de thi hk2

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:41

Câu 3: ( 1,5 điểm) Trong quá trình truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện người ta dùng máy biến thế để làm giảm hao phí trên đường dây tải điện. Tính tỉ số vòng dây [r] (1)UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2011-2012 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn : Vật lý lớp 9 Ngày thi: 24/04/2012 Thời gian làm 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ: Câu 1: (1,5 điểm) Điều kiện để xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều cuộn dây dẫn kín là gì? Nêu cách làm xuất dòng điện cảm ứng xoay chiều cuộn dây kín nêu Câu 2: ( điểm) Với thấu kính mỏng có cầm tay mình, em cho biết làm nhận biết thấu kính hội tụ hay phân kì mà khơng cần phải làm thí nghiệm? Câu 3: ( 1,5 điểm) Trong trình truyền tải điện từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện người ta dùng máy biến để làm giảm hao phí đường dây tải điện Em mơ tả q trình truyền tải điện Câu 4: (2 điểm) Một cục sạc pin cho Ipad xem máy biến để hạ từ mạng điện sinh hoạt có hiệu điện 220 V xuống V sạc pin a Tính tỉ số vịng dây cuộn sơ cấp thứ cấp cục sạc b Nếu cuộn thứ cấp có 132 vịng dây cuộn sơ cấp có vịng dây? Câu 5: (3 điểm) Một vật sáng AB đặt vng góc với trục cách thấu kính hội tụ đoạn 60 cm, thấu kính có tiêu cự 20 cm, A nằm trục a Dựng ảnh A’B’ AB qua thấu kính. b Bằng phương pháp hình học tìm vị trí ảnh A’B’. c Bây muốn thu ảnh thật A’B’ lớn gấp lần AB, hỏi phải di chuyển vật sáng AB theo chiều nào, đoạn bao nhiêu?
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk2, de thi hk2