tiêu “giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp”

163 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:58

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Nguyễn Xuân Đức Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH BHYT CCDC CNV CP CPNCTT CPNVLTT CPSDMTC CPSX CPSXC GTGT KPCĐ KQKD KLSP NVL TK TSCĐ TVKSTK Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Công cụ, dụng cụ Cơng nhân viên Chi phí Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất chung Giá trị gia tăng Kinh phí cơng đồn Kết kinh doanh Khối lượng sản phẩm Nguyên vật liệu Tài khoản Tài sản cố định Tư vấn khảo sát thiết kế Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng bản, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị xây dựng sở vật chất mục tiêu quan trọng ưu tiên Việt Nam thời kỳ Đây nghành then chốt kinh tế Trong năm gần tư vấn thiết kế xây dựng có bước phát triển nhanh chóng ngày khẳng định tầm quan trọng kinh tế Nền kinh tế Việt Nam có thay đổi nhanh chóng tồn diện giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu, hướng đến mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa đại hóa Các doanh nghiệp tư nhân ngày đóng vai trị quan trọng kinh tế quốc dân Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tư vấn, khảo sát - thiết kế - giám sát cơng trình điện thị gặp phải cạnh tranh lớn từ công ty nghành Để hoạt động hiệu quả, trì hoạt động doanh nghiệp trúng thầu ln toán đặt ban giám đốc doanh nghiệp Để trúng thầu hai yếu tố quan trọng hồ sơ kỹ thuật báo cáo tài doanh nghiệp Để trả lời cho câu hỏi có tham gia thầu hay khơng?, giá gói thầu bao nhiêu? … cần hệ thống phân tích tính tốn chi phí giá thành sản phẩm cơng trình thực Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm đóng vai trị quan trọng phát triển bền vững công ty, cung cấp thơng tin cần thiết cho q trình định Ban giám đốc doanh nghiệp Trong thời gian tìm hiểu thực tế đơn vị, em nhận thấy “kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm” có vai trị quan trọng mục tiêu “giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp” Vì em định chọn đề tài “ kế tốn chi phí giá thành sản Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp phẩm doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng” cho luận văn cuối khóa Đối tượng mục đích nghiên cứu: ● Đối tượng nghiên cứu: “chi phí giá thành sản phẩm tư vấn – khảo sát thiết kế Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện” ● Mục đích nghiên cứu: vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, từ từ khái qt đến chi tiết qt trình hạch tốn chi phí giá thành sản phẩm đơn vị Phạm vi nghiên cứu: - Thời gian nghiên cứu: tháng thời gian tìm hiểu thực tế đơn vị - Phạm vi nghiên cứu: kế toán chi phí giá thành Cơng ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện Phương pháp nghiên cứu - Đi từ nghiên cứu khái quát sau vào chi tiết tiêu cuối tổng quát lại vấn đề cần quan tâm đưa biện pháp khắc phục dựa đánh giá - Tiến hành phương pháp phân tổ nhằm phân chia tổng thể vấn đề thành tổ có khác tính chất - Kết hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy tác dụng tổng hợp chúng để làm cho việc phân tích sâu sắc toàn diện Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn gồm phần: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán chi phí giá thành doanh nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần tư vấn Đầu tưHạ tầng Năng lượng điện Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện Sau thời gian thực tập luận văn em hoàn thành Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Th.s Nguyễn Thị Mỹ Trinh, cán kế toán tài Cơng ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện Do kiến thức, cách diễn đạt hạn chế nên luận văn em cịn nhiều điểm sai sót Em mong bảo góp ý từ thầy để Luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế Tư vấn thiết kế nghành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng có, khác biệt với ngành sản xuất vật chất khác Những điểm đặc thù ngành kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí, giá thành nói riêng, cụ thể: Một là, Kết hoạt động cung cấp dịch vụ túy thường khơng có hình thái vật cụ thể mà thể lới ích cho khách hàng thông qua việc thỏa mãn nhu cầu thông tin, thẩm mỹ, an tồn… Đặc điểm làm cho q trình sản xuất, tiêu thụ quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thường khó tách bạch cách riêng biệt; mục đích quy luật phát sinh vận động khản chi phí q trình thực dịch vụ khó phân tích cách rõ ràng Hai là, hoạt động kinh doanh dịch vụ có đa dạng phương thức thực Chính đa đạng phương thức thực dịch vụ dẫn đến đa dạng đối tượng quản lý phức tạp tổ chức cơng tác kế tốn nói chung, đặc biệt tổ chức kế tốn chi phí , doanh thu xác định kết kinh tập hợp chi phí, đối tượng ghi nhậ doanh tu xác định kết kinh doanh theo loại hình, phương thức loại hình kinh doanh dịch vụ Ba là, mặt tổ chức quản lý kinh doanh doanh nghiệp dịch vụ thường thực quản lý hoạt động kinh doanh theo đơn đặt hàng Đặc điểm dẫn đến đa dạng cơng tác kế tốn chi phí, doanh thu kết kinh doanh Bốn là, doanh nghiệp dịch vụ có nhiều hình thức phối hợp, hỗ trợ trình kinh doanh như: liên doanh, liên kết… hình thức Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp phối hợp dẫn tới phức tạp cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Năm là, so với cơng ty sản xuất cần nhiều chi phí nguyên vật liệu, cơng ty cung cấp dịch vụ có chi phí ngun vật liệu chiếm tỷ trọng thấp, chi phí nhân công trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản phẩm Sáu là, chi phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng chi phí sản phẩm dịch vụ Bảy là, cơng ty cung cấp dịch vụ không đặt vấn đề nhập kho thành phẩm khơng có chi phí lưu kho 1.2.Kế tốn chi phí giá thành sản phẩm 1.2.1 Khái niệm chi phí phân loại chi phí 1.2.1.1.Khái niệm chi phí ❖ Khái niệm chi phí: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có ba yếu tố bản: đối tượng lao động, tư liệu lao động sức lao động Quá trình sản xuất trình kết hợp ba yếu tố để tạo sản phẩm dịch vụ Một cách tổng quát chi phí tồn hao phí nguồn lực doanh nghiệp hình thái tiền tệ, chi phí phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh Chi phí có đặc điểm sau: vận động thay đổi khơng ngừng; mang tính đa dạng phức tạp gắn liền với tính đa dạng, phức tạp ngành nghề sản xuất, quy trình sản xuất Đối với người quản lý, chi phí mối quan tâm hàng đầu lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí chi ra, chi phí cịn xem chi phí để đánh giá hiệu quản lý Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chi phí doanh nghiệp ln mang tính hai mặt, mặt chi phí có tính khách quan, thể chuyển dịch hao phí mà doanh nghiệp bỏ vào giá trị sử dụng tạo ra, chuyển dịch mang tính khách quan khơng lệ thuộc vào ý muốn chủ quan người Mặt khác, hao phí yếu tố trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mang tính chủ quan phụ thuộc vào phương pháp tính, trình độ quản lý yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp 1.2.1.2.Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm tư vấn thiết kế xác định gồm chi phí lao động sống, lao động vật hóa chi khác dùng để hoàn thành đơn đặt hàng thiết kế tư vấn hoàn thành đến giai đoạn bàn giao chấp nhận toán Giá thành sản phẩm tiêu mang tính giới hạn xác định, vừa mang tính chất chủ quan vừa mang tính chất khách quan Trong hệ thống tiêu quản lý doanh nghiệp, giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết sử dụng loại tài sản trình sản xuất kinh doanh, tính đắn giải pháp quản lý mà doanh nghiệp thực để nhằm mục tiêu hạ thấp chi phí, tăng cao lợi nhuận 1.2.1.3.Mối quan hệ chi phí giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai tiêu có liên quan chặt chẽ với trình sản xuất, chế tạo sản phẩm Việc tính đúng, tính đủ Chi phí sản xuất định đến tính xác giá thành sản phẩm Chi phí biểu hao phí cịn giá thành biểu kết sản xuất Đây hai mặt thống vấn đề chúng giống chất là: giá thành chi phí bao gồm chi phí lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp bỏ trình sản xuất chế tạo sản phẩm Tuy nhiên Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có khác cần phân biệt Cụ thể sau: Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đối tượng tính giá thành cơng trình, HMCT hồn thành Cách xác định rõ ràng đơn giản, phù hợp với đặc điểm sản phẩm, quy trình cơng nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý CPSX, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.1.2 Những hạn chế cơng tác kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hạ tầng lượng điện Thứ nhất, máy kế toán: - Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng kiêm thủ quỹ; kế toán nguyên vật liệu kiêm thủ kho (Biểu 2.8: Sơ đồ máy kế toán Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện trang 63) - Phòng kế tốn vừa thực cơng tác kế tốn vừa tham gia hoàn thiện hồ sơ phục vụ đấu thầu Do cơng tác kế tốn bị ngừng trệ cơng ty lúc tham gia đấu thầu nhiều hạng mục Thứ hai, chứng từ, tài khoản, hệ thống sổ kế tốn: - Hóa đơn chứng từ theo tháng lần vào ngày 15 đơn vị đối tác nhà cung cấp chuyển cho công ty hạch tốn gây thất lạc chứng từ Bỏ sót hạch tốn sai nghiệp vụ kinh tế Đối với hóa đơn chứng từ chuyển muộn gây ảnh hưởng đến việc kê khai thuế hàng quý doanh nghiệp Thứ ba, hạch tốn chi phí - Cơng ty khơng trích lập khoản chi phí dự phịng cho cơng trình - Cơng ty phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho cơng trình chưa hồn thành kỳ Dẫn đến bút tốn kết chuyển cuối kỳ từ TK6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp sang tài khoản 1547- Chi phí sản xuất chung Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Tiêu chí phân bổ CPNCTT bị sai số liệu trình bày phần 2.2.3.7 kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Trình bày phần 2.2.3.7 kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp - Cơng ty khơng trích lập bảo hiểm thất nghiệp cho cán công nhân viên Theo quy định bảo hiểm xã hội: bắt đầu tháng năm 2015 cơng ty khơng đóng bảo hiểm thất nghiệp cho ngu]ời lao động cơng ty bị phạt hành theo quy định pháp luật Trình bày phần 2.2.3.3 kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp phần 2.2.3.7 kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Thứ tư, tính giá thành sản phẩm - Do cơng ty phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp với cơng trình chưa hồn thành giá thành sản phẩm tư vấn – khảo sát thiết kế doanh nghiệp bị hạch tốn chưa xác 3.3 Kế hoạch phát triển tương lai - Định hướng phát triển Công ty - Phấn đấu doanh thu năm 40 tỷ vào năm 2016 - Đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, địa bàn thị trường hướng đến công trình có quy mô nhỏ trường trung không địa bàn nội thành mà địa bàn tỉnh khu vực miền bắc - Bên cạnh đó, Ban giám đốc Cơng ty khơng ngừng đầu tư cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao suất lao động Các cán kỹ thuật Công ty gửi đào tạo nâng chất lượng cơng trình, tay nghề lao động Công ty tạo nhiều công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động - Với lực có Cơng ty tiếp tục tận dụng nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, mang đến cho thị trường cơng trình chất lượng cao thẩm mỹ đẹp, chất lượng lâu bền với thời gian Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội - Thực trách nhiệm xã hội việc doanh nghiệp thể trách nhiệm, đạo đức kinh doanh, cách hành xử người lao động, môi trường cộng đồng xã hội, nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động phát triển bền vững Ý thức điều đó, q trình hoạt động mình, cơng ty thực nhiều sách có ý nghĩa lớn với người lao động Công ty Tiêu biểu sách về: đảm bảo mức lương, thưởng hàng năm; áp dụng sách nhà ở, hỗ trợ lại cho người lao động tỉnh xa Thực đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà nước 3.4 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Hạ tầng lượng điện 3.4.1 Yêu cầu hoàn thiện Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất có hiệu vấn đề quan trọng tình hình kinh tế trước địi hỏi phức tạp tính cạnh tranh gay gắt thị trường Do đó, việc đổ mới, tổ chức hợp lý q trình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mang tính thời có ý nghĩa thiết thực quản lý kinh tế Để hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phải xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu quản lý, điều kiện doanh nghiệp, áp dụng rập khn cho tất doanh nghiệp Nhưng nhìn chung cần xem xét yêu cầu sau: ● Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp nói chung hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm nói riêng phải tn thủ luật kế tốn, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam ● Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, loại hình doanh nghiệp, phải dựa Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp vào đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp để xây dựng phương án hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phù hợp với đặc điểm lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm phát sinh chi phí phương pháp tính giá thành ● Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo tính khả thi, tức phương án đưa phải đảm bảo thực thực tế ● Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu cung cấp đầy đủ thơng tin; phải cân nhắc tính tốn chi phí bỏ hiệu kinh tế mang lại để xây dựng phương án phù hợp, hiệu 3.4.2.Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xu ất giá thành sản phẩm công tư Cổ phần tư vấn đầu tư Hạ tầng Năng l ượng điện Thứ nhất, kiến nghị tổ chức máy kế tốn cơng ty - Ở Cơng ty bố trí kế tốn tiền kiêm thủ quỹ, kế toán vật tư kiêm thủ kho Điều vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm luật Kế tốn quy định, dẫn tới thiếu minh bạch hạch toán kế toán Việc bố trí kiêm nhiệm ảnh hưởng đến cơng tác quản lý kiểm sốt cơng ty, dẫn tới tình trạng tham gây mát, tổn thất tài sản, khơng có người để đối chiếu Cơng ty nên phân công lại công việc cán nhân viên phòng cho hợp lý Cơng ty bố trí nhân viên hành kiêm thủ quỹ, thủ kho để giảm chi phí mà đảm bảo nguyên tắc tài - Tuyển thêm nhân viên cho phòng kế hoạch để làm thầu, giúp giảm bớt áp lực cho phịng kế tốn Thứ hai, kiến nghị luân chuyển chứng từ Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Đối với vấn đề em xin kiến nghị cần thường xuyên đôn đốc nhân viên kinh tế đội thực việc nộp chứng từ phịng kế tốn cơng ty theo thời gian quy định, đưa hình thức khiển trách kỷ luật trường hợp khơng tn thủ đúng, đồng thời có hình thức khen thưởng phù hợp với cán nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, sáng tạo lao động Thứ ba, kiến nghị hạch tốn CPSXC Ví dụ: cơng trình HT150047 Tổng chi phí nhân cơng trực tiếp phát sinh kỳ là: 11.005.190.000 Chi phí nhân cơng trực tiếp tính cho cơng trình hồn thành là: 8.704.234.125 Tổng phi phí quản lý doanh nghiệp kỳ là: 3.341.855.822 Cơng trình HT150047 có chi phí nhân cơng trực tiếp phát sinh là: 550.030.000 Kê toán doanh nghiệp hạc toán sai bảng phân bổ là: 735.000.000 Theo cách hạch toán doanh nghiệp: Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Chi phí chung phân bổ cho cơng trình HT150047 tính sau: Giá trị chi phí quản Chi phí nhân cơng trực tiếp lý doanh nghiệp phân bổ cho Tổng chi phí cơng trình HT150047 = x quản lý doanh cơng trình Chi phí nhân cơng trực tiếp nghiêp phát HT140047 phát sinh kỳ sinh kỳ 199.002.32 735.000.000 x 3.341.855.822 11.005.190.000 Cuối kỳ kế toán hạch toán chi phí để tính giá thành tồn cơng trình: = Giá thành tồn cơng = Giá thành + CPQLDN trình HT140047 sản xuất 2.855.296.678 = 2.656.294.353 +199.002.325 phân bổ Hạch tốn đúng: Giá trị Chi phí nhân cơng trực tiếp công CPQLDN phân bổ cho công trình HT140047 = Chi phí nhân cơng trực tiếp phát sinh x trình cơng trình hồn thành HT140047 bàn giao kỳ 211.175.500 = 550.030.000 8.704.234.12 x Tổng CPQLDN phát kỳ 3.341.855.822 Hạch toán sai làm cho giá thành tồn cơng trình HT140047 sai giảm: 12.173.175 đồng Làm tổng chi phí quản lý doanh nghiệp bị hạch tốn sai khơng kết chuyển sang TK 911 – kết xác định kết kinh doanh là: 698.712.406 đồng Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 sinh Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Kiến nghị doanh nghiệp hạch tốn lại phần chi phí giá thành sản phẩm sau: Nợ TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp: 698.712.406 Có TK 1547- chi phí sản xuất chung: 698.712.406 Nợ TK 911 – xác định kết kinh doanh: 698.712.406 Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp: 698.712.406 Các bút toán sau liên quan đến xác định kết hạch toán tự động phần mềm Fast Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp từ kỳ sau kiến nghị kế toán phân bổ theo tiêu thức: Giá trị Chi phí nhân cơng trực tiếp CPQLDN cơng trình phân bổ = Chi phí nhân cơng trực tiếp Tổng x CPQLDN cho phát sinh cơng trình phát sinh cơng hồn thành bàn giao kỳ kỳ trình Thứ tư, kiến nghị việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động: Mức tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu 2% mức lương tối thiểu vùng tối đa 20 lần mức lương tối thiểu vùng - Doanh nghiệp đóng 1% - Người lao động đóng 1% Ví dụ: cơng ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: lương 2.900.000 đồng tham gia đóng ba0or hiểm thất nghiệp với mức sau: Số tiền tham gia BHTN Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 = Lương x 2% Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hàng tháng 58.000 = 2.900.000 - Doanh nghiệp tính vào chi phí: Tính vào chi phí = x Lương doanh nghiệp 29.000 = 2.900.000 Định khoản: Nợ TK 6422, 1542…: 29.000 2% x 1% x 2% Có TK 3389 - BHTN: 29.000 - Người lao động trừ vào lương hàng tháng Trừ vào tiền lương hàng tháng 29.000 = = Lương 2.900.000 x 1% x 2% Định khoản: Nợ 334 phải trả người lao động: 29.000 Có TK 3389 – BHTN: 29.000 Thứ năm, kiến nghị cơng tác kế tốn quản trị Cơng tác kế tốn quản trị đóng vai trò quan trọng máy làm việc cơng ty, định hiệu làm việc, hiệu kinh doanh công ty Công tác kế tốn quản trị tốt giúp cho chi phí cơng trình quản lý chặt chẽ hơn, cụ thể em xin đề xuất số biện pháp nên tiến hành cơng tác kế tốn quản trị công ty sau: - Thiết lập định mức chi tiết đề cho cán công nhân vên thực bao gồm định mức CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC, CPQLDN - Phân tích thơng tin thích hợp CPSX kinh doanh giá thành cho định, đặc biệt định ngắn hạn: phân tích chi phí theo chi phí cố định, chi phí biến đổi, sử dụng giá thành theo biến phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận… để phục vụ cho định Công ty định giá dự thầu, chấp nhận hay không chấp nhận đơn đặt hàng, … Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh doanh nghiệp tất yếu khách quan Doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải thường xun hồn thiện tiến lên phía truớc, chiến thắng cạnh tranh, muốn thực điều đó, yếu tố tiên quan trọng hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm Hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lực cạnh tranh thị trường mà đảm bảo kinh doanh có lãi vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu Chính vậy, kế tốn nói chung, kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá sản phẩm nói riêng có ý nghĩa vơ quan trọng giúp cho doanh nghiệp tìm biện pháp hợp lý để tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Mặt khác, kế tốn chi phí sản xuất, tính giá thành xác, đầy đủ cịn điều kiện cần thiết để cung cấp nhanh chóng, kịp thời thông tin, giúp cho nhà quản lý sáng suốt đưa định đắn, mang lại hiệu kinh tế cao Do tầm quan trọng đó, kế tốn nói chung, kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng phải cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản lý giai đoạn phát triển kinh tế Vì vai trị ngành xây dựng nói chung nghành tư vấn – khảo sát thiết kế xây dựng nói riêng tạo điều kiện vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng cho đất nước Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện, giúp đỡ GS.TS.NGND Ngô Thế Chi anh chị phịng Tài - Kế tốn Cơng ty, em nhận thức mối quan hệ lý luận thực tiễn hoạt động kế tốn cơng ty, cần thiết, tầm quan trọng kế tốn nói chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành nói riêng Từ em hồn thành luận văn tốt nghiệp với Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp đề tài: “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện” Trong luận văn này, em trình bày thực trạng tình hình kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất sản phầm dịch vụ tư vấn khảo sát – thiết kế Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện Đồng thời em nghiên cứu, đánh giá mạnh dạn đưa mặt cịn tồn từ trình bày số ý kiến với nguyện vọng giúp cơng tác kế tốn Cơng ty nói chung, kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng khắc phục hạn chế để ngày hoàn thiện hơn, góp phần giúp Cơng ty đạt thành tích lớn nữa, tự khẳng định thị trường Do thời gian thực tập ngắn, nhiều hạn chế khả thân trình vận dụng lý thuyết nhà trường vào thực tiễn, vấn đề em nêu khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo, anh chị phịng Tài - Kế tốn Cơng ty để luận văn em hoàn thiện hơn, với hy vọng lần sau tiếp tục nghiên cứu vấn đề cách sâu sắc cấp độ cao Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo hướng dẫn –GS.TS.NGND Ngô Thế Chi thầy cô giáo Khoa Kế tốn, ban lãnh đạo tập thể cán Cơng ty Cổ phần tư vấn đầu tư Hạ tầng Năng lượng điện, đặc biệt anh chị phòng Tài - Kế tốn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em q trình thực tập hồn thành luận văn cuối khóa Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Xuân Đức Nguyễn Xuân Đức CQ 50/21.01 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO “26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam”, Nhà xuất Tài Chính “Giáo trình Kế tốn tài chính”, nhà xuất Tài GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi (chủ biên), TS Trương Thị Thủy ( đồng chủ biên) (2013) “Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp”, nhà xuất tài PGS Ts Đồn Xn Tiên (chủ biên) (2009) TS Lưu Đức Tuyên (chủ biên), TS Ngô Thị Thu Hồng (đồng chủ biên) (2011), “giáo trình Tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp” Nhà xuất tài Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14 tháng năm 2006 Bộ tài Tài liệu, số liệu cung cấp phịng tài – kế tốn cơng ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Hạ tầng lượng điện NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Trần Phước Thành Chức vụ: Giám đốc Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Xuân Đức Khóa: CQ50 Lớp: 21.01 Đề tài: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Hạ tầng lượng điện Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm Về kiến thức chuyên môn Người nhận xét (ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người nhận xét: GS.TS.NGND NGƠ THẾ CHI Nhận xét q trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Xuân Đức Khóa: CQ50 Lớp: 21.01 Đề tài: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Hạ tầng lượng điện Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 - Điểm - Bằng số : - Bằng chữ : Người nhận xét (ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Nguyễn Xuân Đức Khóa: CQ50 Lớp: 21.01 Đề tài: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Hạ tầng lượng điện Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày tháng năm 2016 - Điểm - Bằng số : - Bằng chữ : Người nhận xét (ký tên) ... giám đốc doanh nghiệp Trong thời gian tìm hiểu thực tế đơn vị, em nhận thấy “kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm” có vai trị quan trọng mục tiêu “giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ,. .. doanh doanh nghiệp thời kỳ Giá thành sản phẩm kế hoạch mục tiêu phấn đấu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, để so sánh,phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch giá thành doanh nghiệp - Giá. .. nhận toán Giá thành sản phẩm tiêu mang tính giới hạn xác định, vừa mang tính chất chủ quan vừa mang tính chất khách quan Trong hệ thống tiêu quản lý doanh nghiệp, giá thành sản phẩm tiêu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêu “giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp” , tiêu “giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp”