0

(Luận văn thạc sĩ) bổ sung chế phẩm axit lacdry và butipearl trong khẩu phần ăn của lợn con (pidu x LY) từ 7 30 ngày tuổi

82 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ QUYÊN BỔ SUNG CHẾ PHẨM AXIT LACDRY VÀ BUTIPEARL TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA LỢN CON (PIDU X LY) TỪ – 30 NGÀY TUỔI Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thúy Nhung NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, nguồn thông tin sử dụng luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quyên i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, cố gắng thân, nhận quan tâm sâu sắc, tận tình bảo giáo PGS.TS Đặng Thúy Nhung môn Dinh dưỡng – Thức ăn Tôi xin chân thành cảm ơn tới tập thể thầy giáo, cô giáo Bộ môn Dinh dưỡng – Thức ăn thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam dạy dỗ giúp đỡ tơi tồn khóa học Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc Công ty TNHH CJ Vina Agri Hưng Yên: Ông Trần Xuân Dũng, Ông Kang Min Soo toàn thể anh chị em đồng nghiệp tạo điều kiện tốt cho nghiên cứu, thực đề tài Sự hồn thành đề tài luận văn có đóng góp quan trọng ơng Ngơ Mạnh Khương – Chủ trại lợn, tồn cơng nhân trại lợn nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực tập Trại Sự giúp đỡ em sinh viên Đoàn Văn Quyết - hỗ trợ theo dõi ngày đêm Trại Đặc biệt, xin bày tỏ lịng biết ơn đến gia đình, bạn bè ln ủng hộ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, họ nguồn động lực, thơi thúc tơi hồn thành luận văn, khuyến khích tơi tham gia nghiên cứu: Bố mẹ tôi, Chồng – Anh Trần Xuân Nam, Anh – TS Phùng Duy Quang Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quyên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình, biểu đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số đặc điểm sinh lý lợn 2.1.1 Đặc điểm sinh trưởng lợn 2.1.2 Đặc điểm khả miễn dịch lợn 2.1.3 Khả điều tiết thân nhiệt 2.2 Đặc điểm tiêu hóa lợn 2.2.1 Các enzyme tiêu hóa 2.2.2 Tác dụng sữa đầu lợn 2.2.3 Tập cho lợn ăn sớm 2.3 Kĩ thuật chăn nuôi lợn sau cai sữa 2.3.1 Đặc điểm lợn sau cai sữa 2.3.2 Nuôi dưỡng lợn sau cai sữa 2.4 Nhu cầu dinh dưỡng lợn 10 2.4.1 Nhu cầu lượng 10 2.4.2 Nhu cầu protein axit amin 11 2.4.3 Nhu cầu khoáng 11 2.4.4 Nhu cầu vitamin 12 2.4.5 Nhu cầu nước lợn 13 2.5 Hội chứng tiêu chảy lợn 14 2.5.1 Khái niệm chung hội chứng tiêu chảy 14 2.5.2 Một số nguyên nhân gây tiêu chảy 14 iii 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2.8 2.8.1 2.8.2 Một số biện pháp phòng trị tiêu chảy cho lợn 16 Bổ sung axít hữu phần lợn .16 Tác dụng axit hữu 16 Cơ chế tác động axit hữu 17 Giới thiệu chế phẩm axit Lacdry Butipearl 19 Chế phẩm Axit Lacdry 19 Chế phẩm Butipearl 20 Tình hình nghiên cứu nước ngồi nước 21 Tình hình nghiên cứu nước 21 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 22 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 24 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp phân tích thành phần hố học nguyên liệu thức ăn thí nghiệm 25 3.3.2 Phương pháp xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp 25 3.3.3 Bố trí thí nghiệm 25 3.3.4 Các tiêu theo dõi 27 3.3.5 Phương pháp theo dõi tiêu 27 3.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 29 Phần Kết thảo luận 30 4.1 Thức ăn thí nghiệm 30 4.1.1 Thành phần hoá học số loại nguyên liệu phối hợp phần 30 4.1.2 Công thức thức ăn hỗn hợp cho lợn giai đoạn - 30 ngày tuổi 34 4.1.3 4.1.4 Thành phần dinh dưỡng công thức thức ăn 35 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 36 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 pH thức ăn hỗn hợp cho lợn giai đoạn – 30 ngày 37 Ảnh hưởng thức ăn hỗn hợp đến lợn từ - 21 ngày tuổi 37 Ảnh hưởng axit Lacdry Butipearl đến khối lượng lợn giai đoạn - 21 ngày 37 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai doạn từ – 21 ngày tuổi 39 Sinh trưởng tương đối lợn từ - 21 ngày tuổi .41 Lượng thức ăn thu nhận lợn từ - 21 ngày tuổi 42 iv 4.4 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Axit Lacdry Butipearl đến tỷ lệ mắc tiêu chảy lợn giai đoạn - 21 ngày tuổi 43 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 Ảnh hưởng bổ sung chế phẩm Axit Lacdry Butipearl vào phần ăn lợn giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi 45 Khối lượng lợn thí nghiệm giai đoạn 21 - 30 ngày .45 Sinh trưởng tuyệt đối lợn từ 21 - 30 ngày tuổi .46 Lượng thức ăn thu nhận lợn giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi 48 Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Axit Lacdry Butipearl đến tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn 21 – 30 ngày tuổi 49 Hiệu việc bổ sung Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry Butipearl vào phần cho lợn giai đoạn từ 21 - 30 ngày tuổi 51 Phần Kết luận kiến nghị 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 Tài liệu tham khảo 55 Phụ lục 59 v Chữ viết tắt CPTĂ cs ĐC FCR GTDD KL KPCS LxY ME PiDu TĂHH TB TN TPDD TPTĂ VNĐ vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng thức ăn Master 1011 10 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm lợn giai đoạn - 21 ngày tuổi 26 Bảng 3.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm lợn giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi .27 Bảng 4.1 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng nguyên liệu phối hợp phần 32 Bảng 4.2 Cơng thức TĂ thí nghiệm cho lợn giai đoạn – 30 ngày tuổi 35 Bảng 4.3 TPDD thức ăn hỗn hợp cho lợn giai đoạn – 30 ngày tuổi 36 Bảng 4.4 Kết thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm 36 Bảng 4.5 pH TĂHH cho lợn thí nghiệm giai đoạn 7–30 ngày tuổi .37 Bảng 4.6 Khối lượng thể lợn giai đoạn - 21 ngày tuổi 38 Bảng 4.7 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai đoạn - 21 ngày tuổi .40 Bảng 4.8 Sinh trưởng tương đối lợn giai đoạn - 21 ngày tuổi .41 Bảng 4.9 Lượng thức ăn thu nhận lợn giai đoạn - 21 ngày tuổi 43 Bảng 4.10 Tỷ lệ tiêu chảy lợn thí nghiệm giai đoạn - 21 ngày tuổi 44 Bảng 4.11 Khối lượng thể lợn giai đoạn từ 21 - 30 ngày tuổi 45 Bảng 4.12 Sinh trưởng tuyệt đối lợn giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi 47 Bảng 4.13 Lượng thức ăn thu nhận lợn giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi 49 Bảng 4.14 Tỷ lệ tiêu chảy lợn thí nghiệm giai đoạn 21 – 30 ngày tuổi 50 Bảng 4.15 Hiệu bổ sung chế phẩm Axit Lacdry Butipearl lợn giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi 52 vii khả tiêu hoá, hấp thu chất dinh dưỡng kém, giảm khối lượng thể nhanh chóng dễ bị chết khơng có phác đồ điều trị thích hợp kịp thời Mặt khác sau điều trị khỏi, tốc độ sinh trưởng lợn bị giảm so với không bị tiêu chảy Tuần sau cai sữa giai đoạn lợn có khả bị tiêu chảy cao Tuy nhiên, hội chứng tiêu chảy thường xảy giai đoạn khác lợn ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng phát dục lợn Do vậy, việc phòng chữa tiêu chảy giai đoạn quan trọng Tiêu chảy nhiều nguyên nhân gây chủ yếu vi khuẩn E.coli Salmonella Việc bổ sung axit hữu vào thức ăn cho lợn ngồi ngăn ngừa vi khuẩn có hại E.coli Salmonella, cịn hỗ trợ vi khuẩn có lợi đường ruột Lactocacilli spp Bảng 4.14 kết theo dõi tỉ lệ tiêu chảy lợn thí nghiệm giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi Bảng 4.14 Tỷ lệ tiêu chảy lợn thí nghiệm giai đoạn 21 – 30 ngày tuổi Chỉ tiêu theo dõi Tổng số lợn theo dõi (con) Số ngày theo dõi (ngày) Số tiêu chảy (con) Tỷ lệ tiêu chảy (%) Chênh lệch so với ĐC (%) Số ngày điều trị (ngày) Số khỏi (con) Tỷ lệ khỏi tiêu chảy (%) Số chết tiêu chảy (con) Tỷ lệ chết (%) Qua bảng 4.14 ta thấy tỉ lệ tiêu chảy lô TN3 giảm 8,89% so với lô ĐC, lô TN1 bổ sung chế phẩm Axit Lacdry có tác dụng ngăn ngừa vi 50 khuẩn gây tiêu chảy nên giảm 5,56% Ở lơ ĐC, phần sở có bổ sung kháng sinh colistin phòng tiêu chảy lợn nên tỷ lệ tiêu chảy 25,56% Lô TN2 bổ sung chế phẩm Butipearl tác dụng việc hỗ trợ hấp thu lợn nên tỷ lệ tiêu chảy cao so với lô ĐC, cụ thể: lô TN2 26,67% Theo Bạch Quốc Thắng cs (2010), tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn sơ sinh đến 28 ngày tuổi có bổ sung Lactobacillus 25%, lơ ĐC không bổ sung Lactobacillus tỷ lệ tiêu chảy 52% Theo Nguyễn Như Pho Trần Thị Thu Thủy (2003) bổ sung chế phẩm Organic Green (probiotic) cho lợn giai đoạn tập ăn với liều 0,8 – 1,2 × 10 CFU/kg khối lượng thể cho thấy tỷ lệ tiêu chảy lợn giai đoạn theo mẹ giảm 1,5 – 3%; tỷ lệ chết giảm – 6% so với lô ĐC Những lợn mắc tiêu chảy giai đoạn trại dùng thuốc Pig coc đặc trị tiêu chảy, ngày dùng lần, dùng ngày, số khỏi 100% 4.6 HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG AXIT LACDRY, BUTIPEARL, AXIT LACDRY VÀ BUTIPEARL VÀO KHẨU PHẦN CHO LỢN CON GIAI ĐOẠN TỪ 21 - 30 NGÀY TUỔI Mục đích cuối chăn ni hiệu mà mang lại Việc bổ sung axít hữu thức ăn lợn không đáp ứng để sản xuất thực phẩm an toàn cho cộng đồng mà phải đáp ứng mục đích nâng cao hiệu chăn ni Các chi phí ni lợn thí nghiệm giai đoạn từ 21 – 30 ngày tuổi bao gồm chi giống lúc 21 ngày tuổi, chi phí thức ăn, chi phí thuốc chữa trị, vaccine, chi phí mua chế phẩm cho lợn tính theo giá thời điểm chi trại Ước tính hiệu việc bổ sung chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry Butipearl vào phần ăn lợn giai đoạn từ 21 - 30 ngày tuổi giúp đánh giá tác dụng chế phẩm từ khuyến cáo Cơng ty CJ Vina Agri sử dụng chế phẩm với mức thích hợp phần lợn nhằm nâng cao hiệu chăn ni Kết tính tốn hiệu việc bổ sung chế phẩm chúng tơi trình bày bảng 4.15 51 Bảng 4.15 Hiệu bổ sung chế phẩm Axit Lacdry Butipearl lợn giai đoạn 21 - 30 ngày tuổi (n=90) Chỉ tiêu theo dõi Khối lượng lợn 21 ngày tuổi Khối lượng lợn 30 ngày tuổi Tăng khối lượng lợn giai đoạn TN Giá thành thức ăn Hiệu sử dụng thức ăn Chi phí thức ăn/kg TT Chi phí thức ăn giai đoạn TN Chi phí thuốc chữa trị Chi phí vaccine Chi giống lúc 21 ngày tuổi Tổng chi phí Tổng tiền bán lợn lúc 30 ngày tuổi Chênh lệch thu chi So sánh 52 Từ kết bảng 4.15 ta thấy: chi phí vaccine giống có giá giống nhau; chi phí thú y khác tỷ lệ mắc tiêu chảy lô khác Giá thành 1kg thức ăn cơng thức có khác nhau: cao lơ TN1: 20.660 VNĐ/kg TĂ; sau đến lô TN2 là: 20.625 VNĐ/kg TĂ; tiếp đến lô TN3 là: 20.613 VNĐ/kg TĂ thấp lơ ĐC: 20.535 VNĐ/kg TĂ Chi phí thức ăn/kg TT cao lô ĐC là: 27.517 VNĐ/kg TT, sau đến lơ TN2 là: 27.225 VNĐ/kg TT, sau đến lô TN1 là: 26.031 VNĐ/kg TT, thấp lô TN3 là: 23.923 VNĐ/kg TT Mặt khác, tổng chi phí đầu vào gần tương đương nhau, tổng tiền bán lợn thu thời điểm lô TN1 lô TN3 cao hẳn so với lô ĐC lô TN2 Chênh lệch thu chi cao lô TN3 210.03 VNĐ/con; sau lơ TN1 166.25 VNĐ/con; tiếp lô TN2 143.81 VNĐ/con lô ĐC thấp 141.11 VNĐ/con Như vậy, hiệu chăn nuôi công thức thức ăn lô TN cao lô ĐC đạt hiệu cao bổ sung 0,15% Axit Lacdry 0,05% Butipearl, sau 0,3% Axit Lacdry Riêng lơ bổ sung thêm 0,1% Butipearl có lợi nhuận cao lơ ĐC khơng đáng kể Ngồi ra, so sánh hiệu việc bổ sung Axit Lacdry Butipearl thí nghiệm thể rõ qua biểu đồ 4.6 Biểu đồ 4.6 So sánh hiệu việc bổ sung Axit Lacdry Butipearl Nhìn vào biểu đồ 4.6 ta thấy lô bổ sung 0,3% chế phẩm Axit Lacdry lô bổ sung 0,15% Axit Lacdry + 0,05% Butipearl vào thức ăn đem lại hiệu chăn nuôi cao cho lợn giai đoạn từ 21 – 30 ngày tuổi Đặc biệt lơ lợn thí nghiệm bổ sung 0,15% Axit Lacdry 0,05% Butipearl cho hiệu chăn nuôi cao Lô bổ sung 0,1% Butipearl cho hiệu khơng có ý nghĩa nhiều so với lô ĐC 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết thí nghiệm chúng tơi rút kết luận sau Thành phần hoá học số nguyên liệu thức ăn có nhiều biến động Để sản xuất thức ăn cho lợn từ – 30 ngày tuổi lựa chọn loại nguyên liệu như: Ngô, khô đậu tương lên men, khô dầu đậu tương Achentina, bột máu, whey đặc có chất lượng tốt làm thức ăn thí nghiệm Sử dụng riêng rẽ chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, hay kết hợp chế phảm Axit Lacdry Butipearl thức ăn cho lợn ảnh hưởng tới khối lượng thể lợn sau cai sữa Lô TN3 bổ sung 0,15% Axit Lacdry 0,05% Butipearl vào phần lợn tập ăn từ – 30 ngày tuổi cho khối lượng thể lợn lúc 30 ngày tuổi cao (7,91 kg/con) có sai khác có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) Sử dụng riêng rẽ chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, hay kết hợp chế phảm Axit Lacdry Butipearl thức ăn cho lợn ảnh hưởng tới hiệu sử dụng thức ăn lợn thí nghiệm Lơ TN3 bổ sung 0,15% Axit Lacdry 0,05% Butipearl có hiệu sử dụng thức ăn tốt nhất, giai đoạn từ 21 đến 30 ngày tuổi 1,13kg thức ăn/kg tăng khối lượng Tỷ lệ lợn mắc tiêu chảy thấp lơ thí nghiệm theo giai đoạn là: 21,21% 16,67% Sử dụng chế phẩm Axit Lacdry với mức bổ sung 0,3%, bổ sung kết hợp 0,15% Axit Lacdry 0,05% Butipearl cho lợn giai đoạn 21 - 30 ngày cho hiệu kinh tế chăn nuôi lợn cao sử dụng kháng sinh 0,1% Colistine 5.2 KIẾN NGHỊ Trên sở kết luận đề tài nghiên cứu, đưa số kiến nghị - Đề nghị sử dụng công thức thức ăn hỗn hợp có bổ sung thêm 0,15% Axit Lacdry + 0,05% Butipearl đàn lợn theo mẹ lợn sau cai sữa đưa vào sản xuất nhà máy để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh - Sử dụng chế phẩm Axit Lacdry kết hợp với Butipearl bổ sung thức ăn cho lợn từ - 30 ngày 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Bạch Quốc Thắng, Đỗ Ngọc Thúy, Cù Hữu Phú Nguyễn Ngọc Thiện (2010) Khảo sát số đặc tính vi khuẩn Lactobacillus điều kiện in vitro Khoa học Công nghệ kỹ thuật thú y, số XVII, số Đặng Minh Phước (2010) Nghiên cứu ứng dụng số chế phẩm acid hữu cơ, probiotic, thảo dược thay kháng sinh thức ăn heo cai sữa Luận văn thạc sĩ nông nghiệp tr 10-15 Đặng Xuân Bình (2003) Nghiên cứu chế tạo bột kháng thể lòng đỏ trứng gà (YP-99) hiệu điều trị tiêu chảy E.coli lợn theo mẹ Báo cáo khoa học Chăn nuôi Thú y 2003 – 2004 tr 219 – 323 Đinh Thị Nông (2002) Kỹ thuật chăn nuôi lợn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 157 – 160 Đỗ Thị Nga Đặng Thúy Nhung (2013) Bổ sung chế phẩm Bacillus enzyme (Probiotic) cho lợn lai Landrace x Yorkshire từ tập ăn đến 56 ngày tuổi Tạp chí Khoa học cơng nghệ chăn ni tr 10 - 16 Hoàng Toàn Thắng Cao Văn (2006) Giáo trình sinh lí vật ni NXB Nơng Nghiệp, chương tr – 7 Lê Danh Thành (2015) Bổ sung chế phẩm kháng thể Ig-Guard Swine Focus SW 12 phần ăn cho lợn (PiDu x LY) từ – 33 ngày tuổi Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 2015 tr 17 – 20 Nguyễn Như Pho Trần Thị Thu Thủy (2003) Tác dụng probiotic đến bệnh tiêu chảy lợn tr 34 - 35 Nguyễn Quốc Đạt (2015) Sử dụng Kulactic cho lợn (PiDu x LY) từ – 33 ngày tuổi Công ty TNHH lợn giống DABACO Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 2015 tr 17 - 18 10 Nguyễn Thiện Võ Trọng Hốt (2007) Kỹ thuật chăn nuôi chuồng trại nuôi lợn Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 44, 51 – 52 11 Phạm Duy Phẩm (2006) Xác định hiệu việc bổ sung chế phẩm axit hữu Ultracid Lac Dry Adimix Butyrate thức ăn cho lợn sau cai sữa đến 60 tuổi Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 2006 55 12 Phạm Quang Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Đoàn Liên Nguyễn Thị Tú (2006) Giáo trình chăn ni Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội tr 139 - 140 13 Phạm Tất Thắng cs (2001) Nghiên cứu sử dụng probiotic, axít hữu cơ, chế phẩm thảo dược làm chất bổ sung thay kháng sinh thức ăn cho lợn thịt Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 2001 14 Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai, Bùi Văn Định Bùi Thị Bích (2009) Nghiên cứu thức ăn tập ăn để cai sữa sớm lợn lai giống ngoại tr 7,8 15 Tôn Thất Sơn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thế Tường (2010) Ảnh hưởng mức Lysine thức ăn đến khả sinh trưởng lợn lai (Landrace Yorkshire) từ – 28 ngày tuổi Tạp chí Khoa học Phát triển, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 8(1) tr 90 - 97 16 Trần Thị Dân (2006) Sinh sản heo nái sinh lý heo Nhà xuất Nơng nghiệp, Nhà xuất Tp Hồ Chí Minh, tr 107 17 Trần Văn Hào, Phạm Tất Thắng, Lê Phạm Đại, Nguyễn Ngọc Thanh Yên (2009) Nghiên cứu sử dụng kháng thể E Coli phòng ngừa tiêu chảy heo theo mẹ tr - 18 Trương Lăng (2003) Cai sữa sớm lợn NXB Nông Nghiệp Hà Nội, tr 30 - 37 19 Võ Trọng Hốt, Trần Đình Miên, Võ Văn Sự, Vũ Đình Tơn, Nguyễn Khắc Tích, Đinh Thị Nơng (2000) Giáo trình chăn ni lợn Nhà xuất Nông nghiệp, tr 67 – 70 20 Vũ Đình Tơn Trần Thị Thuận (2005) Giáo trình chăn ni lợn, Nhà xuất Hà Nội, chương 3.tr 90 - 95 21 Vũ Duy Giảng (2003) Những xu hướng sử dụng thức ăn bổ sung chăn nuôi Thức ăn chăn nuôi, số 1/2003, Hiệp Hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Hà Nội tr 11 – 13 22 Vũ Duy Giảng (2008) Acid hữu bổ sung vào thức ăn ý sử dụng Tạp chí KHKT Thức ăn chăn ni, số 6/2008, HH Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Hà Nội tr Tài liệu Tiếng Anh 23 Bolduan G, Jung H, Schneider R, Block J & Klenke B (1988) Influence of propionic – and formic acid on piglets, Journal of animal physiology and animal nutrition pp 72 -78 24 Braude R (1979) Why where this work? In: Current concepts of digestion and absorption in pigs Tech Bull No Nat Inst Res Reading pp 8–9 25 Cole DJ , Beal RM and Luscombe JR (1968) The effect on performance and bacterial flora of lactic acid, propionic acid, calcicum propionate and calcicum acrylate in the drinking warter of weaned pigs Veterinary Record vol 10 pp 459-464 56 26 Eckel B., M Kirchgessner and F X Roth (1992) Influence of formic acid on daily weight gain, feed intake, feed conversion rate and digestibility: Nutritive value of organic acids in the rearing of piglets J Anim Physiol Nutr vol 67 pp 93100 27 Eidelsburger U Kirchgessner M, and Roth F X (1992) Effects of formic acid, Canxi-formate and Na-hydregen-carbonate on pH, dry matter, concentration of cacbon acids and ammoniac in different parts of the gastrointestinal tract 8th communication: Studies on nutritive effects of organic acid in piglet rearing Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition vol 68 pp 20-32 28 Frape, D L., V C Speer, V W Hays, and D V Catron (1959) The vitamin A requirement of the young pig J Nutrition vol 68 pp: 173-187 29 Freitag M., Hensche H U., Schulte-Sienbeck H and Reichel B (1998) Critical review on the use of growth promoters in animal nutrition Forschungsberichte des Fachbereichs Agrarwirtschaft Soest der Universität Gesamthochschule Paderborn vol pp 100-161 30 Gálfi, P and Bokori, J (1990) Feeding trial in pigs with a diet containing sodium n-butyrate Acta Veterinaria Hungarica vol 38 pp 17 31 Kirchgessner M and Gedek (1992) Influence of formic acid, calciumformate and sodiumhydrogencarbonate on the microflora in different segments of gastrointestinal tract, Investigations about the nutritive efficacy of arganic 73 acids in rearing of piglets Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition pp 73 - 81 32 Kirsi H Partanen and Zdzislaw Mroz (1999) Organic acids for performance enhancement in pig diets, Nutrition Research Reviews, Institute for Animal Science and Health, The Netherlands, pp: 34,35 33 Mathew AG, Sutton AL, Scheidt AB, Forsyth DM, Patterson JA, Kelly DT (1991) Effects of a propionic acid containing feed additive on performance and intestinal microbial fermentation of the weanling pigs Proceedings of the 6th International Symposium on the Digestive Physiology in Pigs PUDOC; Wageningen, The Netherlands 1991 pp 464–469 34 Miller E.R, D A Schmidt, J A Hoefer, and R W Luecke (1955) The thiamine requirement of the baby pig J Nutr vol 56 pp 423-430 35 Miller E R, D A Ullrey, C L Zutant, B V Baltzer, D A Schmidt, B H Vincent, J A Hoefer and R W Luecke (1964) Vitamin D2 requirement of the baby pig Journal of Nutrition pp 140 – 148 36 Miller B G., T J Newby, C R Stokets, D.J Hampson and F.J Bourne (1984) The importance of dietary antigen in the cause of postweaning diarrhoea in pigs Journal of Animal Science pp 1730 - 1733 57 37 Mroz, Z; Partanen, Kirsi H.; Zdzislaw (1999) Organic acids for performance enhancement in pig diets, Nutrition Research Reviews vol.12 pp 45 – 49 38 Roth F X., B Eckel, M Kirchgessner and U Eidelsburger (1992) Influence of formic acid on pH value, dry matter, concentration of volatile fatty acids and lactic acid in the gastrointestinal tract: Communication: Investigations about the nutritive efficacy of organic acids in the rearing of piglets J Anim Physiol Nutr vol 67.pp 148 39 Sheffy B E, N Drouliscos, J K Lossli, and J P Willman (1954) Vitamin A requirement of baby pigs Journal of Animal Science vol.13 pp 999 40 Thaela M J., M S Jensen, S G Pierzynowski, S Jakob and B B Jensen (1998) Effect of lactic acid supplementation on pancreatic secretion in pigs after weaning J Anim Feed Sci vol.7(suppl 1) pp.181183 Tài liệu internet 41 CTC (2011) Phòng tiêu chảy hiệu heo với kháng thể IgY IgOne-S Truy cập ngày 12/11/2015 http://www.heo.com.vn/?x/=newsdetail&n=3395&/c/=25&/g/=14&/6/5/2011/phon g-tieu-chay-hieu-qua-tren-heo-con-voi-khang-the-igy-cua-igone_s pr&-101-vent- scour-in-piglet-by-igy-of-igone_s.html 42 Đinh Xuân Phát (2013) Quản lý chương trình cho ăn nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị heo Truy cập ngày 3/2/2016 http://channuoi.com.vn/quan-lychuong-trinh-cho-an-va-nhu-cau-dinh-duong-khuyen-nghi-tren-heo-con-phan-6.html 43 Heo team (2010) Tăng trưởng heo cai sữa Truy cập ngày 15/7/2015 http://heo.com.vn/?x/=newsdetail&n=3203&/c/=101&/g/=24&date=6/7/2010&new =tang-truong-cua-heo-cai-sua growth-of-weaner.html 44 Provimi (2016) yếu tố cốt lõi cải thiện sức khỏe đường ruột heo cai sữa Truy cập ngày 10/3/2016 http://channuoivietnam.com/4yeu- cot-loi-cai-thien-suc-khoe-duong-ruot-cua-heo-con-cai-sua/ 45 Trần Văn Hào (2012) Nghiên cứu số biện pháp phòng trị bệnh tiêu chảy Ecoli heo Truy cập ngày 15/11/2015 http://iasvn.org/chuyen-muc/Nghien-cuu-mot-so-bien-phap-phong-tribenh-tieu-chay-do-Ecoli-tren-heo-con-1923.html 46 Vũ Duy Giảng (2009) Thay kháng sinh bổ sung chăn nuôi Truy cập ngày 10/10/2015 http://nongnghiep.vn/thay-the-khangsinh-bo-sung-trong-chan-nuoi-post42831.html 58 PHỤ LỤC Một số hình ảnh thí nghiệm Hình 2: Cân lợn ngày tuổi Hình 1: Lợn ngày tuổi lơ lơ TN3 (bổ sung 0,15% Axit TN1 (bổ sung 0,3% Axit Lacdry) Lacdry + 0,05% Butipearl) Hình 4: Lợn ngày tuổi lơ ĐC Hình 4: Lợn ngày tuổi lô TN2 (bổ sung 0,1% Butipearl) 59 Hình 5: Lợn 21 ngày tuổi lơ TN1 (bổ sung 0,3% Axit Lacdry) Hình 6: Cân lợn 14 ngày tuổi lô TN1 (bổ sung 0,3% Axit Lacdry) Hình 7: Lợn 21 ngày tuổi lơ ĐC Hình 8: Lợn 30 ngày tuổi lô TN2 (bổ sung 0,1% Butipearl) 60 ... ? ?Bổ sung chế phẩm Axit Lacdry Butipearl phần ăn lợn (PiDu x LY) từ – 30 ngày tuổi? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - X? ?c định hiệu việc bổ sung chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry Butipearl phần. .. bổ sung chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry Butipearl khả sinh trưởng lợn giai đoạn từ - 30 ngày tuổi 24 - Hiệu chăn nuôi việc bổ sung chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry Butipearl. .. sung chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry Butipearl khả phòng tiêu chảy lợn giai đoạn từ - 30 ngày tuổi - Nội dung 2: Ảnh hưởng việc bổ sung chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry Butipearl
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) bổ sung chế phẩm axit lacdry và butipearl trong khẩu phần ăn của lợn con (pidu x LY) từ 7 30 ngày tuổi , (Luận văn thạc sĩ) bổ sung chế phẩm axit lacdry và butipearl trong khẩu phần ăn của lợn con (pidu x LY) từ 7 30 ngày tuổi