0

Giáo án Lớp 4 Tuần 5 năm 2015

40 12 0
  • Giáo án Lớp 4 Tuần 5 năm 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2021, 12:20

Giáo án Lớp 4 Tuần 5 năm 2015 bao gồm những thiết kế bài giảng về chương trình học lớp 4 tuần 5. Tài liệu bao gồm những bài giáo án như: Tập đọc - Những hạt thóc giống; Luyện chính tả; Mở rộng vốn từ trung thực – tự trọng; Tìm số trung bình cộng. TUẦN Thứ hai, ngày 21 tháng năm 2015 Mĩ thuật (Giáo viên môn) ============================= Tập đọc (Tiết CT: 9) NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG I Mục tiêu - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - Hiểu nội dung: Ca ngợi bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật (trả lời câu hỏi 1, 2, 3) * HS khiếu trả lời CH (SGK) KNS: Xác định giá trị; Tự nhận thức thân; Tư phê phán (Trải nghiệm; Xử lí tình huống; Thảo luận nhóm) II Đồ dùng dạy - học Tranh minh hoạ tập đọc trang 46, SGK (phóng to có điều kiện) Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần luyện đọc III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài: “Tre VN” + Bài thơ ca ngợi phẩm chất gì, + Bài thơ ca ngợi phẩm chất cần cú, đoàn ai? kết, thẳng người VN + Nêu ý nghĩa học - Nhận xét khen ngợi HS - Nhận xét Bài a) Giới thiệu b) H/dẫn luyện đọc tìm hiểu HĐ1: Luyện đọc: GV HS chia đoạn: đoạn - GV ghi từ khó sau HS đọc lần - Tiếp nối đọc đoạn Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - GV giải nghĩa số từ khó: - HS đọc từ khó - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp (báo cáo kết quả) - HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm HĐ3: Tìm hiểu bài: - Đọc thầm tồn để trả lời câu hỏi: + Nhà vua chọn người để + Nhà vua muốn chọn người trung thực truyền ngôi? để truyền - HS đọc đoạn 1… + Nhà vua làm cách để tìm + Vua phát cho người dân thúng người trung thực? thóc luộc kĩ mang gieo trồng hẹn: Ai thu nhiều thóc truyền ngơi, khơng có bị trừng phạt + Theo em hạt thóc giống + Hạt thóc giống khơng thể nảy mầm nảy mầm khơng? Vì sao? luộc kĩ + Thóc luộc kĩ khơng thể nảy mầm + Vua muốn tìm xem người trung thực, Vậy mà vua lại giao hẹn, người mong làm đẹp lòng vua, tham khơng có thóc bị trừng trị để biết lam quyền chức người trung thực, dũng cảm nói lên thật - HS đọc thầm đoạn 2,… + Theo lệng vua, bé Chôm làm + Chơm gieo trồng, em dốc cơng chăm sóc gì? Kết sao? mà thóc chẳng nảy mầm + Đến kì nộp thóc cho vua, chuyện + Mọi người nơ nức chở thóc kinh thành xảy ra? nộp Chơm khơng có thóc, em lo lắng, thành thật quỳ tâu: Tâu bệ hạ! Con không cho thóc nảy mầm + Hành động bé Chơm có + Mọi người khơng dám trái lệnh vua, sợ bị khác người? trừng trị Cịn Chơm dũng cảm dám nói thật dù em em bị trừng trị - HS đọc đoạn 3,… + Thái độ người + Mọi người sững sờ, ngạc nhiên lời thú nghe Chơm nói tội Chơm.Mọi người lo lắng có lẽ Chơm nhận trừng phạt - Đọc thầm đọan cuối + Nhà vua nói nào? + Vua nói cho người biết rằng: thóc giống bị luộc mọc Mọi người có thóc nộp khơng phải thóc giống vua ban + Theo em, người trung thực + Vì người trung thực nói người đáng quý? thật, khơng lợi ích mà nói dối, làm hỏng việc chung/ Vì người trung thực muốn nghe thật, nhờ làm nhiều điều có ích cho người/ Vì người trung thực ln ln người kính trọng tin u/ Vì người trung thực bảo vệ thật, bảo vệ người tốt HĐ3: Luyện đọc diễn cảm: - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn - em đọc tiếp nối đoạn cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn 2, - Luyện đọc phân vai theo nhóm - Đọc mẫu đoạn văn - Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp - Theo dõi, uốn nắn - Bình chọn người đọc hay Củng cố Câu chuyện muốn nói với chúng Ý nghĩa: Câu chuyện ca ngợi bé Chơm ta điều gì? Nêu ý nghĩa bài? (HS trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật khiếu) Dặn dị, nhận xét - Dặn HS nhà học - Chuẩn bị bài: Gà trống cáo - Nhận xét tiết học ================================ Toán (Tiết CT 21) LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Biết số ngày tháng năm, năm nhuận năm không nhuận - Chuyển đổi đơn vị đo ngày, giờ, phút, giây - Xác định năm cho trước thuộc kỉ * Bài 1, 2, II Đồ dùng dạy - học - Nội dung bảng tập 1, kẻ sẵn bảng phụ, III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Cả lớp: Bài 1: - GV g/thiệu: Năm thường, năm nhuận Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Gọi HS lên bảng Hoạt động học - Hát - HS nghe giới thiệu - HS đọc yêu cầu tập - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào - HS nghe GV giới thiệu, sau làm tiếp phần b tập - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào - Nhận xét bạn HĐ2: Cá nhân: Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc đề tự làm - HS đọc yêu cầu tự làm - Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789 Năm thuộc kỉ thứ XVIII - Nguyễn Trãi sinh năm: 1980 – 600 = 1380 năm Năm thuộc Củng cố kỉ XIV + Những tháng có 30 ngày? + Những tháng có 31 ngày? - Tiết học giúp em điều cho việc sinh hoạt, học tập hàng ngày? Dặn dò, nhận xét - GV tổng kết học, dặn HS nhà làm tập - Chuẩn bị bài: Tìm số trung bình cộng ====================================== Buổi chiều LUYỆN CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) ; TIẾT : 15 I Mục tiêu - Nghe - viết đoạn, tập đọc học tuần trình bày tả sẽ, qui định - Phân biệt en/ eng, r/ g/ gh II Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài dạy: a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe – viết tả - Yêu cầu HS đọc đoạn văn Hỏi: Nội dung nói lên điều gì? * Hướng dẫn viết từ khó - u cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn viết tả * Viết tả - GV đọc cho HS viết yêu cầu - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi - HS TLCH - HS lên bảng viết, HS lớp viết vào nháp - Nghe GV đọc viết - HS dùng bút chì, đổi chéo cho để sốt lỗi, chữa * Soát lỗi chấm c) Bài tập - HS làm vào - Tìm từ chứa tiếng có vần en/ eng, r/ g/ - Trình bày kết - nhận xét - sửa chữa gh? Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Nhắc HS viết sai tả ghi nhớ để khơng viết sai từ học - Nhận xét tiết học ========================================== Thể dục (Giáo viên mơn) ========================================== LUYỆN TỐN ; TIẾT CT : 17 I MỤC TIÊU: Củng cố bảng đơn vị đo khối lượng, chuyển đổi đơn vị đo khối lượng, thực phép tính với số đo khối lượng II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài dạy: a) Giới thiệu bài: b) Thực hành: Bài 1: Sắp xếp đơn vị đo khối lượng - HS làm tập vào thành bảng đơn vị đo khối lượng - Chữa Bài 2: Chuyển đổi đơn vị đo khối lượng Bài 3: Thực phép tính với số đo khối lượng Củng cố, dặn dò: - Gọi HS nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng - Nhận xét tiết học ========================================== Thứ ba, ngày 22 tháng năm 2015 Chính tả (Tiết CT 5) NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG I Mục tiêu - Nghe - viết trình bày CT sẽ; biết trình bày đoạn văn có lời nhân vật - Làm BT (2) a/b * HS khiếu tự giải câu đố BT (3) II Đồ dùng dạy - học Bài tập 2a, tập 2b viết sẵn lần bảng lớp III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Gọi HS lên bảng đọc cho HS viết Hoạt động học - HS lên bảng thực u cầu - Rạo rực, dìu dịu, gióng giả,…bâng khuâng, bận bịu, nhân dân, lời, dân dâng,… - Nhận xét - Nhận xét chữ viết HS Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Cả lớp: Hướng dẫn nghe- viết tả: * Tìm hiểu nội dung đoạn văn: - Gv đọc + Nhà vua chọn người trung thực để nối + Nhà vua chọn người để ngơi nối ngơi? * Hướng dẫn viết từ khó: - HS viết bài: luộc kĩ, giống thóc, dõng dạc, - GV đọc từ khó cho HS viết * Viết tả: - GV đọc cho HS viết * Thu chấm nhận xét cùa HS - Sửa sai số lỗi HĐ2: Cá nhân: Bài 2: Tìm từ… b.Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Tổ chức cho HS thi làm tập theo nhóm truyền ngơi,… - HS viết - HS nghe GV đọc soát - HS nộp Hướng dẫn làm tập: - HS đọc yêu cầu tập - HS nhóm tiếp sức điền chữ thiếu (mỗi HS điền chữ) ** Chen chân - len qua - leng keng - áo len màu đen - khen em - Nhận xét, khen Bài 3: Giải câu đố - Lời giải: Con nòng nọc a/ Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS suy nghĩ tìm tên vật - HS lắng nghe - Giải thích: ếch, nhái đẻ trứng nước Trứng nở thành nịng nọc, có đi, bơi lội nước Lớn lên nịng nọc rụng đi, nhảy lên sống cạn Củng cố - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Nhắc HS viết sai tả ghi nhớ để khơng viết sai từ học HTL câu đố để đố lại người thân Dặn dò, nhận xét - Dặn HS nhà viết lại 2a 3b vào Học thuộc lòng câu đố Chuẩn bị bài: (Nghe – viết) Người viết truyện thật - Nhận xét tiết học ====================================== Luyện từ câu (Tiết CT 9) MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC – TỰ TRỌNG I Mục tiêu Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Trung thực- Tự trọng (BT4); tìm 1, từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực đặt câu với từ tìm (BT1, BT2); nắm nghĩa từ "tự trọng" (BT3) II Đồ dùng dạy - học - Từ điển (nếu có) trang photo cho nhóm HS - Giấy khổ to bút - Bảng phụ viết sẵn tập III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: - GV gọi HS làm lại tập - Nhận xét khen ngợi Bài a) Giới thiệu b/ Hướng dẫn làm tập: HĐ1: Nhóm: Bài 1: Tìm từ nghĩa … - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Phát bảng nhóm Yêu cầu HS thảo luận, làm BT - Kết luận từ Hoạt động học - HS lên bảng Lớp theo dõi nhận xét - HS đọc thành tiếng - Hoạt động nhóm - Dán phiếu, nhận xét bổ sung - Chữa lại từ (nếu thiếu sai) + Từ nghĩa với trung thực: Thẳng thắng, thẳng tính, thẳng, chân thật, thật thà, thật lịng, thật tâm, trực, bộc trực, thành thật, thật tình, thật… + Từ trái nghĩa với trung thực: Điêu ngoa, gian dối, sảo trá, gian lận, lưu manh, gian manh, gian trá, gian sảo, lừa bịp, lừa đảo, lừa lọc, lọc lừa, bịp bợm gian ngoan,… HĐ2: Cả lớp: Bài 2: Đặt câu với từ nghĩa - HS đọc thành tiếng y/cầu SGK với từ “ trung thực”… - Suy nghĩ nói câu - Gọi HS đọc yêu cầu + Bạn Minh thật - Yêu cầu HS suy nghĩ, HS đặt + Chúng ta không nên gian dối câu (1 câu với từ nghĩa với trung + Ơng Tơ hiến Thành người trực thực câu trái nghĩa với trung + Gà không vội tin lời cáo gian manh thực) + Thẳng thắn đức tính tốt + Những gian dối bị người ghét bỏ + Chúng ta nên sống thật lòng với - Nhận xét, khen HĐ3: Nhóm đơi: - HS đọc thành tiếng Bài 3: Dòng nêu - Hoạt động cặp đôi nghĩa của… + Tự trọng: Coi trọng giữ gìn phẩm giá - u cầu HS thảo luận cặp đơi để tìm nghĩa từ tự trọng + Tin vào thân: Tự tin - Gọi HS trình bày, HS khác bổ + Quyết định lất công việc mình: tự sung (nếu sai) - Mở rộng: Cho HS tìm từ từ + Đánh giá cao coi thường kẻ điển có nghĩa a, b, d khác: tự kiêu Tự cao Bài 4: Có thể dùng thành ngữ, - HS đọc yêu cầu tập … - Yêu cầu HS trao đổi nhóm để trả lời câu hỏi - Gọi HS trả lời GV ghi nhanh lựa chọn lên bảng Các nhóm khác bổ sung * GV mở rộng nghĩa câu thành ngữ, tục ngữ cho HS hiểu thêm (SGV- 120) Củng cố - GV củng cố ND - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - Yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ Dặn dò, nhận xét - Dặn HS nhà học thuộc từ vừa tìm tục ngữ thành ngữ Chuẩn bị bài: Danh từ - Nhận xét tiết học - HS thảo luận - Báo cáo kết Đáp án: Câu a, c, d nói tính trung thực Câu b, e nói lịng tự trọng - Nhận xét, bổ sung ====================================== Toán (Tiết CT 22) TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG I Mục tiêu - Bước đầu hiểu biết số trung bình cộng nhiều số - Biết tìm số trung bình cộng 2, 3, số * Bài (a, b, c), II Đồ dùng dạy - học - Hình vẽ đề toán a, b phần học SGK viết sẵn bảng phụ băng giấy III CÁC Hoạt động dạy - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Cả lớp: Giới thiệu số trung bình cộng cách tìm số trung bình cộng: * Bài tốn - GV u cầu HS đọc đề tốn + Có tất lít dầu? (GV ghi bảng phép tính 4+ = 10 lít) + Nếu rót số dầu vào can + HS hát - HS đọc + Có tất 4+ = 10 lít dầu + Mỗi can có 10: = lít dầu can có lít dầu? (10: = lít) - GV yêu cầu HS trình bày lời giải - GV giới thiệu: Can thứ có lít dầu, can thứ hai có lít dầu Nếu rót số dầu vào hai can can có lít dầu, ta nói trung bình can có lít dầu Số gọi số trung bình cộng hai số - Dựa vào cách giải thích tốn bạn nêu cách tìm số trung bình cộng 4? - GV hướng dẫn HS nhận xét để rút bước tìm: + Bước thứ tốn trên, tính gì? + Để tính số lít dầu rót vào can, làm gì? - Như vậy, để tìm số dầu trung bình can lấy tổng số dầu chia cho số can + Tổng + có số hạng? - Để tìm số trung bình cộng hai số tính tổng hai số lấy tổng chia cho 2, số số hạng tổng + - GV yêu cầu HS phát biểu lại quy tắc tìm số trung bình cộng nhiều số * Bài tốn 2: - GV yêu cầu HS đọc đề toán + Bài tốn cho ta biết gì? + Bài tốn hỏi gì? + Em hiểu câu hỏi toán nào? - GV nhận xét làm HS + Ba số 25, 27, 32 có trung bình cộng bao nhiêu? Luyện tập, thực hành HĐ2: Cá nhân: Bài 1: Tìm số trung bình cộng … - GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau tự làm - GV chữa Lưu ý HS cần viết biểu thức tính số trung bình cộng được, không bắt buộc viết câu trả lời Bài 2: - GV yêu cầu HS đọc đề toán - Đặt câu hỏi gợi mở - HS trình bày lời giải cho phép tính - HS nêu: Số trung bình cộng + (6+ 4): = + Tính tổng số dầu hai can dầu + Thực phép chia tổng số dầu cho can + Có số hạng - HS đọc qui tắc - HS đọc - HS lên bảng, lớp làm vào nháp + Ba số 25, 27, 32 có trung bình cộng 28 - HS đọc yêu cầu tập - HS lên bảng Lớp vào - HS đọc đề - HS tự giải - GV nhận xét khen ngợi HS Bài (nâng cao): - Đề: Trung bình cộng hai số 13 - HS đọc đề Nếu xét thêm số thứ ba trung - HS tự giải bình cộng ba số 11 Tìm số thứ ba - GV sửa chữa Củng cố - GV cho đề toán, cho sẵn thẻ có lời giải, phép tính khác nhau, cho hai đội thi đua (1 đội nam & đội nữ) chọn lời giải & phép tính gắn lên bảng Đội xong trước & có kết đội thắng - GV tổng kết học, dặn HS nhà làm tập chuẩn bị sau Dặn dò, nhận xét - Chuẩn bị bài: Luyện tập - Nhận xét tiết học ====================================== Kể chuyện (Tiết CT 5) KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu - Dựa vào gợi ý (SGK) biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc nói tính trung thực - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện II Đồ dùng dạy - học GV HS mang đến lớp truyện sưu tần tính trung thực Đề viết sẵn bảng lớp III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Gọi HS tiếp nối kể đoạn - HS kể chuyện câu chuyện “Một nhà thơ chân chính.” - Nhận xét khen ngợi HS Bài a) Giới thiệu - Lắng nghe b) Tìm hiểu Đề bài: Kể câu chuyện mà em nghe, đọc đức tính trung - HS đọc đề thực HĐ1: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu 10 - GV hỏi: + Biểu đồ gồm cột? + Cột bên trái cho biết gì? + Cột bên phải cho biết gì? + Biểu đồ gồm cột + Cột bên trái nêu tên gia đình + Cột bên phải cho biết số con, gia đình trai hay gái + Gia đình Mai, gia đình Lan, gia + Biểu đồ cho biết đình Hồng, gia đình Đào, gia đình gia đình nào? Cúc + Gia đình Mai có gái + Gia đình Mai có con, trai hay gái? + Gia đình Lan có trai + Gia đình Lan có con, trai hay gái? + Gia đình Hồng có trai + Biểu đồ cho biết gái gia đình Hồng? + Gia đình Đào có gái Gia + Vậy cịn gia đình Đào, gia đình đình Cúc có trai Cúc? - HS tổng kết lại nội dung trên: Gia đình - Hãy nêu lại điều em biết Mai có gái, gia đình Lan có năm gia đình thơng qua biểu trai, … đồ - GV hỏi thêm: + Gia đình có gái gia đình + Những gia đình có gái? Hồng gia đình Đào + Những gia đình có trai? + Những gia đình có trai gia đình Lan gia đình Hồng c) Luyện tập, thực hành HĐ2: Cá nhân: - HS đọc yêu cầu tập Bài 1: Biểu đồ nói - HS tự làm vào môn… + Biểu đồ biểu diễn môn thể thao khối - GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ, sau tham gia tự làm + Khối có lớp 4a, 4B, 4C + Khối tham gia môn thể thao bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu + Mơn bơi có lớp tham gia 4a 4c + Mơn cờ vua có lớp tham gia lớp 4A + Hai lớp 4B 4C tham gia tất môn, họ tham gia mơn đá cầu - GV chấm số sửa sai Bài - GV yêu cầu HS đọc đề SGK, - HS đọc đề sau làm - HS quan sat biểu đồ giải - HS lên bảng Lớp tự làm Bài giải a.Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2002 là: - Khi HS làm bài, GV gợi ý em tính 10 x = 50 (tạ) ; 50 tạ = số thóc năm trả lời b Số thóc năm 2000 gia đình bác Hà thu 26 câu hỏi khác - Nhận xét, khen ngợi Củng cố - Hướng dẫn HS hiểu hình vẽ minh hoạ mơn thể thao: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu cột bên phải biểu đồ Dặn dò, nhận xét - GV tổng kết học, dặn HS nhà làm tập chuẩn bị bài: Biểu đồ (tt) - Nhận xét tiết học là: 10 x = 40 (tạ) Năm 2002 gia đình bác Hà thu nhiều năm 2000 là: 50 – 40 = 10 (tạ) ====================================== Địa lí (Tiết CT 5) TRUNG DU BẮC BỘ I Mục tiêu - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình trung du Bắc Bộ: Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh bát úp - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân trung du Bắc Bộ: + Trồng chè ăn mạnh vùng trung du + Trồng rừng đẩy mạnh - Nêu tác dụng việc trồng rừng trung du Bắc Bộ: che phủ đồi, ngăn cản tình trạng đất bị xấu * HS khiếu: Nêu qui trình chế biến chè II Đồ dùng dạy - học - Bản đồ hành Việt Nam - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh, ảnh vùng trung du Bắc Bộ III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định tổ chức - Hát Kiểm tra cũ + Người dân Hoàng Liên Sơn làm + Người dân Hoàng Liên Sơn làm nghề gì? Nghề nghề chính? nghề trồng ngơ, chè, trồng rau ăn Nghề nông lànghề họ + Kể tên số khống sản Hồng Liên + Hồng Liện Sơn có số khống Sơn? sản: a-pa-tít, đồng, chì, kẽm,… - HS khác nhận xét - GV nhận xét ghi điể Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu 27 HĐ1: Cá nhân - GV hình thành cho HS biểu tượng vùng trung du Bắc Bộ sau: - Yêu cầu HS đọc mục SGK quan sát tranh, ảnh vùng trung du Bắc Bộ trả lời câu hỏi sau: + Vùng trung du vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng? + Các đồi nào? Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải: - HS đọc SGK quan sát tranh 1,2,4 + Một vùng đồi + Các đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh + Mô tả sơ lược vùng trung du + Nằm miền núi đồng vìng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, …gọi trung du + Nêu nét riêng biệt vùng + Mang dấu hiệu vừa đồng trung du Bắc Bộ? vừa miền núi - GV cho HS đồ hành Việt Nam treo tường tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang Những tỉnh có vùng đồi trung du HĐ2: Nhóm: Chè ăn trung du: - GV cho HS dựa vào kênh chữ kênh - HS đọc SGK quan sát tranh, ảnh hình mục SGK thảo luận - Thảo luận theo nhóm nhóm theo câu hỏi gợi ý sau: - Báo cáo kết + Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc + Vùng trung du thuận lộich việc phát trồng loại gì? triển ăn quả: cam, chanh, dứa, vải, … + Hình 1, cho biết trồng + Đồi chè Thái nguyên, trang trại vải có Thái Nguyên Bắc Giang? Bắc Giang - Xác định vị trí hai địa phương - HS lên đồ đồ địa lí tự nhiên Việt Nam + Em biết chè Thái Nguyên? + Thái Nguyên nơi tiếng có chè thơm ngon + Chè trồng để làm gì? + Để phục vụ cho nhu cầu nước xuất + Trong năm gần đây, trung du + Trong năm gần đây, trung du Bắc Bộ xuất trang trại chuyên Bắc Bộ xuất trang trại chuyên trồng loại gì? trồng ăn đạt kinh tế cao + Quan sát hình nêu quy trình chế + Chè hái đồi người ta đem biến chè phân loại, vò, sấy khơ mang đóng gói đóng hộp - Nhận xét Hoạt động trồng rừng công HĐ3: Cả lớp: nghiệp: - GV cho HS lớp quan sát tranh, ảnh đồi - HS lớp quan sát tranh, ảnh trọc ( có) + Vì vùng trung du Bắc Bộ lại có + Vì rừng bị khai thác cạn kiệt đốt nơi đất trống, đồi trọc? phá rừng làm nương rẫy để trồng trọt 28 khai thác gỗ bừa bãi,… + Để khắc phục tình trạng này, người dân + Trồng cơng nghiệp lâu năm (keo, nơi trồng loại gì? dầu, sở, ) ăn + Dựa vào bảng số liệu, nhận xét diện + Diện tích ngày tăng tích rừng trồng Phú Thọ năm gần - HS nhận xét, bổ sung - GV liên hệ với thực tế để giáo dục cho HS ý thức bảo vệ rừng tham gia trồng cây: Đốt phá rừng bừa bãi làm cho diện tích đất trống, đồi trọc mở rộng tài ngun rừng bị mất, đất bị xói mịn, lũ lụt tăng ; cần phải bảo vệ rừng, trồng thêm rừng nơi đất trống Củng cố - Cho HS đọc SGK - HS đọc - Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ - HS trả lời - Nêu tác dụng việc trồng rừng vùng trung du Bắc Bộ Dặn dò, nhận xét - Về nhà học Chuẩn bị tiết sau: Tây Nguyên - Nhận xét tiết học ====================================== Buổi chiều Lịch sử (Tiết CT 5) NƯỚC TA DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC I Mục tiêu - Biết thời gian đô hộ phong kiến phương Bắc đất nước ta: từ năm 179 TCN đến năm 938 - Nêu đôi nét đời sống cực nhục nhân dân ta ách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc (một vài điểm hính, sơ giản việc nhân dân ta phải cống nạp sản vật quí, lao dịch, bị cưỡng theo phong tục người Hán): + Nhân dân ta phải cống nạp sản vật q + Bọn hộ đưa người Hán sang lẫn với dân ta, bắt nhân dân ta phải học chữ Hán, sống theo phong tục người Hán * HS khiếu: Nhân dân ta không cam chịu làm nô lệ, liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn độc lập II Đồ dùng dạy - học GV: Bản đồ – kế hoạch học HS: Bài cũ – III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 29 Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài “Nước Âu Lạc “ + Nước Âu Lạc đời hoàn cảnh nào? + Thành tựu lớn nước Âu Lạc gì? - GV nhận xét Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Làm việc cá nhân: - GV yêu cầu HS đọc SGK từ “Sau Triệu Đà…của người Hán” + Sau thơn tính nước ta, triều đại PK PB thi hành sách áp bóc lột nhân dân ta nào? + Năm 218, quân Tần tràn xuống xâm lược nước phương Nam… + Kỹ thuật chế tạo nỏ bắn nhiều mũi tên việc xây dựng thành Cổ Loa - HS khác nhận xét bổ sung Nước ta bị PKPB đô hộ: - HS đọc + Chúng chia nước ta thành nhiều quận, huyện người Hán cai quản Bắt dân ta lên rừng săn voi, tê giác ….Đưa người Hán sang lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục người Hán… - GV phát phiếu tập cho HS - HS đọc cho HS đọc - GV đưa bảng (để trống, chưa điền - HS điền nội dung vào ô trống nội dung) so sánh tình hình nước ta bảng phiếu tập Sau HS báo cáo trước sau bị triều đại phong kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung kiến phương Bắc hộ: - GV giải thích khái niệm chủ quyền, văn hoá Nhận xét, kết luận Thời gian Trước năm 179 TCN Các mặt Chủ quyền Là nước độc lập Kinh tế Độc lập tự chủ Văn hố Có phong tục tập qn riêng Từ năm 179 TCN đến năm 938 Trở thành quận, huyện PKPB Bị phụ thuộc Phải theo phong tục người Hán, học chữ Hán nhân dân ta giữ gìn sắc dân tộc Hoạt động 2: nhóm: Các khởi nghĩa lớn nhân dân - GV phát PBT cho nhóm, cho HS ta: đọc SGK điền thông tin - HS thảo luận làm tập khởi nghĩa - GV đưa bảng thống kê có (có ghi Thời gian Các khởi nghĩa thời gian diễn khởi nghĩa, 30 cột ghi khởi nghĩa để trống ): - GV nhận xét kết luận: Nước ta bị bọn phong kiến phương Bắc đô hộ suốt gần ngàn năm, khởi nghĩa nhân dân ta liên tiếp nổ Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 mở thời kì độc lập lâu dài dân tộc ta Củng cố - GV củng cố ND học - Nêu đôi nét đời sống cực nhục nhân dân ta ách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc Dặn dò, nhận xét - Về xem lại chuẩn bị “khởi nghĩa hai Bà trưng” - Nhận xét tiết học Năm 40 Năm 248 Năm 542 Năm 550 Năm 722 Năm 776 Năm 905 Năm 931 Năm 938 Kn hai Bà Trưng Kn Bà Triệu Kn Lý B Kn Triệu Q.Phục Kn Mai T Loan Kn Phùng Hưn Kn Khúc T Du Kn Dương.Đ Nghệ C thắng B Đằng - Cho HS nhóm nhận xét, bổ sung ====================================== LUYỆN TẬP LÀM VĂN ; TIẾT CT: 17 I Mục tiêu Viết thư thăm hỏi, chúc mừng chia buồn thể thức (đủ phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư) II Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY Bài dạy a) Giới thiệu b) Thực hành Đề: Viết thư thăm hỏi bạn xa - Theo dõi giúp đỡ học sinh - Gọi HS đọc thư viết - Nhận xét, góp ý Củng cố, dặn dò - GV gọi phần ghi nhớ - Nhận xét tiết học HOẠT ĐỘNG HỌC - Làm vào - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Nhận xét, góp ý 31 ============================================ LUYỆN TỐN ; TIẾT CT: 19 I Mục tiêu - Củng cố đơn vị giây, kỉ - Mối quan hệ phút giây, kỉ năm - Xác định năm cho trước thuộc kỉ? II Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài dạy a) Giới thiệu b) Thực hành Bài 1: Mối quan hệ giờ, phút, giây; kỉ năm - HS làm tập vào Bài 2: Thực tính (giờ, phút, giây; - Chữa kỉ năm) Bài 3: Xác định năm cho trước thuộc kỉ? Củng cố, dặn dò - Gọi HS nhắc lại mối quan hệ giờ, phút, giây; kỉ năm - Nhận xét tiết học ========================================== Thứ sáu, ngày 25 tháng năm 2015 Tập làm văn (Tiết CT 10) ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I Mục tiêu - Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện (ND Ghi nhớ) - Biết vận dụng hiểu biết có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện II Đồ dùng dạy - học + Tranh minh hoạ truyện Hai mẹ bà tiên trang 54, SGK (phóng to có điều kiên) + Bảng phụ III Các hoạt động dạy học HOẠT đỘNG DạY Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ + Cốt truyện gì? Hoạt động học - HS hát + Cốt truyện chuỗi việc làm nòng cốt cho diễn biến truyện + Cốt truyện gồm phần + Cốt truyện gồm có ba phần: phần mở đầu, nào? diễn biến, kết thúc 32 - Nhận xét câu trả lời HS Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Cả lớp: Bài 1: Hãy nêu việc… - Gọi HS đọc lại truyện Những hạt thóc giống - Yêu cầu HS thảo luận nhóm - Lắng nghe - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Trao đổi, hoàn thành tập - Báo cáo kết - Nhận xét, bổ sung - Kết luận lời giải + Sự việc 1: Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngơi, nghĩ kế: Luộc chín thóc giống giao cho dân chúng, giao hẹn: thu hoạch nhiều thóc truyền ngơi cho + Sự việc 2: Chú bé Chơm dốc cơng chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm, + Sự việc 3: Chôm dám tâu vua thật trước ngạc nhiên người + Sự việc 3: Nhà vua khen ngợi Chôm trung thực dũng cảm định truyền cho Chơm *Sự việc kể đoạn 1(3 dịng đầu) *Sự việc kể đoạn (2 dòng tiếp) *Sự việc kể đoạn (8 dòng lại) * Sự việc kể đoạn (4 dòng lại) Bài 2: Dấu hiệu giúp em nhận + Chỗ mở đầu đoạn văn chỗ đầu dòng, viết lùi chỗ mở đầu chỗ kết thúc vào ô Chỗ kết thúc đoạn văn chỗ chấm đoạn văn? xuống dòng GV: Có xuống dịng chưa hết - Lắng nghe đoạn văn: VD: Đoạn có lời thoại, phải lần xuống dòng kết thúc đoạn văn Nhưng hết đoạn phải xuống dịng Bài 3: - HS đọc thành tiếng yêu cầu SGK - Thảo luận cặp đôi + Mỗi đoạn văn văn kể + Mỗi đoạn văn văn kể chuyện kể chuyện kể điều gì? việc chuỗi việc làm cốt truyện truyện + Đoạn văn nhận nhờ + Đoạn văn nhận nhờ dấu chấm xuống dấu hiệu nào? dịng - Mỗi đoạn văn kể chuyện - Lắng nghe có nhiều việc Mỗi việc viết thành đoạn văn làm nòng cốt cho diễn biến truyện 33 Khi hết câu văn, cần chấm xuống dòng Ghi nhớ: - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ - - HS đọc thành tiếng Nhắc HS đọc thầm để thuộc lớp c) Luyện tập - thực hành HĐ2: Cá nhân: - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu - HS nối tiếp đọc nội dung yêu cầu + Câu truyện kể lại chuyện gì? + Câu chuyện kể em bé vừa hiếu thảo, vừa trung thực thật + Đoạn viết hoàn chỉnh? + Đoạn hoàn chỉnh, đoạn thiếu Đoạn thiếu? + Đoạn kể việc gì? + Đoạn kể sống hoàn cảnh mẹ con: nhà nghèo phải làm lụng vất vả quanh năm + Đoạn kể việc gì? + Mẹ bé ốm nặng, bé tìm thầy thuốc + Đoạn thiếu phần nào? + Phần thân đoạn + Phần thân đoạn theo em kể lại + Phần thân đoạn kể lại việc bé trả lại chuyện gì? người đánh rơi túi tiền - Yêu cầu HS làm cá nhân - Viết vào nháp - Gọi HS trình bày, GV nhận xét, - Đọc làm VD: Cơ bé nhặt tay nải lên Miệng túi không hiểu khen ngợiHS Củng cố - Yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ bài, viết vào đoạn văn thứ với phần hoàn chỉnh - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS Dặn dò, nhận xét - Dặn HS nhà viết lại đoạn câu chuyện vào - C/bị bài: Trả văn viết thư - Nhận xét tiết học lại mở Cơ bé thống thống thấy bên thỏi vàng lấp láng, nhìn thấy từ phía xa có bóng bà cụ chầm chậm.Cơ bé đốn tay nải bà cụ.Tội nghiệp, bà cụ tay nải tiếc buồn … ====================================== Khoa học (Tiết CT 10) ĂN NHIỀU RAU VÀ QUẢ CHÍN SỬ DỤNG THỰC PHẨM SẠCH VÀ AN TOÀN I Mục tiêu 34 - Biết ngày cần ăn nhiều rau chín, sử dụng thực phẩm an toàn - Nêu được: + Một số tiêu chuẩn thực phẩm an tồn (giữ chất dinh dưỡng; ni, trồng, bảo quản chế biến hợp vệ sinh; không bị nhiễm khuẩn, hố chất; khơng gây ngộ độc gây hại lâu dài cho sức khoẻ người) + Một số biện pháp thực vệ sinh an toàn thực phẩm (chọn thức ăn tươi, sạch, có giá trị dinh dưỡng, khơng có màu sắc, mùi vị lạ; dùng nước để rửa thực phẩm, dụng cụ để nấu ăn; nấu chín thức ăn, nấu xong nên ăn ngay; bảo quản cách thức ăn chưa dùng hết) KNS: Tự nhận thức lợi ích loại rau, chín; Nhận diện lựa chọn thực phẩm an tồn (Thảo luận nhóm; Chun gia; Trị chơi) GDMT: Mối quan hệ người với môi trường : Con người cần đến khơng khí, thức ăn, nước uống từ môi trường (Liên hệ phận) II Đồ dùng dạy - học - Các hình minh hoạ trang 22, 23 / SGK (phóng to có điều kiện) - Một số rau cịn tươi, bó rau bị héo, hộp sữa hộp sữa để lâu bị gỉ - tờ phiếu có ghi sẵn câu hỏi III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ + Tại cần ăn phối hợp chất béo động vật chất béo thực vật? + Vì phải ăn muối i-ốt khơng nên ăn mặn? - GV nhận xét khen ngợi HS Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Tìm hiểu lí cần ăn nhiều rau chín hàng ngày Bước 1: - Yêu cầu HS xem lại sơ đồ tháp dinh dưỡng cân đối nhận xét xem loại rau chín khuyên dùng với liều lượng nào? Bước 2: GV tổ chức cho lớp trả lời câu hỏi: + Kể tên số loại rau, em ăn ngày? + Ăn rau chín hàng ngày có lợi ích gì? Hoạt động học + Để đảm bảo cung cấp đủ loại chất béo cho thể… + Vì thiếu i-ốt, thể phát triển thị lực trí tuệ… - Nhận xét Ích lợi việc ăn rau chín - HS đọc lại tháp dinh dưỡng - Cả rau chín cần ăn đủ với số lượng nhiều nhóm thức ăn chứa chất đạm, chất béo + Rau cải, muống, mướp, cải bắp, cam, xoài, chuối,… + Ăn nhiều rau chín để có đủ vi-tamin, chất khống cần thiết cho thể Các chất xơ ra, giúp chống táo * Kết luận: Ăn phối hợp nhiều loại rau, bón 35 để có đủ vi-ta-min, chất khoáng cần thiết cho thể Các chất xơ rau, cịn giúp chống táo bón Vì hàng ngày nên ý ăn nhiều rau hoa HĐ2: Xác định tiêu chuẩn thực phẩm an toàn: ** GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết, quan sát hình 3, để thảo luận câu hỏi: + Theo bạn thực phẩm an toàn? Tiêu chuẩn thực phẩm an toàn: - HS đọc học, quan sát hình thảo luận nhóm đơi + Thực phẩm coi an toàn cần ni trồng theo qui trình vệ sinh + Các khâu thu hoạch, chuyên chở, bảo quan chế biến hợp vẹ sinh + Thực phẩm phải giữ chất dinh dưỡng + Khơng thiu, khơng nhiễm hố chất, khơng gây ngộ độc lâu dài cho sức khỏe người sử dụng * GV kết luận: Các biện pháp giữ vệ sinh an toàn thực HĐ3: Thảo luận biện pháp giữ phẩm: vệ sinh an toàn thực phẩm: Bước 1: - Thảo luận bạn - Chia lớp thành nhóm, nhóm thực nhiệm vụ Bước 2: Làm việc lớp: Nhóm 1: Thảo luận về: - Đại diện trình bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung + Thức ăn tươi, thức ăn có giá trị + Hãy nêu cách chọn thức ăn tươi, dinh dưỡng, không bị ôi, thiu, héo, úa, mốc, … + Rau mềm nhũn, có màu vàng rau + Làm để nhận thức ăn ơi, bị úa, thịt thâm có mùi lạ, khơng dính thịt héo? bị Nhóm 2: + Khi mua đồ hộp cần ý đến hạn sử + Khi mua đồ hộp em cần ý điều dụng, không dùng loại hộp bị thủng, gì? phồng, han gỉ Nhóm 3: + Vì đảm bảo thức ăn dụng + Tại phải sử dụng nước để cụ nấu ăn rửa rửa thực phẩm dụng cụ nấu ăn? + Nấu chín thức ăn giúp ta ăn ngon miệng, + Nấu chín thức ăn có lợi gì? không bị đau bụng, không bị ngộ độc, đảm bảo vệ sinh Củng cố - Gọi HS đọc lại mục Bạn cần biết - HS lớp + Kể tên số loại rau, em ăn ngày? Dặn dò, nhận xét 36 - HS nhà học Chuẩn bị “Một số cách bảo…”.HS nhà tìm hiểu xem gia đình làm cách để bảo quản thức ăn tốt - Nhận xét tiết học ====================================== Toán (Tiết CT 25) BIỂU ĐỒ (Tiếp theo) I Mục tiêu - Bước đầu biết biểu đồ cột - Biết đọc số thông tin biểu đồ cột * Bài 1, (a) II Đồ dùng dạy - học - Phóng to, vẽ sẵn vào bảng phụ biểu đồ Số chuột thôn diệt III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Ổn định tổ chức Bài a) Giới thiệu b) Tìm hiểu HĐ1: Cả lớp: - GV treo biểu đồ Số chuột thôn diệt giới thiệu: Đây biểu đồ hình cột thể số chuột thơn diệt - GV giúp HS nhận biết đặc điểm biểu đồ cách nêu hỏi: Biểu đồ hình cột thể hàng cột (GV bảng), em cho biết: + Biểu đồ có cột? + Dưới chân cột ghi gì? + Trục bên trái biểu đồ ghi gì? Hoạt động học Giới thiệu biểu đồ hình cột - HS quan sát biểu đồ - HS quan sát biểu đồ trả lời câu hỏi GV để nhận biết đặc điểm biểu đồ: + Biểu đồ có cột + Dưới chân cột ghi tên thôn + Trục bên trái biểu đồ ghi số chuột diệt + Số ghi đầu cột gì? + Là số chuột biểu diễn cột + Hãy nêu số chuột diệt thơn Đơng, Đồi, Trung, Thượng + Thơn Đơng diệt 2000 Thơn Đồi diệt 2200 chuột Thơn Trung diệt 1600 chuột Thôn + Như cột cao biểu diễn số Thượng diệt 2750 chuột chuột nhiều hay hơn? + cột cao biểu diễn số chuột nhiều hơn, cột thấp biểu diễn số + Thôn diệt nhiều chuột chuột 37 nhất? Thơn diệt chuột + Thơn diệt nhiều chuột thơn nhất? Thượng, thơn diệt chuột thôn Trung + Cả thôn diệt + Cả thôn diệt được: chuột? 2000+ 2200+ 1600+ 2750 = 8550 chuột c) Luyện tập, thực hành HĐ2: Cá nhân: Bài 1: - HS đọc yêu cầu tập - GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ VBT hỏi: Biểu đồ biểu đồ + Biểu đồ hình cột, biểu diễn số hình gì? Biểu đồ biểu diễn gì? khối lớp lớp trồng + Có lớp tham gia trồng + Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C cây? + Hãy nêu số trồng + Lớp 4A trồng 35 cây, lớp 4B trồng lớp 28 cây, lớp 5A trồng 45 cây, lớp 5B trồng 40 cây, lớp 5c trồng 23 + Khối lớp có lớp tham gia trồng + Khối lớp có lớp tham gia trồng cây, cây, lớp nào? 5A, 5B, 5C + Có lớp trồng 30 cây? + Có lớp trồng 30 Đó lớp nào? lớp 4A, 5A, 5B + Lớp trồng nhiều nhất? + Lớp 5A trồng nhiều + Lớp trồng nhất? + Lớp 5C trồng + Số trồng khối lớp + Số khối lớp Bốn khối lớp khối lớp cây? năm trồng là: 35+ 28+ 45+ 40+ 23 = 171 (cây) Bài 2: - HS đọc yêu cầu tập - GV yêu cầu HS đọc số lớp - HS nhìn SgK đọc: năm 2001 – 2002 trường tiểu học Hịa Bình có lớp, năm 2002 – 2003 có lớp, năm năm học 2003 – 2004 có lớp, năm 2004 – 2005 có lớp + Bài tốn u cầu làm gì? + Điền vào chỗ cịn thiếu biểu đồ trả lời câu hỏi - GV treo biểu đồ SGK (nếu có) hỏi: Cột biểu đồ biểu + Biểu diễn số lớp Một năm học 2001diễn gì? 2002 + Trên đỉnh cột có chỗ trống, em + Điền 4, đỉnh cột ghi số lớp Một điền vào đó? Vì sao? năm 2001 – 2002 + Cột thứ bảng biểu diễn + Biểu diễn lớp lớp? + Năm học trường Hịa Bình có + Năm 2002 – 2003 trường hịa Bình có 3 lớp Một? lớp Một - Vậy ta điền năm học 2002 – 2003 vào chỗ trống cột - GV yêu cầu HS tự làm với cột - HS lớp làm lại 38 - GV chữa khen ngợi HS Củng cố - GV tổng kết học Dặn dò, nhận xét - Dặn HS nhà làm tập chuẩn bị sau - Nhận xét tiết học =============================== Tiết SINH HOẠT LỚP TUẦN I Mục tiêu - HS nhận xét ưu điểm, hạn chế hoạt động tuần 5, nắm phương hướng tuần - Biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế thân - Rèn luyện kĩ tự quản cho học sinh - Giáo dục HS thái độ học tập đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện thân; Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể II Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Ổn định tổ chức Các hoạt động a) Các Ban báo cáo thi đua tuần qua b) CT Hội đồng tự quản báo cáo thi đua lớp c) GV hướng dẫn HS góp ý nhận xét: - Sự tiến kết học tập theo Chuẩn KT-KN - Đánh giá hình thành phát triển số lực - Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất - Đánh giá số công việc: gương người tốt việc tốt, nói lời hay làm việc tốt, đơi bạn tiến, … - Nhận xét chung tuần: Phát biểu xây dựng bài; học làm nhà; rèn chữ giữ vở; đem đầy đủ tập học ngày theo thời khoá biểu; … - Nề nếp: Xếp hàng; hát; … - Vệ sinh: Vệ sinh cá nhân; vệ sinh lớp;… - Tuyên dương; nhắc nhở: + Tuyên dương cá nhân học sinh, Ban có nhiều thành tích + Nhắc nhỡ học sinh cịn hạn chế hướng khắc phục 39 Hoạt động trò - Hát - Các Ban CT Hội đồng tự quản báo cáo thi đua tuần - Học sinh tham gia góp ý cho bạn - Lắng nghe giáo viên nhận xét chung - Ý kiến phát biểu HS - Ý kiến phát biểu HS - Một số việc khác: … Công việc tuần tới a) Nề nếp - Phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế - Thực nội quy trường lớp - Tiếp tục trì SS, nề nếp vào lớp quy định - Nhắc nhở HS học đều, nghỉ học phải xin phép b) Học tập - Tiếp tục học tập tích cực, hồn thành tốt học lớp - Trong lớp chăm nghe giảng, hăng say phát biểu - Chuẩn bị đầy đủ trước đến lớp - Thực tốt nề nếp học tập sinh hoạt lớp c) Vệ sinh - Thực vệ sinh lớp - Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống d) Hoạt động khác - Thực tốt ATGT - Hát đầu giờ, cuối - HS ôn luyện hát, múa - Nhắc nhỡ HS thực phong trào chăm sóc xanh trồng ============================== Kiểm tra Tuần: Số tiết : tiết Nội dung, phương pháp : Hình thức : Đề nghị: (nếu có) Ngày tháng .năm Tổ trưởng (phó) (Ký, ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG 40 ... khối lớp lớp trồng + Có lớp tham gia trồng + Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C cây? + Hãy nêu số trồng + Lớp 4A trồng 35 cây, lớp 4B trồng lớp 28 cây, lớp 5A trồng 45 cây, lớp 5B trồng 40 cây, lớp 5c trồng... Khối lớp có lớp tham gia trồng + Khối lớp có lớp tham gia trồng cây, cây, lớp nào? 5A, 5B, 5C + Có lớp trồng 30 cây? + Có lớp trồng 30 Đó lớp nào? lớp 4A, 5A, 5B + Lớp trồng nhiều nhất? + Lớp 5A... Về xem lại chuẩn bị “khởi nghĩa hai Bà trưng” - Nhận xét tiết học Năm 40 Năm 248 Năm 54 2 Năm 55 0 Năm 722 Năm 776 Năm 9 05 Năm 931 Năm 938 Kn hai Bà Trưng Kn Bà Triệu Kn Lý B Kn Triệu Q.Phục Kn Mai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lớp 4 Tuần 5 năm 2015,