Định tội danh tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận bình tân, tp hồ chí minh

76 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI VĂN BIÊN ĐỊNH TỘI DANH TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI VĂN BIÊN ĐỊNH TỘI DANH TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mãsố: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI, năm 2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA ĐỊNH TỘI DANHTỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN 1.1 Cơ sở lý luận chung định tội danh tội cướp giật tài sản 1.2 Cơ sở pháp lý định tội danh tội cướp giật tài sản 14 Chương 2: THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢNTẠI QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 32 2.1 Tổng quan khái quát tình hình xét xử tội cướp giật tài sản quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2014 đến năm 2018) 32 2.2 Thực tiễn định tội danh tội cướp giật tài sản quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 37 Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANHĐÚNG TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN 51 3.1 Các yêu cầu định tội danh tội cướp giật tài sản 51 3.2 Các giải pháp đảm bảo định tội danh tội cướp giật tài sản 57 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CA : Cơng an CQĐT : Cơ quan Cảnh sát điều tra CTTP : Cấu thành tội phạm ĐTV : Điều tra viên KSV : Kiểm sát viên TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao TNHS : Trách nhiệm hình TP : Thẩm phán VKS : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số liệu phản ánh tình hình khởi tố, truy tố xét xử tội cướp giật tài sản địa bàn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh từ 2014 đến 2018 33 Bảng 2.2 So sánh số vụ án, bị can bị khởi tố điều tra tội cướp giật tài sản địa bàn quận Bình Tân so với số vụ án, bị can bị khởi tố tội cướp giật tài sản phạm vi Tp Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến năm 2018 34 Bảng 2.3 Số vụ án, bị cáo phạm tội cướp giật tài sản bị Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến năm 2018 35 Bảng 2.4 Tình hình xét xử tội phạm xâm phạm sở hữu nói chung tội cướp giật tài sản nói riêng địa bàn quận Bình Tân từ năm 2014 đến năm 2018 38 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đấu tranh phịng, chống tội phạm ln vấn đề mà Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm để giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an tồn xã hội Ngày nay, với phát triển kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ quốc tế loại tội phạm có tính chất nguy hiểm cao ảnh hưởng đến phát triển chung xã hội vấn đề quan tâm hàng đầu Trong đó, lên tội phạm cướp giật tài sản xảy phổ biến, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản công dân Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền sở hữu tài sản quyền bất khả xâm phạm quyền cơng dân cụ thể hóa thông qua nhiều đạo luật văn quy phạm pháp luật hình sự, dân khác Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu nói chung, tội cướp giật tài sản nói riêng ln vấn nạn hàng đầu quốc gia, diễn ngày tăng với tính chất thủ đoạn ngày tinh vi, lều lĩnh, mang tính nguy hiểm cao trẻ hóa độ tuổi gây thiệt hại lớn tài sản, tính mạng sức khỏe công dân Qua tổng kết, báo cáo Bộ Công an năm 2018 tội phạm cướp giật tài sản chiếm số lượng lớn phổ biến địa phương, thành phố lớn có dân cư đơng đúc, hệ thống giao thơng địa hình phức tạp Thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện thuận lợi để loại tội phạm hoạt động, ẩn náo phát triển theo chiều hướng xấu Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh thành lập ngày 05/11/2003 phân chia thành 10 phường, vị trí quận tiếp giáp nhiều quận, huyện Quận 6, 8, 12, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Mơn; quận có nhiều khu cơng nghiệp trọng điểm có vốn đầu tư nước ngồi 12.000 doanh nghiệp hoạt động, sản xuất kinh doanh thu hút 90.000 lao động từ tỉnh, thành nước đến làm việc sinh sống Với tốc độ thị hóa tốc độ phát triển kinh tế nhanh kéo theo gia tăng dân số năm gần đây, đến có 720.000 người (dân số thành phố chiếm khoảng 64%) Điều đặt nhiều thách thức công tác đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, tha hóa đạo đức, lối sống phận thiếu niên muốn hưởng thụ vật chất lại lười lao động dẫn đến việc phạm tội chiếm đoạt tài sản Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm nói chung tội cướp giật tài sản nói riêng có chiều hướng gia tăng diễn biến ngày phức tạp ảnh hưởng xấu đến ổn định trật tự xã hội địa phương gây tâm lý bất an cho phận nhân dân sinh sống làm việc quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh Từ thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án cướp giật tài sản địa bàn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh năm qua cho thấy việc định tội danh tội cướp giật tài sản áp dụng vào thực tiễn nhiều bất cập có nhiều quan điểm trái chiều Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT), Viện kiểm sát (VKS) Tịa án nhân dân (TAND) q trình giải vụ án dẫn đến thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung 03 quan phổ biến Thời gian giải vụ án kéo dài, vi phạm thời hạn giai đoạn tố tụng quy định Bộ luật Tố tụng hình (BLTTHS) Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Định tội danh tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sĩ nhằm nghiên cứu, đóng góp phần nhỏ vào cơng tác định tội danh q trình đấu tranh phịng, chống tội phạm cướp giật tài sản quận Bình Tân nói riêng địa bàn Tp Hồ Chí Minh nói chung thời gian tới Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Định tội danh tội cướp giật tài sản tội phạm nhà nghiên cứu khoa học luật hình đề cập, nghiên cứu nhiều hình thức, mức độ khía cạnh khác nhau, như: Giáo trình luật hình Việt Nam GS.TS Võ Khánh Vinh; Giáo trình lý luận chung định tội danh Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội năm 2003; Giáo trình luật hình Việt Nam – phần tội phạm cụ thể Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2005; Lý luận định tội danh GS.TS Võ Khánh Vinh; Giáo trình sau đại học “Lý luận chung định tội danh” Nhà xuất Khoa học xã hội năm 2013 Trong bình luận khoa học luật hình sự, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ số tác giả tiêu biểu như: Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Ngọc Chí năm 2000 “Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu”; Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Nông Anh Vượng năm 2016 “Tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên”; Luận văn thạc sĩ luật học tác giả Nguyễn Thị Toàn năm 2015 “Tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội” Do vậy, nhận thấy việc nghiên cứu tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam không vấn đề Tuy nhiên, từ thực tế quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh chưa có cơng trình nghiên cứu thực trạng định tội danh áp dụng pháp luật hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội cướp giật tài sản, từ hạn chế, bất cập áp dụng pháp luật vào thực tiễn quan tiến hành tố tụng để có đề xuất giải pháp hữu hiệu thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận pháp luật hoạt động định tội danh tội cướp giật tài sản thực tiễn định tội danh quan tiến hành tố tụng quận Bình Tân, Tp Hồ Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất giải pháp đảm bảo cho hoạt động định tội danh quy định pháp luật quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhằm đạt mục đích nghiên cứu nêu, luận văn phải thực nhiệm vụ sau đây: - Phân tích đầy đủ, đắn sở lý luận pháp luật định tội danh tội cướp giật tài sản; - Phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng định tội danh tội cướp giật tài sản địa bàn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh - Phân tích đầy đủ yêu cầu nghiên cứu để đề xuất giải pháp đảm bảo cho định tội danh tội cướp giật tài sản quận Bình Tân nói riêng Tp Hồ Chí Minh nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Căn vào luận điểm nhà nghiên cứu khoa học, quy định pháp luật hình sự, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình trình định tội danh định hình phạt tội phạm cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam địa bàn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh thời gian qua làm đối tượng nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nguyên cứu Đề tài nghiên cứu góc độ pháp lý chuyên ngành Luật hình Tố tụng hình định tội danh tội cướp giật tài sản, thực tiễn định tội danh, áp dụng pháp luật định hình phạt tội phạm địa bàn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh thời gian từ năm 2014 đến năm 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài lấy quan điểm cốt lỗi rút từ phương pháp luận phép vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lê Nin tảng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề tội phạm học hình sự, quan điểm, sách Đảng Cộng Sản Việt Nam sách hình sự, tội phạm học, áp dụng hình phạt văn pháp luật Nhà nước công tác đấu tranh, phịng chống tội phạm q trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tối ưu, mang lại hiệu cao như: phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp, lấy ý kiến chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực hình để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm sáng tỏ dấu hiệu pháp lý đặc trưng cấu thành tội cướp giật tài sản, nâng cao hiệu chất lượng cho hoạt động định tội danh tội cướp giật tài sản quan tiến hành tố tụng trình điều tra, truy tố, xét xử đạt hiệu cao Góp phần việc xây dựng hồn thiện pháp luật hình sự, tăng cường chất lượng áp dụng pháp luật hình tinh thần cải cách tư pháp mà Đảng Nhà nước ta đề tiến trình cải cách tư pháp Ngoài ra, ưu điểm kết nghiên cứu luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy nghiên cứu khoa học pháp lý hình Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành 03 Chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung pháp luật định tội danh tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam Chương 2: Thực tiễn định tội danh tội cướp giật tài sản quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Các yêu cầu giải pháp đảm bảo định tội danh tội cướp giật tài sản nước, phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta giới theo hướng hội nhập tiến Dĩ nhiên cần có học hỏi, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm từ cải cách tư pháp hình quốc tế để áp dụng phù hợp vào cơng cải cách tư pháp hình Việt Nam 3.2 Các giải pháp đảm bảo định tội danh tội cướp giật tài sản 3.2.1 Tăng cường nhận thức sở lý luận pháp luật định tội danh tội cướp giật tài sản Để định tội danh tội cướp giật tài sản thời gian tới, điều quan trọng cần thiết phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện nội dung sở lý luận pháp luật định tội danh tội cướp giật tài sản, đặc biệt nội dung quy định tội cướp giật tài sản quy định Điều 171 BLHS năm 2015 để việc xét xử bảo đảm công xã hội, người, tội, quy định pháp luật nhằm đạt mục đích sách hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Do vậy, nhận thức chủ thể định tội danh tội cướp giật tài sản có vai trị tầm quan trọng to lớn Đòi hỏi phải: Thứ nhất, nhận thức đầy đủ sâu sắc vấn đề lý luận định tội danh, vấn đề sở pháp lý định tội danh, định tội danh theo yếu tố CTTP bản, cấu thành tăng nặng trường hợp đặc biệt như: tội phạm chưa hoàn thành (phạm tội chưa đạt), đồng phạm, phạm tội nhiều lần, phạm nhiều tội, trường hợp cạnh tranh quy phạm pháp luật có thay đổi sách pháp luật Thứ hai, người định tội danh tội phải nhận thức nắm vững nội dung quy định BLHS năm 2015 phần chung lẫn phần tội phạm cụ thể có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản như: Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản, … Thứ ba, người định tội danh tội cướp giật tài sản phải tuân thủ biết vận dụng đắn mối quan hệ chung riêng cặp phạm trù mối 57 quan hệ nhân - hành vi phạm tội chân lý tương đối chân lý tuyệt đối định tội danh tội cướp giật tài sản 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật hình tội cướp giật tài sản BLHS năm 2015 đánh dấu bước tiến vượt bậc công tác lập pháp Nhà nước ta sách pháp luật hình Tuy nhiên, vừa ban hành vướng phải sai sót kỹ thuật lập pháp có điểm, điều luật chưa phù hợp với tình hình kinh tế - trị - xã hội nước ta Chính vậy, Quốc hội ban hành Nghị số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 việc lùi hiệu lực thi hành BLHS số 100/2015/QH13, BLTTHS số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức quan điều tra hình số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 bổ sung dự án luậtsửa đổi, bổ sung số điều BLHS số 100/2015/QH13 (BLHS năm 2015) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 Qua thời gian nghiên cứu, tổng hợp ý kiến đóng góp chuyên gia, tổ chức, cá nhân nước Ngày 01/01/2018 BLHS năm 2015được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành Đối với tội cướp giật tài sản, sửa đổi, bổ sung thêm nhiều điểm mới, bỏ tình tiết định khung tăng nặng mang tính chất định tính, chung chung khó xác định “Gây gậu nghiêm trọng, hậu nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”; bổ sung thêm điểm tình tiết định khung tăng nặng, khoản phù hợp với thực tiễn như: “Bổ sung vào điểm g khoản gồm tình tiết: phạm tội người 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu người khơng có khả tự vệ”; “Bổ sung vào điểm h khoản tình tiết: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; “Bổ sung vào điểm c khoản tình tiết:Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh”; “Bổ sung vào điểm b khoản 4tình tiết:Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 01 người mà tỷ lệ tổn thương thể 61% trở lên gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương thể người 31% trở lên”; 58 “Bổ sung vào điểm d khoản 4tình tiết: Lợi dụng hồn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp” Tuy nhiên, theo tác giả Điều 171 BLHS năm 2015 số quy định chưa phù hợp định gặp phải khó khăn vướng mắc như: khoản 2,3,4 quy định tình tiết gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác thực tiễn trường hợp thương tích xác định theo tỷ lệ tổn thương thể từ 30% đến 31% từ 60% đến 61% gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương thể người 31% việc Cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng tình tiết định khung hình phạt để định tội danh định hình phạt khó khăn dễ dẫn đến tùy nghi, cảm tính tiêu cực hoạt động giám định tương tật hoạt động áp dụng pháp luật trình xét xử Do vậy, cần tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật hình tội cướp giật tài sản theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng hành vi phạm tội, phù hợp với tình hình tội phạm đã, diễn ngày phức tạp Tạo điều kiện cho hoạt động định tội danh nói chung, tội cướp giật tài sản nói riêng đạt hiệu cao 3.2.3 Tăng cường hướng dẫn áp dụng thống pháp luật tội cướp giật tài sản Trong thời gian tới, quan Nhà nước có thẩm quyền ngồi biện pháp hồn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình cần ban hành văn quy phạm pháp luật để giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật kịp thời phát sinh khó khăn, vướng mắc áp dụng sách pháp luật hình vào thực tiễn Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hoạt động hướng dẫn để nâng cao chất lượng công tác xây dựng áp dụng pháp luật, tạo hệ thống pháp luật đồng bộ, dễ hiểu, dể nhớ, dễ áp dụng mang tính khả thi cao Đây nhiệm vụ khó khăn phức tạp đặc biệt quan trọng việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn xác, tránh tùy nghi, chồng chéo, bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Theo tác giả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tăng cường công tác xây dựng pháp luật, đổi tư duy, lực trí tuệ ngang tầm với tình hình trị, xã 59 hội nước tăng cường hoạt động giải thích pháp luật; TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an cần hướng dẫn áp dụng pháp luật thống thông qua công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác quan, đơn vị nhằm đảm bảo thống áp dụng pháp luật tính nghiêm minh, tính cơng pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN 3.2.4 Tăng cường tổng kết thực tiễn định tội danh tội cướp giật tài sản Ngoài quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý làm để định tội danh tội cướp giật tài sản việc tăng cường tổng kết thực tiễn công tác tất yếu khách quan để từ đề giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc tồn phát huy ưu điểm, tiến kết đạt Nhà nước ta xây dựng ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật hình để điều chỉnh mối quan hệ xã hội pháp luật hình để đánh giá việc áp dụng quy phạm pháp luật vào sống có hiệu hay khơng phải tiến hành tổng kết thực tiễn Ủy ban thường vụ Quốc Hội cần tăng cường xây dựng hệ thống pháp luật giải thích pháp luật có chất lượng, phù hợp với tình hình kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đất nước Các quan tư pháp Trung ương Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Tư pháp sở tổng kết kinh nghiệm áp dụng pháp luật hình định tội danh nói chung định tội danh tội cướp giật tài sản nói riêng để đưa giải pháp khắc phục trình giải vụ án hình nhằm hạn chế thấp tình trạng định tội danh sai, bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Theo tác giả cần đảm bảo biện pháp cụ thể sau: Thứ nhất: Bộ Công an, VKSND tối cao, TAND tối cao cần phối hợp chặt chẽ để tổng kết kinh nghiệm việc giải án hình nói chung, tội cướp giật tài sản nói riêng việc áp dụng pháp luật thời gian định sở xem xét, đúc kết án, định Tòa án tội cướp giật tài sản giải quyết, có hiệu lực pháp luật xem làchuẩn xác để toàn ngành học tập, phát huy rút kinh nghệm chung án, định ban hành chưa 60 xác, có nhiều hạn chế, thiếu sót, sai lầm Từ đó, đưa đánh giá thực chất xác, phù hợp với thực tiễn quy phạm pháp luật áp dụng, quy phạm pháp luật quy định chung chung, trừu tượng, khó hiểu, khó thực hiện, … khơng đáp ứng yêu cầu đời sống xã hội từ có kiến nghị Quốc Hội xem xét sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ pháp luật giải thích, hướng dẫn quy phạm pháp luật nhằm nâng cao tính khả thi văn quy phạm pháp luật hình có liên quan Thứ hai: TAND tối cao cần trọng việc xây dựng hệ thống án lệ vụ án tội cướp giật tài sản sở tổng kết kinh nghiệm TAND cấp vụ án cướp giật tài sản mang tính chất phức tạp, đơng người, hành vi nguy hiểm cao, liên quan đến nhiều tội phạm xét xử có hiệu lực pháp luật thi hành làm chuẩn mực để giải vụ án cướp giật tài sản tương tự xảy thực tế, tránh tùy tiện địa phương, đơn vị, cá nhân xét xử vụ án hình tội cướp giật tài sản 3.2.5 Nâng cao trình độ, khả năng, lực cán định tội danh Để nâng cao hiệu công tác định tội danh định hình phạt tội cướp giật tài sản giải pháp quan trọng đặt lên hàng đầu phải nâng cao trình độ, khả năng, lực cán định tội danh Phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ, ĐTV, KSV, TP thật giỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sạch, vững mạnh, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Bộ Chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN tương xứng với phát triển bền vững mặt đời sống xã hội khu vực quốc tế Để làm tốt công tác này, cần phải trọng vấn đề sau: Một là: Nâng cao nhận thức trị lĩnh nghề nghiệp cho Cán bộ, ĐTV, KSV, TPlàm công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Bỡi cơng tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nhiệm vụ đầy khó khăn, phức tạp mang tính nguy hiểm cao phải thường xuyên tiếp xúc, đối diện với hành vi nguy hiểm cho xã hội nhiều loại tội phạm Để làm tốt công tác này, trước hết phải tự rèn luyện ý thức trị, ln ln xác định cơng tác điều tra, 61 truy tố, xét xử nhiệm vụ trị quyền pháp lý mà Đảng Nhà nước giao cho cá nhân, đơn vị nhiệm vụ riêng trình giải vụ án hình cụ thể sở đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước chứng năng, nhiệm vụ ngành Hai là: Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao tình độ chun mơn nghiệp vụ kiến thức pháp luật đội ngũcán bộ, ĐTV, KSV, TP Bỡi nhân tố người quan trọng định chất lượng hiệu hoạt động tố tụng hoạt động định tội danh tội cướp giật tài sản Tùy vào trình độ, khả năng, lực chủ thể thực việc điều tra, truy tố, xét xử khác giai đoạn tố tụng Theo đó, chủ thể có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, nắm vững kiến thức pháp luật kinh nghiệm công tác tốt hành vi định tố tụng họ đảm bảo chất lượng, có sở thực tế, đảm bảo tính khách quan, đắn phù hợp với pháp luật Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, lực công tác, kỹ kinh nghiệm thực tiễn việc định tội danh tội cướp giật tài sản cho đội ngũ cán bộ, ĐTV, KSV, TP công tác cần trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật hình thơng qua khóa đào tạo chuyên sâu tập huấn nghiệp vụ lý luận công tác định tội danh, định hình phạt nhằm giúp cho họ nắm vững dấu hiệu CTTP, sở pháp lý khoa khọc phương pháp định tội danh để áp dụng phù hợp vào thực tiễn Đảm bảo tính có cứ, tính khoa học tính xác cơng tác Ba là: Bổ sung, kiện tồn lực lượng Cán bộ, ĐTV, KSV, TP quan tiến hành tố tụng Cần xếp, bố trí cán vào vị trí cơng tác cho phù hợp với trình độ, khả năng, lực cơng tác tính chất phức tạp vụ án cụ thể nhằm tránh tải, tầm trình thực thi nhiệm vụ phân công Cần trọng công tác tuyển dụng cán khâu đầu vào có đầy đủ lực, phẩm chất trị kiến thức chuyên môn, phải quan tâm đầu tư mức vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cách có hệ thống, mang tính liên tục, kế thừa trường đào tạo ngành Công an nhân dân (trường Đại 62 học Công an nhân dân), Viện kiểm sát nhân dân (trường Đại học kiểm sát), Tòa án nhân dân (Học viện tư pháp) … Tuy nhiên, để thực yêu cầu vấn đề dễ dàng mà mang nhiều thách thức thực tế chế độ đãi ngộ, thu nhập sách tài cán công chức ngành tư pháp chưa đủ sức để thu hút nhân tài vào công tác ngành, nhiều cán sau thời gian vào ngành chuyển sang công tác số lĩnh vực khác mức lương khơng đảm bảo sống cho thân gia đình, cộng thêm áp lực cơng việc ngày cao nguyên nhân làm số lượng cán quan thực thi pháp luật có nơi, có lúc cịn thiếu hụt ảnh hưởng lớn cho công tác tuyển dụng ngành CAND, VKSND TAND tiến trình cải cách tư pháp thời điểm Cho nên để chủ động nguồn nhân lực cho ngành CA, VKS TA địi hỏi quan Nhà nước có thẩm quyền phải có kế hoạch dài hạn, đảm bảo đầy đủ chế độ đãi ngộ, hồn thiện sách tiền lương cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên mơn để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng bền vững Hiện nay, Luật tổ chức VKSND, TAND quy định chức danh tư pháp KSV, TP bổ nhiệm ngạch công chức (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) thơng qua hình thức thi tuyển Đây đổi mang tính đột phá, tiến Nhà nước ta việc nâng cao chất lượng, trình độ, lực cán ngành Việc thi tuyển vừa đảm bảo tính khách quan, công bằng, hạn chế tiêu cực việc đề bạc bổ nhiệm vào chức danh pháp lý cao vừa lựa chọn người có đủ đức, đủ tài phù hợp với xu chung, tiến tiến trình hội nhập quốc tế 3.2.6 Các giải pháp khác Ngoài yêu cầu giải pháp nêu trên, cịn có giải pháp cụ thể khác góp phần quan trọng để đảm bảo định tội danh tội cướp giật tài sản gồm: Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật rộng rãi nội quần chúng nhân dân nhằm tạo ý thức chủ động phòng chống tội phạm, tự giác chấp hành quy định pháp luật 63 Nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn âm mưu hoạt động tội phạm.Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản người khác lúc, nơi nhằm giảm thiểu tội phạm cướp giật tài sản thời gian tới Định kỳ hàng tuần, hàng tháng cần tổng kết, phổ biến rộng rãi hành vi, thủ đoạn cướp giật tài sản bọn tội phạm khu phố, cụm dân cư để người dân, gia đình, cụm dân cư tổ khu phố pháo đài tiên phong, tự giác việc phát tố giác, tin báo tội phạm Bỡi vai trị quần chúng nhân dân việc phát hiện, bắt giữ tội phạm cung cấp thông tin, chứng quan trọng giúp quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý kịp thời hành vi phạm tội, mang lại bình yên cho đời sống xã hội, giúp cho chủ thể tiến hành tố tụng có thêm chứng vững đảm bảo định tội danh tội cướp giật tài sản để xử lý tội phạm người, tội, quy định pháp luật Tránh tình trạng điều tra, truy tố, xét xử bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Làm tốt công tác tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm hoạt động sinh hoạt hàng ngày, ổn định tình hình trị, trật tự an toàn xã hội địa phương Tiểu kết chương Từ thực tiễn định tội danh định hình phạt tội cướp giật tài sản quận Bình tân, Tp Hồ Chí Minh nêu Chương tiền đề để tác giả đưa yêu cầu giải pháp đảm bảo định tội danh tội cướp giật tài sản Chương đề tài Các giải pháp góp phần khắc phục khó khăn, vướng mắc giải thích, khắc phục điểm chưa rõ, chưa thống công tác định tội danh tội cướp giật tài sản để từ nâng cao hiệu hoạt động định tội danh định hình phạt tội cướp giật tài sản, giảm thiểu tùy nghi, bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Bên cạnh đó, góp phần quan trọng cho việc hồn thiện sách pháp luật hình nói chung, pháp luật hình tội cướp giật tài sản nói riêng, đẩy lùi hạn chế loại tội phạm này, đảm bảo nghiêm minh pháp luật 64 Do vậy, tác giải rút yếu tố bản, quan trọng định tội danh định hình phạt tội cướp giật tài sản yếu tố người hay nói cách khác chủ thể định tội danh Đây vấn đề quan trọng, địi hỏi phải có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, phải tinh thông pháp luật, giỏi nghiệp vụ, khách quan thận trọng công việc thực lĩnh cơng tác đấu tranh, phịng chống loại tội phạm nguy hiểm này, đảm bảo sống yên bình cho quần chúng nhân dân, bảo vệ an ninh tổ quốc 65 KẾT LUẬN Trước nhu cầu thực tiễncông tác đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung, tội cướp giật tài sản nói riêng, việc định tội danh xác hành vi nguy hiểm cho xã hội quan trọng, Đảng, Nhà nước Cơ quan tố tụng đặc biệt quan tâm hàng đầu Bỡi lẽ, định tội danh giúp cho trình khởi tố, điều tra, truy tố xét xử người, tội, quy định pháp luật tránh tình trạng bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội thời gian qua Làm tốt công tác phát huy mục đích cải tạo, giáo dục ý thức pháp luật người phạm tội, giúp họ nhận thức sai trái thân trở thành công dân lương thiện, sống lao động có ích cho xã hội sau cải tạo, giáo dục Thực tiễn kết công tác định tội danh tội cướp giật tài sản địa bàn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh thời gian qua đạt nhiều kết tích cực việc áp dụng thống nhất, đầy đủ xác pháp luật giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm nguy hiểm Tuy nhiên, cịn xảy tình trạng định tội danh chưa đầy đủ, chưa tồn diện chưa xác dẫn đến vụ án bị TA, VKS trả điều tra bổ sung nhiều lần để điều tra bổ sung làm rõ số tình tiết khác có liên quan sau Tòa án cấp sơ thẩm xét xử án bị kháng cáo, kháng nghị, Tịa án cấp phúc thẩm phải hủy án để điều tra, truy tố xét xử lại… ảnh hưởng đến trình xử lý vụ án, gây xúc dư luận, giảm uy tín Cơ quan tố tụng địa phương đặc biệt ảnh hưởng không nhỏ đến cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm giai đoạn Trước thực trạng nêu trên, nghiên cứu đề tài, tác giải phân tích đầy đủ, toàn diện số nội dung sau: Chương 1: Nghiên cứu, phân tích sở lý luận pháp luật định tội danh nói chung định tội danh tội cướp giật tài sản nói riêng Đưa quy trình định tội danh, trường hợp định tội danh, sở pháp lý yêu tố tác động đến công tác định tội danh tội cướp giật tài sản Chương 2: Khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực tiễn định tội danh tội cướp giật tài sản quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh thời gian từ năm 2014 đến năm 66 2018, sở tác giả làm rõ mức độ, diễn biến, tình hình tội phạm, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi cướp giật tài sản gây đồng thời phân tích làm sáng tỏ việc áp dụng pháp luật Cơ quan tiến hành tố tụng định hình phạt hoạt động xét xử Tịa án để tìm khó khăn, vướng mắc hạn chế hoạt động thời gian qua Chương 3: Trên sở thực tiễn nêu Chương yêu cầu nâng cao hiệu hoạt động định tội danh cơng tác đấu tranh, phịng chống tội phạm tiến trình cải cách tư pháp, tác giải nêu yêu cầu giải pháp đảm bảo cho hoạt động định tội danh tội cướp giật tài sản Trong trình nghiên cứu thực đề tài, tác giả xin cân thành cảm ơn quan, đơn vị cá nhân, đặc biệt giảng viên Học Viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam PGS.TS Hồ Sỹ Sơn tận tâm, giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Cảm (chủ biên) (2003) Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (1999) Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn Nhà nước pháp quyền, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2005) Những vấn đề kho học luật hình (phần chung), Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (2003) Trách nhiệm hình miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2000) Trách nhiệm hình tội phạm xâm phạm sở hữu, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật, Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội (1993) Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội (2001) Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Thị Thu Hà (2004) Tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam: Một số khía cạnh pháp lý tội phạm học, Luận văn thạc sỹ Luật, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Hòa (1990) “Một số ý kiến hành để tẩu Bộ luật hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân, Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Hịa (1991) Tội phạm luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 12 Hội đồng thẩm phán (2000) Nghị 01/2000/NQ - HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối caohướng dẫn áp dụng số quy định phần chung luật hình năm 1999, ban hành ngày 04/8/2000, Hà Nội 13 Dương Tuyết Miên (2004) Định tội danh định hình phạt, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 14 Dương Tuyết Miên (2004) Quyết định hình phạt, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học luật, Hà Nội 15 Đỗ Ngọc Quang (1999) Giáo trình tội phạm, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 16 Đinh Văn Quế (1988)Bình luận án, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 17 Đinh Văn Quế (2004) Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 18 Đinh Văn Quế (2000) Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội (2009) Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội (2015) Bộ luật hình năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2015) Bộ luật dân năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2003) Bộ luật tố tụng hình hình năm 2003, Nxb Chính trị Quốc gia thật, Hà Nội 23 Quốc hội (2017) Bộ luật tố tụng hình hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Nxb Chính trị Quốc gia thật, Hà Nội 24 Hồ Sỹ Sơn (2008)“Hoàn thiện số quy định hình phạt định hình phạt BLHS năm 1999 nhằm đảm bảo nguyên tắc nhân đạo luật hình sự”, Tạp chíLuật học, số 04, tr.42-43 25 Hồ Sỹ Sơn (2008)“Những hạn chế quy định BLHS năm 1999 khái niệm hình phạt, mục đích hình phạt hướng khắc phục”, Tạp chí Tịa án nhân dân, Hà Nội 26 Hồ Sỹ Sơn (2008)“Những hạn chế quy định BLHS năm 1999 tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS hướng khắc phục”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 16, Tr – 4, 27 Lương Văn Thức, Các tội xâm phạm sở hữu luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ 28 Toà Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Bộ Công An, Bộ Tư Pháp (2001) Thơng tư liên tịch số 02/TTLT Tồ Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Bộ Công An, Bộ Tư Pháp số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2001 việc hướng dẫn áp đụng số quy định chương XIV "các tội xâm phạm sở hữu" luật hình năm 1999, ban hành ngày 25/12/2001, Hà Nội 29 Trường Đại học luật Hà Nội (1994) Giáo trình luật hình Việt Nam – Phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học luật Hà Nội (2000) Giáo trình luật hình Việt Nam – Phần tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2004) Pháp lệnh thi hành án dân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Viện nghiên cứu khoa học Pháp lý (1992) Bình luận khoa học Bộ luật hình , Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 33 Viện nghiên cứu khoa học Pháp lý (1994) Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb TP Hồ Chí Minh, Hà Nội 34 Viện khoa học pháp lý (2006) Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội 35 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình Luật hình - Phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 36 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình Luật hình - Phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 37 Võ Khánh Vinh (2013) Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 38 Võ Khánh Vinh (1990) “Nguyên tắc cá thể hóa việc định hình phạt”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 08, Tr 26-27 39 Võ Khánh Vinh (1994) Nguyên tắc công luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Võ Khánh Vinh (1990) “Nghiên cứu tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm định hình phạt”, Tạp chí Tòa án nhân dân, Số 12 41 Võ Khánh Vinh (1996) Tội phạm học, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 42 Nông Anh Vượng (2016) Tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ luật, Học viện khoa học xã hội ... định pháp luật hình sự, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình trình định tội danh định hình phạt tội phạm cướp giật tài sản theo pháp luật hình Việt Nam địa bàn quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh. .. thực tiễn định tội danh định hình phạt tội cướp giật tài sản quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 31 Chương THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN TẠI QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. tình hình trị địa phương 2.2 Thực tiễn định tội danh tội cướp giật tài sản quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Thực tiễn định tội danh tội cướp giật tài sản theo cấu thành tội phạm Định tội
- Xem thêm -

Xem thêm: Định tội danh tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận bình tân, tp hồ chí minh , Định tội danh tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận bình tân, tp hồ chí minh