0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật của thịt lợn bán tại một số chợ trên địa bàn tỉnh thanh hóa

114 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH THỊ HIỀN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT CỦA THỊT LỢN BÁN TẠI MỘT SỐ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Thú y Mã số : 60 64 01 01 Người hướng dẫn: TS Vũ Như Quán NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, Ngày tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Thị Hiền i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực cố gắng thân, tơi ln nhận quan tâm giúp đỡ Thầy giáo, Cô giáo bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp này, trước tiên xin chân thành cảm ơn giúp đỡ giảng viên khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giảng dạy suốt thời gian học tập trường Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ Như Quán tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Chi cục Thú y Thanh Hoá, Trạm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Cơ quan Thú y vùng III bạn đồng nghiệp giúp đỡ suốt thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình ln giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận văn Hà Nội, Ngày tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Thị Hiền ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix Danh mục biểu đồ x Danh mục hình ảnh xi Trích yếu luận văn xii Thesis abstract…………………………………………………………………….……………….xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Nghiên cứu thịt 2.1.1 Nguyên nhân gây hư hỏng thịt 2.1.2 Đường xâm nhập vi khuẩn vào thịt 2.1.3 Các nguồn ô nhiễm vi khuẩn vào thịt 2.2 Ngộ độc thực phẩm vi khuẩn gây 2.2.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm vi khuẩn gây giới 10 2.2.2 Tình hình ngộ độc thực phẩm vi khuẩn gây việt nam 11 2.2.3 Một số nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm 13 2.3 Đặc tính số vi khuẩn hiếu khí gây nhiễm thịt lợn 14 2.3.1 Tập đồn vi khuẩn hiếu khí 14 2.3.2 Vi khuẩn staphylococcus aureus 16 2.3.3 Vi khuẩn salmonella 19 2.3.4 Vi khuẩn e Coli 26 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Đối tượng nghiên cứu 30 iii 3.2 Địa điểm nghiên cứu 30 3.3 Thời gian tiến hành 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 30 3.4.1 Khảo sát thực trạng quản lý điều kiện vệ sinh thú y quầy kinh doanh thịt lợn số chợ địa bàn tỉnh hóa 30 3.4.2 Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí thịt lợn bày bán số chợ địa bàn tỉnh hóa 30 3.4.3 Xác định cường độ nhiễm, phân lập vi khuẩn e Coli, salmonella, s Aureus có thịt lợn bày bán số chợ địa bàn tỉnh hóa 30 3.4.4 Xác định độc tố, độc lực vi khuẩn e Coli, salmonella, s Aureus phân lập địa bàn nghiên cứu 30 3.4.5 Đề xuất số biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm vi khuẩn thịt động vật 30 3.5 Nguyên liệu 31 3.5.1 Mẫu xét nghiệm vi khuẩn 31 3.5.2 Môi trường dùng để phân tích số tiêu vi sinh vật thịt 31 3.6 Phương pháp nghiên cứu 31 3.6.1 Phương pháp lấy mẫu 31 3.6.2 Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn - kỹ thuật đếm khuẩn lạc 32 3.6.3 Phương pháp phát tính số lượng s Aureus 33 3.6.4 Phương pháp xác định vi khuẩn salmonella 34 3.6.5 Phương pháp xác định tổng số e coli 36 3.6.6 Phương pháp xác định khả sinh độc tố vi khuẩn phân lập 39 3.6.7 Phương pháp xác định độc lực vi khuẩn e.coli, s Aureus salmonnella động vật thí nghiệm (chuột nhắt trắng) 39 3.6.8 Xử lý số liệu 40 Phần Kết thảo luận 41 4.1 Tình hình kiểm soát giết mổ lợn kiểm tra vệ sinh thú y 41 4.1.1 Về kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y 41 4.2 Thực trạng vệ sinh thú y địa bàn tỉnh hóa 44 iv 4.2.1 Tình hình phân bố điểm kinh doanh thịt địa bàn tỉnh hóa 44 4.2.2 Kết điều tra ý thức chấp hành pháp luật người kinh doanh thịt 48 4.3 Kết kiểm tra vi sinh vật thịt lợn bày bán 12 chợ 52 4.3.1 Kiểm tra tổng số vi khuẩn hiếu khí 53 4.3.2 kiểm tra vi khuẩn e Coli 55 4.3.3 Xác định khả gây dung huyết e.coli 56 4.3.4 Kết xác định khả sản sinh độc tố đường ruột chủng vi khuẩn e Coli phân lập 57 4.3.5 Kết xác định độc lực vi khuẩn e Coli phân lập 58 4.3.6 Kiểm tra vi khuẩn salmonella 60 4.3.7 Kết xác định độc tố salmonella spp Phân lập 61 4.3.8 Kết xác định độc lực vi khuẩn salmonella phân lập 63 4.3.9 Kết kiểm tra vi khuẩn staphylococcus aureus thịt 65 4.3.10 Xác định khả gây dung huyết staphylococcus aureus 67 4.3.11 Xác định khả sinh độc tố vi khuẩn staphylococcus aureus phân lập động vật thí nghiệm 67 4.3.12 Kết xác định độc lực vi khuẩn staphylococcus aureus phân lập 69 4.3.13 Tổng hợp kết kiểm tra vi sinh vật thịt lợn bày bán 12 chợ địa bàn tỉnh hóa 69 4.4 Một số giải pháp hạn chế ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn 72 4.4.1 Giải pháp quản lý 72 4.4.2 Giải pháp hoạt động giết mổ, vận chuyển thịt 73 4.4.3 Giải pháp hoạt kinh doanh thịt 73 Phần Kết luận kiến nghị 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 75 Tài liệu tham khảo 76 Một số hình ảnh minh họa 83 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BSE : Bovine Spongiform Encephalopathy (Bệnh bò điên) BOD : Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa) CAC : Codex Alimentarius Commission UB tiêu chuẩn quốc tế thực phẩm CDC : The Center for Disease Control and Prevention Trung tâm phòng ngừa kiểm soát bệnh tật CFU : Colony Forming Unit (Đơn vị hình thành khuẩn lạc) COD : Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hóa học) CSGM : Cơ sở giết mổ EFSA : European Food Safety Authority Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu FAO : The Food and Agriculture Organization of the Unated Nation Tổ chức nông lương GMP : Good Manufacturing Practics (Thực hành sản xuất tốt) HACCP : Hazard Analysis Critical Point Phân tích mối nguy kiểm soát điểm gới hạn H : Giờ ILSI ISO IMViC KTVSTY LT MNP TCVN TSS Tx Tp TSVKHK vi ST S aureus Sal VSATTP WAFVH WHO WTO vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Một số bệnh sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật Bảng 2.2 Tình hình ngộ độc thực phẩm nước từ 2005 - 2016 11 Bảng 2.3 Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm Việt Nam 12 Bảng 3.1 Mơi trường dùng để phân tích tiêu VSV 31 Bảng 4.1 Kết chăn ni tỉnh Thanh Hóa 41 Bảng 4.2 Thực trạng sở giết mổ địa bàn tỉnh Thanh Hóa .42 Bảng 4.3 Kết KSGM KTVTY Thanh Hóa từ 2010-2016 43 Bảng 4.4 Tổng số chợ địa bàn tỉnh Thanh Hóa 45 Bảng 4.5 Quy mô chợ bán thịt 12 chợ khảo sát 47 Bảng 4.6 Số lượng thịt tiêu thụ hàng ngày chợ điều tra 48 Bảng 4.7 Kết điều tra chấp hành pháp luật người kinh doanh thịt 50 Bảng 4.8 Các tiêu vi sinh vật thịt tươi 53 Bảng 4.9 Mức độ ô nhiễm TSVKHK mẫu thịt lợn 54 Bảng 4.10.Kết kiểm tra E coli mẫu thịt lợn 55 Bảng 4.11 Xác định khả dung huyết E.coli 57 Bảng 4.12 Kết xác định khả sinh độc tố đường ruột số chủng E coli phân lập 57 Bảng 4.13 Kết kiểm tra độc lực số chủng vi khuẩn E coli chuột nhắt trắng 59 Bảng 4.14.Kết kiểm tra Salmonella spp mẫu thịt lợn 60 Bảng 4.15 Kết xác định khả sản sinh độc tố đường ruột số chủng Salmonella spp phân lập phản ứng khuyếch tán da thỏ 62 Bảng 4.16 Kết kiểm tra độc lực số chủng vi khuẩn Salmonella spp chuột nhắt trắng 64 Bảng 4.17.Kết kiểm tra S aureus mẫu thịt lợn 66 Bảng 4.18.Xác định khả dung huyết S aureus 67 Bảng 4.19 Kết xác định khả sản sinh độc tố đường ruột chủng S.aureus phân lập 68 Bảng 4.20 Xác định độc lực vi khuẩn S aureus phân lập chuột nhắt trắng 69 Bảng 4.21 Tổng hợp kết kiểm tra mức độ ô nhiễm VSV mẫu thịt lợn lấy 12 chợ địa bàn tỉnh Thanh Hóa 70 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Tóm tắt nhiễm vi khuẩn vào thịt lợn Sơ đồ 3.1 Cách pha loãng mẫu 32 Sơ đồ 3.2 Xác định vi khuẩn Salmonella thịt lợn 35 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ xác định tổng số vi khuẩn E coli 37 Sơ đồ 3.4 Phương pháp đếm tổng số S aureus 38 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO A- Tài liệu tiếng Việt: Ngô Văn Bắc (2007) Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu, thịt gia súc tiêu thụ nội địa số sở giết mổ Hải Phịng Nguyễn Hữu Bình (1991) Bệnh phó thương hàn, bách khoa bệnh học, tập I, Trung tâm Quốc gia biên soạn, Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội tr, 80 - 84 Báo cáo tổng kết cơng tác thú y tỉnh Thanh Hóa năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Đặng Xuân Bình Đồn Thị Nguyệt (2017) “Tình hình nhiễm vi khuẩn thịt tiêu thụ chợ số tỉnh phía bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XXI, số , Hội Thú y Việt Nam, tr 55-68 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn (2006) Tiêu chuẩn, qui trình ngành thú y, tập 1, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Báo cáo Bộ Y tế 2005, 2006-2016 Bộ Y tế (TCVN 7046) (2002) Giới hạn ô nhiễm vi sinh vật, danh mục tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm động vật Nguyễn Thượng Chánh (2007) Bệnh Hamburger, http://www.yduocngaynay.com/2-2NgTChanh-HambugerDisease.htm Phùng Quốc Chướng (1995) Tình hình nhiễm Salmonella lợn vùng Tây ngun khả phịng trị, Luận án phó tiến sỹ khoa học nông nghiệp, ĐHNNI, Hà Nội 10 Cục an tồn vệ sinh thực phẩm (2005), Thơng tin khoa học, http://www.Vfa.gov.vn/default.Aspx 11 Đỗ Trung Cứ, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Quang Tuyên số (2001) Kết phân lập xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Sal spp., gây bệnh phó thương hàn lợn số tỉnh miền núi phía bắc, Tạp chí KHKT Thú y, VIII 12 Trần Du, Nguyễn Nhiễu, Phạm Văn Nơng, Đỗ Dương Thái, Lê Đình Tiềm, Nguyễn Phùng Tiến Bạch Quốc Tuyên (1968) Công tác xét nghiệm, Nhà xuất y học thể dục thể thao - Bộ y tế, Hà Nội 13 Trương Thị Dung (2000) Khảo sát số tiêu vệ sinh thú y điểm giết mổ lợn địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp, ĐHNNI, Hà Nội 76 14 Nguyễn Lân Dũng, Đoàn Xuân Mượn, Nguyễn Phùng Tiến, Đặng Đức Trạch Phạm Văn Ty (1995) Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật, tập 2, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 15 Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng Lê Ngọc Mỹ (1995) Bệnh đường tiêu hoá lợn, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 16 Thái Hà (2006) Tháng hành động chất lượng vệ sinh an tồn thực phẩm, Báo tiền phong (số 136), ngày 07/07/ 2006 17 Đậu Ngọc Hào (2004) “Điều tra thực trạng giết mổ gia súc đề xuất giải pháp khắc phục”, Hội nghị Báo cáo tổng kết dự án năm 2002 - 2003, Cục Thú y 18.Trần Xuân Hạnh (1995) "Phân lập giám định vi khuẩn Salmonella lợn - tháng tuổi", Bộ nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm (6) tr, 240 19.Lại Bích Hồ (2003) Khảo sát số tiêu vệ sinh điểm giết mổ Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, ĐHNN I Hà Nội 20.Đỗ Ngọc Hoè (1996) Một số tiêu vệ sinh nguồn nước chăn ni Hà Nội, Luận án phó tiến sỹ Khoa học nông nghiệp, ĐHNNI, Hà Nội 21 Phạm Khắc Hiếu Bùi Thị Tho (1998) số kết nghiên cứu tình hình kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh thú y Kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y (1996 - 1998), Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, NXB Nông nghiệp Hà Nội, tr, 134 - 137 22 Trần Thị Hạnh, Nguyễn Tiến Thành, Ngô Văn Bắc, Trương Thị Hương Giang Trương Thị Quý Dương (2009) nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Salmonella spp sở giết mổ lợn công nghiệp thủ công 23 Lý Thị Liên Khai Nguyễn Thu Tâm (2016) Khảo sát biến đổi thịt heo chợ siêu thị, Tạp chí khoa học Trường Đại học 24 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Quang Tuyên (2000) Giáo trình vi sinh vật chăn ni, NXB Nơng nghiệp - Hà Nội 25 Vũ Bình Minh Cù Hữu Phú (1999) “Kết phân lập vi khuẩn E.coli Salmonella lợn mắc bệnh tiêu chảy, xác định số đặc tính sinh vật hố học chủng vi khuẩn phân lập được”, tạp khoa học kỹ thuật thú y, tập (3), Hội thú y Việt Nam, tr, 45 - 51 26.Phùng Văn Mình (2008) Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn số sở giết mổ địa bàn quản nội thành -Tp Hải Phịng, luận văn thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp, Hà Nội 77 27 Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú, Phan Ngọc Bảo Đỗ Ngọc Thuý (1997) Phân lập số đặc tính sinh hố vi khuẩn gây bệnh viêm vú bò, Hội nghị báo cáo khoa học, Viện Thú y - Hà Nội 28 Hồ Văn Nam cộng (1996) “Bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 97(1), tr, 15 - 22 29 Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Ngọc Nhiên, Cù Hữu Phú, Nguyễn Thị Sở Trần Thị Thu Hà (1989) “Kết điều tra tình hình nhiễm khuẩn đường ruột số sở chăn nuôi lợn”, kết nghiên cứu KHKT thú y (1985 - 199) Viện Thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội tr, 50 - 53 30 Phương pháp phát đếm số Sta aureus, Tiêu chuẩn Việt Nam, thịt sản phẩm thịt (TCVN 5255 - 90), Hà Nội - 1990 31 Phương pháp phát đếm số Sta aureus, Tiêu chuẩn Việt Nam, Thịt sản phẩm thịt (TCVN 5153 - 90), Hà Nội - 1990 32 Cù Hữu Phú, Đỗ Ngọc Thúy, Văn Thị Hường, Đào Thị Hảo, Nguyễn Xuân Huyên Nguyễn Bạch Huệ (2006) nghiên cứu đánh giá tình hình nhiễm số loại vi khuẩn gây bệnh thịt tươi địa bàn Hà Nội 33 Phan Thanh Phương cộng (1994) Nghiên cứu xác định hệ vi khuẩn chủ yếu gây bệnh tiêu chảy lợn, khoa học thú y, Bộ nông nghiệp công nghiệp thực phẩm 34 Nguyễn Vĩnh Phước (1970) Vi sinh vật học thú y, tập 2, nhà xuất Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr, 51 - 75 35 Nguyên Vĩnh Phước (1976) Các phương pháp bảo quản thú sản thực phẩm vi sinh vật thú y, tập 3, NXB Đại học THCN, Hà Nội tr, 232-248 36 Nguyễn Vĩnh Phước (1977) Kiểm nghiệm vi khuẩn đường ruột vi sinh vật, tập 1, NXB Đại học THCN, Hà Nội 37 Nguyễn Vĩnh Phước (1978) Giống Salmonella, vi sinh vật học thú y, tập 2, NXB Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 38 Lê Minh Sơn (1996) Kiểm nghiệm vi khuẩn Salmonella, khảo sát tình hình nhiễm khuẩn thịt lợn đông lạnh xuất tiêu thụ nội địa số tỉnh miền trung, Luận án thạc sĩ Nông nghiệp, ĐHNNI, Hà Nội 39 Lê Minh Sơn (2003) Nghiên cứu số vi khuẩn gây ô nhiễm thịt lợn vùng Hữu Ngạn Sông Hồng, luận án tiến sĩ khoa học Nông nghiệp 78 40 Lê Văn Tạo (1989) Nghiên cứu tác nhân gây bệnh Sal typhimurium, Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y (1985 - 1989), NXB Nông nghiệp Hà Nội tr, 58 - 62 41 Lê Văn Tạo Nguyễn Thị Vui (1994) Phân lập định type vi khuẩn Salmonella gây bệnh lợn, Nông nghiệp, Công nghiệp thực phẩm, Khoa học công nghệ quản lý kinh tế (11), Hà Nội, tr, 430 431 42 Đoàn Thị Băng Tâm (1995) Vai trò vi khuẩn Salmonella hội chứng tiêu chảy bê nghé, đặc tính gây bệnh cuả chủng phân lập được, Báo cáo khoa học, Viện Thú y 43.Tiêu chuẩn Việt Nam (1991) Cơ sở giết mổ - Yêu cầu vệ sinh, TCVN5452 44 Tiêu chuẩn Việt Nam ,TCVN - 5156, Thịt sản phẩm thịt (1990) phương pháp phát đếm số S aureus 44 Nguyễn Như Thanh (1997) Vi sinh vật thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr - 10 45 Trịnh Văn Thịnh (1985) Bệnh phó thương hàn lợn, bệnh lợn Việt Nam, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr, 90 - 95 46 Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Thị Nội Cù Hữu Phú (1989) Kết điều tra tình hình nhiễm khuẩn đường ruột số sở chăn nuôi lợn, Viện thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 47 Tô Liên Thu (1999) Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm có nguồn gốc động vật thị trường Hà Nội, luận văn thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp, Hà Nội 48 Hồng Thu Thuỷ (1991) E.coli kỹ thuật xét nghiệm vi sinh vật học, NXB Văn hoá, tr 88 - 90 49 Nguyễn Thị Thu Trang (2008) Khảo sát thực trạn hoạt động giết mổ, đánh giá tình trạn nhiễm vi khuẩn thịt lợn nơi giết mổ bán chợ thuộc quận Kiến An, Tp Hải phòng, giải pháp khác phục 50 Nguyễn Ngọc Tuân (1997), Vệ sinh thịt, NXB Nông nghiệp 51.Tạ Thị Vinh, Đặng Khánh Vân cộng (1996) Bước đầu thăm dò xác định E.coli Salmonella thịt lợn bình thường lợn mắc hội chứng tiêu chảy, Khoa học kỹ thuật thú y, tập (a), Hội Thú y Việt Nam, tr, 41 - 44 79 B – Tài liệu tiếng Anh: 52 Akiko Nakama, Michinori Terao (1998) “A comparison of Listeria monocytogenes serovar 4b isolated of clinical and food origin in Japan by pulsed-field gel electrophoresis”, Internationnal journal of food microbiology, May, No 42, p, 201 - 206 53 A.J Frost and P.B Spradbrow (1997) Veterinary Microbiology, The University of Quensland, p, 24 54 Armstrong C and Payne, J.B (1966) Bacteria recovered from Swine feded with cervical lyphadenitis, Am.J Ver Res (30), p,1607 - 1612 55 Baird, Parker, A.C and Eyles M.J (1979) Food- borne microorgnosms of public health significanee A specialist course for the food industry, The publication unit, registor division the university of New Southwalls, Australia, p, 101 - 115 56 Beutin L.,H Krarch (1997) "Virulence markers of Shigar - like toxin - producing E.coli strains originating from health domestic animals of different species”, Jjournal of clinical Microbiology, (33), p.631 - 635 th 57 Bergeys (1957) Manual of Determinative Bacterilogy, ed, London 58 Carman, E.P.W Bennel, A.E Dorsey and J E Stone (1988), The micro - slidegel double diffusion test for detection and assay of Staphylococcus enterotoxin, Health laboratory servise (1985 - 1988), p, 15 - 19 59 David A., Oneill, Towersl, Cooke M (1998) “An outbreak of Sal typhimurium DT 104 food poisoning associated with eating beef”, World congrass food - born infection and toxi, 98 (1), p,159 162 60 Evans D.G, Evans DJ, Gorbch S.L (1973) Production of vasculas premability factor by enterotoxigenic E.coli isolated from man, Infect, Immune, vol 8, p,725 730 61 Gan F.H (1986) Advance in Meat Reseaarch, Vol.2, Meat and poultry microbiology, AVI Publishing co, Connecticut USA, p, 1-48 62 Gupta, B.R (1981) “Enterobacteria and their classification discaser of domestic animals”, seven edition, Puplished by Cornell University prss Ltd P, 164 - 168 63 Gyles C.I (1994) E coli in domestic animals and humans University of Gyelph, CanadaHangan and Bruner (1981), “Hangan and Bruner infection discaser of metie animals”, Seven edition, Puplished by Cornell University press Ltd p, 164 - 168 80 64 Helrich A.C (1997) Association of Official Analytical Chemists, 16 th edition, Vol 1, Published by Ins, Arlington, Vivginia, USA 65 Helrich (1997) AOAC 16th edition, Vol I Published by Association of official Analytical Chemists, Ins, Washington, Virginia, USA 66 Herbert, R.A (1991) Prychosotrophic Microoganisms in Spoilage and pathogenicity, Published by Academic Press, New York, p, - 16 67 Houston C.W,Koo F.C.W, Peteson J.W (1981) "Charaterization of Salmonella toxin relased by mitomycin C - Treated", infect immun, (3), p, 916-926 68 Ingram, M and j Simonsen B (1980) Microbial Ecology on food, Published by Academie press, New York, p, 333 - 409 69 Joklik, Michacl et al zinnzer (1988) Microbiology, 19 th ed, Vol QW4 Norwark; Appleton and lange 70 Kufler, B.and Wille, H (1980) Bacteriologis untersuchungen being abotiertenschiweinteten inter Berucksichtigung de antiologischen bedenbing von Sta aureus Monats veterinary, 35 p, 506 - 510 71 Krause M, Fang F C A Et - Gedaily S lybby and D.G Guikey (1995) Mutational Analisis of SpvR bilding to DNA in the Regulation of the Salmonella plasmid vilulence Opeson, Academic press Ine plasmid, 34, p 37-47 72 Letellier A.e al (2009) Risk factors at slaughter associated with presence of Salmonella on hog carcasses in Canada Journal of Food Protection, 72(11), 2326-31 73.Mann I (1984) Guidelines on small slaughterhouses and meat hygiene for developing countries, published by World Health Organization (WHO) 74 Mayer, H,C Rapin,G.Schmidt and H.G Boman (1976) Immurnochemical studies on lippolysacharide from wild type and mutants of E coli K 12, Eur J Biochem, 66,p, 357 - 358 75 Morita R.Y (1975) Psychrophilic bacteria bacteriological, reviews, p, 144 167 76 Merchant I A, Parker R.A (1977), Bacteriologic virology veterynarion Editorial aribia, Zaragoza, ra, Ed Espanol de la ma, Edition en Ingess, p, 768 77.Michael J G, Mallan I (1981) Immune response to parent and rough mutant strains of Sal typhimurium, Infection and Immunity, 33, p 784-787 81 78 Mintz CS, Deibel R.H (1983) Effect of lipopolisacharide mutationson the pathogenesis of experimental Sal gastroenteritis, Infection and Immunity, 40, p, 236 - 244 79 Muler K H, Trust T J, Kay W.W (1989) Fimbriation genes of Sal enteritidis, J - Bacterial, Washington, American society Microbiology, V 171 (9), p, 4648 - 4654, III 80 Mpamugo, O.,J Donovan and M.M Brett, (1995) Entrotoxigenic Clostridium perfringens as a cause of sporadic cases of diarrhea, J Med Microbial, p, 442 - 445 81 Popoff M, Y, Le Minor L (1997) Antigenic formulas of the Salmonella Research on Salmonella, Institute Pasteur, Paris 82 Radostits O M, Blood D C and Gay C.C (1994) Veterinary medecine, A Textbook of the diseases of Cattle, sheep, Pigs, Goats and Hoveses Set by paston press Ltd, London, Norfolk, Eighth edition 83 Reid C.M (1991) E.coli, Microbiological methods for the meet industry 84 Sandefur, perteson (1976) “Isolation of skin permealihty factor from culture filtrates of Sal typhimurium”, infed inmun vol 14, p, 674 679 85 Sussman M (1985) The virulence of E coli, Published for the society general microbiology by A cademic press, London, 86 Taylor, D.J, schlum, L.R.Beeren, J.T, cliver, D.O and Bergdol, M.S (1990) Emetic action, pp Or stophilococeal enterotoxin A on Wearly pigs, Infect inmumol, 36,p, 1263 - 1266 87.Winkler G Weingberg, MD (2002) More a bout other food borne illnesses 82 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 83 ... CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đánh giá thực trạng hoạt động giết mổ lợn, kinh doanh thịt lợn số chợ địa bàn tỉnh Thanh Hóa Thực trạng vệ sinh thú y nhiễm số vi khuẩn thịt lợn bán số chợ địa bàn tỉnh Thanh Hóa. .. đề tài: ? ?Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật thịt lợn bán số chợ địa bàn tỉnh Thanh Hóa? ?? với hy vọng đóng góp phần nhỏ cho cơng tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói... tổng số vi khuẩn hiếu khí thịt lợn bày bán số chợ địa bàn tỉnh Thanh Hóa Xác định cường độ nhiễm, phân lập vi khuẩn E coli, Salmonella, S aureus có thịt lợn bầy bán số chợ địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật của thịt lợn bán tại một số chợ trên địa bàn tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật của thịt lợn bán tại một số chợ trên địa bàn tỉnh thanh hóa