SHKN HOAT DONG TO CHUYEN MON2012

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:15

Qua một số năm làm công tác quản lý chuyên môn, tôi thấy một thực trạng cần được khắc phục ở khâu này đó là: Tổ chuyên môn có đưa ra kế hoạch kiểm tra đánh giá từ đầu năm học khi kiểm tr[r] (1)KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TỔ CHUYÊN MÔN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Kiểm tra chức quản lý Đó việc làm – hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý cấp phải thực để biết rõ kế hoạch, mục tiêu đề thực tế đạt đến đâu Từ đề biện pháp đạo, động viên, giúp đỡ, uốn nắn điều chỉnh trình dạy học, động lực để đổi phương pháp dạy học, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo người theo mục tiêu giáo dục Nhằm mục đích phát triển nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên học sinh nói riêng Phương tiện hình thức quan trọng đánh giá kiểm tra Qua số năm làm công tác quản lý chuyên môn, thấy thực trạng cần khắc phục khâu là: Tổ chun mơn có đưa kế hoạch kiểm tra đánh giá từ đầu năm học kiểm tra đánh giá quan tâm đến số lượng, quan tâm nhiều đến chất lượng giảng dạy, hồ sơ cá nhân giáo viên (giáo án, sổ điểm cá nhân, phiếu báo giảng…), có nhiều giáo viên làm hồ sơ cá nhân, giảng dạy tốt giáo viên chuẩn bị hồ sơ, giảng dạy chưa tốt tổ chun mơn đánh giá ngang hay tổ trưởng vị nễ sợ lòng với giáo viên tổ Điều vơ tình tạo không công đánh giá, xếp loại giáo viên ảnh hưởng đến trình đổi dạy học mà hướng đến Bên cạnh làm để quản lý giáo viên tổ làm theo qui chế ngành, nhà trường Việc giảng dạy, soạn giảng, làm hồ sơ cá nhân đạt mức độ để tạo công kiểm tra đánh việc làm cần thiết nhà trường Với điều trăn trở trên, tơi tìm biện pháp bước khắc phục hạn chế khâu Đó lí tơi chọn đề tài: " KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TỔ CHUYÊN MÔN " II GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: (2)lãnh đạo mở rộng để bàn bạc, thống nội dung thực năm học vào nội dung tập huấn, kế hoạch năm học sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long, phòng Giáo dục Đào tạo Bình Minh dựa vào tình hình thực tế nhà trường (nguồn nhân lực, sở vật chất, trang thiết bị,…) 1/ Kế hoạch kiểm tra: Dựa kế hoạch năm học 2011 – 2012 nhà trường xây dựng kế hoạch năm học, với phân công Hiệu trưởng từ đầu năm học cho Phó Hiệu trưởng chun mơn phụ trách chun môn xây dựng kế hoạch, đạo, kiểm tra công tác chuyên môn định tổ trưởng tổ phó năm học Đầu năm học tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch kiểm tra chuyên môn năm học triển khai cho tổ trưởng chuyên môn, tập thể sư phạm nhà trường biết để thực 2/ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác quản lý tổ trưởng: - Nhận thức tổ trưởng vai trò, trách nhiệm, lực quản lý tổ trưởng - Nhận định tổ trưởng thành viên tổ - Kiểm tra kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn như: (3)+ Kiểm tra nề nếp sinh hoạt tổ: Các chuyên đề triển khai thực hiện, vấn đề liên quan, số lượng tiết hội giảng, thao giảng, dự giờ, qui trình dự giờ, nề nếp sinh hoạt, nội dung sinh hoạt tổ + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Kiểm tra việc thực chuyên đề tổ, trường cấp triển khai Tính thống hợp tác bồi dưỡng, kiểm tra nội dung tự bồi dưỡng giáo viên, kết tự bồi dưỡng giáo viên + Chỉ đạo hoạt động học sinh: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, hoạt động ngoại khóa, xây dựng phương pháp tự học hướng dẫn học sinh tự học nhà + Kiểm tra chất lượng dạy học tổ: Kiểm tra trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, kiểm tra kiến thức, kỹ năng, trí tuệ, thái độ học sinh 3/ Hình thức kiểm tra hoạt động tổ chuyên mơn: Kiểm tra tồn diện tổ chun mơn kết hợp kiểm tra toàn diện số giáo viên lớp học Kiểm tra tổ chuyên môn theo chuyên đề thực như: kiểm tra toàn diện nội dung kiểm tra tập trung vào vấn đề chọn làm mục đích kiểm tra Ví dụ: Kiểm tra tổ chuyên môn thực chuyên đề: Phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, lập đồ tư duy, sử dụng đồ dùng dạy học giảng dạy, chương trình giảm tải, dạy theo chuẩn kiến thức… 4/ Phương thức kiểm tra: Trao đổi vấn tổ trưởng, tập thể cá nhân giáo viên Nghiên cứu hồ sơ tổ, hồ sơ giáo viên, hồ sơ lớp, xem xét tài liệu lưu trữ tổ (4)Ví dụ: Tổ trưởng đọc lại nội dung mà lãnh đạo nhà trường triển khai để thư ký ghi biên bản… Xem xét kế hoạch bồi dưỡng tổ, cá nhân, dự thăm lớp tham gia buổi rút kinh nghiệm đánh giá tiết dạy Thực tế cho thấy việc rút kinh nghiệm đánh giá tiết dạy không giáo viên chí tổ trưởng sợ lịng ngạy thiếu sót đồng nghiệp Một số trường hợp giáo viên thân góp ý tốt cho nhau, khơng vừa lịng tìm nhiều thiếu sót khơng cần thiết để nhận xét đồng nghiệp Vì người quản lý cần nhiều thời gian tham gia buổi rút kinh nghiệm đánh giá tiết dạy để kịp thời tư vấn, giúp đỡ kịp thời để nâng cao hiệu nội dung sinh hoạt chuyên môn Dự buổi bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, xem xét hồ sơ, sách học sinh, nghiên cứu sản phẩm kết học tập học sinh giai đoạn (tháng, học kỳ) Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ, với phụ huynh học sinh… Tiến hành kiểm tra chéo tổ chuyên môn theo nội dung kiểm tra thống 5/ Lập biên kiểm tra: Kiểm tra tổ chuyên môn kết thúc việc lập biên kiểm tra có kết luận rõ ràng, cơng khai đưa vào hồ sơ theo dõi nhiều năm liền làm cho hoat động tổ ngày đạt kết cao III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Trong trình quản lý, kiểm tra hoạt động sư phạm tổ chuyên môn áp dụng biện pháp nhận thấy tổ trưởng nói chung giáo viên tổ có nhiều tiến 100% tổ chuyên môn đạt từ trở lên (5)IV KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG Kinh nghệm “Kiểm tra hoạt động sư phạm tổ chun mơn” triển khai đơn vị trường cụm nghiên cứu thực V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT: 1/ Kết luận: Quản lý có kiểm tra, người quản lý có xây dựng kế hoạch thực mà thiếu kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm chưa phải người quản lý tốt Bởi có kiểm tra nắm tình hình hoạt động tổ, biết hồ sơ tổ, hồ sơ giáo viên, hồ sơ lớp Kinh nghiệm: " KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM TỔ CHUN MƠN " q trình tìm tịi, đúc kết từ thực tiễn tơi thời gian làm cơng tác quản lí chun mơn Để thực điều đòi hỏi thân thầy giáo phải có lịng nhiệt tình tâm huyết với nghề; phải xây dựng cho kế hoạch từ đầu năm học Có thầy cô tạo công tạo động lực để tất thành viên tổ chuyên môn vươn lên giảng dạy, học tập nâng cao trình độ chun mơn Sau năm thực hiện, nhận thấy chất lượng giảng dạy, hồ sơ cá nhân giáo viên có nhiều tiến Về phía học sinh chất lượng cao Với cách làm khích lệ việc giảng dạy giáo viên không ỷ lại, chủ quan Thiết nghĩ với hình thức kiểm tra đánh trên, thực cách nghiêm túc thường xuyên suốt năm học phần hạn chế tình trạng tiêu cực thiếu cơng kiểm tra đánh giá Đồng thời góp phần tích cực xu hướng đổi giáo dục (6)Đối với thân không ngừng học tập, tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn cơng tác quản lý, kiểm tra chun mơn Mặc dù có nhiều cố gắng chắn đề tài không tránh khỏi sai sót định Mong góp ý đồng nghiệp để vấn đề đưa hoàn thiện 2/ Kiến nghị: Trên số kinh nghiệm thân vận dụng trình cơng tác Mong lãnh đạo ngành Giáo dục Đào tạo, ngành có liên quan, hiệu trưởng nhà trường đạo, giúp đỡ công tác quản lý chuyên môn Các tổ trưởng chuyên môn tập thể giáo viên nhà trường tạo tham mưu kịp thời, hợp tác để tơi hồn thành nhiệm vụ Mỹ Hoà, ngày tháng năm 2012 Người viết Nguyễn Văn Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: SHKN HOAT DONG TO CHUYEN MON2012, SHKN HOAT DONG TO CHUYEN MON2012