Khoa hoc

18 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:05

Nếu người bệnh quá yếu thì cần ăn.. Nếu người bệnh quá yếu thì cần ăn[r] (1)(2)(3)Thø t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa học • Khi bị bệnh, em cảm thấy người nào? • Khó chịu, khơng bình thường • Em cần phải làm bị bệnh? (4)Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa học (5)Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa học Ăn uống bị bệnh ã K tờn thức ăn cần cho người mắc các bệnh thơng thường ?Đối với người bệnh nặng nên cho ăn ăn đặc hay lỗng ? Vì ?Đối với người bệnh không muốn ăn (6)Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa học Ăn uống bị bệnh ã K tên thức ăn cần cho người mắc bệnh thụng thng ? ã Khi bị bệnh thông th ờng ta cần cho ng ời bệnh ăn thức ăn có chứa nhiều chất nh thịt, cá, trứng, sữa, uống nhiều chất lỏng cã chøa (7)(8)Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa học Ăn uống bị bệnh ã i với người bệnh nặng nên cho ăn ăn đặc hay lỗng ? Vì ?Đối với ng ời bị ốm nặng nên cho ăn thức ăn loÃng nh cháo thịt băm nhỏ, cháo cá, cháo trứng, n ớc cam vắt, n ớc chanh, sinh tố. ã Vì loại thức ăn dễ nuốt trôi, không (9)Nếu người bệnh yếu cần ăn Nếu người bệnh yếu cần ăn Cháo thịt súp sữa (10)Thø t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa học Ăn uống bị bệnh ã i vi ngi bệnh khơng muốn ăn ăn q nờn cho n nh th no ? ã Đối với ng ời ốm không muốn ăn ăn q ta nên dỗ dành, động viên họ cho ăn nhiều bữa ngày. (11)Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa học Ăn uống bị bệnh ã Ng ời bệnh phải đ ợc ăn nhiều thức ăn có giá trị dinh d ỡng nh thịt, cá, trứng, sữa, loại rau xanh, chín, để bồi bổ thể.Nếu ng ời bệnh yếu, không ăn đ ợc thức ăn c s cho n chỏo, tht băm nhỏ, xúp, sữa, n ớc quả ép, Nếu ng ời bệnh không muốn ăn ăn quá cho ăn nhiều bữa ngày.Có số bệnh địi hỏi ăn kiêng theo dẫn (12)Th a b¸c sĩ, cháu cần đ ợc ăn uống nh bị bệnh tiêu chảy? phi cho cháu uống dung dịch ô- rê- dôn hoặc n ợc cháo muối. - để phòng suy dinh d ỡng cho cháu ăn đủ chất. Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa häc ¡n ng bÞ bƯnh (13)Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa häc ¡n ng bÞ bƯnh 2 Chăm sóc ng ời bị tiêu chảy: CCH PHA DUNG DỊCH CÁCH PHA DUNG DỊCH Ơ-RÊ-DƠN Ơ-RÊ-DƠN1 Rót 200 ml nước sơi cèc.2 Đổ gói ơ-rê-dơn vào. (14)Cách nÊu cháo muối Một nắm gạo Bốn b¸t nước Một muối Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 ¡n ng bÞ bƯnh Khoa häc (15)(16)Ăn thức ăn có giá trị dinh dưỡng Uống ô-rê-dôn ăn đủ chất Ăn thức ăn loãng ăn nhiều bữa (17)Thứ t ngày 28 tháng 10 năm 2009 Khoa häc ¡n ng bÞ bƯnh ã Ng ời bệnh phải đ ợc ăn nhiều thức ăn có giá trị dinh d ng nh thịt, cá, trứng, sữa, loại rau xanh, chín, để bồi bổ thể.NÕu ng ời bệnh yếu, không ăn đ ợc thức ¨n đặc cho ăn cháo, thịt băm nhỏ, xúp, sữa, n ớc quả ép, Nếu ng ời bệnh khơng muốn ăn ăn q cho ăn nhiều bữa ngày. (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoa hoc, Khoa hoc