Tu han viet

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:14

[r] (1)Tiết 18: TỪ HÁN VIỆT I Bài học 1 Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt a.Ví dụ: (SGK) b Nhận xét: - Nam: Phương Nam - quốc: nước - sơn: núi - hà: sông (2)Tiết 18: TỪ HÁN VIỆT I Bài học 1 Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt a.Ví dụ: (SGK) b Nhận xét: b Kết luận: ( ghi nhớ SGK)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu han viet, Tu han viet