ngu van

8 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:02

Luyện tập: 1.Đọc bài đọc thêm – nhận xét 2.Vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi trực tiếp nhận cả chuôi gươm và lưỡi gươm một lúc... bài -Soạn: chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự..[r] (1)Trường: THCS VÕ THÀNH TRANG Giáo án Ngữ Văn SỰ TÍCH HỒ GƯƠM Giáo viên: ĐỖ THỊ HỒNG NGÂN (2) I.Đọc và tìm hiểu chú thích: SGK/42 (3) II.Tìm hiểu văn bản: 1.Lê Lợi nhận gươm: -Lê Thận bắt lưỡi gươm nước -Lê Lợi bắt chuôi gươm trên rừng -Tra lưỡi vào chuôi thì vừa in =>Tinh thần trí đoàn kết toàn dân (4) *Câu hỏi thảo luận: Chi tiết lưỡi gươm bắt nước,chuôi gươm trên rừng, tra vào vừa in có ý nghĩa nào? (5) - Thuận thiên=>Trời giao cho trách nhiệm cứu nước =>Cuộc khởi nghĩa chính nghĩa.Ca ngợi vai trò minh chủ Lê Lợi (6) Lê Lợi trả gươm - Rùa Vàng đòi lại gươm hồ Tả Vọng => Đánh dấu tòan thắng, khát vọng hòa bình dân tộc (7) III Ghi nhớ: SGK/ 43 IV Luyện tập: 1.Đọc bài đọc thêm – nhận xét 2.Vì tác giả dân gian không để Lê Lợi trực tiếp nhận chuôi gươm và lưỡi gươm lúc (8) *Dặn dò: -Học bài -Soạn: chủ đề và dàn bài bài văn tự (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: ngu van, ngu van