FOODBALL IS LIFE 9A1

22 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:03

• Điều khiển trận đấu là tổ trọng tài bao gồm 1 trọng tài chính và 2 trọng tài biên, những người này có toàn quyền điều khiển trận đấu theo các quy định của Luật bóng đá, quyết đị[r] (1) CHỦ ĐỀ: BÓ NG ĐÁ  Tổng quan  Lịch sử (2)T NG QU AN • Bóng đá môn thể thao đồng đội chơi theo quy tắc đề Luật bóng (3)T NG QU AN • Quy tắc mơn bóng đá cầu thủ, trừ người bảo vệ (4) LỊCH SỬ • Bóng đá người Trung Quốc phát minh • Nước Anh suốt thời gian dài vốn mệnh danh quê (5)• Các luật chơi gần ngày bắt đầu phổ biến từ kỷ 19 trường học nước Anh • Hiệp hội bóng đá Anh thành lập nhằm chuẩn hóa luật chơi. (6)• Cơ quan quản lý bóng đá giới, FIFA thành lập vào năm 1904 Paris với chủ tịch ông Robert Grin • Ngày bóng đá chơi cấp độ chuyên (7)LUẬT THI ĐẤU • Cầu thủ, trang phục trọng tàiSân thi đấu (8)CẦU THỦ, TRANG PHỤC VÀ TRỌNG TÀI • Mỗi trận đấu bóng đá bao gồm hai đội, đội 11 cầu thủ thi đấu thức sân kể thủ môn Thủ môn người phép chơi bóng tay, nhiên việc giới hạn khu cấm địa • Bên cạnh số cầu thủ thức đội số cầu thủ dự bị để thay cần thiết, thông thường trận bóng đá thi đấu thức, đội phép thay đổi (9)• Trang phục thi đấu cầu thủ thường bao gồm áo phơng, quần sc, tất cao đến đầu gối, giày bảo vệ ống đồng Cầu thủ thi đấu sân bị cấm mặc, đeo mang theo đồ vật gây nguy hiểm cho cầu thủ đối phương (10)• Điều khiển trận đấu tổ trọng tài bao gồm trọng tài trọng tài biên, người có toàn quyền điều khiển trận đấu theo quy định Luật bóng đá, định trọng tài dù sai thường định cuối khơng thể đảo ngược • Ngồi ba trọng tài làm việc (11)(12)TRẠNG THÁI BÓNG TRÊN SÂN (13)Phạt góc: (14)(15)CẦU THỦ VÀ TRẬN ĐẤU • Các hình thức chơi bóngMơi trường thi đấu (16)V i lu t ch i đ n gi ậ ơ ả và trang b không đòi ị h i c u kỳ, đ t ti n, ỏ ầ ắ ề m i ng i m i l aọ ườ ọ ứ tu i đ u có th ch i ổ ề ể bóng nh m t mơn gi i trí sân t p, t i ộ ả ậ gi h c th d c hay th m chí đ ng ph ọ ể ụ ậ ườ ố CÁC HÌNH TH C CH I Ứ Ơ (17)• Đ ch i tr n v n m t tr n đ u bóng dài 90 ể ơ ọ ẹ ộ ậ ấ phút, c u th c n m t s c kh e đ b n l n ầ ủ ầ ộ ứ ỏ ộ ề ớ vì tùy theo v trí, h ph i di chuy n (ch y u ị ọ ả ể ủ ế ch y) quãng đ ng t ng c ng dài t đ n ạ ườ ổ ộ ừ ế 11 km Bên c nh đó, c u th bóng đá cịn b đe ạ ầ ủ ị d a b i ch n th ng r t d x y ọ ở ấ ươ ấ ễ ả tr n đ u ho c lúc t p luy n, ch n th ng ậ ấ ặ ậ ệ ấ ươ th ng x y v i h chân, ví d ch n th ng ườ ả ớ ọ ở ụ ấ ươ gân khoeo, ch n th ng gót chân đơi ấ ươ (18)• M t nh ng đ c m h p d n c a mơn ộ ữ ặ ể ấ ẫ ủ bóng đá tính b t ng c a k t qu tr n ấ ờ ủ ế ả ậ (19)MƠI TRƯỜNG THI Đ UẤ • Nh ng c u th bóng đá hi n đ i đ u tiên ữ ầ ủ ệ ạ ầ th ng sinh viên, sau m i đ n gi i ườ ớ ế ớ th ng l u công nhân Ban đ u h ch ượ ư ầ ọ ỉ các c u th nghi p d l y bóng đá nh ầ ủ ệ ư ấ ư m t thú gi i trí Sau thành c u th ộ ả ầ ủ (20)(21)(22)NHÓM CHIẾN THẦN NHÓM CHIẾN THẦN Luật bóngđá khucấmđịa Trangphục thi đấu trọngtài Ném
- Xem thêm -

Xem thêm: FOODBALL IS LIFE 9A1, FOODBALL IS LIFE 9A1