Gui co giao tre

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:25

Tiếng ve ran, mùa hạ sắp qua rồi Sao tôi nhớ một con đường đất đỏ Tán bàng xanh, những tán bàng xanh Dẫu chưa một lần đứng chờ em đầu ngõ Mưa lui phui ướt cả lá cành. Rồi ai biết điều gì[r] (1)Gửi cô giáo trẻ -Nhà thơ Dương Kì Anh-Cơ giáo trẻ mắt đen trịn tinh nghịch Nhìn tán bàng, đợi thu rơi Khe khẽ hát hát cũ Tiếng ve ran, mùa hạ qua Sao nhớ đường đất đỏ Tán bàng xanh, tán bàng xanh Dẫu chưa lần đứng chờ em đầu ngõ Mưa lui phui ướt cành Rồi biết điều đợi em phía trước Nơi tán bàng thắp lửa suốt mùa đông Bụi phấn bay theo tà áo mỏng Bao câu hỏi ngây thơ…bao câu hỏi xé lịng? Thì mong em ngày học Tán bàng xanh dẫn lối, tán bàng xanh Dẫu năm tháng qua đi, em khơng cịn trẻ Xin giữ lại chút ngây thơ Cho biếc cành
- Xem thêm -

Xem thêm: Gui co giao tre, Gui co giao tre