Bai Gia dinh

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:58

Kết luận: - Mỗi người sinh ra đều có gia đình, các em được yêu thương chăm sóc và che chở, các em có quyền được sống chung với bố mẹ và người thân.... Kính chào quý thầy cô giáo đến thăm[r] (1)Thứ s¸u ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tự nhiên và xã hội: (2) Cả lớp nghe bài Ba ngän nªn lung linh (3) Tự nhiên và xã hội Gia đình Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi (4) Gia đình Lan (5) Gia đình Minh (6) Kết luận: Mỗi người sinh có bố mẹ và người thân Mọi người sống chung mái nhà đó là gia đình (7) Hoạt động 2: Vẽ tranh, trao đổi theo cặp Bíc :Vẽ tranh (8) Bớc 2:Kể nhóm đôi (9) Bíc 3: KÓ tríc líp (10) THƯ GIÃN Bài hát: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU (11)   Kết luận: - Mỗi người sinh có gia đình, các em yêu thương chăm sóc và che chở, các em có quyền sống chung với bố mẹ và người thân (12) Củng cố dặn dò : (13) Kính chào quý thầy cô giáo đến thăm lớp Chúng em kính chúc quý thầy cô sức khỏe (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai Gia dinh, Bai Gia dinh