Lich su 4

29 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:00

TÌNH HÌNH ĐÀNG TRONG TIÊU CHÍ SO Trước khi khẩn SÁNH Sau khi khẩn hoang hoang Đến hết vùng Mở rộng đến hết đồng Diện tích đất Quảng Nam bằng sông Cửu Long Đất hoang giảm, đất Hoang hoá n[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP VỊ THANH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG DIỆU 0907040606 Gv : Bùi Thanh Cường (2) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ Do đâu màđột vàogiữa các kỉ XVI, Cuộc xung tập nước lâm vào đoàn ta phong kiếnthời gâykì rabị nhữngchia hậucắt? gì? 0907040606 (3) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử: 0907040606 (4) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong Khẩn hoang: Khai vỡ đất hoang 0907040606 (5) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2010 Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang: 0907040606 (6) Thứ năm ngày 04 tháng năm 20102 Lịch Cuộc sử: khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang : Thảo luận nhóm Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho câu hỏi đây: Câu 1: Ai là lực lượng chủ yếu khẩn hoang Đàng Trong? a Nông dân b Quân lính cc Nông dân, quân lính 0907040606 (7) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang Thảo luận nhóm Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho câu hỏi đây: Câu 2: Chính quyền chúa Nguyễn đã có biện pháp gì giúp dân khẩn hoang? a Dựng nhà cho dân khẩn hoang b Cấp hạt giống cho dân gieo trồng c Cấp lương thực nửa năm và số c nông cụ cho dân khẩn hoang 0907040606 (8) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang Thảo luận nhóm Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho câu hỏi đây: Câu 3: Đoàn người khẩn hoang đến đâu ? a Họ đến Phú Yên, Khánh Hòa b Họ đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên c Họ đến đồng sông Cửu Long d Họ đến Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, d Tây Nguyên, đồng sông Cửu Long 0907040606 (9) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang 0907040606 (10) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang: Thảo luận nhóm Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho câu hỏi đây Câu: 3: Đoàn người khẩn hoang đến đâu ? a Họ đến Phú Yên, Khánh Hòa b Họ đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên c Họ đến đồng sông Cửu Long d Họ đến Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Trung Bộ, d Tây Nguyên, đồng sông Cửu Long Câu 4: Người khẩn hoang đã làm gì nơi họ đến? a Lập làng, lập ấp b Vỡ đất để trồng trọt chăn nuôi, buôn bán cc Lập làng, lập ấp, vỡ đất để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán 0907040606 (11) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang: 0907040606 (12) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang: * Lực lượng là nông dân và quân lính * Chính quyền chúa Nguyễn cấp lương thực nửa năm và số nông cụ cho dân khẩn hoang * Đoàn người khẩn hoang đã tiến vào vùng đất Nam Trung Bộ và đồng sông Cửu Long * Người khẩn hoang đã lập làng, lập ấp 0907040606 (13) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử: Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang : Chúa Nguyễn khai khẩn đất Đoàn người khẩn hoang đã đến đâu? hoang từ thời gian nào? Ở đâu? - Từ kỉ XVI, các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang Đàng Trong - Những đoàn người khẩn hoang đã tiến vào vùng đất ven biển Nam Trung Bộ và đồng sông Cửu Long 0907040606 (14) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang : 2/ Kết khẩn hoang: - So sánh tình hình đất đai Đàng Trong trước và sau khẩn hoang Tiêu chí so sánh Diện tích đất Tình trạng đất Làng xóm, dân cư 0907040606 Tình hình Đàng Trong Trước khẩn hoang Sau khẩn hoang (15) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1/ Các chúa Nguyễn tổ chức khẩn hoang : 2/ Kết khẩn hoang: Quảng Nam Lư ợc đồ Đàng Trong ,ưĐàng Ngoài kỉ XVI 0907040606 Quảng Nam (16) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 2/ Kết khẩn hoang: - So sánh tình hình đất đai Đàng Trong trước và sau khẩn hoang? TÌNH HÌNH ĐÀNG TRONG TIÊU CHÍ SO Trước khẩn SÁNH Sau khẩn hoang hoang Đến hết vùng Mở rộng đến hết đồng Diện tích đất Quảng Nam sông Cửu Long Đất hoang giảm, đất Hoang hoá nhiều Tình trạng đất sử dụng tăng Làng xóm, dân Làng xóm trù phú, Làng xóm, dân cư 0907040606 dân cư đông đúc cư thưa thớt (17) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 2/ Kết khẩn hoang: - Cuộc khẩn hoang Đàng Trong mang lại kết gì? + Mở rộng diện tích canh tác vùng hoang hoá + Ruộng đất khai phá + Xóm làng hình thành và phát triển 0907040606 (18) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 2/ Kết khẩn hoang: - Từ Phú Yên trở vào có dân tộc nào sinh sống? Người Chăm, người Khơ me và các dân tộc Tây Nguyên 0907040606 (19) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 2/ Kết khẩn hoang: - Cuộc sống chung các dân tộc phía Nam đã đem lại kết gì? Cuộc sống hoà hợp, văn hoá các dân tộc hoà vào tạo nên văn hoá chung dân tộc Việt Nam 0907040606 (20) Trò chơi 0907040606 (21) Thứ năm ngày 04 tháng năm 2010 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong Bài học: Từ kỉ XVI, công khẩn hoang Đàng Trong đượcbị xúc mạnh mẽ Chuẩn bàitiến sau: thị khai thếphá, kỉ XVI RuộngThành đất xóm- XVII làng hình thành và phát triển.Tình đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt 0907040606 (22) 0907040606 (23) Thứ năm ngày tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong 1- Chúa Nguyễn khai khẩn đất hoang từ thời gian nào ? Ở đâu? - Thế kỉ XVI, Đàng Trong - Thế kỉ XVII, Đàng Ngoài - Thế kỉ XVII, Đàng Trong ĐÁP ÁN : A 0907040606 (24) Lịch sử : Thứ năm ngày tháng năm 2012 Cuộc khẩn hoang Đàng Trong - Đoàn người khẩn hoang đã đến đâu ? - Phú Yên, Khánh Hoà - Nam Trung Bộ, Tây Nguyên - Phú Yên,Khánh Hoà, Nam Trung Bộ,Tây Nguyên, đồng sông Cửu Long ĐÁP ÁN :C 0907040606 (25) Thứ năm ngày tháng năm 2012 Lịch sử : Cuộc khẩn hoang Đàng Trong - Cuộc khẩn hoang Đàng Trong mang lại kết qủa gì ? - Diện tích đất mở rộng - Xóm làng phát triển - Mở rộng diện tích canh tác,xóm làng phát triển, văn hoá thống ĐÁP ÁN : C 0907040606 (26) 0907040606 (27) 0907040606 Người Chăm (28) 0907040606 Người Khơ-mer (29) 0907040606 (30)
- Xem thêm -

Xem thêm: Lich su 4, Lich su 4