM 33 vùng phổi 81 Nghiền - X XM Nghiền - X XM VHĐB - X XM SCTB - X XM Nghiền - X XM SCTB - X XM VHĐB - X XM VH doxymat -X.XM VHĐB - X XM VH doxymat -X.XM VHĐB - X XM Nghiền - X XM VH doxymat -X.XM VHĐB - X XM Nghiền - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VH Dosimat -X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM Nghiền - X XM VH doxymat -X.XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM Lấy mẫu -X.XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM HCHH nhẹ Quai ĐM chủ phồng, thất T giãn, vịm hồnh trơn nhẵn Nang gan (P) 15mm, thận đa nang Sỏi TM 20mm T/s nhịp chậm xoang ổn định VHĐB - X XM 13 Hình mờ k VHĐB - X XM 32 vùng VPQ ĐT phổi T VHĐB - X XM VHĐB - X XM 33 32 VHĐB - X XM 33 VH nghiền, phân ly - X XM VHĐB - X XM VH phân ly - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM Nang thân T 33 13mm 11 13 15 33 Dính VH phân ly -X.XM 33 Nghiền - X XM VHĐB - X XM VHĐB - X XM 34 31 33 VHĐB - X XM 32 VHĐB - X XM 33 VHĐB - X XM 31 CNSC - X SC 11 CNSC - X SC 33 32 36 hoành T, dày MP bên đỉnh T/s mổ tràn khí màng phổi 2010 Sỏi thận (T) 9mm Giảm Thính III XƯỞNG SỬA CHỮA SC điện - X SC SCCK - X SC lức TD di chứng Dày thành màng phổi P CNSC - X SC 177 Bùi Xuân Bình Huệ đỉnh, K đại tràng ĐT 1963 SCCK - X SC 178 Chu Danh 30 33 1957 83 179 Giảm TL tai 2014 180 181 182 Nang thận T 19x20x12mm Nang thận P 32x35x12mm 183 184 185 186 3 phổi P Nhi ều nốt vôi Mờ k hóa p h hồ nh 30 vùn g p Pk trơ n nhẵ n 3 3 3 Nang thận P, polip TM T/S lao phổi ĐT 2005 T/s tràn dịch màng phổi 1997 84 SC điện - X SC CNSC - X SC 32 CNSC - X SC CNSC - X SC 30 CNSC - X SC CNSC - X SC SCCK - X SC 20 20 33 Mờ k SCCK - X SC Xây vá lò - X SC VSCN - X SC SCCK - X SC CNSC - X SC SCCK - X SC SC-X.SC IV PHỊNG THÍ NGHIỆM 160/90mmHg SÂ: Gan tăng âm nhẹ Nang thận (P) 16mm HA 150/100 ĐNN 2010, 38 TD xơ gan, U phổi ĐT khắp phổi 37 Mổ cắt dày 1995 32 29 29 13 16 Phân tích hóa - KCS VHBT, Phân tích P.TN VHĐB -lấy mẫu P.TN VSCN (15)-lấy mẫu p TN Phân tích hóa - P TN P.tiêu thụ P.Thí nghiệm 33 30 33 HCHC nhẹ 32 Giải mờ 31 vùng phổi mẫu p TN bên VH lò - X Clinke VH nghiền than - X Clinke ĐTĐ ĐT 32 CNSC (29)-lấy Lấy mẫu X-ray P Hóa nghiệm VH QCX - p hóa nghiêm V XƯỞNG CLINKE 34 30 32 33 12 85 VH nghiền than - X Clinke VH nghiền than - X Clinke VH sấy - X Clinke VH xyclon 86 đỉ nh 32 hoành P 33 14 32 34 - X Clinke VH lò nung X Clinker 34 VH băng gầu vít 15 - X Clinke VH lị - X Clinke 19 VH sấy sơ 17 - X Clinke VH xyclon (5) 12 - X Clinke VHTB - X Clinke VH lò - CBKT - 17 x Clinke VH cấp liệu 33 - X Clinke 11 VH lò - X Clinke VH xyclon 34 - X Clinke VHBT - X Clinke VHTBVC - X Clinke 15 VH cấp liệu - X Clinke VHTB - X Clinke VH lò nung - X Clinke CNSC - X Clinke 17 11 14 D y VHTB cấp liệu - X Clinke th àn h VH lò - X Clinke CNSC - X Clinke VH xyclon P Q p h ổ i HCHH vừa T/s mổ K tuyến giáp Nang thận T 40mm - X Clinke VHTB cụm lọc bụi - X Clinke 30 VH lò - X Clinke 32 160/90mmHg SÂ: Gan tăng âm nhẹ Nang thận (P) 16mm VH lò - X Clinke VH sấy sơ - X Clinke VH thiết bị - X Clinke 30 31 VH lò 12 - X Clinke VHTB - X Clinke VH lò x Clinke VHTB lò nung - X Clinke VHTBVC - X Clinke `VI XƯỞNG BỘT LIỆU 33 VH máng - X Bột liệu VH phân ly - X Bột liệu 13 33 33 BP Si 0/1p 1996 33 34 VH cầu xúc.X Bột liệu VHTBVC - X Bột liệu 32 32 VH phân ly - X Bột liệu 30 Áp tải -VHM - X Bột liệu VHMĐB - phân ly - X Bột liệu VH cầu xúc - X Bột liệu 31 13 31 VH cầu xúc - X 274 275 276 Ngô Hùng Cường 1964 Phạm Quang Trực 1982 Phạm Văn Thành 1978 Bột liệu VHTBVC - X Bột liệu 13 Mờ k 15 VHM nghiền - X Bột liệu VH cầu xúc - X Bột liệu VHM đập búa - - X Bột liệu 87 15 29 đỉnh phổi VH cân phụ gia - X Bột liệu Bốc xếp, VHTB - X Bột liệu VH cầu nâng - X Bột liệu VH silo - X Bột liệu VH cấp sơ - X Bột liệu VHTBVC - X Bột liệu VII XƯỞNG NGUYÊN LIỆU VHTB - X NL VH cán - X NL 37 31 31 33 34 12 32 28 287 Đỗ Hu y 288 Đỗ Hòe 1965 Hạnh 1967 Thị Dũng 289 Dương 1965 Văn Hiền 1959 Đ ứ c C a Tàn 1960 Sơn 1959 Thuậ n 1965 Tân 1964 n h V H H ả B i T D Cảnh 1964 Liên 1964 n T u y ê n g - H c n X X N L D ự N V H S o n 6 c V H c ầ u x ú c X N L n - X V L L N V H T T C ụ m X N L V H c ầ u x ú c X N L VHTB - X NL VH cầu rải vôi X N L V H T B X M -X N L VHBT - X NL CNSC - X NL VH rải X NL VHBT đánh đống - X NL VHBT - X NL 33 VHB 33 T - X NL 29 33 sư ờn hoà nh B P S i / p 9 T 36 30 T - X 31 VHB T - X NL n TD h dín ẹ h góc 36 VHB NL H C H C 29 29 14 11 n g g a n m m , n a n g th ậ n T 18 m m B P S i 9 33 32 34 35 32 S ỏ i t h ậ n b ê n m m N a B P S i / p 304 Vũ Đình Hồng 1957 Lái cẩu - X NL ` 88 ĐTĐ, Nang thận P 26 mm ... điểm mơi trường lao động dây chuyền sản xuất xi măng số sở sản xuất xi măng Đánh giá tình trạng sức khỏe đặc điểm bệnh liên quan đến nghề nghiệp người lao động số sở sản xuất xi măng .Môi trường. .. điểm mơi trường lao động dây chuyền sản xuất xi măng số sở sản xuất xi măng - Đánh giá tình trạng sức khỏe đặc điểm bệnh liên quan đến nghề nghiệp người lao động số sở sản xuất xi măng - Đề xuất. .. xuất bao gồm: - Thực trạng sản xuất công nghệ 02 công ty sản xuất xi măng - Đánh giá trạng chất lượng môi trường 02 công ty - Đánh giá thực trạng lao động 02 công ty sản xuất xi măng - Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và sức khỏe người lao động tại một số doanh nghiệp sản xuất xi măng , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và sức khỏe người lao động tại một số doanh nghiệp sản xuất xi măng