Nghe lam vuon tiet 3050 nam 2013

55 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:06

Qua bài này, học sinh phải:  Biết được đặc điểm của cây đậu, phân biệt được nhóm đậu lùn với nhóm đậu leo  Biết được kỹ thuật làm đất, bón phân, gieo trồng, chăm sóc cây đậu  Biết các[r] (1)PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ LÀM VƯỜN 70 TIẾT TCT LT+TH 1,2 LT Giới thiệu nghề làm vườn 3,4,5 LT Nguyên tắc và thiết kế quy hoạch vườn 6,7,8 LT Cải tạo tu bổ vườn cũ 9,10,11 TH Thiết kế vườn 12,13,14 TH Cải tạo vườn cũ 15,16,17 LT Kỹ thuật nhân giống hữu tính 18-26 LT Kỹ thuật nhân giống vô tính (Giâm(2t), chiết(3t), ghép(4t)) Ôn tập Kiểm tra 27,28 29 Nội dung ST 30,31,32 TH Làm đất cải tạo vườn (đắp mô, đào mương) 33,34 TH Ươm cây 35,36,37 TH Nhân giống cây ăn (chiết, ghép chữ T, ghép cửa sổ) 38,39,40 TH Trồng cây vườn (đào hố, đắp mô, trồng cây) 41,42 TH 43-50 LT Chăm sóc cây sau trồng (bón phân, tưới nước) Kỹ thuật trồng số cây ăn quả, rau, hoa chủ yếu địa phương (cây có múi, chuối, đậu, rau sạch, cải bắp, ngô rau, hoa hồng, hoa cúc) 51,52,53 TH Làm đất (lên luống) Ôn tập Kiểm tra 54,55 56 57,58,59 TH Ươm cây (cam, đậu, ngô rau) 60,61,62 TH Nhân giống cây rau hoa (hoa hồng, hoa cúc) 63,64,65 TH Trồng cây rau hoa (lên luống, trồng bắp) 66,67 TH Chăm sóc cây rau hoa (bón phân, phun thuốc) Ôn tập Kiểm tra toàn khoá 68,69 70 (2) Tuần Ngày soạn Tiết 30 - 31 Ngày dạy Thực hành ÑAÉP MOÂ TROÀNG CAÂY  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết quy trình đắp mô trồng cây ăn trái  Đắp mô đất trồng cây ăn  Có thái độ hứng thú học tập, tích cực thực hành, áp dụng điều đã nghiên cứu vào thực tế sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Cuốc, xẻng, thước dây, dây mủ, địa điểm thực hành, nội dung thực hành 2.Học sinh  Học bài ứng dụng các chất điều hoà sinh trưởng vào sản xuất trồng trọt  Nghiên cứu trước kĩ thuật làm đất, đắp mô đất trồng cây  Chuẩn bị: nhóm thực hành đem theo 1thước dây, xẻng III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (4’) Để trồng cây ăn trước hết ta cần làm gì? Để hiểu rõ vấn đề trên chúng ta cùng tiến hành các công việc làm đất, cải tạo vườn các khâu sau: Đắp mô trồng cây ăn trái Các hoạt động dạy - học TG 5’ NỘI DUNG KIẾN THỨC II.Quy trình thực hành 2.Đắp mô trồng cây ăn trái Chọn vị trí muốn đắp mô Dùng xẻng đào đất đắp thành mô tròn đường kính HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu quy trình thực hành  GV làm mẫu, kết hợp phân tích công việc cho HS nắm vững  HS quan sát và trả lời câu hỏi GV  Trước đắp mô  Chọn vị trí mô để (3) 0,8m, cao 0,4m, mặt mô 0,4m 25’ ta cần phải làm gì? Tại sao?  Đắp mô với kích thước nào? đảm bảo khoảng cách hợp lí  Dùng xẻng đào đất đắp thành mô tròn đường kính 0,8m, cao 0,4m, mặt mô 0,4m HĐ2 Tổ chức thực hành  Phân công nhiệm vụ  Đến vị trí phân công cho nhóm HS, để thực hành nhóm khoảng em  Hướng dẫn giúp đỡ  Các thành viên thay phiên nhóm hoàn hoàn thành nhiệm vụ thành nhiệm vụ thực thực hành hành HĐ4 Đánh giá kết thực hành 5’ 45’  Một vài HS lên phát biểu cảm tưởng buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Đánh giá kết thực hành  Nhận xét, đánh giá chung Thực hành cá nhân IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Khi đắp mô cần lưu ý điều gì? B.Dặn dò Mỗi em chuẩn bị xẻng để đào mương xả phèn  Mỗi học sinh tự hoàn thiện 01 mô theo đúng kích cỡ: +Đáy: 80cm +Cao 40cm +Mặt 40cm (4) Tuần Ngày soạn Tiết 32 Ngày dạy Thực hành Đào mương xả phèn  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết quy trình đào mương xả phèn  Đào mương xả phèn  Có thái độ hứng thú học tập, tích cực thực hành, áp dụng điều đã nghiên cứu vào thực tế sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Cuốc, xẻng, thước dây, dây mủ, địa điểm thực hành, nội dung thực hành 2.Học sinh  Học bài ứng dụng các chất điều hoà sinh trưởng vào sản xuất trồng trọt  Nghiên cứu trước kĩ thuật đào mương xả phèn  Chuẩn bị: nhóm thực hành đem theo xẻng III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (4’) Sau trồng để hạn chế bốc phèn bốc mặn ta cần làm gì? Để hiểu rõ vấn đề trên chúng ta cùng tiến hành các công việc làm đất, cải tạo vườn các khâu sau: đào mương xả phèn Các hoạt động dạy - học TG 5’ NỘI DUNG KIẾN THỨC III.Quy trình thực hành 3.Đào mương xả phèn Chọn vị trí muốn đào Căng dây để định hướng đào HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu quy trình thực hành  GV làm mẫu, kết hợp phân tích công việc cho HS nắm vững  Đào mương xả phèn có tác dụng  HS quan sát và trả lời câu hỏi GV  Xả phèn cho đất, hạn chế bốc phèn gây hại cho cây (5) Dùng xẻng đào mương rộng 0,4m, sâu 0,3m, ngang đáy 0,2m 25’ gì?  Tại phải căng dây đào?  Tại đào miệng mương lớn đáy mương? trồng  Để mương thẳng  Để đất không bị sạt lở HĐ2 Tổ chức thực hành  Phân công nhiệm vụ  Đến vị trí phân công cho nhóm HS để thực hành  Hướng dẫn giúp đỡ  Các thành viên thay phiên nhóm hoàn hoàn thành nhiệm vụ thành nhiệm vụ thực thực hành hành HĐ4 Đánh giá kết thực hành 5’  Một vài HS lên phát biểu cảm tưởng buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Đánh giá kết thực hành  Nhận xét, đánh giá chung IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau a Khi tiến hành làm luống cần lưu ý điều gì? b Khi đắp mô cần lưu ý điều gì? c Để đào mương có thẩm mĩ và không bị sạt lở ta phải làm gì? B.Đánh giá tinh thần thái độ tham gia thực hành nhóm học sinh, nhận xét sản phẩm và số lượng sản phẩm làm nhóm HS C.Công việc nhà Học bài qui trình thực hành làm luống, đắp mô, đào mương xả phèn Mỗi em tập đào mương nhà Chuẩn bị nhóm chuẩn bị cuốc, xẻng, 50kg phân chuồng ủ hoai, 1kg phân lân, 1kg phân kali, còn lại đem em đem theo 01 chậu và 1-2 cây  Rút kinh nghiệm (6) Tuần Ngày soạn Tiết 33-34 Ngày dạy Thực hành GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Nắm các yêu cầu chọn đất làm vườn ươm, biết làm đất vườn ươm cây gốc ghép đúng kỹ thuật  Trộn hỗn hợp vào bầu đất cho gieo hạt và cây  Thực khâu kỹ thuật gieo hạt ,trồng cây, ngôi, chăm sóc cây  Giữ an toàn lao động II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Địa điểm vườn ươm, dao, dủm, cuốc, xẻng, cây con, hạt giống: bắp  Phân hữu cơ, phân lân 2.Học sinh  Học thuộc bài nhân giống hữu tính cách gieo hạt  Nghiên cứu trước cách cày cuốc, bừa đất, lên luống, gieo hạt trên luống và trên bầu, cấy cây vào bầu đất III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (3’) Chúng ta đã tìm hiểu các phương pháp nhân giống cây trồng Hôm chúng ta tiến hành làm đất gieo ươm và tiến hành gieo hạt và cấy cây vào bầu đất Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG THỰC HÀNH 1.Làm đất vườn ươm 20’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu cách làm đất nhân giống vườn ươm  Giới thiệu cách làm đất vườn ươm, tạo luống, trộn hỗn hợp độn bầu  GV làm thao tác mẫu cho HS xem  Quan sát, tìm hiểu, đặt câu hỏi (7)  Tạo luống  Cuốc cày đất cho thật tơi (đã thực trước)  Trộn phân chuồng hoai mục kết hợp lúc bừa và đập đất  Lên luống: cao 10 – 15cm, rộng 0.8 – 1m, dài tuỳ ý  Trộn hỗn hợp độn bầu Bước 1: Tạo đất ruột bầu Trộn phân với tỉ lệ 39% đất tơi xốp, 20% phân hữu cơ, 1% supe lân, 20% trấu 20% mụn dừa Bước 2: Tạo bầu đất -Cho hỗn hợp đất vào túi bầu -Nén chặt -Đất thấp miệng bầu 1-2 cm -Xếp bầu trên luống 20’ II.Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất HĐ2 Tìm hiểu cách gieo hạt và cấy cây vào bầu đất  Gieo hạt:  Quan sát, tìm hiểu, đặt câu Trên luống hỏi  Dùng dầm tạo hốc  Cho hạt vào  Cho tro trấu rác mục vào  Tưới nước  Trong bầu  Mỗi bầu gieo từ 2-3 hạt lấp kín dày 2-3 lần kích thước hạt  Cấy cây:  Dùng dao cấy cây tạo hốc bầu (hoặc luống) đất: +Cắm dao sâu chiều dài rễ từ 0,5-1cm +Nghiêng dao để tạo hốc  Đặt cây vào bầu (trên luống)  Ép đất chặt, kín êêx  Bảo vệ và chăm sóc (8) -Phun nước ẩm bầu đất -Che phủ giàn che 30’ HĐ3 Thực hành theo nhóm  Quan sát, hướng dẫn thêm 5’  Mỗi HS tự hoàn thành nhiệm vụ thực thực hành:  Gieo hạt trên luống: nhóm luống  Cấy cây trên luống: nhóm luống  Tạo bầu: HS tự trộn và làm 10 bầu đất Gieo hạt bầu, cấy cây bầu HĐ4 Đánh giá thực hành  Một vài HS lên phát biểu cảm tưởng buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Nhận xét, đánh giá chung IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (10’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Rửa tất vật liệu dụng cụ thực hành đã sử dụng Điểm danh, báo cáo B.Đánh giá C.Công việc nhà Nghiên cứu trước bài giâm cành, chiết cành Chuẩn bị cho thực hành giâm cành và chiết cành Mỗi HS đem theo: - Dao nhỏ, sắc - Kéo cắt cành - Mụn dừa, túi PE khổ 7x10cm, dây nilông - đoạn cành cây bông giấy -4 – đoạn cành cây ăn Lớp chuẩn bị 01 chai thuốc kích thích rễ Chuẩn bị  Rút kinh nghiệm (9) Tuần Ngày soạn Tiết 35 Ngày dạy Thực hành CHIẾT CÀNH  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết cách lựa chọn cành chiết  Nắm quy trình chiết cành  Chiết cành cây ăn theo đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật  Cẩn thận lao động, chú ý an toàn sử dụng dao, kéo, hoá chất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Các vật liệu dụng cụ thực hành  Dao nhỏ, sắc, kéo cắt cành  Bình tưới  Túi bầu PE  Thuốc kích thích rễ  Quy trình thực hành  Cành chiết, dao, kéo, bầu và hỗn hợp bó bầu, dây nilông 2.Học sinh  Học thuộc bài kỹ thuật chiết cành  Chuẩn bị đầy đủ các vật liệu dụng cụ theo yêu cầu giáo viên:  Lọ thuốc kích thích rễ; bình tưới phun sương dạng nhỏ  Cành cây có thể chiết  Dao sắc dùng để bóc vỏ  Túi PE dùng để chiết cành, dây nilông; Mụn dừa rễ lục bình  Thuốc kích thích rễ, bông gòn III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (4’) Chúng ta đã tìm hiểu phương pháp nhân giống vô tính chiết cành Bài hôm chúng ta thực hành phương pháp chiết cành Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (10) HĐ1 Tổ chức thực hành 5’  Kiểm tra chuẩn bị các nhóm và học sinh  Phân chia vị trí cho nhóm  Yêu cầu 1-2 HS lên làm thao tác mẫu  GV chỉnh sửa, có thể làm mẫu lại lần cho HS xem  Treo sơ đồ quy trình cho HS xem Sơ đồ quy trình thực hành chiết cành Sơ đồ quy trình thực hành chiết cành Chọn cành chiết  khoanh vỏ  trộn hỗn hợp bó bầu  bó bầu  cắt cành chiết HĐ2 Thực hành theo nhóm 20’  Nêu nhiệm vụ thực hành  Các nhóm vị trí và tiến cho nhóm: hành Mỗi cá nhân chiết cành, các thành viên nhóm có thể giúp đỡ lẫn  Quan sát, giúp đỡ bảo  Mỗi HS tự hoàn thành 10 HS, nhóm HS chưa giâm cành, mẫu chiết thao tác cành cho riêng mình HĐ4 Đánh giá kết thực hành 10’  Một vài HS lên phát biểu cảm tưởng buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Đánh giá kết thực hành  Nhận xét, đánh giá chung IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học HS dọn dẹp vệ sinh phòng thực hành B.Đánh giá C.Công việc nhà Nghiên cứu bài ghép Chuẩn bị - Chuẩn bị cây ; 05 cành có kích thước tương ứng cây - Dao nhỏ, sắc; Dây nilông, túi PE  Rút kinh nghiệm (11) Tuần Ngày soạn Tiết 36 Ngày dạy Thực hành GHÉP CHỮ T  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết quy trình ghép  Cắt đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép  Hình thành kỹ ghép cây  Có thái độ hứng thú học tập, tích cực thực hành, áp dụng điều đã nghiên cứu vào thực tế sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học 01 cây có nhiều cành 01 cành có kích thước tương ứng cây Dao nhỏ, sắc  Dây nilông, túi PE 2.Học sinh      Học thuộc lý thuyết các kiểu ghép  Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau: - 04 đoạn cành nhỏ, tốt là cành cam, bưởi mai - Dao nhỏ, sắc - Dây nilông, túi PE III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (3’) Nhân giống cây trồng phương pháp ghép đã nhân dân ta ứng dụng rộng rãi Bài hôm chúng ta thực hành để tìm hiểu các phương pháp ghép Các hoạt động dạy - học TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ2 Tổ chức thực hành 6’  Kiểm tra chuẩn bị HS HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  Trình bày phần mình đã chuẩn bị (12)  Nêu nội dung thực hành  Mỗi nhóm cùng thực ít mẫu  Giải thích thêm vấn đề HS chưa nắm bắt  Quan sát và đặt vấn đề chưa rõ  Thao tác mẫu lần cho HS  Thực hành nhanh theo thao tác quan sát giáo viên HĐ3 Thực hành theo nhóm và cá nhân 25’  Hướng dẫn giải thích thêm, làm  Mỗi nhóm giúp đỡ, hướng dẫn mẫu lại cho nhóm, HS chưa thao tác hoàn thành mẫu ghép  Cá nhân thực hành theo nội dung thực hành đã biết Số lượng không hạn chế HĐ4 Đánh giá kết thực hành 5’  Một vài HS lên phát biểu tinh thần thái độ học tập lớp buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Nhận xét, đánh giá chung  Giới thiệu mẫu thực hành đẹp, đúng Ghi điểm khuyến khích IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học  Khi tiến hành ghép cành ta cần lưu ý điều gì? B.Đánh giá C.Công việc nhà - Chuẩn bị cây có thể - Dây quấn - Dao nhỏ, sắc; kéo cắt cành - 03 cành có kích thước tương ứng cây  Rút kinh nghiệm (13) Tuần Ngày soạn Tiết 37 Ngày dạy Thực hành GHÉP CỬA SỔ  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết quy trình ghép  Cắt đoạn cành, các loại mắt ghép và ghép đúng quy trình kỹ thuật ghép  Hình thành kỹ ghép cây  Có thái độ hứng thú học tập, tích cực thực hành, áp dụng điều đã nghiên cứu vào thực tế sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  01 cây có nhiều cành  01 cành có kích thước tương ứng cây  Dao nhỏ, sắc  Dây nilông, túi PE 2.Học sinh  Học thuộc lý thuyết các kiểu ghép  Chuẩn bị các vật liệu dụng cụ sau: - 03 cây có thể ghép - 03 cành có kích thước tương ứng cây - Dao nhỏ, sắc; kéo cắt cành - Dây nilông III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (3’) Nhân giống cây trồng phương pháp ghép đã nhân dân ta ứng dụng rộng rãi Bài hôm chúng ta thực hành để tìm hiểu các phương pháp ghép Các hoạt động dạy - học TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ2 Tổ chức thực hành HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH (14) 6’  Kiểm tra chuẩn bị HS  Trình bày phần mình đã chuẩn bị  Nêu nội dung thực hành  Giải thích thêm vấn đề HS  Mỗi nhóm cùng ghép ít chưa nắm bắt mẫu  Mỗi HS tự tiến hành ghép 01 kiểu ghép  Thao tác mẫu vài lần cho HS theo dõi  Quan sát và đặt vấn đề chưa rõ  Thực hành nhanh theo thao tác GV HĐ3 Thực hành theo nhóm và cá nhân 25’  Hướng dẫn giải thích thêm, làm  Mỗi nhóm giúp đỡ, hướng dẫn mẫu lại cho nhóm, HS chưa thao tác hoàn thành mẫu ghép  Cá nhân thực hành theo nội dung thực hành đã biết Số lượng không hạn chế HĐ4 Đánh giá kết thực hành 5’  Một vài HS lên phát biểu tinh thần thái độ học tập lớp buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Nhận xét, đánh giá chung  Giới thiệu mẫu thực hành đẹp, đúng Ghi điểm khuyến khích IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau  Khi tiến hành ghép mắt cần lưu ý điều gì? B.Đánh giá C.Công việc nhà - Mỗi em chuẩn bị 02 cây bầu và 01 xẻng, thùng tưới, m dây, đoạn cây dài 1m  Rút kinh nghiệm (15) Tuần Ngày soạn Tiết 38-39 Ngày dạy Thực hành TRỒNG CÂY Ở VƯỜN  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Trồng cây ăn theo đúng yêu cầu kĩ thuật  Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất địa phương II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Cuốc, xẻng, cây con, 30kg phân hữu cơ, 05kg phân lân, 0,5kg phân kali, cây 2.Học sinh  Học bài qui trình thực hành làm luống, đắp mô, đào mương xả phèn  Nghiên cứu trước cách trồng cây ăn vườn  Chuẩn bị nhóm chuẩn bị cuốc, xẻng, 50kg phân chuồng ủ hoai, 1kg phân lân, 1kg phân kali, còn lại đem dao làm cỏ III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (3’) Nhà em trồng loại cây ăn nào? Em hãy nêu các bước tiến hành trồng loại cây ăn nào đó nhà em? Để so sánh cách trồng cây ăn gia đình và trồng cây ăn theo quy trình khoa học, chúng ta cùng nghiên cứu thực hành trồng cây ăn Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC Qui trình thực hành 1.Trồng cây hố HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu qui trình trồng cây ăn  Theo em, cây ăn  HS trả lời tự trồng theo bước nào?  Treo sơ đồ sau (16) 5’ 6’  Giới thiệu chúng ta có thể trồng cây ăn trên đất đồng bằng, có thể trồng trên đất đồi dốc  Em hãy giới thiệu  Đào hố cần xác định vị trí trình tự công việc cần đào, kích thước hố: Bước 1: Đào đào hố đất trồng cây chiều rộng và chiều sâu hố đất:để riêng nhà em hố Đào lớp đất mặt lớp đất mặt trên để bên miệng hố, lớp đất miệng hố bên để xa  Vì lại để lớp đất  Vì lớp đất bên nhiều mặt chỗ xa hố phèn hơn, không tốt cho hơn? cây trồng  Treo hình sau Bước 2:Bón phân lót vào hố  Đào hố vị trí cao trước, Trộn lớp đất  Đối với đất đồi chúng ta đào hố theo vị trí thấp sau để tránh mặt đào lên với thứ tự nào? Vì sao? làm rơi đất vào hố đã đào phân hữu từ  Trộn lớp đất mặt đào lên 30-50kg/hố và  Khi trồng cây ăn với phân hữu từ 30phân hoá học chúng ta thường bón 50kg/hố và phân hoá học (lân, kali) tuỳ lót nào? (lân, kali) tuỳ theo loại theo loại cây, cây, cho vào hố và lấp đất cho vào hố và kín lấp đất kín  Thông thường bón  Sau đào hố bón lót lót bao lâu thì khoảng 15-30 ngày trồng cây là tốt nhất? trồng cây để phân bón Vì sao? hoà tan đất, trồng (17) cây hấp thụ 45’ HĐ2 Thực hành theo nhóm: đào hố và bón lót  Quan sát, hướng  Hoàn thành các yêu cầu dẫn, uốn nắn đào hố và bón lót hoạt động các  Các thành viên nhóm HS nhóm thay phiên hoàn thành quy trình HĐ3 Thực hành theo nhóm: đắp mô đất 10’  Đắp mô đã học tiết trước sử dụng mô đã đắp sẵn HĐ4 Đánh giá kết thực hành 10’  Một vài HS lên phát biểu cảm tưởng buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Đánh giá kết thực hành  Nhận xét, đánh giá chung IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau a Khi tiến hành đào hố, bón lót gặp thuận lợi và khó khăn gì? B.Dặn dò Chuẩn bị cây con, 1m dây nilong, cây nhỏ làm cọc khoảng 0,5m/cây  Rút kinh nghiệm (18) Tuần Ngày soạn Tiết 40 Ngày dạy Thực hành TRỒNG CÂY Ở VƯỜN  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Trồng cây ăn theo đúng yêu cầu kĩ thuật  Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất địa phương II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Cây 2.Học sinh  Học bài qui trình thực hành trồng cây  Cây con, dây, cọc III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (4’) Nhà em trồng loại cây ăn nào? Em hãy nêu các bước tiến hành trồng loại cây ăn nào đó nhà em? Để so sánh cách trồng cây ăn gia đình và trồng cây ăn theo quy trình khoa học, chúng ta cùng nghiên cứu thực hành trồng cây ăn Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC Qui trình thực hành 5’ 2.Trồng cây trên mô đất HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu qui trình trồng cây ăn  Giới thiệu tương tự trồng cây hố, đây trồng trên mô đất đã đắp sẵn  Chú ý cho HS cần cặm cọc chắn (19) vì cây dễ đỏ ngã 25’ HĐ Thực hành theo nhóm: trồng cây hố và trên mô đất  Quan sát, hướng  Tiến hành trồng cây vào dẫn, uốn nắn các hố và mô đã tạo hoạt động các buổi học trước nhóm HS  Nếu chưa thực đào hố và đắp mô xong thì tiếp tục thực  Tưới nước  Các thành viên nhóm hỗ trợ và thay phiên hoàn thành quy trình HĐ Đánh giá kết thực hành 5’  Một vài HS lên phát biểu cảm tưởng buổi thực hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Đánh giá kết thực hành  Nhận xét, đánh giá chung IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau b Khi tiến hành trồng cây trên hố ta cần làm công việc nào? c Trồng cây trên mô đất cần chú ý điểm gì? B.Dặn dò Nghiên cứu trước cách chăm sóc cây ăn sau trồng  Rút kinh nghiệm (20) Tuần Ngày soạn Tiết 41-42 Ngày dạy Thực hành CHAÊM SOÙC CAÂY SAU KHI TROÀNG  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Bón phân thúc cho cây ăn theo đúng yêu cầu kĩ thuật theo hình chiếu tán cây  Có ý thức cẩn thận, nghiêm túc học hỏi ứng dụng vào thực tế sản xuất địa phương II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Địa điểm thực hành  Cuốc, xẻng, bình tưới  Phân hoá học: đạm, phân lân, kali và phân hữu hoai mục 2.Học sinh  Học bài qui trình thực hành trồng cây ăn vườn  Nghiên cứu trước cách chăm sóc cây ăn sau trồng III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (4’) Nhà em trồng loại cây ăn nào? Em thường bón phân thúc cho cây ăn đó vào thời điểm nào và bón loại phân gì? Để so sánh cách bón phân thúc cho cây ăn gia đình với bón phân thúc theoquy trình khoa học, chúng ta cùng nghiên cứu bài Thực hành bón phân tưới nước cho cây ăn Các hoạt động dạy - học (21) TG NỘI DUNG KIẾN THỨC Qui trình thực hành 5’ Bước Xác định vị trí bón phân Chiếu theo hướng thẳng đứng tán cây xuống đất Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn 5’ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu qui trình trồng cây ăn  Ở nhà em thường bón  HS trả lời tự do: hoà phân thúc cho cây ăn vào nước để tưới, rải theo cách tự trên gốc, đào nào? hố, cuốc rãnh…  Trong cách đó,  Đào hố cuốc cách nào là tốt nhất? rãnh để bón tốt vì tránh lãng phí phân bón, cây cỏ ít sử dụng các loại phân bón  Khi bón phân thúc, ta  HS trả lời tự nên bón theo qui trình nào?  Chúng ta cùng nghiên cứu sơ đồ qui trình thực hành sau:  Treo sơ đồ Xác định vị trí bón phân Cuốc rãnh đào hố bón phân Bón phân vào rãnh đào hố và lấp đất Tưới nước  Câu hỏi thảo luận: phân  HS thảo luận tích các bước thực hành bàn/nhóm theo sơ đồ phút để làm rõ vấn đề  Ở bước 1, chúng ta xác định vị trí bón phân  HS trả lời nào?  Treo hình  Tại chúng ta nên bón  Vị trí này, rễ thúc vị trí thẳng đứng cây phát triển mạnh, Bước Cuốc theo hình chiếu tán cây? nhiều lông hút rãnh đào Cây hấp thụ phân hố bón phân bón nhanh và (22) Cuốc thành rãnh hố  Sau chọn vị trí bón, chúng ta làm gì nhỏ với kích tiếp theo? thước tuỳ theo  Chúng ta dựa vào đâu để độ sâu rễ chọn độ nông sâu vị trí bón phân rãnh? Thông thường  Thông thường nên cuốc rãnh đào hố với rãnh rộng 10-20 kích thước nào? cm, sâu 15-30 cm  Tại không chọn kích thước hố rãnh nhỏ to hơn?  Treo hình nhiều  Đào hố cuốc rãnh xung quanh vị trí cần bón phân  Dựa vào độ ăn nông sâu rễ  Nên chọn kích thước rộng 10-20cm, sâu 15-30cm  Kích thước nhỏ chứa ít phân bón, kích thước lớn quá tốn công làm đứt nhiều rễ không tốt cho cây 5’ Bước Bón  Ở nhà cuốc rãnh  Nên đứng hướng mặt phân vào rãnh đào hố em thường vào gốc cây là tốt hố và lấp đứng hướng mặt vào gốc nhất, vì đất cây hay lưng vào gốc cuốc dễ dàng hơn, cây hay hướng khác? Tại không bị cản trở Rải phân sao? rễ cây, đồng thời dễ chuồng trộn lẫn dàng xác định hình với phân hoá  Treo hình chiếu tán cây học vào rãnh hố Lấp đất kín 5’ Bước Tưới  Sau cuốc rãnh chúng  Thông thường là phân nước ta chọn loại hữu kết hợp phân phân gì để bón cho cây? hoá học đạm, Tưới nước lân, kali vào rãnh  Sau bón phân vào hố  Lấp đất cho kín hố đã bón phân rãnh ta làm gì?  Tại cần lấp đất kín?  Để tránh phân bón (23)  Công việc bón phân đích là gì?  Treo hình 20’ bốc hơi, và rễ cây dễ sau cùng vươn ra, không bị ánh là gì? Mục nắng chiếu vào và cây dễ hấp thụ  Tưới nước vào rãnh hố nhằm giúp phân bón mau hoà tan hơn, cây hấp thụ dễ dàng và nhanh chóng HĐ2 Tổ chức thực hành  Phân công vị trí thực  Theo hướng dẫn hành cho nhóm giáo viên mà xác  Làm mẫu thao tác định vị trí đào hố, cho HS xem: kích thước hố thích -Chọn vị trí đào hố hợp rãnh -Cuốc rãnh hố, làm tơi đất -Trộn phân hoá học với phân hữu và tỉ lệ phân bón thích hợp và bón vào hố rãnh -Cho phân vào rãnh hố -Lấp đất kín -Tưới nước 20’ HĐ3 Thực hành theo nhóm: đào rãnh hố xung quanh gốc cây  Quan sát, uốn nắn nhóm chưa thực hành tốt 20’  Đến vị trí phân công, các thành viên nhóm: chọn vị trí thích hợp, các thành viên luân phiên đào rãnh, làm tơi đất HĐ4 Thực hành theo nhóm: bón phân – tưới nước  Quan sát, uốn nắn nhóm chưa thực hành tốt  Đến vị trí đã thực hành buổi học trước: trộn phân, bón phân, lấp đất, tưới nước (24) HĐ Đánh giá kết thực hành 5’  Một vài HS lên phát biểu cảm tưởng buổi thực hành, nêu thuận lợi và khó khăn tiến hành  Mỗi nhóm tự đánh giá tinh thần, thái độ tham gia thực hành nhóm và thành viên nhóm  Đánh giá kết thực hành  Nhận xét, đánh giá chung IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Khi tiến hành bón phân thúc cho cây ăn cần lưu ý vấn đề gì? B.Công việc nhà Học bài qui trình thực hành bón phân thúc cho cây ăn Mỗi học sinh phụ giúp cha mẹ chăm sóc cây trồng nhà Rút kinh nghiệm (25) Tuần Ngày soạn Tiết 43 Ngày dạy KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CÓ MÚI  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, giá trị y học và ý nghĩa bảo vệ môi trường cây ăn có múi  Nắm đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh cây có múi  Hiểu các biện pháp kỹ thuật việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Vẽ sơ đồ yêu cầu ngoại cảnh câu ăn có múi;Sưu tầm tranh Một số giống bưởi, cam, quýt, bảng thời gian trồng cây ăn có múi 2.Học sinh  Học thuộc bài  Nghiên cứu trước số giống và phương pháp nhân giống cây có múi III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Giới thiệu bài (3’) Em hãy giới thiệu vài loại cây ăn có múi mà em biết? Cây ăn có nhiều giá trị đời sống chúng ta, để tìm hiểu các giá trị đó, tìm hiểu đặc điểm và kĩ thuật trồng, chăm sóc cây có múi, chúng ta cùng nghiên cứu bài Kỹ thuật trồng cây ăn có múi Các hoạt động dạy - học TG 6’ NỘI DUNG KIẾN THỨC I.Giá trị  Dinh dưỡng  Kinh tế HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu giá trị cây có múi Giá trị  Treo sơ đồ sau Dinh dưỡng Kinh tế Y học Bảo vệ môi trường (26)   Y học Bảo vệ môi  Em hãy cho biết cây có  Cây có múi chứa nhiều múi có giá trị dinh nước, đường, axit hữu cơ, trường dưỡng nào? vitamin và chất khoáng  Kể tên số loại cây có  Bưởi da xanh, bưởi năm múi bán có giá cao? roi, cam sành, cam mật…  Ví dụ vài công  HS trả lời tự dụng làm thuốc cây có múi?  Cây có múi có khả  Cây có múi là cây bảo vệ môi trường xanh nên có tác dụng nào? chống lũ lụt, xói mòn, điều hoà, làm môi trường  Qua các câu trả lời không khí HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ môi trường sinh thái cách trồng loại cây xanh thích hợp 7’ II.Đặc điểm HĐ2 Tìm hiểu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh thực vật và yêu cây có múi cầu ngoại cảnh cây có múi Giới thiệu Cây có múi thuộc họ Cam Cam, quýt có rễ Rễ cọc cắm sâu xuống đất, có nào? rễ phân bố lớp đất - Thuộc họ Cam mặt từ 10-30 cm trở lên - Rễ cọc, có Hoa cây có múi có đặc điểm Hoa thường rộ với cành non nhiều rễ gì? phát triển, hoa có mùi thơm phân bố lớp hấp dẫn 1.Đặc điểm thực vật đất mặt - Hoa thường Treo sơ đồ sau rộ với cành non phát triển Độ ẩm Lượng mưa Nhiệt độ 2.Yêu cầu ngoại cảnh -Nhiệt độ thích hợp 25-270C -Không ưa ánh sáng mạnh -Độ ẩm không khí 70-80% -Lượng mưa 1000-2000 mm -Thích hợp là đất phù sa, đất bazan, pH Ánh sáng Cây ăn qủa có múi Đất pH Cây có múi cần yêu HS trả lời sau -Nhiệt độ thích hợp 25-270C cầu ngoại cảnh nào? -Không ưa ánh sáng mạnh -Độ ẩm không khí 70-80% -Lượng mưa 1000-2000 mm -Thích hợp là đất phù sa, đất bazan, pH 5,5-6,5 (27) 5,5-6,5 18’ III.Kỹ thuật trồng và chăm sóc 1.Giống cây -Cam -Chanh -Quýt -Bưởi 2.Nhân giống cây Giâm cành, chiết cành và ghép HĐ3 Tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi  Treo sơ đồ sau: Kỹ thuật trồng và chăm sóc Trồng cây -Thời vụ -Khoảng cách trồng -Đào hố, bón lót Chăm sóc -Làm cỏ, vun xới -Bón phân thúc -Tưới nước -Tạo hình, sửa cành -Phòng trừ sâu bệnh  Quan sát sơ đồ và thảo luận phút  Yêu cầu HS thảo luận phút để làm rõ nội dung sơ đồ trên: 3.Trồng cây  Nêu thời vụ trồng cây có  Thời vụ trồng thích hợp là: -Thời vụ múi nước ta? miền Nam nên trồng vào -Khoảng cách đầu mùa mưa (tháng 4-5); trồng -Đào hố, bón lót miền Bắc nên trồng vào vụ xuân (tháng 2-4) và vụ thu (tháng 8-10)  Khoảng cách trồng  Khoảng cách thích hợp sao? phụ thuộc loại cây trồng Ví dụ  Cam:6x5;6x4;5x4m  Chanh:4x3;3x3m  Bưởi:7x7;7x6m  Đào hố với kích thước  Hố rộng 60-80cm, sâu 40ra sao? 60cm  Bón lót nào? 4.Chăm sóc  Bón khoảng 30kg phân -Làm cỏ, vun chuồng+ 0.2 -0.5kg xới lân+0.1-0.2kg kali, để sau 20-25 ngày thì đặt cây vào hố -Bón phân thúc  Tiến hành làm cỏ, vun  Làm cỏ quanh gốc cây, xới sao? tránh chặt đứt rễ vì rễ mọc sát lớp đất mặt  Bón thúc sao?  Tiến hành bón phân hữu và hoá học với khối (28) -Tưới nước  -Tạo hình, sửa cành  Tưới nước nào? -Phòng trừ sâu bệnh   Tại phải tạo hình sửa cành cho cây có múi   Khi trồng cây có múi,  cần chủ yếu phòng trừ loại sâu bệnh nào? lượng hợp lý phụ thuộc vào thời điểm bón Cần bón theo hình chiếu tán cây vì rễ đây phát triển mạnh, lông hút nhiều Tưới nước xung quanh gốc, có phủ rơm rạ để giữ ẩm Để cây có khung vững chắc, cân đối, tăng sức chống chịu cây trước điều kiện bất lợi môi trường Cần phòng trừ số sâu sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành; số bệnh bệnh vàng lá, bệnh chảy mủ thân…  Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng chất chất độc hoá học phòng trừ sâu bệnh hại 4’ IV.Thu hoạch và bảo quản Thu hoạch đúng độ chín Bảo quản tránh bị giập nát và thối HĐ4 Tìm hiểu thu hoạch, bảo quản cây có múi  Nên thu hoạch  Thu hoạch đúng độ chín, nào? vào ngày nắng ráo Dùng dao kéo cắt sát cuống, tránh làm xây sát vỏ  Bảo quản nào?  Cần xử lý tạo màng parafin để bảo quản lâu IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Hoàn thành các yêu cầu sau Hoàn thành sơ đồ sau Nhiệt độ … …… Độ ẩm …………………… Lượng mưa …………… Cây ăn qủa có múi Ánh sang ………… Chọn câu đúng Giâm cành thường áp dụng cho a Các giống Cam b Các giống Chanh c Các giống Quýt d Các giống Bưởi Đất …………… pH …………… (29) Bưởi thường nhân giống cách a Chiết cành, giâm cành, ghép mắt nhỏ có gỗ b Chiết cành, giâm cành, ghép c Chiết cành, ghép cửa sổ d Ghép đoạn cành Nên bón phân theo hình chiếu tán cây vì a Rễ nơi hình chiếu tán cây phát triển b Để tán cây vươn xa c Rễ mau phát triển d Tiết kiệm phân bón cây hất thụ kém Trả lời câu hỏi sau a Cây có múi có giá trị nào? b Đốn tạo hình sửa cành cho cây nhằm mục đích gì? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài Kỹ thuật trồng cây ăn có múi Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng cây chuối, hoa chuối có đặc điểm gì? Có giống chuối nào? Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối có gì đặc biệt  Rút kinh nghiệm (30) Tuần Ngày soạn Tiết 42 Ngày dạy KỸ THUẬT TRỒNG CHUỐI  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết giá trị và đặc điểm sinh học cây chuối  Biết kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối  Biết cách thu h oạch chuối đúng lúc, đúng kỹ thuật  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Mẫu vật hoa chuối và tranh ảnh số giống chuối 2.Học sinh  Học thuộc bài kỹ thuật trồng cây có múi  Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng cây chuối, hoa chuối có đặc điểm gì? Có giống chuối nào? Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối có gì đặc biệt III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (3’) a.Trình bày giá trị cây có múi? b.Nêu quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi? Giới thiệu bài (3’) Chuối là cây trồng phổ biến nước ta, có nhiều giống chuối khác và chuối có thành phần dưỡng cao nên có giá trị kinh tế Kỹ thuật trồng và chăm sóc chuối cần lưu ý đến vấn đề gì? Bài học hôm chúng ta cùng nghiên cứu bài kỹ thuật trồng chuối Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 5’ I.Giá trị cây chuối HĐ1 Tìm hiểu giá trị cây chuối Có giá trị dinh dưỡng cao: chứa nhiều nước,  Chuối thường  HS trả lời tự do: ăn sống, dùng để làm gì? ăn chín, ăn tươi, ăn (31) đường, vitamin, protein, lipit… 7’ Có giá trị kinh tế cao  Thành phần chuối chín khô… chứa chất dinh  Chứa nhiều nước, đường, dưỡng nào? vitamin, protein, lipit…  Tại nói trồng  Chuối dễ trồng, đầu tư ít, chuối mang lại hiệu ít tốn công chăm sóc, biết kinh tế cao? thâm canh cao mang lại hiệu kinh tế cao II.Đặc điểm sinh học cây chuối HĐ2 Tìm hiểu đặc điểm sinh học cây chuối Chuối sinh trưởng bình thường nhiệt độ 15-300C Chuối cần nước, đặc biệt là thời kỳ phân hoá mầm hoa, hoa, tạo quả, phát triển Chuối thích hợp với đất phù sa, có nhiều chất mùn  Hãy kể tên số giống chuối mà em biết?  HS trả lời tự do: -Chuối tiêu: chuối tiêu lùn, chuối tiêu nhỡ, chuối tiêu cao -Chuối tây, chuối ngự, chuối lá, chuối hột,…  Chuối có thể trồng  Chuối thích nghi rộng, có vùng miền nào? thể trồng miền nam, Tây Nguyên, miền Bắc…  Chuối cần nước thời  Chuối cần nước, đặc biệt điểm nào nhất? là thời kỳ phân hoá mầm hoa, hoa, tạo quả, phát triển  Theo em, trồng chuối tốt loại đất nào?  Chuối thích hợp với đất phù sa, có nhiều chất mùn III.Kỹ thuật trồng HĐ3 Tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch , chăm sóc và thu chuối hoạch 3’ 1.Chuẩn trồng bị đất  Để chuối phát triển tốt  HS suy nghĩ trả lời -Cày sâu 30-40 cần chuẩn bị đất cm, bừa kỹ, làm nào? cỏ -Đào hố sâu 3040 cm, rộng 5060 cm -Bón lót vào hố, hố bón 10-15  Thường dùng phân gì  Dùng phân hữu hoai kg phân chuồng, để bón lót cho chuối? mục, phân lân và kali để 0,2 kg lân, 0,1 kg bón lót kali 4’ 2.Chuẩn bị cây  Cần giống để trồng chọn cây  Chọn cây từ cây mẹ giống có kích thước khoẻ, không sâu bệnh, cao -Chọn cây từ nào? 1-1.5 m, hình búp măng cây mẹ khoẻ,  Bứng cây có củ và rễ, không sâu bệnh,  Bứng cây và xử lý cắt hết rễ trên củ, cắt bớt cao 1-1.5 m, hình cây nào? nửa lá, vùi gốc vào tro (32) 3’ 8’ 3’ 2’ búp măng bếp, sau đó đem trồng -Cắt hết rễ trên  Vùi gốc vào tro bếp có củ, cắt bớt nửa lá, tác dụng gì?  Giúp diệt khuẩn, đảm bảo vùi gốc vào tro cây không bị bệnh, bị thối bếp, sau đó đem củ sau trồng trồng  Khi tiến hành trồng  HS suy nghĩ trả lời: 3.Kỹ thuật trồng chuối cần đảm bảo Đúng thời vụ, đúng mật -Đúng thời vụ yêu cầu kỹ thuật độ khoảng cách, đảm bảo -Mật độ, khoảng nào? tưới đủ nước và chống cách hợp lý chịu cho cây không bị 4.Chăm sóc ngã sau trồng -Làm cỏ, vun xới Câu hỏi thảo luận: -Bón phân thúc  Khi tiến hành chăm sóc  HS thảo luận bàn/nhóm thích hợp chuối từ cây phút +Cây hồi xanh trồng đến thu -Cần làm cỏ, vun xới, tưới +Cây chuẩn bị hoạch, cần làm nước bón phân đúng lúc hoa công việc gì? -Khi hoa đã trổ xong cần +Sau trổ cắt bỏ hoa đực (bắp chuối) buồng -Tỉa bớt cây con, đảm bảo -Tỉa mầm: để bụi chứa từ 1-2 cây lại 1-2 mầm -Cắt bỏ hoa đực 5.Phòng trừ sâu bệnh hại a.Sâu vòi voi: đục  Trên chuối, chúng ta vào thân chuối tiêu thường thấy loại Phòng trừ sâu bệnh nào hay công? cách làm vệ sinh vườn, cắt bỏ lá, bẹ khô, bẹ thối Dùng  Giới thiệu cách phòng trừ các loại sâu bệnh thuốc Lindan viên, nói trên Basudin 10% phun vào nách lá vào tháng và đầu thu b.Bọ vẽ quả: bọ trưởng thành gặm ăn chất xanh đọt chuối và vỏ non Phòng trừ cách dọn vườn cho thoáng Dùng thuốc Mêtinparation 0,1% phun lên đọt, lá non và buồng chuối để diệt c.Bệnh chuối rụt: -Sâu vòi voi -Bọ vẽ -Bệnh chuối rụt -Bệnh thán thư (33) vi rút gây và rệp làm môi giới truyền bệnh, không có cách trừ Phòng bệnh cách phun thuốc diệt rệp Bứng chuối bị bệnh khỏi vườn đem đốt d.Bệnh thán thư (đốm trứng quốc) nấm gây ra, gây nên vết thối trên vỏ gây ảnh hưởng chất lượng Phun thuốc trừ nấm  Tại không để chuối  Khi đó chuối bị giập chín thu hoạch? nát, không vận chuyển Khi chuối già thì  Khi nào thì thu hoạch thu hoạch chuối?  Khi tròn cạnh, đủ già 6.Thu hoạch IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (3’) A.Tổng kết bài học Trả lời các câu hỏi sau Nêu giá trị cây chuối? Khi trồng chuối cần chuẩn bị gì? Chăm sóc chuối từ trồng đến thu hoạch cần làm gì? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài kỹ thuật trồng chuối Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng đậu Chuẩn bị: đem theo mẫu vật: số và hạt đậu Rút kinh nghiệm (34) Tuần Ngày soạn Tiết 45 Ngày dạy KỸ THUẬT TRỒNG ĐẬU  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết đặc điểm cây đậu, phân biệt nhóm đậu lùn với nhóm đậu leo  Biết kỹ thuật làm đất, bón phân, gieo trồng, chăm sóc cây đậu  Biết cách thu h oạch đậu đúng lúc, đúng kỹ thuật  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Mẫu vật số giống đậu và tranh ảnh đậu 2.Học sinh  Học bài kỹ thuật trồng xoài  Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng đậu III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (4’) a.Trình bày giá trị và đặc điểm sinh học cây xoài? b.Nêu quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc xoài? Giới thiệu bài (3’) Đậu là cây thực phẩm quan trọng, không thể thiếu bữa ăn hàng người.Trong đậu chưa nhiều đạm, vitamin, số loại đậu chứa nhiều chất béo, axit amin, khoáng…Để hiểu thêm cây đậu, chúng ta cùng nghiên cứu kỹ thuật trồng đậu Các hoạt động dạy - học TG 7’ NỘI DUNG KIẾN THỨC I.Đặc điểm sinh học Cây đậu không đòi hỏi bón nhiều HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu đặc điểm sinh học đậu  Tại trồng đậu  Đậu cộng sinh với vi người ta không phải bón khuẩn nốt sần nên có khả nhiều phân đạm? cố định đạm (35) phân đạm không khí tạo thành đạm để sử dụng Gồm hai nhóm chính: nhóm đậu  Em hãy nêu số  HS trả lời tự giống đậu mà em biết? lùn và nhóm đậu  Từ các giống đậu trên ,  Gồm hai nhóm chính: leo ta có thể chia chúng nhóm đậu lùn và nhóm Đây là cây có thành nhóm nào? đậu leo giá trị dinh dưỡng  Theo em, đậu có chứa  Đậu chứa nhiều đạm, cao thành phần dinh đường, chất béo, tinh bột, dưỡng nào? và nhiều loại vitamin B,C,E… II.Kỹ thuật HĐ3 Tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch trồng , chăm sóc đậu và thu hoạch 4’ 1.Làm đất, bón lót Cây đậu ưa đất  Đậu thích hợp trồng trên loại đất nào? thịt nhẹ cát pha, khả  Khi trồng đậu cần bón thoát nước tốt lót loại phân bón Cần bón đủ nào? phân chuồng, phân lân cho cây  Giới thiệu cần bón 1417 phân chuồng ủ 2.Gieo trồng, hoai với 220-280 kg chăm sóc lân /ha Có thể trồng  Gieo trồng đậu theo hốc nào? theo hàng 12’ Trộn phân vào đất, rắc lên mặt lớp đất mỏng gieo hạt lên, tránh để hạt tiếp xúc trực tiếp Câu hỏi thảo luận với phân  Khi đậu lên 2-3 lá Làm cỏ vun xới thật, ta cần phải chăm cây đậu sóc nào? 2-3 lá, đậu leo cần cắm chà chữ X mái nhà Bón thúc đậu nở hoa, đảm bảo đất luôn đủ ẩm  Tại trồng đậu, ta  Gieo trồng trên luống, có thể trồng theo hốc theo hàng Trộn phân bón vào đất, rắc lên mặt luống hay hốc lớp đất mỏng tránh hạt tiếp xúc trực tiếp với phân gieo hạt lên HS thảo luận 2bàn/nhóm phút để trả lời  Khi đậu lên 2-3 lá, tiến hành làm cỏ, vun đất vào gốc, đậu leo cần cắm giàn chữ X mái nhà để đậu leo lên Khi cây hoa, tiến hành bón thúc, tưới nước đầy đủ cần bón đạm đậu  Thời kỳ tạo cần hoa? nhiều đạm, các thời kỳ Đậu bị nhiều trước, cây đậu tự cố định loại sâu bệnh phá đạm đủ cho cây sử dụng hoại sâu xám, sâu khoang,  Trên đậu, thường xuất  Đậu bị nhiều loại sâu bệnh phá hoại sâu rệp, sâu đục quả, loại sâu 3.Phòng trừ sâu bệnh 6’  Cây đậu ưa đất thịt nhẹ cát pha, khả thoát nước tốt  Cần bón đủ phân chuồng, phân lân cho cây (36) 3’ bệnh gỉ sắt thối bệnh nào? xám, sâu khoang, rệp, đen, bệnh phấn sâu đục quả, bệnh gỉ sắt trắng thối đen, bệnh phấn Cần áp dụng trắng tốt các biện pháp kỹ thuật vệ  Cần tiến hành phòng trừ  Cần áp dụng tốt các biện sinh vườn sâu bệnh hại pháp kỹ thuật vệ sẽ, làm đất kỹ, nào? sinh vườn sẽ, làm chọn giống chống đất kỹ, chọn giống chống sâu bệnh, xử lý sâu bệnh, xử lý hạt giống hạt giống trước trước gieo trồng Bảo gieo trồng vệ các loài thiên địch Bảo vệ các loài chim ăn sâu, kiến, ong thiên địch mắt đỏ… Hạn chế sử  Tại hạn chế sử dụng  Thuốc hoá học bảo vệ dụng thuốc hoá thuốc hoá học để phòng thực vật là chất học trừ sâu bệnh hại? độc hại, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây 4.Thu hoạch hại đến các sinh vật khác, Đậu lùn thu có thể gây độc cho hoạch sau người Do sử dụng gieo 50-60 ngày, nguy hiểm đậu leo 70-100  Sau gieo đậu bao lâu  HS cần nêu khoảng ngày thì có thể thu hoạch 2-3 tháng, đậu có Chọn mập, đậu? thể ăn được, không bị sâu không quá già bệnh để lại làm giống  Chọn mập,  Nên chọn không bị sâu bệnh để lại đậu nào để giữ làm giống lại làm giống? IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Trả lời các câu hỏi sau Nêu đặc điểm cây đậu? Khi trồng đậu cần chăm sóc nào? Phòng trừ sâu bệnh hại cho đậu biện pháp nào? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài kỹ thuật trồng đậu Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng carot Đem theo mẫu vật: củ carot  Rút kinh nghiệm (37) Tuần Tiết Ngày soạn 46 Ngày dạy RAU SẠCH VÀ VẤN ĐỀ SẢN XUẤT RAU SẠCH HIỆN NAY  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Nắm bắt nào là rau  Biết rau phải đảm bảo yêu cầu nào và làm nào để có rau  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Mẫu vật cải bắp, ngô rau 2.Học sinh  Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng rau sạch,cải bắp, ngô rau, hoa  Đem theo mẫu vật cải bắp, ngô rau (cây quả) III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (4’) a Nêu đặc điểm sinh học cây ớt? b Khi trồng ớt cần chăm sóc nào? Giới thiệu bài (3’) Em nào đã đến cửa hàng rau sạch? Em thấy giá rau so với giá rau thông thường khác nào? Để thấy khác rau và rau trồng theo cách thông thường khác nào, chúng ta cùng nghiên cứu bài rau và vấn đề sản xuất rau Các hoạt động dạy - học TG NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 12’ I.Thế nào là rau HĐ1 Tìm hiểu nào là rau sạch Rau là loại  Chất độc rau có  đâu? rau sản xuất  Em hiểu nào là rau  theo quy trình kỹ sạch? thuật mới, Phân bón, thuốc trừ sâu, bệnh Rau không có chất độc hại (38) đó việc sử dụng  Rau là loại rau các loại các loại sản xuất theo quy chất hoá học trình kỹ thuật mới, hạn chế đến đó việc sử dụng mức thấp nhất, các loại các loại chất làm giảm tối đa hoá học hạn chế lượng độc tố tồn đến mức thấp nhất, làm đọng cây giảm tối đa lượng độc rau hàm tố tồn đọng cây lượng nitrat, rau hàm lượng thuốc trừ sâu, kim nitrat, thuốc trừ sâu, loại nặng, vi sinh kim loại nặng, vi sinh vật gây bệnh… vật gây bệnh… Nếu bón cành nhiều phân hoá học thì lượng nitrat rau càng lớn Bón phân hoá học đúng quy  Để hạn chế chất độc  Bón phân hoá học đúng định, kết hợp rau, ta phải làm quy định, kết hợp phân phân chuồng, gì? chuồng, phân xanh là phân xanh là biện biện pháp tốt để pháp tốt để tăng suất và chất tăng suất và lượng nông sản và chất lượng nông giảm lượng nitrat sản và giảm rau lượng nitrat  Vậy theo em, rau  Do rau này không chứa rau cửa hàng rau luôn độc tố, không gây hại có giá cao bên đến sức khoẻ ngoài? người  Giáo dục môi trườn, sử dụng rau đảm bảo sức khỏe thân và cộng đồng 10’ II.Những yêu cầu HĐ2 Tìm hiểu yêu cầu rau rau Rau phải  Khi chợ mua rau, ta đảm bảo các lựa rau nào? yêu cầu sau: Rau phải đúng phẩm chất, không bị hư hại, giập nát, héo úa Dư lượng thuốc trừ sâu, hàm lượng nitrat, kim loại nặng mức cho phép  Rau phải đúng phẩm chất, không bị hư hại, giập nát, héo úa  Các chất độc hại rau sao?  Dư lượng thuốc trừ sâu, hàm lượng nitrat, kim  Cho HS biết số loại nặng mức cho thông tin nồng độ các phép chất độc cho phép có rau (39)  Rau còn phải đảm  Rau không bị sâu bệnh, bảo yêu cầu nào không có vi sinh vật khác? gây hại cho người và gia súc Rau không bị sâu bệnh, không có vi sinh vật gây hại cho người và gia súc 10 III Biện pháp để HĐ3 Tìm hiểu các biện pháp để có rau có rau Chọn đất  Rau phải trồng trên  Chọn đất trồng và môi đất nào đảm trường chưa bị ô nhiễm trồng và môi bảo là sạch? các chất độc hại trường chưa bị ô (40) nhiễm các chất độc hại Giảm lượng đạm, nên bón  Bón phân nào để phân hữu vi hạn chế hàm lượng nitrat sinh, phân hữu thừa rau? hoai mục Không tưới  Nguồn nước tưới phải rau phân bắc đảm bảo nào? tươi, các loại nước thải nhiễm bẩn Không phun thuốc trừ sâu mà  Ngoài để đảm bảo rau dùng chế luôn an toàn, chúng ta phẩm sinh học để còn dùng biện phòng trừ sâu pháp nào khác? bệnh Không nên thu hoạch, sử dụng nông sản sau bón phân, phun thuốc hoá học Xây dựng các quy trình sản xuất cho loại rau, đảm bảo dễ làm, có chất lượng và hiệu cao Mở rộng và áp dụng các mô hình sản xuất rau phù hợp với điều kiện nước ta IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Trả lời các câu hỏi sau Rau là gì? Rau phải đảm bảo yêu cầu nào? Làm nào để có rau sạch? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài rau và vấn đề sản xuất rau Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng cải bắp, ngô rau, hoa Đem theo mẫu vật cải bắp, ngô rau (cây quả)  Giảm lượng đạm, nên bón phân hữu vi sinh, phân hữu hoai mục  Không tưới rau phân bắc tươi, các loại nước thải nhiễm bẩn  Không phun thuốc trừ sâu mà dùng chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh  Không nên thu hoạch, sử dụng nông sản sau bón phân, phun thuốc hoá học  Xây dựng các quy trình sản xuất cho loại rau, đảm bảo dễ làm, có chất lượng và hiệu cao  Mở rộng và áp dụng các mô hình sản xuất rau phù hợp với điều kiện nước ta (41)  Rút kinh nghiệm (42) Tuần Tiết Ngày soạn 47 Ngày dạy KỸ THUẬT TRỒNG CẢI BẮP  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết thời vụ trồng, kỹ thuật làm vườn ươm,làm đất trồng, bón phân,tưới nước, phòng trừ sâu bệnh cho cải bắp  Biết cách thu h oạch cải bắp đúng lúc, đúng kỹ thuật  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Mẫu vật cây bắp cải 2.Học sinh  Học bài rau và vấn đề sản xuất rau  Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng cải bắp III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (4’) a.Thế nào là rau sạch? b Rau phải đảm bảo yêu cầu nào? Giới thiệu bài (3’) Em hãy nêu số công dụng cải bắp Để biết trồng cải bắp đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật nào, chúng ta cùng nghiên cứu bài Kĩ thuật trồng cây cải bắp Các hoạt động dạy - học TG 5’ NỘI DUNG KIẾN THỨC 1.Thời vụ  Vụ sớm: cuối tháng đầu tháng  Chính vụ: cuối tháng đầu tháng 10  Vụ muộn: tháng 11 đến tháng 12 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 Tìm hiểu thời vụ trồng cải bắp  Cho HS xem mẫu vật  Nước ta trồng cải bắp quanh năm, lúc nào chợ thấy cải bắp bán nhiều  Cải bắp trồng chủ yếu vào thời +Vụ sớm: cuối tháng đầu điểm nào? tháng +Chính vụ: cuối tháng đầu (43) tháng 10 +Vụ muộn: tháng 11 đến tháng 12 7’ 6’ 12’ 2.Vườn ươm  Làm đất kỹ, tơi xốp  Bón lót: 8-14 phân chuồng ủ hoai, 170 kg lân, 60 kg kali /ha  Xử lý hạt giống nước ấm 450C 20 phút, sau đó ngâm nước lạnh 8-10 đem gieo  Tưới giữ ẩm, tỉa cây yếu, sâu bệnh Khi cây 5-6 lá, nhổ đem trồng HĐ2 Tìm hiểu cách làm vườn ươm và tạo cây 3.Làm đất và trồng  Nên trồng  Nơi trồng phải xa nguồn nước thải công nghiệp, đường giao thông  Làm đất kỹ  Bón lót 20-25 phân chuồng ủ hoai phân hữu khoáng  Mật độ trồng 40x50 cm HĐ3 Tìm hiểu kỹ thuật trồng cải bắp  Cần làm đất và bón lót +Làm đất kỹ, tơi xốp trước trồng cây +Bón lót: 8-14 phân nào? chuồng ủ hoai, 170 kg lân, 60 kg kali /ha  Tại cần xử lí hạt  Diệt mầm bệnh, hạt hút trước đem gieo? no nước, vỏ hạt mềm giúp hạt nảy mầm mạnh Xử lý hạt giống  Xử lí hạt giống trước nước ấm 450C 20 gieo nào? phút, sau đó ngâm nước lạnh 8-10 đem gieo  Sau trồng chúng ta cần tỉa cây yếu, cây bị sâu bệnh  Khi cây 5-6 lá, nhổ  Khi nào nhổ đem lúc này cây đã phát trồng là tốt nhất? Vì triển tốt mà lại ít ảnh sao? hưởng đến sức sống cây  Cải bắp thích hợp loại đất nào?  Để có rau thì địa điểm trồng phải nào?  Bón lót với hàm lượng nào?  Đất phù sa, pH 6-6,5 Nơi trồng phải xa nguồn nước thải công nghiệp, đường giao thông Bón lót 20-25 phân chuồng ủ hoai phân hữu khoáng  Mật độ trồng 40x50 cm  Nên trồng mật độ nào? 4.Chăm sóc cải HĐ4 Tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cải bắp bắp  Có nên bón phân tươi  Dùng phân tươi gây ô a.Bón phân thúc cho cải bắp hay nhiễm môi trường, dễ khoảng phân không? Tại sao? mang mầm bệnh gây hữu khoáng 3:1:3, hại cho người, rau chia làm đợt không còn  Nên bón phân gì Dùng khoảng +Thời kỳ hồi và với liều lượng phân hữu khoáng xanh: 1,5 sao? 3:1:3/ha, chia làm +Thời kỳ trải lá (44) bàng: 2,5 đợt +Thời kỳ cuốn: +Thời kỳ hồi xanh: 2,5 1,5 b.Tưới nước: +Thời kỳ trải lá bàng: không dùng nguồn 2,5 nước thải, nước  Nên tưới cho cây +Thời kỳ cuốn: 2,5 nhiễm bẩn, ao tù để loại nước nào? Vì sao? tưới mà nên dùng  Nên dùng nước sông, nước giếng để tưới, nước sông, nước không dùng nguồn giếng để tưới nước thải, nước nhiễm c.Phòng trừ sâu bẩn, ao tù để tưới bệnh gây chết cây và làm Xử lý cây  Do trồng rau nên độc cho rau thuốc Sherpa không dùng thuốc hoá học để phòng trừ sâu 0,1% bệnh mà nên dùng chế Khi có sâu phun phẩm sinh học Sherpa 0,1%, sau đó Sherpa 0,1% để điều dùng BT 0,3% trị và phòng bệnh cho thuốc thảo mộc 4% cải bắp Bệnh thối nhũn, phòng trừ biện pháp canh tác, không phun thuốc hoá học 3’ 5.Thu hoạch: HĐ5 Tìm hiểu thu hoạch cải bắp Khi bắp cải chặt,  Khi bắp cải chặt, quấn lại thành bắp thì  Khi nào thì thu hoạch quấn lại thành bắp thì thu hoạch, loại bỏ gốc, thu hoạch lá bị bệnh, không  Thu hoạch nào?  Chặt bỏ gốc và lá bị sâu ngâm nước, không làm bệnh, chú ý không làm giập nát giập nát ngâm nước làm giảm phẩm chất cải bắp IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Trả lời các câu hỏi sau Nêu thời vụ trồng cải bắp Khi trồng cải bắp cần gieo ươm nào? Chăm sóc cải bắp cần lưu ý vấn đề gì? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài kỹ thuật trồng cải bắp Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng ngô rau Đem theo mẫu vật cây ngô và số ngô rau  Rút kinh nghiệm Tuần Ngày soạn (45) Tiết 48 Ngày dạy KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ RAU SẠCH  I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Biết yêu cầu ngô rau sạch; thời vụ trồng, kỹ thuật làm vườn ươm,làm đất trồng, bón phân,tưới nước, phòng trừ sâu bệnh cho ngô rau  Biết cách thu h oạch ngô rau đúng lúc, đúng kỹ thuật  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Mẫu vật cây ngô rau 2.Học sinh  Học bài kĩ thuật trồng cây cải bắp  Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng ngô rau III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (4’) a.Trình bày kĩ thuật trồng và kĩ thuật gieo ươm cải bắp? b.Chăm sóc và thu hoạch cải bắp nào? Giới thiệu bài (3’) Em hãy nêu số công dụng ngô rau Để biết trồng ngô rau đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật nào, chúng ta cùng nghiên cứu bài Kĩ thuật trồng cây ngô rau Các hoạt động dạy - học TG 5’ NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Những yêu HĐ1 Tìm hiểu yêu cầu ngô rau cầu ngô rau  Theo em, ngô rau  Phải không có dư phải đảm bảo yêu Ngô rau cầu nào? phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đủ chất lượng  Giới thiệu các yêu cầu kích thước, hàm lượng nitrat không quá 300 mg/kg sản lượng thuốc trừ sâu, hàm lượng nitrat và kim loại nặng mức cho phép, không bị bệnh (46) phẩm, hàm lượng kim loại nặng và dư lượng thuốc trừ sâu không vượt quá quy định Không bị nhiễm khuẩn và các vi khuẩn gây hại cho người và gia súc, không bị ôi thối, giập nát 5’ 2.Thời vụ  Vụ Đông gieo từ 15/11 đến 15/12  Vụ Xuân gieo từ 25/1 đến 25/2 17’ 3.Kĩ thuật trồng và chăm sóc a.Làm đất và trồng  Làm đất tơi xốp, lên luống đầy đủ  Bón lót 15 phân hữu vi sinh, 75 kg lân hữu vi sinh, 30 kg đạm /ha  Mật độ 100.000 cây/ ha, hàng cách hàng 4550cm b.Chăm sóc  Tưới giữ ẩm thường xuyên  Dùng kéo tỉa cây, không nhổ  Bón thúc lần, kết hợp làm cỏ HĐ2 Tìm hiểu thời vụ trồng Ngô rau trồng quanh năm, tốt trồng hai thời điểm sau:  Vụ Đông gieo từ 15/11 đến 15/12  Vụ Xuân gieo từ 25/1 đến 25/2 HĐ3 Tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô rau  Làm đất và bón lót Làm đất tơi xốp, lên nào? luống đầy đủ Bón lót 15 phân hữu vi sinh, 75 kg lân hữu vi sinh, 30 kg đạm /ha  Theo em, trồng với  HS trả lời tự khoảng cách nào là thích hợp nhất?  Nếu mật độ 100.000 cây/ thì hàng cách hàng 4550cm  Tưới nước, tỉa cây Tưới giữ ẩm thường nào? xuyên Dùng kéo tỉa cây, không nhổ  Bón thúc nào? Bón thúc lần, kết hợp làm cỏ: +Sau cây mọc 10- (47) +Sau cây mọc 15 ngày: 40 kg urê, 10-15 ngày: 40 20 kg kali kg urê, 20 kg +Sau cây mọc 20kali 25 ngày: 60 kg urê, +Sau cây mọc 40 kg kali 20-25 ngày: 60 +Sau cây mọc 30kg urê, 40 kg 35 ngày: 60 kg urê, kali 20 kg kali +Sau cây mọc +Khi ngô có 5-6 lá 30-35 ngày: 60 thật, phun phân bón kg urê, 20 kg lá, sau 10 ngày, kali phun lần +Khi ngô có 5-6 lá +Khi ngô trổ cờ, thật, phun phân phun 10 g kích bón lá, sau 10 thích tố hoa ngày, phun lần pha 20 lít +Khi ngô trổ nước cờ, phun 10 g kích thích tố hoa pha 20 lít nước c.Phòng trừ sâu  Tổ chức bắt  Phòng trừ sâu bệnh bệnh sâu tỷ lệ cây bị phá nào?  Tổ chức bắt sâu hại còn ít tỷ lệ cây bị  Khi có phá hại còn ít nhiều sâu, phun thuốc  Khi có nhiều đúng lúc, đúng liều sâu, phun thuốc lượng quy định đúng lúc, đúng  Các loại liều lượng quy bệnh hạn chế dùng định thuốc hoá học  Các loại bệnh hạn chế dùng thuốc hoá học 5’ 4.Thu hoạch HĐ4 Tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc ngô rau  Thu hoạch ngô  Thu hoạch ngô rau lúc Thu hoạch ngô non non trước nào? trước phun râu phun râu hoặc râu nhú râu nhú  Bẻ ngô nhẹ nhàng tránh giập Bẻ ngô nhẹ nhàng tránh và gãy cuống,  Thu hoạch sao? giập và gãy cuống, chuyển đến chuyển đến nơi (48) nơi chế biến tiêu thụ chế biến tiêu thụ IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Trả lời các câu hỏi sau Nêu các yêu cầu ngô rau sạch? Tiến hành trồng và chăm sóc ngô rau nào? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài kỹ thuật trồng ngô rau Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng Đem theo mẫu vật số loại hoa hồng, cúc, cẩm chướng mà em có  Rút kinh nghiệm (49) Tuần Ngày soạn Tiết 49 Ngày dạy KĨ THUẬT TRỒNG HOA HỒNG @&? I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Nắm đại đặc tính thực vật và yêu cầu ngoại cảnh hoa hồng  Nắm bắt kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc hoa hồng  Biết cách thu hoạch và cách bảo quản hoa thích hợp  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Mẫu vật số loại hoa hồng trồng phổ biến 2.Học sinh  Học bài đại cương kĩ thuật trồng hoa  Nghiên cứu trước kĩ thuật trồng hoa hồng III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (4’) a Nêu các yêu cầu ngoại cảnh hoa? b Làm cách nào giữ hoa lâu tàn? Giới thiệu bài (3’) Kể tên số giống hoa hồng mà em đã trồng thấy người khác trồng? Để biết kiến thức hoa hồngvà kĩ thuật trồng hoa hồng, chúng ta cùng nghiên cứu kĩ thuật trồng hoa hồng Các hoạt động dạy - học TG 5’ NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Đặc tính HĐ1 Tìm hiểu đặc tính thực vật hoa hồng thực vật  Em hãy mô tả cấu tạo  Thân gỗ, có nhiều gai, rễ  Thân gỗ, có ngoài cây hoa hồng? chùm, lá kép lông chim, lá nhiều gai, rễ có nhiều cưa chùm, lá kép (50) 7’ lông chim, lá có nhiều cưa  Hoa lưỡng tính, 2.Yêu hình cầu ngoại cảnh  Nhiệt độ thích hợp là 18250C  Độ ẩm không khí:  Là cây ưa sáng, thiếu ánh sáng cây sinh trưởng yếu, chất lượng hoa giảm  Chất dinh dưỡng: hồng cần nhiều đạm lúc cành phát triển, cần lân lúc hoa, tạo quả, cần đủ kali 14’ 3.Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc a.Giống cây:  Hồng cỏ  Hồng cứng  Hồng bạch  Hồng quế  Hồng nhung  Hồng vàng  Hồng cánh sen – hồng nhài (tiểu muội  Hồng dại (tầm xuân b.Nhân giống  Giâm cành:  Hãy giới thiệu hoa  Hoa lưỡng tính, hình hạt hoa hồng? trái xoan, hạt nhỏ, nảy mầm kém HĐ2 Tìm hiểu yêu cầu ngoại cảnh hoa hồng  Em hãy so sánh hoa hồng trồng địa phương em và hoa hồng trồng Đà Lạt  Nhiệt độ thích hợp để trồng hoa hồng?  Độ ẩm thích hợp để trồng hoa hồng?  Cây hoa hồng chịu ảnh hưởng nhiệt độ nào?  Khi trồng hoa hồng cần điều kiện dinh dưỡng nào?  Hoa hồng Đà Lạt to hơn, đẹp và thơm miền Nam  18-250C  80 – 85%  Là cây ưa sáng, thiếu ánh sáng cây sinh trưởng yếu, chất lượng hoa giảm  Chất dinh dưỡng: hồng cần nhiều đạm lúc cành phát triển, cần lân lúc hoa, tạo quả, cần đủ kali HĐ3 Tìm hiểu kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc hoa hồng  Giới thiệu số giống hoa hồng mà em biết?  Hồng cỏ: cây nhỏ, hoa đỏ, thường trồng chậu  Hồng cứng: hoa đỏ thẫm, thường dùng để thờ cúng  Hồng bạch: hoa ít, dùng làm thuốc ho  Hồng quế: nhiều hoa chóng tàn  Hồng nhung: hoa to, ít cánh và ít hoa  Hồng vàng  Hồng cánh sen – hồng nhài (tiểu muội): cây và hoa nhỏ, thường trồng chậu  Hồng dại (tầm xuân): thân bò, nhiều hoa trồng phủ hàng rào, nóc tường (51)  Có thể nhân giống hoa hồng phương pháp nào? và làm cảnh vụ xuân khoảng tháng 2-3, vụ thu tháng 10  Chiết cành  Ghép: ghép chữ T, cửa sổ chữ T 6’ c.Trồng cây: trồng tốt vào mùa xuân và mùa thu, khoảng cách 40-50cm, vào buổi chiều d.Chăm sóc:  Bón phân thường xuyên sau lần thu 4.Thu hoạch, HĐ4 Tìm hiểu cách thu hoạch bảo quản hoa hồng bảo quản  Thu hoạch vào thời  Thu hoạch lúc hoa hé nở,  Thu hoạch điểm nào ngày vào buổi sáng chiều lúc hoa hé nở, là tốt nhất? mát vào buổi sáng  Nếu hoa còn nụ, chiều mát muốn hoa nở sớm ta  Nếu muốn hoa nở sớm cần phải làm gì? tưới thật nhiều nước, Nếu muốn hoa muốn hoa nở muộn thì nở sớm cần (52) không tưới nước, bó kín nụ giấy  Giữ hoa lâu héo cách nào? tưới thật nhiều nước, muốn hoa nở muộn thì không tưới nước, bó kín nụ giấy  Bảo quản giữ hoa lâu héo  Cắt nụ hoa còn mềm, hai cánh gầm cuống vừa nở, giữ lại vài lá để cung cấp chất dinh dưỡng cho hoa nở  Cho thêm vào lọ nước cắm hoa số chất để trung hoà độ pH nước và ngăn ngừa vi khuẩn phá hại giữ hoa lâu tàn như: thìa canh nước chanh + thìa canh đường +1/2 thìa chất tẩy (bleach) thìa đường +1 thìa cà phê giấm/1lit nước  Đưa vào kho lạnh 30C giữ tuần IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Trả lời các câu hỏi sau Trình bày đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh hoa hồng? Có loại hồng nào? Kĩ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng tiến hành nào? Để hoa hồng lâu héo ta phải làm gì? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài kỹ thuật trồng hoa hồng Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng hoa cúc Đem theo mẫu vật cây hoa cúc và số loại cúc Rút kinh nghiệm (53) Tuần Ngày soạn Tiết 50 Ngày dạy KĨ THUẬT TRỒNG HOA CÚC @&? I.Mục tiêu bài học Qua bài này, học sinh phải:  Nắm kĩ thuật làm đất trồng hoa cúc  Nắm bắt kĩ thuật gieo trồng và chăm sóc hoa cúc  Biết cách phòng trừ sâu bệnh hại cúc  Có thái độ học tập nghiêm túc, ý thức bảo vệ môi trường sản xuất II.Chuẩn bị 1.Giáo viên  Nội dung bài học và kiến thức bổ sung có liên quan đến bài học  Mẫu vật số loại hoa cúc trồng phổ biến 2.Học sinh  Học bài đại cương kĩ thuật trồng hoa hồng  Nghiên cứu trước kĩ thuật trồng hoa cúc III.Các hoạt động dạy - học Ổn định lớp (1’) Kiểm tra bài cũ (4’) a Trình bày đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh hoa hồng? b Có loại hồng nào? Kĩ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng tiến hành nào? Giới thiệu bài (3’) Kể tên số giống hoa cúc mà em đã trồng thấy người khác trồng? Để biết kiến thức hoa cúc và kĩ thuật trồng hoa cúc, chúng ta cùng nghiên cứu kĩ thuật trồng hoa cúc Các hoạt động dạy - học TG 5’ NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Làm đất HĐ1 Tìm hiểu kĩ thuật làm đất trồng hoa cúc Dọn cỏ,  Giới thiệu có thể trồng cúc Hoa cúc có nguồn trên luống gốc từ Trung Quốc và trên chậu (54) Nhật Bản Là loại hoa có dáng đẹp, mùi thơm dễ chịu, dùng trang trí, đám tiệc, làm quà biếu Cây hoa cúc thuộc thân thảo, có nhiều cành, cành có nhiều đốt, giòn, dễ gãy, rễ chùm, lá có xẻ thuỳ cưa, mặt có lông, hoa mọc nhiều trên cành Cánh hoa có nhiều dáng: tròn, nhọn, tai chuột  Trồng trên luống trên chậu  Hoa cúc thường trồng nào?  Đất làm tơi xốp, bón lót đầy đủ lên luống cho vào chậu 10’ 2.Trồng cây HĐ2 Tìm hiểu kĩ thuật trồng cây  Cúc có hai  Có loại cúc nào?  Cúc có hai loại: cúc đơn và cúc kép loại: cúc đơn và  Nhân giống cúc cúc kép  Nhân giống hạt, tách cách nào?  Nhân giống mầm, giâm hạt, tách mầm, giâm  Có thể trồng cúc vào thời điểm nào năm?  Trồng sớm: giâm cuối tháng 4-5, trồng tháng 6-7,  Trồng sớm: có hoa vào tháng 10,11 giâm cuối  Trồng đúng vụ: giâm tháng 4-5, trồng cuối tháng 6-7, trồng tháng tháng 6-7, có 8-9, có hoa vào tháng 12,1 hoa vào tháng 10,11  Trồng đúng vụ: giâm cuối tháng 6-7, trồng tháng 8-9, có hoa vào tháng 12,1  Trồng muộn: giâm cuối tháng 7-8, trồng tháng 9-10, có hoa vào tháng 12  Trồng muộn: giâm cuối tháng 7-8, trồng tháng 9-10, có hoa vào tháng 1-2 (55) 10’ 3.Chăm sóc 7’ HĐ3 Tìm hiểu kĩ thuật chăm sóc hoa cúc  Vun xới, tưới  Khi trồng hoa cúc cần  Vun xới, tưới nước, bứt chú ý điều gì? mầm, tỉa nụ thường xuyên nước, bứt để hoa đồng loạt và mầm, tỉa nụ nhiều thường xuyên  Bấm sau  Tại trồng cần bấm cúc?  Để cành và hoa nhiều trồng 2025 ngày, và 40-45 ngày, cây yếu bấm lần  Bón thúc nào?  Bón thúc 1-3  Bón thúc 1-3 lần: lần 1,2 lần: lần 1,2 trước bấm 2-3 ngày, trước bấm lần cây có nụ 2-3 ngày, lần cây có nụ 4.Phòng trừ sâu HĐ4 Tìm hiểu cách thu hoạch bảo quản hoa hồng bệnh  Khi trồng hoa cúc cần  Rệp, dễ dũi, ốc sên, bệnh phòng trừ loại Rệp, dễ dũi, ốc sâu bệnh nào?  Dùng thuốc hoá học sên, bệnh gỉ sắt, Zinep Basudin để trừ bệnh úa  Phòng trừ cách nào? vàng.Phun Zinep hay Basudin để trừ IV.Tổng kết bài học – Đánh giá – Dặn dò (5’) A.Tổng kết bài học Trả lời các câu hỏi sau Trình bày kĩ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc? B.Đánh giá C.Công việc nhà Học bài kỹ thuật trồng hoa cúc Nghiên cứu trước kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng Đem theo mẫu vật cây, hoa cẩm chướng  Rút kinh nghiệm (56)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghe lam vuon tiet 3050 nam 2013, Nghe lam vuon tiet 3050 nam 2013