0

skkn Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn Giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

65 358 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2021, 09:43

MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Việt Nam bước đường cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Viễn cảnh sơi động, tươi đẹp nhiều thách thức, đòi hỏi ngành Giáo dục - Đào tạo phải có đổi bản, mạnh mẽ, đồng mặt Trong đó, đặc biệt trọng đến đổi phương pháp dạy học phương tiện dạy học Chúng ta biết rằng, môn học GDCD thực chất giáo dục người, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường Đặc biệt từ trước đến sống người ln có quan hệ mật thiết với môi trường Để tồn tại, người thường xuyên tác động đến môi trường, “bắt” môi trường phải phục vụ nhu cầu người xã hội Vì vậy, dẫn đến tình trạng môi trường bị ô nhiễm nặng nề Thế giới đưa lời cảnh báo mức độ ô nhiễm, suy giảm suy thoái chất lượng môi trường chưa thay đổi nhận thức phận dân cư giới Ở Việt Nam, ô nhiễm môi trường thách thức lớn đặt cho Tuy nhiên, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nhân dân chưa coi trọng Mọi người ln có quan niệm “đó khơng phải việc mình” nên khó khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường Từ thực trạng đây, chúng tơi nhận thấy mơn học GDCD có nhiệm vụ to lớn việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường học sinh việc làm thiết thực, cụ thể gần gũi Từ đó, hành động bảo vệ môi trường lan tỏa đến người xung quanh Giáo dục người chung tay hành động mơi trường sống xanh - - đẹp Chính vậy, chúng tơi viết sáng kiến: “Sử dụng phương pháp dạy học dự án môn Giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.” Mục đích nghiên cứu đề tài Sử dụng phương pháp dạy học dự án môn giáo dục công dân nhằm tạo hứng thú, tích cực, chủ động học sinh học tập, qua phát huy lực, hình thành nhân cách đạo đức cho học sinh Đồng thời giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường học sinh lan tỏa đến người xung quanh Đối tượng nghiên cứu đề tài - Cơ sở lí luận phương pháp dạy học dự án - Cơ sở lí luận việc hình thành ý thức bảo vệ mơi trường - Hoạt động dạy học môn giáo dục công dân trường THPT Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vai trò phương pháp dạy học dự án việc nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường học sinh - Tìm hiểu nội dung chương trình mơn giáo dục cơng để xây dựng dự án phù hợp - Tìm hiểu phương pháp dạy học dự án - Tìm hiểu phương pháp dạy học theo định hướng phát huy lực người học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi, hiệu tiến trình dạy học thiết kế phân tích ưu điểm, nhược điểm phương pháp dạy học dự án Phương pháp nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu, phân tích lí luận - Điều tra, quan sát, vấn - Thực nghiệm sư phạm trường phổ thông Giả thuyết khoa học đề tài Nếu việc giảng dạy môn GDCD cấp THPT nặng lý thuyết, nghèo nàn kỹ thuật không phát huy lực hứng thú cho học sinh nên để tạo hứng thú cho học sinh việc xây dựng tiến trình dạy học dự án góp phần phát huy tính tích cực, hứng thú học sinh học tập, qua giúp em phát huy lực, ý thức thân, hình thành nhân cách đạo đức Cấu trúc sáng kiến Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục tài liệu tham khảo, sáng kiến gồm chương: Chương I: Cơ sở lí luận Chương II: Thiết kế tiến trình dạy học sử dụng phương pháp dạy học dự án vào số học môn giáo dục công dân Chương III: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN Dạy học theo phương pháp dự án 1.1 Khái niệm dạy học dự án Dạy học theo dự án hình thức dạy học, HS điều khiển giúp đỡ GV tự lực giải nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không mặt lý thuyết mà đặc biệt mặt thực hành, thơng qua tạo sản phẩm thực hành giới thiệu, cơng bố 1.2 Phân loại dạy học theo dự án 1.2.1 Phân loại theo quĩ thời gian thực dự án: - Dự án nhỏ: thực số học, từ đến - Dự án trung bình: thực số ngày (còn gọi ngày dự án) giới hạn tuần 40 học - Dự án lớn: thực với quỹ thời gian lớn, tối thiểu tuần, kéo dài nhiều tuần 1.2.2 Phân loại theo nhiệm vụ: - Dự án tìm hiểu: dự án khảo sát thực trạng đối tượng - Dự án nghiên cứu: nhằm giải vấn đề, giải thích tượng, q trình - Dự án kiến tạo: tập trung vào việc tạo sản phẩm vật chất thực hành động thực tiễn, nhằm thực nhiệm vụ trang trí, trưng bài, biểu diễn, sáng tác 1.2.3 Phân loại theo mức độ phức hợp nội dung học tập: - Dự án mang tính thực hành: dự án có tâm việc thực nhiệm vụ thực hành mang tính phức hợp sở vận dụng kiến thức, kỹ học nhằm tạo sản phẩm vật chất - Dự án mang tính tích hợp: dự án mang nội dung tích hợp nhiều nội dung hoạt động tìm hiểu thực tiễn, nghiên cứu lí thuyết, giải vấn đề, thực hoạt động thực hành, thực tiễn Ngồi cách phân loại trên, cịn phân loại theo chuyên môn (dự án môn học, dự án liên mơn, dự án ngồi mơn học); theo tham gia người học (dự án cá nhân, dự án nhóm, dự án lớp…) 1.3 Đặc điểm dạy học dự án - Định hướng thực tiễn: chủ đề dự án xuất phát từ tình thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp thực tiễn đời sống Nhiệm dự án cần chứa đựng vấn đề phù hợp với trình độ khả nhận thức người học Các dự án học tập có ý nghĩa thực tiễn xã hội, góp phần gắn việc học tập nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội Trong trường hợp lí tưởng, việc thực dự án mang lại tác động xã hội tích cực - Định hướng hứng thú người học: HS tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả hứng thú cá nhân Ngoài ra, hứng thú người học cần tiếp tục phát triển trình thực dự án - Mang tính phức hợp, liên mơn: nội dung dự án có kết hợp tri thức nhiều lĩnh vực nhiều môn học khác nhằm giải nhiệm vụ, vấn đề mang tính phức hợp - Định hướng hành động: q trình thực dự án có kết hợp nghiên cứu lý thuyết vận dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn, thực hành Thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lư thuyết rèn luyện kỹ hành động, kinh nghiệm thực tiễn người học - Tính tự lực người học: dạy học theo dự án, người học cần tham gia tích cực, tự lực vào giai đoạn q trình dạy học Điều địi hỏi khuyến khích tính trách nhiệm, sáng tạo người học GV chủ yếu đóng vai trị tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ Tuy nhiên, mức độ tự lực cần phù hợp với kinh nghiệm, khả học sinh mức độ khó khăn nhiệm vụ - Cộng tác làm việc: dự án học tập thường thực theo nhóm, có cộng tác làm việc phân cơng cơng việc thành viên nhóm Dạy học theo dự án địi hỏi rèn luyện tính sẵn sàng kỹ cộng tác làm việc thành viên tham gia, HS GV với lực lượng xã hội khác tham gia dự án Đặc điểm gọi học tập mang tính xã hội - Định hướng sản phẩm: trình thực dự án, sản phẩm tạo không giới hạn thu hoạch lí thuyết, mà đa số trường hợp dự án học tập tạo sản phẩm vật chất hoạt động thực tiễn, thực hành Những sản phẩm sử dụng, cơng bố, giới thiệu 1.4 Nguyên tắc tổ chức dạy học dự án 1.4.1 Xác định chủ đề bảo vệ môi trường học Đây bước quan trọng Chủ đề phải nằm nội dung mà người học học tập chuẩn bị học Không thể thực dự án với chủ đề mà người học chưa có tài liệu, thời gian để tự học; Chủ đề phải có nội dung bảo vệ mơi trường để thực phương pháp dạy học dự án Chủ đề phát huy ưu phương pháp dạy học dự án chủ đề thể hoạt động nhóm, cách ứng xử giải vấn đề 1.4.2 Xác định mục tiêu học tập, lập kế hoạch phương pháp dạy học dự án Dựa theo chủ đề để xây dựng mục tiêu học tập; mục tiêu phải phù hợp với mục tiêu giảng phát huy lực bảo vệ môi trường phải vấn đề cụ thể, bổ sung thêm cho mục tiêu giảng Xây dựng chủ đề bảo vệ môi trường cho học: chủ đề cụ thể, với phương pháp dạy học dự án chủ đề cụ thể giúp người học dễ tìm hiểu nhiêu Các liệu khơng phải tùy tiện đặt mà cần phải điều tra, đo đạc, chí phải có minh chứng cụ thể hình ảnh video Trọng tâm kiến thức vấn đề bảo vệ môi trường thông qua nhóm học sinh giao nhiệm vụ cụ thể 1.4.3 Giao nhiệm vụ cho nhóm thực dự án Mỗi nhóm thực dự án có từ - 10 thành viên Trong bầu nhóm trưởng, nhóm phó, thư ký thành viên tổ tự bầu chọn Các nhiệm vụ phải giao cụ thể cho nhóm Các thành viên nhóm tự phân cơng giao nhiệm vụ cho Mỗi cá nhân đảm nhận nhiệm định 1.4.4 Xác định thời gian đóng vai Giáo viên quy định thời gian hoàn thành sản phẩm lần 1, lần Sau nhóm báo cáo kết Khơng nên q thời gian gây khó khăn cho nhóm việc tìm kiếm xử lí thơng, khơng có điều kiện để trải nghiệm thực tế Cũng không nên dài nhóm khơng tập trung làm chí có nhiều nhóm qn nhiệm vụ nhóm Lưu ý: cần dự kiến thời gian thảo luận sau nhóm báo cáo kết nhóm Thời gian thảo luận phải đủ để nhóm phát biểu, nêu lên đầy đủ nhận xét, rút kinh nghiệm, đánh giá Để xác định thời gian cho dự án, tham khảo ý kiến người thực dự án (họ đề xuất sau trao đổi, hội ý với dự kiến nội dung dựa theo nhiệm vụ giao) 1.5 Các bước tiến hành dạy học theo phương pháp dự án Bước Hoạt động GV Hoạt động HS Chuẩn bị  Xây dựng câu hỏi định Làm việc nhóm để lựa  Xây dựng ý hướng: xuất phát từ nội dung chọn chủ đề dự án tưởng, học mục tiêu cần đạt Xây dựng kế hoạch dự  Lựa chọn chủ đề,  Thiết kế dự án: xác định lĩnh án: xác định công tiểu chủ đề vực thực tiễn ứng dụng nội dung việc cần làm, thời gian  Lập kế hoạch học, cần, ý tưởng tên dự dự kiến, vật liệu, kinh nhiệm vụ học tập án phí, phương pháp tiến  Thiết kế nhiệm vụ cho HS: hành phân công công làm để HS thực việc nhóm xong câu hỏi giải Chuẩn bị nguồn mục tiêu đồng thời thông tin đáng tin cậy để đạt chuẩn bị thực dự án  Chuẩn bị tài liệu hỗ trợ Cùng GV thống GV HS điều tiêu chí đánh giá dự án kiện thực dự án thực tế Thực dự  Theo dõi, hướng dẫn, đánh giá Phân công nhiệm vụ án HS q trình thực dự thành viên nhóm  Thu thập thông án tin  Liên hệ sở, khách mời kế hoạch  Thực điều cần thiết cho HS tra  Chuẩn bị sở vật chất, tạo thông tin thu  Thảo luận với điều kiện thuận lợi cho em Xây dựng sản phẩm thành viên thực dự án khác  Bước đầu thông qua sản phẩm Liên hệ, tìm nguồn giúp  Tham vấn giáo cuối nhóm HS viên hướng dẫn thực dự án theo Tiến hành thu thập, xử lý báo cáo đỡ cần Thường xuyên phản hồi, thông báo thông tin cho GV nhóm khác Kết thúc dự án  Chuẩn bị sở vật chất cho  Tổng hợp kết buổi báo cáo dự án  Theo dõi, đánh giá sản phẩm  Xây dựng sản dự án nhóm phẩm  Trình bày kết  Phản ánh lại trình học tập 1.6 Một số lưu ý tổ chức dạy học dự án - Các dự án học tập cần góp phần gắn việc học tập nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội, có kết hợp nghiên cứu lí thuyết vận dụng lí thuyết vào hoạt động thực tiễn, thực hành - Nhiệm vụ dự án cần chứa đựng vấn đề phù hợp với trình độ khả HS - HS tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả hứng thú cá nhân - Nội dung dự án có kết hợp tri thức nhiều lĩnh vực môn học khác nhằm giải vấn đề mang tính phức hợp - Các dự án học tập thường thực theo nhóm, có cộng tác làm việc phân công công việc thành viên nhóm - Sản phẩm dự án khơng giới hạn thu hoạch lý thuyết; sản phẩm sử dụng, cơng bố, giới thiệu - Dạy học dự án thích hợp để tổ chức dạy học ứng dụng kĩ thuật vật lí hay vận dụng kiến thức vật lí để giải vấn đề thực tiễn - Dạy học dự án khơng phù hợp với học địi hỏi trình bày xác, chặt chẽ hệ thống (đại lượng vật lí, định luật, thuyết vật lí) Ý thức bảo vệ môi trường môn giáo dục cơng dân 2.1 Ý thức gì? - Chủ nghĩa tâm tơn giáo cho ý thức có sống riêng, tồn tách biệt vật chất chí quy định, sinh vật chất - Chủ nghĩa vật tầm thường cho ý thức dạng vật chất - Chủ nghĩa vật cận đại thấy ý thức phản ánh giới khách quan, kết cấu ý thức song lại chưa thấy nguồn gốc xã hội vai trò xã hội ý thức - Chủ nghĩa vật biện chứng kế thừa, phát triển, khắc phục quan niệm đưa định nghĩa khoa học ý thức: + Ý thức phản ánh sáng tạo giới khách quan vào não người thông qua lao động ngôn ngữ + Ý thức toàn hoạt động tinh thần người bao gồm từ cảm giác tư duy, lý luận tri thức phương thức tồn ý thức 2.2 Đổi phương pháp dạy học nhằm nâng cao lực, ý thức người học Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Chương trình dạy học truyền thống xem chương trình giáo dục định hướng nội dung, định hướng đầu vào Chú trọng vào việc truyền thụ kiến thức, trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan nhiều lĩnh vực khác Chương trình giáo dục định hướng lực dạy học định hướng kết đầu nhằm mục tiêu phát triển lực người học: 2.2.1 Về nội dung: - Học nội dung chun mơn → có lực chun mơn: Có tri thức chun mơn để ứng dụng vận dụng học tập sống - Học phương pháp chiến lược → có lực phương pháp: lập kế hoạch học tập, làm việc có phương pháp học tập, thu thập thông tin đánh giá - Học giao tiếp xã hội → có lực xă hội: hợp tác nhóm học cách ứng xử, có tinh thần trách nhiệm khả giải mối quan hệ hợp tác - Học tự trải nghiệm đánh giá → có lực nhân cách: Tự đánh giá để hình thành chuẩn mực giá trị đạo đức 2.2.2 Chuẩn đầu ra: - Phẩm chất: Yêu gia đình quê hương đất nước, nhân ái, khoan dung, trung thực … - Năng lực chung: lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo… 10 - Ở lớp thực nghiệm dạy theo phương pháp dự án, giao nhiệm vụ ghi chép lại tồn q trình làm việc theo nhóm HS Động viên, khuyến khích giúp đỡ em kịp thời em gặp khó khăn - Sau dự án, chúng tơi phân tích lại q trình thực hiện, phân tích tính chủ động, tích cực em HS thuận lợi khó khăn mà em gặp phải q trình làm dự án - Dựa liệu thu thập được, chúng tơi thực việc phân tích kết thực nghiệm Các bước tiến hành thực nghiệm - Thiết kế tiến trình dạy học thực nghiêm lớp thực nghiệm - Các tiết thực nghiệm có mời giáo viên chun mơn đến tham gia cùng, góp ý hỗ trợ học sinh trình tiến hành tập thực nghiệm Đánh giá kết thực nghiệm 8.1 Xác định tiêu chí đánh giá 8.1.1 Đánh giá chất lượng hiệu trình Để đánh giá chất lượng hiệu q trình tơi dựa vào sản phẩm HS sau hoàn thành dự án, mức độ hứng thú, lĩnh hội kiến thức mức độ tư học sinh thông qua chất lượng câu trả lời em giáo viên phát vấn (đánh giá định tính) Ngồi nhóm tác giả cịn tổ chức thăm dị, tìm hiểu ý kiến học sinh lớp thực nghiệm việc sử dụng tập thực nghiệm trình dạy học 8.1.2 Đánh giá thái độ học tập học sinh Để đánh giá thái độ học tập học sinh nhóm tác giả dựa vào: - Kết thực dự án HS - Thái độ làm việc em trình - Khi thực báo cáo sản phẩm đánh giá khơng khí lớp học - Số học sinh tham gia báo cáo, phát biểu ý kiến 51 8.2 Kết thực nghiệm PHIẾU ĐIỀU TRA (Hứng thú học sinh sau tham gia học tập theo phương pháp dự án) Câu 1: Mức độ hứng thú em hoạt động học tập theo dự án ? A Rất hứng thú D Hứng thú C Bình thường D Khơng hứng thú Câu 2: Em thích học diễn nào? A Thầy/ chủ yếu thuyết trình B Thầy/ đọc, học trị ghi chép đầy đủ C Học tập theo dự án D Tự đọc SGK Bảng 1: Kết điều tra Tổng số phiếu điều tra 41 phiếu Câu Câu Đáp án A 20 Đáp án B 10 Đáp án C 30 Đáp án D Biểu đồ 1: Thể tỉ lệ học sinh chọn đáp án 52 PHIẾU ĐIỀU TRA ( Dùng cho lớp thực nghiệm đối chứng) Câu 1: Mức độ hứng thú học em môn giáo dục công dân? A Rất hứng thú B Hứng thú C Bình thường D Không hứng thú Bảng 2: Kết điều tra (Lớp thực nghiệm 41, Lớp đối chứng 41) Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Rất hứng thú Hứng thú Bình thường Không hứng thú 17 15 5 23 Biểu đồ 2: Thể mức độ hứng thú học sinh môn GDCD lớp thực nghiệm lớp đối chứng Qua kết thực nghiệm cho thấy với phương pháp dạy học dự án giúp học sinh hứng thú, u thích học mơn giáo dục cơng dân 8.3 Phân tích kết Đối với lớp thực nghiệm: 53 Quan sát học lớp thực nghiệm nhóm tác giả có nhận xét sau: Các em thích thú với nhiệm vụ giao, em tự mày mị, tìm hiểu, chí cịn có việc làm thiết thực như: dọn vệ sinh lớp học, trang trí lớp học cho đẹp; nói khơng với rác sân trường; trồng hoa, trồng xanh Vì vậy, lớp học ln ln sạch, đẹp Sân trường khơng mà cịn xanh mát nhờ ý thức bảo vệ môi trường HS Từ đó, hoạt động bảo vệ mơi trường có sức lan tỏa mạnh mẽ đến hầu hết HS trường Hình 7: HS lớp thực nghiệm thuyết trình quy trình thực dự án trồng rau giá đỗ 54 Hình 8: Phân loại rác Hình 9: Trồng hoa vườn trường 55 Hình 10: Trang trí lớp học Hình 11: Vệ sinh sân trường 56 Đối với lớp đối chứng: Việc dạy theo hướng truyền thụ, thơng báo kiến thức, khơng tạo khơng khí học tập, khơng kích thích hứng thú cho học sinh Học sinh tiếp thu kiến thức cách thụ động, khơng hào hứng tìm hiểu nội dung học, ý thức bảo vệ mơi trường cịn hạn chế tượng vứt giấy rác bừa bãi, cách phân loại rác, cảnh quan lớp học chưa xanh- sạch- đẹp Kết luận chương III Sau đợt thực nghiệm sư phạm, qua tổ chức, theo dõi phân tích diễn biến dạy thực nghiệm kết hợp trao đổi với giáo viên học sinh sau dạy nhóm tác giả có nhận xét sau đây: Việc áp dụng phương pháp dạy học dự án giúp học sinh hứng thú, tích cực học tập hơn, khơng cịn giáo dục em tình yêu thiên nhiên ý thức bảo vệ môi trường Kiến thức học sinh nắm vững đầy đủ Như vậy, sử dụng phương pháp dạy học dự án giúp học sinh hứng thú, hoạt động theo nhóm mà cịn rèn luyện tính tự học, hoạt động nhóm, khả trình bày, thuyết trình học sinh 57 KẾT LUẬN Các kết sáng kiến Sau thời gian nghiên cứu, đối chiếu với mục đích ban đầu đề ra, nhóm tác giả thấy sáng kiến hồn thành nhiệm vụ đặt ra: Trình bày sở lí luận phương pháp dạy học dự án Trên sở vận dụng lí luận phương pháp dạy học dự án, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Chúng thiết kế số giáo án minh họa Việc xây dựng dự án chủ đề bảo vệ môi trường học tập mơn GDCD chương trình lớp 11 trang bị cho người học kiến thức kĩ cần thiết để bảo vệ môi trường Các kiến thức, kĩ tích hợp, lồng ghép bổ trợ cho giúp học sinh không hiểu sâu mà cịn thực hành tạo sản phẩm sống hàng ngày Tổ chức thực nghiệm có đối chứng, kết cho thấy học sinh học theo phương pháp dạy học dự án làm cho học sinh động, hấp dẫn Từ em học sinh hứng thú, tích cực, chủ động học tập hoạt động nhóm, phát huy nhiều lực thân so với phương pháp dạy học thông thường Một số đề xuất, khuyến nghị Để giáo viên tổ chức hoạt động sử dụng phương pháp dạy học dự án nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường học sinh diễn thuận lợi, hiệu hơn, đề nghị Đối với nhà trường: Cần quan tâm, khuyến khích giáo viên tổ chức dạy học theo phương pháp dự án, trang bị thêm phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc thực hành dự án Đối với giáo viên: Không ngừng học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm Tích cực đổi phương pháp dạy học nhằm phát triển lực học sinh 58 Trên sáng kiến viết, không chép nội dung người khác Đức Hợp, ngày tháng năm 2019 Các tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền Hoàng Sinh Căn Nguyễn Thị Hiệp 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Nguyễn Hữu Khải (Chủ biên) tài liệu " Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ môn GDCD THPT”, NXBGD Việt Nam Đinh Văn Đức ( Tổng chủ biên – 2010 ), "Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ môn Giáo dục công dân lớp 11”, NXB Đại học sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn: Tài liệu phương pháp dạy học theo hướng tích hợp NXB Trường Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh Phạm Hữu Tịng, Chiến lược dạy học giải vấn đề, tổ chức định hướng tìm tịi sáng tạo giải vấn đề tư khoa học học sinh, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội Phạm Viết Vượng, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Chín phương pháp giảng dạy học năm 2016 (vnexpress.net) Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học (https://tusach.thuvienkhoahoc.com) Sách giáo khoa giáo dục công dân 11 NXB Giáo dục, năm 2007 10 Sách giáo viên giáo dục công dân 11 NXB Giáo dục, năm 2007 11 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình, sách giáo khoa mơn GDCD 11 NXB Giáo dục, năm 2007 12 Bài tập GDCD 11 NXB Giáo dục, năm 2008 13 Nghị số 29- NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị TW khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 60 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT GV………………………… Giáo viên HS………………………… Học sinh NL………………………… Năng lực TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng SGK……………………… Sách giáo khoa SGV……………………… Sách giáo viên GDCD……………………… Giáo dục công dân THPT……………………… Trung học phổ thông GD& ĐT…………………… Giáo dục Đào tạo SDNN……………………… Sử dụng ngôn ngữ GDBVMT……………………Giáo dục bảo vệ môi trường 61 MỤC LỤC MỞ ĐẦU…………………………………………………….…… ………… Lí chọn đề tài……………………………………………………… …… 2 Mục đích nghiên cứu đề tài…………………………………………… … 3 Đối tượng nghiên cứu đề tài………………………………… ………… Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài…………………………………….……….… Phương pháp nghiên cứu đề tài………………………………………….… Giả thuyết khoa học đề tài……………………………………….…… Cấu trúc luận sáng kiến……………………………………………….…… CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÍ LUẬN……………………………………………… Dạy học theo dự án………………………………………………………… 1.1 Khái niệm dạy học theo dự án 1.2 Phân loại dạy học theo dự án ……… ……………………………… 1.3 Đặc điểm dạy học theo dự án ……………………………… ….……… 1.4 Nguyên tắc dạy học theo dự án ………………………………………… 1.5 Các bước tiến hành……………………………………………… …… 1.6 Một số lưu ý tố chức dạy học dự án .10 Ý thức bảo vệ môi trường……………… 11 Tác dụng phương pháp dạy học dự án………………… … ….… .13 3.1 Dạy học dự án góp phần đổi PPDH ……………………….…………13 3.2 Dạy học dự án làm cho học tập BVMT có ý nghĩa …………… … 14 3.3 Dạy học dự án tạo môi trường thuận lợi giúp người học rèn luyện, phát triển………………………………… ……….…….14 3.4 Dạy học dự án phát huy tính tích cực, sáng tạo người học…….… …15 3.5 Dạy học dự án giúp người học phát triển khả giao tiếp…………… 16 Kết luận chương I…………………………………………………… …… 16 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO MỘT SỐ BÀI HỌC MÔN GDCD LỚP 11 …………… … 17 Một số tiết học sử dụng phương pháp dạy học dự án………………… … 17 62 1.1 Một số dự án………………………………………………….… ……… 18 1.2 Một số tiết dạy……………………………………………….… ……… 19 Phụ lục số dự án ………………………………………… ….…… .32 2.1 Dự án trồng rau vườn trường……………………… ……… … 32 2.2 Dự án ngâm giá đỗ……………………………………………………… 35 2.3 Dự án phân loại rác…………………………………………………… .38 2.4 Dự án vườn hoa …………………………………………………… 41 2.5 Dự án trang trí lớp học…………………………………………………….44 2.6 Dự án vệ sinh trường lớp……………………………………………… 47 CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM…………………… ……… .50 Mục đích thực nghiệm sư phạm……………………………… ……… 50 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm…………………………… …….…… .50 Đối tượng thực nghiệm sư phạm………………………… ……… 50 Thời gian thực nghiệm…………………………………….……… 50 Những thuận lợi khó khăn gặp phải cách khắc phục làm thực nghiệm sư phạm………………………………… …………… 51 5.1 Thuận lợi…………………………………………………….…….……….51 5.2 Khó khăn………………………………………………….………………51 5.3 Cách khắc phục……………………………………………….……… 51 Phương pháp thực nghiệm sư phạm……………………….…………… .51 Các bước tiến hành thực nghiệm…………………………….………… 52 Đánh giá kết thực nghiệm…………………………….…………… .52 8.1 Xác định tiêu chí đánh giá………………………………….………… .52 8.2 Đánh giá thái độ………………………………………….… ……… .53 8.3 Phân tich kết quả…………………………………………………… 55 Kết luận chương III………………………………………………………….58 KẾT LUẬN…………………………………………………………………….59 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… .61 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT………………………………… .62 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG: THPT ĐỨC HỢP …………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tổng điểm…………Xếp loại………………… 63 TM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CHỦ TỊCH- HIỆU TRƯỞNG HÀ QUANG VINH 64 65 ... pháp dạy học dự án vào số học môn giáo dục công dân 15 CHƯƠNG II THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO MỘT SỐ BÀI HỌC MÔN GDCD LỚP... Luật bảo vệ môi trường Tác dụng phương pháp dạy học dự án việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 3.1 Dạy học dự án góp phần đổi phương pháp dạy học, thay đổi phương thức đào tạo - Học tập dự án. .. chuyên môn (dự án môn học, dự án liên mơn, dự án ngồi mơn học) ; theo tham gia người học (dự án cá nhân, dự án nhóm, dự án lớp? ??) 1.3 Đặc điểm dạy học dự án - Định hướng thực tiễn: chủ đề dự án xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn Giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.,

Từ khóa liên quan