gui Lam

7 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:45

Đối với nhóm trẻ từ 1 đến 3 tuổi qua quan sát những giờ hoạt động häc và giờ hoạt động vui chơi, tôi thấy các cháu rất thích được giao tiếp, thích được trò chuyện và thích được nói, n[r] (1)PHỊNG GIÁO DỤC hun ĐƠNG s¬n TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG TÂN    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: mét sè biƯn ph¸p PHT TRIN NGÔN NG CHO TR 18- 24 tháng Giáo viên: Ngun ThÞ Kim Oanh (2)A.t Phong ba bÃo táp Không ngữ pháp Việt Nam Ngụn ng núi, giao tiếp đọc viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phát nhân cách trẻ MN nói riêng, người xã hội nói chung Lứa tuổi MN thời kỳ phát cảm ngôn ngữ Đây giai đoạn có nhiều điều kiện thuận lợi cho lĩnh hội ngơn ngữ nói kỹ đọc viết ban đầu trẻ Ở GĐ trẻ đạt thành tích vĩ đại mà giai đoạn trước sau có được, trẻ học nghĩa cấu trúc từ, cách sử dụng từ ngữ để chuyển tải suy nghĩ cảm xúc thân, hiểu mục đích cách thức người sử dụng chữ viết Phát triển ngơn ngữ giao tiếp có ảnh hưởng đến tất lĩnh vực phát triển khác trẻ Ngôn ngữ công cụ tư ngơn ngữ có ý nghĩa quan trọng phát triển nhận thức, giải vấn đề chức tư ký hiệu tượng trưng trẻ Đối với nhóm trẻ từ đến tuổi qua quan sát hoạt động häc hoạt động vui chơi, thấy cháu thích giao tiếp, thích trị chuyện thích nói, ngơn ngữ trẻ cịn hạn chế , cháu cịn sử dụng ngơn ngữ thụ động nhiều, nên tơi thấy cần phải tìm nhiều biện pháp tác động để kích thích ngơn ngữ trẻ phát triển Việc phát triển vốn từ luyện phát âm dạy trẻ nói ngữ pháp… tách rời môn học hoạt động trẻ Mỗi từ cung cấp cho trẻ phải dựa biểu tượng cụ thể, có nghĩa, gắn liền với âm tình sử dụng chúng Nội dung vốn từ cung cấp cho trẻ hình thức ngữ pháp phải phụ thuộc vào khả tiếp xúc, hoạt động nhận thức trẻ B/ Giải vấn đề: I: Cơ sở lí luận Tuy trẻ cịn nhỏ trẻ hiếu động, thích tìm tịi, khám phá thứ xung quanh Trẻ thờng có nhiều thắc mắc trớc đồ vật , tợng mà trẻ nhìn thấy, nghe thấy Trẻ đặt nhiều câu hỏi nh: Ai đấy? Cái gì? Con gì? Tiếng gì? Màu gì? (3)phơng tiện để trẻ tiếp thu kiến thức giới xung quanh đợc dễ dàng hiệu Năm tơi đợc BGH nhà trờng giao cho phụ trách nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi.Lớp tơi có 22 cháu: có 16 trẻ 24 – 36 tháng, cịn lại trẻ 12 -24 tháng II./ Thực trạng vấn đề 1.Thn lỵi: Được quan tâm giúp đỡ ban giám hiệu chuyên môn xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo điều kiện giúp tơi thực tốt chương trình đổi Phụ huynh quan tâm đến em mình, nhiệt tình ủng họ việc dạy dỗ cháu thường xuyên ủng họ nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học vui chơi cho cháu Các chau ngoan ngỗn, thích hoạt động , vui chơi 2 Khó khăn: Do trỡnh độ nhận thức khụng đồng đều, 50% trẻ lớp tụi lần đầu đến trường, trẻ lại không độ tuổi có tới 27% số trẻ 12- 24 tháng, đú gặp rất nhiều khó khăn Trí nhớ trẻ cịn hạn chế, trẻ chưa biết hết khối lượng âm tiếp thu trật tự từ câu Vì trẻ bỏ bớt từ, bớt âm nói Trẻ học khơng đều, ngày ma gió giá rét Đa số phụ huynh bận công việc mốt lí khách quan có thời gian trị chuyện với trẻ nghe trẻ nói Trẻ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà trẻ cần Ví dụ: Trẻ cần nhìn vào đồ dùng, đồ vật đáp ứng mà không cần dùng lời để yêu cầu xin phép Đây nguyên nhân việc chậm phát triển ngôn ngữ Với khó khăn tơi phải khắc phục, sửa đổi hướng dẫn trẻ phát triển ngôn ngữ cách đắn qua giao tiếp tập cho trẻ làm quen văn học thể loại truyện kể III Giải pháp thực hiện: 1 Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí trẻ: * Đặc điểm phát âm: -Trẻ phát âm đợc âm khác nhau, phát âm đợc âm lời nói Tuy nhng nhiều âm ê, a, ậm ừ…… - Trẻ phát âm sai nhiÒu âm khó từ có – âm (4)buồm - thiền bờm, rắn - dắn, bu«ng- bung, giêng-g rõng… Tuy nhiên lỗi sai * Đặc điểm vốn từ: - Vốn từ trẻ cßn rÊt Ýt Danh từ động từ trẻ chiếm ưu Tính từ cỏc loại từ khỏc trẻ đợc sử dụng đơi chút - Trẻ sử dụng chớnh xỏc cỏc từ tên gọi đồ vật, vật, hành động gần gũi nh: mèo, chó; cốc, thìa; ăn, ngủ, đi… ( Đối với trẻ 12-24 tháng) -Đối với trẻ 24-36 tháng, trẻ biết sử dụng từ đồ vật, vật, đặc điểm, hành động quen thuộc giao tiếp hàng ngày Ngoài cỏc từ cú khỏi niệm tương đối như: hụm qua, hụm nay, ngày mai…trẻ dựng cũn chưa chớnh xỏc Một số trẻ cũn biết sử dụng cỏc từ màu sắc như: màu xanh, màu đỏ, màu vàng , màu cam Sư dơng c¸c tõ thĨ hiƯn sù lƠ phÐp víi ngêi lín giao tiếp: xin, * c điểm ngữ pháp: Trẻ nói đợc số câu đơn giản Biết thể nhu cầu, mong muốn hiểu biết 1-2 câu VD: Cơ uống nớc; Cô ăn thịt Nhiều quá, không ăn đựơc Đọc đợc thơ, hát hát có 3-5 câu ngắn Trẻ kể lại đoạn truyện đợc nghe nhiều lần, có gợi ý Tuy nhiên đơi xếp từ câu nói cịn cha hợp lí : - Trẻ thêng sử dụng câu cụt Trong số trường hợp trẻ dùng từ trong câu cßn chưa xác: Ví dụ: Mẹ ơi! Con muốn dép kia! Chủ yếu trẻ sử dụng câu đơn mở rộng 3 Xây dựng kế hoạch: Tôi xây dựng kế hoạch phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ theo quý xuyên suốt năm học: Tháng + 10: Phát khả nghe hiểu cho trẻ: (5)lỗi phát âm cho trẻ phát âm sai lúc nơi hoạt động hàng ngày Tháng 11 + 12: Nghe, nhắc lại âm, tiếng câu nhằm phong phó vèn tõ cho trỴ Giáo viên cần nói diễn cảm, rõ ràng, giải thích nghĩa từ khó giúp cho trẻ nhiểu, nhớ vận dụng từ để đặt câu Để đẩy mạnh phát triển khả vận động cña quan phát âm cần tập cho trẻ tập luyện quan phát âm thích hợp: Con có ca, cắt cà, cầm ca, cười ha. Có ba ba, đội nhà trốn, bì bà bì bõm, bé bắt ba ba. Bà bảo bé, bé búp bê, bé bồng, bé bé, búp bê ngoan nào. Có trị chơi phát triển vốn từ cho trẻ Ví dụ: Trị chơi b¾t chíc tiÕng kêu cđa c¸c vËt, đố nhanh , đố nói giỏi Tháng + 2: Vẫn xuyên suốt hai nhiệm vụ đào sâu vấn đề luyện trí nhớ cho trẻ qua thơ, đồng dao đặc biệt câu chuyện kể đầy lôi hấp dẫn Gợi ý cho trẻ sử dụng loại câu đơn giản, đủ nghĩa Tháng +4 +5: Tơi xây dựng trị chơi giúp trẻ nói ngữ pháp, nói mạch lạc Ví dụ: Trẻ “ nói theo mẫu câu” câu chuyện đó: “Người anh tham lam chiếm hết ruộng vườn, nhà cửa, trâu bò cha mẹ để lại” ( Truyện khế) “nói nốt câu” Ví dụ: Cơ nói: Bà biến thành chim vì…Trẻ nói: bà muốn ba tìm nước uống, Tích Chu ham chơi không lyấ nước cho bà…Cô lưu ý thay đổi mẫu câu khác tùy theo lứa tuổi, cho trẻ chơi từ dễ đến kh1, mẫu câu phức tạp dần lên “đặt câu với từ”, “kể nốt truyện”, “kể chuyện”…để củng cố kỹ nói ngữ pháp, phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo trẻ Một có số lượng vốn từ phong phú trẻ tự tin kể chuyện, đóng kịch… cách hứng thú tự tin 3.Trang trí lớp học, góc chơi, làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đế nhánh phong phú , bắt mắt , hấp dẫn trẻ - Tôi tận dụng tất nguyên vật liệu sử dụng làm đồ chơi: Sách báo, lịch cũ, lõi giấy vệ sinh, ống lon, chai nhựa, xốp, vải vụn, cành khô, quần áo cũ nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ - Dựa vào chủ đề tơi lªn kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi cách (6)5 Phối hợp với phụ huynh: - Tôi thường trao đổi, động viên phụ huynh cố gắng dành thời gian để tâm với trẻ lắng nghe trẻ nói Khi trị chuyện với trẻ phải nói rõ ràng mạch lạc, tốc độ vừa phải để trẻ nghe cho rõ - Cha mẹ, người thõn cố gắng phỏt õm đỳng, không nên bắt chớc từ trẻ nói ngọng mà cần phải sửa sai cho trẻ để trẻ bắt chước đợc - Khuyến khích tuyên truyền với phụ huynh cung cấp kinh nghiệm sống cho trẻ Tránh khơng nói tiếng địa phương, cần tránh cho trẻ nghe hình thái ngơn ngữ khơng xác IVBiƯn ph¸p thùc hiƯn 1.HĐ cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học HĐ cho trẻ nhận biết tập nói 3 Các HĐ khác: * HĐ giáo dục âm nhạc *HĐ góc (7)2 Mt s biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học thể loại truyện kể: a Tạo môi trường học tập, rèn luyện cho trẻ: - Tôi ln tận dụng diện tích phịng học, ý bố trí xếp học cụ, đội hình để tạo mơi trường học thải mái cho trẻ Ví dụ: Khi thực hoạt động làm quen văn học thể loại truyện kể mà trọng tâm dạy kể chuyện sáng tạo tơi ln tận dụng khơng gian lớp học để bày dụng cụ kể chuyện, khung sân sấu, đặt tranh rối cho otrẻ dễ sử dụng, kích thích trẻ hoạt động tích cực - Chú ý đến khả phát âm trẻ để có điều chỉnh sửa sai, rèn luyện khả ngôn ngữ cho trẻ - Bản thân trước tổ chức hoạt động phải tự luyện giọng kể, cách sử dụng tranh, sách tranh, rối, mơ hình… để giúp trẻ cảm thụ đước tác phẩm văn học cách tốt b Tổ chức tiết học nhẹ nh ng, linh hồ ạt: T«i vào cách sinh động để thu hút ý trẻ Ví dụ: Chủ điểm: “ Các nghề phổ biến, ngày 22/12” dạy với đề tài nghề xây dựng Kể chuyện: “Ba lợn nhỏ”, tơi sử dụng mơ hình rối để gây hứng thú cho trẻ - Tổ chức hoạt động đa dạng dựa vào hoạt động trọng tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: gui Lam, gui Lam