0

SKKN một số biện pháp chỉ đạo phong trào rèn chữ ở trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng chữ viết

20 8 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2021, 09:17

I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Như biết giáo dục quốc sách hàng đầu, nói đến giáo dục nói đến chất lượng then chốt, mối quan tâm lớn bao hệ Phụ huynh sung sướng nhìn thấy biết đọc, biết viết nét chữ trang giấy trắng Bởi vấn đề rèn chữ viết cho học sinh Tiểu học vô quan trọng Để em viết quy trình, viết đúng, nét chữ khơng phải dễ đàng trình học tập rèn luyện Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Chữ viết biểu nét người Dạy học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp góp phần rèn luyện cho em tính cản thận , long tự trọng với thầy cô bạn đọc rmình” Đồng thời chữ viết sở, tảng để học tốt mơn học Đó điều bao mà lâu nhiều hệ thầy giáo trăn trở góp nhiều cơng sức cải tiến phương pháp giảng dạy cho phân môn tập viết Trong năm gần Tiểu học trọng nhiều đến việc rèn chữ cho học sinh qua phong trào” Vở – chữ đẹp” , “ Nét chữ nết người” ngày hội học sinh Tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình phối hợp với báo nhi đồng tổ chức Ngày thời đại thời đại công nghệ bùng nổ công nghệ thông tin, người thường dùng máy tính để soạn thảo văn thay cầm bút để viết giấy Chính quan niệm mà việc rèn chữ người học khơng trọng.Tình trạng học sinh viết chữ xấu , nhiều giáo viên không trọng vào công tác rèn chữ giữ cho học sinh; chí chữ viết nhiều giáo viên cịn chưa quy cách Là phụ trách chuyên môn nhà trường, nhận thức tầm quan trọng việc rèn luyện chữ viết Nếu học sinh đọc thông viết thạo giúp em tiếp thu nhanh , học tốt tạo nên chuyển biến cao chất lượng giáo dục toàn diện Xuất phát từ lý chọn đề tài “Một số biện pháp đạo phong trào rèn chữ trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng chữ viết” Điểm sáng kiến: Phong trào “Rèn chữ” giúp cho em biết chữ viết đẹp có ý nghĩa quan trọng nào, để viết chữ đẹp phải rèn luyện nắm vững cách viết chữ bảng chữ Thường xuyên thay đổi không gian lớp học tạo điều kiện cho học sinh có hội trao đổi , chia sẻ , học tập lẫn Học sinh viết đẹp làm mẫu cho học sinh viết chưa đẹp Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học đặc biệt dạy học theo mơ hình trường học nhằm phát huy lực tự học, tính tích cực, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, tự tin hứng thú học tập đặc biệt viết chữ đẹp Phạm vi áp dụng đề tài: Với đề tài “Một số biện pháp đạo phong trào rèn chữ, bồi dưỡng viết chữ đẹp trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng chữ viết Tôi áp dụng cho học sinh khối lớp trường Tiểu học nơi công tác PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng chất lượng chữ viết Năm 2019- 2020 cấp phân công nhiệm vụ đơn vị Đơn vị nơi tơi cơng tác có 22 lớp với số học sinh 619 em , học sinh học khu vực nhà trường gặp thuận lợi khó khăn định việc đạo đội ngũ rèn chữ viết đẹp * Thuận lợi: Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, nổ hoạt động, có trình độ chun mơn vững vàng, ln đồn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, dạy tốt Trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy tương đối đầy đủ Các cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu, Cơng đồn, Chi đồn, tổ chun mơn, đồng nghiệp nhà trường tạo điều kiện thuận lợi Ban giám hiệu nhà trường nổ nhiệt tình, sáng tạo đạo sát việc dạy học giáo viên việc học học sinh Được quan tâm hội cha mẹ học sinh lớp, trường nhiệt tình gắn bó với hoạt động nhà trường mặt Mối quan hệ nhà trường gia đình học sinh, giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh chặt chẽ * Khó khăn: Phần đơng giáo viên trường nên có kinh nghiệm giảng dạy thực tế, giáo viên hợp đồng nhiều Do cơng tác bồi dưỡng viết chữ đẹp số giáo viên chưa đáp ứng phần so với yêu cầu, đặc biệt việc lựa chonhj giáo viên bồi dưỡng Học sinh chưa tích cực tham gia đội tuyển để bồi dưỡng.Việc huy động nguồn lực cho công tác bồi dưỡng HSNK viết chữ đẹp chưa đạt yêu cầu mong muốn Việc thi đua khen thưởng chưa đủ mạnh để khuyến khích cho học sinhvà giáo viên tâm cao công việc Các tổ chuyên môn, giáo viên chưa chủ động, sáng tạo trình theo dõi, kiểm tra, đánh giá chữ đẹp học sinh, lớp, Giáo viên học sinh chưa thực chăm lo, đầu tư thời gian rèn luyện viết chữ đẹp, giữ mà chủ yếu dạy kiến thức quan niệm “ Chữ đep hay xấu hoa tay” Đa số học sinh có hồn cảnh khó khăn, bố mẹ làm ăn xa, vi bố mẹ quan tâm đến sách loại bút viết tiêu chuẩn cho học sinh, nhiều em không đủ để viết Một số phụ huynh học sinh chưa nhận thức hết tầm quan trọng phong trào này, bắt ép học sinh học Tiếng việt, Toán mà quên chữ viết em làm cho tâm hồn em thêm phong phú, chữ viết xấu làm giảm phần điểm trình bày chữ viết làm em mà thi có Chưa có hình thức tun dương khen ngợi học sinh có ý thức phong trào “Giữ sạch-Viết chữ đẹp” Thông qua việc khảo sát chất lượng mơn Tốn, Tiếng Việt chữ viết em lớp, đánh giá chất lượng chữ viết đợt vào cuối tháng 11 cho thấy chữ viết em chưa đẹp, tỷ lệ chữ lọai A+ loại A thấp, học sinh chưa nắm vững tên gọi dòng kẻ ngang vở, chưa nắm rõ điểm đặt bút, dừng bút, cách lia bút nét, chữ Chữ viết rời rạc chưa liền mạch sai quy trình Chữ viết hoa chưa mẫu * Kết khảo sát chất lượng chữ đẹp lớp đầu năm: KẾT QUẢ STT Loại A KHỐI/LỚ Số P Loại B Loại C HS Số HS % Số HS % Số HS XL % Khối 146 27 18.5 81 55.5 38 26.2 Khối 126 32 25.4 38 30.2 56 44.4 Khối 109 28 25.6 53 48.6 28 25.6 Khối 112 31 27 35 31.3 46 41.1 Khối 126 35 27.7 37 29.4 54 42.8 Trên thực tế chất lượng chữ viết cho thấy cịn thấp Điều khiÕn tơi trăn trở tìm tịi vạch kế hoạch đạo tổ chun môn thực rèn luyện chữ viết cho em Làm để đẩy phong trào chữ đẹp vào thực chất ?.Đó` mối quan tâm lớn tơi theo quan niệm “Nét chữ ,nết người “nhân cách người Các em khơng có tính kiên trì ,cẩn thận u thích đẹp có nhân cách tốt ,nhà trường lại nơi dạy chữ ,dạy người mà không làm tốt trọng trách làm tốt nhiệm vụ giáo dục Từ thực trạng thân phụ trách chuyên môn ,t ôi mạnh dạn đưa số biện pháp sau: 2 Các biện pháp rèn kỹ chữ viết cho học sinh lớp 2.2.1 Biện pháp1: Xác định mục đích việc Giữ vở- rèn chữ nhà trường, nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác rèn chữ viết đẹp cho giáo viên, học sinh, phụ huynh * Xác định mục đích phong trào Thực kế hoạch “ Rèn chữ - Giữ ” tất đối tượng học sinh Tiểu học trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Tạo nề nếp bước hình thành thói quen “Rèn chữ- Giữ ”, làm cho tất đối tượng học sinh có ý thức rèn chữ, giữ viết chữ ngày rõ ràng, đẹp Thực phát động, theo dõi, đạo thường xuyên để kế hoạch “ Rèn chữ Giữ ” trở thành phong trào sâu rộng lớp, khối lớp Giáo viên học sinh tồn trường Góp phần rèn luyện phẩm chất cho em học sinh như: Tính cẩn thận, lịng u thích đẹp,tinh thần trách nhiệm, ý thức tự trọng thái độ tôn trọng người khác(thể qua chữ viết Tuyên truyền: Đầu năm học, tổ chức họp phụ huynh phổ biến kế hoạch hoạt động nhà trường năm học mới, đồng thời kết hợp tuyên truyền phụ huynh việc cần phải quan tâm rèn chữ viết cho học sinh , xoá bỏ quan niệm không cần rèn chữ viết khoa học công nghệ ngày đại Yêu cầu phụ huynh mua sắm đủ loại dụng cụ học tập có chất lượng cho học sinh q trình học tập như: bút, vở, mực, thước kẻ Hướng dẫn phụ huynh dựa vào mẫu chữ tập viết để kiểm tra thường xuyên quan tâm sửa chữa khiếm khuyết chữ cho em Quán triệt giáo viên tầm quan trọng phân mơn Tập viết, Chính tả, Tập làm văn môn Tiếng Việt trường tiểu học, để từ giáo viên có ý thức trách nhiệm quan tâm mực dạy tiết học Tổ chức cho giáo viên xác định tầm quan trọng việc rèn luyện chữ viết cho học sinh chất lượng môn học khác, từ hàng ngày giáo viên thường xuyên có ý thức quan tâm đến việc rèn chữ viết cho em Thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp, hoạt động Đội, Sao nhi đồng… tuyên truyền học sinh tác dụng việc rèn chữ viết đẹp môn học khác việc hình thành nhân cách em sau Phát động phong trào học tập gương rèn chữ viết danh nhân nước ta như: Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu để từ khơi dậy em lòng say mê ý thức luyện 2.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch đạo công tác rèn chữ viết cụ thể từ đầu năm học Ngay từ đầu năm học, tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực phong trào cụ thể, rõ ràng(kế hoạch năm, tháng, tuần), xác định mục tiêu, thời gian thực hiện, đối tượng thực hiện, phân công người chịu trách nhiệm nội dung Phát động phòng trào “Giữ vở- rèn chữ” kế hoạch tổ chức hội thi “Giữ vở- rèn chữ” để CBGV tổ chuyên môn có sở tổ chức thực Thành lập Ban đạo theo dõi phong trào: Ban đạo theo dõi phong trào gồm có: Ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chun mơn giáo viên có kinh nghiệm trình rèn chữ cho học sinh Phát động phòng trào “Rèn chữ” kế hoạch tổ chức hội thi “Giữ vở- rèn chữ” để CBGV tổ chun mơn có sở tổ chức thực Tổ chức hướng dẫn tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân; đặc biệt tập trung vào kế hoạch năm, kế hoạch tháng phong trào rèn chữ giữ vở, xem mảng cốt yếu thứ hai cần đạt năm học (Tùy tình hình lớp, giáo viên chủ nhiệm tự đề kế hoạch lớp phải hướng đến mục tiêu mà khối đề ra.) 2.2.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo nâng cao chất lượng chữ viết đại trà Trong thực tiễn nhà trường có chất lượng chữ viết đại trà tốt thường có chất lượng chữ viết mũi nhọn tốt Chất lượng chữ viết chung toàn trường trường tảng vững để từ xây dựng đỉnh , đỉnh rõ Cũng phụ thuộc thuộc nhiều móng Vì để có chất lượng học sinh khiếu chữ viết cao nhà trường phải nâng cao chất lượng chữ viết đại trà Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà nhà trường phải xây dựng cho nề nếp hoạt động BGH tăng cường đạo tốt phong trào rèn chữ viết coi nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn phải làm triệt để, làm liệt, có quy trình, huy động nhiều nguồn lực để làm Bên cạnh phải đạo cơng tác Hội thi Tích cực đổi công tác kiểm tra đánh giá giáo viên, học sinh Tăng cường kiểm tra viết học sinh để từ rút kinh nghiệm việc dạy thầy, việc học trò Cũng từ nhà quản lý địnhquản lý phù hợp 2.2.4: Biện pháp Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đặt hàng đầu nhà trường Tiểu học Trong thực tiễn giáo dục cho thấy đâu có thầy giỏi có trị giỏi Dân gian có câu: “Thầy trị ấy” Với cơng tác bồi dưỡng học sinh khiếu địi hỏi giáo viên có kinh nghiệm, có khiếu chữ viết đẹp, có lịng nhiệt tình u nghề, mến trẻ Để có đội ngũ giáo viên tay, vững vàng tay nghề trình bồi dưỡng lâu dài phải có biện pháp thích hợp 2.2.5 Biện pháp 5: Tiến hành làm tốt công tác đạo tổ chuyên môn Chỉ đạo tổ chuyên môn: Hưởng ứng phong trào thi đua trường, tổ chuyên môn tiếp thu ý kiến đạo, buổi họp tổ đầu năm, tổ trưởng chuyên môn đưa thống số quy định, yêu cầu cho tổ: Quy định số lượng cho học sinh Thống quy trình dạy, rèn chữ viết cho học sinh qua tiết học, môn học - Thống cách trình bày học sinh Phát động thi đua học sinh viết chữ đẹp tổ qua ngày lễ lớn năm Vào buổi sinh hoạt tổ chuyên môn đầu tháng năm triển khai công văn, hướng dẫn ngành việc đánh giá xếp loại “Vở sạch-Chữ đẹp” cho toàn thể giáo viên tổ để giáo viên nắm Giáo viên chủ nhiệm phải có sổ theo dõi chất lượng “Vở sạch- Chữ đẹp” lớp phụ trách, phải có luyện viết đẹp Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thực nghiêm túc công tác chấm chữa Đặc biệt Tập viết, Chính tả Tập làm văn Sau ghi kết học sinh tuần vào sổ theo dõi chấm chữa có cơng bố rõ ràng cho học sinh để em kịp thời sửa chữa, khắc phục sai sót đồng thời động viên, khích lệ tính thi đua trẻ Thường xuyên nhắc nhở giáo viên cách trình bày bảng, cách ghi lời nhận xét giáo viên học sinh phải mẫu mực, chân phương mẫu chữ viết hành để học sinh noi theo Giáo viên phải gương mẫu việc rèn chữ viết cho học sinh Toàn trường thống loại vở, bút khối, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” theo tháng, kỳ nhằm để khuyến khích nhắc nhở kịp thời, đánh giá mức độ tiến em làm cho phong trào nhân lên ngày sâu rộng Lưu giữ kiểm tra viết học sinh, loại hồ sơ “Vở sạch-Chữ đẹp” Trong năm học tổ chuyên môn kết hợp với nhà trường tổ chức hội thi viết chữ đẹp cấp trường Sau lần cần động viên khen thưởng để khích lệ phong trào Sau học kì nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình rèn luyện chữ viết học sinh tháng, kì phụ huynh biết Dự tiếp Tập viết Luyện chữ viết để giúp đỡ giáo viên nâng cao tay nghề có thêm số kinh nghiệm để giảng dạy tốt Tổ chức bồi dưỡng chữ viết cho học sinh vào cuối buổi chiều vào ngày rãnh rỗi Có kế hoạch khen thưởng, động viên giáo viên học sinh lớp có phong trào giữ vở, rèn chữ đạt kết Phân cơng giáo viên có nhiều kinh nghiệm rèn chữ giữ chịu trách nhiệm phong trào chung cho khối Người chịu trách nhiệm phong trào có nhiệm vụ hỗ trợ khối trưởng việc kiểm tra việc rèn chữ giữ định hướng, tư vấn giáo viên hướng khắc phục Bên cạnh đó, phân cơng giáo viên có nhiều kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn giáo viên chưa có kinh nghiệm, kinh nghiệm Tổ chức đánh giá phong trào "Vở chữ đẹp" theo đợt, học kì năm học cách nghiêm túc, chặt chẽ Trong tiêu chí đánh giá chất lượng chữ viết đặt lên hàng đầu Kết thúc năm học, giáo viên, tổ chuyên môn nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm, chọn tập viết đẹp lưu giữ lại phòng truyền thống nhà trường để làm tư liệu nhân rộng phong trào cho năm 2.2.6 Biện pháp : Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề “Rèn viết chữ đẹp - giữ sạch” Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thực thường xuyên theo định kì để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho giáo viên Tôi đạo sinh hoạt chuyên môn tổ theo chuyên đề “ Rèn kỹ viết chữ cho học sinh” GV nhằm học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao tay nghề Tổ chức tiết thao giảng, hội thảo phương pháp dạy học phân mơn Tập viết, Chính tả để giáo viên có điều kiện trao đổi tìm biện pháp tối ưu giúp đỡ học sinh viết đúng, viết đẹp Ngoài việc tổ chức hội thảo sinh hoạt chuyên môn; tơi cịn tiến hành tổ chức cho giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực việc rèn chữ cho lớp (hoặc đến rèn lớp đồng nghiệp giáo viên có yêu cầu) để giáo viên khối tham dự Thông qua buổi họp chuyên môn định hướng cho giáo viên tiến hành khâu rèn chữ cho học sinh qua nhiều hình thức rèn lúc nơi 2.2.7 Giải pháp 7: Chỉ đạo dạy học tốt phân mơn tập viết sử dụng có hiệu Tập“ Vở luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học “Do Sở giáo dục đào tạo phát hành Để sử dụng có hiệu tập này, nhận về, giáo viên gửi cho phụ huynh để phụ huynh nắm mẫu chữ hành Từ phụ huynh giúp em rèn chữ nhà mẫu Nhà trường bố trí tiết luyện viết cho lớp, giáo viên theo sát viết em theo tuần Để tránh tình trạng sau thi chữ đẹp cấp huyện xong lơ luyện viết tập 2, nhà trường thường xuyên kiểm tra loại lấy kết viết tập để xếp loại khen thưởng cuối năm Với mục đích, nhiệm vụ quan trọng nên việc tổ chức dạy học tốt, hổ trợ cho giáo viên xây dựng môi trường học tập giáo dục phù hợp với khối lớp đặc biệt lớp 1-2-3; tăng cường thiết bị dạy học; tạo điều kiện cho đội ngũ học tập chuyên môn nghiệp phân môn Tập viết đặt lên hàng đầu giáo viên Trước hết để giúp giáo viên tổ chức dạy học tốt phân môn Tập viết, tổ sâu triển khai chuyên đề “Đổi Phương pháp dạy học Tập viết” Qua chuyên đề củng cố cho giáo viên biện pháp dạy học chủ yếu Tập viết Đó phải có biện pháp kĩ thuật phù hợp để hướng dẫn cho học sinh viết chữ cái, chữ, câu đoạn, bài; cách viết liền mạch, cách đặt dấu thanh; Chấm chữa tập viết cho em cách cụ thể, giúp em tự rút ưu, nhược để tự khắc phục Ngoài ra, tổ đồng thời thực nhiều biện pháp tích cực tác động hỗ vụ; tăng cường kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học giáo dục đội ngũ 2.2.8 Giải pháp 8: Vận dụng linh hoạt mơ hình trường học vào luyện viết - Dạy học theo mơ hình học sinh thường mạnh dạn trao đổi ý kiến, khuyến khích học sinh tìm tịi, sáng tạo nét chữ + Chính cách dạy học theo kiểu này, việc học theo nhóm em có điều kiện phát huy hết khả việc bàn bạc trao đổi, học tập lẫn + Giáo viên theo dõi đến nhóm chấm thường xuyên để nắm bắt phần sai sót học sinh uốn nắn sửa chữa nét bút cho em cách kịp thời 2.2.9 Biện pháp 9: Tổ chức bồi dưỡng biện pháp kỉ thuật cho giáo vên học sinh để nâng cao chất lượng chữ viết Đối với đội ngũ giáo viên: Muốn học sinh viết đúng, viết đẹp người giáo viên phải tích cực, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có phương pháp khoa học kinh nghiệm đúc kết trình rèn học sinh Muốn dạy cho học sinh kĩ viết chữ yêu cầu, luyện cho học sinh viết chữ ngày đẹp; việc nắm vững nội dung phương pháp dạy học, người giáo viên cịn cần có lực thẩm mĩ để cảm nhận vẻ đẹp chữ viết, có khả viết chữ đẹp để học sinh noi theo Vì thế, đầu năm học,bộ phận chun mơn tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên vấn đề rèn chữ viết, mở chuyên đề “ Rèn kỹ viết chữ cho học sinh” tổ chức 10 tiết thao giảng, hội thảo phương pháp dạy học phân mơn Tập viết, Chính tả để giáo viên có điều kiện trao đổi tìm biện pháp tối Ưu giúp đỡ học sinh viết đúng, viết đẹp Rèn kĩ viết cho học sinh trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi nỗ lực cố gắng giáo viên học sinh Đặc biệt kĩ viết chữ đẹp Đây kĩ tự nhiên mà có, địi hỏi chăm lo rèn luyện thường xuyên cho em, phải dạy cho em cách có định hướng có kế hoạch Để làm gương cho học sinh, việc yêu cầu giáo viên phải viết đúng, viết đẹp lúc, nơi; đạo thống cách trình bày bảng giáo viên phân mơn thể loại dạy Cách trình bày bảng giáo viên cách trình bày học sinh Đây vấn đề có tính định, tảng vững cho việc thực phong trào chữ đẹp nhà trường Việc ghi trình bày bảng lớp ln địi hỏi yêu cầu tính khoa học (nội dung xác), tính sư phạm (có tác dụng giảng dạy giáo dục) tính thẩm mĩ (viết chữ trình bày đẹp) Muốn thực tốt yêu cầu trên, người giáo viên cần thường xuyên có ý thức luyện tập, rút kinh nghiệm viết chữ trình bày bảng cho đạt hiệu cao Mục đích quan trọng việc dạy viết học sinh viết mẫu chữ quy định, có kĩ viết nhanh, viết đẹp biết trình bày viết Do vậy, trình tổ chức bồi dưỡng giáo viên trọng bồi dưỡng cho giáo viên nắm yêu cầu sau: Tên gọi nét hướng dẫn học sinh: nét thẳng (thẳng đứng, thẳng ngang, thẳng xiên); nét cong (cong kín, cong hở, cong phải, cong trái); nét móc (móc xi trái, móc ngược phải, móc hai đầu); nét khuyết (khuyết xuôi, khuyết ngược) nét hất Biện pháp thực chủ yếu luyện viết từ dễ đến khó theo nhóm chữ Người giáo viên phải nắm nhóm chữ viết để rèn luyện dứt điểm, trọng tâm Cụ thể sau: * Đối với chữ viết chữ thường chia thành nhóm sau: 11 + Nhóm có nét móc: n, m, i, u, ư, v, r, t + Nhóm có nét khuyết: l, b, h, k, g, y + Nhóm có nét cong có dấu mũ: a, ă, â, o, ơ, ơ, e, ê + Nhóm chữ ghép: nh, kh, ch, ngh, ng, ph * Các nhóm chữ viết hoa tương tự theo cấu tạo nét giống với mức độ từ dễ đến khó, giáo viên phải lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp Ví dụ: + Khi dạy nhóm chữ: A, Ă, Â, N, M Nhóm chữ viết hoa chủ yếu tạo nét cong phối hợp hay biến điệu nét cong Vì dạy cần luyện kĩ cách điều khiển đầu bút để tạo nét cong cho mẫu * Đối với chữ số: Việc luyện viết chữ số có phần thuận lợi chữ viết cấu tạo số gồm nét thẳng nét cong chủ yếu Giáo viên tiến hành chữ số kiểu 1, kiểu theo mẫu, luyện viết trước chữ số nhóm có nhiều nét thẳng, sau đến nét cong - Giáo viên nắm kĩ thuật viết chữ kĩ thuật “ lia bút “ “ kĩ thuật “ rê bút” để hướng dẫn học sinh có thói quen viết liền mạch Vị trí dấu ghi quy định cách cụ thể: + Thanh huyền Thanh sắc không viết thẳng đứng nằm ngang mà viết chếch sang phải (dấu huyền ), chếch sang trái (dấu sắc) + Thanh hỏi ngã viết âm chính, nặng đặt âm + Những trường hợp chữ ghi tiếng mà âm có dấu phụ phải ghi dấu chếch bên phải ; tiếng có ngun âm đơi khơng có âm cuối dấu ghi vào âm thứ nhất; tiếng có ngun âm đơi mà có âm cuối dấu ghi ghi vào âm thứ hai * Dự kiến lỗi học sinh thường mắc để giáo viên rút kinh nghiệm Trong thực tế thấy học sinh thường mắc số lỗi sau: - Sai chữ: chữ ngửa bên trái (HS lớp 1,2,3) ; chữ nghiêng bên phải (HS lớp 4,5) không thống chữ lúc nghiêng, lúc thẳng Đối với loại lỗi này, GVcần hướng dẫn HS viết phải dựa vào đường kẻ dọc (chữ đứng ), chếch phải 150 (chữ nghiêng) 12 thống chữ viết Sai hình dáng, kích thước khoảng cách chữ, khoảng cách nét chữ: nét khuyết bị gãy (đặc biệt nét khuyết trên); độ cao, độ rộng chữ cân đối; khoảng cách nét khoảng cách chữ bị dính bị rộng.(nh, kh, ph, ch) - Xác định sai điểm bắt đầu kết thúc chữ (m,n, h,p) Sai vị trí dấu ghi viết dấu ghi nhỏ Đặc biệt cần tập trung kiểm soát tăng cường việc bồi dưỡng cho giáo viên cách chấm chữa Tập viết Chính tả Việc chấm chữa cho học sinh Tập viết, Chính tả thường phải vào mục đích, yêu cầu đặt cho học theo quy trình, chương trình khối lớp, giáo viên bắt kỹ lỗi nét tập viết Ở tả, ngồi việc bắt lỗi trên, giáo viên phải kiểm tra chặt chẽ qui trình nối nét, cách đánh dấu thanh, dấu phụ Qua việc chấm bài, giáo viên giúp học sinh tự nhận thức ưu điểm để phát huy, thấy rõ thiếu sót để khắc phục, sửa chữa; kịp thời động viên cố gắng nỗ lực học sinh viết chữ Bên cạnh việc chấm (bắt lỗi quy trình, nối nét, cách đánh dấu thanh, dấu phụ) giáo viên cần ý kết hợp chữa lỗi đồng thời ghi lời nhận xét (ngắn gọn) để thể biểu dương hay góp ý, yêu cầu chữ viết học sinh Đây yêu cầu nghiêm ngặt nhà trường buộc giáo viên phải thực Đối với học sinh: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức rèn chữ viết cho học sinh, thông qua công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động Đội Sao nhi đồng… Bồi dưỡng cho em tính kiên trì, chịu khó học tập việc luyện chữ viết Thường xuyên chăm lo rèn luyện cho em nếp viết chữ rõ ràng đẹp Muốn vậy, giáo viên cần thường xuyên quan tâm hướng dẫn, nhắc nhở em số mặt chủ yếu đây: + Chuẩn bị sử dụng hợp lí đồ dùng học tập như: bảng con, phấn trắng, khăn lau, Tập viết, bút chì, bút mực, … 13 + Thực quy định viết chữ từ tư ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, xê dịch viết, … cách trình bày Trên sở hướng dẫn giáo viên, em thường xuyên rèn luyện tư viết Ngồi viết phải ngắn, lưng thẳng, khơng tì ngực vào mép bàn, đầu cúi, hai mắt cách mặt 25 - 30 cm Cánh tay trái đặt mặt bàn bên trái vở, bàn tay trài tì vào mép giữ không xê dịch viết Cánh tay phải mặt bàn Khi viết, em phải cầm bút điều khiển bút viết ba ngón tay (Ngón trỏ, ngón cái, ngón giữa) bàn tay phải Đầu ngón tay trỏ đặt phía trên, đầu ngón tay giữ bên trái Phía bên phải đầu bút tựa vào cạnh đốt đầu ngón tay Khi viết đặt nghiêng so với mép bàn góc khoảng 300 nghiêng bên phải 2.2.10 Biện pháp 10: Biện pháp tăng cường điều kiện sở vật chất phục vụ cho việc rèn chữ học sinh giáo viên Ngoài biện pháp nói trên, học sinh cịn cần có điều kiện thuận lợi khác hỗ trợ Đó là: Đối với nhà trường: Phịng học có đủ ánh sáng cho học sinh ngồi học theo quy định vệ sinh học đường Để đảm bảo đủ ánh sáng mùa đông, chúng tơi bắt bóng đèn / phịng học Bàn ghế quy cách, vừa tầm với học sinh, bàn có hai chỗ ngồi Bảng lớp đạt tiêu chuẩn chống loá, treo độ cao vừa phải, cạnh bảng ngang tầm đầu học sinh ngồi lớp Đối với giáo viên: Có bảng mẫu chữ viết theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, có chữ mẫu để giáo viên minh hoạ + Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên hướng dẫn học sinh thực nghiêm túc quy định cách đặt vở, tư ngồi viết, cách cầm bút Đối với học sinh: Đồ dùng học tập phải đầy đủ giấy, vở, bút, bảng con, phấn, thước đạt tiêu chuẩn quy định Thống sử dụng loại mực (mực đen); loại bút viết (bút viết nét Hồng Hà), loại có chất lượng cao của( Hồng Hà), không bị nhoè viết Mỗi học sinh có bảng chữ mẫu để tơ lồng giấy bóng theo quy định cụ thể cho 14 + Khi cất lấy sách khỏi cặp phải nhẹ nhàng để phần gáy xuống trước để tránh quăn góc, nhàu nát + Khi viết phải có giấy kê tay, đôi bàn tay phải thường xuyên + Vở tuyệt đối khơng tẩy xố, khơng bỏ trống giấy, không xé Thực nghiêm túc thống cách gạch hết bài, hết ngày, hết tuầnMuốn 2.2.11 Biện pháp 11: Tiến hành đạo tổ chức tốt phong trào thi đua hội thi viết chữ đẹp nhà trường Kinh nghiệm cho thấy, dạy chữ qua học khố dừng lại mức độ rèn học sinh viết Muốn học sinh có chữ viết đẹp, giáo viên cần phải sử dụng thời gian lên lớp để tổ chức cho học sinh tự rèn luyện chữ viết Đồng thời phải xây dựng phong trào thi đua Viết chữ đẹp toàn trường Phong trào trì suốt năm học Tổ chức kiểm tra theo đợt kiểm tra định kì đột xuất Hàng tuần, hàng tháng thông qua buổi chào cờ, sinh hoạt tập thể, hội họp… có nhận xét đánh giá cụ thể phong trào luyện viết chữ giáo viên, học sinh Nhà trường giao tiêu học sinh giữ viết chữ đẹp cụ thể cho lớp, kiểm tra định kì theo kế hoạch đặt từ đầu năm học Tổ chức thi viết chữ đẹp cho giáo viên-học sinh tìm nhân tố điển hình để bồi dưỡng nhân rộng Tổ chuyên môn, khối chuyên môn giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh hưởng ứng phong trào “Vở sạch-Chữ đẹp” Phát động phong trào thi đua “Vở sạch-Chữ đẹp”, xây dựng kế hoạch thực Phối hợp tổ chuyên môn, khối chuyên môn giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh thực phong trào “Vở sạch-Chữ đẹp” triển khai thực phong trào thi đua nhằm huy động lực lượng xã hội tích cực tham gia hưởng ứng 15 Tổ chuyên môn tổ chức thực cách cụ thể hoạt động giáo dục lên lớp, tạo điều kiện để thực tốt phong trào “ Vở – Chữ đẹp” Vào đầu năm lên kế hoạch tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường cho giáo viên học sinh Thông qua hội thi lựa chọn học sinh có khiếu viết chữ đẹp để có sở cho việc bồi dưỡng cho hội thi cấp tổ chức 2.2.12 Biện pháp 12: Những kinh nghiệm việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh Đánh giá học sinh khâu quan trọng nhằm: nắm lực học sinh lớp để đặt yêu cầu học tập học sinh: yêu cầu cao học sinh có khiếu, hoàn thành tốt, yêu cầu mức độ học sinh hoàn thành, mức độ chưa hồn thành Có nhiều phương pháp đánh giá kết học tập học sinh, phương pháp đánh giá có ưu điểm nhược điểm, khơng có phương pháp hồn hảo mặt Vì vậy, không nên cực đoan đề cao bác bỏ phương pháp mà phải nghiên cứu chúng thấu sử dụng lúc, chỗ Bất kể hoạt động cần kiểm tra đánh giá, việc cần thiết công tác giảng dạy giáo viên Các em lứa tuổi ham chơi, giáo viên không thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở em lơ học tập Bởi giáo viên cần kiểm tra để động viên khuyến khích kịp thời, tạo động lực học tập cho em Đồng thời rèn em có tính siêng năng, thấy thiếu sót để sửa chữa, khắc phục Giáo viên cần vận dụng cách đánh giá học sinh theo nhiều chiều: giáo viên đánh giá học sinh, phụ huynh đánh giá em mình, học sinh đánh giá lẫn nêu cao ý thức tự đánh giá học sinh để biết hồn thành chưa thực để có kế hoạch phấn đấu vươn lên Cuối tháng đạo tổ chuyên môn cho khối lớp viết thi viết chữ đẹp sau tổ chun mơn đánh giá để làm đánh giá thi đua 16 Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức đánh giá xếp loại “Vở chữ đẹp” học sinh lớp sau tháng, kiểm tra đánh giá chất lượng chữ viết lần/học kỳ xếp thứ tự chất lượng lớp, cá nhân học sinh Chất lượng “Vở chữ đẹp” lớp tiêu chí để xếp loại thi đua cho giáo viên lớp vào cuối kỳ, cuối năm Từng học kỳ nhà trường phối hợp với tổ chuyên môn giáo viên chủ nhiệm đánh giá kết thực kỳ, biểu dương điển hình tập thể, cá nhân phong trào “Rèn chữ đẹp” Từ rút kinh nghiệm điều chỉnh, bổ sung đạo năm 2.2.13 Biện pháp 13: Công tác phối kết hợp giáo viên phụ huynh học sinh, lực lượng khác Để nâng cao chất lượng chữ viết, giáo viên chủ động gặp gỡ trao đổi tình hình học tập em đến tận phụ huynh, giúp họ biết tình hình học tập em để hợp tác khắc phục Việc rèn chữ tiến hành lớp chưa đủ thời gian lớp cịn hạn hẹp mà cịn phải rèn nhà Ngồi ra, để giúp cho việc rèn luyện chữ nhà yêu cầu mà cô giáo hướng dẫn , giới thiệu mẫu chữ mà nhà trường thực cho phụ huynh tham khảo phối hợp giúp đỡ em viết chữ cho mẫu Phối hợp với Ban chấp hành hội Cha mẹ học sinh: Đề xuất hỗ trợ kinh phí phát thưởng cho giáo viên học sinh có thành tích tốt phong trào rèn chữ giữ Phối hợp với phụ huynh học sinh hưởng ứng đơn đốc học sinh tích cực rèn chữ nhà Qua họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đưa số cá nhân học sinh điển hình có ý thức việc giữ viết chữ đẹp để khen ngợi khích lệ phong trào mà học sinh làm thi viết chữ đẹp, sách tiêu biểu em, bậc phụ huynh xem thấy thành em ý thức rèn luyện để học sinh lớp có thi đua học tập lẫn Phối hợp với tổng phụ trách Đội tổ chức phong trào nhằm kích thích việc rèn chữ viết như: Phong trào văn hay chữ đẹp ( tổng kết hàng tháng có phát thưởng 17 ); phong trào nét chữ đẹp tặng thầy cô ( tổ chức viết lời cảm ơn thầy cô nhân ngày 20/11); Phong trào viết thư gửi đội; phong trào viết thư vẽ thiệp nhân ngày 8/3; viết tuyên truyền phòng chống HIV… * Sau năm học kiên trì đạo thực biện pháp chất lượng chữ viết nhà trường nâng cao - Chất lượng chữ viết học sinh tồn trường nói chung nâng lên nhiều, đa số em có ý thức việc luyện chữ lớp nhà - Học sinh viết mẫu, đảm bảo tốc độ, kỹ thuật viết nhiều em có nét chữ đẹp sáng tạo - Phụ huynh học sinh ngày quan tâm đến chất lượng chữ viết học sinh tự hào chữ viết em có tiÕn Kết đạt năm 2019- 2020: 22 22 lớp đạt lớp “Vở – chữ đẹp” cụ thể TT Khối/ lớp Số HS TSHS đánh giá Phân loại Xếp loại Xếp loại Xếp loại XL A B C chung SL % 12 87.6 112 88.8 Khối 146 146 Khối 126 126 Khối 109 109 Khối 112 112 Khối 126 126 88 80.7 10 91.1 118 93.6 Toàntrường 619 619 547 88.3 SL % SL % 19 13.0 0 A 14 11.1 0 A 21 19.3 0 A 10 8.9 0 A 6.3 0 A 72 11,6 0 A * Kết tham gia thi “Nét chữ, nết người” cấp trường nâng lên rõ rệt Bằng giải pháp nêu trên, với cố gắng trị, đến chất lượng chữ viết em học sinh toàn trường tiến rõ rệt HS viết quy trình, chữ đẹp ngày nhiều 18 PHẦN KẾT LUẬN 3.1: Ý nghĩa sáng kiến Xây dựng phong trào “Rèn chữ viết” cho học sinh Tiểu học nhận thấy việc làm – nhiệm vụ quan trọng thiết thực Trong việc giúp học sinh, giáo viên nâng cao chất lượng chữ viết, tính cẩn thận, tính kỉ luật, tính thẩm mĩ, giúp học sinh có ý thức viết mẫu chữ- ý thức điều chỉnh, trình bày viết đẹp Hơn cịn giúp giáo viên nâng cao khả năngviết chữ mình, tự tịn Tập viết, tả Chất lượng học tập lớp nâng cao qua giáo viên nhìn nhận rõ khả mình, cố gắng nũa để hiệu cơng việc giáo dục học sinh ngày cao Thúc đẩy phong trào “ Giữ – viết chữ đẹp” học sinh cịn nguồn động viên, khích lệ thầy cô giáo chăm lo rèn chữ viết, trì nề nếp thói quen tốt ytrong học tập học sinh Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm người giáo viên Huy động quan tâm, giúp đỡ phụ huynh, học sinh tổ chức xã hội việc “ Luyện nét chữ- rèn nết người” Phụ huynh tin tưởng nhà trường, uy tín nhà trường, thầy giáo nâng lên, góp phần giáo dục thái độ quý trọng giữu gìn nét đẹp Tiếng nói – Chữ viết dân tộc Là phụ trách chuyên môn phải biết định hướng cho giáo viên công tác rèn chữ; phải biết phối hợp với lực lượng đoàn thể nhà trường nhằm nhân rộng đề cao phong trào Trong công tác kiểm tra đánh giá, xem kiểm tra đánh giá việc rèn chữ giữ nhằm tìm khiếm khuyết tìm hướng tư vấn cho giáo viên Phải biết kịp thời động viên khuyến khích học sinh giáo viên Phải kịp thời tư vấn Ban giám hiệu nhà trường khen thưởng tập thể cá nhân có ý thức tốt công tác rèn chữ giữ Phải xem thành công thành công khối thành cơng thân Kiến nghị Để giúp em học sinh nỗ lực phấn đấu phong trào “vở sạch, chữ đẹp” phát triển rộng rãi trì tốt năm học tới xin đề nghị: 19 * Đối với trường: -Tham mưu với cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư trang bị bàn ghế ngồi học sinh cho quy cách phù hợp với lứa tuổi em -Vận động phụ huynh thường xuyên quan tâm đến việc học tập em ( trang bị bút Hồng Hà bút chì đầy đủ cho em; nhắc nhở em giữ gìn sách đồ dùng học tập, không để đánh mất; xếp cho em có góc học tập phù hợp) Thường xuyên kiểm tra học em - Thường xuyên tổ chức buổi chuyên đề đánh giá rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng – chữ đẹp trường, khối lớp - Duy trì phong trào thi đua “ Giữ – Viết chữ đẹp” Hội thi “ Viết chữ đẹp” cấp trường - Trưng bày viết đẹp, tập cho học sinh tồn trường tham khảo Xây dựng thành cơng phong trào “Rèn ch÷ đẹp” Trong tổ chun mơn, nhà trường việc làm thường xuyên, cần thiết quan trọng, thiếu việc tổ chức hoạt động toàn diện trường Tiểu học Bởi giúp học sinh biết giữ cẩn thận sách mình, có ý thức luyện viết chữ đẹp làm cho việc học tập em dễ dàng, thuận lợi hiệu cao Để có nét chữ đẹp, ngồi khiếu bẩm sinh, người phải trải qua trình rèn luyện Bên cạnh cịn thĨ ý thức người q trình học tập rèn luyện Đó l tớnh cn thận, tính kiên trì * i vi ngành: - Tăng cường tổ chức thi viết chữ đẹp cho giáo viên Trên số kinh nghiệm nhỏ bé thân công tác đạo thực phong trào “ Rèn chữ viết ” cho học sinh mà thử nghiệm thành công nơi công tác, song không khỏi có hạn chế Tơi mong nhận đóng góp, bổ sung chun mơn nhà trường, hội đồng khoa học để sáng kiến áp dụng thực tế phù hợp hơn! Tôi xin chân thành cảm ơn! 20 ... Chỉ đạo nâng cao chất lượng chữ viết đại trà Trong thực tiễn nhà trường có chất lượng chữ viết đại trà tốt thường có chất lượng chữ viết mũi nhọn tốt Chất lượng chữ viết chung toàn trường trường... năm học kiên trì đạo thực biện pháp chất lượng chữ viết nhà trường nâng cao - Chất lượng chữ viết học sinh toàn trường nói chung nâng lên nhiều, đa số em có ý thức việc luyện chữ lớp nhà - Học. .. đưa số biện pháp sau: 2 Các biện pháp rèn kỹ chữ viết cho học sinh lớp 2.2.1 Biện pháp1 : Xác định mục đích việc Giữ vở- rèn chữ nhà trường, nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác rèn chữ viết
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp chỉ đạo phong trào rèn chữ ở trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng chữ viết ,