0

157. On tap ve phan so

9 12 0
  • 157. On tap ve phan so

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2021, 01:04

giáo án toán lớp 4 tiết 157 . ôn tập về phân số Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Toán : KiĨm tra bµi cị Tính 36 x 25 x = 36 x 100 = 3600 9700 :100 + 36 x12 = 97 + 432 = 529 Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Toán : Tiết 159 : Ôn tập phân số Bài tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A H×nh 1 phân số phần tơ màu hình nào? B H×nh C H×nh = 10 D H×nh Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Tốn : Tiết 159 : Ơn tập phân số Bài tập 2: Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm: 10 10 … … 10 10 10 … 10 10 … 10 10 Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Tốn : Tiết 159 : Ơn tập phân số Bài tập 3: Ta có: Rút gọn phân số: 12 : = = Hay: 18 : 18 4:2 = = = 40 40 : 20 10 12 Ta có: 4:4 = = 40 40 : 10 Ta có: 18 18 : = = 24 24 : 12 18 18 18 : = = = 24 24 : 12 12 18 20 60 ; ; ; ; 18 40 24 35 12 12 : = = 18 : Ta có: 20 20 : = = 35 35 : Ta có: 60 60 : 12 = = =5 12 12 : 12 60 60 : 20 = = = =5 12 12 : Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Tốn : Tiết 159 : Ơn tập phân số Bài tập 4: a) Quy đồng mẫu số phân số: Ta cã: 2 × 14 = = 5 × 35 3 × 15 = = 7 × 35 b) 15 45 c) giữ nguyên phân số 45 6:3 = = 45 45 : 15 giữ nguyên phân số Ta cã: 4 × 12 = = 15 15 × 45 Ta cã: ; Ta cã: 1 15 1× × 15 = = 2 × × 30 1× × = = 5 × × 30 1× × 10 = = 3 × × 30 Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Tốn : Tiết 159 : Ơn tập phân số Bài tập 5: 1 theo thứ ; tự;tăng dần ; 2 Sắp xếp phân số Nhỏ Lớn Ta thấy: 1 〈 3 〈 2 So sánh hai phân số tử số So sánh hai phân số mẫu số Các phân số xếp theo thứ tự tăng dần là: ; ; ; Bắt đầu Ainhanh-Aiđúng TRÒ CHƠI: Hãy khám phá câu hỏi bí mật ẩn sau vật: - Lấy tử số mẫu số phân số thứ Khi tử số bé mẫu Muốn quy đồng mẫu số hai phân ta Khi phân số bé số (1) ? nhân với mẫu số phân số thứ hai làm ? - Lấy tử số mẫu số phân số thứ hai nhân với mẫu số phân số thứ - Tử số lớn mẫu phân -sốKhilớnnàohơn phân lớn mộtsố(1) -(1 )? Tử số mẫu số phân số - Khi nàosố phân bằngmột một(1) (1) ? T¹m T¹m biệt biệt Hẹn Hẹn gặp gặp lại lại ... Bài tập 5: 1 theo thứ ; tự;tăng dần ; 2 Sắp xếp phân số Nhỏ Lớn Ta thấy: 1 〈 3 〈 2 So sánh hai phân số tử số So sánh hai phân số mẫu số Các phân số xếp theo thứ tự tăng dần là: ; ; ; Bắt đầu Ainhanh-Aiđúng
- Xem thêm -

Xem thêm: 157. On tap ve phan so,