DK HOC TAP TGDDHCM

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:19

Qua học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác mà tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mọi người, nhất là cán bộ, đả[r] (1)ĐẢNG BỘ HUYỆN THÁP MƯỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS HƯNG THẠNH Ngày 17 tháng 04 năm 2012 BẢN ĐĂNG KÝ LÀM THEO “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành nhân dân, đời tư sáng, sông riêng giản dị năm 2012.” Họ và tên: Nguyễn Văn Ngọ Năm sinh: 06-05-1980 Sinh hoạt tại: Chi trường THCS Hưng Thạnh thuộc Đảng xã Hưng Thạnh Chức vụ : Giáo viên Công việc giao: Giảng dạy Môn Ngữ văn kiêm tổ trưởng Nội dung đăng ký làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thân Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời từ chuyển biến nhận thức thân, tôi tự xây dựng đăng ký làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012 với các nội dung cụ thể sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu dân tộc ta, đã hiến dâng tất tình cảm, trí tuệ và đời cho nghiệp cách mạng Đảng và nhân dân ta Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và gương đạo đức sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh giá trị truyền thống dân tộc, nhân loại và thời đại Học tập và làm theo gương đạo đức Bác là niềm vinh dự và tự hào cán bộ, đảng viên và người Việt Nam Đối với thân tôi việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam I Phấn đấu làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung sau đây: Về nhận thức: (2) a.Về cần thiết phải học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn nay: Như chúng ta đã biết, sinh thời Bác Hồ chúng ta đã khẳng định: “Đạo đức là gốc cách mạng” Bác coi đạo đức người gốc cây, nguồn sông Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực đạo đức đời sống xã hội Bởi vậy, học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn là điều cần thiết và quan trọng Mỗi chúng ta hiểu quá trình chúng ta hội nhập sâu kinh tế và giao lưu văn hoá, khoa học kỷ thuật ngày càng mạnh mẽ với bên ngoài , bên cạnh thời lớn thì có thách thức không nhỏ, đó có thách thức đạo đức lối sống luồng tư tưởng văn hoá ngoại lai du nhập Mặt khác, thực tiễn sống cho thấy đã và xẩy tình trạng suy thoái đạo đức lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân Vì với đợt học tập này lại càng có ý nghĩa to lớn nhiều mặt Thực Cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mặt, thể biết ơn và ngưỡng vọng vô hạn toàn Đảng, toàn dân ta tư tưởng đạo đức và gương đạo đức sáng ngời Bác Hồ; mặt khác, làm cho người nhận thức sâu sắc nội dung bản, giá trị to lớn tư tưởng đạo đức và gương đạo đức mà Bác để lại cho hôm và muôn đời sau Qua học tập, rèn luyện theo gương đạo đức sáng ngời Bác mà tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người, là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, niên, học sinh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng, vun đắp các giá trị đạo đức chủ nghĩa xã hội; xây dựng người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, lĩnh vững vàng, trí tuệ vươn tới tầm cao nhân loại; góp phần quan trọng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, đẩy lùi suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội b Những phẩm chất đạo đức cách mạng và gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thường xuyên học tập và noi theo: (3) Tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống quan hệ “đối với mình”, Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực đạo đức cách mạng Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến người, gắn bó với nhân dân Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế sáng, đoàn kết, hữu nghị các dân tộc điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Hồ Chí Minh nêu lên nguyên tắc xây dựng đạo đức mới: - Nói đôi với làm, phải nêu gương đạo đức - Xây phải đôi với chống - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Tự liên hệ thân có ưu điểm, nhược điểm sau đạo đức lối sống: a.Ưu điểm: Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Đối với giáo viên việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là cần thiết Nhận thức điều đó thân tôi luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hoà nhã với người; đặc biệt luôn là gương cho học trò noi theo, phải luôn luôn kiên định lập trường tư tưởng Đảng; Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trường hợp Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Đối với người giáo viên, là Bí thư đoàn trường công việc chính là giảng dạy truyền thụ tri thức và rèn luyện nhân cách cho học sinh, tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, công việc khó khăn đầy tự hào Thấm nhuần đạo đức, tư tưởng và mong ước Người tôi đã, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tôi luôn khát khao mình đóng góp (4) phần nhỏ bé vào công trồng người và cống hiến cho đất nước người đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ước Người, tôi luôn tự hào và cố gắng hết mình để thực tốt điều đó Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: - Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có suất, chất lượng, hiệu cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức - Kiên chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…đặc biệt thân sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực tốt các vận động ngành Giáo dục: “Hai không” giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là gương đập đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, - Kiên chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân - Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết Đảng, quan, đơn vị; kiên đấu tranh không khoan nhượng trước mưu đồ các lực thù địch, hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực tự phê bình và phê bình theo gương Hồ Chí Minh: Bản thân tôi luôn đặt mình tổ chức, tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng…, làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ Dù cương vị nào phải gần gũi với người, học tập và có trách nhiệm với người xung quanh Luôn có ý thức phải coi trọng tự phê bình và phê bình Bản thân tôi không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà sợ không nhận khuyết điểm dẫn đến sai phạm nghiêm trọng vì phải tự nghiêm khắc với chính mình và phê bình luôn có (5) mục đích xây dựng Cần phê phán biểu xuất phát từ động cá nhân, vụ lợi mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội Luôn động viên người thân gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá b Nhược điểm: Tôi nhận thấy thân mình đã cố gắng nhiều trên tất các mặt song còn có hạn chế nên kết chưa cao, cụ thể: - Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn rụt rè, còn nể việc đánh giá xếp loại -Việc nắm bắt thông tin, ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào công việc chuyên môn còn có hạn chế định -Công tác chuyên môn còn hạn chế II Các giải pháp thực hiện: Về phẩm chất chính trị: - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiêm túc thực tự phê bình và phê bình, kiên khắc phục sửa chữa sai lầm khuyết điểm mà mình mắc phải, luôn luôn gương mẫu và rèn luyện phẩm chất người giáo viên, tâm làm tròn chức trách, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó và nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân - Thực tốt các đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, chấp hành tốt các nội quy, quy chế ngành quan đơn vị Về đạo đức lối sống: Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực bảo vệ cái đúng, kiên đấu tranh với sai trái, tiêu cực Luôn hòa đồng vui vẻ, chấp hành nghiêm phân công lãnh đạo, vui vẻ nhìn nhận vấn đề còn hạn chế mà đồng nghiệp đóng góp để có hướng khắc phục,sửa sai Ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ giao: - Luôn phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác chuyên môn đáp ứng với công việc giao -Luôn học hỏi mô hình hay các đơn vị bạn để khiển đến đoàn viên niên trường (6) - Bản thân luôn tích cực tham gia đầy đủ các khóa học thị, Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn tìm hiểu sách báo, nghe đài, tivi, Internet để nâng cao hiểu biết trình độ lý luận Về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí: -Bản thân luôn sống tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm thời gian giảng dạy, tổ chức các hoạt động chung toàn trường Mục đích là với thời gian cho phép học sinh nắm bài và công việc giao tổ chức cách hiệu III Phương hướng và thời gian phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh: Phương hướng Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững kết đã đạt Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin Luôn gương mẫu các hoạt động, tích cực vận dụng sáng tạo giải công việc giao, phải luôn nêu gương mặt đạo đức, giữ vững lập trường Rèn luyện kỹ đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến Tiết kiệm tối đa thời gian công việc Bản thân tôi hành động mình, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc việc đấu tranh với thân để noi theo gương vĩ đại Người Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo khả và vị trí mình, thân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống luận điệu xuyên tạc và hội Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Không ngừng nâng cao trình độ thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc Người tùy theo vị trí mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, quan sống, cộng đồng, lối xóm, gia đình, Thời gian thực hiện: Trong năm 2012 Tôi xin cam kết thực đúng các nội dung đã đăng kí trên X¸c nhËn cña Chi bé Ngêi viÕt b¶n ®¨ng ký Nguyễn Văn Ngọ (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: DK HOC TAP TGDDHCM, DK HOC TAP TGDDHCM