Cac bai hat lop 3 ABC

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:03

8-.CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG Nhạc và lời: HOÀNG LÂN.. La la lá la lá la.[r] (1)BÀI HÁT LỚP Trên ABC 1-.BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: PHAN TRẦN BẢNG X: T: BÀI CA ĐI HỌC C: Nhạc và lời: PHAN TRẦN BẢNG R: Nhịp - Khỏe M: 2/4 L: 1/8 K: D Q: 115 A,[|: D2 D2|D F E D|A2 A2| w: Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long w: (Trường) em xa xa khuất sau hàng cây cao A2 z F|B2 B2|B A F D|E2 E2| w: lanh Đàn bướm phơi phới lướt trên cành hoa rung w: cao Ngày tháng tới đã thắm bao tình em thương E2 z A,|D2 D2|D F E D| w: rinh Bầy chim xinh xinh hót vang lùm w: yêu Đùa nô tung tăng nắm tay cùng A2 A2|A2 z F|B2 B2| w: cây xanh xanh Chào đón chúng w: vui ca vang Nhịp bước bước A A B A|F2 E2|1D2 z A,:|]2D4|] w: em mau bước nhanh chân tới trường (Trường w: nhanh cô giáo đón em tới trường 2-.ĐẾM SAO Nhạc và lời: VĂN CHUNG X: T: ĐẾM SAO C: Nhạc và lời: VĂN CHUNG R: Vừa phải - Nhịp nhàng M: 3/4 L: 1/4 K: G Q: 115 yD G A|B2 A|A2 B| w: Một ông sáng, hai ông sáng yG3|G G A|B2 B| w: Ba ông sáng, sáng (2) yB A B|yE3|G E G| w: chiếu muôn ánh vàng Bốn ông sáng yE2 D| G G A|B2 D| w: sao, kìa năm ông sáng Kía yd yB yd|yA3|F2 D| G3|] w: sáu ông sáng trên trời cao 3-.GÀ GÁY Dân ca Cống (Lai Châu) _ Nhạc và lời: HUY TRÂN X: T: GÀ GÁY C: Dân ca Cống (Lai Châu) _ Lời mới: HUY TRÂN M: 3/4 L: 1/8 K: G Q: 100 A G B A|B A G E|G4| w: Con gà gáy le té le sáng G2 z2|G B B A|B A G E| w: ơi! Gà gáy té le té le sang D4|D2 z2|B2 B A|G2 D E| w: ơi! Nắng sáng lên dậy lên G A G E| yA4|yA2 z2| w: nương đã sáng ơi! D2 D yE|yG yA yG yE|yG4|G2 z2|] w: Rừng và nương xanh đã sáng ơi! 4-.LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Nhạc và lời: MỘNG LÂN X: T: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT C: Nhạc và lời: MỘNG LÂN R: Hơi nhanh - Vui M: 2/4 L: 1/8 K: G Q: 112 B B[|:G2 B B|A z A A| w: Lớp chúng mình rất vui, anh em A G F G|A z B B|G2 B B|A2 A A| w: ta chan hòa tình thân Lớp chúng mình rất vui, keo (3) A G F E|D z D D|G2 B B|A z A A| w: sơn anh em nhà Đầy tình thân quý mến nhau, luôn thi A G A B|d2 e e|c z d d| w: đua học căm tiến tới Quyết kết đoàn giữ vững B z c c|A yA yA yF|1yG z B yB:|]2yG4|] w: bền Giúp đỡ xứng đáng trò ngoan Lớp chúng ngoan 5-.CON CHIM NON Dân ca PHÁP X: T: CON CHIM NON C: Dân ca PHÁP R: Vừa phải - Nhịp nhàng M: 3/4 L: 1/8 K: G Q: 120 D2|G2 G2 B A|G2 G2 G A| w: Bình minh lên có chim non hòa tiếng B4 B2|A4 A B|c4 c2|B4 G yB| w: hót véo von hòa tiếng hót véo von giọng hót A4 A2|G4 D2|[G2B2] [G2B2] [Bd] [Ac]|[G2B2] [G2B2] [GB] [Ac]| w: vui say sưa Này chim hát lên cho vang lời thân [B4d4] [B2d2]|[A4c4] [Ac] y[Bd]|[c4e4] [c2e2]| w: ái thiết tha rộn vang tới chốn [B4d4] [GB] y[Gd]|y[A4c4] [A2c2]|y[G4B4] z2|] w: xa càng mến yêu quê nhà 6-.NGÀY MÙA VUI Dân ca Thái _ Lời mới: HOÀNG LÂN X: T: NGÀY MÙA VUI C: Dân ca Thái _ Lời mới: HOÀNG LÂN R: Rộn ràng - Vui- Hơi nhanh M: 2/4 L: 1/8 K: C Q: 96 A|A2 e e|d2 z d| d2 e d| w: Ngoài đồng lúa chín thơm Con chim hót w: Nhịp nhàng bước chân Vang ngân tiếng reo (4) B2 z A|B A G A|A2 (Bd)|B A G A| w: vườn Nô nức trên đừng vui thay bõ ~ công bao ngày mong w: cười Ai gánh lúa sân phơi nắng ~ tươi cho màu thóc E2 z D| E D E G|A2 (Bd)| w: chờ Hội mùa rộn ràng quê hương ấm w: vàng Hội mùa rộn ràng quê hương ấm B A G A|A2 z D|E D E G| w: no chan hòa yêu thương Ngày mùa rộn ràng nơi w: no chan hòa yêu thương Ngày mùa rộn ràng nơi A2 (Bd)|yB yA yG yA|yA3 z|] w: nơi Có ~ đâu vui nào vui w: nơi Có ~ đâu vui nào vui 7-.EM YÊU TRƯỜNG EM Nhạc và lời: HOÀNG VÂN X: T: EM YÊU TRƯỜNG EM C: Nhạc và lời: HOÀNG VÂN R: Nhịp nhàng - Nhanh vui M: C L: 1/8 K: C Q: 110 z2 z G G2 E2|G3 A G2 D2| w: Em yêu trường em với bao bạn w: Em yêu trường em với bao bạn E3 D y(ED) (EG)|C3 D D2 D2| w: thân và cô ~ giáo ~ hiền, yêu quê w: thân và cô ~ giáo ~ hiền, yêu quê D3 E y(ED) (EG)|G,2 C C (A,G,) C2| w: hương, cắp sách ~ đến ~ trường muôn vàn ~ yêu w: hương, cắp sách ~ đến ~ trường muôn vàn ~ yêu C8-|C2 z G G2 G2|c3 G c2 G2| w: thương ~ Nào bàn, nào ghế, nào sách, nào w: thương ~ Mùa phượng, phượng thắm, mùa cúc vàng (EGE) G G2 G2|yc3 G c2 G2| w: ~ ~ Nào mực, nào bút, nào phấn, nào w: nở ~ ~ Mùa huệ, huệ trắng, đào thắm, hồng (EGE) G, G2 E2|E3 E C2 D2| w: bảng ~ ~ Cả tiếng chim vui trên cành cây w: đỏ ~ ~ Trường chúng em đây vườn hoa D3 G, E2 C2|D3 C (DE) (DC)| w: cao Cả lá cờ sao, nắng ~ thu w: tươi Người tốt, việc hay, là cháu ~ Bác (5) G,3 E E2 E2|y(EGE) G, (G,C) (ED)|C8|] w: vàng Yêu yêu ~ ~ trường ~ chúng ~ em w: Hồ Yêu yêu ~ ~ trường ~ chúng ~ em 8-.CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG Nhạc và lời: HOÀNG LÂN X: T: CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG C: Nhạc và lời: HOÀNG LÂN R: Vui - Nhịp nhàng M: 3/8 L: 1/8 K: C Q: 110 C|F (D/2C/2) F|F2 (D/2F/2)| w: Mặt trăng tròn ~ nhô lên Tỏa (G/2A/2) G F| C2 C|D D (D/2F/2)| w: sáng ~ xanh khu rừng Thỏ mẹ và thỏ G2 (G/2A/2)|G F G| A2 A| w: con, nắm ~ tay cùng vui múa Hươu, A3/2 c/2 (G/2c/2)A2 (G/2F/2)|C3/2 C/2 (D/2F/2)| w: Nai, Sóc đến ~ xem, xin ~ mời vào nhảy D2 G|G3/2 A/2 G/2 A/2|G z C| w: cùng La la lá la lá la Cùng A A (G/2A/2)|F2 G|G3/2 A/2 G/2 A/2| w: múa hát ~ trăng La la lá la lá G z C|yA yA y(G/2A/2)|yyF2z|] w: la Cùng múa hát ~ trăng 9-.CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ Nhạc và lời: TÂN HUYỀN X: T: CHỊ ONG NÂU VÀ EM BÉ C: Nhạc và lời: TÂN HUYỀN R: Vừa phải K: F M: 2/4 L: 1/8 Q: 108 (6) C[|: F F F F|F2 z C| w: Chị ong nâu nâu nâu nâu Chị w: (Trời) xanh xanh xanh xanh xanh Chị G G G G|G2 z F|(DC) A A|A2 z F| w: bay đâu đâu Chú Gà ~ Trống gáy Ông w: Ong bay nhanh bay nhanh Hoa nở ~ cánh thắm Đi (DC) D F|D2 z C|G2 A F| w: Mặt ~ Trời dậy mà trên cành w: tìm ~ mật trĩu nặng chị Ong uốn mình G2 G G|A2 C2|F2 zd|c A A2|c2 z c| w: hoa em đã thấy chị bay Bé ngoan chị ơi! Hôm w: qua nghiêng đôi cánh chào hoa Bé ngoan chị ơi! Hôm c A d2|c2 z F|G G D2|D2 z C| w: trời nắng tươi Chị bay tìm nhụy Làm w: trời nắng tươi Chị bay tìm nhụy Làm C G G2| F2 z D| G G A2|D2 z G| w: mật ong nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ Chăm w: mật ong nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ Chăm C yG yG2|1yF2 z C:|]2yyF4|] w: làm không nên lười Trời w: làm không nên lười 10-.TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH Nhạc và lời: LÊ HOÀNG MINH X: T: TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH C: Nhạc và lời: LÊ HOÀNG MINH R: Vừa phải K: D M: 2/4 L: 1/8 Q: 120 F F F F|yF4|B, B, D E| w: Trong không gian bay bay Một hành tinh thân F4|E E E F|G2 E2| w: ái Một lời mẹ ru bình G2 B F-|F4|F F B c|d4| w: yên giấc say ~ Một đàn chim tung cánh c B F E|E4|C C E G| w: Đón mây trời lành Một chồi non thắm F2 E2|C2 F B,-|B,3 z[|:B B B B| w: xanh lâu bền lá cành ~ Bay lên cao lên (7) w: ~ ~ ~ ~ ~ ~ Yêu thương bên B4|E E G B|F4|c c c c|c4| w: cao Loài bồ câu trắng tinh Nghe xôn xao xôn xao w: Loài người tay nắm tay Cho em thơ tương lai d c F [Bc]|1 B3 z:|]2 B4-|B4-|B2 z2|] w: Tiếng hát bạn bè mình w: Ngát xanh hành tinh này (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac bai hat lop 3 ABC, Cac bai hat lop 3 ABC