0

Gián án Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

17 2,706 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 17:11

Chúc các em học sinh có tiết học thật bổ ích và lý thú các thầy giáo, cô giáo về dự giờ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2009 - 2010 Mụn: Ng v n 9 trường thcs XUÂN PHú - yên dũng - bắc giang Giáo viên dạy: Trần Thanh Nga A Là bài văn bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ. B. Là bài văn bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tưởng, đạo lý, lối sống của con người. C. Là bài văn trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về một tác phẩm cụ thể. Thế nào là bài văn nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý? Dàn ý chung của bài văn nghị luận vế một vấn đề ởng đạo lý có đặc điểm như thế nào? I.Bài học. . a. Tìm hiểu đề và tìm ý. b. Lập dàn bài. c. Viết bài. Đề bài:Suy nghĩ về đạo lý uống nước nhớ nguồn Dàn bài: A. Mở bài: - Giới thiệu câu tục ngữ và nêu tưởng chung của nó. B. Thân bài: 1.Giải thích nội dung câu tục ngữ: uống nước nhớ nguồn - Uống nước là gì? Nguồn là gì? Uống nước nhớ nguồn là gì? 2. Nhận định đánh giá về câu tục ngữ. a. Khẳng định câu tục ngữ là lời khuyên quý báu. b. Tác dụng của lời khuyên với cuộc sống: cá nhân, gia đình, xã hội. c. Nội dung, biểu hiện của lời khuyên trong xã hội ngày nay. d. Phê phán thái độ sai: Thái độ vô ơn. C. Kết bài: + Khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc. + ý nghĩa của câu tục ngữ với ngày nay. Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng , đạo lý. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. 2.Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. I. Bài học. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. 2.Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. a.Tìm hiểu đề và tìm ý. b.Lập dàn bài. c.Viết bài. -Mở bài: Mở bài: 1.Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam có nhiều câu tục ngữ sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lý của người Việt. Một trong những câu đó là câu: Uống nước nhớ nguồn. Câu tục ngữ này nói lên lòng biết ơn với những ai đã làm nên thành quả cho con người hưởng thụ. =>Đi từ chung đến riêng. 2. Đất nước Việt Nam có nhiều đền chùa và lễ hội. Một trong những đối tượng thờ cúng, suy tôn trong đó là các anh hùng, các vị tổ tiên có công với dân, với làng, với nước. Truyền thống đó được phản ánh vào một câu tục ngữ rất hay và cô đọng: Uống nướcnhớ nguồn =>Đi từ thực tế đến đạo lý. + Đi từ chung đến riêng + Đi từ thực tế đến đạo lý Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý. I.Bài học. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. 2.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tưởng, đạo lý. a.Tìm hiểu đề và tìm ý. b.Lập dàn bài. c.Viết bài. -Mở bài: + Đi từ chung đến riêng + Đi từ thực tế đến đạo lý - Mở bài trực tiếp: Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Uống nước nhớ nguồn. Truyền thống đạo lý đó có ý nghĩa như thế nào chúng ta cùng đi tìm hiểu. Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý. I.Bài học. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. 2.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tưởng, đạo lý. a.Tìm hiểu đề và tìm ý. b.Lập dàn bài. c.Viết bài. -Mở bài: + Đi từ chung đến riêng + Đi từ thực tế đến đạo lý - Mở bài bằng cách dẫn câu tục ngữ có nội dung tương tự: Tục ngữ có câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Uống nước sông nhớ mạch suối. Truyền thống đạo lý tốt đẹp ấy còn thể hiện qua câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn.Ngày nay câu tục ngữ này còn có ý nghĩa ra sao chúng ta cùng tìm hiểu. Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý. I.Bài học. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. 2.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tưởng, đạo lý. a.Tìm hiểu đề và tìm ý. b.Lập dàn bài. c.Viết bài. -Mở bài: + Đi từ chung đến riêng + Đi từ thực tế đến đạo lý - Mở bài bằng cách đưa ra những câu có nội dung trái ngược: Trong cuộc sống, bên cạnh những người tốt còn có không ít kẻ vô ơn mà nhân dân ta đã khái quát thành những câu tục ngữ, thành ngữ như: Khỏi vòng cong đuôi , Có mới nới cũ , Qua cầu rút vánĐể khuyên răn con người sống có đạo lý, ông cha ta có câu: Uống nước nhớ nguồn. Câu tục ngữ này đã thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý của người Việt. Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý. I.Bài học. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. 2.Cách làm bài nghị luận vềmột vấn đề tưởng, đạo lý. a.Tìm hiểu đề và tìm ý. b.Lập dàn bài. c.Viết bài. -Mở bài: + Đi từ chung đến riêng + Đi từ thực tế đến đạo lý -Thân bài: Dùng các phép lập luận: chứng minh, giải thích, phân tích. -Kết bài: Kết bài 1.Câu tục ngữ đã nhắc nhở mọi người ghi nhớ một đạo lý của dân tộc, đạo lý của người được hưởng thụ. Hãy sống và làm việc theo truyền thống tốt đẹp đó. => Kết bài đi từ nhận thức đến hành động. 2. Câu tục ngữ ngắn gọn mà hàm ý sâu xa, nói về nghĩa vụ của những ai đang hưởng thụ các thành quả. => Kết bài có tính chất tổng kết. 3. Câu tục ngữ đã nêu lên truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt. Đọc và hiểu câu tục ngữ, em thấy mình cần biết ơn, gìn giữ, bảo vệ thành quả đã có đồng thời phải học tập thật tốt để sau này cống hiến những thành quả mới, có như thế xã hội mới ngày càng tốt đẹp. =>Kết bài có tính chất tổng kết, liên hệ: + Đi từ nhận thức đến hành động. +Kết bài có tính chất tổng kết. I.Bài học. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. 2.Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. a. Tìm hiểu đề và tìm ý. b. Lập dàn bài. c. Viết bài. -Mở bài: +Đi từ chung đến riêng. + Đi từ thực tế đến đạo lý. -Thân bài: Dùng các phép lập luận: chứng minh, giải thích, phân tích. -Kết bài: + Đi từ nhận thức đến hành động. +Kết bài có tính chất tổng kết. d. Đọc lại bài viết và sửa chữa. Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý. [...]...Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý I .Bài học 1 Đề bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý 2 .Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý a.Tìm hiểu đề và tìm ý b.Lập dàn bài c.Viết bài d Đọc lại bài viết và sửa chữa II Luyện tập Đề bài: Tinh thần tự học - Tìm hiểu đề: + Đề bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý +Đề thuộc dạng mở, không... nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý 2 .Cách làm bài nghị luận v một vấn đề tưởng, đạo lý a.Tìm hiểu đề và tìm ý b.Lập dàn bài c.Viết bài d Đọc lại bài viết và sửa chữa Bài tập về nhà: II Luyện tập Viết các đoạn văn phần thân Đề bài: Tinh thần tự học bài cho đề bài: Tinh thần tự học - Tìm hiểu đề - Tìm ý - Lập dàn ý -Viết bài Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng , đạo lý I .Bài. .. mày làm nên Nhưng thực tế cũng cho tháy tự học rất quan trọng.Tự học là yếu tố quan trọng giúp ta thành công trong học tập Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng , đạo lý I .Bài học 1 Đề bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý 2 .Cách làm bài nghị luận v một vấn đề tưởng, đạo lý a.Tìm hiểu đề và tìm ý b.Lập dàn bài c.Viết bài d Đọc lại bài viết và sửa chữa II Luyện tập Đề bài: ... Thực tế còn hiện ng học sinh thiếu tinh thần tự học không? Biểu hiện? + Em biết những tấm gương tự học nào? Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng , đạo lý I .Bài học 1 Đề bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý 2 .Cách làm bài nghị luận v một vấn đề tưởng, đạo lý a.Tìm hiểu đề và tìm ý b.Lập dàn bài c.Viết bài d Đọc lại bài viết và sửa chữa II Luyện tập Đề bài: Tinh thần tự... với ngày nay Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng , đạo lý I .Bài học 1 Đề bài nghị luận về một vấn đề tưởng, đạo lý 2 .Cách làm bài nghị luận v một vấn đề tưởng, đạo lý a.Tìm hiểu đề và tìm ý b.Lập dàn bài c.Viết bài d Đọc lại bài viết và sửa chữa II Luyện tập Đề bài: Tinh thần tự học - Tìm hiểu đề - Tìm ý - Lập dàn ý Viết bài Mở bài: 1.Vốn tri thức của nhân loại là vô cùng... Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng , đạo lý I .Bài học 1 Đề bài nghị luận về một vấn đề ởng, đạo lý 2 .Cách làm bài nghị luận v một vấn đề tưởng, đạo lý a.Tìm hiểu đề và tìm ý b.Lập dàn bài c.Viết bài d Đọc lại bài viết và sửa chữa II Luyện tập Đề bài: Tinh thần tự học Bài tập về nhà: Viết các đoạn văn phần thân bài cho đề bài: Tinh thần tự học Giáo viên: Trần Thanh Nga ... hiểu đề - Tìm ý - Lập dàn ý Viết bài Kết bài: 1 Tự học là phương pháp học thông minh, là con đường dẫn ta đến thành công 2 Trong học tập, tự học là cách học hiệu quả nhất giúp ta có thể tiến bộ trong học tập Em thấy mình cần có tinh thần tự học tốt hơn nữa để đạt được thành tích cao nhất trong năm học cuối cấp này Tiết 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tưởng , đạo lý I .Bài học 1 Đề bài nghị. .. Nêu một số tấm gương về tinh thần tự học: Bác Hồ và một số nhà khoa học khác 5 Phê phán thái độ ỷ nại, thiếu tự lập trong học tập của một số học sinh hiện nay - Phụ thuộc vào bài giảng, sách tham khảo thiếu sáng tạo - Hậu quả: Học nhanh quên, lý thuyết suông, kiến thức rỗng C Kết bài: -Khẳng định ý nghĩa của tinh thần tự học - ý nghĩa của vấn đề tưởng này đối với ngày nay Tiết 114: Cách làm bài nghị. .. tưởng, đạo lý a.Tìm hiểu đề và tìm ý b.Lập dàn bài c.Viết bài d Đọc lại bài viết và sửa chữa II Luyện tập Đề bài: Tinh thần tự học - Tìm hiểu đề - Tìm ý - Lập dàn ý Viết bài A.Mở bài: Giới thiệu về vấn đề: tinh thần tự học và tưởng chung của nó B.Thân bài: 1 Giảit thích thế nào là học và tự học 2 ý nghĩa của tinh thần tự học: - Tự học giúp ta chủ động suy nghĩ - Tự học giúp tiếp thu kiến thức . bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. 2 .Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo. nghị luận về một vấn đề tư tưởng , đạo lý. I .Bài học. 1. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. 2 .Cách làm bài nghị luận v một vấn đề tư tưởng, đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí, Gián án Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí,

Từ khóa liên quan