0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

26 8 0
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2021, 20:21

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là dánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý đất đai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI PHÙNG MINH SƠN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI - PHÙNG MINH SƠN KHOÁ: 2014-2016 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ TẠI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý thị & Cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH BỒNG Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc trân thành đến thầy giáo TS Nguyễn Đình Bồng, người thầy dành nhiều thời gian công sức hướng dẫn cho tơi q trình thực luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Khoa sau Đại học, Ban giám hiệu nhà trường thầy, cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dạy dỗ giúp đỡ nhiều trình học tập Cuối tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quan, đồng nghiệp, bạn bè người thân tạo điều kiện, động viên giúp đỡ công việc, cung cấp tài liệu, khích lệ trao đổi ý kiến suốt trình thực luận văn Xin trân thành cảm ơn! Tác giả Luận văn Phùng Minh Sơn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ Nghiên cứu giải pháp Quản lý đất đai đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Luận văn Phùng Minh Sơn MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích, nội dung nghiên cứu đề tài .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .4 Các phương pháp nghiên cứu: Bố cục luận văn .6 Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH .10 1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh .10 1.1.1 Điều kiện tự nhiên .10 1.1.2 Các nguồn tài nguyên 12 1.1.3 Điều kiện kinh tế 16 1.1.4 Điều kiện xã hội 18 1.1.5 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đếnquản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: .23 1.2 Hiện trạng sử dụng đất 2015 tình hình biến động đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đọan 2010-2015 24 1.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Vân Đồn đến năm 2015 (Bảng 1.2, hình 1.3) .24 1.2.2 Tình hình biến động diện tích đất đất đai huyện Vân Đồn giai đoạn 2005-2015 .26 1.3 Thực trạng quản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh .27 1.3.1 Thực trạng quản lý đất đai 27 1.3.2 Thực trạng quản lý xây dựng đô thị 34 1.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý đất đai huyện Vân Đồn 36 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ .40 2.1 Cơ sở lý luận quản lý đất đai đất đô thị 40 2.1.1 Đất đai đô thị .40 2.1.2 Quản lý đất đai đô thị 42 2.2 Cơ sở pháp lý hành quản lý đất đai đô thị Việt Nam .48 2.2.1 Luật Đất đai 2013 văn pháp quy hưỡng dẫn thi hành .48 2.2.2 Luật Xây dựng 2014 50 2.2.3 Luật Nhà 2014 52 2.3 Cơ sở thực tiễn quản lý đất đai đô thị 53 2.3.1 Quản lý đất đai đô thị Việt Nam 53 2.3.2 Kinh nghiệm quản lý đất đô thị số nước giới 59 2.3.3 Bài học kinh nghiệm 70 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 73 3.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 – tầm nhìn đến 2030 73 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội 73 3.1.2 Định hướng phát triển không gian huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến 2020 .75 3.1.3 Định hướng phát triển đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 77 3.2 Định hướng quản lý đất đô thị đô huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh .87 3.2.1 Lợi hạn chê tài nguyên đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 87 3.2.2 Định hướng quản lý sử dụng đất đai đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 88 3.3 Giải pháp tăng cường quản lý đất đai đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh .90 3.3.1 Giải pháp hồn thiện sách, pháp luật quản lý đất đai đô thị .90 3.3.2 Giải pháp tăng cường lực tổ chức máy cán quản lý đất đai đô thị: .92 3.3.3 Giải pháp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật đất đai quản lý đô thị .93 3.3.4 Giải pháp tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 94 3.3.5 Giải pháp quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 95 3.3.6 Giải pháp tăng cường công tác Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 95 3.3.7 Giải pháp cải cách thủ tục hành 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 98 Kiến nghị .100 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT Stt Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BTHTTĐC Bồi thường hỗ trợ, tái định cư CNH Cơng nghiệp hóa ĐTH Đơ thị hóa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐH Hiện đại hóa HTKT Hạ tầng kinh tế KHSDĐ Kế hoạch sử dụng đất 10 QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất 11 QSDĐ Quyền sử dụng đất 12 SDĐ Sử dụng đất 13 TĐC Tái định cư 14 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 15 UBND Uỷ ban nhân dân 16 VNĐ Việt Nam đồng 17 XHCN Xã hội chủ nghĩa 18 WB World Bạnk Ngân hàng giới DANH MỤC BẢNG Stt 01 02 Tên Bảng, biểu Bảng 1.1 Dân số lao động huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 2005-2015 Bảng 1.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Vân Đồn năm 2015 Trang 19 25 Bảng 1.3 Kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 03 huyện Vân Đồn 29 Bảng 1.4 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 04 (2011-2015) huyện Vân Đồn 30 Bảng 1.5.Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất huyện 05 Vân Đồn 32 06 Bảng 2.1 Một số tiêu sử dụng đất đất đô thị năm 2015 57 07 Bảng 2.2 : Sách lược quản lý tăng trưởng đô thị Mỹ 64 Bảng 3.1Hệ thống, kỳ quy hoạch thẩm quyền phê duyệt theo 08 quy định Luật Đất đai 2013 Luật Xây dựng 2014 91 DANH MỤC HÌNH Stt Tên Hình Trang 01 Hình 1.1 Bản đồ hành huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 10 02 Hình 1.2 Cơ cấu kinh tế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 2014 17 03 Hình 1.3 Cơ cấu diện tích loại đất huyện Vân Đồn 2015 26 04 05 06 Hình 1.4 Biến động sử dụng đất 2010-2015 H Vân Đồn, T Quảng Ninh 2014 Hình 1.5 Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Đồn đến năm 2020 Hình 1.6 Bản đồ Quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 26 28 34 07 Hình 2.1 Mơ hình hệ thống quản ly đất đai 47 08 Hình 2.2 Mơ hình quản lý đất đai Thụy Điển 61 09 10 11 12 Hình 2.3 Mối quan hệ QHSDĐQG QHPTĐQG Nhật Bản Hình 3.1 Sơ đồ định hướng hệ thống thị điểm dân cư nơng thơn Hình 3.2 Sơ đồ vị trí khu vực Trung tâm huyện Vân Đồn Hình 3.3 Sơ đồ khu vực thị hỗ trợ 66 73 78 81 13 Hình 3.4 Sơ đồ Khu dịch vụ phức hợp 82 14 Hình 3.5 : Khu vực phát triển du lịch biển đảo 84 động lớn đến đời sống dân cư đô thị vùng phụ cận; để phát triển bền vững, nước phải xiết chặt sách đất thị tăng cường quản lý đất đai đô thị; Quản lý đất đai đô thị theo quan điểm bền vững dựa trụ cột, kinh tế, xã hội mơi trường trở thành chiến lược tồn cầu chiến lược quốc gia; Việt Nam trình đổi mới, thực CNH-HĐH đất nước để trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 với mục tiêu: nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Nhu cầu đất đai cho xây dựng hạ tầng, phát triển công nghiệp đô thị ngày lớn Trong q trình Đổi mới, sách, pháp luật đất đai bước hoàn thiện, quản lý Nhà nước đất đai tăng cường để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước; Quảng Ninh đỉnh tam giác trọng điểm phát triển kinh tế vùng Bắc bộ: Hà Nội - Hải Phòng- Quảng Ninh Để tài nguyên đất đai trở thành nguồn nội lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đòi hỏi phải tăng cường hiệu lực hiệu quản lý đất đai, đặc biệt quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp đô thị; Huyện Vân Đồn trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp vùng Bắc Bộ, đầu mối giao thương quốc tế, động lực để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đại, đồng gắn với bảo vệ môi trường phát triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Đông Bắc Tổ quốc Từ ngày 19/8/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Vân Đồn bao gồm toàn huyện Vân Đồn, khu vực phát triển đặc thù tỉnh Quảng Ninh Trong nhiều năm trở lại Khu kinh tế Vân Đồn trọng đầu tư phát triển đô thị, trung tâm hành chính, kinh tế xã hội Khu, đặc biện giao thơng kết nối cơng trình đầu mối với mục đích tăng cường kết nối Vân Đồn với khu vực khác Trong việc xây dựng phát triển KKT Vân Đồn nói chung thi Vân Đồn nói riêng, đất đai nguồn nội lực quan trọng, quản lý lý đất đai thị có ý nghĩa quan trọng phát triển Vân Đồn, Tuy nhiên việc quản lý đất đai thị huyện Vân Đồn cịn bất cập như: - Việc quản lý Nhà nước đất đai có lúc, có chỗ cịn bng lỏng dẫn đến lấn chiếm đất công, sử dụng đất không mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật, khiếu nại, tố cáo đất đai…thường xuyên xảy - Chất lượng quy hoạch hạn chế, việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa gắn với quy hoach phát triển chung đô thi Vân Đồn, hiệu lãng phí “các dự án quy hoạch treo”; tự chuyển đất quy hoạch dùng cho cơng trình công cộng thành đất - Đầu tư cho việc đo đạc đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ít, gây khó khăn cho cơng tác thống kê, kiểm kê, theo dõi biến động đất đai, hoạch định sách phát triển kinh tế… - Thị trường bất động sản hình thành việc quản lý lỏng lẻo dẫn tới việc thường xuyên bị “sốt ảo” gây thiệt hại cho kinh tế Từ tình hình trên, học viên Cao học quản lý thị cơng trình thực đề tài luận văn sau: “Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh” Mục đích, nội dung nghiên cứu đề tài  Mục đích: Đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  Nội dung nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng quản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu Quản lý nhà nước đất đai đô thị địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Trong khuôn khổ thời gian thực tập thời gian làm luận văn cho phép Tôi tập trung vào trung vào số nội dung quản lý Nhà nước đất đai theo quy định Điều 22 Luật Đất đai 2013 địa bàn nghiên cứu về: + Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn đó; + Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; + Quản lý việc giao cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; + Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Phạm vi địa bàn nghiên cứu: Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; - Phạm vi thời gian nghiên cứu: Thực trạng: 2013-2015; Định hướng: 2020-2030 Các phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp tiếp cận: “Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”được thực sở phương pháp tiếp cận hệ thống - Chính sách pháp luật đất đai (Trung ương - địa phương); - Hệ thống Quản lý đất đai (Tỉnh - Thành phố); - Nội dung quản lý Nhà nước đất đai: quy định pháp luật (Luật Đất đai 2013, Luật Xây dựng 2014, Luật Nhà 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 Luật Quy hoạch đô thị 2009) thực tế thi hành - Diện (huyện Vân Đồn), điểm: Thị trấn Cái Rồng xã: Đơng Xá; Hạ Long; Đồn Kết - Quản lý đất đai sử dụng đất đô thị  Phương pháp thu thập số liệu: - Thu thập thông tin về: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh; - Thơng tin tình hình quản lý sử dụng đất đai: Tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh phịng Tài ngun Mơi trường huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Chi cục Thống kê tỉnh Quản Ninh phòng Thống Kê Huyện Vân Đồn - Thông tin quản lý đất đai đô thị Huyện vân Đồn Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh điểm nghiên cứu ; - Thu thập thơng tin khác có liên quan: Trên sách, báo, tạp chí, Interrnet  Phương pháp thống kê tổng hợp: Các số liệu thống kê tổng hợp theo nội dung nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; Hiện trạng sử dụng đất, biến động diện tích loại đất theo giai đoạn; Tình hình quản lý đất đai  Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu điều tra thu thập phân tổ ứng dụng phần mềm tin học chuyên ngành, chương trình Exel… để xử lý số liệu  Phương pháp phân tích, so sánh: Sử dụng tiêu số tương đối, số tuyệt đối số bình qn để tính tốn cho tiêu nghiên cứu ; so sánh giữ thực trạng với yêu cầu quản lý, tình hình thực với quy định pháp luật , kết thực với mục tiêu đề nhằm nêu bật thực trạng vấn đề nghiên cứu , đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý đất đai đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  Phương pháp kế thừa Kết thừa kết điều tra bản, nghiên cứu vấn đề liên quan địa bàn nghiên cứu huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực quản lý đất đai đô thị trung ương địa phương Bố cục luận văn Mở đầu Chương Thực trạng quản lý đất đai đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 1.2 Hiện trạng sử dụng đất 2015 tình hình biến động đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đọan 2010-2015 1.3 Thực trạng quản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh Chưng Cơ sở khoa học pháp lý quản lý đất đai đô thị 2.1 Cơ sở lý luận quản lý đất đai đất đô thị 2.2 Kinh nghiệm quản lý đất đô thị số nước giới 2.3 Quản lý đất đai đô thị Việt Nam Chương Giải pháp tăng cường quản lý đất đai đô thị địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 3.1 Định hướng phát triển đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 3.2 Định hướng quản lý đất đô thị đô huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 3.3 Giải pháp tăng cường quản lý đất đai đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Kết luận kiến nghị Một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng luận văn Quy hoạch sử dụng đất việc phân bổ khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phịng, an ninh, bảo vệ mơi trường thích ứng biến đổi khí hậu sở tiềm đất đai nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực vùng kinh tế - xã hội đơn vị hành khoảng thời gian xác định Kế hoạch sử dụng đất việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực kỳ quy hoạch sử dụng đất Bản đồ địa đồ thể đất yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn, quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận Bản đồ trạng sử dụng đất đồ thể phân bố loại đất thời điểm xác định, lập theo đơn vị hành Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đồ lập thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể phân bổ loại đất thời điểm cuối kỳ quy hoạch Nhà nước giao quyền sử dụng đất(sau gọi Nhà nước giao đất) việc Nhà nước ban hành định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước định thu lại quyền sử dụng đất người Nhà nước trao quyền sử dụng đất thu lại đất người sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai Bồi thường đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất Chi phí đầu tư vào đất cịn lại bao gồm chi phí san lấp mặt chi phí khác liên quan trực tiếp có chứng minh đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất chưa thu hồi 10 Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất phát triển 11 Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất việc kê khai ghi nhận tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quyền quản lý đấtđối với đất vào hồ sơ địa 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đấtlà chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất 13 Thống kê đất đai việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa trạng sử dụng đất thời điểm thống kê tình hình biến động đất đai hai lần thống kê 14 Kiểm kê đất đai việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá hồ sơ địa thực địa trạng sử dụng đất thời điểm kiểm kê tình hình biến động đất đai hai lần kiểm kê 15 Giá đất giá trị quyền sử dụng đất tính đơn vị diện tích đất 16 Giá trị quyền sử dụng đất giá trị tiền quyền sử dụng đất diện tích đất xác định thời hạn sử dụng đất xác định 17 Tiền sử dụng đất số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất,cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,cơng nhận quyền sử dụng đất 18 Hệ thống thông tin đất đai hệ thống tổng hợp yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thơng tin, phần mềm, liệu quy trình, thủ tục xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, phân tích, tổng hợp truy xuất thông tin đất đai 19 Cơ sở liệu đất đai tập hợp liệu đất đai xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý cập nhật thông qua phương tiện điện tử 20 Tranh chấp đất đai tranh chấp quyền, nghĩa vụ người sử dụng đất hai nhiều bên quan hệ đất đai (Luật Đất đai 2013, Điều 3) [14] THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lịng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1) Vân Đồn Vân Đồn có vị trí chiến lược vùng động lục phát triển Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh giáp với Tây Nam Trung Quốc Phát huy lợi thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH Vân đồn có tốc độ phát triển nhanh tăng trưởng kinh tế cao, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ công nghiệp, kinh tế xã hội phát triển, mặt đô thị, nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân cải thiện Tuy nhiên nhu cầu đất đai cho xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội , đô thị hàng năm không ngừng gia tăng gây áp lực ngày lớn nguồn tài nguyên đất đai, nguồn tài nguyên đất có hạn, thách thức thức lớn nhiệm vụ quản lý đất đai huyện Vân Đồn tương lai 2) Thực trạng quản lý đất đai huyện Vân Đồn a) Những thành tựu chủ yếu : - Việc triển khai công tác QHKHSDĐ ; thống kê, kiểm kê đất đai; giao đất, cho thuê đất; cấp GCNQSDĐ ln thực quy trình, kế hoạch; vướng mắc phát sinh xem xét giải kịp thời, - Hiệu sử dụng đất ngày tăng thể qua thu nhập chủ sử dụng đất trình đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ địa bàn huyện Vân Đồn b) Những tồn , hạn chế: - Chất lượng QHKHSDĐ hạn chế, nhiều nội dung quy hoạch phải điều chỉnh sau phê duyệt, việc thực quy hoạch chưa tốt, chưa tuân thủ quy hoạch như: sử dụng đất không mục đích, khơng theo quy hoạch, sử dụng đất phân tán, manh mún Quỹ đất dành cho hoạt động phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại chưa đáp ứng yêu cầu - Công tác giao đất, cho thuê đất nhiều bất cập như: trước giao đất, cho th đất khơng rà sốt kỹ tình hình sử dụng đất, trạng sử dụng đất, lực tài đơn vị; 99 - Công tác lập, quản lý lưu trữ hồ sơ địa chính, chưa thực chỉnh lý biến động đất đai Việc khai thác hồ sơ địa cịn nhiều hạn chế, chưa khoa học chưa phát huy việc ứng dụng công nghệ tin học công tác quản lý đất đai - Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp c) Nguyên nhân - Hệ thống văn Pháp luật đất đai ban hành nhiều chưa đầy đủ, thiếu đồng chí cịn chồng chéo, bất cập; - Các quy định văn thay đổi, đặc biệt sách đền bù GPMB, tái định cư, sách miễn giảm tiền sử dụng đất, thu lệ phí trước bạ, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…gây khó khăn cơng tác triển khai thực thi Pháp luật, nhiều lúc từ hiểu sai dẫn đến làm sai - Việc lập triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa chưa gắn với quy hoạch chung xây dựng huyện Vân Đồn , Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt thấp Kết thực quy hoạch xây dựng phát triển đô thị hạn chế - Công tác cấp GCNQSDĐ đất nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp nguyên nhân sau: - Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sách pháp luật đất đai quản lý thị cịn hạn chế, ảnh hưởng đến nhận thức tuân thủ pháp luật người dân - Việc cải cách thủ tục hành ngành chưa đạt kết mong muốn; Thủ tục hành cịn rườm rà, chưa thơng thống, gây phiền hà cho tổ chức công dân - Cơ sở vật chất kỹ thuật yếu kém, hoạt động thiếu chuyên nghiệp - Năng lực, trình độ Cán quản lý đất đai địa phương hạn 100 chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai quy thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH 3) Đề xuất giải pháp tăng cường lực quản lý đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Giải pháp hồn thiện sách, pháp luật quản lý đất đai đô thị - Giải pháp tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật đất đai quản lý đô thị - Giải pháp quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Giải pháp quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất - Giải pháp tăng cường công tác Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giải pháp cải cách thủ tục hành Kiến nghị 1) Đối với Trung ương: Đề nghị Chính Phủ Bộ cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh đồng số quy định Luật Đất đai Luật Xây Dựng liên quan đến quản lý đất đai đô thị phân loại đất, quy hoạch sử dụng đất 2) Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Cần nghiên cứu ban hành quy chế phối hợp thực công tác quản lý đất đai ngành, địa phương; Bố trí ngân sách cho việc tăng cường lực tổ chức máy, cán làm công tác quản lý đất đai cấp huyện cấp xã, phường 3) UBND Huyện Vân Đồn đạo thực giải pháp đề xuất luận văn nhằm tăng cường lực quản lý đất đai địa phương 4) Cần tiếp tục nghiên cứu mở trộng đề tài phạm vi huyện, thành phố, Thị xã trực thuộc tỉnh Quảng Ninh để đầy đủ sở cho giải pháp tăng cường quản lý đất đai tỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ tài nguyên Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, 2015 Báo cáo kết thực quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) Nguyễn Đình Bồng (2005) Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản DTNN 15/2002 Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thu Hồng,2014, Mơ hình quản lý đất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Đỗ Hậu –Nguyễn Đình Bồng , 2012 Quản lý đất đai bất động sản đô thị, Nhà xuất Xây Dựng ; Tơn Gia Hun Nguyễn Đình Bồng, 2007, Quản lý đất đai thị trường bất động sản, Nhà xuất bản đồ Tôn Gia Huyên, 2009 , Chính sách quản lý đất đai thị , Tổng Hội Xây dựng Việt nam , Cơ sở khoa học sách đất thị Việt Nam (2009), Đề tài cấp Bộ mã số RD.05.08 Nguyễn Thị Thu Hồng, Tổng cục Quản lý Đất đai, 2012, Báo cáo Nghiên cứu khảo sát quản lý đất đai Thụy Điển Phạm Sỹ Liêm, Viện Nghiên cứu đô thị phát triển hạ tầng 2009, Cơ sở khoa học sách đất thị Việt Nam, Tổng Hội Xây dựng Phịng Tài ngun Mơi trường Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, 2012, Báo cáo kết thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011-2015 huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 10.Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, 2014, Bản đồ hành huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 11.Phịng Tài nguyên Môi trường Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 2015, Thống kê đất đai 12.Phòng Thống kê huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh , 2014, Niên giám thống kê 13.Phòng Thống kê Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, 2015, Niên giám thống kê 14.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,2013, Luật Đất đai 2013 (Luật số 45/2013/QH13); 15.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,2014, Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13); 16.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,2014, Luật Nhà (Luật số 65/2014/QH13); 17.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,2014, Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số 66/2014/QH13); 18.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam,2009,, Luật Quy hoạch đô thị (Luật số 30/2009/QH12); 19.Chính phủ (2007) Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật xây dựng xử phạm trật tự xây dựng thị 20.Chính phủ (2010) Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch thị 21.Chính phủ (2013) Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 đầu tư phát triển thị 22.Chính Phủ: Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai; 23.Chính Phủ: Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định giá đất; 24.Chính Phủ: Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định thu tiền sử dụng đất; 25.Chính Phủ: Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 26.Chính Phủ: Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; 27.Căn Nghị định số: 44/2015/NĐ – CP ngày 06/5/2015 Chính phủ Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng; 28.Thủ tướng phủ , 2009 Quyết định số 1296/2009/QĐ-TTg ngày 18/9/2009 Thủ tướng phủ việc phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 29.Thủ tướng phủ (2013) Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 30.UBND tỉnh Quảng Ninh (2009)Quy hoạch Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 31.UBND tỉnh Quảng Ninh (2013) Quyết định số 929/2013/QĐ-UBND ngày11/4/2013 cấp phép xây dựng địa bàn tỉnh 32.UBND tỉnh Quảng Ninh (2014) Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 2050 33.UBND huyện Vân Đồn , tỉnh Quảng Ninh (2012), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất huyện vân Đồn, tỉnh Quản Ninh đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011-2015) TIẾNG ANH 34.Sato Yohei, (1996), Curent Status of Land Use Planning System in Japan Seminaon Rural Land Use Planning System and managetment, Tokio, Japan 35.Tomy Ôsterberg , 2011, Expriences Report of Sweden national Lád adminisstatin System and WEBSITE 36.www.moc.gov.vn, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng 37.www.quangninh.gov.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh 38.www.halonginvest.gov.vn, Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh 39.www.baoquangninh.com.vn, Báo Quảng Ninh điện tử 40.www.ashui.com, website Hội quy hoạch phát triển đô thị VN inter ... động đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đọan 2010-2015 1.3 Thực trạng quản lý đất đai huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh Chưng Cơ sở khoa học pháp lý quản lý đất đai đô thị. .. sở lý luận quản lý đất đai đất đô thị 2.2 Kinh nghiệm quản lý đất đô thị số nước giới 2.3 Quản lý đất đai đô thị Việt Nam Chương Giải pháp tăng cường quản lý đất đai đô thị địa bàn huyện Vân Đồn,. .. gian huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến 2020 .75 3.1.3 Định hướng phát triển đô thị huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 77 3.2 Định hướng quản lý đất đô thị đô huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh,

Từ khóa liên quan