Xử lý chất thải rắn y tế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng

84 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ VĂN TUYẾN XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ VĂN TUYẾN XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người Hướng Dẫn Khoa Học PGS.TS VŨ THỊ DUYÊN THỦY HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình tơi tự nghiên cứu; số liệu Luận văn có sở rõ ràng trung thực Kết luận Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác, Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Ngô Văn Tuyến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VÀ PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ 11 1.1 Khái quát xử lý chất thải rắn y tế 11 1.1.3 Sự cần thiết phải xử lý chất thải rắn y tế 18 1.2 Khái quát pháp luật xử lý chất thải rắn y tế 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VÀ THỰC TIẾN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 32 2.1 Thực trạng quy định pháp luật xử lý chất thải rắn y tế 32 2.2 Thực tiễn thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế thành phố Đà Nẵng41 2.3 Một số tồn tại, hạn chế 58 2.4 Nguyên nhân hạn chế thực tiễn thi hành pháp luật xử lý chất thải rắn y tế thành phố Đà Nẵng 61 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ QUA THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 64 3.1 Định hướng hoàn thiện nâng cao hiệu thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế 64 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế 66 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới ngày tượng nhiễm mơi trường, suy thối mơi trường cố môi trường ngày trở nên nghiêm trọng: dịng sơng bị nhiễm, bờ biển có tượng thủy triều đen, sương mù độc, loài động thực vật hoang dã trở nên quý hiếm, khí hậu tồn cầu biến đổi điều minh chứng cho tác động tiêu cực mà người gây cho mơi trường sinh tồn phát triển Vấn đề môi trường điều kiện, yêu cầu quan trọng cho phát triển vững bền hội nhập sâu rộng quốc gia Ở Việt Nam, Nhà nước ta khẳng định quan điểm quán phát triển kinh tế xã hội bền vững hiệu điều kiện mơi trường ngày cảng suy thối nghiêm trọng, điểm nóng mơi trường đặt u cầu cần giải mơi trường nói chung chất thải rắn y tế nói riêng Thành phố Đà Nẵng đô thị loại I cấp quốc gia, trung tâm du lịch, công nghiệp thương mại, cảng biển dịch vụ hàng hải, có vị quan trọng phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, giao lưu thuận lợi với địa phương nước quốc gia giới đặc biệt nước khu vực Thành phố Đà Nẵng cửa biển tỉnh vùng Duyên hải miền Trung trung đồng thời có vị trí quốc phòng trọng yếu Trong năm qua thành phố Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực Sự tăng trưởng kinh tế, du lịch dịch vụ thành phố dự kiến tiếp tục giữ mức cao đặt thách thức định phát triển đơn vị dịch vụ công cộng năm tới Ở thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế - xã hội thời năm qua ln có phát triển vượt bậc, trở thành “thành phố đáng sống” - chất lượng sống, điều kiện sống cao khu vực miền Trung nước Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác trình phát triển làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng đặc biệt vấn đề xử lý chất thải rắn y tế Chất thải rắn y tế phát sinh từ sở y tế, hoạt động, dịch vụ khám chữa bệnh không phân loại, thu gom, xử lý tác nhân nhiều bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe người Ngồi ra, điều cịn ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn tài ngun khơng khí, đất, nước Chính việc xử lý chất thải rắn y tế trở thành vấn đề nóng bỏng công tác bảo vệ môi trường Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng thành phố trực thuộc trung ương phát triển động, mục tiêu hướng đến xây dựng thành phố môi trường nơi tập trung nhiều bệnh viện tuyến trung ương địa phương Trong năm qua với việc xử lý chất thải y tế nói chung xử lý chất thải rắn y tế nói riêng thành phố quan tâm, trọng Tuy nhiên, vấn đề xử lý chất thải rắn y tế thành phố Đà Nẵng chưa có giải pháp triệt để Cho nên việc nâng cao hiệu thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế bệnh viện, sở y tế nhu cầu cấp thiết giai đoạn Việt Nam nói chung thành phố Đà Nẵng nói riêng Chính lý trên, nhận thấy việc nghiên cứu đề tài “Xử lý chất thải rắn y tế theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cấp bách Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề xử lý chất thải rắn y tế vấn đề nhiều nhà khoa học quan tâm có viết tạp chí cơng trình nghiên cứu liên quan như: Các báo tạp chí như: Tác giả Nguyễn Hằng: “Thực trạng số giải pháp quản lý chất thải ngành Y tế”, Tạp chí Mơi trường số 08/2012, năm 2012 Tác giả nêu thực trạng công tác quản lý chất thải sở y tế đặc biệt quan tâm đến việc xử lý chất thải nguy hại nhiều bất cập từ phương tiện thu gom chất thải y tế túi, thùng đựng chất thải, xe đẩy rác, nhà chứa rác, thiếu chưa đồng bộ, hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu Quy chế quản lý chất thải y tế Trên sở thực trạng nêu trên, tác giả mạnh dạn đưa số số giải pháp quản lý chất thải y tế ngành Y tế thời gian tới mơ hình xử lý cơng nghệ đại thân thiện với mơi trường, kiện tồn hệ thống quản lý chất thải y tế từ Trung ương đến địa phương, nâng cao đào tạo bồi dưỡng kiến thức xử lý chất thải y tế pháp luật xử lý chất thải y tế, đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế cho sở y tế tuyến Trung ương, tỉnh, huyện Tác giả Trần Đắc Phu: “Thực trạng số giải pháp quản lý chất thải ngành Y tế ”, Tạp chí Mơi trường số tháng 8/2012: Tác giả nêu thực trạng công tác quản lý chất thải sở y tế qua số cụ thể, có sở tác giả nêu lên khó khăn vướng mắt công tác quản lý phương tiện thu gom chất thải y tế túi, thùng đựng chất thải, xe đẩy rác, nhà chứa rác, thiếu chưa đồng bộ, hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu Quy chế quản lý chất thải y tế Chỉ có 50% bệnh viện phân loại, thu gom chất thải rắn y tế đạt yêu cầu theo Quy chế quản lý chất thải y tế Hệ thống xử lý chất thải nhiều bệnh viện xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp cho phù hợp với quy mơ phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Đồng thời, tác giả đưa nhiều giải pháp nghiên cứu ứng dụng mơ hình cơng nghệ xử lý chất thải y tế đại, thân thiện với môi trường để xử lý chất thải y tế đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia môi trường thời gian đến Tác giả Lê Minh Sang: “Kinh nghiệm số quốc gia giới quản lý chất thải y tế”, Tạp chí Mơi trường số 5/2016, năm 2016: Tác giả chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải y tế (CTYT) nước phát triển phát triển tác giả nhấn mạnh để xử lý tốt triệt để chất thải rắn y tế tập trung vào kinh nghiệm xây dựng khung sách quản lý chất thải rắn y tế (CTRYT) triển khai cơng ước quốc tế có liên quan cụ thể tăng cường khung sách quốc gia quy định quản lý CTYT; xây dựng chiến lược kế hoạch hành động quản lý CTYT Bên cạnh đó, nhiều hướng dẫn kỹ thuật quản lý CTYT tiêu chuẩn thiết bị công trình xây dựng, ban hành; hướng đến mơ hình xử lý tập trung áp dụng cơng nghệ không đốt nhằm giảm thiểu phát thải dioxin, furan hóa chất độc hại mơi trường Tác giả Nguyễn Thanh Hà: “Ðẩy mạnh cơng tác kiểm sốt lò đốt chất thải rắn y tế Việt Nam, Tạp chí Mơi trường số 5/2016, năm 2016 Trên sở thực trạng ứng dụng cơng nghệ lị đốt chất thải rắn trình xử lý chất rắn y tế Việt Nam đạt nhiều kết Tuy nhiên, chế độ vận hành không hệ thống xử lý khí thải phát sinh chất độc hại (dioxin, furan) gây ô nhiễm môi trường thứ phát; đồng thời làm tăng chi phí vận hành, bảo dưỡng giám sát môi trường Tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp nêu quan điểm dựa sở pháp luật Việt Nam xử lý chất thải rắn y tế ngành địa phương cần phải định hướng công nghệ thân thiện môi trường để thay dần lị đốt khơng đạt quy chuẩn mơi trường Bên cạnh đó, để thực tốt cơng tác quản lý mơi trường nói chung quản lý CTYT địi hỏi phải thực đồng nhiều giải pháp với phối hợp chặt chẽ đơn vị có liên quan đạo Bộ Y tế, đạo UBND địa phương, Bộ, ngành có liên quan, với việc thực có trách nhiệm hiệu CSYT Tác giả Nguyễn Hữu Hùng: “Xử lý chất thải y tế gánh nặng cho ngân sách bệnh viện” , Tạp chí Bệnh viện số tháng 3/2018: Trên sở thực tế bệnh viện tuyến trung ương tuyến địa phương năm qua nguồn kinh phí để chi trả cho việc xử lý chất rắn y tế bệnh viện lớn, nói gánh nặng cho ngân sách hoạt động bệnh viện Như vậy, thấy bệnh viện khơng giao, khơng bố trí nguồn kinh phí riêng để thực việc xử lý chất thải Hiện cấu thu dịch vụ khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe… bệnh viện chưa phép thu phí xử lý chất thải y tế Đồng thời, để khắc phục tình trạng tác giả đề xuất kiến nghị giải pháp cần thiết phải xây dựng chế, sách cho phép thu phí phát thải từ đối tượng sử dụng dịch vụ bệnh viện; huy động thêm nhiều nguồn lực trì cách bền vững cơng tác xử lý chất thải y tế … nhằm giảm gánh nặng ngân sách bệnh viện cho việc xử lý chất thải y tế Trong thời gian qua, cấp độ cao học có số đề tài nghiên cứu lĩnh vực xử lý chất thải rắn y tế Đó là: - Hồng Thị Liên “Nghiên cứu thực trạng số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tế Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên” Luận văn thạc sỹ, Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên, năm 2009 Trên sở khái quát nội dung vấn đề quản lý chất thải y tế, thực trạng công tác quản lý chất thải y tế, nêu yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải y tế Đồng thời, tác giả nêu giải pháp kiến nghị công tác quản lý chất thải y tế thời gian đến - Lưu Viết Hùng: “Pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường Việt Nam” Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học quốc gia Hà Nội năm 2010: Tác giả làm sáng tỏ khái niệm chất thải rắn thông thường Nghiên cứu nhu cầu điều chỉnh pháp luật, yếu tố tác động hoạt động quản lý chất thải Phân tích, đánh giá thực tiễn thực pháp luật việc quản lý chất thải rắn: chủ thể; việc thu gom chất thải; vận chuyển chất thải ; lưu giữ chất thải; chủ thể xử lý chất thải; quan quản lý chất thải để tìm sai sót, vướng mắc, vấn đề phát sinh, vi phạm pháp luật , từ phân tích ngun nhân tình trạng Đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện, chế thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường nhằm mục tiêu phát triển bền vững - Phạm Hồng Ngọc: “Pháp luật quản lý chất thải y tế từ thực tiễn thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội năm 2016: Tác giả tập trung nghiên cứu quy định pháp luật CTYT thực tiễn Hà Nội mà không sâu vào vấn đề có tính kỹ thuật, chun mơn phương pháp, công nghệ, thiết bị xử lý CTYT Trên sở thực trạng pháp luật Việt Nam quản lý chất thải y tế thực tiễn thi hành thành phố Hà Nội tác giả mạng dạn đưa số giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải y tế Việt Nam - Nguyễn Thị Liên: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, năm 2017 Trên sở khái quát nội dung vấn đề quản lý chất thải y tế, thực trạng công tác quản lý chất thải y tế Đồng thời, tác giả nêu giải pháp : Phân loại, thu gom, lưu giữ, giao nhận CTRYT nguy hại (CTRYTNH), việc vận chuyển, xử lý CTRYTNH, quản lý CTRYTNH thông qua đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý CTRYTNH địa bàn thành phố Đà Nẵng kiến nghị công tác quản lý chất thải rắn y tế thời gian đến Tuy nhiên, tác giả chưa sâu nghiên cứu đến công tác pháp lý vấn đề pháp luật quản lý chất thải y tế đặt Thứ tư, việc hoàn thiện pháp luật phải gắn với yêu cầu thực cam kết quốc tế Việt Nam xử lý CTRYT Các công ước quốc tế ký kết như: Công ước Basel đưa nguyên tắc vận chuyển hợp pháp chất thải nguy hại từ quốc gia khơng có điều kiện cơng nghệ thích hợp sang quốc gia có điều kiện vật chất kỹ thuật để xử lý an toàn số chất thải đặc biệt Cơng ước Stockholm có mục đích loại bỏ hạn chế sản xuất sử dụng chất nhiễm hữu khó phân hủy (POPs) Công ước Minamata yêu cầu tất nước tham gia ký kết phải quản lý loại trừ thủy ngân toàn khâu chu kỳ tồn nó, ngồi cần loại trừ giảm thiểu sử dụng thủy ngân sản phẩm pin, bóng đèn, mạch, hóa chất bảo vệ thực vật, mỹ phẩm, thiết bị đo huyết áp kế, nhiệt kế, sử dụng nha khoa Pháp luật xử lý CTRYT Việt Nam cần phải hoàn thiện theo hướng phù hợp với nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý chất thải y tế Nhằm khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập, vướng mắc trình thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế, cần xây dựng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện, thống pháp luật lĩnh vực Thứ cần sớm thống văn pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường nói chung xử lý CTRYT nói riêng nhằm tạo hành lang pháp lý cụ thể, dễ áp dụng cho việc thực thi pháp luật xử lý CTRYT Xây dựng pháp luật quản lý, xử lý CTYT kết hợp đảm bảo yêu cầu khoa học, kỹ thuật, yêu cầu đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư, xử lý CTYT Xây dựngnội dung pháp luật xử lý CTRYT cần cụ thể, xác, rõ rang, khả áp 66 dụng vào thực tế cao, có giám sát, kiểm tra tính hiệu văn Hạn chế tình trạng ban hành lại phải chờ văn hướng dẫn thực hiện, đồng thời, tránh tình trạng CSYT áp dụng cách khác nhau, không thống chưa thi hành khơng có văn hướng dẫn cụ thể Trong văn lĩnh vực lưu ý xác định thứ tự ưu tiên hoạt động cụ thể hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu CTYT khâu quy trình khám chữa bệnh phịng ngừa, giảm thiểu tốt, giảm khó khăn khâu Thứ hai cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ban hành số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho số ngành đặc thù, có ngành y tế xử lý CTYT CTRYT Tăng cường cơng tác rà sốt, lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mơi trường, hồn thiện đầy đủ chất lượng số lượng nhằm phục vụ cho việc quản lý mơi trường kiểm sốt nhiễm ngày tốt Thứ ba xây dựng văn bản, sách qua phân cơng trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn quan chuyên môn quản lý, xử lý CTRYT sở quy định pháp luật môi trường, pháp luật xử lý CTRYT, cho trách nhiệm ngành, cấp trách nhiệm ngành y tế Thứ tư xây dựng quy định đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường hành vi vi phạm quy định pháp luật xử lý CTRYT mục đích nhằm chấn chỉnh han chế hậu nhằm xử phạt răn đe hành vi vi phạm kịp thời Xét xử công khai, minh bạch, kịp thời hành vi đủ cấu thành tội phạm hình gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng tác động xấu đến xã hội lĩnh vực xử lý chất thải nói chung chất thải y tế nói Định hướng xây mức xử phạt hành vi vi phạm lĩnh vực lên mức cao điều kiện hành vi vi phạm ngày tỏ tinh vi, đa dạng 67 phức tạp… Ngoài ra, cần xây dựng trách nhiệm người đứng đầu sở y tế việc xử lý chất thải y tế; có chế tài, quy định xử lý riêng, qui trách nhiệm trực tiếp họ Khi để xảy vi phạm khâu xử lý CT YT xử phạt nghiêm, tránh trường hợp đổ lỗi cho cấp xảy vi phạm Thứ năm xây dựng, hồn thiện sách cơng tư (PPP) xử lý CTYT Tạo hành lang pháp lý thơng thống, mơi trường đầu tư thuận lợi, cần công khai, minh bạch, bình đẳng tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ vào dự án xử lý chất thải theo hình thức 3.2.3 Các giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ mơi trường cần có giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu thi hành pháp luật xử lý chất thải y tế Tại thành phố Đà Nẵng nói riêng nước nói chung, cần phải tiến hành thực đồng giải pháp như: Thứ nhất, Đảng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế sách liên quan đến xử lý CTRYT, Bộ Y tế, Bộ TN&MT tham mưu cho Chính phủ hồn thiện chế, sách đầu tư cho công tác xử lý CTRYT, đặc biệt chế, sách đặc thù, chế đối tác cơng - tư xử lý CTRYT Trong trình thực hiện, bệnh viện triển khai dự án đầu tư theo hình thức cơng tư đảm bảo sở hữu, quản lý dự án, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài cho Bệnh viện/ngân sách nhà nước; Dịch vụ mà công ty thực dự án công tư xử lý CTRYT với bệnh viện chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu bệnh viện thông qua sử dụng kỹ năng, công nghệ đại tính hiệu khu vực tư nhân Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ban hành số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho số ngành đặc thù, có ngành y tế xử lý CTYT 68 CTRYT Thứ hai, phát huy tổng hợp nguồn lực tài để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý CTYT, bao gồm nguồn như: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương; Ngân sách địa phương; Kinh phí dự án tổ chức phi phủ, ngân hàng quốc tế hỗ trợ lĩnh vực này; Tận dụng, huy động tham gia nguồn lực xã hội để tăng tính đại, chun mơn hóa xử lý CTRYT giảm gánh nặng ngân sách địa phương nhà nước Thứ ba, bảo đảm hệ thống xử lý CTYT chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn quốc gia, quốc tế bảo vệ môi trường; Đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật xây dựng mơ hình xử lý CTRYT, lựa chọn cơng nghệ xử lý CTRYT tối ưu đại; Đầu tư đưa vào áp dụng cơng nghệ bảo đảm tính thân thiện với môi trường sở khối lượng, thành phần CTRYT phát sinh, điều kiện mặt xây dựng, phù hợp với khả tài CSYT đảm bảo quy chuẩn quốc gia môi trường… Tất hệ thống xử lý nước thải sở y tế đạt chuẩn, địa bàn vùng sâu, vùng xa khơng có đơn vị chức vận chuyển, xử lý CTNH đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bố trí kinh phí vận hành lò đốt CTYT Đầu tư thiết bị, phương tiện phục cho việc phân loại nguồn, thu gom, vận chuyển lưu giữ bệnh viện, đầu tư cho sở chưa có hệ thống xử lý nước thải bao gồm CSYT không giường bệnh cho trạm Y tế xã, phường; sở y tế phải ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển , tiêu hủy CTYT theo quy định pháp luật Thứ tư, tăng cường công tác tra, kiểm tra phối hợp liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật xử lý CTRYT công tác bảo vệ môi trường CSYT Qua đó, kiên xử lý nghiêm túc, triệt để trường hợp vi phạm pháp luật xử lý CTRYT BVMT 69 CSYT, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu sở y tế Đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu với việc thực nhiệm vụ xử lý CTRYT đơn vị Nếu sai phạm nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi vi phạm công tác xử lý CTRYT Thứ năm, Tích cực đấu tranh phịng ngừa vi phạm lĩnh vực xử lý CTYT Phân công trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn quan chuyên môn quản lý, xử lý CTRYT sở quy định pháp luật môi trường, pháp luật xử lý CTRYT, cho khơng phải trách nhiệm ngành y tế mà lực lượng khác cảnh sat môi trường, tra tài nguyên môi trường, UBND quyền cấp có trách nhiệm thực Thứ sáu, xây dựng sách động viên, khen thưởng nhân rộng Bệnh viện, CSYT, địa phương thực tốt công tác quản lý, xử lý CT YT, bảo vệ môi trường đưa kết thực xử lý chất thải, BVMT vào nội dung thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý, hàng năm CSYT Thứ bảy, bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao lực quản lý xử lý CTRYT, làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật xử lý CTRYT cho cán vận hành, bảo trì hệ thống xử lý chất thải, nước thải đơn vị y tế Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVMT CSYT nhằm nâng cao nhận thức hành động toàn xã hội, người đặc biệt người bệnh, người nhà bệnh nhân người dân khu vực xung quanh sở y tế Thứ tám, ngành y tế xây dựng quy chế, quy định triển khai thực công tác xử lý chất thải y tế, trọng vai trò đặc biệt người đứng đầu CSYT Đơn vị y tế lập kế hoạch quản lý, xử lý CTYT có CTRYT xây dựng đề án đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý CTYT đơn vị, 70 mua cung cấp đủ phương tiện chuyên dụng, phối hợp với quan môi trường, sở xử lý chất thải địa phương để xử lý tiêu hủy CTRYT qui định Tổ chức thực tốt việc thu gom, phân loại chất thải nơi phát sinh chất thải lưu giữ quy định nhằm giảm thiểu , phòng ngừa nguy lây nhiễm Trong thời gian tới, việc tiến hành thực đồng giải pháp kết hợp với nâng cao trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân giúp cho việc thực theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực xử lý CTRYT đạt kết cao 71 Tiểu kết Chương Nhằm thực tốt pháp luật xử lý CTRYT từ yêu cầu thiết vấn đề nhiễm mơi trường ngành y tế thành phố Đà Nẵng nói riêng Đảng Nhà nước ta ban ngành có liên quan cần phải quan tâm đầu tư cho công tác xử lý CTRYT Trên sở định hướng Đảng Nhà nước cần giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu thi hành pháp luật Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ban hành số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho số ngành đặc thù, có ngành y tế xử lý CTYT CTRYT Bảo đảm hệ thống xử lý CTYT chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn quốc gia, quốc tế bảo vệ môi trường; Đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật xây dựng mơ hình xử lý CTRYT, lựa chọn công nghệ xử lý CTRYT tối ưu đại Tăng cường công tác tra, kiểm tra phối hợp liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật xử lý CTRYT công tác bảo vệ môi trường CSYT Qua đó, kiên xử lý nghiêm túc, triệt để trường hợp vi phạm pháp luật xử lý CTRYT BVMT CSYT, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu sở y tế Tích cực đấu tranh phòng ngừa vi phạm lĩnh vực xử lý CTYT Phân công trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn quan chuyên môn quản lý, xử lý CTRYT sở quy định pháp luật môi trường, pháp luật xử lý CTRYT Xây dựng sách động viên, khen thưởng nhân rộng Bệnh viện, CSYT, địa phương thực tốt công tác quản lý, xử lý CT YT, bảo vệ môi trường Bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao lực quản lý xử lý CTRYT, làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật xử lý CTRYT cho cán vận hành, bảo trì hệ thống xử lý chất thải, nước thải đơn vị y tế 72 KẾT LUẬN Quan điểm Đảng Nhà nước ta tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển hiệu bền vững, yêu cầu xuyên suốt trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hòa phát triển kinh tế với phát triển xã hội bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phịng, an ninh trật tự an tồn xã hội, bối cảnh môi trường đặt vấn đề xúc cần bảo vệ vấn đề xử lý chất thải rắn y tế nói riêng Nhằm giải vấn đề này, yêu cầu hoàn thiện pháp luật xử lý chất thải rắn y tế quan trọng, xây dựng hành lang pháp lý cho chủ thể mối quan hệ liên quan đến chất thải rắn y tế thực quyền nghĩa vụ Tuy nhiên, pháp luật bảo vệ mơi trường lĩnh vực chưa hồn thiện, hiệu lực pháp lý chưa cao; ra, ý thức cộng đồng xã hội hạn chế bảo vệ môi trường, quan quản lý môi trường cịn gặp nhiều khó khăn theo dõi, đánh giá, tra, kiểm tra Để thực hiệu quy định pháp luật xử lý chất thải rắn y tế nước ta , cần phải hoàn thiện biện pháp : - Xây dựng hệ thống văn pháp luật đồng bộ, thống nhất; - Xây dựng quy chuẩn môi trường cho phù hợp với quy định Luật bảo vệ môi trường năm 2014; - Xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện cho hợp đồng hợp tác công tư xử lý chất thải rắn y tế, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia vào trình thu gom, xử lý, tái chế CTYT Bảo vệ mơi trường nói chung thực tốt xử lý chất thải rắn y tế nói riêng cơng việc thường xun, lâu dài Biện pháp quan trọng phòng ngừa, kết hợp với kiểm sốt xử lý nhiễm, khắc phục bước suy thối, cải thiện chất lượng mơi trường sống, phát triển kinh tế -xã hội kết hợp bảo vệ môi trường bền vững 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính Trị (2004), Nghị số 41/NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị BVMT thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế (2014), Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT -BKHCN-BYT ngày 29/6/2014 Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Y tế quy định đảm bảo điều kiện an toàn xạ y tế, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Quy chuẩn 02:2008/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lị đốt chất thải rắn y tế, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Quyết định số 04/2008/QĐBTNMT ngày 18/7/2008, việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Môi trường, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), QCVN 28:2010/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), QCVN 02:2012/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn y tế, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2013), QCVN 50:2013/BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quy chuẩn quốc gia ngưỡng nguy hại bùn thải từ trình xử lý, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 Bộ Tài nguyên môi trường quản lý chất thải nguy hại, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2017), Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 Bộ Tài nguyên môi trường quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, Hà Nội 10 Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường (2015), Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường quy định quản lý chất thải y tế, Hà Nội 11 Bộ Y tế (2000), Tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý chất thải y tế, Nxb Y học, Hà Nội 12 Bộ Y tế (2007), Quyết định 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế, Hà Nội 13 Bộ Y tế (2013), Quyết định số 1534/QĐ-BYT ngày 7/5/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục quản lý Môi trường y tế, Hà Nội 14 Bộ Y tế (2014), Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế ban hành kèm Quyết định số105/QĐ-MT ngày 03/7/2014 Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Nxb Y học, Hà Nội 15 Bộ Y tế (2015), Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 06/7/2015 Bộ Y tế việc tăng cường quản lý chất thải y tế bệnh viện, Hà Nội 16 Bộ Y tế (2016), Báo cáo Cục quản lý Môi trường Y tế đánh giá việc hệ thống pháp luật quản lý chất thải y tế, Hà Nội 17 Báo Nhân dân (2016), “Cần kiểm sốt chặt chẽ quy trình xử lý chất thải y tế”, https://baomoi.com/can-kiem-soat-chat-che-quy-trinh-xu-ly-chatthai-y-te/c/21081917.epi,(12/2016) 18 Chất thải y tế cách phân loại, thu gom xử lý (2017), http://xulyracthaiyte.vn /tin-tuc/chat-thai-y-te-cach-phan-loai-thu-gom- va-xu-ly/ 19 Chính phủ (2010), Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 08/7/2010 Chính phủ quy định phịng ngừa, đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật khác mơi trường, Hà Nội 20 Chính phủ (2010), Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm bảo đảm an tồn sinh học phịng xét nghiệm Hà Nội 21 Chính phủ (2011), Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 22 Chính phủ (2012), Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế, Hà Nội 23 Chính phủ (2013), Nghị định số 176/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế, Hà Nội 24 Chính phủ (2013), Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường, Hà Nội 25 Chính phủ (2014), Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 tháng 01 năm 2014 Thủ tướng phủ ban hành Kế hoạch thực Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội 26 Chính phủ (2015), Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu, Hà Nội 27 Chính phủ (2015), Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 Thủ tướng Chính phủ quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, Hà Nội 28 Chính phủ (2016), Nghị định số 155/2016 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường, Hà Nội 29 Nguyễn Cơng (2017), Tổ chức rà sốt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, https://baomoi.com/to-chuc-ra-soat-cac-quy-chuan-ky-thuat- quoc- gia -ve-oi-truong/c/23269459.epi, (10/2017) 30 Cục quản lý Môi trường Y tế (2015), “Chủ trương, sách Đảng Nhà nước quản lý CTYT”, http://vihema.gov.vn/chu-truong-chinhsach-cua-dang-va-nha-nuoc-ve-quan-ly-chat-thai-y-te.html, (9/2015) 31 Cục Quản lý môi trường y tế (2017), Quản lý chất thải y tế tái chế, https://baomoi.com/quan-ly-chat-thai-y-te-tai-che/c/23975387.epi, (11/2017) 32 Nguyễn Thị Kim Cúc (2015), Xử lý rác thải y tế mơi trường sống xanh thành phố Đà Nẵng, Báo cáo chuyên khoa 2, Khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Đông Á 33 Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Thị Thu Phượng, Tổng cục Mơi trường (2012), Việt Nam tích cực tham gia thực điều ước quốc tế môi trường, (3/2012) 34 Danh mục Điều ước Quốc tế lĩnh vực môi trường Việt Nam 9/2009 35 Đinh Hữu Dung, Nguyễn Thị Thu, Đào Ngọc Phong, Vũ Thị Vựng công (2003), Nghiên cứu thực trạng, tình hình quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, đề xuất giải pháp can thiệp, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị mơi trường tồn quốc năm 2005, Hà Nội, tr 1007- 1009 36 Nguyễn Việt Dũng (2012), Đánh giá thực trạng thu gom, xử lý rác thải nước thải y tế Bệnh viện C tỉnh Thái Ngun, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Tài ngun mơi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 37 Đảng Cộng sản (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Hải Đăng (2017), “Sửa đổi quy chuẩn nước thải y tế, 10/2017”, https://www.nguoiduatin.vn/sua-doi-quy-chuan-ve-nuoc-thai-y-tea341529.html, (09/10/2017) 39 Nguyễn Thanh Hà (2016), Những điểm Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định quản lý chất thải y tế, Tạp chí Mơi trường, (5/2016) 40 Nguyễn Hằng (2012), Thực trạng số giải pháp quản lý chất thải ngành Y tế, Tạp chí Mơi trường số tháng 8/2012, 41 Nguyễn Thượng Hiền, ThS Đỗ Tiến Đoàn (2017), Ðánh giá trạng công tác quản lý chất thải y tế nguy hại đề xuất giải pháp, CụcQuản lý chất thải Cải thiện môi trường, Tổng cục Mơi trường, Tạp chí Mơi trường số 10/2017 42 http://soyte.danang.gov.vn/ 43 https://www.wikipedia.org/ 44 Nguyễn Hữu Hùng (2016), Thúc đẩy mơ hình đối tác cơng tư xử lý chất thải y tế, (5/2016) 45 Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Hợp tác công tư hướng xử lý chất thải y tế, Tạp chí Năng lượng Việt Nam (2017), Đốt rác phát điện: Tiềm thực cho Việt Nam, (11/2017) 46 Ngơ Huyền (2018), “Khởi cơng cơng trình Khu đa chức trang thiết bị Bệnh viện Phục hồi chức Đà Nẵng”, http://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=30324&_c=3, 02/2018 47 Nguyễn Thị Liên (2017), Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường đại học bách khoa – Đại học Đà Nẵng 48 Nguyễn Nam (2015), Hợp tác công - tư xử lý chất thải y tế: Hiệu nào?, http://suckhoedoisong.vn, (11/2015) 49 Lê Thị Nga - Khoa Luật, Đại học Huế, Yêu cầu tính thống hệ thống pháp luật, http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/119/671 50 Phạm Hữu Nghị, Bùi Đức Hiển (2011), Các quy định pháp luật thiệt hại, xác định thiệt hại hành vi làm ô nhiễm môi trường gây định hướng xây dựng, hồn thiện, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện Nhà nước Pháp luật, Số 1/2011, tr 40 – 47 51 Phạm Hồng Ngọc (2016), Pháp luật quản lý chất thải y tế từ thực tiễn thành phố Hà Nội, Luận Văn Thạc sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội Hà Nội 52 “Nội dung trả lời báo chí cơng tác quản lý chất thải y tế”, http://vihema.gov.vn/noi-dung-tra-loi-bao-chi-ve-cong-tac-quan-ly-chatthai-y-te.html, (9/2016) 53 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 54 Quốc hội (2017), Bộ luật Hình 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Hà Nội 55 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 56 Quốc hội (2014), Luật Bảo vệ môi trường, Hà Nội 57 Quốc hội (2016), Luật Điều ước quốc tế, Hà Nội 58 Quốc hội (2009), Luật Khám, chữa bệnh, Hà Nội 59 Quốc hội (2012), Luật xử lý vi phạm hành chính, Hà Nội 60 Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình Luật mơi trường, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 61 Lê Minh Sang, “Kinh nghiệm số quốc gia giới quản lý chất thải y tế”, tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item =Kinh-nghiệm-của-một-số-quốc-gia-trên-thế-giới-trong-quản-lý-chấtthải-y-tế-41225, ( 5/2016) 62 Lê Văn Sua, Luật quốc tế mơi trường vấn đề hồn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nước ta, 5/2017 63 Nguyễn Thị Kim Thái - Viện Khoa học Kỹ thuật môi trường - Đại học Xây dựng Hà Nội, Quản lý chất thải từ bệnh viện Việt Nam Thực trạng định hướng tương lai, Tạp chí mơi trường tháng 12/2011 64 Anh Thư (2017), “Được phép tái chế số chất thải y tế”, https://nld.com.vn /thoi-su-trong-nuoc/duoc-phep-tai-che-mot-so-chat- thai-y-te-207263 htm 65 Nguyễn Minh Tuấn, Cao Thị Minh Điểm, Phạm Minh Tuấn (2011), “Xử lý chất thải y tế công nghệ thân thiện môi trường”, Báo Hoạt động Khoa học số tháng 7.2011, tr 36 – 38 66 Vũ Thị Duyên Thủy (2016), “Pháp luật quản lý chất thải nguy hại Việt Nam số nước giới”, Dân chủ Pháp luật Bộ Tư pháp, Số 3/2016, tr 31 – 36 67 Hoàng Dương Tùng, Nguyễn Văn Thùy - Tổng cục Môi trường(2012), Quản lý chất thải rắn, trạng, thách thức định hướng 9/2012 68 Văn phòng Trung ương Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Hà Nội 69 Viện công nghệ môi trường (2002), “Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện”, Hà Nội ... chung xử lý chất thải rắn y tế pháp luật xử lý chất thải rắn y tế Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam xử lý chất thải rắn y tế thực tiễn thi hành thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp. .. thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật xử lý chất thải rắn y tế qua thực tiễn thành phố Đà Nẵng 10 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ VÀ PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y. .. rắn y tế pháp luật xử lý chất thải rắn y tế - Phân tích, đánh giá thực trạng xử lý chất thải rắn y tế theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp giải pháp hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý chất thải rắn y tế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng , Xử lý chất thải rắn y tế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố đà nẵng