0

Giáo án lớp 3 Tuần 12

43 18 0
  • Giáo án lớp 3 Tuần 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 16:24

Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb TOÁN Luyện tập I MỤC TIÊU: - Thuộc bảng trừ học để tính nhẩm Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100 Biết tìm số bị trừ, tìm số trừ - Rèn kĩ tính tốn cho học sinh - Tập phát hiện, tìm tòi chiếm lĩnh kiến thức HS tự giác , tích cực học tập II ĐỒ DÙNG: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Khởi động - Để mở đầu cho tiết học hôm nay, cô mời - HS lớp đứng lên hát bài: Tập đứng lên tham gia khởi động đếm:Nào bạn đây, ta hát hát Tập đếm chung nào, mời bạn giơ tay ta đếm cho thật Một với hai, hai thêm hai bốn, bốn với năm, năm ngón tay Luyện tập: - Trong tuần vừa qua em - HS nêu: 11 trừ số; 12 trừ học bảng trừ nào? số; 18 trừ số - Vậy tiết học hơm trị luyện tập bảng trừ - 3HS nhắc lại  GV ghi Luyện tập - GV cho HS nêu miệng số phép tính - HS nêu nối tiếp bảng trừ học - HSTL: Tách số sau Tại em biết 11- = 5? - HSTL Vậy 11 - = ? - HSTL: em lấy + = 14 Tại em biết 14 - = 5? - HS làm việc nhóm đơi: - GV cho HS hỏi đáp số phép tính VD HS1 hỏi: 15 - = ? bảng trừ học? HS2 trả lời: 15 - = - GV gọi HS nêu nối tiếp số phép trừ? - 6HS nêu nối tiếp - Bạn giỏi đọc to bảng trừ học? 2, 3HS đọc - GV viết bảng: 15 - = 12 - = 17 - = 14 - = 18 - = 16 - = - GV gọi HS nêu kết phép tính bảng - GV cho lớp đọc ĐT Em nêu cách nhẩm phép tính 15 - ? - 1HS nêu - HS nhận xét - Lớp đọc ĐT - HS nêu: Em tách 8, lấy 15 trừ 10, 10 trừ - HS nêu: bảng 17 tách số sau; Bảng 17, 18, tách số sau? Em có nhận xét số trừ phép tính cột 2? Các số bị trừ nào? Số trừ không đổi, số bị trừ tăng lên đơn vị hiêụ nào? * KL: Khi số trừ không đổi, số bị trừ tăng lên đơn vị hiệu tăng lên nhiêu đơn vị Các em ghi nhớ điều để vận dụng vào làm tập tiết tăng Cơ trị tìm hiểu làm xong tập  Bài 1: Tính nhẩm - Để vận dụng phép trừ bảng trừ học cô em chuyển sang tập số - GV ghi bảng Bài 2: Tính (cột 1, 2, 5) - Các em suy nghĩ lập phép trừ số có hai chữ số trừ cho số có chữ số, bạn giỏi lập cho cô phép tính - GV gọi HS lên bảng - GV gọi HS nhận xét làm bảng con, bảng lớp - Cả lớp suy nghĩ lập tiếp cho cô phép tính trừ số có hai chữ số trừ số có hai chữ số? Bạn nhanh lập phép tính - GV lớp nhận xét bảng bảng lớp - Bạn lập phép tính với u cầu chưa? Bnạ đặt tính tính chưa? * Chốt: Khi đặt tính cần đặt thẳng hàng thẳng cột, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục; tính từ phải sang trái hàng đơn vị sang hàng chục Lưu ý (nhớ sang hàng chục số trừ) - Qua tập tập cô thấy em nắm bảng trừ học vận dụng tốt vào thực phép tính có nhớ Bây thưởng cho em q, có thích khơng? Món q câu chuyện, em hướng lên bảng 18 tách số sau - HSTL: số trừ giống - Số bị trừ tăng thêm đơn vị - hiệu tăng lên đơn vị - Nêu rõ cách nhẩm - 3, HS nêu: VD 36 - 7, 60 - 8; - 2HS lên bảng, lớp làm vào bảng - HS nhận xét cách đặt tính, thứ tự thực phép tính - HS nêu: 54 - 26, 80 - 62; - 2HS lên bảng, lớp làm vào bảng - HS nêu thực lại cách tính phép tính - Nghe, ghi nhớ - HS lắng nghe hình lắng nghe GV kể câu chuyện "Gà mẹ tìm con" - Để tìm bị lạc mìnhgà mẹ phải vượt qua ba thử thách Các em có muốn giúp gà mẹ tìm lại khơng? - Một em cho biết thử thách thứ gà mẹ gì? - Thử thách thứ hai gì? - Thử thách thứ ba gì? - GV gọi HS lên bảng là, lớp làm vào phiếu học tập - GV & lớp nhận xét - Em nêu tên gọi, thành phần kết phép tính thứ hai? - Muốn tìm ST ta làm tn? - Ở phép tính thứ ba, x gọi gì? 17 gọi gì? 25 gọi gì? - Muốn tìm SBT ta làm tn? - Em có nhận xét phép tính đầu phép tính thứ ba? Bài 3: Tìm x - Muốn tìm số trừ ta làm nào? - Muốn tìm số bị trừ ta làm nào? - 1HS đọc phép tính thử thách thứ nhất: 32 – x = 18 - HS nêu: 20 – x = - HS nêu: x -17 = 25 - 3HS lên bảng, lớp làm phiếu học tập - HS nhận xét - HS nêu: 20 gọi SBT, x gọi ST, gọi hiệu - HS nêu - HS nêu : x gọi SBT, 17 gọi ST, 25 gọi hiệu - HS nêu - HS nêu: phép tính đầu tìm ST, SBT - 3HS lên bảng làm - Lớp làm - Nhận xét, chữa Chốt: SBT = H + ST ST = SBT - H Củng cố, dặn dị: - Nêu cách tìm SBT, ST - Dặn HS chuẩn bị : Luyện tập chung Tuần 12 Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020 GIÁO DỤC TẬP THỂ Chào cờ TOÁN Luyện tập I MỤC TIÊU: - Biết đặt tính tính nhân số có ba chữ số với số có chữ số - Biết giải tốn có phép nhân số có ba chữ số với số có chữ số biết thực gấp lên, giảm số lần - Giáo dục học sinh u thích mơn Tốn II ĐỒ DÙNG: BP chép BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Kiểm tra cũ: HS làm bảng: - 2HS lên bảng làm 126 x 3; 425 x - Lớp tự lấy VD vào bảng - GV nhận xét,đánh giá Bài mới: a GTB Nội dung + Bài 1: Số? - HS nêu yêu cầu - Muốn tìm tích ta làm nào? - HS nêu, HS nối tiếp lên điền vào Chốt: Thực theo hai bước: bảng B1: Đặt tính (đặt thừa số thừa số - Chữa bài, nhận xét cho chữ số hàng thẳng cột với nhau, B2: Thực nhân theo thứ tự từ phải sang trái hàng đơn vị, nhớ sang hàng bên cạnh + Bài 2: Tìm x - HS nêu yêu cầu x : = 212 x : = 141 - HS nhắc lại cách tìm số bị chia - Nhắc lại cách tìm số bị chia? - HS làm nháp, 2HS lên bảng làm - Chốt: Muốn tìm SBC ta lấy thương nhân với - Chữa bài, nhận xét số chia + Bài 3: (BP) - HS đọc đề, tóm tắt - HDHS phân tích tốn - HS hỏi đáp nêu tóm tắt: - Bài tốn cho biết gì? hộp : 120 kẹo - Hỏi gì? hộp : kẹo? - Muốn biết hộp có kẹo ta làm - HS nêu bước giải, 1HS lên bảng ntn? giải, lớp làm Chữa bài, nhận xét Tóm tắt Bài giải hộp : 120 kẹo hộp có số kẹo là: hộp : kẹo? 120 x = 480 (cái kẹo) Đáp số: 480 kẹo - GV chữa bài, nhận xét - HS nêu câu TL khác + Bài 4: - Nêu yêu cầu - GVHDHS phân tích đề tốn, tìm cách giải - HS lên bảng giải Chữa bài, nhận - Bài toán cho biết gì, hỏi gì? xét - GVnhận xét, chữa - HS nêu câu trả lời khác - Chốt: Giải theo hai bước B1: Tính số dầu có ba thùng B2: Tính số dầu cịn lại sau rót + Bài 5: Viết (theo mẫu) - Nêu yêu cầu đề - Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm ntn? - em lên bảng làm - Lớp làm nháp - Muốn giảm số nhiều lần ta làm ntn? - Chữa bài, nhận xét - Gấp số lên nhiều lần giảm số - Gấp lên số lần làm tính nhân nhiều lần khác chỗ nào? còn giảm số lần làm tính chia - Củng cố gấp số lên nhiều lần giảm số nhiều lần Củng cố – dặn dị: - Nêu bước nhân số có chữ số với số có chữ số? - Chuẩn bị bài: So sánh số lớn gấp lần số bé _ TIẾNG ANH: Đ/C OANH DẠY T NHIấN X HI Phòng cháy nhà I MC TIấU: - Nêu đợc việc nên không nên làm để phòng cháy đun nấu nhà Biết xử lí xảy ch¸y - GDHS có ý thức phịng cháy II ĐỒ DNG: Su tầm mẩu tin báo vụ hoả hoạn III CC HOT NG DY- HC: KT cũ: Em cần xng hô có thái -1, HS nêu miệng độ với bên nội ngoại? - Nhn xột Bài mới: a GTB b Ni dung HĐ1: Nguyên nhân gây cháy -MT: HS thấy đợc số nguyên nhân - HS trao đổi nhóm đôi, phân tích nguyên gây cháy gia đình - GV yêu cầu HS quan sát 1.2 (T 44) Sgk: nhân gây cháy - Bếp hình an toàn hơn? Vì sao? -Mỗi HS nêu vật dễ cháy - KL: Bếp H2 an toàn việc có hình phòng cháy đồ dùng đợc xếp đặt gọn gàng ngăn nắp -Liên hệ: GV + HS kể vài câu chuyện - Nghe, kể thiệt hại cháy gây qua thông tin đại chúng HĐ2: Những việc nên không nên làm để phòng cháy - MT: Biết xác định đợc1 số vật gây HĐ lớp: cháy giải thích không đợc đặt chúng gần lửa; biết cách đặt gọn gàng gia đình để - Nhiều HS kể phòng cháy * HS giải thích - Những vật gây cháy bất ngờ nhà bạn? - Vì không đợc đặt chúng gần lửa? - Khi xảy cháy, em cần xử lí nào? -Thảo luận nhóm Đại diện - KL: Không để thứ dễ cháy nhóm trình bày gần bếp Khi đun nấu phải trông coi cẩn thận nhớ tắt bếp sau sử dụng - HS nhắc lại xong Khi xảy cháy, em cần tránh xa khu vực cháy, gọi ngời lớn, b¸o bé phËn cøu háa nÕu ch¸y lín Củng cố, dn dũ: - Nêu nguyên nhân cách phòng cháy gia đình? - Chun b bi: Mt số hoạt động trường TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN Nắng phương Nam (2 tiết) I MỤC TIÊU: A Tập đọc - Bước đầu diễn tả giọng đọc nhân vật bài, đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu tình cảm đẹp đẽ, thân thiết gắn bó thiếu nhi miền Nam- Bắc (trả lời CH SGK) B Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện theo ý tóm tắt - GDHS có tinh thần đồn kết cộng đồng *GDBVMT: Giáo dục HS ý thức yêu quý môi trường cảnh quan quê hương miền Nam II ĐỒ DÙNG: BP chép câu khó III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Kiểm tra cũ: - HS đọc bài: Vẽ quê hương + TLCH - 2HS đọc+ TLCH - GV nhận xét, đánh giá - Nhận xét Bài mới: a GTB b Nội dung HĐ1: Luyện đọc - GV đọc mẫu toàn –TT nội dung - HDHS nối tiếp đọc câu - Luyện đọc từ khó: nắng phương Nam, Un, ríu rít, sững lại, vui lắm, lạnh, reo lên, xoắn xuýt, sửng sốt,… - HDHS nối tiếp đọc đoạn (3 đoạn ) - Luyện đọc câu khó: (BP) +Nè, / nhỏ kia, / đâu vậy? (Câu hỏi, nhấn giọng từ in đậm) Tụi lịng vịng/ tìm chút để kịp gửi Hà Nội cho Vân.// - Giảng từ: đường Nguyễn Huệ, nhỏ, lòng vòng, dân ca, xoắn xuýt - Luyện đọc nhóm - Đọc HĐ2: Hướng dẫn tìm hiểu : - Uyên bạn đâu, vào dịp nào? - Theo dõi, đọc thầm theo - HS nối tiếp đọc - Đọc CN -> từ khó đọc - Lưu ý cách phát âm - Đọc CN -> câu khó đọc - Đọc CN, ĐT: Lưu ý cách ngắt nghỉ - Tiếp tục nối tiếp đọc đoạn - Tiếp nối vòng tròn - Thi đọc nhóm: CN, ĐT - Các nhóm đọc ĐT, nhóm đọc đoạn - 1HS đọc bài, lớp đọc ĐT đoạn - Đi chợ hoa vào dịp 28 tết - Uyên bạn chợ hoa để làm gì? - Chọn quà gửi cho Vân - Vân ai, đâu? - Là bạn, tận ngồi Bắc - Các bạn định gửi cho Vân? - cành mai - Vì bạn lại định gửi cho Vân cành mai? - Vì mai vàng đặc trưng miền Nam - Yêu cầu thảo luận chọn cho câu chuyện tên gọi - Câu chuyện cuối năm; - Chốt: Bài văn nói lên tình cảm đẹp đẽ, thân thiết gắn bó Tình bạn; thiếu nhi miền Nam- Bắc HĐ3: Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm lại đoạn - Đọc đoạn nhóm - HS đọc đoạn đôi - HS thi đọc đoạn trước - GV hướng dẫn HS thi đọc phân vai lớp - HS thi đọc truyện theo vai - Đọc phân vai - HS khác nhận xét, chọn bạn đọc tốt nhóm Thi đọc phân vai HĐ4: HD kể chuyện: - HS xác định yêu cầu - Kể lại nội ND câu chuyện “ Nắng phương nam.” - HS đọc gợi ý - Hướng dẫn HS kể theo gợi ý - HS kể nhóm - HS kể nhóm - HS kể nối tiếp đoạn - Kể trước lớp YC thi kể nối đoạn câu chuyện - HS kể - HS kể lại câu chuyện - Nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, cách thể - GV nhận xét –đánh giá Củng cố – dặn dò: - Nêu nội dung truyện? - Chuẩn bị bài: Cảnh đẹp non sông _ TOÁN+ Luyện tập: Nhân số có ba chữ số với số có chữ số I MỤC TIÊU: - Củng cố cho HS cách đặt tính tính dạng nhân số có ba chữ số với số có chữ số - HS vận dụng vào làm tình giải tốn thành thạo - GDHS lịng say mê học tốn II ĐỒ DÙNG: BP chép BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HĐ1: Ôn tập củng cố kiến thức - Lấy VD nhân số có chữ số với số có chữ số? - Chốt: Khi đặt tính, viết thừa số thứ dòng, thừa số thứ hai dòng dưới, cho đv thẳng cột với đv; viết dấu nhân hai dòng , kẻ vạch ngang Khi tính phải lấy TS thứ nhân với chữ số thừa số thứ nhất, kể từ phải sang trái Các chữ số tích nên viết cho: đơn vị thẳng cột với đơn vị chục thẳng cột với chục, trăm thẳng cột với trăm HĐ2: Thực hành + Bài 1: Đặt tính tính: 312 x 250 x 209 x 531 x - Nêu cách thực hiện? - HS làm cá nhân - Chữa bài, nhận xét - HS nêu cách thực - Chốt : - Đặt tính theo cột dọc - Nhân theo thứ tự từ phải sang trái + Bài Tính 123 x - 75 415 x + 12 - HS nêu yêu cầu 46 + 104 x 125 x - 125 - Nêu cách thực dãy tính? - GV chữa bài, chốt đáp án - HS làm cá nhân - Nêu thứ tự thực - Chữa bài, nhận xét - Chốt : Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta tực nhân, chia trước thực cộng trừ sau + Bài 3.(BP) Một cửa hàng buổi sáng bán 142m vải, buổi - HS đọc, xác định yêu cầu đề chiều bán gấp lần buổi sáng Hỏi ngày bán mét vải? - HS làm cá nhân - HDHS phân tích tốn - Chữa nhận xét Bài tốn cho biết gì? - HS nêu câu trả lời khác Hỏi gì? Bài giải Muốn biết ngày bán mét Buổi chiều cửa hàng bán số vải ta làm ntn? mét vải là: - GV nhận xét 142 x = 426(m) Chơt: B1: Tìm liệu chưa biết Cả ngày cửa hàng bán là: B2: Tìm kết theo câu trả lời 142 + 426 = 568 (m) Đáp số : 568 m vải Củng cố, dặn dò: - Nêu cách nhân số có ba chữ số với số có chữ số? Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020 CHÍNH TẢ (N- V) Chiều sông Hương I MỤC TIÊU: - Nghe, viết CT; trình bày hình thức văn xuôi - Làm BT điền tiếng có vần oc/ ooc (BT2) Làm (BT3a) - HS có ý thức giữ viết chữ đẹp *GDBVMT: HS yêu cảnh đẹp thiên nhiên đất nước ta, từ thêm u q mơi trường xung quanh, có ý thức BVMT II ĐỒ DÙNG: BP chép BT2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC : Kiểm tra cũ : GV đọc cho HS viết: trời - 2HS lên bảng viết xanh, dòng suối, ánh sáng, xứ sở - Lớp viết bảng - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: a.Giới thiệu b Nội dung HĐ1: Hướng dẫn viết tả - GV đọc đoạn viết - 2HS đọc lại - Tác giả tả hình ảnh âm - Tác giả nghĩ đến q hương với Sơng Hương ? hình ảnh: khói thả nghi ngút , tiếng lanh canh thuyền chài - Đoạn văn có câu? - Có câu - Những chữ phải viết hoa? Vì sao? - Huế, Cồn Hến, Hương, - Luyện viết từ khó: lạ lùng, nghi ngút, tre - HS viết bảng trúc, vắng lặng, - GV đọc cho HS viết vào - HS viết vào - GV nhắc nhở tư ngồi viết - Đọc soát lỗi - Soát lỗi - Nhận xét, chữa HĐ2: Hướng dẫn HS làm tập tả + Bài 2: (BP) Điền vào chỗ trống oc hay ooc? - HS đọc yêu cầu, lớp tự làm VBT - GV cho HS làm - 2HS nêu miệng - Giáo viên chốt lời giải đúng: quần soóc, cần cẩu - Lớp nhận xét móc hàng, kéo xe rơ - mc - HS tìm thêm từ có vần oc hay ooc + Bài 3a: Viết lời giải câu đố - HS đọc yêu cầu BT - HS giải câu đố - HS nêu miệng - GVnhận xét, chốt: trâu - trầu - trấu - Nhận xét Củng cố - dặn dò: - Tuyên dương HS viết chữ đẹp - Chuẩn bị : Cảnh đẹp non sông TIẾNG ANH: Đ/C OANH DẠY TOÁN So sánh số lớn gấp lần số bé I MỤC TIÊU: - Biết so sánh số lớn gấp lần số bé - Vận dụng để giải tốn có lời văn - Giáo dục HS có ý thức tự giác học II ĐỒ DÙN: BP chép BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Kiểm tra cũ: HS làm bảng: 132 x 5; 204 x 3; 415 x - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: a GTB b Nội dung HĐ1: Giáo viên nêu toán *Bài toán: - Y/c HS lấy sợi dây dài cm quy định đầu A, B, căng dây thước lấy đoạn thẳng = cm tính từ đầu A Cắt đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng nhỏ dài cm - Em cắt đoạn ? - GV vẽ sơ đồ tóm tắt tốn - cm gấp lần so với cm ? Làm ? - Vậy muốn so sánh đt AB gấp lần đt CD ta làm nào? HD cách trình bằy giải : Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần : : = (lần) Đáp số : lần - Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm nào? 10 - 2HS lên bảng - Lớp làm nháp - HS lấy đồ dùng chuẩn bị, thực hành - Cắt đoạn - HS q/s sơ đồ đoạn thẳng - cm gấp lần so với cm - Lấy : : = (lần) - HS nêu Những nhà cao tầng nằm xen vườn trái sum xuê Người dân quê em hiền lành, chất phác - Những dãy nhà cao tầng ngày mọc lên Nhà có vườn ao cá Con đường đến trường trải nhựa Hai bên đường cánh đồng thẳng cánh cị bay Tình cảm em với quê hương - Em yêu quê hương nơi gắn bó nào? kỉ niệm thời thơ thơ ấu Em nghĩ phải học thật giỏi để sau góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp - Thanh Hải quê hương yêu dấu em - Gv, hs nhận xét, bổ sung - HĐ nhóm đơi: HS nói cho nghe q - Biểu dương hs nói hay, hương dùng câu văn có cảm xúc - số HS nói trước lớp HĐ3: HS viết - Gv yêu cầu hs viết đoạn văn nói - HĐ cá nhân quê hương em - HS: Viết đoạn văn HĐ4 Nhận xét- chữa * HS viết câu văn có hình ảnh, cảm xúc - Gv – Hs đọc số bài, nhận xét, biểu dương hs viết đủ ý, có cảm xúc Củng cố, dặn dò: - Nêu cảnh vật quê em yêu nhất? - Về nhà kể lại quê hương cho bố mẹ nghe GIÁO DỤC TẬP THỂ Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: Kính u thầy I MỤC TIÊU: - HS sơ kết việc thực chủ điểm tháng 11 : Kính yêu thầy cô Nắm chủ điểm sinh hoạt tháng 12 : Em yêu đội - Vui văn nghệ ca ngợi đội Đề phương hướng tuần 13 - GDHS yêu quý, tự hào, noi gương đội II NỘI DUNG Bước 1: - Kiểm tra sĩ số - Lớp hát hát ca ngợi thầy cô mái trường Bước : Sơ kết việc thực chủ điểm tháng 11 - Lớp trưởng ban nhận xét thi đua lớp chào mừng 20-11 - Cá nhân bổ sung ý kiến - Giáo viên nhận xét chung phong trào tự quản, học tập, lao động VS, rèn luyện phẩm chất, lực, - Nhắc nhở động viên số HS chưa tích cực đợt thi đua Bước : Thực chủ điểm tháng - Giới thiệu chủ điểm tháng 12 : Em yêu đội 29 - Trưởng ban Văn nghệ-TDTT cho bạn hát múa, đọc thơ đội theo hình thức cá nhân, nhóm Bước : Chủ tich HĐTQ nhận xét buổi sinh hoạt : nội dung, ý thức tham gia thành viên, Bước 5: Phương hướng tuần 13 - Thực tốt nề nếp truy bài, sinh hoạt tập thể Tăng cường rèn VSCĐ - Thực tốt lịch lao động hàng tuần Thanh Hải ngày 20 tháng 11 năm 2020 Ký duyệt 30 TIẾNG VIỆT+ Luyện tập: Tả vật I MỤC TIÊU: - Nắm cách tả vật - Rèn kĩ tả vật cho học sinh - GDHS say mê học tập II ĐỒ DÙNG: BP ghi sẵn gợi ý III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HĐ1: Ôn tập củng cố kiến thức - Khi tả vật em cần tả gì? (GT vật định tả ; tả hình dáng ; tả tính nết ; tình cảm, chăm sóc em vật.) - Chốt : Khi tả vật cần giới thiệu vật định tả; tả hình dáng (tả bao qt, tả chi tiết); tả tính nết; tình cảm, chăm sóc em vật.) HĐ2: Thực hành Đề : Viết đoạn văn ngắn (từ 5- câu) tả vật nuôi mà em thích - Câu hỏi gợi ý : Treo BP a) GT vật định tả ? b) Tả hình dáng : + Tả bao quát : Con vật to hay nhỏ, thuộc giống ? Lơng màu ? + Tả chi tiết : Đầu, mắt, tai, thân có đặc biệt ? c) Tả tính nết (hoạt động thường ngày): hiền hay dữ, kiếm ăn, chạy, nhảy, d) Tình cảm, chăm sóc em vật ? - Bài văn thuộc dạng văn tả hay kể? - GV cho HS 1HS nêu miệng, ý nhắc nhở HS nói cho đủ ý nói cho trơi chảy - GV cho HS viết - GV theo dõi giúp đỡ HS - GV nhận xét, sửa chữa câu văn, cách dùng từ 31 - số HS nêu - Nhận xét - Cho HS đọc đề - Gọi HS đọc gợi ý - Học sinh kể lại nhóm đơi - HS nêu - 1HS thực hành nói miệng - HS viết câu đầy đủ câu văn có hình ảnh Củng cố - dặn dị: - Tun dương HS có viết hay THIẾT KẾ GIÁO ÁN MƠN: HOẠT ĐỘNG NGỒI GIỜ LÊN LỚP THKNS - Bài 6: Giải vấn đề hiệu Ngày dạy: Người dạy: Nguyễn Thị Du I MỤC TIÊU - Học sinh hiểu tầm quan trọng việc giải vấn đề hiệu - Biết giải vấn đề thân cách có hiệu - GD HS tự tin giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Kiểm tra cũ : - - Nêu hoạt động tạo cảm hứng học tập? - GV + lớp nhận xét đánh giá Bài : GTB HĐ1: Tìm hiểu nội dung câu chuyện: Chủ động giải vấn đề - HS đọc, lớp đọc thầm + GV đọc truyện - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - HS thảo luận, ghi kq vào - Tại Thắng học muộn quên đồ dùng học tập? phần BT - Em học tập từ câu chuyện trên? - HS làm cá nhân - GV HS nx, chốt ý - 1,2 em nêu, lớp nhận xét + Đánh dấu x vào ý em chọn - HS đọc, nêu yêu cầu - HS làm cá nhân - GV HS nhận xét, chốt ý + Hãy ghi lại vấn đề mà em gặp phải học - HS nêu, nhận xét tập (VD: Gặp tốn khó, Qn đồ dùng học tập,…) - GV nhận xét, bổ sung HĐ2: Bài học - GV yêu cầu đọc phần học - HS đọc, lớp đọc thầm - GV nêu câu hỏi: + Nêu cách giúp em giải vấn đề học - Chủ động hỏi thầy cô bạn tập? bè, tìm hiểu cách giải cho vấn đề, tự tin giải vấn đề, trao đổi với bạn bè, 32 … + Nêu cách cư xử không giúp em giải vấn - Tức giận, trốn tránh,buồn đề? chán, kiêu căng, vội vàng,… - GV nhận xét, chốt ý Bài học: - Xác định vấn đề tìm nguyên nhân - HS lắng nghe - Đưa cách giải vấn đề - 1,2 HS đọc, lớp đọc thầm - Phân tích xem cách phù hợp - Quyết định lựa chọn cách giải - Thực cách chọn HĐ3: Đánh giá, nhận xét + Em tự đánh giá - Em hiểu tầm quan trọng việc chủ động tự - HS đọc, nêu y/c giải vấn đề trước học học sau - HS HĐ cá nhân học học ? - HS nêu, nhận xét - Em thực hành việc đơn giản để chủ động tự - HS nêu cách làm giải vấn đề học tập + Giáo viên, phụ huynh nhận xét Củng cố- dặn dò: + Nêu cách giúp em giải vấn đề học tập? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Cùng học chơi 33 THIẾT KẾ GIÁO ÁN MƠN : TỐN Bài: So sánh số lớn gấp lần số bé Ngày dạy: Người dạy: Nguyễn Thị Du I.MỤC TIÊU: - Biết so sánh số lớn gấp lần số bé - Vận dụng để giải tốn có lời văn - Giao dục HS có ý thức tự giác học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ chép BT3 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Kiểm tra cũ: HS làm bảng: 132 x 5; 204 x 3; 415 x - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: a GTB b Nội dung HĐ1: Giáo viên nêu toán *Bài toán: - Y/c HS lấy sợi dây dài cm quy định đầu A, B , căng dây thước lấy đoạn thẳng = cm tính từ đầu A Cắt đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng nhỏ dài cm - Em cắt đoạn ? - GV vẽ sơ đồ tóm tắt toán - cm gấp lần so với cm ? Làm ? - Vậy muốn so sánh đt AB gấp lần đt CD ta 34 - 2HS lên bảng - Lớp làm nháp - HS lấy đồ dùng chuẩn bị, thực hành - cắt đoạn - HS q/s sơ đồ đoạn thẳng - cm gấp lần so với cm - Lấy : : = (lần) làm nào? HD cách trình bằy giải : Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần : : = (lần) Đáp số : lần - Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm - HS nêu nào? - KL: Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta - Đọc thuộc: cá nhân, lớp lấy số lớn chia cho số bé * Lấy VD so sánh SL gấp mấy lần SB - 1HS lấy VD, nêu miệng cách giải HĐ2: Luyện tập +Bài 1: - Học sinh đọc đề - Hình trịn màu xanh gấp lần hình trịn màu trắng? - u cầu HS quan sát hình a + Bước 1: Chúng ta phải làm gì? TLCH - Đếm số hình trịn màu xanh, + Bước : Làm ? trắng - GV yêu cầu HS làm miệng, nêu kết trước * So sánh "số hình trịn màu xanh lớp gấp lần hình trịn màu - GVKL: Số hình trịn màu xanh gấp số hình trịn trắng"bằng cách thực phép màu trắng số lần là: : = (lần) chia - Phần b, c HS làm tương tự - Gọi học sinh đọc đề +Bài 2: - Nêu yêu cầu tốn - Bài tốn cho biết gì, hỏi gì? - HS làm nháp em lên bảng - Em có câu trả lời khác? chữa => KL: Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé * Bài tốn thuộc dạng tốn gì? - HS nêu * KKHS nêu câu TL khác? - HS nêu +Bài 3: (BP) - Gọi học sinh đọc đề - HDHS phân tích toán: - Nêu yêu cầu toán - Bài tốn cho biết gì? - HS làm vở, chữa - Hỏi gì? Bài giải - Muốn biết lợn cân nặng gấp lần Con lợn nặng gấp ngỗng số lần là: ngỗng ta làm ntn? 42 : = (lần) - GVnhận xét, chữa Đáp số : lần * KKHS đặt đề toán thuộc dạng toán - HS đặt đề toán thuộc dạng toán giải miệng giải miệng -Chốt: Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé Củng cố - dặn dò: - Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm nào? - Chuẩn bị : Luyện tập 35 THIẾT KẾ GIÁO ÁN MÔN: TIẾNG VIỆT + Bài: Luyện tập từ hoạt động, trạng thái Ngày dạy: Người dạy: Nguyễn Thị Du I MỤC TIÊU: - Củng cố, ôn tập, mở rộng vốn từ ngữ hoạt động, trạng thái - Rèn kỹ dùng từ, đặt câu Vận dụng vào làm tập - Có thái độ tự giác học tập, có hứng thú u thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ chép BT4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC HĐ1: Ôn tập củng cố kiến thức - Tìm số từ hoạt động, trạng thái mà em - HS nêu biết? - Lớp nhận xét, bổ sung - Từ hoạt động trả lời cho câu hỏi nào? - Tìm số từ hoạt động (của người, vật, đồ vật) * HS đặt câu với từ hoạt động, từ - HS đặt câu trạng thái mà em vừa tìm? HĐ2: Thực hành +Bài 1: Hãy đọc lại thơ Vẽ quê hương - HS đọc thơ - Tìm từ hoạt động người - HS thi tìm Đọc KQ trước lớp - Tuyên dương HS tìm nhanh - GV + lớp nhận xét - Chốt: gọt, vẽ, quay, tô, nở, bay +Bài 2: Gạch chân từ hoạt động đoạn thơ - HS đọc nêu yêu cầu sau: - HS đọc yêu cầu a Gió gầm cọp chạy ầm ầm, gặp - 1HS lên bảng Lớp làm xơ ngã - Chữa bài, nhận xét b Buổi chiều sương giăng mù mịt khói bay c Ngựa phi nhanh tên bay - Chốt: a (Gió) gầm, (cọp) chạy, xơ ngã; b.(sương) giăng, (khói )bay; c phi, bay - Củng cố từ hoạt động *,Tìm thêm số từ hoạt động, từ - HS nêu trạng thái mà em biết? + Bài 3: Đặt câu với từ hoạt động tìm - 2HS lên bảng làm tập - Lớp làm - Lưu ý: Khi đặt câu đầu câu viết hoa, cuối câu ghi - Nhận xét dấu chấm +Bài 4: (BP) Viết vào dòng trống từ ngữ - HS đọc nêu yêu cầu HĐ vật để tạo thành câu: 36 a,Trên trời, đàn chim - 1HS làm bài, lớp làm b, Dưới ao, đàn vịt - Chữa bài, nhận xét c, Trong vườn chuối, gà mẹ, gà d, Ngoài sân, mèo (Các từ cần điền là: bay lượn, bơi, bới giun, nằm tắm nắng) - GV chữa 3.Củng cố, dặn dị: - HS thi tìm số từ hoạt động, trạng thái - Nhận xét tiết học THIẾT KẾ GIÁO ÁN MƠN: HOẠT ĐỘNG NGỒI GIỜ LÊN LỚP THKNS - Bài 6: Giải vấn đề hiệu Ngày dạy: Người dạy: Nguyễn Thị Du I MỤC TIÊU - Học sinh hiểu tầm quan trọng việc giải vấn đề hiệu - Biết giải vấn đề thân cách có hiệu - GD HS tự tin giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Kiểm tra cũ : - - Nêu hoạt động tạo cảm hứng học tập? - GV + lớp nhận xét đánh giá Bài : GTB HĐ1: Tìm hiểu nội dung câu chuyện: Chủ động giải vấn đề - HS đọc, lớp đọc thầm + GV đọc truyện - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - HS thảo luận, ghi kq vào - Tại Thắng học muộn quên đồ dùng học tập? phần BT - Em học tập từ câu chuyện trên? - HS làm cá nhân - GV HS nx, chốt ý - 1,2 em nêu, lớp nhận xét + Đánh dấu x vào ý em chọn - HS đọc, nêu yêu cầu - HS làm cá nhân - GV HS nhận xét, chốt ý + Hãy ghi lại vấn đề mà em gặp phải học - HS nêu, nhận xét tập (VD: Gặp tốn khó, Qn đồ dùng học tập,…) - GV nhận xét, bổ sung HĐ2: Bài học - GV yêu cầu đọc phần học - HS đọc, lớp đọc thầm - GV nêu câu hỏi: + Nêu cách giúp em giải vấn đề học - Chủ động hỏi thầy bạn 37 tập? bè, tìm hiểu cách giải cho vấn đề, tự tin giải vấn đề, trao đổi với bạn bè, … + Nêu cách cư xử không giúp em giải vấn - Tức giận, trốn tránh,buồn đề? chán, kiêu căng, vội vàng,… - GV nhận xét, chốt ý Bài học: - Xác định vấn đề tìm nguyên nhân - HS lắng nghe - Đưa cách giải vấn đề - 1,2 HS đọc, lớp đọc thầm - Phân tích xem cách phù hợp - Quyết định lựa chọn cách giải - Thực cách chọn HĐ3: Đánh giá, nhận xét + Em tự đánh giá - Em hiểu tầm quan trọng việc chủ động tự - HS đọc, nêu y/c giải vấn đề trước học học sau - HS HĐ cá nhân học học ? - HS nêu, nhận xét - Em thực hành việc đơn giản để chủ động tự - HS nêu cách làm giải vấn đề học tập + Giáo viên, phụ huynh nhận xét Củng cố- dặn dò: + Nêu cách giúp em giải vấn đề học tập? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Cùng học chơi 38 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ Chơi trị chơi dân gian em u thích I MỤC TIÊU: - HS nắm số trò chơi dân gian - HS bước đầu thể tương đối động tác - GD HS ý thức tự giác, tích cực II HÌNH THỨC: Ngồi trời III NỘI DUNG: Mở đầu: - GV nêu mục đích, yêu cầu học 39 - Hát Nội dung HĐ1: GT số trò chơi dân gian - GV giới thiệu: Trong sinh hoạt đời thường, lễ hội truyền thống, thường tổ chức trò chơi => truyền thống văn hóa có từ lâu đời - GV giới thiệu số trị chơi: Trồng nụ trồng hoa, Ơ ăn quan, Chơi chuyền, Nhảy dây, Kéo cưa lừa xẻ, - GV cho HS chơi thử trò chơi đơn giản mà HS biết - Tổ chức cho HS chơi theo nhóm, tổ, cá nhân, lớp Kết thúc: - GV nhận xét tiết học - Nhắc HS sưu tầm trò chơi, cách chơi trò chơi - HS nói hiểu biết truyền thống văn hố - Kể tên số trị chơi mà em biết - vài HS chơi thử - HS chơi điều khiển GV THỂ DỤC Ôn động tác thể dục phát triển chung I MỤC TIÊU: - Biết cách thực động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân thể dục phát triển chung Chơi trò chơi : Kết bạn - HS thực động tác tương đối xác Chơi trị chơi luật - GDHS tích cực rèn luyện II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: Sân tập, còi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC Phần mở đầu 5′ - Tập hợp hàng ngang dóng hàng, - Phổ biến nội dung yêu cầu học điểm số, báo cáo sĩ số - Khởi động - Xoay khớp tay , chân - Trò chơi: Chẵn lẻ - Hs tham gia chơi Phần HĐ1: Ôn ĐT học 15′ - Luyện tập theo lớp - Kể tên động tác TD học ? - Ơn động tác, sau tập liên Tổ chức HS ơn tập hồn động tác, động tác 2x8 nhịp Lớp trưởng hô - HS tập theo nhóm - GV nhận xét, sửa sai - Tổ trưởng điều khiển Nhận xét , tuyên dương tổ tập tốt - tổ thi tập ĐT 40 HĐ2: TC Kết bạn - Giáo viên quan sát, nhắ c nhở Nhận xét, tuyên dương tổ chơi tốt Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Hệ thống lại kiến thức - Nhận xét học 8′ - Nhắc lại luật chơi - HS chơi thi đua theo lớp 5′ - Vỗ tay theo nhip hát - Thả lỏng hồi tĩnh _ TỐN + Luyện tập: Nhân số có ba chữ số với số có chữ số I MỤC TIÊU - Củng cố kĩ nhân số có ba chữ số với số có chữ số - Rèn kĩ nhân đúng, nhân thành thạo - GDHS tính xác cẩn thận II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC HĐ1: Ôn tập củng cố kiến thức - Lấy VD nhân số có chữ số với số có chữ số - Nêu cách đặt tính cách nhân? - Lưu ý: viết thừa số thứ hai thẳng với hàng đơn vị thừa số thứ nhất, dấu nhân đặt Nhân từ phải sang trái, lưu ý cách nhớ - Chốt: Nhân từ hàng đơn vị kết qua 10 viết chữ số hàng đơn vị số chục nhớ sang hàng bên cạnh HĐ2: Thực hành +Bài 1: Đặt tính , tính 231 x 116 x 120 x 109 x 438 x - Nêu cách làm? - Chốt: Lấy chữ số TS thứ hai nhân với chữ số TS thứ nhất, nhân từ phải sang trái +Bài 2: Tìm x: x : = 90 x : = 246 - 94 - x gọi gì? Muốn tìm SBC chưa biết ta làm nào? - Chốt: Muốn tìm SBC chưa biết ta lấy thương nhân với số chia 41 - HS lấy VD làm bảng - HS nêu - HS nêu yêu cầu - Cả lớp làm nháp - HS nêu - Nhận xét - HS đọc nêu y/c - HS nêu - HS làm +Bài 3: (BP) Thùng thứ chứa 319 lít mật ong Số lít mật ong thùng thứ hai gấp lần thùng thứ Hỏi - HS đọc, tóm tắt, nhận dạng hai thùng chứa lít mật ong? tốn, nêu cách giải, giải - HDHS phân tích tốn: Bài tốn cho biết gì? - 1HS lên bảng, lớp làm Hỏi gì? - HDHS: - GVnhận xét, chữa Cả hai thùng chứa số lít mật - Củng cố cách giải tốn có lời văn có sử dụng phép ong là: (139 x 3) + 139 = 556 (l) nhân số có ba chữ số với số có chữ số * HS tìm cách giải khác 3.Củng cố - dặn dò: - Nêu cách nhân số có ba chữ số với số có chữ số? TIẾNG ANH: Đ/C THE DẠY HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ Thực hành kĩ sống Bài 6: Biểu cảm nét mặt I MỤC TIÊU: Giúp HS - Thể nét mặt biểu cảm, phù hợp với tâm trạng nội dung thuyết trình - HS biết cảm xúc người khác qua nét mặt để giao tiếp cách hiệu - GDHS say mê học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HĐ1: Nét mặt cất lời a Nét mặt thể cảm xúc - GV cho HS thảo luận: Em thể cảm xúc - HS nêu qua khn mặt mình? - Bài tập: GV cho HS quan sát hình ảnh - HS quan sát, nêu đấp án chọn SGK sau chọn từ thích hợp để điền vào ô trống - HS khác nhận xét - GV cho HS thể ba trạng thái cảm xúc : vui, - HS thể buồn, cáu giận gương mặt - Bài học: Qua nét mặt, em thể cảm xúc - HS lắng nghe nhờ quan sát nét mặt người khác, em hiểu cảm xúc họ để giao tiếp cách hiệu b Nét mặt biết thuyết phục - Thảo luận: Để người khác tin tưởng em, nét mặt - HS nêu trạng thái thể em phải ntn với lời nói em? - Nhiều HS nhắc lại - Bài học: Nét mặt lời nói em cần thống - HS lắng nghe liền với để người khác tin tưởng hiểu em nói Cách thể nét mặt a Biểu cảm - Thảo luận: Thế khuôn mặt biểu cảm? - HS suy nghĩ, nêu ý kiến - GV cho HS thực hành vẽ lại khuôn mặt diễn tả - HS thực hành vẽ trạng thái : vui vẻ, giận dữ, sợ hãi, hào hứng, ngạc nhiên, nghi ngờ, buồn bã, lo lắng, xúc động, buồn ngủ b Tươi cười: 42 - Thảo luận: Vì em cần tươi cười? - HS thảo luận, nêu ý kiến - Bài học: Em cần tích cực, tươi cười để nhận nhiều thứ đạt kết tốt - Thực hành: Em quay sang cười thật tươi với bạn xung quanh - HS lớp thực hành Em kể chuyện vui gương mặt tươi cười Luyện tập: GV cho HS làm nội dung sách - HS thực hành Củng cố, dặn dò: Thực hành điều học THỂ DỤC: Đ/C DŨNG DẠY 43 ... theo cột dọc - Nhân theo thứ tự từ phải sang trái + Bài Tính 123 x - 75 415 x + 12 - HS nêu yêu cầu 46 + 104 x 125 x - 125 - Nêu cách thực dãy tính? - GV chữa bài, chốt đáp án - HS làm cá nhân -... cho biết gì? hộp : 120 kẹo - Hỏi gì? hộp : kẹo? - Muốn biết hộp có kẹo ta làm - HS nêu bước giải, 1HS lên bảng ntn? giải, lớp làm Chữa bài, nhận xét Tóm tắt Bài giải hộp : 120 kẹo hộp có số kẹo... tính: 312 x 250 x 209 x 531 x - Nêu cách thực hiện? - HS làm cá nhân - Chữa bài, nhận xét - HS nêu cách thực - Chốt : - Đặt tính theo cột dọc - Nhân theo thứ tự từ phải sang trái + Bài Tính 123
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 Tuần 12,