0

CÁI NHÌN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều).pdf

113 423 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2012, 16:55

CÁI NHÌN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều).pdf Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ---------- NGUYỄN HOÀNG HÀ CÁI NHÌN, KHÔNG GIAN THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI CỦA HOÀI (Qua hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN THÁI NGUYÊN – 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ---------- NGUYỄN HOÀNG HÀ CÁI NHÌN, KHÔNG GIAN THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI CỦA HOÀI (Qua hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều) Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học : T.S. MAI THỊ NHUNG Thái Nguyên – 2009 MỤC LỤC Trang Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………… . 1 1. Lý do chọn đề tài………………………………………………… . 1 2. Lịch sử vấn đề …………………………………………………… 2 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu ………………………………… 6 4. Mục đích nghiên cứu ……………………………………………… 6 5. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………… 7 6. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… 7 7. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài ………………………… 7 8. Cấu trúc luận văn ……………………………………………… 8 PHẦN NỘI DUNG ………………………………………………… . 9 Chƣơng 1: Cái nhìn nghệ thuật trong hồi của Hoài ……… 9 1.1. Đặc điểm hồi của Hoài …………………………………… 9 1.1.1. Khái niệm hồi ……………………………………………… 9 1.1.2. Nhà văn Hoài hành trình viết hồi của tác giả ……… 11 1.1.3. Đặc điểm hồi của Hoài …………………………………. 14 1.2. Cái nhìn nghệ thuật trong hồi của Hoài ………………… 16 1.2.1. Khái niệm cái nhìn nghệ thuật ………………………………… 16 1.2.2. Cái nhìn nghệ thuật trong hồi của Hoài ……………… . 19 1.2.2.1. Cái nhìn chân thực mang đậm dấu ấn lịch sử ……………… 19 1.2.2.2. Cái nhìn nhân bản nghiêng về cuộc sống sinh hoạt đời thường 25 Chƣơng 2: Không gian nghệ thuật trong hồi của Hoài …… 39 2.1. Khái niệm không gian nghệ thuật ……………………………… 39 2.2. Không gian nghệ thuật trong hồi của Hoài ……………… 44 2.2.1. Không gian hiện thực cụ thể gắn với những sự kiện đáng nhớ… 44 2.2.2. Không gian sinh hoạt đời thường………………………… 57 Chƣơng 3: Thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài ……… 79 3.1. Khái niệm thời gian nghệ thuật ………………………………… 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 3.2. Thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài ………………… 83 3.2.1. Thời gian lịch sử rộng mở đa chiều ………………………… 83 3.2.2. Thời gian đời tư đồng hiện chồng chéo ………………………. 91 KẾT LUẬN ………………………………………………………… 100 THƢ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………. 104 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Hoài là một trong những nhà văn lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam. Nhắc đến Hoài là ta nhắc đến “một nhà văn có nghề nghiệp vững vàng với một công phu rèn luyện dẻo dai, bền bỉ”. Trên hành trình sáng tạo nghệ thuật gần 70 năm, Hoài đã trải qua những mốc lịch sử đặc biệt quan trọng: trong chiến tranh sau chiến tranh, trước sau cách mạng, trước sau thời kỳ đổi mới văn học. Thành tựu xuất sắc độc đáo của Hoài là những đóng góp quan trọng cho nền văn học hiện đại Việt Nam. Đóng góp ấy thể hiện trên nhiều thể loại đề tài: từ đề tài miền xuôi đến đề tài miền núi, từ truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi đến kịch, ký,… . Hầu như ở thể loại đề tài nào Hoài cũng để lại dấu ấn rõ nét, đúng như G.S Hà Minh Đức đã nhận xét: “Tô Hoài là một cây bút văn xuôi sắc sảo đa dạng”. 1.2. Hoài được độc giả biết đến từ những sáng tác trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 với những truyện viết về đề tài thiếu nhi, về những con người ở một vùng quê ven đô. Những năm kháng chiến rồi hòa bình, ngòi bút của Hoài chưa bao giờ ngưng nghỉ. Ông viết truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi ký… trong đó hồi là thể loại có vị trí đặc biệt thể hiện đậm nét phong cách nghệ thuật của nhà văn. Hồi của Hoài thực sự được người đọc quan tâm có những đánh giá sâu sắc khi các thể loại khác của ông đi vào giai đoạn gần như đã viên mãn. Hai tập hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều đã ghi lại hiện thực cuộc sống một cách chân thực, sinh động sáng tạo. Nhắc đến hồi của Hoài, chúng ta không thể không nhắc đến hai tập hồi này. 1.3. Tiếp cận nghiên cứu văn học từ góc độ thi pháp là cách có sức hấp dẫn, hiệu quả khoa học cao. Bởi đối tượng của thi pháp học là tính quy luật nội tại của quá trình sáng tạo nghệ thuật văn chương. Trong đó hình thức là Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 phương thức tồn tại biểu hiện của nội dung. Để hiểu được nội dung chỉ có con đường là khám phá về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Chính mối quan hệ giữa nội dung hình thức trong nghệ thuật đã qui định cách tiếp cận của thi pháp học. Vì thế, việc nghiên cứu hồi của Hoài từ góc độ thi pháp (cái nhìn, không gian thời gian) sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn những giá trị các tập hồi của nhà văn Hoài. 1.4. Lâu nay, các nhà nghiên cứu phê bình văn học đã dành nhiều công sức cũng như tâm huyết cho các sáng tác của Hoài nhưng những công trình coi thể hồi là đối tượng chuyên biệt còn khá khiêm tốn. Đặc biệt, với mong muốn giúp giáo viên giảng dạy ở các bậc học cũng như bạn đọc yêu mến nhà văn Hoài có một cái nhìn tổng quát về tác giả, đồng thời thấy được vẻ đẹp văn chương, sự cảm nhận tinh tế về hiện thực cuộc sống của nhà văn, chúng tôi chọn đề tài: “Cái nhìn, không gian thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài”. 2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Hoài là một nhà văn lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam, một nhà văn “vừa vào nghề sớm lại vừa kéo dài tuổi nghề - một sự kéo dài đàng hoàng chứ không phải lê lết trong tẻ nhạt”(Vương Trí Nhàn). Trên nhiều trang viết của mình ông luôn có “một giọng điệu riêng, một cách nói riêng”(Phong Lê). Các trang viết với giọng điệu cách thể hiện riêng ấy đã đem đến cho Hoài một phong cách nghệ thuật đặc sắc. Bàn về giá trị văn chương Hoài, xưa nay có rất nhiều ý kiến của các nhà văn, các nhà lý luận phê bình văn học, nhưng nghiên cứu về hồi của ông thì cho đến nay chỉ có một vài bài viết ý kiến nằm rải rác trong các công trình mang tính khái quát. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ điểm duyệt những nhận xét có liên quan đến hồi nói chung những vấn đề có liên quan đến đối tượng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 nghiên cứu của đề tài: Cái nhìn, không gian thời gian trong hồi của Hoài nói riêng. Người đầu tiên nghiên cứu văn chương Hoài là nhà nghiên cứu phê bình Vũ Ngọc Phan. Trong cuốn Nhà văn hiện đại, khi giới thiệu về Hoài, Vũ Ngọc Phan đã có những đánh giá rất thiết thực ý nghĩa về phong cách viết tiểu thuyết của Hoài. Sau năm 1945, Hoài đã cho ra đời nhiều tác phẩm. Số lượng công trình nghiên cứu văn chương Hoài cũng không ngừng gia tăng. Những nhà phê bình có tên tuổi yêu thích văn chương Hoài như: Phong Lê, Nguyễn Đăng Mạnh, Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Vân Thanh, Nguyễn Văn Long, Vương Trí Nhàn, Trần Hữu Tá, Nguyễn Đăng Điệp… đã có những đánh giá thật tinh tế khách quan về các tác phẩm văn chương của ông. Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh khi nhận xét khái quát về tự truyện, hồi của Hoài đã khẳng định: “Hồi ký, tự truyện của Hoài là thể văn sở trường nhất của Hoài … ở thể văn này, nhân vật trung tâm chính là cái tôi của người viết. Cho nên sự hấp dẫn của văn phong Hoài xét đến cùng là sự hấp dẫn của cái tôi ấy ” [22. 43]. Trong bài viết Hoài, sáu mƣơi năm viết, GS Phong Lê đã có những nhận xét rất tổng quát về các cuốn hồi của Hoài từ Cỏ dại đến Chiều chiều. GS cho rằng: “Tô Hoài không chỉ là người có sức nhớ kỹ, nhớ dai mà hơn thế, những cái sống, cái nhớ của ông luôn dư đầy, là luôn luôn có mặt trong hiện tại. Một quá khứ luôn luôn được dồn về hiện tại, được hiện tại hóa – nhưng vẫn trong trang phục của quá khứ” [32. 43]. Qua bài viết Hoài qua Tự truyện, PGS Vân Thanh lại nhận ra rằng: “Nhưng dẫu gần hoặc xa, dẫu là chuyện bản thân hoặc gia đình, làng xóm đâu đâu, qua những trang hồi ức của Hoài, cũng vẫn một màu xám, một điệu buồn như vậy. Một cái buồn thấm vào tất cả từng tế bào, từng chân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 lông của cơ thể xã hội… Tôi cho là Hoài đã thực sự có đóng góp vào văn học ta mảng sống buồn bã, vật lộn của một thế hệ tuổi thơ – hoặc được nhìn qua cách nhìn trẻ thơ để nói một cái gì bản chất của cuộc đời cũ. Mảng sống đó rất có nét dáng, góc cạnh, trước hết vì khả năng nhớ dai rất động ở ức của Hoài”. [32. 382 - 383]. Tác giả Phạm Việt Chương trong Những gƣơng mặt- Chân dung văn học Hoài, cũng có nhận xét xác thực: “Chúng ta gặp lại Hoài, tác giả của những tác phẩm phiêu lưu kỳ thú, khi anh viết về một loạt tác giả Việt Nam mà bạn đọc hằng yêu mến. Một điều dễ nhận, Hoài sống, lăn lóc cùng các bạn văn thơ của mình viết về họ bằng bút pháp tả thực. Hiện thực trần trụi đọng lại thành kỷ niệm. Giọng văn hóm hỉnh mà không khinh bạc, anh điểm những câu kết gây cho người đọc nụ cười cố quên đi nỗi buồn nào do anh vừa kể qua,…” [32. 387]. Trong cuộc trao đổi giữa Xuân Sách Trần Đức Tiến về Cát bụi chân ai, Trần Đức Tiến đã nhận xét: “Có thể nói, bằng cuốn sách của mình, lần đầu tiên ông đã cho thế hệ cầm bút chúng tôi nhìn một số “nhân vật lớn”của văn chương nước nhà từ một cự ly gần,… Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Huy Tưởng thì không nói làm gì – các ông đã trở thành người thiên cổ từ khi chúng tôi chưa ra đời, hoặc còn bé xíu. Còn Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, chúng tôi cũng hầu như không có cơ hội để gần gũi, thậm chí để biết mặt. Không có một nhịp cầu liên hệ nào khác giữa các ông với chúng tôi, ngoài chính tác phẩm của các ông – những tác phẩm mà hàng chục năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, chúng tôi chỉ có việc ra sức tìm bằng được những cái hay, cái tuyệt! Bây giờ, qua Hoài, chúng tôi được “nhìn” gần – một khoảng cách tàn nhẫn, nhưng chính vì thế mà chân thực sâu sắc” [32. 394]. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 Cũng nghiên cứu về Cát bụi chân ai, tác giả Đặng Thị Hạnh đi sâu tìm hiểu cấu trúc thời gian chỉ ra: “Dòng hoài niệm trong Cát bụi chân ai chạy lan man, rối rắm như ba mươi sáu phố phường, những phố hẹp của Hà Nội cổ đan xen nhau dày đặc, với những rẽ ngoặt quanh co…, vương quốc của Hoài, Nguyễn Tuân (người sáng tạo ra từ “phố Phái”) bạn bè. Thời gian hồi tưởng như ngẫu hứng, cũng chạy long bong theo dòng hoài niệm, móc vào đâu đấy, dừng lại một lát rồi lại đi, vấp phải một câu nói, có khi chỉ là một từ, tên con tàu Chantilly chẳng hạn, chứ không hẳn phải là một bóng chiều trên sóng hồ lăn tăn nhà Thủy Tạ, là đã có thể đổi chiều, đi ngược về trước hoặc lùi về sau, có khi hàng chục năm. Tưởng đó cũng là bình thường khi “trò chơi lớn”của văn viết hồi là đặt chồng lên nhau các lớp thời gian, cách viết này đã được nhiều nhà văn các nước, trước tiên là Chateaubriand “khánh thành”từ thế kỷ trước. Đối với giới nghiên cứu phương Tây điều này đánh dấu sự chuyển đổi vị trí (nghĩa là tầm quan trọng) của cái tôi nhân chứng trong các sự kiện lịch sử thời hiện đại: Việc không còn tuân thủ trình tự biên niên như hồi cổ điển khiến cho không gian thời gian truyện kể được đặt cao hơn không gian thời gian các sự cố được kể” [32. 398]. Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn cũng có những nhận xét về thể hồi của Hoài. Trong Lời bạt: Hoài thể hồi ký, tác giả viết: “Trong cái động có cái tĩnh, dường như trong kho văn chương của tác giả luôn có một góc riêng dành cho cái mà người xưa hay gọi là dĩ vãng nó được ông quan niệm như một bộ phận không thể thiếu của hiện tại”[25. 927- 928]. PGS. TS Đoàn Trọng Huy khi nghiên cứu về của Hoài đã nhận ra rằng: “Sau Tự truyện là Cát bụi chân ai (1992). Đây là tập hồi đan xen vào nhau từng mảng hồi ức kỷ niệm gắn với đời văn, bạn văn … trong một không gian thời gian rộng mở”. “Cách viết nhiều biến hóa với những liên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 tưởng mạnh mẽ tung hoành theo không gian thời gian nhiều chiều” [16. 495]. Nhìn chung các nhà nghiên cứu đều khẳng định vai trò những đặc điểm riêng trong các tập hồi của Hoài. Các tập hồi này có giá trị đánh dấu vị trí quan trọng trong toàn bộ sáng tác của tác giả. Các tập hồi của Hoài đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống con người trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Như vậy, vấn đề về hồi nói chung về cái nhìn, không gian thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài nói riêng đã được các nhà nghiên cứu đề cập trong một số bài viết của mình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những nhận xét ban đầu mà chưa có một công trình nghiên cứu chuyên biệt. Vì vậy, tiếp thu phát triển ý kiến của những người đi trước, chúng tôi đi sâu nghiên cứu vấn đề: “Cái nhìn, không gian thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài” với mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về hồi ở góc độ thi pháp. 3. ĐỐI TƢỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn không đi sâu nghiên cứu tất cả những vấn đề thi pháp mà chỉ tập trung vào: Cái nhìn nghệ thuật, không gian nghệ thuật thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Vì thời gian có hạn, luận văn chỉ nghiên cứu những vấn đề đặt ra qua hai tập hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều. Để có một cái nhìn toàn diện, chúng tôi có so sánh với những tập hồi khác của tác giả. 4. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Cái nhìn, không gian thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài” nhằm hướng tới các mục đích sau: [...]... Cái nhìn nghệ thuật trong hồi của Hoài Chương 2: Không gian nghệ thuật trong hồi của Hoài Chương 3: Thời gian nghệ thuật trong hồi của Hoài Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1 CÁI NHÌN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI CỦA HOÀI 1.1 Đặc điểm hồi của Hoài 1.1.1 Khái niệm hồi Thể loại hồi kí ra đời rất sớm, từ thời. .. giới nghệ thuật đặc sắc trong hồi của tác giả trong đó cái nhìn nghệ thuật không thể lẫn với bất kỳ ai để tạo nên phong cách nghệ thuật Hoài 1.2 Cái nhìn nghệ thuật trong hồi của Hoài 1.2.1 Khái niệm cái nhìn nghệ thuật Trong cuốn Dẫn luận thi pháp học GS Trần Đình Sử khẳng định: Cái nhìn là một năng lực tinh thần đặc biệt của con người, nó có thể thâm nhập vào sự vật, phát hiện đặc điểm của. .. bụi chân ai Chiều chiều là sự nối tiếp có hệ thống trong hành trình viết hồi của nhà văn Đó là sự nối tiếp theo chiều dài của thời gian lịch sử của chính tác giả Nếu như trong các tác phẩm: Truyện Tây Bắc, tiểu thuyết Miền Tây… tác giả đã nhìn rõ sự đổi thay của cuộc sống người dân miền núi Tây Bắc thì vẫn cái nhìn chân thực mang đậm dấu ấn lịch sử, hai cuốn hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều... điểm trên, chúng ta còn nhận thấy nếu cái Tôi trong hồi Nguyên Hồng là cái Tôi của chính tác giả thì trong hồi của Hoài cái Tôi có sự phân thân do đó nó tạo nên lối kể chuyện khách quan, tỉnh táo Sự hòa nhập những câu chuyện riêng chung đã làm nên đặc trưng phản ánh hiện thực của hồi Hoài Tóm lại, hồi của Hoài bên cạnh những đặc điểm của hồi nói chung tác giả còn tạo cho mình... cách nghệ thuật Hoài Ở độ tuổi “thất thập”, Hoài đã thể hiện độ chín cả về cái nhìn tư tưởng nghệ thuật, cộng thêm một vốn sống phong phú, Cát bụi chân ai đã thực sự gây chú ý của độc giả khẳng định một lần nữa vị trí không thể thiếu của nhà văn trong nền văn học hiện đại Việt Nam Hành trình viết hồi của Hoài là hành trình xuyên suốt trong quá trình sáng tác của ông Mỗi tác phẩm hồi ký. .. sử không hiện diện trong sáng tác của ông Đặc điểm này không chỉ thể hiện trong truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim … mà còn in đậm trong hồi của tác giả Nghiên cứu cái nhìn trong hồi của Hoài chúng tôi thấy cái nhìn của tác giả rất chân thực, vừa mang đậm dấu ấn lịch sử, vừa nghiêng về cuộc sống sinh hoạt đời thường 1.2.2.1 Cái nhìn chân thực mang đậm dấu ấn lịch sử Hai tập hồiCát bụi. .. sử trên hết đó là sự thật, vì Hoài quan niệm: sự thật đã là đẹp rồi 1.1.3 Đặc điểm hồi của Hoài Hồi là lối văn nói về chính cái tôi, sự cuốn hút là khi cái tôi ấy gợi được một điều gì đáng nói của cuộc đời Mỗi nhà văn khi viết hồi đều phải tôn trọng sự thật Hồi của Hoài cũng không đi chệch khỏi quỹ đạo đó Ngòi bút của Hoài ở thể loại này đầy sức thuyết phục bởi tính chân. .. triển trong tương lai của những hiện tượng lúc bấy giờ còn chưa phổ biến” [3 97] đó là con đường đến với cách mạng của các dân tộc miền núi, là công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Tây Bắc thì trong hai tập hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều bằng cái nhìn chân thực nhất rất nhiều sự kiện của lịch sử, của cuộc đời “cũ” đã được Hoài thuật lại một cách sâu sắc thấm thía Cái nhìn chân thực ấy của. .. trùm trong các tập hồi của Hoài, từ Cỏ dại, Tự truyện đến Cát bụi chân ai Chiều chiều Đặc biệt hai tập hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều cảm quan nhân bản đời thường càng hiện diện rõ nét Hoài quan niệm người viết văn trước hết là người nghệ sĩ Là người được tiếp xúc nhiều, được sống nhiều với các bạn văn nên ông hiểu được rất rõ các bạn đồng nghiệp của mình Vì thế dù viết về ai, những... mặt nó tuân theo những yêu cầu riêng của hồi ký, một mặt nó in đậm cá tính sáng tạo của nhà văn Trong đó hai cuốn hồi Cát bụi chân ai Chiều chiều là những tác phẩm tiêu biểu minh chứng cho phong cách viết hồi của tác giả Như vậy hồi là một thể quan trọng trong tự sự Hồi là một cách thể hiện nhu cầu khám phá đời sống con người Sức hấp dẫn của hồi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại . ---------- NGUYỄN HOÀNG HÀ CÁI NHÌN, KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều) LUẬN VĂN THẠC. ---------- NGUYỄN HOÀNG HÀ CÁI NHÌN, KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều) Chuyên ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁI NHÌN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều).pdf, CÁI NHÌN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều).pdf, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, LỊCH SỬ VẤN ĐỀ, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI, Nhà văn Tơ Hồi và hành trình viết hồi ký của tác giả, Đặc điểm hồi ký của Tơ Hồi, Cái nhìn nghệ thuật trong hồi ký của Tơ Hồi, Cái nhìn nhân bản nghiêng về cuộc sống sinh hoạt đời thường, Không gian sinh hoạt đời thƣờng, Thời gian đời tƣ đồng hiện chồng chéo, Trong hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều, Tơ Hồi đã thể hiện một cái, Trong hai cuốn hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều, Tơ Hồi đã tạo nên, Đào Thị Mai Dung Lý luận văn học. NXB Văn học. 14. Tô, Tô Tô Tô Tô Duy M.B Mai Thị

Hình ảnh liên quan

1. Hoàng Thị Anh (2008). Hình tượng tác giả trong truyện ngắn của Nguyễn Khải, thời kỳ đổi mới - CÁI NHÌN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG HỒI KÝ CỦA TÔ HOÀI (Qua hồi ký Cát bụi chân ai và Chiều chiều).pdf

1..

Hoàng Thị Anh (2008). Hình tượng tác giả trong truyện ngắn của Nguyễn Khải, thời kỳ đổi mới Xem tại trang 108 của tài liệu.