DE KIEM TRA

3 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:10

Hỏi có 42 người cùng đào thì trong một ngày đào được tất cả bao nhiêu mét mương?.. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I.[r] (1)Trường Tiểu học số Gia Phú KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán Năm học: 2012- 2013 Họ và tên: (Thời gian làm bài: 40 phút) Lớp: Điểm Lời phê thầy, cô giáo BÀI LÀM PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết đúng: Bài 1: 100 viết dạng số thập phân là: a 5,7 b 5,07 c 5,007 d 5,0007 Bài 2: Số thập phân 15,35 đọc là: a Mười lăm đơn vị, năm phần mười, ba phần trăm b Mười năm phẩy ba năm c Mười lăm phẩy ba mươi lăm Bài 3: Phân số nào đây không phải là phân số thập phân? 23 a 57 ; 11 b 100 ; c 11 1000 ; d 12 300 Bài 4: Dựa vào hình vẽ, hãy viết hỗn số thích hợp : ……………………… …………………… ……………………… Bài 5: Trong số 1,458 chữ số thuộc hàng: a Phần mười b Phần trăm Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 45,3 < 45,129 c Phần nghìn d Đơn vị b) 16,745 < 16,75 PHẦN II: Bài 1: Viết các số thập phân: a) Ba mươi lăm đơn vị, bốn trăm năm mươi hai phần nghìn: (2) b) Không đơn vị, năm phần mười, năm phần nghìn: c) Hai trăm linh năm đơn vị, sáu phần trăm: Bài 2: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 6,945 ; 7,549 ; 6,954 ; 6,495 ; 8,02 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4,537 km = .m 2009 m2 = dam2 .m2 hm2 = m2 4700 kg = Bài 4: Một đội 14 người ngày đào 35 m mương Hỏi có 42 người cùng đào thì ngày đào tất bao nhiêu mét mương? Bài 5: 48725 1000 a/ Tìm các chữ số x, y biết: 4x,72y  b/ Cho chữ số 7; 0; 5; Hãy viết tất các số thập phân bé 1, số có đủ chữ số trên ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I (3) LỚP – NĂM HỌC 2012 - 2013 PHẦN 1: (3 điểm) - Khoanh đúng câu đạt 0,5 điểm : Câu Đáp án b c a 1 c a S; b Đ PHẦN 2: (7 điểm) Câu (0,75 đ): Đúng câu đạt 0,25 điểm: a) 35,452 b) 0, 505 c) 205,06 Câu ( 1đ): Thứ tự cần viết là: 6,495 ; 6,945 ; 6,954 ; 7,549 ; 8,02 Câu 3: (2đ) Mỗi phép tính đúng: 0,5 đ Câu 4: (2đ) - Tóm tắt đúng : 0,25 điểm - Câu lời giải đúng: 0,25 điểm - Phép tính đúng: 0,5 điểm - Ghi đúng đáp số: 0,25 điểm Đáp số: 105m Câu 5: ( 1,25đ) a/ HS tìm đúng đạt 0,5đ : x=8 ,y=5 b/ HS viết đúng đạt 0,75đ: 0, 752 ; 0, 725 ; 0, 275 ; 0,257 ; 0, 527 ; 0, 572 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA, DE KIEM TRA