0

(Sáng kiến kinh nghiệm) một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

14 37 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2021, 19:31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xuyên a) Tác giả sáng kiến đồng tác giả sáng kiến (nếu có): NGUYỄN THỊ TỐN - Ngày tháng năm sinh: 23/11/1978 Nam, nữ: Nữ - Đơn vị công tác (hoặc hộ thường trú): Trường Tiểu học Tam Hợp – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc - Chức danh: Giáo viên - Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm - Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến (ghi rõ đồng tác giả, có) b) Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Nguyễn Thị Toán c) Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng; mô tả chất sáng kiến; thơng tin cần bảo mật (nếu có): - Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.” - Lĩnh vực áp dụng: Đã áp dụng lớp trường Tiểu học - Mô tả sáng kiến: *Về nội dung sáng kiến: Việc dạy đọc cho học sinh Tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt, đọc tốt có tác dụng tích cực việc lĩnh hội tác phẩm văn chương, học tìm hiểu tự nhiên xã hội, đồng thời góp phần lớn vào việc hình thành nhân cách học sinh, từ học sinh có thuận lợi việc lĩnh hội tri thức lúc, nơi, lĩnh vực Các mức đọc như: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc rõ ràng rành mạch, đọc lưu lốt, đọc diễn cảm khó Đối với lớp việc rèn đọc diễn cảm dần trọng Đọc diễn cảm đọc mức độ nghệ thuật đọc thần thái tác phẩm, đọc lột tả nội dung tư tưởng tác giả miêu tả thức tỉnh thái độ định người nghe, diễn tả tình ý mà nhà văn ký thác Kỹ đọc diễn cảm sở làm nên chất lượng đọc lĩnh hội kiến thức Nhiệm vụ đọc diễn cảm nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng học sinh làm giàu vốn kiến thức ngôn ngữ văn học, vốn sống, giáo dục tình cảm thẩm mĩ cho học sinh Tiểu học Hơn rèn luyện kỹ đọc chất lượng đọc- chìa khóa để vào kho tàng văn hóa nhân loại “đặt sở ban đầu cho việc hình thành phát triển nhân cách người, đặt tảng vững cho giáo dục phổ thơng cho tồn hệ thống giáo dục quốc dân.” Như việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh vấn đề cần nghiên cứu Trên sở thực tiễn kinh nghiệm tơi có q trình giảng dạy thấy hình thành kỹ đọc diễn cảm tổng hợp kỹ đọc đúng, đọc nhanh đọc chuẩn Tiếng Việt, kỹ phân tích thể văn hóa, kỹ đọc truyền cảm thơng qua ngữ điệu thích hợp kỹ giao tiếp Do tơi thấy việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh vấn đề cần thiết, việc thực đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.” thiết thực: Xác định, đánh giá lại nội dung biện pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp - Qua nêu lên nội dung biện pháp khoa học, tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt môn văn học quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng * Thực tế Học sinh lớp có điều kiện định để hình thành hồn thiện kỹ đọc diễn cảm Đây lớp chọn, em em cán công chức, công nhân thân có tư chất tốt, đời sống vật chất đầy đủ, bố mẹ quan tâm đến việc học hành Thực tiễn dạy học cho thấy học sinh lớp 5D có khả ban đầu đọc thông viết thạo Phần lớn em đọc hanh lưu lốt văn ngắn (khoảng 250 tiếng) chưa thể nắm nội dung văn Những khả hình thành suốt trình học tập rèn luyện từ lớp Đã có số em biết phát âm chuẩn Chỉ có số học sinh phát âm lẫn lộn phụ âm n/l; ch/tr; s/x; d/r/gi Phần lớn học sinh chưa nói chuẩn ngữ điệu Tiếng Việt, em có giọng nói dễ nghe truyền đạt thơng tin đơn giản lời nói cho đối tượng giao tiếp hiểu năm bắt thơng tin cách bình thường Một số em bước đầu có khả giao tiếp với người đối thoại tưởng tượng Đó em có khiếu kể chuyện Nhìn chung động tác bổ trợ em chưa tự nhiên, phù hợp cho Nói tóm lại, học sinh phải rrèn luyện kỹ sở vững vàng phải giáoviên dạy học phương pháp tự luyện tập cách kiên trì, bền bỉ hình thành hoàn thiện kỹ đọc diễn cảm Những khả ban đầu tạo điều kiện thuận lợi để học sinh học tập rèn luyện, hình thành kỹ đọc diễn cảm cách nhanh chóng có kết cao *Thực trạng vấn đề (tồn nguyên nhân chủ yếu) * Khảo sát khả ban đầu học sinh lớp 5D: Khảo sát khả ban đầu học sinh mặt: + Khảo sát khả đọc đúng: Cho học sinh đọc thành tiếng văn “Hoa học trò ” (Tiếng Việt lớp tập 2) thơ “ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông Đà” (Tiếng Việt lớp tập 2) Giáo viên đánh giá mặt: Đọc âm vị (phụ âm đầu, vần, điệu) ngắt nghỉ chỗ Kết kết khảo sát phản ánh sau: Lớp 5D Số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành HS SL % SL % SL % 27 25,9 16 59,2 14,9 + Khảo sát khả đọc nhanh: Cho học sinh đọc đoạn văn khó “Vùng này…bức tranh thủy mặc”( Bài Phong cảnh Pắc Bó- Tiếng Việt lớp tập 2) Giáo viên đánh giá mặt: đọc trơn (đọc có rõ tiếng, rõ từ, cụm từ khơng? Ngắt nghỉ có chỗ, dấu câu khơng? Cường độ có vừa phải khơng?) đọc lưu lốt (đọc có nhanh khơng? Có bị vấp không?) Kết kết khảo sát phản ánh sau: Lớp 5D Số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành HS SL % SL % SL % 27 11,1 18 66,7 22,2 + Khảo sát khả phân tích ngữ điệu làm động tác bổ trợ: Cho học sinh đọc văn có đủ kiểu câu, “Người thợ lặn” (Tiếng Việt lớp tập 2) Giáo viên đánh giá mặt: Sắc thái giọng đọc có phù hợp với nội dung đoạn, hay khơng? Ngữ điệu có phù hợp với kiểu câu không? Cử điệu bộ, nét mặt, ánh mắt có phù hợp cách tự nhiên khơng? Có gượng ép khơng? Kết kết khảo sát phản ánh sau: Lớp 5D Số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành HS SL % SL % SL % 27 3,7 17 62,9 33,4 + Khảo sát khả phân tích nội dung cảm thụ văn bản: Cho học sinh đọc thầm tìm hiểu nội dung văn, thơ sách giáo khoa “Giữ đê, Qua cầu sông Đuống” Giáo viên đưa số câu hỏi để kiểm tra nội dung bài: Cái làm em cảm xúc?, kiện bật, giải thích số từ ngữ bài… Kết kết khảo sát phản ánh sau: Lớp Số Hoàn thành tốt Hoàn thành SL SL % % Chưa hoàn thành SL % 5D HS 27 18,5 14 51,9 29,6 + Khảo sát khả giao tiếp: Cho học sinh chọn đọc văn, thơ sách giáo khoa Giáo viên đánh giá mặt: Thái độ người đọc nhân vật tác phẩm có phù hợp khơng? Có truyền cảm khơng? Người nghe có phản ứng không? Kết khảo sát phản ánh sau: Lớp 5D Số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành HS SL % SL % SL % 27 14,8 17 62,9 22,3 + Khảo sát khả đọc truyền cảm thơng qua ngữ điệu thích hợp: cho học sinh đọc văn “I-u-ga”, thơ “Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông Đà” Giáo viên đánh giá mặt: Âm sắc, ngắt giọng lơ gíc, ngắt giọng biểu cảm, nhịp độ, trọng âm, cao độ, âm lượng Kết khảo sát phản ánh sau: Lớp 5D Số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành HS SL % SL % SL % 27 0 18 66,6 33,4 Tóm lại: Qua khảo sát đánh giá khả ban đầu học sinh lớp 5D cho thấy học sinh có kỹ sở cho việc rèn luyện đọc diễn cảm tỉ lệ hoàn thành tốt đạt 10,4 % ,tỉ lệ chưa hoàn thành 25,9 %, chủ yếu hoàn thành 63,7% Nghĩa học sinh lớp 5D có khả định Trong khả đọc tốt Tiếp đến khả giao tiếp khả đọc nhanh Yếu khả đọc truyền cảm thông qua ngữ điệu thích hợp Sau khả phân tích ngữ điệu làm động tác bổ trợ, khả phân tích cảm thụ văn tạm nhìn chung khả ban đầu học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập rèn luyện kỹ đọc diễn cảm học sinh lớp 5D Xuất phát từ sở lý luận tình hình thực tế đọc diễn cảm lớp Tôi xin đề xuất “Một số biện pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.” *Các biện pháp thực Biện pháp thứ nhất: Cung cấp lý thuyết kỹ Bất kỳ hoạt động muốn thực cách nhanh nhạy, xác, thục, nhuần nhuyễn, người phải cung cấp lý thuyết kỹ hoạt động Lý thuyết kỹ thực chất lý thuyết thao tác Lý thuyết hoạt động người phải nắm trướckhi tiến hành hoạt động luyện tập Trong q trình giảng dạy, tơi trực tiếp hướng dẫn lý thuyết kỹ sở đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5D Biện pháp thực nội dung rèn luyện kỹ sở nêu Từ tiến hành, rèn luyện cho học sinh kỹ đọc đọc chuẩn Tiếng Việt, sau kỹ phân tích ngữ điệu làm động tác bổ trợ, kỹ phân tích cảm thụ văn bản, kỹ giao tiếp cuối kỹ đọc truyền cảm thơng qua ngữ điệu thích hợp Cũng có kỹ tiến hành đồng thời thời gian Trong kỹ sở cung cấp đầy đủ kiến thức lý thuyết kỹ Trong nêu rõ mục đích ý nghĩa, nội dung, thao tác cách thực hoạt động hình thànhd kỹ Trong giảng dạy lý thuyết kỹ năng, tơi coi trọng ví dụ minh họa, thao tác mẫu giúp cho học sinh hiểu lý thuyết kỹ sau đưa tập cho học sinh luyện tập Trong học lý thuyết kỹ năng, học sinh vừa nghe vừa hình dung tưởng tượng thao tác hoạt động ghi chép kiến thức then chốt Giáo viên minh họa thao tác cụ thể, học sinh nắm lý thuyết kỹ hướng dẫn luyện tập giáo viên thuận lợi tự luyện tập học sinh dễ dàng Biện pháp thứ hai: Hướng dẫn học sinh luyện tập kỹ sở: Sau cung cấp kiến thức kĩ học sinh bước vào hoạt động rèn luyện Giáo viên phải hướng dẫn trực tiếp đến đối tượng học sinh sở học sinh nắm lý thuyết kỹ quan sát thao tác mẫu học lý thuyết, sở tập thực hành kỹ phân tích ngữ điệu làm động tác bổ trợ, phân tích để cảm thụ văn bản, đọc truyền cảm thông qua ngữ điệu thích hợp, kỹ giao tiếp Về thời gian luyện tập, buổi học kỹ hướng dẫn học sinh luyện tập ln kỹ thời gian luyện tập phải bố trí nhiều thời gian học lý thuyết Cứ tiết lý thuyết nên dành - tiết thực hành Trong hướng dẫn trực tiếp, dựa sở luyện tập kỹ năng, có đưa thao tác mẫu cách tỉ mỉ cụ thể để học sinh nắm được, phải làm làm lại nhiều lần thao tác khó cho học sinh nắm kỳ thơi Sau nắm được, học thao tác mẫu học sinh luyện tập, làm làm lại thao tác thục Biện pháp thứ ba: Quản lý học sinh luyện tập Trong q trình rèn luyện kỹ sở, tơi ý đến biện pháp quản lý học sinh tự luyện tập Tôi cung cấp kiến thức kiến thức, kỹ năng, trực tiếp hướng dẫn học sinh luyện tập phải yêu cầu học sinh tự luyện tập để hình thành hồn thiện kỹ Phải có biện pháp quản lý khơng học sinh tự do, không ý đến luyện tập luyện tập qua loa đại khái kỹ bị mai Có thể chia nhóm tự luyện tập, có quản lý nhóm trưởng, tổ trưởng Khi tổ chức tự luyện tập, tơi giao nhiệm vụ cụ thể , tập cụ thể rèn luyện kỹ tổ chức lớp học để giáo viên quản lý học sinh, không cho học sinh lại, ngồi chơi nô đùa Tất học sinh phải tham gia luyện tập quản lý giáo viên Biện pháp cần phải ý đến thời gian tự luyện tập Thời gian tự luyện tập học sinh kéo dài suốt trình học tập trung thời gian đầu tập luyện nên cần bố trí cho hợp lý Có thể luyện tập dứt điểm kỹ tập song song kỹ sở để phát huy tính tích cực chủ thể Nên giao thêm tập rèn luyện kỹ cho học sinh nhà tự luyện tập nên tổ chức thành nhóm để em quản lý, giúp đỡ luyện tập Thời gian luyện tập kỹ năng, kỹ sở phải đảm bảo thời gian luyện tập yếu tố định hình thành kỹ sở Nếu luyện tập mà khơng đảm bảo thời gian khơng khơng hình thành kỹ mà khơng thể hồn thiện sở, cần phải luyện tập với thời gian lâu dài, tự rèn luyện cách kiên trì nhẫn nại Biện pháp quản lý học sinh tự luyện tập kỹ sở đọc diễn cảm chặt chẽ hiệu cao nhiêu Công việc quản lý phải đồng bộ, có kết hợp với nhà trường với gia đình học sinh Hơn phải tạo thi đua, hàng tháng nên có tổ chức thi đọc diễn cảm, có chế độ khen thưởng thích đáng để khích lệ học sinh hăng hái luyện tập để hình thành hoàn thiện kỹ cách nhanh Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến áp dụng cho tất học sinh Tiểu học nói chung HS trường lớp 5D nói riêng chủ yếu Tập đọc a, Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả Qua gần năm thực đạo triển khai biện pháp rèn kĩ diễn cảm cho học sinh lớp 5, nhiều cịn gặp khó khăn Nhưng với cố gắng nỗ lực giáo viên học sinh nên chất lượng giáo dục đạo đức học sinh lớp năm học 2017 - 2018 đạt khả quan Cụ thể là: Trước áp dụng sáng kiến đọc diễn cảm học sinh lớp trước áp dụng sáng kiến - HS chưa nắm cách đọc diễn cảm: 35 % - HS chưa có kĩ đọc diễn cảm: 45 % - HS chưa ham thích, say mê đọc diễn cảm: 40 % Sau áp dụng sáng kiến đọc diễn cảm học sinh lớp 5D trước áp dụng sáng kiến - HS nắm cách đọc diễn cảm: 92 % - HS có kĩ đọc diễn cảm: 85 % - HS ham thích, say mê đọc diễn cảm: 90 % b, Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Thực hình thức rèn luyện học sinh qua học yếu tố quan trọng Để phù hợp với xu hướng phát triển đất nước Để thực tốt việc áp dụng thực tế vào dạy học tiểu học cần lưu ý tiến hành đổi cách đồng hiệu số vấn đề sau: * Công tác quản lý Quán triệt chủ trương ngành đổi phương pháp, cách thức dạy học, nhằm nâng cao nhận thức cho cán quản lý giáo dục đặc biệt giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp, như: tổ chức luyện đọc, hoạt động giáo dục diễn cách nhẹ nhàng, tự nhiên - hiệu chất lượng * Đội ngũ giáo viên Cần bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Nhằm trang bị cho giáo viên động, sáng tạo biết vận đục luyện tập, thực hành cho học sinh tiết truy dầu + Tổ chức tạo điều kiện cho giáo viên học chuẩn chuẩn + Xây dựng chuyên đề môn Tập đọc + Đổi nâng cao sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ khối, … * Cơ sở vật chất: Trang bị đầy đủ SGK, sách tham khảo giáo viên, đồ dùng học tập, thiết bị dạy – học - Trở với giáo viên nay, việc động, sáng tạo, biết tìm tịi phát cách thức dạy học vấn đề thu hút tác động đến cá nhân Mỗi nội dung dạy học đảm bảo thành cơng, việc đổi phương pháp, hình thức luyện tập phải đặt, lên vị trí hàng đầu “kim nam” cho việc dạy học ngày đ) Về khả áp dụng sáng kiến cho đối tượng, quan, tổ chức người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) Số Tên tổ chức/cá TT nhân Nguyễn Thị Toán Địa Phạm vi/Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Trường Tiểu học Tam“Nội dung biện pháp rèn Hợp kĩ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.” Tôi làm đơn trân trọng đề nghị Hội đồng sáng kiến xem xét công nhận sáng kiến Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ người khác hồn tồn chịu trách nhiệm thơng tin nêu đơn Tam Hợp, ngày 24 tháng 01 năm 2019 NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Toán 10 11 CƠ QUAN/ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TAM HỢP Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:…… Tam Hợp, ngày 25 tháng năm2019 BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ NGHỊ CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến huyện Bình Xuyên Trường Tiểu học Tam Hợp nhận đơn đề nghị công nhận sáng kiến Ơng (bà): Nguyễn Thị Tốn - Ngày tháng năm sinh: 23/11/1978 Nam, nữ: Nữ - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tam Hợp - Chức danh: Giáo viên - Trình độ chun mơn: Đại học Sư phạm - Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến (ghi rõ đồng tác giả, có) - Chủ đầu tư tạo sáng kiến (nếu có): Nguyễn Thị Tốn - Tên sáng kiến: “Biện rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp qua truy bài.” - Lĩnh vực áp dụng: Đã áp dụng lớp 5A trường Tiểu học Tam Hợp Sau nghiên cứu đơn đề nghị công nhận sáng kiến - Tôi tên là: Triệu Thị Minh Hồng - Chức vụ: Phó hiệu trưởng Thay mặt Trường Tiểu học Tam Hợp nhận xét, đánh sau: 12 1.Đối tượng công nhận sáng kiến: Là giải pháp giải pháp nêu đây: Giải pháp ứng dụng tiến kỹ thuật: Đưa hệ thống biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học Nhận xét, đánh giá nội dung sáng kiến: a) Đảm bảo tính mới, tính sáng tạo: - Khơng trùng với nội dung giải pháp đơn đăng ký sáng kiến nộp trước; - Chưa bị bộc lộ công khai văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức vào thực được; - Không trùng với giải pháp người khác áp dụng áp dụng thử, đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến chuẩn bị điều kiện để áp dụng, phổ biến; - Chưa quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực b) Giải pháp có khả mang lại lợi ích thiết thực: - Mang lại hiệu kinh tế: Tiết kiệm thời gian nguồn nhân lực - Mang lại lợi ích xã hội: Các em rèn kĩ đọc đọc hay qua cảm nhận hay, đẹp, chân, thiện, mỹ qua tác phẩm, văn đoạn văn mà em đọc Qua việc thường xuyên tham gia vào việc đọc truy học sinh nâng cao rõ rệt, em nhanh nhẹn, động, tự tin giao tiếp , học tập c) Về khả áp dụng sáng kiến cho đối tượng, quan, tổ chức nào: Áp dụng rộng rãi cho học sinh Tiểu học nói chung học sinh lớp Kiến nghị đề xuất: - Nêu rõ đề xuất mình: Đề nghị cơng nhận sáng kiến kinh nghiệm “Biện rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp ” 13 - Trường Tiểu học Tam Hợp đề nghị Hội đồng sáng kiến xét công nhận sáng kiến “Biện rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5.” Xin trân trọng cảm ơn./ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên) 14 ... ? ?Một số biện pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5. ” thiết thực: Xác định, đánh giá lại nội dung biện pháp rèn luyện kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp - Qua nêu lên nội dung biện pháp. .. đầu học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập rèn luyện kỹ đọc diễn cảm học sinh lớp 5D Xuất phát từ sở lý luận tình hình thực tế đọc diễn cảm lớp Tôi xin đề xuất ? ?Một số biện pháp rèn luyện. .. đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5D Biện pháp thực nội dung rèn luyện kỹ sở nêu Từ tiến hành, rèn luyện cho học sinh kỹ đọc đọc chuẩn Tiếng Việt, sau kỹ phân tích ngữ điệu làm động tác bổ trợ, kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: (Sáng kiến kinh nghiệm) một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 ,

Từ khóa liên quan