SO LIEU DOI2012

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:30

Cuộc vận động “Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” Hội trại, diễn Hội thi tìm hiểu, Số tủ đàn xem kể chuyện Bác sách phim về Bác Hồ “Bác Hồ Hồ Số Số với Số Số lần em em thiếu lần tổ tổ chức[r] (1)ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS THỦY LƯƠNG *** Thuỷ Lương, ngày 14 tháng 01 năm 2012 SỐ LIỆU CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2010 - 2011 Phụ lục1: TT Số nhi đồng tham gia thực Chương trình “Dự bị đội viên” (1) (2) Chương trình rèn luyện đội viên Chương trình rèn luyện phụ trách Đội Số đăng ký Số cấp chuyên hiệu Số PT thực Số PT kết nập đảng viên (3) (4) (5) (6) 18 Số TPT là đảng viên Tổ chức các thi An toàn giao thông Thị xã Bảo vệ môi trường cấp thị xã Đạt Số giải tham gia cấp thị xã Số tham gia Đạt giải cấp thị xã (7) (8) (9) (10) (11) Tập huấn Phụ trách giỏi Số Phụ Số em trách tham Đội gia tham gia Số PT trên địa bàn dân cư tham gia Tổng số người tham gia Số tham gia Đạt giải cấp thị xã Số lớp (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19 57 19 80 Phụ lục2: TT TSHS TS đội viên TS đoàn viên TS nhi đồng Đội viên TS Sao nhi đồng Số CNBH TS lớp TS Chi đội TS Chi đội mạnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) 646 15 0 94 19 19 17 646 (2) Phụ lục3: Phong trào “Nghìn việc tốt” TT (1) Công tác Trần Quốc Toản Giúp bạn đến trường Số gương điển hình Số tôn vinh gương điển hình Số ngày công chăm ocs GĐ TBLS Số ngày chăm sóc NTLS Số em tham gia Số em giúp đỡ trở lại trường học (2) (3) (4) (5) (6) (7) 16 200 15 Số Số Số phương quần tiện áo áo đến quyên quần trường góp (8) Công trình măng non xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực Số CLB Tổng Giá trị (tr.đ) Số CL B học tập Số Số CLB CLB Quyề sở n trẻ thích em (9) (10) (11) (12) (13) 30 30 300000 2 (14) Số công trình cấp liên đội Số em tham gia trị giá (tr.đ) (15) (16) (17) Số công Số trình em cấp tham chi gia đội (18) (19) trị giá (tr.đ ) Số lần tổ c tha m gia dã ngo ại (20) (21) Phụ lục4: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” TT (1) Số em tham gia Kết thu (kg) (2) (3) Cuộc vận động “Vòng tay bè bạn” Số lượng quyên góp (quần áo, sách vơ…) Quỹ vì bạn nghèo Tổng trị giá (tr.đ) Số tiền đã trao (tr.đ) Cuộc vận động ”Vì đàn em thân yêu” Số em giúp đỡ Công trình “Vì đàn em thân yêu” Giúp đỡ trẻ em khó khăn Trị giá (tr.đ) Số em giúp đỡ Số công trình Tổng trị giá (tr.đ) Số em tham gia Tổng trị giá (tr.đ) Số em giúp đỡ (10) (11) (12) (13) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 250.000 1.500.000 15 1000000 20 Cuộc vận động “Thực tốt điều Bác Hồ dạy” Hội trại, diễn Hội thi tìm hiểu, Số tủ đàn xem kể chuyện Bác sách phim Bác Hồ “Bác Hồ Hồ Số Số với Số Số lần em em thiếu lần tổ tổ chức tham tham nhi” chức gia gia (14) (15) (16) (17) (18) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: SO LIEU DOI2012, SO LIEU DOI2012