0

Tiếng việt 4 - Tuần 2- Tập đọc - Dế mèn bênh vực kẻ yếu tiếp theo

15 4 0
  • Tiếng việt 4 - Tuần 2- Tập đọc - Dế mèn bênh vực kẻ yếu tiếp theo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2021, 11:08

1 : Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào?.?. 2 : Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đ[r] (1)Phân môn: Tập đọc Bài : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt) (2)Ôn cũ: (3)(4)(5)(tt) Bài chia làm đoạn: 1/ Bọn nhện…hung (6)(tt) Luyện đọc: Nặc nô, oai, béo múp béo míp, Cuống cuồng (7) Chú giải: * Sừng sững: Dáng vật to lớn đứng chắn ngang tầm nhìn (8)Tìm hiểu bài: 1: Trận địa mai phục bọn nhện đáng sợ nào? Bọn nhện tơ kín ngang (9)Tìm hiểu bài: 2: Dế Mèn làm cách để bọn nhện phải sợ? * Hành động: Dế Mèn chủ động hỏi, lời lẻ oai, muốn nói chuyện với tên nhện chóp bu Dế Mèn (10)Tìm hiểu bài: 3: Dế Mèn nói để bọn nhện nhận lẽ phải? *Bọn nhện giàu có, béo múp so sánh với nợ mẹ Nhà Trò bé tẹo, đời *Bọn nhện béo tốt so sánh với việc đánh đập cô gái yếu ớt (11)Tìm hiểu bài: 4: Em thấy tặng cho Dế Mèn danh hiệu số danh hiệu sau đây:võ sĩ, tráng sĩ, chiến sĩ, hiệp sĩ, dũng sĩ, anh hùng? (Vì ?)(*) (12)(tt) Luyện đọc: Nặc nô, oai, béo múp béo míp, Cuống cuồng Tìm hiểu bài: Béo múp béo míp Gầy yếu (13)(tt) (14)Từ hốc đá, mụ nhện cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm Dáng vị chúa trùm nhà nhện Nom củng đanh đá, nặc nô Tơi quay lưng, phóng đạp phanh phách oai Mụ nhện co rúm lại / rập đầu xuống đất chày giã gạo Tôi thét : (15) Củng cố :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng việt 4 - Tuần 2- Tập đọc - Dế mèn bênh vực kẻ yếu tiếp theo,