SÂN KHẤU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu và tư LIỆU về KỊCH bản TUỒNG NAM TRƯỚC 1945

17 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 14:36

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ TƯ LIỆU VỀ KỊCH BẢN TUỒNG NAM BỘ TRƯỚC NĂM 1945 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG – HCM Trước cải lương loại hình ca múa nhạc khác xuất hiện, tuồng nghệ thuật độc tôn, có lịch sử tồn lâu đời, tạo nhiều dấu ấn, thu hút quan tâm công chúng, trở nên thân thuộc nếp ăn nếp nghĩ người dân Nam Bộ, đặc biệt tuồng Nam Bộ để lại cho hậu sinh kho tàng kịch tuồng không nhỏ Tuy nhiên, cánh cửa hướng phía kịch tuồng dường đóng kín, hoạt động giới thiệu, nghiên cứu nhiều hạn chế, quảng đại công chúng đến xảy tuồng Xem xét tình hình nghiên cứu sưu tầm tư liệu kịch tuồng Nam Bộ thiết nghĩ việc làm cấp bách trình khám phá bảo tồn giá trị văn hố ơng cha để lại Lịch sử nghiên cứu 1.1 Sưu tầm, giới thiệu Ngay từ năm 1888, hoạt động sáng tác, in ấn, xuất phiên âm tuồng Hán Nơm diễn sơi động Sài Gịn Mở đầu việc nhà hàng Rey et Curiol cho mắt bạn đọc kịch tuồng Joseph Trương Minh Ký, tuồng viết chữ Quốc ngữ Việt Nam mà tìm thấy Sau nhiều phiên âm đến với công chúng tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên (1895), Kim Vân Kiều (1896), Phong Thần Bá Ấp Khảo (1896), Sơn hậu (1901), Gia Trường (1906), Trần Bồ (1907), Lục Vân Tiên (1915), Phấn Trang Lầu (1915), Trương Ngộ (1918), Tuồng ông Giacob (1927), Lục Văn Long (1928), Đinh Lưu Tú (1929) Một số tuồng phiên âm, xuất nhiều lần Kim Thạch Kỳ Duyên (8 bản), Sơn hậu (9 bản), Lục Văn Long (2 bản)… Tuy nhiên từ sau năm 1945 cuối kỷ XX cơng khơi phục, tìm kiếm, phiên âm, in ấn giới thiệu tuồng chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ lắng dần cịn kí ức hệ cha ông xa lạ hệ trẻ Đến năm đầu kỷ XXI nhiều tuồng tưởng chừng bị lãng quên giới thiệu, phiên âm trở lại tuồng Nhạc Hoa Linh (2000), Phụng Kiều Lý Đán (2000), Trương Ngáo (2006), Lâm Sanh Xuân Nương (2007), Tống Từ Minh (2007), Nhạc Phi diễn bổn (2008), Lý Thiên Long (tháng 11 năm 2012), Kim Thạch Kỳ Duyên (2013), Tây Du pg (2015), Trần Bồ (2015), Kim Long Xích Phượng (2016)… Đặc biệt số tri thức Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hiền Tâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân… tìm cách dịch 46 tuồng Việt Nam chữ Quốc ngữ Những tuồng Thư viện Hồng gia Anh tặng Chính quyền Sài Gịn cũ vào năm 1971, bị “bỏ quên” chục năm Nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Thị Thanh Xuân, người dịch nhiều tuồng tuồng này, cho biết nét độc đáo tuồng mang cốt truyện, âm hưởng vùng Nam bộ, điều thấy tác phẩm tuồng Chẳng hạn Lê Nguỵ Khôi truyện tả thực đời Lê Văn Khôi Hay Tống Từ Minh truyện nói nhân vật họ Tơ vùng chợ Lớn Trần Bồ truyện tuồng hài thể rõ cốt cách người miền Nam Còn Nhạc Hoa Linh truyện thể rõ vùng sông nước Nam bộ…Những địa danh, Cầu Kênh, Thanh Đa, 18 khu vườn trầu… nhắc tên nhiều tuồng Nếu việc in ấn, xuất diễn sơi động trái lại cơng sưu tầm, giới thiệu diễn trầm lắng Dưới cơng trình có cơng việc giới thiệu tuồng Nam Bộ: Từ 1945 đến 2000: Từ năm 1945 năm cuối kỷ 19, có nhiều tác phẩm tuồng in ấn, xuất mạnh Sài Gịn tuồng khơng giới thiệu nhiều tuyển tập phê bình, nghiên cứu văn học số sách Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (tập IV, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1963), số viết Thân nghiệp cụ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (Đỗ Văn Y, Đại Việt tập chí tháng năm 1943) có đề cập đến số tuồng Nam Bộ mờ nhạt Năm 1988 nhóm tác giả Hồi Anh, Thành Ngun, Hồ Sĩ Hiệp viết cơng trình Văn học Nam Bộ từ đầu đến kỷ XX (1900 – 1954) Cho “trước năm 1917, Nam Bộ có hình thức hát bội”1, sách dành khoảng hai trang chương IV Văn học sân khấu Nam Bộ từ 1900 – 1954 để giới thiệu tên số kịch tuồng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thời điểm sáng tác nên khó xác nhận tính chất vùng miền tuồng Họ cho rằng, tuồng Nam Bộ “ phần lớn rút từ truyện chí dã sử Trung Quốc”, “các tuồng đồ tức tuồng hài dân gian”2 “Sau số soạn giả soạn thêm Trương Minh Ký soạn tuồng Kim Vân Kiều ba hồi (có xuất thành sách in Sách dẫn, tr 169 Sđd, tr 169 pg nhà in Rey et Curiol, 1896) tuồng Joseph diễn Chợ Lớn lần ngày 13-7-1887 xuất thành sách in nhà in Rey et Curiol năm 1888 Thân văn Nguyễn Văn Quý soạn Ngũ biến báo phu cừu,vở tuồng hát bội Trưng Nữ Vương Lê Lợi khởi nghĩa Hồ Văn Lang Thành Tôn soạn Anh hùng Nguyễn Huệ đại chiến gò Đống Đa (Nhà in Đức Hùng ấn quán Sài Gịn xuất bản)”3 Năm 1994 năm có nhiều cơng trình nói tuồng Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 15A Hoàng Châu Ký; Tổng tập Văn học Việt Nam tập 12 (Đinh Gia Khánh, Nxb Khoa học xã hội); Nghệ thuật hát bội Việt Nam (Nguyễn Lộc, Võ Văn Tường, Nxb Văn Hóa, Tp HCM); Những vấn đề thẩm mỹ, đạo lý, xã hội tuồng cổ (Xuân Yến, Nxb Sân khấu, Hà Nội) Trong GS Hồng Châu Ký bàn luận hình thành phát triển nghệ thuật hát bội trước sau kỷ XIX đánh giá cao bốn tuồng Nam Bộ có giá trị nghệ thuật sâu sắc như: Võ Thành Lân, Phong Ba Đình (Nguyễn Đình Chiêm), Kim Thạch Kỳ Duyên (Bùi Hữu Nghĩa), Joseph (Trương Minh Ký) nhà nghiên cứu Xuân Yến lại quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ, vấn đề đạo lý vấn đề xã hội tuồng cổ thông qua việc khảo sát tuồng Sơn hậu, Tam Nữ Đồ Vương, Triệu Đình Long, Đào Phi Phụng, An Trào Kiếm… Tuy vậy, bốn cơng trình chưa dành ưu đặc biệt cho tuồng Nam Bộ Năm 1998, đánh dấu bước phát triển công nghiên cứu, giới thiệu kịch tuồng với đời Từ điển nghệ thuật hát bội Việt Nam (Nguyễn Lộc chủ biên, Nxb Khoa học Xã hội, TP HCM) viết Nghệ thuật hát bội Thành phố từ xưa đến Đỗ Văn Rỡ (in Địa chí Văn hố Thành phố Hồ Chí Minh, tập Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng chủ biên) Cuốn từ điển bách khoa toàn thư về: tác giả, nhà nghiên cứu; nghệ sĩ biểu diễn; cách biểu diễn; tổ chức hát bội diễn, cơng trình khơng nghiên cứu tuồng Nam Bộ mà vùng khác Trong Đỗ Văn Rỡ tập trung giới thiệu lịch sử hát bội bối cảnh xã hội hát bội miền Nam Ông cho tuồng Nam Bộ có đơi chút dị biệt so với miền Bắc, miền Trung phát triển cực thịnh Gia Định với nhiều tác phẩm Kim Thạch Kỳ Duyên Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, tuồng Sơn hậu, tuồng Tử linh, tuồng Đinh Lưu Tú,tuồng Phong Ba Đình tuồng Phấn Trang lầu Từ 2000 đến nay: Năm 2004, Đỗ Đức Hiểu viết Từ điển văn học mới, Nxb Thế giới có giới thiệu số kịch tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên (trang 760), Lý Thiên Luông (trang 920), trang Sđd, tr 170 pg 1882 có đoạn nói tuồng, ông cho tuồng Đàng Trong phát triển mạnh Đàng Ngoài với tác phẩm xem mẫu mực Sãi Vãi (Nguyễn Cư Trinh), Sơn hậu, Tam Nữ Đồ Vương, Lý Thiên Luông, Phong Ba Đình Nguyễn Đình Chiêm Trong số cơng trình giới thiệu tuồng Nam Bộ, chúng tơi đặc biệt ý đến Nhìn sân khấu hát bội Nam Bộ, Đinh Bằng Phi (2005, Nxb Văn nghệ) Cuốn sách giải đáp cho độc giả biết q trình hình thành hát bội vùng đất phía Nam, cách sinh hoạt, biểu diễn, tổ chức nhân đoàn hát Đây tư liệu quý, cẩm nang giúp cho độc giả người yêu mến quan tâm tuồng hiểu rõ lịch sử, tác giả kịch bản, nội dung tác phẩm tuồng Nam Bộ Ông cho miền Nam có hai tác phẩm tiếng “Sơn hậu” “Trần trá hôn” chưa xác minh tên tác giả Ngoài ra, cịn có số kịch biết tên tác “Kim Thạch Kỳ Duyên” Bùi Hữu Nghĩa; “ - “Lý Thiên Luông” Lê Quang Chiểu; - “Lục Vân Tiên”, “Kim Long Xích Phụng” - Đặng Lễ Nghi; “Nguyễn Trung Trực quy thần” Lê Dư Hoài; “Phong Ba Đình” Nguyễn Đình Chiêm”4 Nhiều tác giả kịch tuồng tiếng ông đề cập như: Bùi Hữu Nghĩa, Cao Hữu Dực, Nguyễn Đình Chiêm, Hồ Biểu Chánh, Đoàn Quang Tấn, Thân văn Nguyễn Văn Quý, Đỗ Nhật Tân, Thiếu Trai Hà Ngại, Lê Dư Hồi… Năm 2011, nhà nghiên cứu Nguyễn Tơ Lan khảo sát toàn thư mục trung tâm lưu trữ triều Nguyễn, thư viện công nước, thư viện cơng nước ngồi nhà lưu trữ tư nhân để giới thiệu đến bạn đọc hệ thống danh mục kịch tuồng truyền thống Việt Nam viết Diện mạo kịch tuồng truyền thống Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (88) Thơng qua cơng trình nhà nghiên cứu tuồng Nguyễn Tô Lan vui mừng có nhiều kịch tuồng Nam Bộ truyền thống cịn lưu giữ, vấn đề giới thiệu chúng đến với bạn đọc vấn đề thời gian Năm 2013, sau tiếp cận nguồn tư liệu đáng tin cậy Thư viện Paris tác giả Nguyễn Đức Hiệp Nguyễn Lê tuyên cho đời sách Hát Bội, đờn ca tài tử hình thành Cải Lương từ cuối kỷ 19 đến đầu kỷ 20 – phần (Nxb Văn hoá – Văn nghệ TP HCM) để kể hát bội bối cảnh Nam Kỳ cuối kỷ XIX đến đầu kỷ XX Trong sách người đọc biết nhiều giao lưu biểu diễn hát bội Pháp Hội chợ Thế giới Paris 1889, Hội chợ Thuộc địa Marseille năm 1906, 1922 Những biểu diễn đón nhận nhiều quan tâm nhà nghiên cứu âm nhạc, khán giả Pháp Tác giả sách Sđd, tr 36 pg cho người có cơng đưa hát bội đến với giới Lương Khắc Ninh, nhà soạn tuồng tiếng người Bến Tre, tác giả tuồng Gia Trường 1.2 Nghiên cứu, phê bình Cơng tìm hiểu kịch tuồng Nam Bộ, chủ yếu xảy theo hai xu hướng: nghiên cứu tuồng riêng lẻ; hai trình nghiên cứu tuồng Việt Nam nói chung, nhiều tác giả có đề cập đến tuồng Nam Bộ không nhiều Tuy nhiên, phần lớn cơng trình chủ yếu đề cập đến lịch sử hình thành phát triển, nghệ thuật biểu diễn, giá trị nội dung tuồng, vấn đề kịch tuồng Nam Bộ chưa đón nhận quan tâm mức Trước năm 1945: Trước năm 1945, nhà nghiên cứu không ý đến văn học Nam Bộ nói chung kịch tuồng Nam Bộ nói riêng Kim Thạch Kỳ Dun lại nhiều đón nhận quan tâm giới nghiên cứu, phê bình cơng trình Văn chương lịch sử cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa Bùi Hữu Tú (1936, Nguyễn Văn Nghĩa); Kim Thạch Kỳ Duyên (Nguyễn Đại Liêng, tạp chí Tri Tân, tháng năm 1943); Cụ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tuồng “Kim Thạch kỳ duyên” (Nguyễn Phước Dương, 9/6/1943) Từ năm 1945 đến năm 2000: Sau năm 1945, đề tài Kim Thạch Kỳ Duyên tiếp tục nhận quan tâm giới nghiên cứu với loạt viết Bùi Hữu Nghĩa: Thi văn tuồng Kim Thạch kỳ duyên (Nam Cư, NXB An Giang thi xã, 1952); Bùi Hữu Nghĩa: danh nhân miền Nam (Bùi Hữu Giáp đăng vào ba số liên tục Tạp chí Phổ thơng, 1/10/1963, 15/10/1963 15/11/1963); Cụ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa: nhà cách mạng miền Nam (Nguyễn Thành Long, Nguyễn Tấn Lộc, Tạp chí Phổ thơng, 1/4/1963); Kim Thạch kỳ dun (Thái Bạch đăng liên tục hai số 169 số 170); Bùi Hữu Nghĩa, bút miền Nam có khí tiết (Tạp chí Văn học số 7, 1965); Nghi chi Bùi Hữu Nghĩa – tuồng hát bội Kim Thạch kỳ duyên (Trần Văn Hương thích, Lê Ngọc Trụ hiệu đính, Nxb Khai Trí, Sài Gịn, 1966); Truy điệu nhà văn kháng chiến, danh nho Đồng Nai, thi sĩ kiêm soạn giả hát bội: Cụ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa (18071872) (Thuần Phong Ngô Văn Phát, Tạp chí Đồng Nai vân tập tháng 3, 1966); Cuộc đời thơ văn Bùi Hữu Nghĩa (Trần Lê Sáng, Phạm Đức Duật, Tạp chí Văn học số 2, 1972; Bùi Hữu Nghĩa – người tác phẩm (Nxb TP.Hồ Chí Minh, 1988); Duyên lạ: cải biên tuồng Kim Thạch kỳ duyên ( Bảo Định Giang, Nxb Văn nghệ, Tp HCM, 1998); Bùi Hữu Nghĩa danh pg nhân văn hóa (Tạp chí Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, 1988); Vài nhận xét tuồng Kim Thạch kỳ duyên (Đàm Quang Hậu, 1989); Bùi Hữu Nghĩa mối duyên vàng đá (Hoài Anh, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1998) Bên cạnh Kim Thạch kỳ duyên, Sơn hậu đón nhận quan tâm đặc biệt nhiều nhà nghiên cứu Giá trị văn chương nghệ thuật tuồng “Sơn hậu” (Tơn Thất Bình, Tiểu luận cao học, Sài Gịn, Trường Đại học Văn khoa, 1969); Ngọn đèn Khương Linh Tá “Sơn hậu” đèn Khương Linh Tá khác (Hồ Lãng, Tạp chí Văn học, số 2, tr 99 – 108, 1978)… Bên cạnh đề tài Kim Thạch Kỳ Duyên Sơn hậu đề tài tuồng đón nhận quan tâm giới nghiên cứu, cơng trình nghiên cứu trực tiếp tuồng Nam Bộ thật khơng có bao Dưới số cơng trình mà q trình nghiên cứu nhiều có đề cập đến tuồng Nam Bộ Bước đầu tìm hiểu nghệ thuật tuồng (Mịch Quang, Nhà xuất Văn hoá Nghệ, 1963) lời đầu sách tác giả có viết sách lời tri ân “kính tặng đồng bào miền Nam- Người mạnh thường quân vĩ đại bất diệt nghệ thuật tuồng” tác giả lại chủ yếu dành phần lớn trang viết để Sơ lược nguồn gốc lịch sử phát triển tuồng, Nội dung tư tưởng, Tính nhân dân tuồng Điều đặc biệt sách có in lời Tựa Bảo Định Giang viết, qua lời tựa biết rõ tuồng có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm tư, tình cảm đời sống sinh hoạt bà Nam Bộ Năm 1970, Trần Văn Khải, tác giả Nghệ thuật sân khấu Việt Nam, Nxb Khai Trí, viết sân khấu hát bội từ trang đến 80 Trong phân tích nghệ thuật sân khấu, tác giả trích dẫn nhiều đoạn trích số kịch Nam Bộ, đặc biệt ông ca ngợi San hậu, Kim Thạch Kỳ Duyên hai tuồng tiêu biểu Nam Bộ Cũng năm Tuần Lý Huỳnh Khắc Dụng có cơng trình Hát bội, théâtre Traditionnel Vietnam, Nam Chi Tùng Thư Sài Gòn xuất Cuốn sách viết song ngữ Việt – Pháp Tác giả khẳng định sách nói hát bội miền Nam Sách có ba phần: Trước hết tác giả đề cập đến quan niệm sai lầm người phương Tây hát bội, đính lại cách gọi tên Thứ đến tác giả khảo sát nguồn gốc hát bội, phát triển, cách tổ chức, biểu diễn hát bội, nói tượng thờ hát, đàn nhạc, y quan, lối vẽ mặt, giọng hát, văn chương tuồng hát, kỹ thuật đồng thời giới thiệu số tuồng hát tương lai hát bội Đặc biệt đáng ý cơng trình tác giả dịch Pháp văn hai tuồng Sơn hậu Bá Ấp Khảo pg Đến năm 1972, Thuần Phong, Ngơ Văn Phát viết Để góp vào văn học Đồng Nai: đoạn dĩ vãng kịch nghệ miền Nam từ hát bội đến thoại kịch in Tạp chí Đồng Nai văn tập với số tháng 4; tháng 5, tháng tháng Năm 1977, Nguyễn Thị Nhung nhà nghiên cứu nghiên cứu tuồng Nam Bộ với tư cách đề tài trực tiếp Trong cơng trình mình, bà trình bày nhiều nét đặc điểm phong cách đặc trưng văn học tuồng Nam Bộ Nghệ thuật tuồng truyền thống Nam Bộ đ c điểm phong cách (Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật số 2) năm 1987 chị lại tiếp tục đóng góp cho tuồng Nam Bộ Góp phần nghiên cứu lý luận thể loại sân khấu tuồng truyền thống: Luận án PTS Khoa học ngữ văn Tiếp tục đề tài có Tìm hiểu thêm hát Nam Bộ (Bích Lãm, Thanh Mai, 1985, Tạp chí Văn nghệ); nh hưởng tư tưởng nhân nghĩa Trung uốc tuồng cổ Việt Nam (Hà Văn Cầu, 1992, Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật số 1, Tp HCM); Địa nàng- ch p bóng tuồng hài Nam Bộ (Huỳnh Ngọc Trảng, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1992) Năm 1993, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh viết sách Về sách báo tác giả công giáo (Thế kỷ XVII – XIX) Cuốn sách tập hợp nhiều nghiên cứu nhiều tác giả, độc giả biết nhiều tuồng đạo qua Bước đầu giới thiệu tìm hiểu vãn – tuồng đạo Nguyễn Văn Trung Đỗ Như Thắng, biết rõ tuồng Joseph với viết Đôi điều ghi nhận nhân đọc tuồng hát bội “Joseph” Trương Minh Ký Nguyễn Lộc Từ năm 2000 đến nay: Liên quan đến đề tài tuồng Nam Bộ phải kể đến Luận văn Thạc sĩ tác giả Phạm Thị Thanh, “Tuồng Kim Thạch kỳ duyên” tuồng Nam Bộ (Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, 2013) Trong nghiên cứu vấn đề tác giả văn tác phẩm, giá trị nội dung giá trị nghệ thuật tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên, tác giả luận văn khái quát tuồng trình phát triển tuồng Nam Bộ Dù sâu vào khai thác khía cạnh nội dung nghệ thuật tuồng Nam Bộ, luận văn cơng trình nghiên cứu nghiêm túc, cơng phu, dày dặn mang tính khoa học cao giúp thấy phần trình phát triển nét đặc trưng tuồng Nam Bộ Giới thiệu số văn tuồng Nam Bộ trước năm 1945 Có nhiều cách để gọi tên thể loại kịch tuồng, để dễ dàng phân biệt phân chia tuồng Nam Bộ trước năm 1945 thành hai loại là: tuồng đồ tuồng pg Tuồng đồ tuồng sáng tác khơng theo tích truyện lịch sử Trung Quốc Tuồng loại tuồng dựa theo tích truyện Trung Quốc (cịn gọi tuồng truyện) Ngồi cịn có cịn có số loại dị biệt khác tuồng phóng tác (phóng tác theo kịch nghệ nước ngoài), tuồng lịch sử, tuồng tiểu thuyết, tuồng tích dân gian tuồng đại (sau năm 1945) 2.1 Tuồng đồ - Tuồng Sơn Hậu Vở tuồng gồm có ba hồi Có giả thuyết cho rằng, tuồng Đào Duy Từ sáng tác ông bỏ đất Bắc vào Nam, số giả thuyết khác lại cho tuồng sản phẩm Lê Văn Khôi viết tặng cha nuôi Lê Văn Duyệt Hiện tuồng có nhiều văn cịn lưu giữ Theo Địa chí văn hố TP HCM, có tất bảy phiên âm: 1) Sơn hậu Lê Nhựt Ảnh, 1901, Imp, Claude et Cie; 2) Sơn hậu Phụng Hoàng San Võ Thành Ký, 1903, Imp Legros; 3) Sơn hậu Hoàng Minh Tự, Imp Đức Lưu Phương, không ghi năm nào; 4) Sơn hậu Nguyễn Kim Đính, Imp Viết, khơng ghi năm nào; 5) Sơn hậu Lê Ngọc Báu, dit Duy Thiện, 1930, Imp Xưa nay, tập, 64 trang; 6) Sơn hậu Tú Hoàng Khê, Imp Xưa Nay, không ghi năm nào; 7) Sơn hậu Nguyễn Bá Thời, Chợ Lớn, nhà bn Thuận Hồ, khơng ghi năm Ngồi ra, chúng tơi tìm thấy số phiên âm tuồng in Tổng tập Văn học Việt Nam (15a); Tuồng cổ Giáo sư Hoàng Châu Ký viết tay lưu trữ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II Bên cạnh phiên âm, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Tơ Lan tuồng Sơn hậu cịn có nhiều chữ Nơm lưu giữ Thư viện Viện Sân Khấu, Nhà hát Tuồng Trung ương, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Cổ học, Thư viện Bảo Đại, Thư viện Hoàng gia Vương Quốc Anh, Thư viện Quốc gia, Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế - Đinh Lưu Tú Vở tuồng có ba quyển, Hán Nôm khắc in năm Giáp Ngọ, niên hiệu Quang Tự (1894) Phụng Du Lý, Minh Chương Thị đính Theo Nguyễn Tô Lan viết Diện mạo kịch tuồng truyền thống Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (88), 2011 có thống kê chữ Nôm tuồng Đinh Lưu Tú thư viện sau: Thư viện Viện Cổ học, Thư viện Bảo Đại, Học viện Viễn Đông Bác Cổ Paris, Thư viện Bảo tàng Guimet, Paris (Musée Guimet), Thư viện Quốc gia, Paris (Pháp), Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nơm Hiện tuồng có hai phiên âm: pg 1) Văn Đinh Lưu Tú, Đặng Lễ Nghi, Đinh Thái Sơn (soạn lại), Duc Luu Phuong, 1929, 58 tr ; 25 cm chi tiết… Số ĐKCB: KM5771(10) 2) Văn Đinh Lưu Tú diễn ca, Đỗ Nhật Tân (phiên âm, chủ giải), Tủ sách Cổ văn – Uỷ ban dịch thuật Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hố xuất bản, Sài Gịn, 1971, 276 trang 120 trang phụ lục nguyên chữ Nôm khắc in năm 1894 Bảo Hoa Các, Phật Trấn, Trung Hoa - Kim Long Xích Phụng (Đặng Lễ Nghi) Kim Long Xích Phụng (hay cịn gọi Kim Long Xích Phượng) tuồng kiểu Tuồng Sơn hậu, nghĩa không dựa truyện Tàu mà người đặt mô chỗ nầy chút, chỗ chút để viết nên Tuồng gồm ba hồi, hồi có nhiều lớp Theo nhà nghiên cứu Phạm Đức Duật viết Văn học tuồng nước ta từ hình thành đến hết kỷ XIX cho Kim Long Xích Phụng kịch tuồng tiêu biểu Đặng Lễ Nghi Hiện Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nơm Nhà hát tuồng Trung ương (phịng tư liệu) cịn lưu trữ chữ Nơm Bản tuồng Gs Nguyễn Văn Sâm phiên âm sơ chú, gồm 224 trang đánh máy chưa xuất - Tuồng Lý Thiên Long Tuồng hát bội Lý Thiên Long, tuồng có nguồn gốc lâu đời, vốn chữ Nôm chép tay, không phổ biến rộng rãi Năm 1912, cựu Chánh tổng Lê Quang Chiểu đem văn in chữ Quốc ngữ Theo ông Lê Quang Chiểu kịch ông Tổng đốc An Giang Cao Hữu Dực viết ra, sau ông Nguyễn Văn Hàng nhuận sắc Khi phiên âm chữ quốc ngữ ông nhuận sắc lần cho tráng câu xứng đối cho in Theo GS Nguyễn Văn Sâm, tuồng gồm có ba hồi, lại hồi, hai hồi cịn lại chưa tìm thấy Tuy nhiên, q trình khảo sát văn Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhà hát tuồng Trung ương (phịng tư liệu) chúng tơi thấy tuồng cịn có chữ Nơm ông Nguyễn Hiền Tâm phiên âm, sơ vào tháng 11 năm 2011, chưa xuất - Tuồng Gia Trường (hay cịn gọi Gia Tường) Ơng Nguyễn Dư Hồi phần giới thiệu sách có viết truyện “một ơng Cữ -tử có danh Sa – đéc đặt nhiều lời trang nhã đáng biên để lưu truyền cho hậu thế” Ngoài Từ điển Nghệ thuật hát bội GS Nguyễn Lộc chủ biên có viết “Vở tuồng luật sư Phan Văn Thiết sưu tầm giới thiệu báo Tân Văn Sài Gịn, ơng chủ trì, từ số tháng đến số tháng năm 1935 Theo Phan Văn Thiết, tác giả tuồng ơng Nhiêu Bá, người Sa Đéc, có viết tập thơ Con pg Tấm, Con Cám Đây tuồng viết câu chuyện có thật, nên in trước đó, cháu Gia Tường (nhân vật vở) tìm cách mua hết để thiêu huỷ Phan Văn Thiết muốn xuất Thơ Văn Nam Kỳ nên cố công tìm bản” Hiện nay, chúng tơi có phiên âm ơng Lương Khắc Ninh, Nguyễn Khắc Huề, Nguyễn Dư Hoài, S.Imp.Condurier et Montégout, 1906, 29 tr, Thư viện Viện Thông tin KHXH, Ký hiệu: Q80 13/ 8; OCTO 22599 - Tống Từ Minh Vở tuồng gồm hồi Không rõ tác giả thời điểm sáng tác Bản Hán Nôm tuồng nằm tuồng Hát Bội Thư viện Hoàng gia Anh tặng Thư viện Sài Gòn trước 1975, đến năm 2007 tuồng Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyên Kỳ phiên âm, Nguyễn Hiền Tâm đánh máy, đính chánh phần chữ Nôm Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Xuân tuồng nói nhân vật họ Tơ vùng chợ Lớn Hiện nay, tuồng chữ Nôm phiên âm lưu trữ Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - Lê Nguỵ Khôi truyện tuồng gồm hồi, tên tác giả Ở Thư viện Sân khấu tuồng hát bội chữ Hán Nôm Thư viện Hồng Gia Anh tặng Thư viện Sài Gịn năm 1971 (hiện Thư viện Khoa học Tổng hợp) cịn lưu trữ chữ Nơm - Nhạc Hoa Linh Vở tuồng gồm hồi, thực cuối kỷ 19 Không rõ tác giả thời điểm sáng tác Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nhạc Hoa Linh truyện thể rõ vùng sông nước Nam Bộ Những địa danh, Cầu Kênh, Thanh Đa, 18 khu vườn trầu… nhắc tên nhiều tuồng Năm 2000, tuồng Nguyễn Văn Sâm phiên âm, Nguyễn Khắc Kham hiệu đính Lê Văn Đặng bạt thực chữ Nôm Bản Hán Nôm tuồng Hát Bội Thư viện Hồng gia Anh tặng Thư viện Sài Gịn trước 1975 phiên âm lưu trữ Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - Võ Thành Lân Trong Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 15A, trang 13 có đoạn viết “ tuồng Võ Thành Lân diễn nhiều tỉnh Nam Bộ tác giả người Nam Bộ- Nội dung miêu tả đời chiến đấu kiên trì vơ gian khổ nhân vật Võ Thành Lân nghiệp phục quốc, có lúc anh bị giặc đánh đuổi, chạy lên núi, đói phải ăn trái để sống; lúc khác bị giặc đánh đuổi chạy đến bờ sông, tưởng phải chết, nhưng……bởi anh chiến đấu cho đại nghĩa nên cá thần lên đưa anh sang sông, thoát nạn Về sau thắng giặc phục quốc Dư luận ngành tuồng khán giả tri thức trước cho nội dung tư tưởng nhằm ca tụng Nguyễn Ánh (Gia Long) – Từ pg 10 đầu kỷ XX đến khơng thấy đồn diễn này” Hiện kịch cịn chữ Nơm, nằm tuồng Hát Bội Thư viện Hoàng gia Anh tặng Thư viện Sài Gòn trước 1975 (tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) Nhà hát tuồng Trung ương (phịng tư liệu) có lưu trữ 2.2 Tuồng - Nhạc Phi Diễn Bổn tuồng khắc lại năm 1879 Gia Định Năm 2008, Nguyễn Văn Sâm phiên âm giới thiệu trang web: namkyluctinh.com, gồm 124 trang Theo Giáo sư Nguyễn Văn Sâm tuồng có tên Nhạc Phi thực lại viết người ông tên Nhạc Vân, người nóng tánh, trung cang, nghĩa khí hành động Nhạc Vân làm để cứu cha thoát khỏi vịng vây giặc Phiên Vở tuồng có tính chất bình dân, dễ đọc, dễ hiểu yếu tố Hán học gần bị loại bỏ - Tuồng Lục Văn Long.Tuồng cịn có tên Tống Lục Văn Long, tuồng có hai hồi, Đặng Lễ Nghi dịch Năm 1928, tuồng Lục Văn Long in lại lần thứ hai Nhà in Xưa nay, 25cm chi tiết… Số ĐKCB: KM5478 (25) Hiện nay, Hán Nôm lưu trữ Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Phụng Kiều Lý Đán (tức Đường Lý Đán diễn ca) tuồng Nôm đặc sắc kho tàng văn học Nam Kỳ Lục Tỉnh, kỷ 19 Bản Nôm khắc in năm Quý Mùi (1883), gần 30 trang Bản tuồng Giáo sư Nguyễn Văn Sâm giới thiệu năm 1998 phiên âm năm 2000 đăng tải điện tử namkyluctinh.com năm 2010 - Phong Thần Bá Ấp Khảo Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Hiểu tuồng Trương Minh Ký Nhưng ông Nguyễn Văn Sâm giới thiệu lại đề nguyên tác chữ Nôm, ông Trương Minh Ký phiên âm vào năm 1896 Hiện nay, theo Trương Văn Bình, “Sách Hán Nơm lưu giữ Thư viện Leiden (Hà Lan), tạp chí Hán Nơm, số 2, năm 1992, tr 57 – 69 có lưu giữ Phong Thần Bá Ấp Khảo Ngồi ra, chúng tơi may mắn có đánh máy ơng Nguyễn Văn Sâm lưu giữ - Tuồng Hát bội Nôm đa hồi Tây Du ký Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Sâm giới thiệu phiên âm tuồng viết “Tuồng Tây du tuồng Nôm đồ sộ 100 hồi, khoảng 4000 trang, tất viết tay nên việc chép phiên âm chữ quốc ngữ khó, địi hỏi phải có người tận tâm có thời gian Vở tuồng lưu trữ Thư viện Trường Viễn Đông Bác Cổ Paris, nguyên tác độc Hiện nay, Thư viện tặng chép cho Viện Hán Nôm (Hà Nội) Cho đến trước thập niên năm mươi, khơng có tư pg 11 liệu xác định rõ ràng nguồn gốc, niên đại, chưa thấy có tài liệu bàn sâu nó, tuồng Tây du tuồng xa lạ quảng đại công chúng Năm 1952, Nguyễn Đình Triêm (cháu nội Nguyễn Đình Chiểu), giới thiệu tiểu sử Bùi Hữu Nghĩa Bùi Hữu Nghĩa – Thơ văn tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên có nhắc đến hai tuồng hát bội Tây du Mậu Tòng Bùi Hữu Nghĩa Ngồi ra, khơng thấy ơng bàn thêm tuồng nữa, chưa thấy có tài liệu phản đối suy nghĩ Nguyễn Đình Triêm Bùi Hữu Nghĩa tác giả tuồng tiếng cơng nhận Tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên, việc ông viết thêm kịch điều dễ hiểu nên tạm xem kịch người Nam Bộ có đưa chứng khác” Năm 2015 tuồng hai nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Sâm Nguyễn Hiền Tâm dành thời gian, cơng sức phiên âm, thích, đề tên tác giả Bùi Hữu Nghĩa Tuy nhiên, theo Gs Nguyễn Văn Sâm ông không phiên âm theo thứ tự, mà phiên âm tuỳ thích, chúng tơi có hồi 1, 2, 3, 4, 68 Ngồi chúng tơi cịn có phiên âm hồi Tây du Đường Tăng cầu kinh ca truyện nhà nghiên cứu Hán Nơm Hồng Ngọc Cương, mã số: AV 493, 28 trang - Kim Thạch Kỳ Duyên Là tuồng tiếng Bùi Hữu Nghĩa, viết vào năm 1863 Vở tuồng đón nhận quan tâm giới nghiên cứu nhiều phương diện phiên âm, phê bình, nghiên cứu Kim Thạch Kỳ Dun có số phận may mắn văn không bị thất lạc nhiều kịch khác Hiện tại, có văn tìm thấy sau: 1) Bản Bùi Quang Nhơn (viết tắt BQN): Tuồng Kim Thạch kỳ duyên, Imprimerie librairie Nouvelles Claude & Cie Sài Gòn, 1895 2) Bản Trung Bắc Tân Văn (viết tắt TBTV): Tuồng Kim Thạch kỳ duyên, par Bui Quang Nghia dit Thủ Khoa Nghĩa annoté et publié par Thạnh Phát (Cần Thơ, Hà Nội), Imprimerie Du Trung Bắc Tân Văn, 1919 3) Bản An Hà ( viết tắt AH): Tuồng Kim Thạch kỳ duyên par Bùi Quang Nghĩa dit Thủ khoa Nghĩa, Cần Thơ Imprimerie de I Ouest, nhà in An Hà, 1932 4) Bản Thạnh Phát “(viết tắt TP): Đây gốc nhà Trung Bắc Tân Văn 5) Bản P.Midan (viết tắt PM): Kim Thạch kỳ duyên (L Union Merveilleuse de Kim et de Thạch) in Bulletin de la Société des Etudes Indochinoise 1934, Sài Gòn 6) Bản chữ Quốc ngữ Kim Thạch kỳ duyên giáo sư Trần Văn Hương giáo sư Lê Ngọc Trụ khảo dị giải năm 1966 pg 12 7) Bản chữ Quốc ngữ Kim Thạch kỳ duyên Huỳnh M n Đạt tác giả Đặng Văn Ký phiên âm, giới thiệu năm 1975 8) Bản Bùi Hữu Nghĩa Kim Thạch kỳ duyên Nguyễn Q Thắng phiên âm khảo đính năm 1993 9) Bản Kim Thạch Kỳ Duyên Nguyễn Hiền Tâm phiên âm, sơ tháng năm 2013 Ngồi cịn có chép tay Kim Thạch kỳ duyên Thư viện Sân khấu, Bộ Văn hoá Thơng tin Tại Thư viện Hồng gia Vương quốc Anh, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm lưu trữ Nôm tuồng 2.3 Loại khác - Tuồng Trương Ngáo (tức Người đòi nợ Phật) tuồng Nôm khắc in Phật Trấn, Trung Quốc, năm 1878, lưu trữ Thư viện Quốc gia Paris (Pháp) Đây tuồng hài Nam Bộ với nhân vật bình thường xã hội, thể nhận thức họ đạo lý nhà Phật Ngôn ngữ tuồng pha lẫn ngôn ngữ người Hoa vùng chợ Lớn với ngôn ngữ Việt, thể mối quan hệ giao lưu văn hoá, gần gũi người Hoa với người địa Năm 2006, tuồng ông Nguyễn Văn Sâm phiên âm, giải công bố điện tử namkyluctinh.com, 35 trang đánh máy (cháu không hiểu ạ) - Tuồng Trần Bồ tuồng hài, thể loại đặc trưng vùng Nam Bộ Bản chữ Nôm tuồng lưu trữ Thư viện Hoàng gia Vương quốc Anh, Viện Cổ học (1925), Thư viện Bảo Đại (1944) Tuồng ông Đinh Thái Sơn, Nguyễn Khắc Huề, Bùi Quang Nho phiên âm in nhà in Phát Toán Imprimeur- Esditeur, Sài Gịn, năm 1907, 23 trang Ngồi văn chúng tơi cịn tìm thấy văn Trần Bồ Lê Ngọc Cầu, Sài Gòn, 1980, 37 trang ông Hoàng Ngọc Cương phiên âm vào năm 2015 - Tuồng Joseph Đây tuồng Trương Minh Ký, diễn Chợ Lớn ngày 13 tháng năm 1887, in nhà hàng Rey et Curiol, Sài Gòn năm 1888 Đây tuồng viết in chữ Quốc ngữ, đề tài Thiên Chúa giáo xa lạ với đề tài truyền thống hát bội Nội dung chủ đề tuồng người hiền gặp lành Mặc dù nhân vật đặt tên theo Tây phương Joseph, Jacob, Rachel … lại phản ánh đặc trưng xã hội, người Việt Nam, đậm chất dân gian văn hoá Việt Văn tuồng tìm thấy Thư viện Thơng tin Khoa học Xã hội, 16 trang, kí hiệu: Q80 8/2; OCTO 22594 - Tuồng Lục Vân Tiên pg 13 Tuồng Lục Vân Tiên ông Huỳnh Văn Ngà, tự Long Ẩn, q Trà Vinh có lịng mến mộ thơ Lục Vân Tiên Nguyễn Đình Chiểu dịch bổn tuồng “tôi học hành không mà thông chữ nghĩa Song thấy thơ Vân Tiên hay lắm, nên dịch bổn tuồng cho chư tôn nhàn lãm” (Theo lời tựa bổn tuồng) Năm 1915, Tuồng Lục Vân Tiên in lần thứ với 2000 nhà xuất F – H Schneider Imprimeur – Editeur, 31 trang, hai hồi: Phụng mạng Vân Tiên hồi cố lý; Vâng lịnh cha Nguyệt Nga tới Hà Khê;và Hớn Minh cứu người mà mang hoạ, Tiểu đồng nghe chúng phải bị tai Trên trang bìa tuồng có đề uyển thứ nhất, trang cuối có viết: “Hãy xem thứ nhì”, nhiên chúng tơi chưa tìm thấy Vở tuồng viết chữ Quốc ngữ, dễ đọc, dễ hiểu, ngôn ngữ đời thường đậm chất Nam Bộ - Tuồng Lâm Sanh - Xuân Nương Cũng nhiều kịch tuồng khác, vấn đề tác giả cịn nhiều tồn nghi Cho tuồng ông Tống Phước Phổ soạn ý kiến nhiều trang mạng ý kiến Giáo sư Hoàng Châu Ký viết Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 15A Bên cạnh đó, Tuồng dân gian Thừa Thiên Huế, tác giả Tơn Thất Bình cho Lâm Sanh – Xuân Nương tuồng xuất xứ từ Huế Nhưng An Hà Nhật Báo năm 1914 đăng kịch tuồng lại đề tên tác giả Huỳnh Văn Ngà (Trà Vinh) Đến năm 2007, ông Trần Xuân Hanh (Cà Mau) ông Nguyễn Văn Sâm trình phiên âm, giới thiệu gốc chữ Nơm tuồng lại cho tuồng xuất vào kỷ XIX, gốc đề nguyên tác vô danh, gồm ba hồi, 81 trang Cả hai ông khẳng định tuồng tiêu biểu Nam Kỳ Lục tỉnh tác phẩm có sử dụng nhiều ngơn ngữ đặc trưng vùng Khi so sánh ông Trần Xuân Hanh, N guyễn Văn Sâm với ơng Tơn Thất Bình thấy hai có vài chi tiết khác Chúng bàn đến vấn đề tác giả tuồng công trình Vì mà chúng tơi đề cập đến ông Trần Xuân Hanh Kết luận: Phải thừa nhận có nhiều tuồng phiên âm, giải việc in ấn, giới thiệu chúng đến bạn đọc nỗi trăn trở nhiều học giả, người có ước mong bảo tồn giới thiệu kho báu nghệ thuật Dường người quan tâm nhiều đến yếu tố sâu khấu yếu tố đằng sau vấn đề kịch bản, khó để tìm thơng tin tuồng liệt kê Nam Bộ đánh giá vùng đất phát pg 14 triển mạnh tuồng khơng có lấy tuyển tập kịch tuồng Nam Bộ miền Trung nhiều tuyển tập tuồng xuất Tuyển tập Đào Tấn, Tuồng Huế, Tuồng dân gian Thừa Thiên Huế Bên cạnh tuồng liệt kê tuồng Nam Bộ cịn có nhiều tuồng để lại kí ức khó phai lịng người xem, đề cập, giới thiệu số tài liệu tuồng Phong Ba Đình, Phấn Trang Lầu (1915) Nguyễn Đình Chiêm; Ngọc Kỳ Lân xuất Nguyễn Ngọc Cương; tuồng Mậu Tịng Bùi Hữu Nghĩa; tuồng Ơng Giacob (1927), tuồng Tử linh, Tuồng Trần Trá Hôn, tuồng Nguyễn Trung Trực quy thần nhiều tuồng hài khác mà chúng tơi chưa có hội tiếp cận văn chưa có điều kiện thống kê Hệ thống kịch tuồng mà muốn giới thiệu đến quý vị trên, chưa đầy đủ qua phản ảnh phần đóng góp có giá trị nghệ thuật mảnh đất Nam Kỳ văn học Việt Nam Tư liệu kịch tuồng tài sản quý giá, phản ánh đời sống kinh tế, trị, xã hội, tâm tư, nguyện vọng người thời kỳ lịch sử Nghiên cứu tư liệu giúp bảo tồn giá trị thời gian Tuy biết rằng, việc sưu tầm, tổng hợp giới thiệu kho báu tuồng Nam Bộ cơng việc lâu dài, cần góp sức nhiều người không tránh khỏi sai lầm, thiếu sót bước đầu nghiên cứu, tìm hiểu muốn bước vào thách thức bổn phận phải làm việc giữ gìn, tiếp bước, phát huy giá trị văn hoá bậc tiền nhân TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Văn Chiêm (2007), Nghệ thuật sân khấu hát bội, Nxb Trẻ, TP HCM [2] Bảo Định Giang, Ca Văn Thỉnh (1962), Thơ văn yêu nước Nam Bộ, Nxb Văn hóa, H [3] Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (1998), Địa chí Văn hố Thành phố Hồ Chí Minh, tập – Nghệ thuật, Nxb Tp HCM [4] Nguyễn Hữu Hiệp (1998), Tản mạn hát bội miền Nam, Tạp chí Xưa (số đặc biệt); tr.4647 [5] Trần Văn Khải (1970), Nghệ thuật sân khấu Việt Nam: Hát bội, cải lương, thoại kịch, thú xem diễn kịch, S Khai Trí [6] Hồng Châu Ký (1973), Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng, Nxb Văn hoá, H [7] Hoàng Châu Ký (1994), Tồng tập Văn học Việt Nam (tập 15a), Nxb Khoa học Xã hội pg 15 [8] Nguyễn Tô Lan (2009), Sơ khảo văn Tuồng cổ cịn, Tạp chí Hán Nơm, số (92); Tr 18-28 [9] Nguyễn Lộc (chủ biên) (1998), Từ điển nghệ thuật hát bội Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, H [10] Đồn Nồng (1943), Sự tích nghệ thuật hát bộ, Nhà in Mai Lĩnh, Huế [11] Nguyễn Thị Nhung (1977), Nghệ thuật tuồng truyền thống Nam Bộ đ c điểm phong cách, Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật, số 2, H [12] Đinh Bằng Phi (2005), Nhìn sân khấu hát bội Nam Bộ, Nxb Văn nghệ [13] Mịch Quang (1963), Tìm hiểu nghệ thuật tuồng, Nxb Văn hoá Nghệ thuật [14] Nguyễn Thế (2005), Tuồng cổ chữ Nơm – di sản văn hố Việt Nam, Tạp chí Thời đại mới, số 5, tr [15] Xuân Yến (1994), Những vấn đề thẩm mỹ, đạo lý, xã hội tuồng cổ, Nxb Sân khấu pg 16 Thông tin tác giả: - ThS Nguyễn Thị Huyền Trang Đ/c: Khoa Việt Nam học, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia TP HCM ĐT: 0904 73 29 38/ 016 93 95 29 29 Email: trangnguyen.hsht@gmail.com pg 17 ... 1.2 Nghiên cứu, phê bình Cơng tìm hiểu kịch tuồng Nam Bộ, chủ yếu xảy theo hai xu hướng: nghiên cứu tuồng riêng lẻ; hai trình nghiên cứu tuồng Việt Nam nói chung, nhiều tác giả có đề cập đến tuồng. .. quan tâm mức Trước năm 1945: Trước năm 1945, nhà nghiên cứu không ý đến văn học Nam Bộ nói chung kịch tuồng Nam Bộ nói riêng Kim Thạch Kỳ Dun lại nhiều đón nhận quan tâm giới nghiên cứu, phê bình... hậu đề tài tuồng đón nhận quan tâm giới nghiên cứu, cơng trình nghiên cứu trực tiếp tuồng Nam Bộ thật khơng có bao Dưới số cơng trình mà q trình nghiên cứu nhiều có đề cập đến tuồng Nam Bộ Bước
- Xem thêm -

Xem thêm: SÂN KHẤU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu và tư LIỆU về KỊCH bản TUỒNG NAM TRƯỚC 1945 , SÂN KHẤU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu và tư LIỆU về KỊCH bản TUỒNG NAM TRƯỚC 1945

Từ khóa liên quan