TD Lop 6 Tuan 9

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:30

CHẠY NHANH : + Ôn một số động tác bổ trợ đã học + Học mới: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao đùi - Chạy bước nhỏ : Chuẩn bị :Đứng thẳng 2 tay buông tự nhiên, 2 bàn chân gầ[r] (1)Ngày soạn:1/11 Ngày dạy:3/11 Tuần 09 : Khối lớp dạy BÀI DẠY Tiết 17 - 18 * KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (ĐHĐN ) * CHẠY NHANH - ĐÁ CẦU CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN I/ MỤC TIÊU: Học sinh cần đạt - Kiểm tra tiết Đội hình đội ngũ - Chạy nhanh: Thực tương đối đúng cách chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông Trò chơi: "Chạy tiếp sức" - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường III/ THỜI GIAN: 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A MỞ ĐẦU : + Lớp trưởng tập trung lớp + GV nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích học + Khởi động chung : - Xoay cổ - Xoay cổ tay, cổ chân - Xoay bả vai - Xoay hông - Xoay gối - Gập bụng - Ép dọc, ép ngang + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B CƠ BẢN : ĐHĐN : Kiểm tra đội hình đội ngũ (ĐHĐN) * Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo múc độ thực động tác học sinh Loại Đạt: Thực chính xác, đẹp các kỷ thuật quy định( theo lệnh GV) Chưa đạt: Thực đúng, chưa đẹp Có 1-2 kỷ thuật thực sai CHẠY NHANH : + Ôn số động tác bổ trợ đã học + Học mới: Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao đùi - Chạy bước nhỏ : Chuẩn bị :Đứng thẳng tay buông tự nhiên, bàn chân gần sát vào nhau, mũi chân sát vạch xuất phát Động tác : Hai bàn chân luân phiên chạy bước chạy bước ngắn, tăng tần 15ph 2Lx8N // // // Đội hình nhận lớp      Đội hình khởi động 30//x2L // 65ph 30ph                              Đội hình kiểm tra ĐHĐN       Giáo viên gọi lần lược đợt em lên thực và đánh giá cho điểm 25ph GV sữa sai động tác và dần cho hoàn thiện động tác sau đó cho nhóm thực (2) số - Chạy gót chạm mông: Chuẩn bị :Đứng sát vạch xuất phát thân trên ngả trước tay buông tự nhiên Động tác : Bước trước bước Khi nâng chân sau cần hất gót chấn sau chạm mông sau đó nhanh chóng đưa trước chạm đất bàn chân trên - Chạy nâng cao đùi Động tác : bước chạy đưa chân trước cần nâng cao đùi cho đầu gối ngang thắc lưng Thân trên thẳng ngả trước tay đánh phối hợp tự nhiên *Trò chơi chạy tiếp sức: Chia lớp thành tổ Vạch xuất phát cách vạch đích 30m Khi có hiệu lệnh chơi, các em các tổ chạy nhanh đến vạch đích Sau đó chạy chạm vào tay người chạy Cứ vay 3L tổ nào hoàn thành xong trước coi thắng 3- §¸ cÇu: Lµm quen víi \mét sè §T bæ trî -Ôn tập các động tác xoay mở hông - §øng t¹i chç bËt nh¶y.(chôm ch©n «m gièi) CHẠY BỀN: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 10ph C KẾT THÚC : + Đi bình thường vòng tròn, vừa vừa đánh tay hít thở sâu, sau đó tập trung thành hàng ngang 10ph + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết 2Lx8L điểm dạy công bố khen thưởng khích lệ tràng pháo tay cho đội thắng +Yêu cầu tập luyện nhà + Xuống lớp          Đội hình thả lỏng có thể sử dụng đội hình vòng tròn hàng ngang Đội hình học động tác                              Đội hình trò chơi GV hướng dẫn HS tập làm quen với cầu và các động tác bổ trợ Đội hình chạy bền Đội hình xuống lớp      (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: TD Lop 6 Tuan 9, TD Lop 6 Tuan 9