0

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

17 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2021, 17:44

Sáng kiến kinh nghiệm THPT Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức được nghiên cứu với các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lập bảng hệ thống kiến thức trong dạy học Lịch sử, kết quả thực nghiệm. Để nắm vững hơn nội dung đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Sở giáo dục đào tạo hóa Trờng THPT Dơng Đình nghệ sáng kiến kinh nghiệm tên đề tài Nâng cao hiệu dạy học phần lịch sử giới nguyên thủy, cổ đại trung đại phơng pháp lập bảng hệ thống kiến thức Ngời thực hiện: Ngọ Thị Thuận Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực môn: Lịch sử Thanh Hóa, năm 2013 A/ Lý chọn đề tài Dy hc lch s trng phổ thơng q trình sư phạm phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động khác giáo viên học sinh Những hoạt động nhằm mục đích: Học sinh nắm vững trí thức lịch sử, phát triển tư Chính để nâng cao hiệu giảng dạy, đòi hỏi giáo viên phải biết vận dụng sáng tạo nhiều phương pháp dạy học khác Tạo hứng thú học tập, khắc sâu kiến thức, phát triển thao tác tư khả sáng tạo học sinh Qua thời gian giảng dạy lịch sử trường THPT, đặc biệt dạy học phần Lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (Chương trình lớp 10 bản), tơi nhận thấy: Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức có tác động tích cực đến q trình học tập nhận thức em Bởi vậy, xin chia kinh nghiệm với đồng nghiệp thông qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Nâng cao hiệu dạy học phần Lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức” B/ Néi dung I/ Cơ sở lý luận thực tiễn việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử 1-Cơ sở lý luận Thực chất lập bảng hệ thống kiến lập bảng kiến thức theo trình tự thời gian nêu mối liên hệ kiện nước hay nhiều nước giai đoạn, thời kỳ Lập bảng hệ thống kiến thức không giúp học sinh nắm kiến thức sau học mà qua tạo điều kiện cho học sinh phát triển khả tư duy, lôgic, thấy mối liên hệ, chất kiện, nội dung lịch sử Trên sở đó, học sinh rèn luyện thêm kỹ thực hành làm tập mang tính chất tổng hợp kiến thức Chúng ta biết rằng: Lịch sử loài người q trình phát triển khơng ngừng từ thấp đến cao, từ chế độ nguyên thủy dã man mông muội đến xã hội chủ nghĩa văn minh tiến Hơn nữa, nhận thức học sinh THPT không dừng lại cảm tính mà cấp độ nhận thức, lý tính Nhận thức sở để hình thành tư tưởng, tình cảm đắn tốt đẹp Trong q trình phát triển xã hội lồi người, thời nguyên thủy, cổ đại trung đại giai đoạn phát triển liền kề xa xưa em Bởi vậy, để khơi phục lại hình ảnh lịch sử khứ để học sinh nhận thức đắn, sâu sắc lịch sử, tránh “hiện đại hóa” lịch sử điều khơng khơng dễ dàng Để đạt yêu cầu này, giáo viên phải tìm biện pháp, giúp học sinh khắc sâu, hiểu rõ thấy khả quy luật, vận động phát triển lịch sử qua giai đoạn Đương nhiên, phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức phương pháp mới, dạy học, phương pháp đơn giản, giúp học sinh nắm bắt ôn tập kiến thức nhanh, sâu sắc, hiệu 2-Cơ sở thực tiễn Là giáo viên phân công giảng dạy lịch sử lớp 10 nhiều năm liên tiếp, tơi ln cố gắng tìm tịi cách thức, phương pháp giúp học sinh ôn tập kiến thức nói chung phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng cách nhanh hiệu Trong đó, hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức cách lập niên biểu có tác dụng lớn, giai đoạn lịch sử mà có nhiều kiện diễn ra, cách em khoảng thời gian dài Căn vào nội dung lịch sử khóa trình, giáo viên phân chia làm loại niên biểu để hệ thống hóa kiến thức, là: - Niên biểu tổng hợp: Loại niên biểu giúp học sinh ghi nhớ kiện mối thời gian đánh dấu mối quan hệ kiện quan trọng - Niên biểu chuyên đề: Là loại niên biểu sâu vào vấn đề quan trọng thời kỳ định Qua đó, học sinh biểu đầy đủ toàn diện chất kiện - Niên biểu so sánh: Đây niên biểu dùng để đối chiếu, so sánh kiện xảy lúc lịch sử nhằm làm bật chất, đặc trưng kiện ấy, để rút kết luận, khái quát có tính chất ngun lý Ngồi bảng so sánh dạng niên biểu so sánh dùng số liệu tài liệu kiện chi tiết để làm rõ chất, đặc trưng kiện loại hay khác loại 3- Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức - Thứ nhất: Căn vào nội dung học, giáo viên tìm vấn đề, nội dung hệ thống hóa cách lập bảng Đó kiện theo trình tự thời gian, lĩnh vực Nhưng ý nên chọn vấn đề tiêu biểu giúp học sinh nắm kiến thức tốt - Thứ hai: Biết lựa chọn hình thức lập bảng với tiêu chí phù hợp - Thứ ba: Lựa chọn kiến thức, đảm bảo yêu cầu bản, xác, ngắn gọn Có nhiều kiện diễn thời điểm, phải biết chọn lọc nhất, sử dụng từ ngữ xác, đọng, khơng nên ơm đồm nhiều kiến thức khiến việc lập bảng trở nên rờm rà, tính hệ thống lơgic Nếu điều kiện lập bảng cụ thể, phong phú kết giáo dục, giáo dưỡng phát triển cao 4/ Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) (Căn vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức nội dung dạy lịch sử, lập sử dụng bảng hệ thống kiến thức sau đây) a-Bài 1,2: Xã hội nguyên thủy * Sau học xong 1, củng cố kiến thức yêu cầu học sinh hoàn thiện bảng so sánh người tối cổ người tinh khơn với tiêu chí: Thời gian, đặc điểm thể Nội dung so sánh Thời gian Người tối cổ triệu năm trước - Trán thấp bợt sau Người tinh khôn vạn năm trước - Trán cao - U mày cao - Mặt phẳng - Hình thành trung tâm phát - Thể tích não phát triển Đặc điểm thể tiếng nói người tối cổ - Cịn lớp lơng mỏng - Khơng cịn lớp lơng mỏng thể - Hầu đứng hai - Hoàn toàn đứng hai chân chân * Bài 2, kết thúc chương xã hội nguyên thủy nên sau học xong vừa củng cố, ôn tập kiến thức thông qua lập biểu đồ nhằm giúp em hệ thống vấn đề thời kỳ nguyên thủy: Các giai đoạn phát triển loài người, tiến công cụ lao động, phương thức kiếm sống, quan hệ xã hội Từ đó, em hình dung khách quan giai đoạn lịch sử Thời gian Nội dung Sự tiến hóa triệu triệu vạn vạn 5.500 4000 3000 năm năm năm năm năm năm năm trước trước trước trước trước trước trước Vượn Người Người giống tối cổ tinh Đổng thau Đồ sắt - Nông - Nông người khôn Chế tạo Dùng Ghè Ghè đẽo Ghè đẽo Đồng công cụ hịn đá, hịn đá rìa mài đỏ lao cành cho vừa cạnh nhẵn, động có tay cầm (Đá cũ sắc, sẵn (Đá cũ hậu kỳ) nhọn tự sơ kì) (Đá nhiên mới) Phương Hái Cung - Trồng - Trồng thức lượm, tên săn rau, củ lúa nghiệp nghiệp kiếm săn bắt bắn - Chăn nước - Tiểu - TCN sống Quan hệ Bầy Bầy Thị tộc, xã hội vượn người giống người nuôi ven công -Làm sông nghiệp - Thương đồ gốm nghiệp, - Đánh biển cá Bộ lạc Phân Nhà sống chia kẻ nước nguyên theo giàu mở thủy nhóm người rộng (bầy gia đình nghèo, đàn) mẫu hệ, xã hội có quan có giai hệ bình cấp nhà đẳng nước b-Bài 3,4 : Xã hội cổ đại Sau học song bài, lập yêu cầu học sinh lập bảng hệ thống kiến thức sau nhằm củng cố, ôn tập toàn chương xã hội cổ đại * Bảng 1: So sánh quốc gia cổ đại phương Đông với quốc gia cổ đại phương Tây sở tiêu chí: Điều kiện tự nhiên, thời gian tồn tại, cấu kinh tế, cấu xã hội, thể chế nhà nước Tiêu chí so sánh Điều Các quốc gia cổ đại phương đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Các quốc gia cổ đại phương Tây (Hy Lạp, Rô ma) Ai Cập) Lưu vực dịng sơng lớn châu Bờ bắc Địa Trung Hải với kiện tự á, châu phi Thuận lợi: đất đai màu bán đảo đảo nhỏ nhiên mỡ, tơi xốp, gần nguồn nước, khí Thuận lợi: Cho hoạt động hàng hậu nóng ẩm Khó khăn: Lũ lụt vào hải, ngư nghiệp, thương nghiệp mùa mưa biển Khó khăn: Đất khơ, trồng lưu niên Cơ cấu - Chủ yếu: Nông nghiệp trồng lúa - Chủ yếu: Thủ công nghiệp, kinh tế nước thương mại biển - Kết hợp: Chăn nuôi gia súc - Thứ yếu: Nông nghiệp làm nghề thủ công Cơ cấu tầng lớp xã hội tầng lớp - Quý tộc: Vua, quan lại, chủ ruộng - Chủ nơ: Chủ xưởng, chủ lị, đất - tầng lớp thống trị chủ thuyền – Tầng lớp thống trị - Nơng dân cơng xã: Chiếm số - Bình dân: Nơng dân, thợ thủ lượng đông đảo lực lượng công chủ yếu sống vào trợ cấp nuôi sống xã hội Tầng lớp bị trị xã hội - Nô lệ: Xuất thân từ tù binh, người - Nô lệ: Số lượng đông, lực nghèo không trả nợ Tầng lớp lượng nuôi sống xã hội thấp xã hội Thể chế Chuyên chế cổ đại Tầng lớp bị trị Cộng hịa dân chủ chủ nơ nhà nước Thời Khoảng TNK IV – TNK III trước Đầu thiên niên kỷ I trước công gian tồn công nguyên đến kỷ tiếp nguyên đến năm 476 giáp công nguyên * Bảng 2: Lập bảng hệ thống thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại phương đơng quốc gia cổ đại phương tây lĩnh vực: Lịch pháp, chữ viết, toán học, văn học, nghệ thuật Lĩnh vực Lịch Văn hóa cổ đại phương Đơng Văn hóa cổ đại phương Tây Làm nơng lịch (phục vụ cho năm có 365 ngày 1/ 4, chia 12 pháp sản xuất nông nghiệp) : năm có tháng (mỗi tháng từ 30, 31 ngày, 365 ngày, chia 12 tháng với mùa riêng tháng có 28 ngày) Chữ (mưa khơ) - Chữ tương hình - Sáng tạo hồn thiện bảng viết - Chữ tượng ý chữ A, B, C với 26 chữ Nhiều ký tự phức tạp - Sáng tạo chữ số La mã Ký hiệu đơn giản, sử dụng phổ biến - Xuất nhiều nhà khoa học Tốn - Tính số II = 3,16 học - Tính diện tích hình trịn, hình tam có tên tuổi, để lại nhiều định lí, giác định đề, có giá trị khái qt cao: - Tìm số Ta lét, Pitago, Ơ – Clits, Acsi Văn học Chủ yếu văn học dân gian méc Văn học viết đời với tác Nghệ giả tiêu biểu: Ê xin, Ơ – ri – pít - Kiến trúc đạt trình độ cao: Kim tự - Điêu khắc tinh tế: Tượng nữ thuật tháp (Ai cập), Thành Ba bi lon thần A tê na đội mũ chiến binh; (Lưỡng Hà), Vạn lí trường thành tượng lực sĩ ném đĩa thần vệ nữ (Trung Quốc) - Kiến trúc: Đấu trường Rô ma c/ Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến *Bảng 1: Lập bảng thống kê triều đại phong kiến nhà Tần nhà Hán với nội dung sau Thời gian Nhà Tần Nhà Hán tồn Tổ chức Chia đất nước thành quận, Chia đất nước thành quận máy nước nhà huyện huyện Chính sách Ban hành chế độ tiền tệ, đo Giảm tô thuế, sưu dịch cho kinh tế lường thống nông dân, phát triển sản xuất nơng nghiệp Chính sách Bành trướng xâm lược, mở rộng Xâm lược Triều Tiên, đối ngoại lãnh thổ phía bắc phía nước phương nam nam Khởi nghĩa Khởi nghĩa Trần Thắng – Ngơ - Khởi nghĩa: Xíc Mi – Lục nơng dân Quãng Lâm - Khởi nghĩa: Trương Giác Với bảng tơi sử dụng bảng trống để làm phiếu học tập, hướng dẫn học sinh tìm hiểu SGK hoàn thiện giảng mục * Bảng 2: Thành tựu văn hóa tiêu biểu Trung Quốc thời phong kiến qua triều đại Triều đại Thành tựu tiêu biểu - Nho giáo: Do Khổng Tử sáng lập Thời Hán Vũ Đế trở thành công cụ sắc bén bảo vệ trật tự phong kiến giai cấp thống trị Tần - Hán - Văn học: Thể loại phú (thời Hán) - Sử học: Tư Mã Thiên với tác phẩm “Sử kí” người đặt móng cho sử học Trung Quốc - Nho giáo tiếp tục phát triển, thời Tống đề cao Đường – Tống - Phật giáo thịnh hành, chùa chiền xây dựng nhiều - Văn học: Nổi bật thể loại thơ Đường với tác giả: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị - Nổi bật với tiểu thuyết chương hồi: Tây du ký, Thủy hử, Hồng Minh – lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa Thanh -Nghệ thuật: Phát triển lâu đời, trình độ cao, độc đáo biểu hội họa, điêu khắc – tiêu biểu: Cố cung Bắc Kinh Bảng này, sử dụng dạy học xong để củng cố kiến thức cho học sinh gợi ý sau yêu cầu em nhà làm d-Bài 7: Sự phát triển lịch sử văn hóa đa dạng Ấn Độ * Lập bảng so sánh Vương triều Hồi giáo Đê li với Vương triều Mô gôn nội dung - Sự thành lập, thời gian tồn tại, sách thống trị Qua rút điểm giống khác vương triều Nội dung so sánh Vương triều Hồi giáo Đê li Vương triều Mô gôn Người hồi giáo gốc Trung Á Một phận dân trung Sự thành lập Thời gian chinh phục tiểu quốc Ấn - theo đạo hồi công Ấn Độ lập nên Vương triều Hồi giáo lập nên vương triều Mơ gơn đóng đô Đê li 1206 - 1526 1526 – 1707 tồn - Truyền bá, áp đặt hồi giáo - Xây dựng quyền mạnh - Giành quyền ưu tiên ruộng mẽ dựa liên kết, không đất, địa vị máy quan lại phân biệt nguồn gốc quan lại - Đưa thuế “ngoại đạo” gốc Mông Cổ, Ấn Độ - Hồi giáo Ấn Độ - Ấn Giáo Chính sách - Xây dựng khối hịa hợp dân thống trị tộc - Đo đạc ruộng đất, thống đo lường - Hỗ trợ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Điểm giống - Đều Vương triều lực ngoại tộc cai trị - Lãnh thổ Ấn Độ thống Khác - Xây dựng nhiều cơng trình Hồi giáo đặc sắc - Thực sách kì thị tơn Thực sách hịa giáo Tác động: mâu thuẫn dân tộc đồng tôn giáo Tác động: Xã hội ổn định sâu sắc đất nước phát triển Bảng sử dụng sau dạy xong yêu cầu học sinh hoàn thiện nội dung so sánh e-Bài 9: Vương quốc Campuchia Vương quốc Lào * Lập bảng hệ thống kiến thức vương quốc Campuchia vương quốc Lan Xang Nội dung Vương quốc Campuchia Vương quốc Lan Xang Xung quanh rừng núi cao Sông Mê Kong với nguồn tài Điều kiện tự nguyên (Biển hồ) Thuận lợi nguyên thủy văn, đường giao nhiên Dân tộc Thời gian đất đai, nước tưới, thủy sản, lâm thông huyết mạch đất sản Người Khơ me nước - Người Lào Thơng Thế kỷ VI – Thế kỷ XIX - Người Lào lùn 1353 – Thế kỷ XV hình thành Thời kỳ phát triển - 802 – 1432 Biểu hiện: + Nơng nghiệp phát triển, thủy lợi hồn chỉnh Khai thác lâm sản + Thủ công nghiệp phát triển + Xây dựng nhiều cơng trình kiến trúc đồ sộ + Lãnh thổ mở rộng - TK XV – TK XVIII Biểu hiện: + Nông nghiệp phát triển, khai thác sản vật quý, buôn bán phát triển + Xây dựng máy nhà nước hoàn thiện, quân đội chấn chỉnh, kiên chống xâm lược + Trung tâm phật giáo Đông Nam Á - Từ kỷ XVII Thời kỳ suy - Từ kỷ XV Biểu thoái Biểu hiện: + Bị người Thái xâm lược + Tranh chấp báu + Nội chia rẽ, tranh giành Hoàng tộc quyền lực + Bị Xiêm thống trị Chữ viết Văn hóa + 1863 trở thành thuộc địa + 1893 thuộc địa Pháp Pháp - Chữ phạn: TK VII sáng tạo - Sáng tạo chữ viết riêng chữ viết riêng Tôn giáo - Hin đu giáo - TK XVII phật giáo Văn học + Phát triển mạnh: - Văn học viết - Văn học dân gian sở chữ Campuchia Miến Điện, - TK XIII, Phật giáo truyền bá - Văn học dân gian - Kiến trúc Hin du giáo phật - Kiến trúc phật giáo: Tháp Thạt Luổng Kiến giáo trúc - Cơng trình: Ăng co thom – Ăng Co Vát Với nội dung bài, tơi dùng bảng thống kê dạy kiến thức việc chia nhóm để học sinh tìm hiểu, thảo luận viết vào phiếu học tập cịn trống Sau học sinh trình bày, tơi nhận xét, bổ sung hoàn thiện với nội dung Hoặc xem tập yêu cầu học sinh nhà làm g/ Bài 10: Thời kỳ hình thành phát triển chế độ phong kiến * Bảng 1: Lập bảng so sánh thành địa phong kiến với thành thị trung đại : Thành phần dân cư, đặc điểm kinh tế, trị Nội dung so sánh Thành phần Lãnh địa phong kiến Lãnh chúa, nông nô Thành thị trung đại Thị dân: Thợ thủ công, dân cư thương nhân Đặc điểm kinh Đóng kín: mang tính tự nhiên, Hình thành phát triển kinh tế Chính trị tự cung, tự cấp, tự túc tế hàng hóa đơn giản Là đơn vị trị, kinh tế Là sở để xóa bỏ chế độ chế độ phong kiến phong kiến phân quyền, xây phân quyền Châu âu dựng chế độ phong kiến tập quyền Lãnh chúa nông nô hầu Mở mang tri thức cho Văn hóa mù chữ - Văn hóa người, tạo tiền đề cho hình phát triển thành trường đại học lớn châu âu Bảng 2: Lập bảng so sánh số hình thức kinh doanh ban đầu CNTB Tây âu với chế độ phong kiến Tây âu Nội dung so sánh Thành thị phong kiến Chủ nghĩa tư Thủ công nghiệp Tổ chức sản xuất: Phường hội thủ công - Quy mô xưởng nhỏ - Sản xuất tay - Người thợ làm từ đầu đến cuối để tạo sản phẩm - Tư liệu sản xuất thợ thợ bạn, chia sản phẩm mức độ nhiều khác thợ cả, thợ bạn, thợ học việc Tổ chức sản xuất: Công trường thủ công - Quy mô xưởng lớn - Sản xuất tay - Người thợ làm khâu trình tạo sản phẩm - Tư liệu sản xuất chủ Thợ người bán sức lao động, làm thuê ăn lương Nông nghiệp Nông nô nhận ruộng đất Trang trại, đồn điền, chủ tư lãnh chúa, nộp tô thuế sản nông nghiệp, quý tộc mới, người làm công nhân nông nghiệp Thương hội (phạm vi hoạt Công ty thương mại (phạm vi Thương nghiệp động hẹp) hoạt động rộng thương hội) Hai bảng này, củng cố kiến thức cho học sinh cuối dạy yêu cầu em nhà tự hồn thiện với nội dung cịn để trống II-Kết thực nghiệm Qua thực tế áp dụng cho thấy phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử nói chung dạy phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng đem lại hiệu tích cực + Đối với giáo viên: Nâng cao kết giảng dạy, lực chuyên môn, yêu nghề tâm huyết với hoạt động sư phạm + Đối với học sinh: Tạo tính trực quan, hình thành biểu tượng lịch sử khách quan, cụ thể, giúp em dễ dàng nắm bắt kiến thức, hiểu sâu kiến thức, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, chủ động để hoàn thành tập hệ thống hóa kiến thức lịch sử - Xóa bỏ cảm giác nặng nề, khó học, khó nhớ mơn Qua giúp em rèn luyện kỹ lý thuyết thực hành mơn học địi hỏi tính chun cần khả tư cao Học sinh hứng thú học kiến thức lịch sử hệ thống hóa để em dễ học, dễ hiểu thuộc lớp Kết cụ thể: Giáo viên cho học sinh làm kiểm tra lớp 10A6 10A7 * Trong đó: - Lớp 10A6 khơng sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức - Lớp 10A7 sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức Giỏi Khá TB Yếu Kém Số lượng Lớp học sinh SL % SL % SL % SL % SL % 62, 10A6 40 2,5 10 25 25 7,5 2,5 10A7 42 7,2 17 40,8 21 49,6 2,4 0 C/ KÕt luËn Để đạt hiệu cao học tập môn lịch sử, trước hết học sinh phải u thích mơn lịch sử Điều cần tác động lớn từ phía giáo viên vai trò giáo viên quan trọng việc hình thành tri thức nhân cách học sinh Do đó, giáo viên phải người tổ chức hướng dẫn cho học sinh tích cực, chủ động linh hoạt chiếm lĩnh tri thực lịch sử nhân loại Trong thực tế dạy học khơng có phương pháp đơn tối ưu Vì giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp đổi phương pháp dạy học mang lại hiệu tích cực Mặc dù thời gian nghiên cứu chưa nhiều, phạm vi đề tài chưa sâu Nhưng qua thực tiễn thân áp dụng phương pháp đạt kết khả quan Bởi mong muốn chia sẻ với đồng nghiệp hy vọng góp phần nâng cao chất lượng trình dạy học Tuy nhiên với lực thân có hạn, cộng với kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, chắn đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Vì mong đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp để đề tài hồn thiện Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn tới đồng nghiệp, em học sinh trường THPT Dương Đình Nghệ giúp đỡ tơi thực đề tài Thanh Hóa, ngày 15 tháng năm 2013 Xác nhận thủ trưởng đơn vị Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Ngọ Thị Thun Tài liệu tham khảo 1/ Sỏch giỏo khoa lch sử 10 – Ban 2/ Sách giáo viên lịch sử 10 – Ban 3/ Phương pháp dạy học lịch sử - Phan Ngọc Liên – Trần Văn Trị 4/ Giáo trình: LSTG cổ đại – NXBGD – Phan Hồng Việt 5/ Giáo trình LSTG cổ đại – Lương Ninh Môc lôc A/ B/ I/ Lý chọn đề tài Nội dung Cơ sở lý luận thực tiến việc lập bảng hệ thống kiến 1 12 3- thức dạy học lịch sử Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học 4- phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại II C/ (lịch sử 10 ban bản) Kết thực nghiệm Kết luận 13 14 ... với đồng nghiệp thông qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm: ? ?Nâng cao hiệu dạy học phần Lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức? ?? B/ Néi dung I/... triển cao 4/ Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) (Căn vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức nội dung dạy. .. việc lập bảng hệ thống kiến 1 12 3- thức dạy học lịch sử Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học 4- phần lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan