Kiem tra Van phan truyen

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:15

Câu 10: Dòng nào sau đây nêu nhận xét chưa chính xác về văn học viếtA. Chịu ảnh hưởng của văn hoá, tư tưởng, văn chương của Trung Quốc.[r] (1)Họ tên: Lớp 9 KIỂM TRA VĂN (PHẦN TRUYỆN) (Thời gian làm 45 phút) Điểm Lời phê giá viên I Phần trắc nghiệm (2,5điểm): Trả lời cách khoanh tròn vào đấp án em cho nhất. Câu 1: Trong truyện ngắn "Làng", Kim Lân miêu tả tâm lý nhân vật ông Hai cách nào? A Bàng cử chỉ, hành động B Bằng lời độc thoại, C Bằng lời đối thoại D Cả A, B, C đúng. Câu 2: Người kể chuyện truyện ngắn "Làng" ai? A Bác Thứ B Ông chủ tịch C Người kể chuyện khơng xuất D Ơng Hai. Câu 3: Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" kể qua nhìn nhân vật nào? A Tác giả B Ông hoạ sĩ già C Anh niên D Cô gái Câu 4: Nhân vật anh niên Nguyễn Thành Long miêu tả cách nào? A Anh tự giưới thiệu B Được tác giả miêu tả cách trực tiếp. C Hiện qua nhìnhận đánh giá nhân vật khác. D Được giới thiệu qua lời kể ông hoạ sĩ già. Câu 5: Trong truyện nắn "Chiếc lược ngà", chứng kiến cảnh cha bé Thu chia tay, người kể chuyện cảm thấy "khó thở có bàn tay nắm lấy trái tim" Chi tiết nói lên tâm trạng gì nhân vật này? A Xú động, nghẹn ngào B Đau đớn đến cùng C Sung sướng đến khó tả D Giận dữ, phẫn uất. Câu 6: Hình ảnh "bờ đất lở dốc đứng phía bên sơng" biểu tượng cho điều gì? A Những khó khăn gian khổ quê hương B Những khó khăn gian khổ đời người. C Phần thiếu hụt đời người D Những trở ngại vượt qua. Câu 7: Truyện ngắn "Những xa xôi" sáng tác năm nào? A Năm 1970 B Năm 1971 C Năm 1975 D Năm 1976. Câu 8: Người kể chuyện truyện ngắn "Những xa xôi" ai? A Tác giả B Phương Định C Cả ba cô gái D Những người đơn vị. Câu 9: Văn sau văn nghị luận? A Tiếng nói văn nghệ B Nhữg ngơi xa xôi. C Bàn đọc sách D Chó sói cừu thơ ngụ ngơn La phơng-ten. Câu 10: Dịng sau nêu nhận xét chưa xác văn học viết? A Sáng tác chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ. B Chịu ảnh hưởng văn hoá, tư tưởng, văn chương Trung Quốc. C Có ảnh hưởng qua lại với văn học dân gian. D Có nhiều thể loại mang tính dị bản. II Phần tự luận (7,5 điểm): Câu 1: Trình bày hồn cảnh sáng tác truyện ngắn "Chiếc lược ngà" nhà văn Nguyễn Quang Sáng? (2điểm) (2)Câu 2: Cho biết tình truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" Nguyễn Thành Long? (2điểm) Câu 3: Cảm nhận em nét riêng chung ba nữ niên xung phong tronỉntuyện ngắn "Những xa xôi" Lê Minh Khuê? (3,5 điểm) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra Van phan truyen, Kiem tra Van phan truyen