Giao tuan 9

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 14:30

Khaùi nieäm: laø taäp hôïp cuûa nhöõng töø coù ít nhaát moät neùt chung veà nghóa.. Tröôøng töï vöïng “nöôùc” + Nôi chöùa: beå, ao, hoà4[r] (1) Ngày soạn: 5/10/2010 Tuần TiÕt 41 VĂN BẢN LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN (Trích Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: Thấy rõ thái độ, tình cảm lịng tin tác giả gửi gắm nơi ngời lao động điều tốt đẹp đời Nghệ thuật kể chuyện, xếp tình tiết, ngơn ngữ lời kể giản dị, gần gũi với cách kể chuyện dân gian Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, kể chuyện, phân tích lời kể, tả 3 Thái độ : tích cực, tự giác học tập II.CHUẨN BỊ - GV: T¸c phẩm Truyện Lục Vân Tiên; Bảng phụ; Soạn - HS: Đọc kĩ đoạn trích soạn theo hệ thống câu hỏi SGK III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp : (1p ) Kiểm tra cũ : ( 5p ) ? Đọc phân tích hình ảnh Vân tiên c¶nh đánh cướp? Cảm nhận em nhân vật Lục Vân Tiên? - Đọc xác thơ; Phân tích hành động nghĩa hiệp; Nêu cảm nhận 3 Bài : (35p ) Giíi thiƯu bµi: Lịng ganh ghét đố kị Trịnh Hâm biến thành kẻ độc ác, nhẫn tâm Vân Tiên khơng cịn đe dọa đến bước đường cơng danh Nói nhà nghiên cứu Hồi Thanh:“ Mối oán thù nhân câu chuyện gọi văn chương tâm địa kẻ tiểu nhân dẫn đến chuyện không ngờ” Hôm tha y chúng em tìm hiểu “ Lục Vănà Tiên gặp nạn” ù TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1p HOẠT ĐỘNG : GIỚI THIỆU ? Em xác định vũ trớ ủoaùn trớch Vị trí đoạn trích : Đoạn trích nằm phần thứ hai truyện Vân Tiên bơ vơ nơi đất khách quê người, gặp Trịnh Hâm thi trở Sẵn I. (2)10p 20p lòng đố kị, Trịnh Hâm thừa hội tay hãm hại Vân Tiên HOẠT ĐỘNG : Giáo viên yêu cầu đọc: Giọng kể chuyện phù hợp, giọng tái lời nói Vân Tiên, đặc biệt lời nói ông Chài (937-976) GV đọc từ đầu- câu đầu Gọi học sinh đọc phần lại nhận xét GV híng dÉn häc sinh t×m hiĨu nghÜa mét sè tõ: phui pha, hÈm hót… H? Theo em văn chia làm phần? Nêu giới hạn phần? + Phần 1: câu đầu: Lục Vân Tiên bị n¹n + Phần 2: Cịn lại: Lục Vân Tiên đợc cứu GV phần 1: Cái ác hoành hành Phần 2: Cái thiện chiến thắng H? Văn viết theo phơng thức biểu đạt nào? ? Đoạn gồm nhân vật nào? HOT ĐỘNG :HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU ĐOẠN TRÍCH H? Đọc câu đầu em thấy lúc Trịnh Hâm đâu? vào thời gian nào? H? ờm khuya đợc tác giả miêu tả nh nào? H? Hãy hình dung miêu tả khung cảnh khoảng khơng gian trời đất lúc đó? H? Trong khoảnh khắc n tĩnh ấy, Trịnh Hâm giở trị gì? H? Tại Trịnh Hâm lại chọn thời điểm nµy? GV: Trớc dụ Vân Tiên xuống thuyền, lừa trói tiểu đồng Vân Tiên Vân Tiên lúc mù lồ khơng nơi nơng tựa H? Trịnh Hâm lừa hại bạn lúc bạn lại mù loà, tật nguyền nh chứng tỏ ngời nh thÕ nµo? H? Sau đẩy Vân Tiên xuống sơng cịn làm gì? Hắn làm II- Đọc, giải thích từ khó, tìm hiểu bố cục văn bản. 1 Đọc HS c 2 T×m hiĨu tõ khã. 3 T×m hiĨu bè cơc. Hai phần: phần : câu đầu Phần : lại - Phơng thøc tù sù HS kÓ II TèM HIU ON TRCH 1 Trịnh Hâm. - Trên thuyền lúc đêm khuya Lặng lẽ, mờ mịt - Đêm khuya, không gian tĩnh lặng, không bóng ngời, trời tối mù mịt đầy sơng Ra tay xô Vân Tiên xuống vời - Thời điểm dễ hành động không biết, không ngời cøu (3)nhằm mục đích gì? H? Theo em ngun nhân đâu Trịnh Hâm lại hãm hại VânTiên? GV: Trong lần quán rợu, họ thi thơ trongđó Vân Tiên lên ng-ời hay thơ, có tài Trịnh Hâm sinh lòng ghen ghét, đố kị H? Điều chứng tỏ Trịnh Hâm kẻ học hành nh nào? GV: Trớc nói “ hại Tiên phải dụng mu xong” H? Qua em hiểu mặt thật TH? H? HÃy nêu cảm nghĩ em nh©n vËt TH? GV: Trong xã hội ấy, ác ln hồnh hành, trà đạp lên ngời, ác lan tràn lúc, nơi, sẵn sàngức hiếp ngời lơng thiện Cái ác nh len sâu vào chất ngời H? Theo em TH đại diện cho phe nào? H? Qua hình ảnh TH, em liên tởng tới nhân vậtnào truyện học có hành vi tội ác nh vậy? GV: Phải xã hội cũ thối nát để ác hoành hành khắp nơi Xong tự đáy lòng từ sống nghèo hèn ngời dân lơng thiện, lòng nhân hậu toả sáng, trỗi dậy để ngăn chặn cứu vớt ngời bị ác hãm hại Để thấy rõ lòng cao ngời lơng thiện giàu nhân nghĩa Gọi học sinh đọc đoạn cịn lại H? Sáng thấy có xác ngời trôi dạt mé bờ sông, ông Ng làm gì? H? Từ “ ngay” giúp em hiểu hành động Ng ông? H? Để cứu sống ngời bị nạn gia đình Ng ơng làm gỡ? H? Qua em có nhận xét việc làm Ng ông H? Cứu Vân Tiên sống dậy rồi, Ng ông làm H? Ông nói với LVT? H? Qua câu nói này, Ng ông muốn nói với VT? Em có nhận xét cách - Hắn giả tiếng kêu trời lấy lời phôi pha nhằm che đậy tội lỗi Vì thua tài làm thơ Dt nỏt, kộm ti- ũi hn ngi khỏc - Hắn kẻ ích kỉ, nhỏ nhen vô cớ hại ngời lơng thiện Căm ghét phẫn nộ - Hiện thân ác MĐ Lý Th«ng, bän cíp Phong Lai 2 Hình ảnh Ng ông. Vớt lên bờ - Đó hành động khơng đắn đo suy ngh Ông hơ bụng Mụ hơ mặt mày (4)dùng từ câu nãi nµy? H? Với cách dùng tác giả muốn khẳng định điều gì? Nếu LVT lúc em cảm thấy nào? H? Trong lóc VT băn khoăn, chàng nghe Ng ông nói gì? H? Em hiểu câu nói này? Qua câu nói đó, em có nhận xét việc làm Ng ông? H? Theo em Ng ông đại diện cho phe nào? ? Từ việc làm, thái độ Ng ơng, em có liên tởng tới nhân vật tác phẩm đợc học có t tởng ấy? H? Thơng qua nhân vật ấy, Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm tới bạn đọc điều gì? H? Nếu em, em noi gơng Ng ông điểm nào? H? Nếu LVT em trả lời Ng ông nh nào? H? Em có nhận lêi mêi cđa Ng «ng kh«ng? Điều làm sáng lên tấm lịng nhân hậu Ng ông, ngời dân lao động GV: Con thuyền nhỏ bé lênh đênh ấy, đa đẩy sống gia đình Ng ơng nh nào? Em đọc lời kể Ng ông? H? Qua lời kể Ng ông, em hiểu sống Ng ông? H? Em hÃy nêu cảm nhận hai câu thơ cuối H? Khi LVT ngã xuống sơng ngời thuyền có thái độ nh nào? H? Chàng đợc cứu giúp? H? Theo em VT phải ngời nh đợc ác thú ăn thịt cứu giúp? H? Chi tiÕt nµy cã thĨ có thật hay không? Em gặp chi tiết tơng tự nh loại truyện nào? chm sóc chu đáo tận tâm khơng quản ngại khó khăn Hỏi hancho rõ đằng gần xa ë ta, hôm hẩmhút,cho vui - Ng ông thật chÊt ph¸c - Nớc mắt tràn ra, thấy ông Ng nh ông tiên đầy nhân hậu dang tay ôm chọn đời tàn phế mà vơ xúc động Lßng l·o chẳng mơ trả ơn - Ông làm ơn vô t chø kh«n phải để chờ trả ơn => ho hip vụ t trng tỡnh ngha - Đại diện cho điều thiện Lục Vân Tiên làm ¬n….” Hín Minh, V¬ng Tư Trùc - Sống đời phải có lịng nhân nghĩa, làm việc nghĩa cách vơ t hết lịng khơng đợi phải có trả ơn - Giúp đỡ ngời gặp hoạn nn ht lũng - Cháu cảm ơn ông nhng cháu tật nguyền, ông lại già rồi, nuôi cháu Khụng: mun tr gia đình Cã: Thấy ông thực thơng và có lời giữ chân tình, tật nguyền đâu đ-ợc - Ng ông có sống giản dị tự gắn bó chan hoà với thiên nhiªn - Đó sống ngời lao động bình thờng (5)4p H? Loại truyện có ý nghĩa gì? H? Hình ¶nh giao long xt hiƯn cßn cã ý nghÜa khác H? VT dà nói với Ng ông sau đ-ợc cứu sống? H? Li núi bày tỏ ý nghĩ thái độ gì? H? Qua em hiểu Vân Tiên? HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT H? NhËn xét cách sử dụng ngôn ngữ, cách kể chuyện? ? Nội dung đoạn trích GV hướng dẫn HS học Ghi nhớ Xót xa lòng Giao long cá - Vân Tiên ngời lơng thiện - Chi tiết h cấu, thờng gặp trun cỉ d©n gian Truyện nhằm nói ngời hiền - Tố cáo tội ác TH chất cịn thâm độc lồi cầm thú HS trả lời - ý muốn đền đáp công ơn nhng lại lúng túng day dứt chẳng biết lấy đền ơn - Càng thực xúc động trớc hành động, thái độ Ng ơng - VT lµ ngêi biÕt träng ©n nghÜa III- Tỉng kÕt. NghƯ tht: - Ngôn ngữ giản dị mang đậm sắc thái Nam Bé - KĨ chun gièng kÕt cÊu c©u chun dân gian 2 Nội dung: - Phê phán, tố cáo chất xấu xa ngời lừa thầy phản bạn - Ca ngợi lòng nhân nghĩa, tâm hồn tự do, mẫu ngời cao đẹp * GHI NHễÙ ( tr 121 ) Đọc phần ghi nhớ sgk 4 Củng cố : (3p) ? Chủ đề đoạn trích ? Cho biết quan điểm nhân dân tiến Nguyễn Đình Chiểu? (6) - Häc, n¾m ch¾c kiÕn thøc ®o¹n trÝch - Chuẩn bị cho Chửụng trỡnh ủũa phửụng Chuẩn bị theo câu hái sgk * Rót kinh nghiƯm: Ngày soạn: 5/10/2010 Tuần Tiết 42 CHệễNG TRèNH ẹềA PHệễNG (Phần văn) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: Hiểu đợc tác giả,tác phẩm nội dung đoạn trích. Kĩ năng: Rèn kĩ đọc , kể chuyện, phân tích lời kể, tả 3 Thái độ: tích cực , tự giác học tập II.CHUẨN BỊ GV: - Su tầm giới thiệu tạp chí sách báo địa phơng - Lựa chọn hai tác giả tâm đắc nhất: Hoài Nam, Nguyễn Văn Soạn HS: - Su tầm điền vào bảng thống kê - ViÕt mét giới thiệu tác giả, tác phẩm III TIN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp : Kiểm tra cũ : ( 5p ) ? Đọc phân tích hình ảnh Vân tiên đánh cướp? Cảm nhận em nhân vật Lục Vân Tiên? Bài : (35p ) I- Trình bày danh mục tác giả, tác phẩm địa ph ơng từ năm 1975 đến nay: TT Họ tên (bút danh) Quê quán Tên tác phẩm ND NTchủ yếu 1 Quần Phơng Hải hậu 2 Hoài Nam Nghĩa Hng H? Gọi học sinh (đại diện tổ) lên trình bày kết su tầm lần lợt điền vào bảng thống kê H? Em hÃy nêu nội dung nghệ thuật số tác phẩm tiêu biểu mà su tập đ-ợc (7) H? Em kể số mnẩu chuyện nhỏ mà biết đợc xung quanh tác giả, tác phẩm mà su tầm - Vũ Quần Phơng: Nhà thơ tiếng đợc nhiều ngời biết đến Ơng có nhiều viết đăng báo, tạp chí trung ơng… - Hoµi Nam : - Nguyễn Văn Soạn: H? Ngoài tác giả, tỉnh NĐ có tờ báo tạp chí gì? - Báo nhân dân, báo phụ nữ NĐ - Thông tin niên NĐ II- Giới thiệu cảm nghĩ tác giả, tác phẩm tâm đắc H? Mời đại diện tổ lần lợt trình bày - GV nhËn xÐt, khuyến khích học sinh tiếp tục tìm hiểu văn học điạ phơng GV: Gii thiu thờm mt số tác phẩm hay cho học sinh nắm đợc - GV : Có thể cho HS đọc viết địa phơng 4, Cđng cè (3p). Liªn hƯ víi thân HS 5, H ớng dẫn nhµ.(2p) - Häc sinh tiÕp tơc bỉ sung bảng thống kê, tiếp tục tìm hiểu su tầm tác phẩm hay viết địa phơng để chun san văn học địa phơng - So¹n bài: Tổng kết từ vựng Chuẩn bị theo y/c sgk * Rót kinh nghiƯm: Ngày soạn: 5/10/2010 TuÇn TiÕt 43 TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: Nắm vững, hiểu sâu biết vận dụng kiến thức từ vựng học lớp 6 lớp ( từ đơn, từ phức, thành ngữ, nghĩa từ, từ nhiều nghĩa t-ợng chuyển nghĩa từ ) Kĩ năng: Rèn luyện kĩ hệ thống hoá kiến thức học Thái độ: tích cực, tự giác học tập. II CHUẨN BỊ - GV : SGK, giaùo aùn, tài liệu tham khảo (8)III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn định lớp : 1p 2 Kiểm tra cũ : (5p) GV: Kiểm tra soạn số HS 3 Bài : (35 p) Giới thiệu bµi: Để việc giao tiếp thuận lợi, đặc biệt việc tiếp nhận, phân tích văn tốt, cần phải nắm vững hệ thống từ vựng tiếng Việt Hôm cô giúp em hệ thống lại toàn phần từ vựng học từ lớp đến lớp TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 10P Hoạt động1: Từ đơn từ phức : 1 GV gọi HS định nghĩa lại khái niệm từ đơn, từ phức Phân biệt loại từ phức GV êđưa sơ đồ Từ đơn Từ Từ ghép Từ phức Từ láy GV cho HS đọc câu 2( SGK) dùng bảng phụ phân biệt từ ghép, láy: ngặt nghèo, nho nhỏ, giam giữ, gật gù… - Hướng dẫn HS cách nhận diện từ láy, từ ghép - GV cho HS đọc cho em I Từ đơn từ phức : 1.Từ đơn từ phức : a) Từ đơn: từ gồm tiếng cã nghÜa Ví dụ: nhà, caây… b) Từ phức: từ gồm hai nhiều tiếng cã nghÜa Ví dụ: quần áo, trầm bổng… c) Từ phức gồm: loại: - Từ ghép: gồm từ phức tạo cách ghép tiếng có quan hệ với nghĩa - Từ láy: gồm từ phức có quan hệ láy âm tiếng (láy âm vần) 2 Trong từ sau, từ từ ghép, từ từ láy - Từ ghép: ngặt nghèo, giam giữ, tươi tốt, bọt bèo, cỏ cây, đưa đón, nhường nhịn, rơi rụng, mong muốn - Từ láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh (9)10P xác định từ có giảm nghĩa, từ “tăng nghĩa” Hoạt động2: Thành ngữ : ? GV gọi HS nêu lại khái niệm thành ngữ + GV nhắc em thành ngữ tạo nên thông qua số phép chuyển nghĩa (ẩn dụ, so sánh…) -Xác định thành ngữ, tục ngữ -Phân biệt tục ngữ câu tương đối hoàn chỉnh biểu thị phán đốn nhận định (Chó treo mèo đậy, có người xếp vào thành ngữ ) GV cho HS tìm hai thành ngữ và đặt câu, giải thích thành ngữ đó. (Hoạt động theo nhóm) ( ếch ngồi đáy giếng, cá chậu chim lồng, dây cà dây muống, bãi bể nương dâu) - HS giải thích, GV sửa chửa đưa ví dụ bảng phụ: A Anh vừa bị đuổi việc, thật khổ, chó cắn áo rách nghóa” - Giảm nghĩa: trăng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành lạnh, xơm xốp - Tăng nghóa: nhấp nhô, sành sanh, sát sàn sạt II Thành ngữ : 1 Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố định biểu thị ý nghĩa hoàn chỉnh 2 Trong tổ hợp sau, tổ hợp thành ngữ, tục ngữ: a Thành ngữ: - Đánh trống bỏ dùi, làm việc không đến nơi đến chốn, thiếu trách nhiệm - Được voi địi tiên: lịng tham vơ độ - Nước mắt cá sấu: hành động giả dối được che đậy cách tinh vi b Tục ngữ: - Gần mực đen : hồn cảnh sống, mơi trường xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành nhân cách người - Chó treo mèo đậy: bảo vệ thức ăn 3) Tìm hai thành ngữ có yếu tổ động vật ,hai thành ngữ thực vật: a Động vật: Cá chậu chim lồng, ếch ngồi đáy giếng b Thực vật : Bãi bể nương dâu, dây cà dây muống 4 Sử dụng thành ngữ văn chương - Thân em vừa trắng lại vừ trịn Bảy ba chìm với nước non - Vợ chàng quỉ quái tinh ma (10)10P 5p B Hôm anh nhặt túi tiền, mèo mù vớ phải cá rán ? Tìm dẫn chứng sử dụng thành ngữ văn chương (“Đố lượm đá quăng trời.Đan gầu tát biển ghẹo người trăng Người nách thước, kẻ tay đao Đầu trâu mặt người ào sôi ) Hoạt động 3: ôn lại khái niệm nghĩa từ 2 Gọi HS đọc yêu cầu tập chọn cách hiếu cách hiểu sau( chọn cách hiểu (a) khơng chọn b,c,d ) 3 Cách giải thích cách giải thích sau đúng? Vì sao( cách giải thích b Vì cách giải thích a vi phạm đức tỉnhộng lượng) Hoạt động 4:Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ 1 GV cho HS ôn lại khái niệm từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ 2 Từ “hoa” dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển III.Nghĩa từ: 1 Khái niệm: Nghĩa từ nội dung ( vật, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị 2 Chọn cách hiểu a b sai c.sai d.sai 3.Chọn cách hiểu giải thích a sai b IV.Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ - Từ có mộït nghĩa hay nhiều nghĩa Ví dụ: + Từ nghĩa: Xe đạp + Từ nhiều nghĩa chân người chân mây + Chuyển nghĩa: tượng thay đổi nghĩa từ, tạo từ nhiều nghĩa 2 Hoa  nghĩa chuyển  nghĩa lâm thời (biện pháp tu từ) (11)4 Củng cố : (3p ) ? Làm tập hướng dẫn.Lưu ý tập (*) 5 Dặn dò : (1p ) - N¾m ch¾c lý thuyÕt VỈn dơng lµm bµi tËp - Soạn “ tổng kết từ vựng tiếp theo” ChuÈn bị theo yêu cầu sgk Ngày soạn: 5/10/2010 Tuần Tiết 44 TNG KẾT VỀ TỪ VỰNG I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Kiến thức: Nắm vững, hiểu sâu biết vận dụng kiến thức từ vựng học lớp 6 lớp (Từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát nghĩa từ ngữ, trờng từ vựng) Kĩ năng: Rèn luyện kĩ hệ thống hoá kiến thức học Thái độ: tích cực, tự giác học tập. II CHUẨN BỊ - GV : SGK, giáo án, tài liệu tham khảo - HS : Ôn lại kiến thức từ vựng theo yêu cầu mục 5->9 III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1 Ổn định lớp : 1p 2 Kiểm tra cũ : (5p) ? Thành ngữ gì? Ví dụ? 3 Bài : (35 p) (12)TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 7p 7p 7p 7p Ho t độ ng 5: Đồng ©m + GV cho HS định nghĩa từ đồng âm, nêu ví dụ + Giúp HS phân biệt tượng từ nhiều nghĩa khác với tượng từ đồng âm Hoạt động6: Từ đồng nghĩa: 1 GV cho HS định nghĩa khái niệm từ đồng nghĩa? - Cho HS nêu ví dụ 2 GV cho HS đọc lại câu hỏi 3 Cho dựa sở nào, từ xuân thay từ tuổi câu trên, có tác dụng gì? Hoạt động7: - Ôn từ trái nghĩa 1 Thế từ trái nghĩa? -Yêu cầu HS làm tập -Bài tập (*) nhà Hoạt động8: Hướng dẫn ôn luyện cấp độ khái quát nghĩa từ. 1. Thế cấp độ khái quát nghĩa từ 2 Điền vào mơ hình, sơ đồ SGK, lớp V Từ đồ ng âm. 1 Khái niệm: từ giống âm nghĩa khác xa nhau, khơng liên quan với 2 a) Từ “lá”  nhiều nghĩa b) Từ “đường”  đồng âm VI.Từ đồng nghĩa: 1 Từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống .2 Chọn cách hiểu : c 3 Từ xuân: mùa thay năm tuổi  hoán dụ, tác dụng tránh lặp từ, thể tinh thần lạc quan VII- Từ trái nghĩa: 1 Khái niệm: Lµ từ có nghĩa tr¸i ngược 2- Bài tập: - Những cặp từ trái nghĩa: Xấu-đẹp, xa-gần, rông - hẹp, to-nhỏ… 3 Nhóm 1: sống - chết, đực - cái, chiến tranh- hịa bình, chẵn - lẻ.hai khái niệm trái ngược khẳng định phủ định Nhóm 2: già- trẻ, yêu- ghét, cao- thấp, giàu- nghèoKhẳng định không phủ định VIII Cấp độ khái quát nghĩa từ 1 Nghĩa từ rộng hẹp nghĩa từ khác (13)7p nhận xét ,GV bổ sung Hoạt động9: Hướng dẫn ôn luyện trường từ vựng 1 Thế trường từ vựng? 2. Phân tích độc đáo cách dùng từ Hồ Chủ Tịch? + HS lập bảng trường từ vựng vài từ IX Trường từ vựng: 1.Khái niệm: tập hợp từ có nét chung nghĩa 2 Trường tự vựng “nước” + Nơi chứa: bể, ao, hồ + Công dụng: tắm, rửa + Hình thức: trong, xanh + Tính chất: mát, lạnh  Tác dụng: tác giả dùng từ khiến cho câu văn có hình ảnh sinh động, có giá trị tố cáo mạnh mẽ 4 Củng coá : (3p ) ? Làm tập hướng dẫn.Lưu ý tập (*) 5 Dặn dò : (1p ) - Học, nắm lý thuyết Vn dng làm tËp - Xem lại đề kiểm tra tập làm văn số Tìm hiểu đề bài.Lập dàn ý * Rót kinh nghiƯm: -/// -TuÇn Tiết 45 Trả tập làm văn số 2 Nội dung tiết học nh soạn sổ chấm trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao tuan 9, Giao tuan 9