0

(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK4300 trồng tại huyện hoành bồ tỉnh quảng nin

117 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN TRUNG KIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ NK4300 TRỒNG TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ - TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thế Hùng NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Kiên i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS TS Nguyễn Thế Hùng tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông Học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật Quảng Ninh, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ninh, Lãnh đạo UBND huyện Hoành Bồ, lãnh đạo UBND xã Sơn Dương giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Kiên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Mục lục iii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ ngơ giới việt nam 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ ngô giới 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ ngô Việt Nam 2.1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ ngơ tỉnh Quảng Ninh 2.2 Tình hình nghiên cứu ngơ lai giới việt nam 11 2.2.1 Tình hình nghiên cứu ngơ lai giới 11 2.2.2 Tình hình nghiên cứu ngơ lai Việt Nam 12 2.3 Tình hình nghiên cứu mật độ lượng đạm trồng thích hợp cho ngơ ngồi nước 14 2.3.1 Tình hình nghiên cứu mật độ lượng đạm trồng thích hợp cho ngơ nước 14 2.3.2 Tình hình nghiên cứu mật độ lượng đạm trồng thích hợp cho ngô nước 15 2.3.3 Tình hình nghiên cứu mật độ chế độ dinh dưỡng ngô tỉnh Quảng Ninh 19 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 20 3.1 Nội dung 20 3.2 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 20 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu 20 3.2.3 Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Phương pháp thí nghiệm 21 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 iii 3.3.2 Quy trình kỹ thuật canh tác 22 3.3.3 Các tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 22 Phần Kết thảo luận 26 4.1 Đặc điểm khí khậu thời tiết vụ xuân năm 2015 quảng ninh 26 4.2 Ảnh hưởng mật độ mức đạm khác đến sinh trưởng, khả chống chịu sâu bệnh suất giống ngô nk4300 29 4.2.1 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến tiêu sinh trưởng giống ngô NK4300 29 4.2.2 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến tiêu chống chịu sâu bệnh hại giống ngô NK4300 47 4.2.3 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến yếu tố cấu thành suất suất giống ngô NK4300 50 Phần Kết luận kiến nghị 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Đề nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiễng Việt CIMMYT : The International Maize and Wheat Improvement Center Cs : cộng FAO : Food and Agriculture Organization N : Nito LAI : Leaf Area Index NSTT : Năng Suất Thực Thu NN – PTNT : Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn IPRI : International program Research Institute v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Dự báo nhu cầu ngô giới đến năm 2020 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất ngô giới từ năm 2009 – 2013 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất ngô số nước giới Bảng 2.4 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam giai đoạn 2008 – 2013 Bảng 2.5 Nhu cầu sử dụng ngô số sở chăn nuôi địa bàn tỉnh năm 2013 Bảng 2.6 Mật độ khoảng cách trồng ngô số vùng sản xuất ngô Việt Nam 16 Bảng 4.1 Diễn biến thời tiết tháng đầu năm 2015 tỉnh Quảng Ninh 26 Bảng 4.2 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống ngô NK4300 mật độ lượng đạm trồng đất bãi đất dốc 30 Bảng 4.3 Động thái tăng trưởng chiều cao giống ngô NK4300 mật độ lượng đạm trồng đất bãi đất dốc 32 Bảng 4.4 Số giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc .35 Bảng 4.5 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến chiều cao đóng bắp giống ngơ NK4300 trồng đất bãi đất dốc 38 Bảng 4.6 Ảnh hưởng yếu tố mật độ lượng đạm đến chiều cao đóng bắp giống ngơ NK4300 trồng đất bãi đất dốc 39 Bảng 4.7 Chỉ số Lai ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến số Lai giống ngô NK4300 trồng đất bãi 41 Bảng 4.8 Chỉ số Lai ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến số Lai giống ngô NK4300 trồng đất dốc 43 Bảng 4.9 Trạng thái bắp giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc 45 Bảng 4.10 Khả chống đổ mức độ nhiễm sâu bệnh giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc 48 Bảng 4.11 Các yếu tố cấu thành bắp giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc 51 Bảng 4.12 Năng suất thực thu giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc 51 Bảng 4.13 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến tiêu cấu thành bắp, suất NSTT giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc 52 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Nhiệt độ tháng đầu năm 2015 tỉnh Quảng Ninh 27 Hình 4.2 Độ ẩm trung bình tháng đầu năm 2015 tỉnh Quảng Ninh 27 Hình 4.3 Tổng lượng mưa tháng đầu năm 2015 tỉnh Quảng Ninh 28 Hình 4.4 Tổng nắng tháng đầu năm 2015 tỉnh Quảng Ninh 29 Hình 4.5 Động thái tăng số giống ngô NK4300 trồng đất bãi .36 Hình 4.6 Động thái tăng số giống ngô NK4300 trồng đất dốc 37 Hình 4.7 Chiều cao chiều cao đóng bắp giống ngơ NK4300 trồng đất bãi đất dốc 38 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Trung Kiên Tên luận văn: Ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến sinh trưởng suất giống ngô NK4300 trồng huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm xác định ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến sinh trưởng suất giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc xã Sơn Dương huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh năm 2015 Từ tìm mật độ trồng lượng đạm bón thích hợp giống NK4300 địa phương nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: giống ngơ NK4300 Thí nghiệm có công thức gồm hai nhân tố: mật độ (5,9 vạn cây/ha; 6,6 vạn cây/ha; 7,5 vạn cây/ha; 8,7 vạn cây/ha) mức đạm (120kgN/ha 150kgN/ha) xếp theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh RCB với lần nhắc lại Diện tích thí nghiệm 288m bố trí trồng đất bãi đất dốc Kết kết luận Trên đất bãi đất dốc, chiều cao đạt cao trồng với mật độ 8,7 vạn cây/ha bón đạm mức 150 kg N/ha thấp công thức trồng với mật độ 5,9 vạn cây/ha bón đạm mức 120 kg N/ha Đối với hai loại đất trồng với mật độ 6,6 vạn cây/ha liều lượng đạm 150 kg N/ha số LAI đạt cao trồng với mật độ 5,9 vạn cây/ha liều lượng đạm 120 kg N/ha số LAI thấp Mức độ nhiễm sâu bệnh thí nghiệm: hai loại đất mật độ dày 7,5 8,7 vạn cây/ha liều lượng đạm 150 kg N/ha mức độ nhiễm sâu bệnh cao trồng mật độ thưa 5,9 6,6 vạn cây/ha liều lượng đạm 120 kg N/ha Yếu tố cấu thành suất với mật độ thưa (5,9 vạn cây/ha) liều lượng đạm cao (150 kg N/ha) bắp to, dài khối lượng nghìn hạt cao so với trồng mật độ dày (8,7 vạn cây/ha) liều lượng đạm mức thấp (120 kg/ha) Trên đất bãi, NSTT đạt cao mật độ trồng 6,6 vạn cây/ha liều lượng đạm 120kg N/ha (dao động từ 58,1 – 66,2tạ/ha), đất dốc NSTT đạt cao mật độ trồng 6,6 vạn cây/ha với liều lượng đạm 150 kg N/ha (dao động từ 54,5 – 65,8 tạ/ha) Khi trồng giống ngô đất bãi bắp to, dài, hạt to trồng đất dốc viii THESIS ABSTRACT The Experiment determines the influence of density and nitrogen on the growth and yield of corn variety NK4300 growing on alluvial land and slope land for spring season in Son Duong commune, Hoanh Bo district, Quang Ninh province The experiment consists of factors: densities (59 thousand plants/ hectare ; 66 thousand plants/hectare; 75 thousand plants/hectare: 8,7 thousand plants/hectare) and levels of nitrogen (120 kg Nitrogen/hectare and 150 kg Nitrogen/hectare) The experiment was set up by Randomized Complete Design – RCB with repeats The experimental area is 288m arranged and planted on alluvial land and slope land On alluvial land and slope land , height of plant reaches at the top at the density of 87 thousand plants /hectare and the nitrogen level for 150 kg Nitrogen/hectare , and the lowest number belongs to the density of 59 thousand/hectare and nitrogen level for 120 kg Nitrogen/hectare For both soils, when planted at a density of 6.6 thousand plants/hectare and 150 kg/hectare reached the highest LAI and density while planting at a density of 59 thousand plants/hectare and 120 kg the Nitrogen/hectare is the lowest The level of pest infestation of the experiment: on the ground in both 75 and 87 thousand plants/hectare and 150 kg Nitrogen/hectare the number of plants affected by insects are higher compared with the density of 59 and 66 thousand plants/hectare and 120 kg Nitrogen/hectare Yield components with low density (59 thousand plants/hectare ) and high nitrogen level (150 kg N/ha) lead to the loud corn , long and thousand grain weight of seeds is higher than when growning in higher density (87 thousand plants/hectare) and protein with a low nitrogen (120 kg/hectare) On the alluvial land, NSTT highest in density 66 thousand plants/hectare and 120kg nitrogen/hectare (ranging from 58.1 to 66.2 kg/ha), also closed higher on slopes NSTT at least 66 thousand plants density/hectare , nitrogen of 150 kg N/ha (ranging from 545 to 658 kg/hectare ) Planting corn on alluvial land can certainly lead to long and big corn, larger seeds compared with planting on slope land ix MATDO$ PHANBON$ NHACLAI MATDO$*PHANBON$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAIBAP FILE DAT DOC 11/ 8/15 20:20 89 :PAGE 21 thiet ke thi nghiem theo kieu RCB VARIATE V024 DAIBAP chieu dai bap (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= MATDO$ PHANBON$ NHACLAI MATDO$*PHANBON$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAIDC FILE DAT DOC 11/ 8/15 20:20 :PAGE 22 thiet ke thi nghiem theo kieu RCB VARIATE V025 DAIDC chieu dai duoi chuot (cm) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= MATDO$ PHANBON$ NHACLAI MATDO$*PHANBON$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAI1 FILE DAT DOC 11/ 8/15 20:20 :PAGE 23 thiet ke thi nghiem theo kieu RCB VARIATE V026 LAI1 dien tich la giai doan 7- la (m2 la/ m2 dat) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= MATDO$ PHANBON$ NHACLAI MATDO$*PHANBON$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) 90 BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAI2 FILE DAT DOC 11/ 8/15 20:20 :PAGE 24 thiet ke thi nghiem theo kieu RCB VARIATE V027 LAI2 dien tich la giai doan xoan non (m2 la/ m2 dat) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= MATDO$ PHANBON$ NHACLAI MATDO$*PHANBON$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAI3 FILE DAT DOC 11/ 8/15 20:20 :PAGE 25 thiet ke thi nghiem theo kieu RCB VARIATE V028 LAI3 dien tich la giai doan chin (m2 la/ m2 dat) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= MATDO$ PHANBON$ NHACLAI MATDO$*PHANBON$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE DAT DOC 11/ 8/15 20:20 :PAGE 26 thiet ke thi nghiem theo kieu RCB VARIATE V029 NSTT nang suat thuc thu (ta/ha) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= MATDO$ PHANBON$ NHACLAI MATDO$*PHANBON$ * RESIDUAL 91 * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DAT DOC 11/ 8/15 20:20 :PAGE 27 thiet ke thi nghiem theo kieu RCB MEANS FOR EFFECT MATDO$ MATDO$ M1 M2 M3 M4 SE(N= 6) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M2 M3 M4 SE(N= 6) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M2 M3 M4 SE(N= 6) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M2 M3 M4 SE(N= 6) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M2 92 M3 M4 SE(N= 6) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M2 M3 M4 SE(N= 6) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M2 M3 M4 SE(N= 6) 5%LSD 14DF MEANS FOR EFFECT PHANBON$ PHANBON$ N1 N2 SE(N= 12) 5%LSD 14DF PHANBON$ N1 N2 SE(N= 12) 5%LSD 14DF PHANBON$ N1 N2 SE(N= 12) 5%LSD 14DF 93 PHANBON$ N1 N2 SE(N= 12) 5%LSD 14DF PHANBON$ N1 N2 SE(N= 12) 5%LSD 14DF PHANBON$ N1 N2 SE(N= 12) 5%LSD 14DF PHANBON$ N1 N2 SE(N= 12) 5%LSD 14DF MEANS FOR EFFECT NHACLAI NHACLAI SE(N= 8) 5%LSD 14DF NHACLAI SE(N= 8) 5%LSD 14DF NHACLAI 94 SE(N= 8) 5%LSD 14DF NHACLAI SE(N= 8) 5%LSD 14DF NHACLAI SE(N= 8) 5%LSD 14DF NHACLAI SE(N= 8) 5%LSD 14DF NHACLAI SE(N= 8) 5%LSD 14DF MEANS FOR EFFECT MATDO$*PHANBON$ MATDO$ PHA M1 N1 M1 N2 M2 N1 M2 N2 M3 N1 95 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M1 96 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF MATDO$ M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 3) 5%LSD 14DF 97 MATDO$ M1 M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 SE(N= 5%LSD 3) 14DF - F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= NO OBS 98 LA 24 CC2 24 CC3 24 DTCC1 24 CC4 24 DTCC2 24 CC5 24 DTCC3 24 CC6 24 DTCC4 24 CC7 24 DTCC5 24 CC8 24 DTCC6 24 CC9 24 DTCC7 24 CCDB 24 H/B 24 H/H 24 DKBAP 24 DAIBAP 24 DAIDC 24 LAI1 24 LAI2 24 LAI3 24 NSTT 24 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL100HDB FILE HA-NHAT 7/ 4/16 23: :PAGE PHAN TICH KET QUA THI NGHIEM BO TRI KIEU RCB VARIA TE V004 KL100 HDB Khoi Luong 1000 hat DAT BAI LN SOURC E OF VARIA TION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== == MATDO$ PHANBON$ NHACLAI * RESIDUAL -* TOTAL (CORRECTED) -BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL100HDD FILE HA-NHAT 7/ 4/16 23: :PAGE PHAN TICH KET QUA THI NGHIEM BO TRI KIEU RCB VARIATE V005 KL100HDD Khoi luong 1000 hat dat doc LN SOURCE OF VARIATION PROB ER DF SUMS OF MEAN F RATIO SQUARES SQUARES LN ======================================================================== ===== MATDO$ PHANBON$ NHACLAI * RESIDUAL -* TOTAL (CORRECTED) -TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HA-NHAT 7/ 4/16 23: :PAGE PHAN TICH KET QUA THI NGHIEM BO TRI KIEU RCB MEANS FOR EFFECT MATDO$ -MATDO$ N1 N2 SE(N= 5%LSD -MEANS FOR EFFECT PHANBON$ -PHANBON$ M1 M2 M3 M4 SE(N= 5%LSD -MEANS FOR EFFECT NHACLAI SE(N= 5%LSD 99 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HA-NHAT 7/ 4/16 23: :PAGE PHAN TICH KET QUA THI NGHIEM BO TRI KIEU RCB FPROB ABLI ITY VALU ES FOR EACH EFFE CT IN THE MODE L SECT ION - VARIATESTAN DARD DEVI ATIO N KL100HDB C OF KL100HDD V | MATD O$ -SD/M EAN | BAS ED ON BAS ED ON % | TOT AL SS RES ID SS | 8 6 0 0 0 0 |PHANBON$| NHACLAI | | | | | | 0.0000 | | 0.9072 | | 0.0000 0.9253 100 ... sinh trưởng suất giống ngơ NK4300 đất bãi huyện Hồnh Bồ, tỉnh Quảng Ninh - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng liều lượng đạm đến khả sinh trưởng suất giống ngô NK4300 đất dốc huyện Hoành Bồ, tỉnh. .. ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến sinh trưởng suất giống ngô NK4300 trồng đất bãi đất dốc xã Sơn Dương huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh năm 2015 Từ tìm mật độ trồng lượng đạm bón thích hợp giống NK4300. .. 2015 quảng ninh 26 4.2 Ảnh hưởng mật độ mức đạm khác đến sinh trưởng, khả chống chịu sâu bệnh suất giống ngô nk4300 29 4.2.1 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm đến tiêu sinh trưởng giống ngô NK4300
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK4300 trồng tại huyện hoành bồ tỉnh quảng nin , (Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô NK4300 trồng tại huyện hoành bồ tỉnh quảng nin